Sunteți pe pagina 1din 4

Curtea Supremă de Justiţie

DISPOZIŢIE

Nr. 3 din 17 ianuarie 2020 mun. Chişinău

Cu privire la modificarea dispoziției


nr. 138 din 27 decembrie 2019 și
dispoziției nr. 139 din 27 decembrie 2019

Prin dispoziția Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție nr. 138 din
27 decembrie 2019, în cadrul Curții Supreme de Justiție au fost constituite completele
de judecată permanente pentru examinarea cauzelor penale, civile, comerciale și de
contencios administrativ, pentru anul 2020, iar prin dispoziția Președintelui interimar
al Curții Supreme de Justiție nr. 139 din 27 decembrie 2019, au fost constituite
completele de judecată specializate în examinarea cauzelor de insolvabilitate.
Ulterior, prin dispoziția Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție
nr. 1 din 02 ianuarie 2020 a fost modificată dispoziția nr. 138 din 27 decembrie 2019,
fiind revăzuți judecătorii supleanți pentru examinarea cauzelor de contencios
administrativ și a celor civile și comerciale pentru anul 2020.
Prin hotărârea CSM nr. 6/1 din 14 ianuarie 2020 a fost admis demersul
Președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție, Vladimir Timofti, referitor la
modificarea numărului de judecători supleanți specializați în materie de contencios
administrativ.
Având în vedere circumstanțele expuse mai sus, se impune necesitatea
modificării dispoziției nr. 138 din 27 decembrie 2019 și dispoziției nr. 139 din 27
decembrie 2019, în partea componenței nominale a judecătorilor din completele de
judecată din cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ.
Astfel, ținând cont de prevederile hotărârii CSM nr. 6/1 din 14 ianuarie 2020,
cât și hotărârii CSM nr. 679/30 din 10 octombrie 2017, în conformitate cu art. 61 alin.
(11) din Legea privind organizarea judecătorească, Regulamentul privind modul de
constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora, în baza
prevederilor articolelor 7 alin. (2) și 14 din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie,

D I S P U N:

1. Se constituie în cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios


Administrativ complete de judecată pentru examinarea recursurilor declarate
împotriva încheierilor judecătoreşti, deciderea asupra admisibilităţii recursurilor
declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel şi în vederea soluţionării
cererilor de strămutare, în materie civilă:

Completul nr. 1
Svetlana Filincova – preşedinte
Galina Stratulat
Iurie Bejenaru

1
Completul nr. 2
Ala Cobăneanu – preşedinte
Nicolae Craiu
Mariana Pitic

Completul nr. 3
Dumitru Mardari – preşedinte
Mariana Pitic
Iurie Bejenaru

2. Se constituie în cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios


Administrativ complete de judecată pentru judecarea recursurilor declarate împotriva
actelor de dispoziţie ale curților de apel, în materie civilă:

Completul nr. 1
Svetlana Filincova – preşedinte
Galina Stratulat
Iurie Bejenaru
Dumitru Mardari
Nicolae Craiu

Completul nr. 2
Ala Cobăneanu – preşedinte
Dumitru Mardari
Nicolae Craiu
Mariana Pitic
Iurie Bejenaru

3. Se desemnează ca fiind membri supleanți pentru examinarea cauzelor civile


și comerciale judecătorii:

Tamara Chișca-Doneva
Maria Ghervas
Nina Vascan
Sveatoslav Moldovan
Victor Burduh

4. Se constituie în cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios


Administrativ complete de judecată pentru examinarea recursurilor declarate
împotriva încheierilor judecătoreşti, deciderea asupra admisibilităţii recursurilor
declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel şi în vederea soluţionării
cererilor de strămutare, în cauzele de contencios administrativ:

Completul nr. 1
Tamara Chișca-Doneva – preşedinte
Sveatoslav Moldovan
Nina Vascan

2
Completul nr. 2
Maria Ghervas – preşedinte
Nina Vascan
Victor Burduh

5. Se constituie în cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios


Administrativ completul de judecată pentru judecarea recursurilor declarate împotriva
actelor de dispoziţie ale curților de apel, în cauzele de contencios administrativ:

Completul nr. 1
Tamara Chișca-Doneva – preşedinte
Maria Ghervas
Nina Vascan
Sveatoslav Moldovan
Victor Burduh

6. Se desemnează ca fiind membri supleanți pentru examinarea cauzelor de


contencios administrativ:

Ala Cobăneanu
Galina Stratulat
Iurie Bejenaru
Svetlana Filincova
Dumitru Mardari
Mariana Pitic
Nicolae Craiu

7. Se constituie în cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios


Administrativ complete de judecată specializate pentru examinarea recursurilor
declarate împotriva încheierilor judecătoreşti la aplicarea Legii insolvabilităţii:

Completul nr.1
Svetlana Filincova
Galina Stratulat
Nicolae Craiu

Completul nr.2
Ala Cobăneanu
Iurie Bejenaru
Dumitru Mardari

8. Se constituie în cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios


Administrativ complete de judecată specializate pentru judecarea recursurilor
declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel la aplicarea Legii
insolvabilităţii:

3
Completul nr.1
Svetlana Filincova
Ala Cobăneanu
Galina Stratulat
Nicolae Craiu
Iurie Bejenaru
Dumitru Mardari

9. Se desemnează ca fiind membri supleanți la examinarea cauzelor ce țin de


aplicarea Legii insolvabilității:

Mariana Pitic
Victor Burduh
Nina Vascan
Maria Ghervas
Sveatoslav Moldovan

10. Se publică prezenta dispoziţie pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie -


www.csj.md.

11. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina Președinților de


Colegii.

Preşedintele interimar al Curții Supreme de Justiție,


Vladimir TIMOFTI