Sunteți pe pagina 1din 1

Numele elevului…………………….

Disciplina: Fizică
Clasa………………
Unitatea de învăţare:Mărimi fizice şi măsurarea lor
FIŞĂ DE LUCRU
1.Află aria figurii geometrice din imagine.Măsoară cu rigla lungimile laturilor ,apoi înmulţeşte-le ca să afli
aria.

Completează datele în tabel:

Lungimea (cm şi mm) =


Lăţimea (cm şi mm ) =
Aria ( cm2 şi mm2 ) =

2. Află aria cuprinsă în interiorul conturului. Numără câte pătrăţele întregi se cuprind în contur. Numără
câte pătrăţele incomplete se cuprind în contur.Răspunde completând spaţiile punctate de sub figură.

Un pătrăţel are aria………..În contur sunt………pătrăţele întregi. Aria lor va fi……………În contur sunt
………….pătrăţele incomplete.Aria lor va fi…………Aria totală este suma celor două arii mşsurate………..

OBSERVAŢIE Aria pătratelor incomplete se consideră prin aproximaţie jumătate din aria pătratelor
întregi.