Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea Gama SRL este platitoare de impozit pe profit.

La data de 31.03.2020 Societatea Gama SRL a inregistrat un impozit pe profit de plata


de 17.000 lei, impozit pe care l-a platit pe data de 15.04.2020.
La data de 30.06.2020 Societatea Gama SRL inregistreaza urmatoarele elemente:

-Capital social subscris nevarsat 3.000 lei;


-Venituri din vanzarea marfurilor 25.000 lei;
-Cheltuieli cu serviciile de paza la un depozit al societatii pentru care s-a dovedit in Instanta
ca sunt legate de fapte de coruptie, 800 lei;
-Amortizarea fiscala 2.000 lei;
-Venituri din comisioane 45.000 lei;
-Rezerva din reevaluarea unei constructii care nu s-a dedus la calculul rezultatului fiscal prin
amortizarea fiscala, 8.000 lei;
-Venituri din incasarea unor penalitati de la Directia de Impozite si Taxe Locale (DITL)
Breaza in valoare de 5.000 lei. In anul 2016 DITL Breaza efectueaza o inspectie fiscala la
societatea Gama SRL si ii calculeaza penalitati de 5.000 lei pentru neplata la termen a
impozitului pe cladiri. Societatea Gama SRL s-a adresat Instantei iar aceasta a hotarat ca
DITL sa returneze penalitatile de 5.000 lei.
-Dividende de la o societate din Romania 3.000 lei;
-Venituri din vanzarea unui autoturism BMW 12.000 lei;
-Pierderi rezultate din depozitara stocurilor 2.000 lei, din care potrivit legii 500 lei;
-Venituri din dividende primite de la o societate din SUA, platitoare de impozit pe profit.
Societatea Gama SRL detine 35% din partile sociale pe o perioada de 6 luni - 2.800 lei;
-Pierderi tehnologice 1.600 lei, din care 1.000 lei in afara normei de consum;
-Venituri reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea unui teren – 3.500 lei;
-Venituri din vanzarea produselor finite 23.000 lei;
-Cheltuieli de sponsorizare 2.300 lei catre o Fundatie care nu este inregistrata in Registrul
entitatilor pentru care se acorda deduceri fiscale;
-Despagubiri primite in baza unei hotarari CEDO – 12.000 lei;
-Cheltuieli de protocol 1.800 lei;
-Venituri din chirii 28.000 lei;
-Cheltuieli cu comisioanele aferente veniturilor din dividende primite de la societatea din
SUA, 750 lei;
-Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor fata de clienti 10.000 lei. La constituirea
ajustarii cheltuiala a fost deductibila in proportie de 30%;
-Venituri inregistrate in avans 22.000 lei;
-Cheltuieli salariale 6.000 lei;
-Venituri din incasarea unor penalitati de la ANAF in valoare de 8.000 lei. Societatea Gama
SRL a prestat servicii de mentenanta pentru calculatoarele ANAF in anul 2017. ANAF nu a
fost multumit de serviciile prestate de Gama SRL si i-a aplicat penalitati de 8.000 lei pe care
aceasta le-a platit. Societatea Gama SRL s-a adresat Instantei iar aceasta a hotarat ca ANAF
sa returneze penalitatile de 8.000 lei.
-Cheltuieli privind marfurile 7.000 lei;
-Capital social subscris varsat 2.000 lei;
-Venituri din ajustari pentru deprecierea marfurilor 2.300 lei;
-Venituri din anularea unui provizion 12.000 lei. La constituirea provizionului cheltuiala a
fost nedeductibila 10.000 lei;
-Cheltuieli cu serviciile de paza de la casa de vacanta a unuia dintre asociati, 250 lei;
-Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile la sediul social 6.000 lei;
-Cheltuieli de protocol 3.000 lei;
-Cheltuieli cu amortizara contabila 3.000 lei;
-Ajutor pentru proteza de picior a unui angajat, 2.500 lei;
-Cheltuieli de sponsorizare 1.300 lei catre o Asociatie care este inregistrata in Registrul
entitatilor pentru care se acorda deduceri fiscale;
-Cheltuieli cu primele de asigurare pentru autoturismul unui client, 560 lei;
-Majorari de intarziere pentru neplata la termen a accizei 350 lei, conform unei decizii de
impunere emise de catre ANAF;
-Pierderile inregistrate cu scoaterea din evidenta a unei creante catre un client 3.500 lei care
se afla la inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala;
-Cheltuieli din reevaluarea unui utilaj 1.800 lei;
-Cheltuieli pentru marketing 6.500 lei;
-Rezerva din reevaluarea unui teren care s-a dedus la calculul rezultatului fiscal prin
amortizarea fiscala, 7.000 lei;
-Cheltuieli de transport si cazare in tara a angajatilor 3.800 lei.

Sa se calculeze impozitul pe profit la 30.06.2020 si sa se inregistreze in contabilitate.


Sa se intocmeasca T-ul contului 4411.
Fiecare student va inmulti fiecare suma cu coeficientul K atribuit.

Tema se va efectua cu ajutorul aplicatiilor rezolvate transmise si a Codului fiscal. Sunt


elemente care se pot trata din punct de vedere fiscal (impozabil, neimpozabil, deductibil,
nedeductibil) doar dupa o analiza atenta a Codului fiscal.
Tema se va scrie de mana pe foi sau pe caiet cu pixul sau stiloul (NU cu creionul) si
trebuie finalizata pana cu 24 ore inainte de examen – va voi comunica la o data ulterioara
cum mi le veti transmite.
Fiecare pagina va fi scanata si transpusa in .pdf – se poate fotografia cu telefonul si
folosi o aplicatie de scanare (daca nu aveti scaner) astfel incat sa fie doar un singur fisier.
Fisierul trebuie sa aiba denumirea cu numele complet studentului.
Studentul va numerota fiecare pagina si isi va trece numele complet pe fiecare pagina
pozata/scanata.
Pentru cine nu respecta aceste reguli nu voi lua in considerare tema.