Sunteți pe pagina 1din 15

CAPITOLUL I

1.1. Prezentare generala a S.C. BELAMOS S.A.

S.C. BELAMOS S.A. din Craiova a fost infiintata la data de 05.03.2004, prin
participarea in cote egale a celor a celor 4 actionari. Societatea are sediul in Craiova, str.
George Enescu, nr.88, este inregistrata in Registrul Comertului J16/463/2004, CUI R
16219830. La infiintare , societatea avea un capital social de 400.000 lei, un numar de 2000
de actiuni, valoarea nominal a unei actiuni fiind de 2000 lei.
Societatea comerciala BELAMOS S.A. este condusa de Adunarea Generala a
Actionarilor, organul supreme care decide asupra activitatii acesteia si asigura strategia
economica a societatii. La data de 31.12.2009, societatea avea un numar de 18 angajati 14
barbati si 4 femei.Conform actului constitutive al societatii , obiectul de activitate cuprinde
un numar diversificat de domenii, dintre care le amintesc pe cele mai semnificative:
Domeniul si activitatea principal a societatii: “Prelucrarea metalelor prin deformare
mecanica”.
Dintre domeniile si activitatile secundare enumar: “Intermedieri in comertul cu
combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie”.
In prezent, S.C. BELAMOS S.A. produce, executa si monteaza din INOX (in
combinatie cu lemn , sticla sau policarbonat) diferite modele de balustrade, mic mobilier
(carucioare pentru cuptoare; carucioare pentru hoteluri, restaurant; mese; rafturi), accesorii si
ornamente, bare, tevi, table, profile.
Personalul calificat si dotarea tehnica adecvata permite societatii sa faca fata unor
lucrari pretentioase. Calitatea materiilor prime folosite este déjà o garantie a faptului ca
produsele oferite sunt conforme cu cerintele UE.
Firma, ca entitate organizatorica cu triplu caracter: tehnico-productiv, economic si
social este locul de desfasurare a fenomenelor si proceselor economice cu scopul de a
produce bunuri sau de a presta servicii solicitate de piata. Fiind dotata cu un potential
tehnico-productiv care individualizeaza profilul sau de activitate si un potential uman ncesar
derularii proceselor economice, firma apare ca un complex de relatii de natura interna, intre
structurile organizatorice si functionale proprii si de natura externa, cu mediul ambient:
furnizori, banci, organism publice – desfasurate pentru atingerea obiectivului sau.
Factorii dominant care asigura succesul firmelor in cadrul aceluiasi sector economic din
care face parte intreprinderea sunt: calitatea marfurilor, pretul de productie, politica
comerciala, capacitatea investitionala si profitabilitatea.
Furnizorii firmei sunt din domeniul comertului cu material de constructii, numarul
acestora fiind foarte mare, lucrul ce permite firmei sa aleaga pe aceia cu cele mai atractive
oferte.

1
Principalii client ai firmei sunt persoanele juridice din domeniul constructiilor,
societatea furnizandu-le produse necesare dotarii locuintelor.
Societatea are incheiate contracte comerciale atat cu furnizorii de marfuri cat si cu
clientii sai.

CAPITOLUL II

2.1. Analiza dinamicii si structurii patrimoniului

Pentru analiza dinamicii si structurii patrimoniului se porneste de la bilanturile contabile


din anii 2007 – 2009, din care vom selecta urmatorii indicatori:

Nr. Indicatori Sold lei


crt.
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
1. Active imobilizate total, din care: 368.283 348.795 364.650

1.1 - Imobilizari necorporale


1.2 - Imobilizari corporale 368.283 348.795 364.650
1.3 - Imobilizari financiare
2. Active circulante total, din care: 714.000 312.439 666.233

2.1 - Stocuri 250.983 146.218 330.602


2.1.1 Materii prime si materiale 94.357 65.841 187.372
2.1.2 Productie neterminata 9.538 6.419 14.583
2.1.3 Produse finite, marfuri 147.088 73.958 128.647
2.2 - Creante 431.239 418.387 271.110
2.3 - Disponibilitati banesti 31.778 47.834 64.521
3. TOTAL ELEMENTE DE ACTIV 1.082.283 961.234 1.030.883

