Sunteți pe pagina 1din 4

Numerologia

Numerologia este, cu siguranţă, cea mai simplă şi mai uşor de aplicat dintre artele oculte divinatorii. Singurele informaţii necesare
sunt data naşterii şi numele complet – cu ajutorul acestora numerele ne revelează misterul destinului pe care ni l-am ales. Numerologia
reprezintă studiul influenţei misterioase a numerelor asupra destinului oamenilor. Fiecare număr dintre cele utilizate în numerologie (de la
1 la 9) are o vibraţie specifică. Există 5 astfel de vibraţii manifestate în viaţa unui om, care acţionează corelat, alcătuind ansamblul de
aptitudini, tendinţe şi potenţialităţi ale fiinţei umane.

Numărul vieţii

Această vibraţie este precum o sămânţă, sădită în fiinţa noastră în momentul naşterii, care cuprinde în ea întreaga înţelepciune
acumulată de suflet de-a lungul vieţilor anterioare. O putem numi “moştenire karmică”. Ea reprezintă ceea ce noi suntem cu adevărat,
semnifică ceea ce este în noi mai profund şi mai natural – acele trăsături de caracter şi însuşiri care pot fi oricând actualizate, deoarece ele
există deja în noi. Devenind pe deplin conştienţi de această parte a naturii noastre, vom putea începe să amplificăm în noi alte calităţi şi să
ne îmbogăţim cu noi experienţe.Modalitatea de calcul a acestei vibraţii constă în însumarea cifrelor datei de naştere, după cum urmează. Să
presupunem că sunteţi născut în data de 21.02.1969. Adunăm: 2+1+0+2+1+9+6+9=30; 3+0=3. Numărul corespunzător este 3, iar
trăsăturile de caracter specifice numărului 3 sunt înnăscute pentru dumneavoastră.

Numărul zilei de naştere

Numărul zilei de naştere oferă informaţii cu privire la natura lecţiilor pe care fiinţa umană trebuie să le înveţe în această viaţă şi
asupra modului în care acestea sunt corelate cu aptitudinile înnăscute. Numărul acestei zile arată cum ne percepem pe noi înşine, care sunt
însuşirile şi defectele pe care noi considerăm că le avem. Modalitatea de calcul a acestei vibraţii se realizează însumând cifrele zilei de
naştere. În exemplul de mai sus, numărul zilei este 2+1=3.

Numărul destinic

Taina numelui pe care îl primim la naştere ascunde o minunată poveste despre noi. Numele nostru reprezintă ceea ce trebuie să
devenim în această viaţă, arată calea pe care trebuie să o urmăm şi ce calităţi lăuntrice este bine să ne dezvoltăm şi să ne amplificăm.
Conştientizând vibraţia acestui număr, vom constata că el va acţiona asupra noastră precum o “promisiune divină”.

Numărul dorinţei inimii

Această vibraţie este dată de vocalele existente în nume. Există popoare care consideră că vocalele sunt sacre, de aceea nu sunt
scrise niciodată. Vocalele numelui arată care sunt cele mai profunde credinţe şi cele mai ardente aspiraţii ale sufletului. Aici se găsesc
motivaţiile esenţiale ale acţiunilor noastre. Vibraţia acestui număr înnobilează şi aduce o strălucire fermecătoare sufletului, urmărind
întotdeauna să se afle în armonie cu celelalte vibraţii pentru a ne ajuta să ne exprimăm şi să ne manifestăm ca fiinţe perfecte.

Numărul personalităţii

Această vibraţie este dată de consoanele existente în nume. Ea descrie influenţa pe care o are lumea exterioară asupra noastră şi
care este prima impresie pe care noi o lăsăm acestei lumi în care trăim. Trebuie să mai ştim că fiecare vibraţie poate fi echilibrată sau poate
prezenta un dezechilibru de tip + (yang, exces) sau – (yin, deficit). De exemplu, dacă presupunem că o persoană are numărul vieţii 1, ea ar
trebui să aibă în mod natural calităţile specifice acestui număr. Dacă însă ea nu este conştientă de aceste însuşiri şi prezintă un dezechilibru
de tip -, în loc să fie o iniţiatoare, un aventurier, o fiinţă curajoasă, ea se va manifesta ca o fiinţă temătoare, timidă, lipsită de încredere în
sine. În cazul dezechilibrului de tip +, se pot manifesta agresivitatea şi instictul de dominare.

