Sunteți pe pagina 1din 1

Cursuri de programare și specializare în domeniul IT

Curs Java Software Development


Modul Începători

Abilități și cunoștințe dobândite la finalul modulului

1. Înțelege etapele generale în dezvoltarea software și se familiarizează cu unelte


fundamentale de lucru (Ecosistemul Java, Git, Documentație, API, etc.).
2. Elaborează pașii de rezolvare a problemei și translatează în cod sursă soluția propusă,
aplicând conceptele de limbaj învățate (variabile, manipularea datelor prin operatori,
fluxul de execuție).
3. Se familiarizează cu diverse tehnici de corectare a erorilor (eng: debugging) și utilizează
cu succes resursele online pentru rezolvarea dificultăților întâmpinate.
4. Testează algoritmul de rezolvare, implementând o suită de teste specifice. Elaborează
scenarii particulare de validare (eng: corner cases).
5. Proiectează clase și folosește concepte primitive de programare orientată obiect (OOP)
pentru a scrie cod modularizat, organizat și securizat.
6. Se familiarizează cu utilizarea și funcționarea internă a unor structuri de date de bază.
Înțelege diferențele de performanță și contextele de aplicabilitate în rezolvarea
problemelor.
7. Stăpânește noțiunile teoretice din programa cursului, fiind capabil să le aplice în
rezolvarea problemelor cu grad redus și mediu de complexitate.
8. Prin învățare susținută de exemple, exerciții, proiecte și colaborare pe echipe
acumulează experiență de lucru efectiv (eng: hands-on). Mai mult, dezvoltă gradual o
gândire critică, algoritmică, riguroasă, esențială în mediul IT.

www.devmind.ro Pagina 1 din 1