Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

Clasa: a –VII-a
Profesor: Pănoiu Mariana Jenica
Obiectul: Geografia României
Unitatea de învăţare: Evaluare de postînvăţare
Tema: Aşezările şi judeţele României
Obiective operaţionale:
O1:- să cunoască denumirea judeţului natal şi caracteristicile
fizico-geografice ale acestuia;
O2:- să localizeze pe hartă judeţul natal,judeţele vecine şi
capitala ţării;
O3:- să denumească câte două oraşe din zonele geografice
indicate;
O4:- să dea exemple de ocupaţii ale locuitorilor de la sate şi oraşe;
O1+O2= obiective minimale
O3 = obiectiv mediu
O4 = obiectiv maximal

Numele şi prenumele elevului:


Clasa:
Data:
Fişă de lucru
 Dovedeşte că îţi cunoşti judeţul, completând tabelul de mai jos:

Denumirea Capitala Forma Ape Bogăţii Frumuseţi Localităţi


judeţului judeţului de naturale
relief Obiective
turistice
stătătoare curgătoare ale ale
solului subsolului

 Priveşte harta de mai jos. Găseşte judeţul tău. Colorează-l.Scrie denumirea judeţului tău
şi a judeţelor învecinate. Găseşte capitala ţării.

1
Scrie denumirea a două oraşe din estul României.
..............................................................................................................................................
Scrie denumirea a doua oraşe din sudul ţării.
..............................................................................................................................................
Scrie denumirea a două oraşe din vestul ţării.
..............................................................................................................................................
 Ce ocupaţii au locuitorii oraşelor?
.........................................................................................................................................
 Ce ocupaţii au locuitorii satelor?
..........................................................................................................................................