Sunteți pe pagina 1din 1

CĂTRE,

mmmmmmm

Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr. ………………cu privire la gestionarea,

colectarea și publicarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, , vă transmite

urmatoarele:

1. Responsabil cu gestionarea, colectarea și publicarea declarațiilor de avere și a

declarațiilor de interese este doamna nnn;

2. Au fostdepuse și trimise în termenul legal declarații de avere și declarații de interese

aferente anului 2018 pentru director- doamna mmmmm și pentru contabil șef-

doamna mmmmmmmmmmmmm.

Str