Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT LECTIE

Data: 12.12.2019 Data: 12.12.2019


Clasa: a III-a Clasa: a IV-a
Prof. Inv. Primar: Dumitru Alexandra Elena Prof. Inv. Primar: Dumitru Alexandra Elena
Disciplina: Matematica Disciplina: Limba si literatura romana
Tipul lecţiei: mixt
Tipul lecţiei: recapitulare
Subiectul lecţiei: Impartirea numerelor naturale la 10 si 100
Subiectul lecţiei: Substantivul

Obiective operţionale: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:


Obiective operationale:
O1 – să rezolve oral exerciţii cu cele patru operaţii;
O1– să definească substantivul ;
O2 – să utilizeze corect limbajul matematic;
O3 – să efectueze exerciţii, în scris, respectând ordinea efectuării O2 – să clasifice substantivele după felul lor ;
operaţiilor;
O3 – să dea exemple de substantive la toate genurile ;
O4 – să folosească algoritmul de calcul al împărţirii unui număr la
10 şi 100; O4 – să treacă substantivele de la singular la plural , respectând
O5 – să rezolve probleme, folosind împărţirea numerelor la 10 şi
ortografia ;
100;
O6 – să compună o problemă după un exerciţiu dat. O5 – să analizeze substantivele pe baza unui tabel .

Strategii didactice:
Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia , demonstraţia , conversaţia ,
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia,
exerciţiul, problematizarea; problematizarea , munca independentă , exerciţiul , jocul didactic ;
Materiale şi mijloace didactice: fişe de lucru, planşe, cuburi Unifix,
Materiale şi mijloace didactice:: planşă , caiet special, manual
beţişoare;
Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuală.
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe

1
PROIECT LECTIE
 Bibliografie: Bibliografie:
 Simionică, E., Caraiman, F.- Matematica ...prin joc, Ed. Polirom,  Cornelia , Toma – Rodica , Miloş – Limba română prin jocuri
Iaşi, 1998
 Pârâială, V.; Pârâială,C.; Pârâială,D- Matematică- culegere – didactice , Ed. Mirton , Timişoara , 2001;
auxiliar, Ed. Euristica, Iaşi, 2004  R. Birău – Să dezlegăm tainele limbii române , Ed. R. Birău ,
 Berchet, D.; Gardin, M.; Berechet, F.; Gardin, F.; Badea, C. –
Matematică- culegere de exerciții și probleme- Ed. Paralela 45, Craiova , 2001;
Pitești, 2006;  Alexandru , Metea – Limba română esenţială , Ed. Signata , Timişoara
, 2001.

Moment organizatoric Moment organizatoric


-Pregatesc materialele necesare pentru buna desfasurare a lectiei Pregatesc materialele necesare pentru buna desfasurare a lectiei

Captarea atenţiei
Captarea atenţiei Propun elevilor un brainstorming pe tema "Substantiv"
Toate sarcinile vor fi introduse pe fulgişori, numerotaţi şi se trag în ordine.
 Fulgul 1
 Ghicitori matematice (Anexa1 – activitate pe microgrupuri) Actualizarea cunoştinţelor anterioare
Se realizeaza exercitii de calcul mintal. a) Reactualizarea cunoştinţelor despre substantiv se
face pe baza unui chestionar ce va avea ca sarcini suplimentare efectuarea
Actualizarea cunoştinţelor anterioare unor exerciţii de diferite tipuri, găsirea soluţiilor unor probleme :
 Fulgul 2 * Ce este substantivul ? Cum dovediţi că un cuvânt e
 Exerciţii de calcul oral: substantiv şi nu altă parte de vorbire ?
20 x 4 = 27 : 3 =
88 : 8 = 12 x 4 = * Daţi exemple de substantive : nume de fiinţe , de
- Măriţi cu 2 pe 20. lucruri , de acţiuni , de stări sufleteşti , de fenomene ale naturii , de însuşiri .
- Micşoraţi de 3 ori pe 24, 15, 33.
- Micşoraţi cu 5 nr. 25, 42, 100. * De câte feluri sunt substantivele ?
- Aflaţi produsul nr. 9 şi 10, 7 şi 3. * Ce se numeşte substantiv comun ? Daţi exemple .
- Aflaţi câtul nr. 8 şi 9, 56 şi 8.
- Aflaţi suma nr. 242 şi 8, 300 şi50. Cum se scriu substantivele comune ?