4. Capital permanent, din care: 647.285 604.780 861.264

4.1 - Capitaluri proprii 647.285 604.780 806.264


4.2 - Datorii pe termen mediu si lung 0 0 55.000
5. Datorii pe termen scurt, din care: 434.998 356.454 169.619

5.1 -
Sume datorate institutiilor de credit 0 0 0
5.2 -
Datorii din exploatare, din care: 434.998 356.454 169.619
5.2.1 Furnizori 304.498 246.454 169.619
5.2.2 Alte datorii 130.500 110.000 0
6 TOTAL ELEMENTE DE PASIV 1.082.283 961.234 1.030.883

2
2.2. Analiza dinamicii si structurii activelor si pasivelor

Pentru caracterizarea elementelor patrimoniale este necesar sa se calculeze modificarile absolute


si indicii pentru fiecare element in parte.

Nr. Indicatori Modificari absolute Indicii


crt. 2008/2007 2009/2008 2008/2007 2009/2008
1. Active imobilizate total, din -19.488 15.855 94.71 104.55
care:
1.1 - Imobilizari necorporale
1.2 - Imobilizari corporale -19.488 15.855 94.71 104.55
1.3 - Imobilizari financiare
2. Active circulante total, din care: -101.561 53.795 85.78 108.78
2.1 - Stocuri -104.765 184.384 58.26 226.10
2.1.1 Materii prime si materiale -28.516 121.531 69.78 284.58
2.1.2 Productie neterminata -3.119 8.164 67.30 227.18
2.1.3 Produse finite, marfuri -73.130 54.689 50.28 173.95
2.2 - Creante -12.852 -147.277 97.02 64.80
2.3 - Disponibilitati banesti 16.055 16.687 150.52 134.89
3. TOTAL ELEMENTE DE -121.049 69.650 88.82 107.25
ACTIV

4. Capital permanent, din care: -42.505 256.484 93.43 142.41


4.1 - Capitaluri proprii -42.505 201.484 93.43 133.32
4.2 - Datorii pe termen mediu si 0 55.000
lung
5. Datorii pe termen scurt, din -78.544 -186.835 81.94 47.59
care:
5.1 - Sume datorate institutiilor
de credit
5.2 - Datorii din exploatare, din -78.544 -186.835 81.94 47.59
care:
5.2.1 Furnizori -58.044 -76.835 80.94 68.82
5.2.2 Alte datorii -20.500 -110.000 84.29 0
6 TOTAL ELEMENTE DE -121.049 69.649 88.82 107.25
PASIV

3
CAPITOLUL III

Diagnosticul echilibrului financiar

Ratele de structura financiara permit aprecierea structurii financiar – patrimoniale, precum si


a modului de finantare a activitatii firmei.Dupa elementele pe baza carora se calculeaza, aceste
rate pot fi:

- Rate de structura ale elementelor de active


- Ratele de structura ale elementelor de pasiv
- Ratele de corelatie

3.1. Ratele de structura a elementelor de activ

Ratele de structura a elementelor de activ : se determina ca raport intre un element sau o


grupa de elemente de active si totalul activelor , sau o grupa de elemente din cadrul acestuia.

Rata activelor imobilizate (R AI ) se calculeaza ca raport intre activele imobilizate si activele


totale :

AI
R AI = AT

Deoarece activele imobilizate cuprind mai multe component, in analiza se pot utiliza si o serie
de rate complementare:

a) Rata imobilizarilor corporale


b) Rata imobilizarilor financiare
c) Rata activelor circulante
d) Rata stocurilor
e) Rata creantelor
f) Rata disponibilitatilor – gradul brut si net de asigurare cu disponibilitati

4
Nr. Indicatori 2007 2008 2009
Crt.
1 Rata activelor imobilizate 34,03 36,29 35,37
2 Rata imobilizarilor corporale: - fata de At 34,03 36,29 35,37
3 - fata de Ai 100 100 100
4 Rata activelor circulante 65,97 63,71 64,63
5 Rata stocurilor: - fata de At 23,19 15,21 32,07
6 - fata de Ac 35,15 23,87 49,62
7 Rata creantelor: - fata de At 39,85 43,53 26,30
8 - fata de Ac 60,40 68,31 40,69
9 Rata disponibilitatilor: - fata de At 2,94 4,98 6,29
10 - fata de Ac 4,45 7,81 9,68