Valoarea ocultă a numerelor

Numărul 1 denotă aptitudini deosebite în plan executiv şi administrativ. Cel caracterizat de acest număr trebuie să-şi dezvolte
capacitatea de a fi un bun conducător, iniţiator şi promotor. Este o persoană originală, foarte creativă în rezolvarea oricărui gen de
probleme; are o adevărată plăcere în a începe sau a iniţia noi acţiuni. Este necesar ca mereu cineva să meargă pe urmele sale pentru a pune
la punct detaliile, dar el este cel care ştie să pornească lucrurile şi să le aşeze pe un anumit făgaş. Gândeşte repede şi face multe conexiuni
– de aceea poate avansa uşor. Din aceste motive, are posibilitatea de a ajunge la realizări importante şi de a avea o bună situaţie financiară.
Deseori, acest număr caracterizează o persoană care conduce o afacere sau care face toate eforturile pentru a-şi manifesta pe deplin
aptitudinile într-o anumită direcţie. Celui caracterizat de numărul 1 îi displace să lucreze sub supraveghere; obţine cele mai bune rezultate
atunci când i se dă mână liberă. Este ambiţios şi hotărât. Pe măsură ce îşi amplifică o voinţă fermă şi puternică şi curajul necesar susţinerii
propriilor convingeri, devine încrezător în forţele proprii. Deşi îi este teamă de singurătate, doreşte să fie lăsat singur. Îi displace rutina şi
monotonia. Aspectele negative ale numărului destinic 1 sunt egoismul şi o viziune egocentristă asupra vieţii. Cel aflat sub influenţa
numărului 1 poate fi caracterizat de agresivitate şi, dacă aspectele negative sunt mai dezvoltate, este o persoană cu care este destul de
1
dificil de trăit. Are un instinct natural către a domina şi a conduce; îi place să se afle întotdeauna pe primul loc. Însă nu este necesar să
domine şi să distrugă pentru a conduce şi organiza. Numărul 2 conferă capacitatea de a comunica uşor şi de a lucra excelent cu alţi oameni.
Cel influenţat de numărul 2 se află în postura mediatorului şi a aducătorului de pace. În multe privinţe este dependent de ceilalţi; are cele
mai bune rezultate atunci când lucrează în parteneriat sau în grup. Este extrem de modest şi poate munci fără a i se recunoaşte meritele sau
realizările. Deseori ceilalţi profită de pe urma ideilor sale, dar aceasta nu pare să îl deranjeze de vreme ce îi place atât de mult munca de
echipă. Este receptiv la sentimentele celorlalţi, diplomat în rezolvarea situaţiilor complicate, amabil, cooperant şi respectuos. Ştie cum să
organizeze oamenii. Este o persoană atentă la detalii, fiind rareori necesar să revină asupra unui lucru. Prietenos şi plin de tact, este plăcut
de toată lumea.Aspectele negative ale numărului 2 sunt hipersensibilitatea şi vulnerabilitatea. Poate deveni foarte timid şi nesigur, apatic şi
indiferent. Numărul 3 este caracteristic scriitorilor, actorilor, cântăreţilor, profesorilor, moderatorilor, comercianţilor, compozitorilor – în
general celor care lucrează în domenii legate de comunicare. Cel aflat sub influenţa numărului 3 poate vinde aproape orice. Este o persoană
plină de imaginaţie şi dă dovadă de talente creatoare în artă. Optimist, el manifestă prin definiţie mult entuziasm în viaţă. Prietenos, iubitor,
comunicativ, oamenii îl plac datorită farmecului pe care îl degajă. Abilitatea sa de a comunica îi inspiră adeseori pe ceilalţi. Menirea sa în
viaţă este să-i inspire şi să-i motiveze pe ceilalţi, să eleveze spiritele celor din jurul său.Aspectul negativ al acestui număr este
