Sunteți pe pagina 1din 1

Studiul funcțional al microbiotei colonului

Evaluarea microbiotei intestinale

Microbiota colonului reprezintă totalitatea bacteriilor rezidente în Intestinul uman este colonizat de bacterii din peste 1000 de spe-
intestin și care au o relație simbiotică cu organismul nostru. Mi- cii, care formează un ecosistem stabil. O mică parte din aceste
crobiota nativă, rezidentă, este dobândită în primul an de viață și bacterii colonizatoare au și importanță terapeutică.
este o combinație unică pentru fiecare individ, precum amprenta
digitală. Microbiota tranzitorie colonizează intermitent intestinul Studiul funcțional al microbiotei intestinale
și este formată din microorganisme potențial patogene și nepa- Cu ajutorul unor tehnici speciale, dintr-o probă de scaun pot fi
togene. cuantificate bacteriile importante din intestin, pot fi evaluate ca-
uzele tulburărilor care pot duce la inflamații intestinale, precum și
Microbiota colonului și rolul ei în sănătate și în boală statusul imun protector, integritatea mucoasei și pH-ul mediului
Microbiota colonului joacă un rol intestinal.
esențial în sănătatea organismului Grupe de microorganisme relevante pentru o abordare terape-
prin participarea sa la realizarea utică:
unor funcții importante, precum • Microbiota imunomodulatoare
prevenirea invaziei microorganis- • Microbiota protectoare
melor patogene, îmbunătățirea • Microbiota muconutritivă
funcției celulelor intestinale, întă- • Microbiota proteolitică
rirea sistemului imunitar, sinteti- • Drojdii și fungi
zarea unor vitamine, stimularea
mișcărilor musculaturii intestinale pentru asigurarea tranzitului și Alterarea microbiotei rezidente normale poate avea efecte
reducerea senzațiilor neplăcute de disconfort și balonare, evitarea nocive asupra sănătății
proceselor inflamatorii intestinale.
Indicații
Bacteriile care intră în compoziția microbiotei colonului pot fi
împărțite în mai multe categorii după funcția pe care o îndepli- Studiul funcțional al microbiotei colonului este indicat în special:
nesc: • Persoanelor care vor să acționeze pentru protejarea sănătății lor
- Microbiota imunomodulatoare: reglează funcționarea sistemu- • Persoanelor care suferă de oboseală cronică
lui imun intestinal • Pacienților cu boli digestive
- Microbiota protectoare: previne colonizarea cu bacterii pato- • Pacienților cu boli sistemice inflamatoare sau autoimune
gene • Pacienților cu alte boli cronice sistemice care pot fi în legătură
- Microbiota muconutritivă: menține integritatea mucoasei intes- cu disbioza intestinală
tinale
- Microbiota proteolitică: este benefică în cantitate redusă, dar Recomandări generale
nocivă în cantitate mare Întrerupeți tratamentul cu corticoizi, antibiotice și antihistaminice
- Drojdii: au rol benefic minor, dar sunt nocive când formează cu 20 de zile înainte de recoltarea probei. Dacă sunteți în timpul
micelii unei cure de radioterapie sau chimioterapie, vă recomandăm să
așteptați 4 săptămâni după terminarea curei pentru recoltarea
Dezechilibrul numeric al bacteriilor microbiotei determină probei.
simptome
Proba se recoltează într-un recipient specific care este pus la
Modificările calitative și cantitative ale microbiotei colonului, ale dispoziție în laborator.
activității sale metabolice și ale distribuției acesteia poartă nu-
Se va completa un formular specific de cerere de analize care
mele de disbioză intestinală. Acest dezechilibru este implicat
va însoți proba.
în apariția unor tulburări digestive (boli inflamatorii intestinale,
patologii biliare, maldigestie, etc.), dar și a unor boli sistemice
precum obezitate, sindrom metabolic, boli cardiovasculare și
vasculare periferice, astm bronșic și atopii, tulburări neurologice,
alterarea capacității de metabolizare a unor medicamente.

 021.410.70.93  info@synlab-romania.ro www.synlab.ro