Structura AT anul 2007 Structura AT anul 2008

34% 1 1
36%
2 2

64%
66%

Structura AT anul 2009

35% 1
2

65%

Rata activelor circulante reprezinta o pondere de peste 60% din rata activelor imobilizate
in toti anii analizati. Nu se constata o diferenta de crestere sau descrestere semnificativa intre
anii analizati.

5
Structura AC anul 2007 Structura AC anul 2008
4% 8%

24%

35% 1 1
2 2
3 3

60%

68%

Structura Ac anul 2009


10%

1
2
3
50%

41%

Rata disponibilitatilor este mai mica fata de rata creantelor in toti anii analizati. In anul
2008 rata stocurilor scade si creste rata disponibilitatilor si rata creantelor. Se constata o
crestere a ratei disponibilitatilor si a stocurilor precum si o scadere a creantelor in anul 2009.

3.2. Ratele de structura ale elementelor de pasiv

Ratele de structura ale elementelor de pasiv: permit aprecierea politicii financiare a


intreprinderii, prin punerea in evident a unor aspect privind stabilitatea si autonomia financiara a
acesteia.

Cele mai importante rate sunt:

6
1. Rata stabilitatii financiare
2. Rata autonomiei financiare globale
3. Rata autonomiei financiare la termen
4. Rata de indatorare globala
5. Rata de indatorare la termen
6. Rata creditelor bancare
7. Rata datoriilor de exploatare

Nr. Indicatori 2007 2008 2009


Crt.
1 Rata stabilitatii financiare 59,81 62,92 83,55
2 Rata autonomiei financiare globale 59,81 62,92 78,21
3 Rata autonomiei financiare la termen - Kpr/Kper 100 100 93,61
4 - Kpr/Dtml 0 0 1465,93
5 Rata de indatorare globala 40,19 37,08 21,79
6 Rata de indatorare la termen: - Dtml/Kper 0 0 6,39
7 - Dtml/Kpr 0 0 6,82
8 Rata creditelor - fata de Kt 0 0 5,34
9 - fata de Dt 0 0 24,49
10 Rata datoriilor din exploatare: - fata de Kt 40.19 37,08 16,45
11 - fata de Dt 0 0 75,51

Dinamica Ratei stabilitatii financiare si a ratei AI


90
83.55
80

70
62.92
60 59.81
RSF
50 Column1
40
34.03 36.29 35.37
30

20

10

0
1 2 3

Se constata o crestere a ratei stabilitatii financiare semnificativa. Rata activelor


imobilizate nu inregistreaza schimbari semnificative.

7
3.3. Ratele de corelatie

Ratele de corelatie se determina ca raport intre diferite elemente de active si pasiv, sau intre
diferiti indicatori determinate pe baza informatiilor din bilant sau anexele la acestea. Ele servesc
la caracterizarea modului de finantare a activitatii intreprinderii, respective a respectarii
corelatiilor dintre sursele de finantare si modul de utilizare a acestora.

Cele mai importante rate sunt:

1. Finantarea imobilizarilor
2. Finantarea imobilizarilor prin capital propriu
3. Acoperirea capitalurilor investite
4. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment
5. Rata de acoperire a riscurilor

Nr. Indicatori 2007 2008 2009


Crt.
1 Fondul de rulment 279.002 255.985 496.614
2 Necesarul de fond de rulment 247.224 208.151 432.093
3 Trezoreria neta 31.778 47.834 64.521
4 Capacitatea de autofinantare 308.405 266.308 357.152
1 Finantarea imobilizarilor 175.76 173.39 236.19
2 Finantarea imobilizarilor prin capitalul propriu 175.76 173.39 221.11
3 Acoperirea capitalurilor investite 105.16 108.59 108.10
4 Rata de finantare a NFR 112.85 122.98 114.93
5 Rata de acoperire a riscurilor 0.1540