superficialitatea. Persoana caracterizată de numărul 3 poate fi împrăştiată, comodă şi înclinată către bârfă. Ordinea şi organizarea sunt
caracteristicile principale ale numărului 4. Destinul celui influenţat de numărul 4 este de a exprima aptitudini organizaţionale remarcabile
asociate unei atitudini realiste. Este genul de persoană pregătită întotdeauna să muncească acele lungi şi obositoare ore necesare
perfecţionării unui proiect. Răbdarea şi atenţia la detalii îi permit să devină un expert în construcţii, în inginerie şi în toate meşteşugurile.
Aspectul pozitiv al numărului 4 este asumarea responsabilităţii; este o persoană care nu are îndoieli, îşi îndeplineşte obligaţiile, fiind foarte
sistematică şi ordonată. Este foarte serios şi sincer, cinstit şi devotat. Menirea sa este să ofere ajutorul şi să devină foarte bun în tot ceea ce
face. În caz de dezechilibru, este posibil să manifeste aspectele negative ale numărului 4. Obligaţiile cărora este necesar să le facă faţă tind
să creeze frustrare şi sentimente de limitare. Uneori întreţine anumite atitudini negative în această privinţă şi acestea îl menţin într-o
dispoziţie nu tocmai pozitivă. El trebuie să evite tendinţele spre rigiditate, încăpăţânare, dogmatism şi fixare asupra opiniilor sale. Poate
avea tendinţa de a dezvolta şi de a menţine simpatii şi antipatii puternice şi multe dintre acestea ţin de prejudecăţi. Tinde să aibă o
individualitate dominatoare şi să utilizeze disciplina în exces. Aceste tendinţe trebuie, de asemenea, să fie evitate. Este, de asemenea,
necesar să menţină o imagine de ansamblu şi să nu rămână prizonierul detaliilor şi al rutinei. Numărul 5 este caracteristic persoanelor
multitalentate şi versatile, care pot face bine foarte multe lucruri. Specificul numărului 5 este atitudinea liberă şi creatoare şi, în strădania
de a atinge această libertate, cel influenţat de numărul 5 devine un maestru al adaptabilităţii şi al schimbării. Este foarte priceput în
prezentarea ideilor şi cunoaşte modul în care trebuie să se apropie de oameni pentru a obţine ceea ce îşi doreşte. În mod natural, acest fapt
îi conferă un succes rapid în orice gen de activitate care presupune comunicarea între oameni. Popularitatea sa îl poate conduce către
anumite forme de divertisment. Indiferent ce face, este inteligent, analitic şi gândeşte foarte rapid. În caz de dezechilibru, există
posibilitatea de a manifesta aspectele negative ale acestui număr. Neliniştea şi nerăbdarea îl opresc din a se menţine mult timp într-un
singur proiect. Uneori poate fi nehotărât şi dezordonat şi să-şi împrăştie energia în prea multe direcţii. Îi este foarte dificil să respecte un
program de lucru fix şi regulat sau să menţină orice fel de rutină. Are tendinţa de a reacţiona puternic atunci când simte orice fel de
restricţie sau limitare în ceea ce priveşte libertatea de acţiune sau de exprimare. Cu toate că este inteligent, are tendinţa de a face aceleaşi
greşeli din nou şi din nou deoarece majoritatea răspunsurilor sale reprezintă impulsuri momentane şi nu reacţii logice calculate
raţional. Numărul 6 conferă un remarcabil simţ al responsabilităţii, al iubirii şi al echilibrului. Cel influenţat de numărul 6 este conştiincios
şi mereu gata să-şi ofere ajutorul, fiind capabil să reechilibreze orice situaţie dizarmonioasă. Este foarte înclinat să ofere ajutorul şi
