Sunteți pe pagina 1din 408

NICOLAE ONIŢA ELISABETA IVAN

MEMORATOR
PENTRU CALCULE
ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

EDITURA MIRTON
Timişoara, 2006
Această lucrare se doreşte a fi, într-un spaţiu concentrat, sistematizat într-
un singur volum, ce cuprinde 461 tabele şi 131 figuri, grafice sau nomograme, un
instrument util şi rapid de acces la principalele date de proiectare tehnologică şi
operaţională din domeniul industriei alimentare, dar şi a celei chimice.
În general, caracteristicile termofizice sunt exprimate în unităţile
Sistemului Internaţional de măsură, în caz contrar având la dispoziţie unităţile de
măsură şi factorii de conversie pentru alte sisteme de unităţi de măsură (MKfS,
CGS sau anglo-saxon – FPS).
În partea I sunt prezentate date despre elementele chimice, corelaţii între
unităţile de măsură, caracteristici termofizice ale unor materiale solide, lichide,
soluţii, gaze şi vapori, agenţi frigorifici, în general ceea ce se cunoaşte sub numele
de agenţi auxiliari. Totodată sunt date elemente de calcul pentru pierderile de
presiune prin conducte şi de transfer termic.
În partea a II-a se prezintă principalele caracteristici termofizice (densitate,
vâscozitate, căldură specifică, conductivitate termică, difuzivitate termică, etc.)
pentru principalele materii prime, produse intermediare şi finite din industria
alimentară.
Partea a III-a are un rol special, în sensul, că pune la dispoziţia celui aflat
în dificultate, posibilitatea de a caracteriza un produs vegetal sau alimentar din
punct de vedere fizico-chimic, conform cu cele mai noi cercetări în domeniu,
elemente de calcul şi date ce permit evaluarea căldurii specifice, entalpiei, variaţiei
de entalpie la schimbările de fază, conductivităţii termice doar pe baza compoziţiei
exprimate pe clase de substanţe (proteine, lipide, carbohidraţi, fibre celulozice,
elemente minerale).
Lucrarea, aflată la a III-a ediţie, constituie preocuparea noastră de ani buni
privind punerea la dispoziţie a unui instrument de lucru versatil, atât studenţilor de
la facultăţile de profil, cât şi unui spectru larg de specialişti: ingineri, cercetători
ştiinţifici, proiectanţi, cadre didactice, din domeniul industriei alimentare şi a celor
conexe.

Autorii

Adresă de contact: onita61@yahoo.com


NICOLAE ONIŢA ELISABETA IVAN

MEMORATOR
PENTRU CALCULE
ÎN
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

EDITURA MIRTON
Timişoara, 2006
CUPRINS

PARTEA I .............................................................................................................................................1
1. DATE PRINCIPALE DESPRE ELEMENTELE CHIMICE ............................................................1
2. CORELAŢII ÎNTRE UNITĂŢILE DE MĂSURĂ ...........................................................................4
Scări de temperatură .................................................................................................................11
3. CRITERII DE SIMILITUDINE ......................................................................................................14
4. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE UNOR MATERIALE.................................................................16
5. VÂSCOZITATEA FLUIDELOR....................................................................................................39
6. CURGEREA FLUIDELOR PRIN CONDUCTE ............................................................................42
6.1. CALCULUL PIERDERILOR DE PRESIUNE ÎN CONDUCTE ..................................................................43
6.2. REZISTENŢE LOCALE .................................................................................................................51
6.3. COEFICIENŢII REZISTENŢELOR LOCALE.......................................................................................65
6.4. PUTERILE CALORIFICE ALE UNOR COMBUSTIBILI ........................................................................69
6.5. ELEMENTE DE TRANSFER TERMIC ...............................................................................................70
Calculul coeficientului parţial de transfer de căldură α la circulaţie forţată fără schimbarea
stării fizice .................................................................................................................................74
Determinarea pierderilor de căldură ale conductelor neizolate................................................77
7. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR GAZE ŞI VAPORI .........................................113
8. TEHNICA VIDULUI ...................................................................................................................134
9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE APEI (ÎN STARE S, L, G)..........................................136

10. DURITATEA APEI ....................................................................................................................152


11. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR SOLUŢII.......................................................154
12. MATERIAL EDE IZOLAŢIE ŞI AGENŢI FRIGORIFICI UTILIZAŢI ĂN INSTALAŢIILE
FRIGORIFICE ..................................................................................................................................204

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE PRINCIPALELOR PRODUSE ALIMENTARE............219