2
PROIECT LECTIE
- La suma nr. 10 şi 5, adăugaţi nr. 20. * Ce se numeşte substantiv propriu ? Daţi exemple .
- Aflaţi jumătatea numerelor 20, 14, 18.
* Care sunt şi cum se scriu (motivaţi cu regula) substantivele proprii în
- Aflaţi dublul numerelor 15, 40, 6.
- Aflaţi sfertul numerelor 24, 36, 40. propoziţiile :
 Fulgul 3
* În vacanţă am fost la Marea Neagră .
 Calculaţi:
24 : 6 + 8 x 7 = * La şcoală Ionel este foarte agitat .
6 x 8 – 42 : 7 =
* Timişoara este oraşul meu natal .
88 : 8 x 3 x 4 =
5 x 42 + 120 = * Ce arată numărul singular ? Daţi exemple de substantive la numărul
singular .* Ce arată numărul plural ?
Anunţarea temei şi a obiectivelor * Treceţi la plural substantivele pe care le-aţi dat ca exemple pentru numărul
Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi în caiete: Impartirea numerelor naturale la
singular .
10 si 100
* Ce se întâmplă cu substantivul când trece de la un număr la altul? Care sunt
genurile substantivelor? Exemplificaţi .Cum recunoaşteţi şi dovediţi genul
Dirijarea învăţării unui substantiv ?
 Fulgul 4
 Fişa de lucru individuală (Anexa 2) Anunţarea temei şi a obiectivelor
- se verifică fişa; Se va anunţa titlul lecţiei : ,, Recapitularea substantivului .’’ Acesta se va scrie
 Fulgul 5
la tablă şi în caiete.
 Prezint o mulţime cu 120 cuburi Unifix.
- Câte cuburi am? Dirijarea învăţării
- Ce credeţi, dacă împart câte 10 cuburi la fiecare copil, am pentru toţi copiii Se va desfăşura un concurs pe grupe timp de două minute.
din clasă? De ce? Pentru câţi copii îmi ajung?
Găsiţi substantivele care încep cu litera c .
- Prezint o mulţime de 300 beţişoare. Vreau să dau fiecărui copil câte 100
beţişoare la fiecare copil. Câţi copii vor primi beţişoare? Grupa I : substantive de genul masculin
- Câte cuburi a primit fiecare copil? (10)
Grupa a II –a : substantive de genul feminin
- Câte beţişoare? (100)
 Cum scriem operaţia primei probleme? Grupa a III–a: substantive de genul neutru. Fiecare răspuns corect va valora un
120 : 10 = 12 punct . Câştigă acea grupă care va acumula cele mai multe puncte .
Dar la doua problemă?
* Care e forma de plural a substantivului copil ?
300 : 100 = 3
Ce am observat? * Cum scrieţi această formă ? Explicaţi. Daţi exemple în propoziţii .Elevii vor
3
PROIECT LECTIE
Cum procedăm când împărţim un număr la 10? Dar la 100? scrie propoziţiile în caiete .
 Fulgul 6
Daţi exemple şi de alte substantive de forma acestuia .
 Rezolvaţi exerciţiile de pe tablă (se descoperă exerciţiile scrise în
prealabil) (Anexa 3) Concomitent cu recapitularea orală se completează pe o planşă schema
 Fulgul 7
sintetică a substantivului .
 Planşă cu o problemă (Anexa 4)
comun
Felul propriu
Obţinerea performanţei
 Fulgul 8 singular
- Compuneţi în grup câte o problemă după un exerciţiu:
Substantivul Numărul plural
Grupa I
420 + (420 : 10) = ( definiţie , masculin
Grupa II
exemple ) Genul feminin
500 + (500 : 100) =
neutru
Grupa III
Pentru fiecare categorie gramaticală se dau exemple .
300 + (300 : 10) + 25 =
B) Exerciţii de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite
Grupa IV *exerciţii de analiză a substantivelor pe baza unui tabel
460 – (460 : 10) =
Pe când eram şcolari , Vasile mi-a dăruit, spre bucuria mea , o carte şi nişte
creioane colorate
Evaluarea Se fac aprecieri verbale asupra activităţii, se notează elevii care Substantivu Ce Felul Genul Numărul
au răspuns corect în timpul activităţii. l denumeşte substantivulu substantivulu substantivulu

Încheierea activăţii ? i i i
Se explică sarcinile temei pentru acasă , vor rezolva exerciţiile 2, 3 şi 4, pag. şcolari fiinţă comun masculin plural
74 Vasile fiinţă propriu masculin singular
bucuria stare comun feminin singular
sufletească
carte lucru comun feminin singular

4
PROIECT LECTIE
creioane lucru comun neutru plural

Obţinerea performanţei
- Muncă independentă
Elevii vor primi ca muncă independentă, timp de 5 minute, să analizeze
substantivele. Îşi vor nota în caiete următoarele versuri :
,, O doină plânge sus pe culme,
Din fluier unde limpezi cad
Şi legănate lin s-afundă
În pacea codrilor de brad. ”
Cerinţa este de a sublinia substantivele şi să le analizeze după modelul:
doină : substantiv comun, genul feminin, numărul singular ;

Evaluarea lucrărilor
Se vor face aprecieri generale cu privire la modul de desfăşurare a lecţiei . Voi
evidenţia elevii care au fost activi şi îi voi nota . Se va scrie tema pentru acasă
în caiete şi la tablă ( dacă apar neclarităţi acestea se vor lămuri ) .

Încheierea activăţii
Tema pentru acasa

5
PROIECT LECTIE

6
PROIECT LECTIE

7
PROIECT LECTIE