confortul celor care au nevoie. Are o tendinţă naturală de a lucra cu cei bătrâni şi bolnavi sau cu persoane care suferă de handicapuri fizice.
Deşi poate avea remarcabile talente artistice şi creative, există o mare probabilitate să se dedice unei ocupaţii care arată grija pentru binele
comunităţii.Aspectele pozitive ale numărului 6 sugerează că este o persoană foarte iubitoare, prietenoasă, care îi apreciază pe ceilalţi.
Dovedeşte o profunzime a înţelegerii care dă naştere simpatiei, bunătăţii şi generozităţii. Calităţile numărului 6 fac din el un părinte iubitor
şi grijuliu şi implicat în activităţi domestice. Deschiderea sufletească şi onestitatea sunt evidente în orice relaţie pe care o are.
În caz de dezechilibru, poate manifesta unele dintre aspectele negative ale acestui număr. Există o tendinţă de a fi prea exact şi de a cere
prea mult de la sine. În această privinţă, poate uneori să se sacrifice pe ei înşişi pentru bunăstarea şi fericirea celorlalţi. În unele cazuri, pare
că nu distinge diferenţa dintre a-i ajuta pe ceilalţi şi a interveni în treburile acestora. Poate întâmpina dificultăţi în a–şi exprima propria
individualitate datorită prea multor responsabilităţi şi interese. Are tendinţa de a se îngrijora mult mai mult decât este cazul. Gîndirea,
analiza şi introspecţia sunt caracteristicile numărului 7. Dovedeşte discernământ şi există puţine lucruri care scapă observaţiei şi puterii
sale de înţelegere. Deseori devine o autoritate în domeniul de care se ocupă - acest domeniu poate fi de natură tehnologică sau ştiinţifică,
religioasă sau ocultă, deoarece este o persoană care caută cunoaşterea cu o mare pasiune. Poate fi un foarte bun profesor sau, datorită
înclinaţiei către aspectele spirituale, se poate implica profund în probleme de natură religioasă sau în cercetarea psihicului uman. Tinde să
opereze pe o lungime de undă diferită şi, din această cauză, mulţi dintre prietenii săi nu-l cunosc prea bine. Aspectul pozitiv al numărului 7
este perfecţionismul de care dă dovadă în sensul cel mai bun al cuvântului. Este foarte logic şi deseori se apropie la un mod raţional de
ceea ce îl înconjoară. Este atât de raţional uneori încât pare să îi lipsească complet sentimentul, şi atunci când se confruntă cu o problemă
de natură emoţională, are dificultăţi în a o rezolva. Are capacităţi excelente de a studia subiecte profunde şi dificile, de a căuta adevărurile
fundamentale.Trăsătura negativă principală a numărului 7 constă în gradul limitat de încredere pe care îl acordă celorlalţi oameni. O
tendinţă de a fi extrem de introvertit poate să îl determine să se considere prea important şi să fie prea preocupat de persoana sa. Datorită
acestui fapt, nu este foarte adaptabil. Nu îşi arată emoţiile şi nici nu şi le înţelege foarte bine. Numărul 8 este caracterizat de aptitudini
organizaţionale şi administrative remarcabile. Cel aflat sub influenţa numărului 8 poate atinge realizări uimitoare în afaceri, atunci când se
află în posturi de conducere. Se pricepe să conducă o afacere cu mare eficienţă. Mare parte din succesul (sau insuccesul) său se datorează
capacităţii (sau incapacităţii) sale de a judeca corect caracterul oamenilor. Este practic, realist şi raţional.Aspectele pozitive ale numărului 8
dau naştere unor oameni ambiţioşi şi orientaţi către îndeplinirea unui ţel. Nimeni nu are mai multă energie decât el atunci când trece la