13. ACIZI GRAŞI, GLICERINĂ ŞI SĂPUNURI .............................................................................219
13.1. ACIZI GRAŞI ......................................................................................................................219
13.2. GLICERINĂ, ULEIURI ETERICE, SĂPUN.......................................................................224
14. ULEIURI SI GRASIMI VEGETALE .........................................................................................232
14.1. ULEIURI VEGETALE ................................................................................................................232
14.2. GRĂSIMI VEGETALE. MARGARINĂ ..........................................................................................243
15. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE ZAHĂRULUI ...........................................................247
15.1. ZAHĂR TOS ...........................................................................................................................247
15.2. SOLUŢII DE ZAHAROZĂ ..........................................................................................................249
Variante privind teoria extracţiei zahărului prin difuziune .....................................................258
Proprietăţi fizice ale zaharozei ................................................................................................260
15.3. BORHOT. MELASĂ ..................................................................................................................268

I
15.4. CENTRIFUGAREA ............................................................................................................275
16. SPIRT ŞI BĂUTURI ALCOOLICE............................................................................................280
17. BERE...........................................................................................................................................304
18. LICHIORURI..............................................................................................................................307
19. PRODUSE ZAHAROASE..........................................................................................................307

GLUCOZĂ. AMIDON.................................................................................................. 317


20. LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE .............................................................................. 321
20.1. LAPTE, BRÂNZĂ ..................................................................................................... 321
20.2. SMÂNTÂNĂ ........................................................................................................... 326
20.3. GRĂSIME DIN LAPTE. UNTUL ................................................................................. 331
20.4. ÎNGHEŢATĂ ....................................................................................................... 333
21. CARNE ŞI PRODUSE DIN CARNE.......................................................................... 335
21.1. GRĂSIMI ANIMALE................................................................................................. 340
21.2. PEŞTE..................................................................................................................... 341
22. LEGUME ŞI FRUCTE................................................................................................ 343
22.1. SUCURI ŞI CONCENTRATE DE TOMATE ................................................................... 343
22.2. SUCURI ŞI CONCENTRATE DE FRUCTE ................................................................. 345
23. PRODUSE MORĂRIT ŞI PANIFICAŢIE.................................................................. 370
23.1. CEREALE, FĂINĂ .................................................................................................... 370
23.2. PRODUSE DE PANIFICAŢIE...................................................................................... 371

PARTEA A III-A ..............................................................................................................................376


24. CALCULUL CĂLDURII SPECIFICE, ENTALPIEI ŞI CONDUCTIVITĂŢII TERMICE A
PRODUSELOR ALIMENTARE PE BAZA CONŢINUTULUI EXPRIMAT PE CLASE DE
SUBSTANŢE (PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE, ELEMENTE
MINERALE). COMPOZIŢIA PRINCIPALELOR PRODUSELOR ALIMENTARE .....................376
24.1. CALCULUL CĂLDURII SPECIFICE ŞI ENTALPIEI PRODUSELOR ALIMENTARE PE BAZA CONŢINUTULUI
DE CLASE DE SUBSTANŢE (PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE, ELEMENTE
MINERALE).....................................................................................................................................376
24.2. CALCULUL VARIAŢIEI DE ENTALPIE LA SCHIMBĂRILE DE FAZĂ................................................379
24.3. ESTIMAREA CONDUCTIVITĂŢII TERMICE A PRODUSELOR ALIMENTARE ....................................380
24.4. COMPOZIŢIA PRINCIPALELOR PRODUSELOR ALIMENTARE EXPRIMATĂ PE CLASE DE SUBSTANŢE
(PROTEINE, GRĂSIMI, CARBOHIDRAŢI, FIBRE CELULOZICE, ELEMENTE MINERALE) ............................383
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................... 400