3.4. Ratele de lichiditate si solvabilitate

Lichididatea caracterizeaza capacitatea unei firme de a-si onora la termen, cu mijloacele


banesti de care dispune , obligatiile scadente pe termen scurt. Pentru caracterizarea acestora se
uitlizeaza urmatoarele rate de lichiditate:

a) Lichiditatea generala (Lg) : se calculeaza ca raport intre activele curente si datoriile


curente.
Active curente
Lg = Datorii curente

8
b) Lichiditatea curenta (Lc) se calculeaza prin scaderea valorii stocurilor din valoarea
activelor curente si impartirea diferentei astfel obtinute la datoriile curente.

Active curente − stocuri


Lc = Datorii curente

Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a face fata scadentelor cu surse proprii.


Pentru caracterizarea acestora se folosesc urmatoarele rate:

a) Solvabilitatea generala (Sg), se calculeaza ca raport intre activele totale si


datoriile totale.
Active totale
Sg = Datorii totale

b) Solvabilitatea patrimoniala (Sp) numita si rata autonomiei financiare, se


calculeaza ca raport intre capitalul propriu capitalul total:

Capital propriu
Sp = Capital total

Nr. Indicatori 2007 2008 2009


Crt.
1 Lichiditatea generala 164.14 171.81 392.78
2 Lichiditatea curenta 106.44 130.79 197.87
3 Solvabilitatea generala 248.80 269.67 458.95
4 Solvabilitatea patrimoniala 59.81 62.92 78.21

Lichiditate generala & Solvabilitate patrimoniala


450

400 392.78
350

300
Lg
250
Column1
200
164.14 171.81
150

100
78.21
62.92
50 59.81

0
1 2 3

Atat lichididatea generala cat si solvabilitatea patrimoniala inregistreaza crestere.


Lichiditatea generala inregistreaza o crestere mare in anul 2009 fata de anii 2007 si 2008.

9
3.5. Analiza corelatiei creante – obligatii

Creantele si obligatiile reprezinta elemente pe baza carora se formeaza fluxurile banesti in


sistemul echilibrului financiar. Astfel asigurarea echilibrului financiar impune asigurarea unei
corelatii intre creante si obligatii nu numai din punct de vedere al sumei ci si al termenelor de
incasare si plata.

Termenul de incasare sau durata de imobilizare a creantelor (Di) se calculeaza pe baza relatiei

∑ Sd x 360
Di = ∑ Rd sau CA

Durata de folosire a obligatiilor( Df ) se calculeaza cu ajutorul relatiei:

∑ Sc x 360
Df = ∑ Rc sau CA

Nr. Indicatori 2007 2008 2009


Crt.
1 Creante fata de client (Sd) 431.239 418.387 271.110
2 Datorii fata de furnizori (Sc) 304.498 246.454 169.619
3 Cifra de afaceri (CA) 2.414.297 2.674.31 2.789.946
7
4 Rulajul creditor al conturilor de furnizori (Rc) 1.406.328 1.546.29 1.583.853
0
5 Durata de imobilizare a creantelor (Di) 60,20 42,64 35,78
6 Durata de folosire a datoriilor (Df) 73,03 57,11 47,35

Corelatia creante - obligatii


80
73.03
70

60 60.2
57.11
50
47.35 Di
42.64 Column1
40
35.78
30

20

10

0
1 2 3

10
Atat creantele at si obligatiile inregistreaza o scadere in anul 2009 fata de anul 2007 si
anul 2008 , scaderea efectuandu-se in trepte.

3.6. Analiza corelatiei fond de rulment – necesar fond de rulment

– trezoreria neta

Fondul de rulment reprezinta un indicator frecvent utilizat in analiza financiara,


exprimand, surplusul de resurse permanente peste valoarea activelor imobilizate, care serveste la
finantarea activelor circulante. Regula de baza este aceea ca resursele durabile trebuie sa asigure
finantarea activelor circulante. Regula de baza este aceea ca resursele durabile trebuie sa asigure
finantarea nevoilor stabile, in timp ce resursele ciclice trebuie sa serveasca la finantarea nevoilor
ciclice.

a) Pe baza elementelor cu caracter permanent (de la vârful bilan_ului financiar)

