Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat,

Consiliul de Administrație
Aprobat, 17-18.03.2020
Senat
19-20.03.2020

Cuantumul taxei de studiu pentru studenții înmatriculați începând cu


anul universitar 2020-2021
Facultatea Programe de studii Taxă 2020-2021
universitare
1.1. Licență 3300 lei
1. Administrație și
1.2. Master 3300 lei
Afaceri
1.3. Doctorat -
2.1. Licență 4000 lei
2. Biologie 2.2. Master 4500 lei
2.3. Doctorat 6200 lei
3.1. Licență 3700 lei
3. Chimie 3.2. Master 4500 lei
3.3. Doctorat 6000 lei
4.1. Licență 4500 lei
4. Drept 4.2. Master 5000 lei
4.3. Doctorat 7500 lei
5.1. Licență 3700 lei
4000 lei–lb. romana
5.Filosofie 5.2. Master 4500 lei-lb. engleză
2500 euro - UNESCO
5.3. Doctorat 6500 lei
6.1. Licență 3500 lei
6.Fizică 6.2. Master 3700 lei
6.3. Doctorat 6000 lei
7.1. Licență 3500 lei
7. Geografie 7.2. Master 3500 lei
7.3. Doctorat 6000 lei
8.1. Licență 3100 lei
8.Geologie și Geofizică 8.2. Master 3100 lei
8.3. Doctorat 6000 lei
9.1. Licență 3500 lei
9.Istorie 9.2. Master 3500 lei
9.3. Doctorat 6000 lei
10.1. Licență 3500 lei
10.Jurnalism și
10.2. Master 3500 lei
Științele Comunicării
10.3. Doctorat 7000 lei
11.1. Licență 3500 lei
11.Limbi și literaturi
11.2. Master 3600 lei
străine
11.3. Doctorat 7000 lei

1/2
12.1. Licență 3500 lei
12.Litere 12.2. Master 3500 lei
12.3. Doctorat 6000 lei
4000 lei - Mate_Info IF
13.1. Licență 4400 lei – Calculatoare și TI_IF
13.Matematică și 3600 lei -ID
Informatică 5000 lei-IF
13.2. Master
4000 lei-IFR
13.3. Doctorat 6000 lei
14.1. Licență 3500 lei
14.Psihologie și
14.2. Master 4000 lei
Stiintele Educației*
14.3. Doctorat 7500 lei
15.1. Licență 3500 lei
15. Sociologie și
15.2. Master 4000 lei
Asistență Socială
15.3. Doctorat 7500 lei
3500 lei – lb. romana
16.1. Licență
4000 lei – lb. străine
16. Științe Politice 4000 lei – lb. romana
16.2. Master
4500 lei – lb. străine
16.3. Doctorat 7000 lei
17.1. Licență 3100 lei
17.Teologie Baptistă 17.2. Master 3500 lei
17.3. Doctorat 6000 lei
18.1. Licență 3500 lei
18.Teologie Ortodoxă 18.2. Master 4000 lei
18.3. Doctorat 6000 lei
19.1. Licență 2600 lei
19.Teologie Romano-
19.2. Master 3100 lei
Catolică
19.3. Doctorat 6000 lei

* Pentru Facultatea de Psihologie și Științele Educației taxe pentru diferite cursuri pentru
anul universitar 2020-2021

14.4 conversie profesională(ID) 3500 lei


14. 5 curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 1500 lei
14.6 ,,Abordări moderne în psihopedagogia specială”cursuri de 1600 lei
certificare a competențelor (monospecializare)
14.7 în profesia didactică – NIVEL I (licență+postuniv.) 1800 lei
(dublă specializare)
14.8 cursuri de certificare a competențelor în profesia didactică –
1600 lei
NIVEL II (master+postuniv.)

Rector, Secretar General,

Prof.dr. Marian Preda Maria Prună

2/2