Sunteți pe pagina 1din 4

europass

A
Curriculum vitae
Europass (extras)

Informal» personale
Nume / Prenume Ciaglic Tatiana Valeriu
Adresa Republica Moldova, mun.Chisinau, str. XXXXXXX
Telefon Dom: (+373 22) XXXXX Mobil: (+373) XXXXXXX
E-mail XXXXXXXX

Experienfa profesionala

Perioada aprilie 2020 - februarie 2022


Functia sau postul ocupat Expert din cadrul Grupului de experti in domeniul justitiei
Principalele activitati si Elaborarea monitorului justitiei si a opiniilor, infograficelor, materialelor video
responsabilitati pe subiecte de referinta din domeniul justitiei
Numele si adresa Institutul pentru Politici Publice si Reforme Europene, mun.Chisinau,
angajatorului str.Bucuresti, nr.90

Perioada 2020-prezent
Functia sau postul ocupat Expert, trainer
Principalele activitati si Formarea (offline si online) a judecatorilor si colaboratorilor din curte in
responsabilitati domeniul managementul curtii potrivit standardelor CEPEJ, utilizarea
instrumentelor CEPEJ
Numele si adresa Oficiul Consiliului Europei la Chisinau, mun.Chisinau, str. Vlaicu Parcalab,
angajatorului nr.63. Proiectul „Support to further strengthening and efficiency of the judicial
system in the Republic of Moldova”

Perioada 2013-prezent
Functia sau postul ocupat Sef sectia e-instruire, Centrul de Informatii Juridice, formator
Principalele activitati si
Elaborarea si implementarea unui proces de instruire eficient, elaborarea si
responsabilitati
aplicarea solutiilor tehnice pentru optimizarea procesului de activitate a
Institutului National al Justitiei, implementarea solutiilor tehnice pentru
optimizarea procesului de instruire, etc. Elaborarea cursurilor de instruire la
distanta.
Formare in domeniul tehnologiilor informationale si managementul curtii
(standardele CEPEJ) pentru judecatori, sefii de secretariat si colaboratorii din
curti si audientii INJ candidati la functia de judecator, directoratul modulului
„Managementul activitatilor in instanta de judecata”.
Numele si adresa Institutul National al Justitiei, mun.Chisinau, str.S.Lazo, nr.l
angajatorului

Perioada 2013
Functia sau postul ocupat Co-fondator, mediator, formator in mediere Centrul de Promovare a Medierii
ProMediere

1
Principalele activitati si Implementarea proiectului privind seria de ore publice destinate promovarii
responsabilitati medierii; elaborarea si diseminarea primului buletin informativ destinat medierii
in Republica Moldova „Medierea in Moldova”
Numele si adresa
angajatorului Centrul de Promovare a Medierii ProMediere, mun.Chisinau, or. Durlesti, str.
M. Sadoveanu, 90 https://www.mediator-expert.com

Perioada 2012-2016 (2013-2015 mandat 2 ani Presedinte)


Functia sau postul ocupat Membru, Presedinte al Consiliului de Mediere
Principalele activitati si Coordonarea activitatii Consiliului de Mediere, realizarea atributiilor statutare
responsabilitati prevazute in cadrul normativ de referinta
Numele si adresa Consiliul de Mediere, mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare nr.214B, biroul
angajatorului Consiliului de Mediere

Perioada decembrie 2011 - 2013


Functia sau postul ocupat Lector
Principalele activitati si Citirea cursurilor juridice, formare initiala si continua in mediere
responsabilitati
Numele si adresa Institutul de Stiinte Penale si Criminologie Aplicata, mun.Chisnau,
angajatorului str.Voluntarilor, nr.8/3

Perioada 2010-2019
Functia sau postul ocupat Formator
Principalele activitati si
Citirea cursurilor de formare functionarilor publici in domeniul managementului
responsabilitatipublic: gestionarea echipei, abilitati de prezentare, comunicare institutionala si
publica, medierea
Numele si adresa Academia de Administrare Publica, mun.Chisinau, str.Ialoveni, nr.100
angajatorului

Perioada 2008-2013
Functia sau postul ocupat Specialist principal, consultant, sef serviciu

Principalele activitati si Elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea documentelor de politici in


responsabilitati domeniul justitiei, avizarea proiectelor actelor normative in domeniul organizarii
si functionarii sistemului judecatoresc, analiza activitatii instantelor judecatoresti,
mentenanta Sistemului Informational Judecatoresc, examinarea petitiilor si
adresarilor.
Numele si adresa Departamentul de administrare judecatoreasca, mun.Chisinau. str.Stefan cel
angajatorului Mare si Sfant, nr.124 B

Perioada 2007-2012
Functia sau postul ocupat Lector
Principalele activitati si
Citirea cursurilor in domeniul dreptului si managementului, elaborarea
responsabilitatiprogramelor de studii, perfectionarea bazei didactice, lucrul individual,
consultarea studentilor in domeniul dreptului si managementului.
Numele si adresa Colegiul International de Administrare si Business, mun.Chisinau,
angajatorului str.C.Negruzzi, nr.2