În acest caz, fondul de rulment exprima excedentul de resurse permanente peste valoarea
activelor imobilizate si se calculeaza cu relatia :

FR = Capital permanent - Active imobilizate = Kper – AI

b) Pe baza elementelor pe termen scurt (de la baza bilan_ului financiar)

Potrivit acestei acceptiuni, fondul de rulment evidentiaza acea parte a activelor circulante care
nu poate fi finantata pe baza datoriilor pe termen scurt. Se determina cu relatia:

FR = Activele circulante - Datoriile pe termen scurt = AC – Dts

Trezoreria este strans legata de operatiunile financiare pe termen scurt realizate de


intreprindere. Pentru a face fata nevoilor financiare pe termen scurt , intreprinderea trebuie sa
dispuna de resurse financiare, respective resurse de trezorerie .resursele de trezorerie sunt
furnizate de partenerii financiari si reflecta gestiunea financiara pe termen scurt a intreprinderii.

Activitatea desfasurata degaja excedente monetare, care-I permit intreprinderii acoperirea


diverselor nevoi de trezorerie. Expresie a desfasurarii unei activitati rentabile, trezoreria neta
rezulta din scaderea din nevoile de trezorerie a resurselor aferente. Nivelul sau poate fi
determinat astfel:

Pe baza bilantului financiar:

T = Disponibilitati – Datorii financiare curente = Db – Dfc

11
Datoriile financiare curente cuprind creditele bancare pe termen scurt inclusive soldul creditor al
contului current de la banca.

T = FR – NF

Nr. Indicatori 2007 2008 2009


Crt.
1 Fondul de rulment, din care : 279.002 255.985 496.614
2 - Fond de rulment propriu 279.002 255.985 441.614
3 - Fond de rulment strain 0 0 55000
4 - Necesarul de fond de rulment 247.224 208.151 432.093
5 Trezoreria neta 31.778 47.834 64.521
6 Rata de finantare a cifrei de afaceri (zile) 41,6 34,5 64,1
7 Rata de finantare a activelor circulante (%) 39,1 41,8 74,5
8 Rata de finantare a stocurilor (%) 111,2 175,1 150,2
9 Rata de acoperire a necesarului de fond de rulment (%) 112,9 123,0 114,9
10 Rata necesarului de fond de rulment (zile) 36,9 28,0 14,9
11 Rata de finantare a necesarului de fond de rulment prin 12,9 23,0 14,9
trezorerie (%)

CAPITOLUL IV

Analiza rotatiei patrimoniului

Permite caracterizarea rotatiei activelor si capitalurilor intreprinderii, precum si implicatiile


eficientei acestora asupra activitatii economic – financiare. Metodologic, o asemenea analiza se
bazeaza pe ratele de rotatie. Cele mai importante rate de rotatie sunt:

1. Ratele de rotatie a activelor totale ( R AT ) calculate ca raport intre veniturile totale


(Vt) si activele totale (At):
Vt
R At = At

Exprima numarul de rotatii al activelor totale intr-o perioada de timp.


2. Rata de uzura a imobilizarilor corporale (Ru):

12
Amortizari
Ru = Im obilizari corporale
Ofera informatii cu privire la starea tehnica a mijloacelor fixe ale intreprinderii.
Un nivel ridicat al acesteia se apreciaza nefavorabil

