Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore


Tabacaru” Bacău

Aplicație practică (10)

MODULUL IV. Erori și efecte întâlnite în evaluarea realizată în inspecțiile școlare/contextele didactice
profesionale
4. Efecte ale erorilor întâlnite în procesul de evaluare realizat în cadrul examenului
național de definitivare în învățământ și concursului național de ocupare a posturilor
didactice
4.1. Efecte și capcane frecvente în evaluarea realizată în cadrul examenului de
definitivare în învățământ și concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Sarcină de lucru:

Notaţi în diagramele de mai jos posibilele erori în evaluare pe care le puteţi identifica în
situaţiile următoare:
a) în centrul atenției se află stabilirea poziției celui evaluat într-o ierarhie (ex: examen de
titularizare)
b) în centrul atenției se află evoluția persoanei care ocupă o poziție oarecare (ex: examen
pentru obținerea gradului didactic II)