Sunteți pe pagina 1din 4

Nume ................................. 18.11.

2010
Clasa a VI-a

Test de evaluare
Fizică

1. Includeţi următoarele noţiuni în tabelul de mai jos ţinând seama de starea de agregare
a acestora:
caiet, lapte, creion, sare, ulei, benzină, oţet, pâine, lumânare, oxigen, ceas, farfurie,
metan, spirt, motorină, aer, apă, pământ.

Stare de agregare solidă Stare de agregare lichidă Stare de agregare gazoasă

2. Stabiliţi starea termică a următoarelor lucruri:

..............................................................................................................................................................................
Barem de notare:

S1. – 3 p. (Stare solida – caiet, creion, sare, pâine, lumânare, ceas, farfurie pământ/1p. +
Stare lichidă – lapte, ulei, benzină, oţet, spirt, motorină, apă/1p. + Stare gazoasă –
oxigen, metan, aer/1p.)

S2. – 3 p. (cald – bec, supă, soare/1,5p. + rece – îngheţată, gheaţă, clanţă/1,5p.)

O – 4 p.

Total = 10 p.
EVALUARE

Data: 18.11.2010
Clasa a VI-a
C.S.E.I. Tg. Neamţ
Număr elevi prezenţi:

Disciplina: Fizică

Unitatea de învăţare: Corp. Substanţă. Proprietăţi

I.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
FOARTE BINE

1. – selectează toate substanţele din listă în funcţie de starea lor de agregare;


2. – precizează corect starea termică a tuturor corpurilor date.

BINE

1. – selectează cel puţin 50% din substanţele din listă în funcţie de starea lor de agregare;
2. – precizează corect starea termică a cel puţin 50% din corpurile date.

SUFICIENT

1. – selectează cel puţin 25% din substanţele din listă în funcţie de starea lor de agregare;
2. – precizează corect starea termică a cel puţin 25% din corpurile date.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Obiective de evaluare Realizarea obiectivelor


O1. - să cunoască starea de agregare a unor substanţe;
O2. - să stabilească starea termică a unor corpuri.
CENTRALIZAREA NOTELOR

9 - 10
7-8
5-6
3-4

Greşeli frecvente

- nu au recunoscut starea de agregare a unor substanţe.

Măsuri ameliorative

- recapitularea starilor de agregare.