Perioada 2006-2007
Functia sau postul ocupat Jurist

2
Principalele activitati si Asigurarea suportului juridic al activitatii intreprinderii, elaborarea
responsabilitati regulamentului intern si fiselor de post, contractelor, etc.
Numele si adresa Centrul medico-diagnostic „Modus Vivendi” SRL, mun.Chisinau, str.Burebista,
angajatorului nr.80

Perioada 2004-2006
Functia sau postul ocupat Secretar
Principalele activitati si
Lucru administrativ-organizatoric, asigurarea suportului informational,
responsabilitaticonsultarea cetatenilor, elaborarea variantei electronice a listelor electorale,
monitorizarea alegerilor parlamentare, administrarea lucrului Consiliului,
comisiilor consiliului, etc.
Numele si adresa Primaria or.Codru, mun.Chisinau, str.Constiujeni, nr.8
angajatorului

Educat ie s i formare extras

Perioada octombrie 2021 - prezent


Studii de doctorat specialitatea “Teoria generala a statului si dreptului”
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de Universitatea de Stat din Moldova
invatamant / furnizorului de
formare

Perioada septembrie 2021- prezent


Studii de masterat IT Project Management
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de International University of Applied Sciences, Germania, Berlin
invatamant / furnizorului de
formare

Perioada 2006-2007
Magistru in drept
Calificarea / diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de Universitatea Libera Internationala din Moldova
invatamant / furnizorului de
formare

Perioada 2001-2006
Calificarea / diploma obtinuta Licentiat in drept

Numele si tipul institutiei de Universitatea Libera Internationala din Moldova


invatamant / furnizorului de
formare

Formare in domeniul managementului public si a managementului curtilor (Asser Instituut (Netherlands),


National Court Administration of Lithuania, The Judiciar System in the U.S.flnternational Visitors Leadership
Program), USAID, INJ, AAP, etc.
Formare in domeniul utilizarii tehnologiilor informationale in domeniul judiciar/judecatoresc
Formare formator (Cancelaria de stat, INJ, HELP trainer certificate).
Formare in domeniul medierii, negocierii, psihologiei (CEDR, IRP, ISPCA).

3
Formare in domeniul utilizarii tehnologiilor informationale si formare electronica (Tech Women Mentoring
Program, Tekwill Academy, Django Girls, Codifun, Code to success powered by Bottega, HELP trainer
certificate, INJ, ROLISP, Institutul de Formare Continua )
Vizite de studiu si formare in SUA, Norvegia, Romania, Olanda, Lituania, Slovacia, Polonia, Egipt, Cehia,
Franta, Estonia.
Mentiuni si multumiri

Diploma de onoare celui mai bun formator al anului 2019, in semn de


recunostinta pentru si dedicatie intru consecventa intru inspirarea noilor generatii
de judecatori si procurori, oferita de Directorul Institutului National al Justitiei
Diploma de onoare cu ocazia celebrarii zilei juristului pentru competenta
profesionala de exceptie si realizari remarcabile in atingerea standardelor de
performanta al instruirilor din cadrul Institutului National al Justitiei, 2019,
oferita de Director al Institutului National al Justitiei.
Diploma pentru aport enorm si excelent oferita de prim-prorector, Director al
Centrului de Instruire Profesionala Continua a Institutului de Stiinte Penale si
Criminologie Aplicata.
Diploma de multumire oferita de Presedintele Judecatoriei Balti, 2015
Diploma pentru participarea activa la seminarele international organizate de
Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESP) si in aprecierea
contributiei personale in domeniul consolidarii institutiilor democratice din
Moldova oferite de Fondatorul IESP, Presedintele Bordului IESP, si Directorul
IESP, 18.12.2012
Diploma pentru activitatea de formator in cadrul programului de instruire
„Managementul imbunatatit al Politicilor Publice” oferita de Ministrul de Stat si
Directorul programului de Instruire DFID Suport pentru implementarea SND,
2010
Diploma de onoare pentru perseverenta in realizarea sarcinilor de serviciu,
initiativa personala si cu ocazia Zilei Juristului, oferita de Ministrul Justitiei,
19.10.2009 ’ ’
Lucrari de referinta • Raport IPRE de monitorizare a Cartii Albe a Justitiei (GEJ IPRE);
• Cartea Alba a Justitiei. Recomandari pentru o iustitie independents si
integra (GEJ IPRE);
• Opinie IPRE privind solutiile digitale pentru organizarea Adunarilor
Generale ale Judecatorilor si Procurorilor (GEJ IPRE);
• Opinie privind utilizarea citarii electronice in procesul iudiciar (GEJ
IPRE);
• Studiul privind examinarea oportunitatii utilizarii mijloacelor tehnice
moderne in procesul de audiere a martorilor.

20.04.2022 Tatiana Ciaglic /

S-ar putea să vă placă și