Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea „Ovidius” din Constanța

CIFRA DE ȘCOLARIZARE ÎN ANUL I DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU ROMÂNI DE PRETUTINDENI, an universitar 2020-2021
Nr. Domeniul de studii universitare de Numar maxim de locuri (buget + Forma de Durata Nr. Locuri RP Fara taxă
Facultatea Denumirea programului de studii universitare de licență
crt. licență taxa) CAPACITATE ARACIS învățământ studiilor (ani) credite cu bursă fără bursă
Limba și literatura engleză – Limba și literatură modernă
120 IF 3 180 - 1
(germană/turcă/franceză/italiană)
Limbă și literatură
Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă
1 Facultatea de Litere 90 IF 3 180 1 -
(engleză, germană, franceză, italiană, turcă)
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) 40 IF 3 180 - 1
Științe ale comunicării Jurnalism 75 IF 3 180 1 -
2 2
2 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală 100 IF 4 240 1 -
1 0
Relații internaționale și studii
Facultatea de Istorie și Relații internaționale și studii europene 50 IF 3 180 1 1
3 europene
Științe Politice
Științe politice Științe politice 50 IF 3 180 2 1
3 2
Facultatea de Drept și Științe
4 Drept Drept 200 IF 4 240 1 -
Administrative
1 0
Facultatea de Științe ale
5 Geografie Geografia turismului 130 IF 3 180 1 -
Naturii și Științe Agricole
1 0
Facultatea de Educație
6 Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 70 IF 3 180 1 -
Fizică și Sport
1 0
Facultatea de Științe Chimie alimentară și tehnologii biochimice 45 IF 4 240
7 Inginerie chimică 1 -
Aplicate și Inginerie Prelucrarea petrolului și petrochimie 60 IF 4 240
1 0
Informatică Informatică 150 IF 3 180 2 3
Facultatea de Matematică și
8 Matematică 50 IF 3 180
Informatică Matematică 1 -
Matematică informatică 75 IF 3 180
3 3
Economia comerțului, turismului și serviciilor 90 IF 3 180 2 -
Administrarea afacerilor
Economia firmei 90 IF 3 180 1 -
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 90 IF 3 180 - 1
Facultatea de Științe
9 Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 90 IF 3 180 3 -
Economice
Finanțe Finanțe și bănci 90 IF 3 180 - 1
Management Management 100 IF 3 180 - 1
Marketing Marketing 90 IF 3 180 1 -
7 3
10 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină 225 IF 6 360 2 1
2 1
Facultatea de Medicină
11 Sănătate Medicină dentară 50 IF 6 360 1 1
Dentară
1 1
12 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie 100 IF 5 300 2 1
2 1
Facultatea de Inginerie Arhitectură navală Sisteme și echipamente navale 50 IF 4 240 1 -
13 Mecanică, Industrială și Inginerie mecanică Instalații și echipamente portuare și marine 50 IF 4 240 1 -
Maritimă Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 60 IF 4 240 - 1
2 1
Amenajări și construcții hidrotehnice 50 IF 4 240
14 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole 75 IF 4 240 2 -
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 40 IF 4 240
2 0
15 Facultatea de Arte Muzică Interpretare muzicală - canto 8 IF 4 240 1 -
1 0
Facultatea de Psihologie și
16 Psihologie Psihologie 100 IF 3 180 1 -
Științele Educației
1 0
Total general 31 14