Sunteți pe pagina 1din 3

Detalii stat salarii ianuarie 2020 societatea STUDENT SRL

1. Popescu (programator) – salariu de baza 32.000 lei, prima de 1.000 lei, tichete de masa cu valoarea nominala de 15
lei in functie de nr de zile lucrate in luna;
2. Toma (analist ajutor) – salariu de baza 5.200 lei, retinere de 1/3 din salariu net (credit bancar – hotarare
judecatoreasca definitiva si irevocabila);
3. Narcis (administrator baze de date) – salariu de baza 6.500 lei, in luna ianuarie 2020 primeste 20 tichete cadou a cate
50 lei/tichet;

Activitatea desfasurata de angajator este cea de „Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)”
– cod CAEN 6201.
Veniturile realizate de angajator in anul precedent au fost de 3.000.000 lei, obtinute din activitatea de creare de programe
pentru calculator destinate comercializarii.

Explicatii

In cazul in care sunt indeplinite toate conditiile prevazute de Codul Fiscal si Ordinul 1168/2017 si acest lucru se poate dovedi
prin documente justificative (pastrate de angajator la sediu)

1. Angajatii isi desfoasoara activitatea pe teritoriul Romaniei iar obiectul de activitate al angajatorilor include crearea
de programe pentru calcultor (CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209)
2. Persoanele fizice sunt angajate pe posturile cuprinse in Anexa Ordinului 1168/2017 (Administrator baze de date,
analist, inginer de sistem software, programator, programator ajutor, etc.)
3. Angajatii detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior (eliberata de o institutie
acreditata) sau detin diploma de bacalaureat si urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditata;
4. Veniturile anuale ale angajatorului sunt de cel putin 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutire
de impozit pe venit

salariatii respectivi sunt scutiti de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (in procent de 10%) iar celelalte
contributii se pastreaza la acelasi nivel: CAS – 25%, CASS – 10%, CAM – 2,25%.

!!! Formula de calcul pentru CASS prevazuta in Ordonanta de Urgenta nr 3/2018 a fost valabila doar pentru veniturile din
salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018.

Cod Fiscal
ART. 60 - Scutiri
Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
(…)

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a
desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației naționale și al
ministrului finanțelor publice

1|Page
Norme metodologice

2. Potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, condițiile privind acordarea facilității fiscale de către angajator
angajaților care desfășoară activitatea de creare de programe pentru calculator se stabilesc prin ordin comun al ministrului
comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației naționale și al
ministrului finanțelor publice. Pentru acordarea facilității fiscale nu este necesar acordul instituțiilor emitente ale actului
normativ menționat.

Conditii acordare scutire impozit venit salarii

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMFP_3337_2017.pdf

Rezolvare
Sector IT – sunt indeplinite conditiile de la art. 60 pct. 2 Cod Fiscal 2019:

CAS salariat: 25%


CASS salariat: 10%
Impozit venit salariat: 0%
CAM (contributia asiguratorie pentru munca) angajator: 2,25% * VB

Popescu
Salariul de baza: 32.000 lei
Salariul realizat: 32.000 lei
Prima: 1.000 lei
VB = 32.000 lei + 1.000 lei = 33.000 lei
CAS = 33.000 lei * 25% = 8.250 lei
CASS = 33.000 lei * 10% = 3.300 lei
Venit net din salarii = 33.000 lei - 8.250 lei – 3.300 = 21.450 lei
Tichete de masa = 15 lei / tichet * 20 zile = 300 lei
Impozit venit salariat: 0 lei - scutire
Rest de plata = 33.000 lei - 8.250 lei – 3.300 – 0 lei impozitul = 21.450 lei
Toma
Salariul de baza: 5.200 lei
Salariul realizat: 5.200 lei
VB = 5.200 lei
CAS = 5.200 lei * 25% = 1.300 lei
CASS = 5.200 lei * 10% = 520 lei
Venit net din salarii = 5.200 lei - 1.300 lei - 520 lei = 3.380 lei
Impozit venit salariat: 0 lei - scutire
Retineri = 3.380 lei * 1/3 = 1.127 lei
Rest de plata = 5.200 lei - 1.300 lei - 520 lei – 0 lei impozit - 1.127 lei = 2.253 lei
dupa retineri

2|Page
Narcis
Salariul de baza: 6.500 lei
Salariul realizat: 6.500 lei
VB = 6.500 lei
CAS = 6.500 lei * 25% = 1.625 lei
CASS = 6.500 lei * 10% = 650 lei
Venit net din salarii = 6.500 lei - 1.625 lei - 650 lei = 4.225 lei
Tichete cadou = 20 tichete * 50 lei/tichet = 1.000 lei
Impozit venit salariat: 0 lei - scutire
Rest de plata = 6.500 lei - 1.625 lei - 650 lei – 0 lei impozit = 4.225 lei

CAM = 2,25% * (33.000 lei + 5.200 lei + 6.500 lei) = 2,25% * 44.700 lei = 1.006 lei

641 = 421 44,700


421 = 4315 11,175
421 = 4316 4,470
421 = 444 0
421 = 427 1,127
421 = 4282 0
421 = 5311 27,928
646 = 436 1,006
642
2 = 5328 300
642
1 = 5328 1,000

3|Page