Sunteți pe pagina 1din 10

Sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale – art.

4 CSMA

Denumirea serviciului
Nr.
media audiovizual, Numărul și data deciziei Obiectul sancțiunii Sancțiune
d/o
titularul licenței de emisie

SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PUBLICI NAȚIONALI ȘI


REGIONALI

1. „Moldova-2”, D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
Instituția Publică Compania 2022 (3) lit. a) din CSMA, în conformitate cu 10 000 lei
„Teleradio-Moldova” prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 10 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 2
Amendă: 2
Suma amenzilor: 20 000 lei
2. „TV-Găgăuzia”, D. 187 din 03 iunie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
Compania Publică (8) din CSMA, în conformitate cu publică
„Găgăuziya Radio prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Televizionu” D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (7) din CSMA, în conformitate cu 10 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 1
Avertizare publică: 1
Amendă: 1
Suma amenzilor: 10 000 lei

Denumirea serviciului
Nr.
media audiovizual, Numărul și data deciziei Obiectul sancțiunii Sancțiune
d/o
titularul licenței de emisie

SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE TELEVIZIUNE ALE FURNIZORILOR PRIVAȚI


1. „ITV”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
„Media Pro Group” SRL art. 4 alin. (3) lit. d) din CSMA, în 15 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7)
lit. f) din Cod.
D. 187 din 03 iunie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (3) lit. d) din CSMA, în 27 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (8)
din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 15 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Amendă: 5
Suma amenzilor: 82 000 lei
2. „RTR Moldova”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
„TV- Comunicații Grup” art. 4 alin. (3) lit. d), din CSMA, în 18 000 lei
SRL conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7)
1
lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 20 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Amendă: 5
Suma amenzilor: 80 000 lei
3. 6 „Cinema 1”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
. „A.Video-Content” SRL art. 4 alin. (3) lit. d) din CSMA, în 16 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (7)
lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 20 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Amendă: 5
Suma amenzilor: 78 000 lei
4. „Canal 3”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
„Telestar Media” SRL art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în 8 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5)
lit. k) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 6 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din
Cod.
D. 178 din 27 mai 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în 12 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6)
lit. d) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 10 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din
Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
2
Număr total de sancțiuni: 7
Amendă: 7
Suma amenzilor: 76 000 lei
5. „PEH TV”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
„Media Production TV” art. 4 alin. (3) lit. d) din CSMA, în 20 000 lei
SRL conformitate cu art. 84 alin. (7) lit. f) din
Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 15 000 lei
cu art. 84 alin. (7) lit. f) din Cod.
D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Amendă: 5
Suma amenzilor: 75 000 lei
6. „MEGA TV”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
„Real Radio” SRL art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 7 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din
Cod.
D. 178 din 27 mai 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 10 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (6) lit. d) din
Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Amendă: 5
Suma amenzilor: 59 000 lei
7. „Primul în Moldova”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
„Telesistem TV” SRL art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în 8 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5)
lit. k) din Cod.
D. 195 din 10 iunie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în 13 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6)
lit. d) din Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Amendă: 5
3
Suma amenzilor: 58 000 lei
8. „Canal 2”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
„Telestar Media” SRL art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în 8 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5)
lit. k) din Cod.
Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (7) din CSMA, în conformitate 5 000 lei
cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k)
din Cod.
D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (3) lit. c) din CSMA, în 10 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6)
lit. d) din Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 10 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 6
Amendă: 6
Suma amenzilor: 58 000 lei
9. „FAMILIA”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„Real Radio” SRL (3) lit. d) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
D. 187 din 03 iunie 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (3) lit. d) din CSMA, în 5 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5)
lit. k) din Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Avertizare publică: 1
Amendă: 4
Suma amenzilor: 43 000 lei
10. „Ren Moldova”, D. 377 din 23 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
„TELEPROIECT” SRL 2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 15 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 3
Amendă: 3
Suma amenzilor: 42 000 lei
11. „N4”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„SELECTCANAL-TV” (3) lit. d) din CSMA, în conformitate cu publică
SRL prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
4
D. 178 din 27 mai 2022 Pentru încălcarea repetată a prevederilor Amendă
art. 4 alin. (3) lit. d) din CSMA, în 6 000 lei
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5)
lit. k) din Cod.
D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 10 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 11 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Avertizare publică: 1
Amendă: 4
Suma amenzilor: 40 000 lei
12. „Canal 5”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„Media Content (7) din CSMA, în conformitate cu publică
Distribution” SRL prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
(3) lit. d) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(7) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
Prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 5
Avertizare publică: 2
Amendă: 3
Suma amenzilor: 37 000 lei
13. „Orhei TV”, D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„MEDIA RESURSE” SRL (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 3
Avertizare publică: 1
Amendă: 2
Suma amenzilor: 28 000 lei
14. „Accent TV”, D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
„TELESISTEM TV” SRL 2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 2
Amendă: 2
Suma amenzilor: 28 000 lei
15. „Cotidianul TV-CTV”, D. 377 din 23 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
AO ,,PEOPLE FOR FREE 2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
5
MEDIA” prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.

Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă


(9) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 2
Amendă: 2
Suma amenzilor: 28 000 lei
16. „Canal Regional”,
„CANAL REGIONAL” D. 377 din 23 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
SRL 2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 2
Amendă: 2
Suma amenzilor: 27 000 lei
17. „PRO TV CHIȘINĂU”, D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
ÎCS „PRODIGITAL” SRL (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
(9) din CSMA, în conformitate cu 13 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 3
Avertizare publică: 1
Amendă: 2
Suma amenzilor: 25 000 lei
18. „Zona M”, D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
„STATIS TV” SRL 2022 (7) din CSMA, în conformitate cu 15 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni:1
Amendă: 1
Suma amenzilor: 15 000 lei
19. „Bravo TV”, D. 99 din 30 martie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
„Bravo TV” SRL (3) lit. d) din CSMA. 14 000 lei
Număr total de sancțiuni: 1
Amendă: 1
Suma amenzilor: 14 000 lei
20. „TVC 21”, D. 187 din 03 iunie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„COTIDIAN” SA (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
D. 393 din 29 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (7) din CSMA, în conformitate cu 14 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 2
Avertizare publică: 1
Amendă: 1
Suma amenzilor: 14 000 lei
21. „ORIZONT TV”, D. 377 din 23 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
„ARCHIDOC GROUP” 2022 (9) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
SRL prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni:1
Amendă: 1
Suma amenzilor: 12 000 lei
22. „Publika TV”, D. 178 din 27 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„General Media Group (7) din CSMA, în conformitate cu publică
Corp” SRL prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
6
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (7) din CSMA, în conformitate cu 12 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 2
Avertizare publică: 1
Amendă: 1
Suma amenzilor: 12 000 lei
23. „TV6”, D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„MEDIA RESURSE” SRL (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
(7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
D. 371 din 16 decembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Amendă
2022 (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu 10 000 lei
prevederile art. 84 alin. (6) lit. f) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 3
Avertizare publică: 2
Amendă: 1
Suma amenzilor: 10 000 lei
24. „NTV Moldova”, D. 63 din 02 martie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„Exclusiv Media” SRL (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Număr total de sancțiuni: 1
Avertizare publică: 1
25. „Prime”, D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„General Media Group (7) din CSMA, în conformitate cu publică
Corp” SRL prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
26. „TVR Moldova”, D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„Societatea Română de (3) lit. c) din CSMA, în conformitate cu publică
Televiziune” prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
27. „TV 8”, D. 140 din 06 mai 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
AO „Media Alternativă” (7) din CSMA, în conformitate cu publică
SRL prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
28. ,,STV”, D. 187 din 03 iunie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
,,NOI MEDIA de SUD”SRL (8) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
29. „Bas TV”, D. 187 din 03 iunie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„LV-TOPAL” SRL (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
30. „Studio L”, D. 187 din 03 iunie 2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„STUDIO-L” SRL (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1

Număr de sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale de televiziune: 94


Avertizări publice – 18;
Amenzi – 76.
Suma amenzilor: 971 000 lei.