2
realizarea unui proiect. Nimeni nu are mai multă încredere în sine. Este un manager remarcabil deoarece poate planifica, iniţia şi duce la
bun sfârşit proiectele; este o persoană hotărâtă şi de încredere. Aspectele negative ale acestui număr sunt rigiditatea şi încăpăţânarea. Poate
deveni ambiţios peste măsură şi nerăbdător, când semnele progresului întârzie să apară. Deseori, cere prea mult atât de la sine, cât şi de la
cei din jur. Sunt cazuri în care este prea materialist şi avid după putere.. Trebuie să evite tendinţa de a pune pe primul loc în viaţa sa averea
sau puterea, în detrimentul altor factori importanţi din viaţa lui În cazul numărului 9, aptitudinile fiinţei umane se manifestă în domenii
umaniste. Îi place să-i ajute pe ceilalţi. Este extrem de eficient şi lucrează cel mai bine atunci când îşi urmează sentimentele şi când este
receptiv la nevoile celorlalţi. Comunică bine cu oamenii şi are puterea de a-i inspira. Aceasta arată că poate deveni un bun profesor sau
psiholog. Creativitatea, imaginaţia şi simţul artistic sunt prezente în cel mai înalt grad în această vibraţie. Dovedeşte multă înţelegere
umană şi are multe de dăruit celorlalţi. Ambiţia sa personală se menţine într-o perspectivă pozitivă, fiind întotdeauna atent la grijile
celorlalţi oameni. Este deschis şi compasiv, idealist şi dezamăgit de lipsa de perfecţiune din lume. Este, de asemenea, foarte conştient de
sentimentele sale şi de ale celorlalţi. Prietenia, afecţiunea şi dragostea sunt extrem de importante pentru el.
Aspectele negative ale numărului 9 sunt egoismul şi centrarea excesivă asupra propriei fiinţe. Dacă nu este implicat în activităţi spre
folosul şi beneficiul celorlalţi, poate manifesta trăsăturile negative amintite. Menirea sa este de a se implica în activităţi umanitare, dar
poate fi foarte greu pentru el să-şi asume acest rol. Indiferenţa, lipsa de implicare şi lipsa de sensibilitate marchează treapta inferioară a
acestei vibraţii.

