Sunteți pe pagina 1din 1

NUME şi PRENUME student(ă): _______________________________

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

pentru PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

PIPP, anul 3, sem 2,

an univ. 2017-2018

CERINŢE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ pentru nota 10


 10 lecții predate × 0,35p/lecție=3,5 puncte
 10 fișe de evaluare a activităților susținute × 0,05p/fișă = 0,50 puncte
 10 fișe cu programul zilnic din zilele în care s-au susținut activitățile × 0,05p/ fișă = 0,50 puncte
 10 fișe asistență la activitățile susținute de către profesorii tutori × 0,10p/lecție asistată = 1 punct
 1 participare la ședința cu părinții = 0,50 puncte
 4 puncte din oficiu
TOTAL: 10 puncte = NOTA 10

Activitatea desfăşurată de student(a) _______________________________

Activitatea desfăşurată de student(a) Punctaj


realizat
Nr. lecţii predate x 0,35p/lecţie =
Nr. asistenţe la lecţie x 0,10p / lecţie asistată =
Nr. fișe de evaluare a activităților susținute x 0,05p/ fișă =
Participare la şedinţa cu părinţii (0,50 puncte) =
Nr. fișe cu programul zilnic în care s-au susținut activitățile x 0,05p/fișă =
4 puncte din oficiu

TOTAL punctaj realizat de către student