II
PARTEA I

1. DATE PRINCIPALE DESPRE ELEMENTELE CHIMICE

Tabelul 1 (Masele atomice date în paranteză corespund celui mai stabil izotop)
Masa Densitate, Punct de Punct de
Număr
Element Simbol atomică topire, ºC fierbere, ºC
atomic d 420
relativă
1 2 3 4 5 6 7
Actiniu Ac 89 (227) 10,07 1050 3200±300
Aluminiu Al 13 26,98154 2,70 660,37 2467
Americiu Am 95 (243) 11,7 994±4 2607
Argint Ag 47 107,868 10,5 962 2212
Argon Ar 18 39,948 1,78* -189 -186
Arsen As 33 74,9216 5,73 817 613
(28 bari) (subl.)
Astatin At 85 (210) - 302 337
Aur Au 79 196,9665 19,32 1064 2807
Azot N 7 14,0067 1,25* -210 -196
Bariu Ba 56 137,33 3,76 725 1640
Berkeliu Bk 97 (247) - - -
Beriliu Be 4 9,01218 1,85 1278±5 2970
(6,7 mbar)
Bismut Bi 83 208,9804 9,8 271 1560±5
Bor B 5 10,81 2,35 2300 2550 subl.
Brom Br 35 79,904 3,12 -7 59
Cadmiu Cd 48 112,41 8,65 321 765
Californiu Cf 98 (251) 15,1(hex) - -
Carbon C 6 12,011 2,1-2,3 3350 4827
Ceriu Ce 58 140,12 6,67-8,23 789±3 3257
Cesiu Cs 55 132,9054 1,90 28 678
Clor Cl 17 35,435 3,21* -101 -35
Cobalt Co 27 58,9332 8,9 1495 2870
Crom Cr 24 51,996 7,2 1857±20 2672
Cupru Cu 29 63,546 8,94 1083 2595
Curiu Cm 96 (247) 13,51 1340±40 -
Disprosiu Dy 66 162,50 8,56 1409 2335
Einsteiniu Es 99 (254) - - -
Erbiu Er 68 167,26 9,06 1522 2510
Europiu Eu 151,96 151,96 5,96 822±5 1597
Fermiu Fm 100 (257) - - -
Fier Fe 26 55,847 7,87 1535 2750

1
Tabelul 1 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7
Fluor F 9 18,99840 1,70* -220 -188
Fosfor P 15 30,97376 1,82 44(alb) 280(alb)
Franciu Fr 87 (223) - (27) (677)
Gadoliniu Gd 64 157,25 7,9 1311±1 3233
Galiu Ga 31 69,72 5,9(solid) 30 2403
Germaniu Ge 32 72,59 5,32 937 2830
Hafniu Hf 72 178,49 13,1 2227±20 4602
Heliu He 2 4,00260 0,18* -272 -269
Hidrogen H 1 1,0079 0,09* -259 -253
Holmiu Ho 67 164,9304 8,8 1470 2720
Indiu In 49 114,82 7,3 157 2080
Iod I 53 126,9045 4,93 114 184
Iridiu Ir 77 192,22 22,42 2410 4130
Kripton Kr 36 83,80 3,708* -157 -152
Kurceatoviu Ku 104 (261) - 1083 2657
Lantan La 57 138,9055 6,16(hex) 920±5 3454
Lawrenciu Lr 103 (260) - - -
Litiu Li 3 6,941 0,534 181 1347
Luteţiu Lu 71 174,97 9,842 1656±5 3315
Magneziu Mg 12 24,305 1,745 649 1090
Mangan Mn 25 54,9380 7,43 1244±3 1962
Mendeleeviu Md 101 (258) - - -
Mercur Hg 200,59 13,59 -39 356,6
Molibden Mo 42 95,94 10,2 2617 4612
Neodim Nd 60 144,24 7,007(hex) 1010 3127
Neon Ne 10 20,179 0,91* -249 -246
Neptuniu Np 93 237,0482 α:20,45 640±1 3902
Nichel Ni 28 58,70 8,9 1453 2732
Niobiu Nb 41 92,9064 8,57 2468±10 4742
Nobeliu No 102 (259) - - -
Osmiu Os 76 190,2 22,48 3045±30 5027±100
Oxigen O 8 15,9994 1,43* -218 -183
Paladiu Pd 46 106,4 12,02 1552 3140
Platină Pt 78 195,09 21,45 1772 4530
Plumb Pb 82 207,2 11,34 327 1740
Plutoniu Pu 94 (244) α:19,84 641 3232
Poloniu Po 84 (209) β:9,4 254 962
Potasiu K 19 39,0983 0,862 64 774
Praseodim Pr 59 140,9077 6,77 931±4 3212

