Sunteți pe pagina 1din 4

DISBIOZA

COLONULUI

www.synlab.ro
Profil de bază SBY1 Sindromul colonului iritabil SBY2
 PREŢ PROFIL: 900 lei  PREŢ PROFIL: 1250 lei
Descrierea Descrierea
Disbioza este un termen care descrie pe larg un ames- Sindromul colonului iritabil este una dintre cele mai frec-
tec microbian nefiziologic care se asociază cu tulbu- vente tulburări digestive, cu simptomatologie foarte di-
rări imunologice, nutriţionale și metabolice. Disbiozele versă și cu o legătură strânsă cu microbiota intestinală.
pot fi implicate în boli sistemice autoimune, precum Această legătură între simptomele de colon iritabil și
poliartrita reumatoidă, sau pot determina alergii. disbioză apare evidentă după un episod de gastro-en-
Ce analize include testul terită tratată cu antibiotice. Administrarea de probiotice
s-a dovedit eficientă, alături de terapia nutriţională, exer-
• Statusul microbiotei intestinale ciţiile fizice și controlul durerii. Pentru diagnosticul sin-
• Elastaza pancreatică dromului de colon iritabil se analizează flora intestinală,
• Acizii biliari parametrii inflamatori și de permeabilitate, calprotectina
• Alfa 1 antitripsina pentru a diferenţia între tulburare organică și funcţiona-
• Imunoglobulina A secretorie lă, se pot adăuga cortisolul și serotonina, precum și tes-
• Calprotectina tul de intoleranţă alimentară.
• Lactoferina
• pH Ce analize include testul
• Statusul microbiotei intestinale
• Elastaza pancreatică
• EDN (neurotoxina derivată din eozinofil)
Profil boli cronice intestinale SBY3 • Alfa 1 antitripsina
 PREŢ PROFIL: 880 lei • Beta defensina
• Zonulina
• Imunoglobulina A secretorie
Descrierea • Calprotectina
Bolile cronice inflamatorii intestinale, precum colita ul- • Lactoferina
• pH
cerativă și boala Crohn, combină o predispoziţie ge-
netică cu disbioză și cu dereglări imune, care produc • EPX (proteina eozinofilică în scaun)
tulburarea permeabilităţii intestinale și efecte toxice. • Acizi biliari
Stresul și nutriţia sunt factori la fel de importanţi. Se
asociază frecvent cu boli imune ale sistemului osos și Profil enterite SBY4
cu osteoporoza. Diagnosticul trebuie confirmat prin
colonoscopie cu biopsie, dar celelalte teste contribuie  PREŢ PROFIL: 670 lei
la diferenţierea de sindromul colonului iritabil. Niveluri-
le foarte crescute de lactoferină și calprotectină arată Descrierea
gradul de recurenţă. Analiza parametrilor de permea-
bilitate și statusul microbiotei intestinale sunt un dia- Enteritele reprezintă inflamații acute ale intestinului de-
gnostic suplimentar valoros. terminate de agenți patogeni și de enterotoxinele pro-
duse de aceștia. Patogenii responsabili mai frecvent
Ce analize include testul sunt Campylobacter, Salmonella, Staphylococcus,
• Statusul microbiotei intestinale Shigella, Yersinia, Clostridium, serotipuri de Escherichia
• Elastaza pancreatică coli (EHEC), adenovirus, norovirus, rotavirus.
• EPX (proteina eozinofilică în scaun) Ce analize include testul
• Alfa 1 antitripsina
• Statusul microbiotei intestinale
• Calprotectina • Elastaza pancreatică
• Lactoferina • Calprotectina
• pH
• Lactoferina
• pH
• Identificarea patogenului (bacterie, virus, parazit)

