Sunteți pe pagina 1din 3

Competenţe Subcompetenţe Conţinuturi vizate Nr Data Resurse Evaluare Observ

Specifice ore Materiale şi procedurale aţii


I. Educaţia interculturală – educaţie despre diferenţele dintre oameni. (2 ore)
- Înţelegere, - Explicarea 1.Diversitatea umană. Cel diferit de mine e 1 Posterul Prezentări a
aprecierea noţiunilor de prietenul meu; Utilizarea legislaţiei produselor de grup
valorilor culturii specialitate prin 2.Educaţia interculturală în acte normative. 1 internaţionale şi a RM Discuţii notate
cuvinte proprii;
proprii şi a
valorilor -Determinarea
culturilor etniilor prevederilor
conlocuitoare; normative în tematica
respectivă;
II. Etniile conlocuitoare pe harta actuală a RM (4 ore)
- Respectarea - Identificarea în 1.Harta etnică a RM. Schiţă istorico- 1 Analize algoritmizate Agendă personală
practicilor spaţiu şi timp a geografică a RM; 1 Judecăţi în triadă Portofolii de
democratice şi ale principalelor etnii 2.Cauzele componenţii polietnice a RM; 1 Dezbateri documentare
drepturilor 3.Particularităţi ale etniilor conlocuitoare; 1 Discuţii-panel Observarea
conlocuitoare;
omului; 4.Sinteză și evaluare. sistematică
Discuţie panel
III. Modul de viaţă ( 12 ore)
- Promovarea în - Determinarea 1.Îndeletniciri. Activităţi economice; 1 Discuţii dirijate Chestionare
viaţa cotidiană a particularităţilor 2. Locuinţe, acareturi, edificii; 1
interesului şi culturii materiale şi 3. Gătitul. Bucătării naţionale. 1 Ateliere de scriere Fişă de observare
4. Diferenţe culinare. Medicina populară; 1 Dezbateri
respectului faţă spirituale ale etniilor
5. Stiluri de viaţă; 1 Sarcini reflexive
de valorile conlocuitoare; 6. Portul; 1 Şedinţe de brainstorming Mese rotunde
propriei culturi 7. Costumul popular; 1 Proiecte de grup Evaluări
şi a valorilor 8. Cîntece şi dansuri populare; 1 reciproce
etniilor 9. Sărbători calendaristice şi familiale; 1 Analize algoritmizate Discuţii notate
conlocuitoare. 10. Obiceiuri cotidiene. Tradiţii 1 Debate Debrifări
calendaristice şi de familie; 1
11. Incluziune şi coeziune culturală; Joc de rol Sarcini reflexive
12.Sinteză și evaluare. 1
IV. Moştenirea culturală comună (6 ore)
- cooperarea şi - Identificarea 1.Părerile etniilor despre timp, spaţiu, 1 Agenda cu notiţe paralele Discurs oral
valorizarea componentelor natură;
pozitivă a esenţiale ale 2. Cultura – rezultatul realităţii diferite; 1 GPP Masă rotunda
3. Credinţe şi culte; 1 SINELG Rapoarte analitice
diferenţelor, de moştenirii culturale
4. Folclorul copiilor. Poveşti, legende, 1 Demonstraţia Analiza
orientare în comune; mituri; 1 Scrierea liberă documentelor
valorile culturii 5. Viaţa religioasă şi sărbătorile; 1 Conspectul de reper Articole pentru
-Analiza factorilor,
proprii şi a 6. Sinteză și evaluare/ mass-media
ce au contribuit la
etniilor
apariţia moştenirii
conlocuitoare,
întru creşterea culturale comune;
gradului de
toleranţă şi
acceptabilitate;

V. Să-i cunoaştem pe ceilalţi mai bine (4 ore)


- Soluţionarea - Formarea unei 1.Diferiţi dar egali; 1 Discuţii dirijate Masă rotundă
conflictelor imagini pozitive a 2. Să comunicăm pentru a ne înţelege; 1 Şedinţe de brainstorming Rapoarte analitice
interetnice în celuilalt prin 3. Spune “Nu” descriminării etnice. Învaţă 1 Dezbateri Sarcini reflexive
să fii tolerant; Proiecte de grup
baza dialogului intermediul
4. Comunicarea interculturală. 1 Agenda cu notiţe paralele Fişa de observare
intercultural; comunicării;

VI. Respectul faţă de ceilalţi începe de la respectul de sine (6 ore)


- Promovarea în - Manifestarea unei 1.Întruniri de integrare interculturală: 1 Analize algoritmizate Discuţii notate
viaţa cotidiană a atitudini pozitive faţă 2. A vedea pozitiv diferenţele. Beneficiile 1 Judecăţi în triadă Agendă personală
interesului şi de sine şi faţă de acceptării celorlalţi pentru mine; 1 Dezbateri Discuţie panel
3. Educaţie interculturală – educaţie privind
respectului faţă celălalt.
Drepturile Omului; 1 Utilizarea legislaţiei Portofolii de
de valorile 4. Activism civic în relaţiile interculturale; internaţionale şi a RM documentare
propriei culturi 5. .Sinteză și evaluare; 1 Discuţii-panel Observarea
şi a valorilor 6. Activităţi de integrare interculturală. 1 Joc de rol sistematică
etniilor Sarcini reflexive
conlocuitoare.