2
Tabelul 1 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7
Prometiu Pm 61 (145) 6,48 ~1080 2460(?)
Protactiniu Pa 91 231,0359 15,37 <1600 -
Radiu Ra 88 226,0254 5 700 1140
Radon Rn 86 (222) 9,96* -71 - 62
Reniu Re 75 196,207 20,53 3180 5627
Rodiu Rh 45 102,9055 12,4 1996±3 3727±100
Rubidiu Rb 37 85,4678 1,53 39 688
Ruteniu Ru 44 101,07 12,3 2310 3900
Samariu Sm 62 150,4 7,52 1072±5 1778
Scandiu Sc 21 44,9559 2,99 1539 2832
Seleniu Se 34 78,96 4,81 217 685±1
Siliciu Si 14 28,0855 2,33 1410 2355
Sodiu Na 11 22,98977 0,97 98 883
Staniu Sn 50 118,69 7,3 232 2270
Stibiu Sb 51 121,75 6,68 631 1750
Stronţiu Sr 38 87,62 2,6 769 1384
Sulf S 16 32,0655 1,96 113 445
Taliu Tl 81 204,37 11,85 304 1457±10
Tantal Ta 73 180,9479 16,6 2996 5425±100
Tecneţiu Tc 43 (97) 11,5 2172 4877
Telur Te 52 127,60 6,25 450 990
Terbiu Tb 65 158,9254 8,23 1360±4 3041
Toriu Th 90 232,0381 11,7 1750 ~ 4790
Tuliu Tm 69 168,9342 9,32 1545±15 1727
Titan Ti 22 47,90 4,5 1660±10 3287
Uraniu U 92 238,029 19,05 1132 3818
Vanadiu V 23 50,9414 6,1 1890±10 3380
Wolfram W 74 183,85 19,3 3410±20 5660
Xenon Xe 54 131,30 5,89* - 112 - 107±3
Yterbiu Yb 70 173,04 6,98 824±5 1193
Ytriu Y 39 88,9059 4,47 1523±8 3337
Zinc Zn 30 65,38 7,14 420 907
Zirconiu Zr 40 91,22 6,49 1852±2 4377
(Hahniu) Ha 105 (262) - - -
- - 106 (263) - - -

3
2. CORELAŢII ÎNTRE UNITĂŢILE DE MĂSURĂ

Tabelul 2. Unităţile de măsură ale principalelor mărimi termofizice


UM în sistemul UM în sistemul anglo-
Mărimea UM în SI tehnic MKfS saxon - FPS
1 2 3 4
Lungime, l, L m (metru) m ft (foot)
in (inch)
yd (yard)
1 m = 39,37 in = 3,281 ft = 1,94 yd = 6,214·10-4 mile
1 in = 2,54 cm = 25,4 mm = 0,08333 ft = 0,02778 yd
1 ft = 0,3048 m = 30,48 cm = 12 in= 0,3333 yd
1 yd = 0,9144 m = 36 in = 3 ft
1 mile = 1,609 km = 1609 m = 63360 in = 5280 ft = 1760 yd

Suprafaţă (arie), A, S m2 (metru pătrat) m2 ft2 (square foot)


in2 (square inch)
yd2 (square yard)
2 -4 2 2 2 -4
1 m = 10 ha = 1550 in = 10,76 ft = 1,196 yd = 6,214·10 mile
1 ha = 104 m2 = 1,55·107 in2 = 1,076·105 ft2 = 1,196·104 yd2
1 in2 =6,452 cm2 = 645,2 mm2
1 ft2 = 0,0929 m2 = 929 cm2 = 144 in2 = 0,1111 yd2
1 yd2 = 0,8631 m2 = 8631 cm2 = 1296 in2 = 9 ft2
1 mile2 = 2,59 km2 = 2,59·106 m2 = 3,098·106 yd2

Volum, V m3 (metru cub) m3 ft3 (cubic foot)


in3 (cubic inch)
US gal (gallon USA);
US fl oz (fluid ounce
USA)
3 3 6 3 6 3 3
1 m = 1000 dm = 10 cm = 10 ml = 35,31 ft = 1,308 yd = 264,2 US gal =
= 6,29 oil barrel
1 dm3 = 1 l = 10-3 m3 = 1000 cm3 = 61,02 in3 = 0,03531 ft3 = 0,001308 yd3 =
= 0,2642 US gal = 0,00629 oil barrel
1 mm3 = 1 μl = 10-3 cm3 = 10-3 ml
1 ft3 = 28,32 dm3 = 1728 in3 = 0,037404 yd3 = 7,481 US gal = 0,1781 oil barrel
1 yd3 = 0,7646 m3 = 764,6 dm3 = 27 ft3 = 202 US gal = 4,809 oil barrel
1 US gal = 3,785 dm3 = 231 in3 = 0,1337 ft3 = 0,02381 oil barrel
1 oil barrel = 0,159 m3 = 159 dm3 = 9702 in3 = 5,613 ft3 = 0,2079 yd3 = 42 US
gal
1 US fl oz = 29,57 cm3 = 1,805 in3 = 7,812·10-3 US gal