Valoarea ocultă a literelor

Prezentăm în cele ce urmează corespondenţa existentă între numere şi literele alfabetului:


1 – AJS; 2 – BKT; 3 – CLU; 4 – DMV; 5 – ENW; 6 – FOX; 7 – GPY; 8 – HQZ; 9 – IR Precizăm că Â şi Ă au aceeaşi valoare cu A, Î
aceeaşi valoare cu I, Ş aceeaşi valoare cu S şi Ţ aceeaşi valoare cu T. Vom calcula cele trei vibraţii pentru numele de AVRAMESCU
ALINA
1) Numărul destinic
Atribuim fiecărei litere a numelui valoarea corespondentă şi apoi realizăm adunări succesive ale numerelor obţinute până când ajungem la
o singură cifră: AVRAMESCU ALINA
14914513313951
1+4+9+1+4+5+1+3+3+1+3+9+5+1 = 50; 5+0 = 5. Numărul destinic este 5.
2) Dorinţa inimii
Extragem toate vocalele numelui, le atribuim valoarea corespondentă şi adunăm repetat până când ajungem la o singură cifră. AAEUAIAI
11531919
1+1+5+3+1+9+1+9 = 30; 3+0 = 3. Vibraţia corespondentă dorinţei inimii este 3.
3) Personalitatea
Extragem toate consoanele numelui, le atribuim valoarea corespondentă şi adunăm repetat până ajungem la o singură cifră.
VRMSCLN4 9 4 1 3 3 5
4+9+4+1+3+3+5 = 29; 2+9 = 11; 1+1 = 2. Vibraţia corespondentă personalităţii este 2; comentariul se va citi din numărul anterior.
Prezentăm în continuare o scurtă descriere a calităţilor fiecărei litere a alfabetului. Putem folosi acestea pentru a vedea care sunt acele
caracteristici trezite în fiinţa noastră prin numele pe care îl purtăm; de asemenea, literele care se repetă într-un nume arată o amplificare a
respectivelor însuşiri. În exemplul de mai sus, este evidentă repetiţia literei A: Avramescu Alina. A – Litera A este una dintre energiile cele
mai independente ale alfabetului; caracterizează o persoană conducătoare şi foarte aventuroasă, plină de încredere în sine, căreia îi place să
înceapă acţiuni. Trebuie să înveţe din experienţele sale. Acţionează precum un catalizator care activează vibraţiile din jur. Trebuie să
înveţe să nu mai fie atât de preocupată de propria persoană şi încăpăţânată.
B – Litera B caracterizează o persoană compasivă, sensibilă, ce îşi găseşte propriile motivaţii cu ajutorul celorlalţi. Îşi caută echilibrul şi
este foarte bună în domenii ce necesită diplomaţie, mediere, îmbunătăţire. Răspunde cel mai bine atunci când este apreciată. Dacă nu îi
lipseşte încrederea în sine, manifestă din plin bunătate, generozitate şi iubire. Lucrează bine în grup.
C – Litera C caracterizează o persoană creativă şi spontană. Este mereu nerăbdătoare să-şi exprime inspiraţiile şi originalitatea; are multă
imaginaţie. Este sociabilă şi prietenoasă, sensibilă şi intuitivă; pentru ea, bucuria este cel mai puternic factor de motivaţie. Se manifestă cu
succes în domenii artistice. În caz de dezechilibru, este dezordonată şi împrăştiată. D – Litera D aparţine constructorului neobosit şi plin de
responsabilitate. Munceşte mult şi din greu, este practic şi răbdător. Uneori îi este greu să se exprime. Este cinstit, constant şi respectă
adevărul. Este necesar să înveţe despre autocontrol şi automulţumire.
E – Litera E este caracterizată de cuvintele: inspiraţie, talent, libertate, mişcare, flexibilitate, sinceritate, hotărâre. Litera E este semnul unei
persoane interesate de latura spirituală a vieţii. Îi place să înveţe. Are multă energie şi vitalitate. Este calmă, dar în caz de dezechilibru
manifestă nerăbdare şi impulsivitate.
F – Litera F caracterizează o persoană care simte o nevoie puternică de a ajuta umanitatea. Apreciază ceea ce este frumos. Este o fire
complexă. Are valori şi principii la care ţine. Este o persoană foarte critică. Fiind optimistă şi canalizându-şi energia în direcţii creatoare,
poate fi foarte fericită. I – Litera I caracterizează o persoană care are multă energie emoţională pe care o exprimă cu intensitate; este
sensibilă şi intuitivă. Ea doreşte să fie de ajutor umanităţii, dar de multe ori îşi uită scopul, fiind distrasă de ceea ce se petrece în jurul ei.
Are nevoie de singurătate pentru a realiza care este adevărata sa natură. De multe ori se sacrifică pe sine pentru a sări în ajutorul celorlalţi,
deoarece are o înţelegere profundă a nevoilor lor. Are multă creativitate şi energie artistică.
J – Şi persoana caracterizată de litera J este, prin natura sa, o conducătoare, dar dă dovadă de mai multă prudenţă decât cea aflată sub
semnul literei A. Stilul de a conduce este original şi progresist, dar are tendinţa de a începe lucrurile puţin mai greu, deoarece nu este foarte
hotărâtă. Are mult mai multă nevoie de sprijin şi suport decât persoana caracterizată de litera A. Este optimistă, inteligentă şi

