Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare din verb – clasa a VII-a

I. Scrieți modul și timpul verbelor: (20p.)

Verbul Modul Timpul


1. ele ar fi vorbit
2. tu ascultă!
3. noi să reparăm
4. plecând
5. pentru citit
6. eu o să desenez
7. a fi deschis
8. voi mâncarăți
9. ascuțit
10. el cântase
II. Completaţi spaţiile punctate cu verbele date, la modul şi timpul indicat în paranteză:

a) „Eu…………………………(a fi gerunziu) în cameră, cum aud asta, iute mă sui în pod și iau pupăza de
unde …………………………...( a fi indicativ, imperfect, persoana a III-a, sg.)”
b) Alin …………….…………….…….(a vedea indicativ, mai mult ca perfectul) tot ce scria colegul.
c) Elevii ……………………………………(a dori condiţional-optativ , perfect) un test mai uşor.
d) Noi putem ………………………………(a rezolva conjunctiv, prezent) exercițiile. (10p.)
III. Scrieți valorile verbelor subliniate (verb predicativ, verb copulativ, verb auxiliar, verb

impersonal): (10p.)

1.) Dacă învăța, ar fi știut la test. fi= vb.


2.) Tema a fost rezolvată de toți elevii clasei. a fost= vb.
3.) El devenise medic veterinar. devenise= vb.
4.) Este bine să citești din când în când o carte. Este= vb.
5.) Florin avea un telefon nou. avea= vb.
6.) Eu aș mânca o pizza. aș= vb.
7.) Radu era blând și bun. era= vb.
8.) Copiii vor să se joace. vor= vb.
9.) Ei vor fi aleși în acea funcție. vor= vb.
10.) Voi găsiserăți un film interesant. găsiserăți= vb.
IV. Scrieți la ce diateză sunt verbele subliniate din propozițiile următoare: (10p.)

a.) Eu mă întreb ce să scriu în compunere. = diateza


b.) Fereastra era deschisă și murdară. = diateza
c.) Chiar dacă era zgâriat, CD-ul mai funcționa. = diateza
d.) El îmi aduce un pahar cu apă. = diateza
e.) Dan și Ion își spun povești. = diateza
V. Transformați propozițiile, astfel încât să obțineți diateza cerută în paranteză: (10p.)
Păstrați modul și timpul verbelor!!!

1. Ea se ducea la aerobic. -» (diateza activă):


2. Cartea fusese citită de tine. -» (diateza activă):
3. Maria a învățat la istorie. -» (diateza reflexivă):
4. Eu o să spăl mașina. -» (diateza pasivă):
5. Tu vei plimba câinele. -» (diateza reflexivă):
VI. Scrieți câte trei locuțiuni verbale cu verbele: „a lua”, „a face”, „a pune” și o locuțiune

cu verbul „a da”. (10p.)

VII. Analizați verbele subliniate: (20p.)

E ușor a scrie versuri dacă ați citi mai multe poezii.


Model de analiză: Eu citesc ziarul. Citesc= verb simplu, de acțiune, predicativ, tranzitiv, conjugarea a IV-a (a
citi), mod indicativ, timp prezent, diateza activă, persoana I, nr. sg., funcție sintactică de predicat verbal.
Atenție: Puteți face prescurtări la analiză; verbele la moduri nepersonale/nepredicative NU au funcția de
predicat, ci alte funcții sintactice; tot acestea nu au număr și persoană!!!
MULT SUCCES!!!