4
Tabelul 2 (continuare)
1 2 3 4
Masă, m, M Kg (kilogram) kgf·s/m lb (pound); oz (ounce);
US short ton (short ton USA)
1 t = 1000 Kg = 2205 lb = 102 kgf·s2/m
1 Kg = 1000 g = 2,205 lb = 0,102 kgf·s2/m
1 g = 10-3 Kg = 1000 mg
1 mg = 10-3 g
1 lb = 0,4536 Kg = 453,6 g = 0,04625 kgf·s2/m
1 oz = 0,02835 Kg = 28,35 g = 0,0625 lb = 2,891·10-3 kgf·s2/m
1 US sh ton = 0,9072 t = 907,2 Kg = 2000 lb92,51 kgf·s2/m
1 ton (long ton) = 1,016 t = 1016 Kg = 2240 lb = 103,61 kgf·s2/m
Timp, τ s (secundă) s, h (oră) s (second);
h (hour)
1 zi = 24 h = 1440 min = 86400 s
1 h = 60 min = 3600 s
Viteză, w m/s m/s ft/s
Acceleraţie, a, g m/s2 m/s2 ft/s2
1 m/s2 = 39,37 in/s2 = 3,281 ft/s2 = 1,094 yd/s2
1 in/s2 = 0,0254 m/s2 = 2,54 cm/s2 = 0,08333 ft/s2 = 0,02778 yd/s2
1 ft/s2 = 0,3048 m/s2 = 30,48 cm/s2 = 12 in/s2 = 0,3333 yd/s2
1 yd/s2 = 0,9144 m/s2 = 91,44 cm/s2 = 36 in/s2 = 3 ft/s2
Turaţie, n s-1 (rot/s) s-1 (rot/s); s-1 (rot/s);
min-1 (rot/min) min-1 (rot/min)
Viteză unghiulară, ω rad/s rad/s rad/s
Acceleraţie unghiulară, aω rad/s2 rad/s2 rad/s2
Densitate (masă specifică), Kg/m3 kgf·s2/m4 lb/ft3
ρ
1 t/m3 = 1 Kg/dm3 = 1 g/cm3 = 103 Kg/m3
1 kgf.s2/m4 = 9,81 Kg/m3
1 lb/ft3 = 16,02 Kg/m3
1 lb/gal = 0,1198 Kg/dm3 = 7,492 lb/ft3
1 lb/in3 = 27,68 t/m3 = 27,68.103 Kg/m3= 27,68 Kg/dm3 = 27,68 g/cm3
1 oz/ft3 = 1,001 Kg/m3 = 3,617·10-5 lb/in3 = 0,0625 lb/ft3
Volum specific m3/Kg m4/kgf·s2 ft3/lb
(volum masic), v
1 m3/t = 10-3 m3/Kg = 27,68 in3/lb = 0,01602 ft3/lb
1 dm3/Kg = 1 l/Kg = 27,68 in3/lb = 0,01602 ft3/lb
1 cm3/g = 1 ml/g = 27,68 in3/lb = 0,01602 ft3/lb
1 gal/lb = 8,345 m3/t = 8,345 dm3/Kg = 8,345 cm3/g = 231 in3/lb = 0,1335 ft3/lb
1 ft3/oz = 999 m3/t = 0,999 m3/Kg = 999 dm3/Kg = 999 cm3/g = 27650 in3/lb = =
16 ft3/lb
1 ft3/ton = 0,02787 m3/t = 2,787·10-5 m3/Kg = 0,02787 dm3/Kg = 0,02787 cm3/g =
= 0,7714 in3/lb = 4,464·10-4 ft3/lb