Europe’s Number One Medical Diagnostics Provider


Profil sindrom de maldigestie SBY5 Profil hemoragii oculte/tumori SBY6
 PREŢ PROFIL: 900 lei  PREŢ PROFIL: 275 lei
Descrierea Descrierea
Maldigestia înseamnă o digerare insuficientă a com- Detectarea hemoragiilor oculte este primul pas în de-
ponentelor alimentare, care se asociază frecvent cu pistarea tumorilor și este o metodă ușor de realizat
sindromul de malabsorbţie, adică asimilarea insufici- și neinvazivă. Dacă testul este pozitiv, se recomandă
entă a nutrienţilor. O cauză frecventă este lipsa enzi- pasul următor, colonoscopia. Pentru pacienții cu risc
melor pancreatice, mai rar lipsa acizilor biliari – ca în familial, colonoscopia se va recomanda obligatoriu.
cazul litiazei biliare, cu o digestie proastă a grăsimilor și Ce analize include testul
steatoree. În astfel de situaţii, microbiota poate suferi
modificări majore. • Hemoglobina
• Hemoglobina/haptoglobina
Ce analize include testul
• M2 piruvat kinaza
• Statusul microbiotei intestinale
• Elastaza pancreatică • Calprotectina
• Acizii biliari
• Alfa 1 antitripsina
• Calprotectina Profil atopie SBY8
• Lactoferina
• pH  PREŢ PROFIL: 1500 lei
Descrierea
Profil sindromul Atopiile sunt tulburări asociate cu o disfuncţie imuno-
logică, precum neurodermita, eczema, astmul, febra
intestinului permeabil SBY7 fânului, cu o frecvenţă tot mai mare la copii. În multe
 PREŢ PROFIL: 1250 lei cazuri, atopiile sunt cauza dezechilibrelor microbiotei
intestinale, dar relaţia de cauzalitate se poate inversa:
o microbiotă dezvoltată normal în perioada copilăriei
Descrierea protejează organismul faţă de atopii. Pentru diagnosti-
Integritatea mucoasei intestinale este esenţială pentru cul atopiilor, testul de disbioza colonului vine să com-
apărarea faţă de microbi patogeni și diverse substanţe pleteze testele de diagnostic imunologic cu informații
toxice care sunt în mod obișnuit eliminate prin colon. despre microbiota intestinală, parametrii inflamatori și
Pătrunderea acestor substanţe și microbi în sânge și de permeabilitate.
răspândirea lor în alte organe și ţesuturi se întâmplă Ce analize include testul
atunci când bariera intestinală nu funcţionează per- • Statusul microbiotei intestinale
fect. Odată ajunși în circulaţia sanguină, agresorii vor • Elastaza pancreatică
determina inflamaţii și apariţia de autoanticorpi. Este • EPX (proteina eozinofilică în scaun)
cunoscută asocierea sindromului colonului permeabil • Alfa 1 antitripsina
cu boli autoimune precum diabetul zaharat, scleroza
• Beta defensina
multiplă sau poliartrita reumatoidă. • Zonulina
Ce analize include testul • Imunoglobulina A secretorie
• Statusul microbiotei intestinale • Calprotectina
• Alfa 1 antitripsina • Histamina
• Beta defensina • pH
• Zonulina
• Imunoglobulina A secretorie
• Histamina
• pH

Europe’s Number One Medical Diagnostics Provider


Microbiota colonului reprezintă totalitatea bacteri-
ilor rezidente în intestin și care au o relație simbio-
tică cu organismul nostru. Ea joacă un rol esențial
în sănătatea organismului prin participarea sa la
realizarea unor funcții importante, precum pre-
venirea invaziei microorganismelor patogene,
îmbunătățirea funcției celulelor intestinale, întări-
rea sistemului imunitar, sintetizarea unor vitamine,
stimularea mișcărilor musculaturii intestinale pen-
tru asigurarea tranzituluiși reducerea senzațiilor
neplăcute de disconfort și balonare, evitarea pro-
ceselor inflamatorii intestinale.
Modificările calitative și cantitative ale microbio -
tei colonului, ale activității sale metaboliceși ale
distribuției acesteia poartă numele de disbioză
intestinală. Acest dezechilibru este implicat în
apariția unor tulburări digestive (boli inflamatorii
intestinale, patologii biliare, maldigestie, etc.), dar
și a unor boli sistemice precum obezitate, sin-
drom metabolic, boli cardiovasculare și vasculare
periferice, astme bronșic și atopii, tulburări neu -
rologice, alterarea capacității de metabolizare a
unor medicamente.

Laboratoarele SYNLAB
Bdul. Tudor Vladimirescu, Nr. 29, Sector 5, București
Telefon: 021.410.70.93
E-mail: info.ro@synlab.com