Sunteți pe pagina 1din 1

Listă bibliografică

1. Cauc Ion, Manu Beatrice, Parlea Daniela, Goran Laura (2004), „Metodologia cercetarii
sociologice. Metode si tehnici de cercetare”, Editia II, Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de
Maine.
2. Chelcea Septimiu (2001), „Metodologia cercetarii sociologice. metode cantitative si
calitative”, Bucuresti, Editura Economica.
3. Ciobanu, Ioana-Alina (2017), „Dezvoltarea socio-afectivă a copilului preșcolar”, Buzoești,
Editura Ars Libri.
4. Golu Pantelimon, Zlate Mielu, Verza Emil (1998), „Psihologia copilului, București, Editura
Didactică și Pedagogică.
5. Mitrofan, Iolanda (1989), „Cuplul conjugal. Armonie şi dizarmonie”, Bucureşti: Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică.
6. Munteanu Anca (2003), „ Psihologia copilului și a adolescentului”, Timișoara, Editura
Augusta.
7. Petroman Pavel (2003), „ Psihologia familiei”, Timișoara, Editura Eurobit.
8. Popescu Raluca (2009), „ Introducere în sociologia familiei”, Iași, Editura Polirom.
9. Sion Grațiela (2007), „ Psihologia vârstelor”, București, Editura Fundației România de Mâine.
10. Stănciulescu Elisabeta (1997), „ Sociologia educației”- volumul I, Iași, Editura Polirom.
11. Verza Emil, Verza Florin Emil (2000), „ Psihologia vârstelor”, București, Editura Pro
Humanitate.
12. Voinea Maria (1978), „ Familia și evoluția sa istorică”, București, Editura Științifică și
Enciclopedică.
13. Voinea Maria (2005), „Familia Contemporană”, București, Editura Focus.