Sunteți pe pagina 1din 2

Impozitul pe profit

Rezultatul fiscal = Total venituri - Total cheltuieli - Venituri neimpozabile + Cheltuieli


nedeductibile - Deduceri fiscale + Elemente similare veniturilor - Elemente similare cheltuielilor
- Pierderi fiscale
SAU
Rezultatul fiscal = Rezultat contabil - Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile -
Deduceri fiscale + Elemente similare veniturilor - Elemente similare cheltuielilor - Pierderi
fiscale

Rezultat fiscal < 0 => Rezultat fiscal = Pierdere fiscala


Rezultat fiscal > 0 => Rezultat fiscal = Profit impozabil

Impozit pe profit = 16% * Profit impozabil

Rezultatul fiscal se calculează trimestrial/anual, cumulat de la începutul anului fiscal

Cheltuielile de protocol deductibile =


Min{ [2%* (Profit contabil+ Cheltuielile cu impozitul pe profit + Cheltuielile de protocol)];
Cheltuielile de protocol}

Cheltuielile sociale
Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra
valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii – 5% * Rulaj debitor contul
641.
Intră sub incidența acestei limite următoarele:
1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru
naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii,
ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament;
2. cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea
contribuabililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi,
cămine de nefamiliști și altele asemenea;
3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite
salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor
profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creșă
acordate de angajator în conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice
și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii
lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale
minerilor;
4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui
regulament intern;

Rezerva legala deductibila = Min (20% * Capital social subscris si varsat, 5% * Baza de calcul
rezervă)
Baza de calcul rezervă = Profit contabil + Cheltuielile cu impozitul pe profit
Rezerva se calculează cumulat de la începutul anului și este deductibilă la calculul
rezultatului fiscal trimestrial sau anual, după caz. Rezervele astfel constituite se majorează sau se
diminuează în funcție de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. De asemenea,
majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectuează și în funcție de nivelul
capitalului social subscris și vărsat sau al patrimoniului.
În cazul în care rezerva legală este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este
distribuită sub orice formă, inclusiv pentru majorarea capitalului social, rezerva reconstituită
ulterior acestei utilizări, în aceeași limită, este deductibilă la calculul rezultatului fiscal.

Cheltuieli de sponsorizare si mecenat


Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat sunt nedeductibile la calculul impozitului pe
profit.
Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și
ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe
profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care
reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , această limită se
determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

SAU
Min (cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private; 0,75% *
Cifra de afaceri; 20% * Impozitul pe profit datorat)

Conform prevederilor Legii nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018, începând cu 1


aprilie 2019 in cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ,
inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, doar
dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul
entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se
reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea
înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Cheltuielile sociale sunt deductibile limitat


Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului = 5% * Rulaj debitor contul 641.

Cheltuieli sociale deductibile = min (5% * Cheltuielilor cu salariile personalului; Cheltuieli


sociale)