Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (11)

MODULUL IV. Erori și efecte întâlnite în evaluarea realizată în inspecțiile școlare/contextele didactice profesionale
4. Efecte ale erorilor întâlnite în procesul de evaluare realizat în cadrul examenului național de
definitivare în învățământ și concursului național de ocupare a posturilor didactice
4.1. Efecte și capcane frecvente în evaluarea realizată în cadrul examenului de definitivare în
învățământ și concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
Sarcină de lucru:
Identificați avantajele și dezavantajele metodei globale, respectiv analitice în evaluare, folosite în cadrul
disciplinei pe care o predați.

Metoda globală Metoda analitică