3. Rata de modernizare a imobilizarilor corporale (Rm):


Investitii
Rm = Im obilizari corporale
Arata gradul de reinoire a mijloacelor fixe. Cresterea nivelului sau se arata favorabil.
4. Eficienta imobilizarilor corporale (E IC ):
Cifra de afaceri
E IC = Im obilizari corporale
Evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii
cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.
5. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (V CL ):
Sold mediu clienti
V CL = Cifra de afaceri x Dc
unde: Dc – durata calendaristica a perioadei, exprimata in zile.
Acest indicator exprima numarul mediu de zile pana la data la care debitorii isi achita
datoriile catre intreprindere, si serveste la aprecierea eficacitatii intreprinderii in
colectarea creantelor sale. O valoare in crestere a acestui indicator poate indica problem
legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de
incasat.
6. Viteza de rotatie a creditelor – furnizor (V FZ ):
Sold mediu furnizori
V FZ = Achizitii de bunuri (fara servicii ) x Dc
Pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau chiar cifra de afaceri.
Acest indicator aproximeaza numarul de zile de creditare pe care intreprinderea il obtine
de la furnizorii sai. O situatie favorabila se inregistreaza atunci cand nivelul sau este
superior celui al vitezei de rotatie al debitelor – client.
7. Ratele de rotatie ale activelor circulante material:
Rotatia activelor circulante exprima in mod sintetic eficienta cu care sunt folosite
materialele in activitatea intreprinderii.
a) Numarul mediu de rotatii (Nr) exprima , in medie, de cate ori activele circulante au
parcurs toate stadiile circuitului economic in cursul unei perioade de timp
determinate. Se calculeaza cu relatia:

13
CA
Nr = A C
in care : CA' – cifra de afaceri incasata
A C – soldul mediu al activelor circulante.
b) Durata medie in zile a unei rotatii (Dz), ce exprima marimea intervalului de timp
necesar parcurgerii de catre activele circulante a circuitului economic. Se calculeaza
cu relatia:
A C x Dc
Dz = CA
Reducerea nivelului acestui indicator semnifica accelerarea vitezei de rotatie.
c) Necesarul de active circulante pentru a obtine 1000 lei incasari din vanzarea
produselor (N AC ):
AC
N AC = CA x 1000
Ratele de rotatie

Nr. Indicatori 2007 2008 2009


Crt.
1 Venituri totale 2.453.279 2.729.56 2.861.352
2
2 Amortizarile acumulate 21.120 42.648 73.536
3 Investitiile anuale 0 2.040 46.743
4 Cifra de afaceri 2.414.297 2.674.31 2.789.946
7
5 Achizitii de bunuri 1.406.328 1.546.29 1.583.853
0
6 Rata de rotatie a activelor totale 2,267 2,840 2,776
7 Rata de uzura a imobilizarilor coroprale (%) 5,73 12,23 20,17
8 Rata de modernizare a imobilizarilor corporale (%) 0 0.58 12,82
9 Eficienta imobilizarilor corporale (%) 655,55 766,73 765,10
10 Viteza de rotatie a debitelor – client (zile) 60,20 42,64 35,78
11 Viteza de rotatie a creditelor – furnizori (zile) 73,03 57,11 47,35
12 Nr. mediu de rotatii ale activelor circulante 3,38 4,37 4,19
13 Durata medie in zile a unei rotatii a activelor 107,98 83,52 87,11
circulante
14 Numarul mediu de rotatii a stocurilor 9,29 9.34 8,47
15 Durata medie in zile a unei rotatii a stocurilor 39,28 39,10 43,10

14
Rotatia AC
47.35
2009 35.78
2; 4.37; 1
57.11
37% 2 2008 42.64
3
3; 4.19; 73.03
35% 2007 60.2
1; 3.38; 0 10 20 30 40 50 60 70 80
28%
Viteza de rotatie a debitelor - clienti
Column1

CAPITOLUL V

Sinteza diagnosticului financiar

Din analiza SWOT – punctele tari, puncte slabe, rezulta urmatoarele:

PUNCTE TARI

 Resurse de trezorerie ridicate, ce permit efectuarea de plasamente si investitii financiare;


 Capitalurile proprii au un nivel ridicat, permitand finantarea in totalitate a activelor
imobilizate, dar si a necesarului de fond de rulment;
 Lichiditate si solvabilitate peste nivelul mediu al firmelor din sectorul sau de activitate;
 Ritm ridicat de crestere a veniturilor;
 Cresterea valorii adaugate intr-un ritm superior cresterii productiei exercitiului, ce va
conduce la reducerea ponderii consumurilor provenind de la terti;
 Rentabilitate economica ridicata, peste nivelul ratei dobanzii la creditele contractate;
 Rentabilitate financiara buna;

PUNCTE SLABE

 Rotatie lenta a activelor totale


 Durata mare de incasare a creantelor, in parallel cu un interval redus de plata a
furnizorilor

15