5
Tabelul 2 (continuare)
1 2 3 4
Debit masic, Qm, M Kg/s kgf·s/m lb/s
1 Kg/h = 0,01667 Kg/min = 2,778·10-4 Kg/s = 10-3 t/h = 0,2778 g/s = 2,205 lb/h
1 Kg/s = 3600 Kg/h = 60 Kg/min = 3,6 t/h = 1000 g/s = 2,205 lb/s35,27 oz/s
1 lb/s = 1633 Kg/h = 27,22 Kg/min = 0,4536 Kg/s = 1,633 t/h = 453,6 g/s =
= 3600 lb/h = 16 oz/s
1 oz/s = 102 Kg/h = 1,701 Kg/min = 0,1021 t/h = 28,35 g/s = 0,0625 lb/s = 225
lb/h
Debit m3/s m3/s ft3/s
volumetric, QV, V
1 m3/s = 1000 dm3/s = 1000 l/s = 1,308 yd3/s = 35,31 ft3/s
1 dm3/s = 1 l/s = 10-3 m3/s = 60 l/min = 3600 l/h = 1000 cm3/s = 61,02 in3/s
1 l/min = 0,06 m3/h = 60 l/h = 16,67 cm3/s = 1,017 in3/s
1 m3/h = 0,2778 dm3/s = 16,67 l/min = 1000 l/h = 277,8 cm3/s = 16,95 in3/s
1 cm3/s = 10-6 m3/s = 10-3 dm3/s = 0,06 l/min = 0,0036 m3/h = 3,6 l/h = 0,06102
in3/s
1 yd3/s = 764,6 dm3/s = 2753 m3/h = 27 ft3/s
1 ft3/s = 28,32 dm3/s = 1699 l/min = 102 m3/h = 1728 in3/s
1 gal/s = 3,785 dm3/s = 227,1 l/min = 13,63 m3/h = 3785 cm3/s = 0,1337 ft3/s =
231 in3/s
1 oil barrel/s = 0,159 m3/s = 159 dm3/s = 9540 l/min = 572,4 m3/h = 0,2079 yd3/s
= 5,613 ft3/s = 9702 in3/s
Viteză masică, (debit Kg/(m2·s) kgf·s /m3 lb/(ft2·s)
masic specific), m
Gradientul K/m K/m; °C/m °F/ft
temperaturii
Coeficient de dilatare 1/K (K-1) 1/K; (K-1) 1/°F; (°F)-1
-1
termică liniară, 1/°C; (°C)
coeficient de dilatare
termică volumetrică
Forţă, F, N (newton) kgf (kilogram lbf (pound force), pdl
greutate, G forţă); (pondal), ozf (ounce
dyn (dynă) force)
1 N = 10-3 KN = 10-6 MN = 105 dyn = 0,102 kgf = 0,2248 lbf
1 dyn = 10-5 N = 1,02·10-6 kgf = 2,248·10-6 lbf
1 kgf = 9,807 N = 9,807·105 dyn = 2,205 lbf
1 lbf = 4,448 N = 0,4536 kgf
1 pdl = 0,1383 N = 13830 dyn = 0,0141 kgf = 0,03108 lbf
1 ozf = 0,278 N = 27800 dyn = 0,02835 kgf = 0,0625 lbf
Greutate specifică N/m3 kgf/m3 lbf/ft3
(greutate volumică)
1 N/m3 = 0,102 kgf/m3 = 1,02·10-4 kgf/dm3
1 kgf/m3 = 9,807 N/m3