3
ambiţioasă. K – Litera K este semnul unei fiinţe înţelepte şi spirituale, căreia îi place să împărtăşească celorlalţi din cunoaşterea sa, pentru
a-i ajuta. Este o fină observatoare al detaliilor şi este foarte creativă. Nu îi place să se afle pe locul doi. Este fericită când i se arată
afecţiune şi răspunde pe măsură.
L – Persoana caracterizată de litera L prezintă o atracţie magnetică. Este afectuoasă, îi plac oamenii şi este cea mai mentală dintre literele
asociate numărului 3. Misiunea sa este să exprime bucuria de a trăi şi simţul originalităţii. Este inteligentă şi poate avea contribuţii
creatoare în domeniul literaturii şi filosofiei. Este sensibilă şi critică. M – Litera M caracterizează o persoană foarte muncitoare. Îşi iubeşte
casa şi are o natură protectoare. Este dificil de cunoscut, pentru că de multe ori se limitează, fiindu-i teamă să-şi exprime potenţialul. Are
multă intuiţie. Poate fi un bun manager atât în ceea ce priveşte bunurile materiale, cât şi oamenii.
N – Litera N este semnul unei persoane căreia îi place schimbarea şi care se află mereu în căutarea aventurii şi a diversităţii. Este interesată
de multe domenii şi lucrează extrem de bine cu ceilalţi. Ştie cum să-i motiveze pe ceilalţi şi este progresist în gândire. Este mai raţional
decât celelalte litere corespunzătoate numărului 5. Are o filosofie personală pe care îi place să o comunice celorlalţi. O – Litera O
caracterizează o persoană care doreşte să-şi asume, şi o poate face, multe responsabilităţi. Este o fire tradiţională şi deseori conservatoare.
Se exprimă liber în domenii creatoare (un astfel de domeniu poate fi şi casa în care locuieşte). Obţine ceea ce doreşte deoarece, prin natura
sa disciplinată, ştie de ce are nevoie pentru a obţine acele lucruri. De-a lungul vieţii este protejată şi ajutată. Este o persoană echilibrată.
Pune mare preţ pe valorile spirituale în viaţa de zi cu zi.
P – Este destul de dificil de descris persoana caracterizată de litera P, deoarece nu se exprimă prea des. Îi place să fie singură pentru a se
adânci în contemplare; trebuie să înveţe să-şi canalizeze sentimentele. Este o gânditoare, capabilă de o profundă analiză şi introspecţie. De
multe ori îi lipseşte hotărârea de a-şi pune în practică ideile. Are multă intuiţie şi capacităţi vizionare.
Q – Litera Q este semnul unei persoane distinse şi excentrice. Îi plac realizările materiale şi îşi foloseşte aptitudinile manageriale pentru a
obţine ceea ce doreşte. Este mereu bine dispusă şi plină de energie. Atrage banii şi succesul. Este o fiinţă generoasă. În general, nu are
relaţii stabile sau de lungă durată. R – Litera R caracterizează o persoană care doreşte să fie de folos umanităţii, capabilă de o profundă
înţelegere şi toleranţă. Ştie cum să-i motiveze şi să-i inspire pe cei din jur. Are multă energie emoţională şi o profundă nevoie de a fi de
folos. Deseori o întâlnim în ipostaza de profesor, scriitor sau artist.
S – Litera S caracterizează o fiinţă emoţională, atrasă de spiritualitate. Este capabilă să conducă, dar deseori o face face într-un mod
indirect. Are o personalitate puternică, este ambiţioasă, dar de multe ori se simte singură. Independentă şi curajoasă, este un model pentru
ceilalţi în ceea ce priveşte modul de a-şi exprima emoţiile, mod prin care atrage cooperarea.
T – Litera T caracterizează o persoană căreia îi place pacea şi armonia şi care va prefera deseori să-i urmeze pe ceilalţi decât să preia
conducerea. Aşteaptă mult de la ceilalţi şi este foarte răbdătoare şi săritoare. Are mulţi prieteni şi este foarte apropiat de familia sa. Nu se
îndepărtează prea mult de casă, fiind foarte fericit într-un mediu plin de afecţiune. Este o persoană generoasă şi un excelent profesor.
U – Litera U este semnul unei fiinţe foarte receptive şi agitate. Este fericită când se simte susţinută. Are multă creativitate şi un simţ artistic
dezvoltat care se pot lua multe forme de-a lungul vieţii sale. Îi poate inspira pe ceilalţi, dar în acest sens este mai conservatoare.
V – Având multă energie, persoana caracterizată de litera V este capabilă de mari realizări în toate planurile. Are o viziune globală şi
practică asupra vieţii şi de aceea reuşeşte să-şi pună ideile în aplicare. Deseori se stabileşte în alt oraş decât în cel natal. Atrage succesul.
Insuflă celor din jur dinamism şi este una dintre cele mai puternice energii ale alfabetului.
W – Litera W este semnul unei persoane care are multă putere de convingere şi un real talent oratoric. Deseori o întâlnim lucrând în
comerţ, acest domeniu implicând şi călătoriile. Îi place să aibă mulţi prieteni. Este inteligentă. Deşi îi plac orice fel de confruntări, nu riscă
tot atât de mult precum celelalte litere corespondente numărului 5. Poate fi uneori confuză şi nehotărâtă. Îi plac plantele. Este atras de
medicina neconvenţională. Are un profund simţ al ordinii în viaţă.
X – Litera X caracterizează o persoană care îşi asumă multe responsabilităţi şi se consumă emoţional din această cauză. Este o persoană
care are grijă de ceilalţi, îi protejează şi se poate chiar sacrifica pe sine pentru mai binele celorlalţi. Este foarte senzuală. O trage
simplitatea şi un mod de viaţă stabil. Are talente artistice şi poate atinge uşor succesul în aceste domenii. Are multă energie magnetică.
Y – Litera Y este semnul unei persoane care trebuie să înveţe să aibă încredere în intuiţia şi însuşirile sale psihice. Înţelege la un mod
superior şi profund problemele legate de spiritualitate. Lucrează cel mai bine singură, dar se şi simte singură. Poate fi nehotărâtă. Tehnicile
de meditaţie o pot ajuta să dobândească un simţ al totalităţii, care va contracara sentimentul de singurătate. Misiunea sa este de a revela
mistere, lucruri ascunse şi a le explica.
Z – Litera Z caracterizează o fiinţă extrem de dinamică şi capabilă de mari realizări, atrasă de lumea materială şi de cea a puterii. Are multă
încredere în sine şi ambiţie. Are calităţile unei naturi organizaţionale şi reacţionează bine în crize emoţionale.

S-ar putea să vă placă și