Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluare iniţială.

Clasa
Elev: ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___, Data:
Anul şcolar 2016-2017, Semestrul I

1. Completează spaţiile libere cu numerele potrivite:


 78, 79, ___, 81, ___,  125, 130, ___, ___,
___, ___, 85, 86, ___, 145, ___, ___, ___,
___, ___, ___, ___, ___, ___, 175, ___,
___, 93, 94, ___, ___, ___, 190, ___, 200;
___, ___, ___, 100;

2. Citeşte numerele: 5, 0, 56, 79, 95, 134, 234, 36, 986, 669, 5232,
783.
 Ordonează crescător numerele: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___;
 Ordonează descrescător numerele: : ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___;
 Transcrie numerele divizibile cu 2 : ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___;
 Transcrie numerele divizibile cu 3 : ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___;
 Transcrie numerele divizibile cu 5: : ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___;

3. Scrie, în ordine, începând cu ziua de luni, zilele săptămânii:


 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

4. Scrie lunile anului, începând cu prima lună calendaristică a sa.


 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

5. Scrie valoarea de adevăr a propoziţiilor (Adevărat- A/ Fals- F):


 Moneda  O oră are
naţională a României este leul. ___; 3600 secunde. ___ ;
 Distanţa  Numărul
de la Bucureşti la Remetea Mică se 89.754 aparţine lui IN, ___ ;
măsoară în kilometri. ___;  Lunile
 Un anotimpului toamna sunt Noiembrie,
triunghi are patru laturi. ___ ; Decembrie şi Octombrie. ___;
 Un  Numărul
multiplu al gramului este tona. ___ ; 1342 este mai mic decât 897. ___;
 Cifra  Cu
sutelor numărului 10779 este 7. ___ ; ajutorul echerului desenăm o linie
curbă.
6. Calculaţi:
2 5 + 3 2 =
7 8 3 + 9 5 7 =
9 8 1 - 4 2 0 =
9 X 6 =
0 X 9 8 4 =
3 5 : ( 9 7 - 2 x 4 6 ) =
=
=
=
=

79 x 72 = (68)8 =
64 X 63 = (79)3 =
75 X 79 = (83)1 =
86 X 82 = (30)1 =
92 X 95 = (83)0 =
80 X 81 = (97)2 =
64 X 67 = (35)8 =
72 : 7 = (78)9 =
34 : 32 = (83)4 =
77 : 73 = (35)7 =
24 : 22 = (82)3 =
53 : 52 = (44)7 =

2 7, 8 + 6 8, 1 8 =
8 9 - 1 2, 8 =
8 3, 9 8 4 - 1 2 =
8 6, 8 4 + 7 8 9, 9 8 5 =
9 8 7, 7 - 9, 8 9 5 =

12 + 78 = 55 + 89 = 5 :9=
78 78 8 7 3 7

12 – 78 = 8 + 10 = 75 + 89 =
3 5 8 8 5 10

12 x 35 = 5 : 9= 355 - 89 =
34 25 3 7 15 2

12 : 3 = 455 - 178 =
15 5 2 2
7. Construieşte 2 segmente congruente, cu lungimea de 6 cm. şi află
mijlocul lor, notându-l cu A şi A1

8. Află numărul cu 1000 mai mic decât produsul numerelor 35 şi 28.

9. Află-l pe x din ecuaţiile:


4 6 - x = 2 3
X =
X =

X : 2 3 = 1 0 3 5
X =
X =

10. Descompune numerele: 45, 90, 1035, 82

11. Construieşte două unghiuri ascuţite, opuse la vârf. Notează cu [AJ şi, respectiv cu [AK
bisectoarele lor.
12. Completează spaţiile libere astfel încât să formulezi propoziţii
adevărate:
 Linia mărginită la un capăt se numeşte___ ___ ___ ___
 Unghiurile cu măsura de 00 se numeşte.
 Unghiurile cu măsura de ___ ___ se numesc unghiuri
drepte.
 Perimetrul unui dreptunghi se află ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___
 Figura geometrică cu laturile paralele două câte două şi
toate unghiurile egale se numeşte ___ ___ ___ ___
 Figura geometrică care are toate laturile egale se numeşte
___ ___ ___ ___
 Figura geometrică care are diagonalele egale şi
perpendiculare se numeşte

13. Colorează:
 suprafaţa pătratului cu roşu
 suprafaţa triunghiului cu verde
 suprafaţa dreptunghiului cu galben
 suprafaţa trapezului echilateral cu mov
 suprafaţa trapezului dreptunghic cu roz
 suprafaţa rombului cu albastru