6
Tabelul 2 (continuare)
1 2 3 4
Presiune, p N/m2 kgf/m2; at (atmosferă lbf/in2;
Diferenţă, pierdere de tehnică); m H2O in H2O (inch of water)
(metri coloană apă);
presiune, Δp Torr (torricelli)
1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0,102 kgf/m2 = 1,02·10-5 kgf/cm2 (at) = 0,102 mm H2O
= 0,0075 mm Hg (Torr) = 1,45·10-4 lbf/in2 (psi) = 4,015·10-3 in H2O = 2,953·10-4
in Hg
1 bar = 105 Pa = 10200 kgf/m2 = 1,02 kgf/cm2 = 750 mm Hg = 14,5 lbf/in2 (psi) =
= 401,5 in H2O = 29,53 in Hg
1 kgf/cm2 = 1 at = 98070 Pa = 0,9807 bar = 104 kgf/m2 = 104 mm H2O =
= 735,6 mm Hg (Torr) = 14,22 lbf/in2 (psi) = 393,7 in H2O = 28,96 in Hg
1 mm H2O = 9,807 Pa
1 mm Hg = 1 Torr = 133,3 Pa = 13,6 mm H2O
1 lbf/in2 = 1 psi = 6895 Pa= 703,1 kgf/m2 = 703,1 mm H2O = 51,71 mm Hg =
= 27,68 in H2O = 2,036 in Hg
1 atm = 1,013·105 Pa = 1,013 bar = 10330 kgf/m2 = 1,033 kgf/cm2 (at) = 10330
mm H2O = 10,33 m H2O = 760 mm Hg = 14,7 lbf/in2 = 406,8 in H2O = 29,92 in
Hg
1 pdl = 1,488 Pa = 0,1517 kgf/m2 = 0,1517 mm H2O = 0,01116 mm Hg =
2,158·10-4 psi = 5,974·10-3 in H2O = 4,395·10-4 in Hg
1 lbf/ft2 = 47,88 Pa = 4,882 mm H2O = 0,3591 mm Hg = 6,944·10-3psi =
= 0,1922 in H2O = 0,01414 in Hg
Tensiune mecanică, σ N/m2 kgf/m2 psi (pound per square
inch)
Impuls (cantitate de Kg·m/s kgf·s lb·ft/s
mişcare)
Tensiune superficială, N/m kgf/m lbf/ft
σ
1 N/m = 1000 dyn/cm = 1000 erg/cm2 = 0,102 kgf/m = 0,06852 lbf/ft
1 dyn/cm = 1 erg/cm2 = 10-3 N/m = 1,02·10-4 kgf/m = 6,852·10-5 lbf/ft
1 kgf/m = 9,807 N/m = 9807 dyn/cm = 9807 erg/cm2 = 0,67198 lbf/ft
1 lbf/ft = 14,595 N/m = 1,4595·104 dyn/cm = 1,488 kgf/m
Vâscozitate N·s/m2 (Pa·s) kgf·s/m2; lbf·s/ft2
dinamică, η P (poise)
1 Pa·s = 0,102 kgf·s/m2 = 10 dyn·s/cm2 (P) = 1000 cP = 0,02089 lbf·s/ft2
1 kgf·s/m2 = 9,807 Pa·s = 98,07 dyn·s/cm2 (P) = 9807 cP = 0,2048 lbf·s/ft2
1 dyn·s/cm2 = 1 P = 0,1 Pa·s = 0,0102 kgf·s/m2 = 100 cP = 2,089·10-3
lbf·s/ft2
1 cP = 10-3 Pa·s = 0,01 cP
1 lbf·s/ft2 = 47,88 Pa·s = 4,882 kgf·s/m2 = 478,8 P

7
Tabelul 2 (continuare)
1 2 3 4
Vâscozitate m2/s m2/s; in2/s;
cinematică, ν St (stokes) ft2/s
1 m /s = 10 cm /s (St) = 10 mm /s (cSt) = 3600 m /h = 1550 in /s = 10,76 ft2/s
2 4 2 6 2 2 2

1 cm2/s = 1 St = 100 cSt = 0,36 m2/h


1 mm2/s = 1 cSt = 10-2 St
1 in2/s = 6,452 St = 2,323 m2/h = 6,944·10-3 ft2/s
1 ft2/s = 929 St = 334,5 m2/h = 144 in2/s
Lucru mecanic – L, J (joule) kgf·m; Btu (British thermal
cal (calorie);
energie – W, E, Wh (watt-oră); CPh unit)
căldură – Q (cal putere-oră)
1 J = 107 erg = 0,2388 cal = 0,102 kgf·m = 2,778·10-7 KWh = 3,777·10-7 CPh =
= 9,478·10-4 Btu
1 erg = 10-7 J
1 cal = 4,187 J = 0,4269 kgf·m = 1,163·10-6 KWh = 1,581·10-6 CPh = 3,968·10-3
Btu
1 kcal15 = 4185,5 J = 426,79 kgf⋅m = 1162,64⋅10-6 KWh
1 kcal20 = 4182J = 426,45 kgf⋅m = 0,0011614 KWh
1 kcalSUA = 4184,09 J = 426,66 kgf⋅m = 0,001162 KWh
1kcalJT = 4186,85 J = 426,94 kgf⋅m = 0,0011628 KWh
1 KWh = 3600 KJ = 8,598·105 cal = 3,671·105 kgf·m = 1,36 CPh = 3412 Btu
1 Btu = 1055 J = 252 cal = 107,6 kgf·m = 2,931·10-4 KWh = 3,985·10-4 CPh
1 hph = 2685 J = 641,2 kcal = 0,7457 KWh = 1,014 CPh = 2544 Btu
Observaţii: Conferinţa mondială a Energiei a adoptat următoarele valori de echivalenţă:
1 tonă echivalent petrol (tep) = 10,5 Gcal = 44 GJ
1 tonă combustibil convenţional (tcc) = 2/3 tep = 7 Gcal;
1 kg c.c. = 7000 kcal; 1000 KWh = 0,082 tep = 3,6 GJ
Entalpie – H, I, i, h J (joule) cal (calorie) Btu
Putere – P, N, J (joule) cal/s; Btu/h, hp (horse power)
kgf·m/s;
flux termic - Φ CP (cal putere)
1 W = 10-3 KW = 10-6 MW = 0,2388 cal/s = 0,8598 kcal/h = 0,102 kgf·m/s =
= 1,36·10-3 CP = 3,412 Btu/h = 1,341 hp
1 erg/s = 10-7 W = 2,388·10-8 cal/s = 8,598·10-8 kcal/h = 1,02·10-8 kgf·m/s =
= 1,36·10-10 CP = 3,412·10-7 Btu/h = 1,341·10-10 hp
1 cal/s = 4,187 W = 3,6 kcal/h = 0,4269 kgf·m/s = 5,692·10-3 CP =
= 14,29 Btu/h = 5,615·10-3 hp
1 CP = 735,5 W = 175,7 cal/s = 632,4 kcal/h = 75 kgf·m/s = 2510Btu/h = 0,9863
hp
1 Btu/h = 0,2931 W = 0,07 cal/s = 0,252 kcal/h = 0,02988 kgf·m/s = 3,985·10-4
CP
1 lbf·ft/s = 1,356 W = 0,3238 cal/s = 1,166 kcal/h = 0,1383 kgf·m/s =
= 1,843·10-3 CP = 4,626 Btu/h = 1,818·10-3 hp