7
Nr. Denumirea serviciului Numărul și data deciziei Obiectul sancțiunii Sancțiune
d/o media audiovizual,
titularul licenței de emisie

SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE RADIODIFUZIUNE SONORĂ ALE FURNIZORILOR PUBLICI NAȚIONALI


1. „Radio Moldova Tineret”, D. 263 din 12.08.2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
Instituția Publică Compania (6) lit. a) din CSMA al Republicii publică
„Teleradio-Moldova” Moldova, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1

Nr. Denumirea serviciului Numărul și data deciziei Obiectul sancțiunii Sancțiune


d/o media audiovizual,
titularul licenței de emisie

SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALE DE RADIODIFUZIUNE SONORĂ


1. „BAS FM”, D. 298 din 23 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„LV-TOPAL” SRL 2022 (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
2. „Megapolis FM”, D. 304 din 07 octombrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„DGS PROF” SRL 2022 (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
3. „Radio Alla”, D. 304 din 07 octombrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„RADIO TOP” SRL 2022 (6) lit. e) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
(7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 2
4. „Russkoe Liubimoe”, D. 304 din 07 octombrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„NG PRODUCTION ” SRL 2022 (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
5. „Europa Plus Moldova”, D. 287 din 09 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 Avertizare
„BASARADIO ” SRL 2022 alin. (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
6. „Pro 100 Radio”, D. 287 din 09 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„PREMIER MEDIA” SRL 2022 (8) din CSMA al Republicii Moldova nr. publică
174/2018, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
7. „Radio 21”, D. 272 din 26.08.2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
SC „RADIO 21 ” SRL (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
8. „Radio Dor 93,0 FM”, D. 272 din 26.08.2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„UNIVERS PRIM” SRL (6) lit. e) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1

9. „Radio.md”, D. 281 din 02 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„REAL EXIM” SRL 2022 (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
Moldova, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
8
Avertizare publică: 1
10. „Radio ONE”, D. 304 din 07 octombrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„NG PRODUCTION” SRL 2022 (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1
11. „Albena”, D. 281 din 02 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„NOI MEDIA DE SUD” 2022 (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
SRL Moldova, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
(8) din CSMA al Republicii Moldova, în publică
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3)
lit. a) din Cod
Avertizare publică: 2
12. „Radio Relax”, D. 287 din 09 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„PLEIADA AUDIO” SRL 2022 (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
(7) din CSMA al Republicii Moldova nr. publică
174/2018, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 2
13. „Publika FM”, D. 298 din 23 septembrie Pentru încălcarea prevederilor Avertizare
„General Media Group 2022 art. 4 alin. (6) lit. d) din CSMA al publică
Corp” SRL Republicii Moldova nr. 174/2018, în
conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3)
lit. a) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor Avertizare
art. 4 alin. (7) din CSMA al Republicii publică
Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 2
14. „MEGA Hit”, D. 298 din 23 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„General Media Group 2022 (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
Corp” SRL Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
(7) din CSMA al Republicii Moldova nr. publică
174/2018, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 2
15. „Bugeac FM”, D. 281 din 02 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„RTV-MEDIA-CENTER” 2022 (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
SRL Moldova, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
16. „Radio Zum 1” D. 272 din 26.08.2022 Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„OOH MEDIA” SRL, (7) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
17. „Radio Zum 2”, D. 287 din 09 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„MEGARADIO” SRL 2022 (7) din CSMA al Republicii Moldova nr. publică
174/2018, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
18. „Maestro FM”, D. 298 din 23 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„Media Content 2022 (6) lit. e) din CSMA al Republicii publică
Distribution” SRL Moldova nr. 174/2018, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod

9
Avertizare publică: 1
19. „Diaspora FM”, D. 298 din 23 septembrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„Timpuri Noi” SRL 2022 (7) din CSMA al Republicii Moldova nr. publică
174/2018, în conformitate cu prevederile
art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod
Avertizare publică: 1
20. „Vocea Speranței”, D. 304 din 07 octombrie Pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. Avertizare
„RADIO-RBS” SRL 2022 (6) lit. d) din CSMA, în conformitate cu publică
prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică: 1

Număr de sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune


sonoră: 26
Avertizări publice – 26.

10

S-ar putea să vă placă și