8
Tabelul 2 (continuare)
1 2 3 4
Căldură masică J/(Kg·K); cal/(g·ºC) = Btu/(lb·ºF)
(căldură specifică), J/(Kmol·K) kcal/(kg·ºC)
c, cp, cv
1 J/(Kg·K) = 10-3 KJ/(Kg·K) = M J/(Kmol·K) = 0,388·10-4 cal/(g·ºC) =
= 104 erg/(g·ºC) = 2,388·10-4 Btu/(lb·ºF)
1 cal/(g·ºC) = 1 kcal/(kg·ºC) = 1000·M J/(Kmol·K) = 4187 J/(Kg·K) =
= 4,187·107 erg/(g·ºC) = 1 Btu/(lb·ºF)
1 Btu/(lb·ºF) = 4187 J/(Kg·K) = 4187·M J/(Kmol·K)
1 J/(Kmol·K) = 1 / M J/(Kg·K) = 0,001 / M KJ/(Kg·K) = 2,388·10-4 / M cal/(g·ºC)
= 104 / M erg/(g·ºC) = 2,388·10-4 / M Btu/(lb·ºF)
1 kcal/(kg·ºC) = 4187 / M J/(Kg·K) = 1 / M cal/(g·ºC) = 4,187·107 / M erg/(g·ºC) =
= 1 / M Btu/(lb·ºF) = 4187 J/(Kmol·K)
Observaţii: M – masă moleculară.
Difuzivitate termică, a m2/s m2/h in2/s;
ft2/s
1 m2/s = 60 m2/min = 3600 m2/h = 1550 in2/s = 10,76 ft2/s
1 ft2/s = 0,0929 m2/s = 5,577 m2/min = 334,5 m2/h = 144 in2/s

Capacitate termică, C W/K cal/(s·ºC); Btu/(lb·ºF)


kcal/(h·ºC)
1 W/K = 107 erg/(s·ºC) = 0,2388 cal/(s·ºC) = 0,8598 kcal/(h·ºC) = 1,8956
Btu/(lb·ºF)
1 cal/(s·ºC) = 4,187 W/K = 3,6 kcal/(h·ºC) = 7,939 Btu/(lb·ºF)
1 kcal/(h·ºC) = 1,163 W/K = 0,2778 cal/(s·ºC) = 2,205 Btu/(lb·ºF)
1 Btu/(lb·ºF) = 0,5275 W/K = 5,275·106 erg/(s·ºC) = 0,126 cal/(s·ºC) = 0,4536
kcal/(h·ºC)

Căldură latentă J/Kg cal/g = Btu/lb


masică - r, entalpie kcal/kg
masică – L
1 J/Kg = 104 erg/g = 2,388·10-4 cal/g = 4,299·10-4 Btu/lb
1 erg/g = 10-4 J/Kg = 2,388·10-8 cal/g = 4,299·10-8 Btu/lb
1 cal/g = 1 kcal/kg = 4187 J/Kg = 4,187·107 erg/g = 1,8 Btu/lb
1 Btu/lb = 2326 J/Kg = 2,326·107 erg/g = 0,5556 cal/g

Entropie, S J/K cal/K Btu/ºR


1 J/K = 107 erg/K = 0,2388 cal/K = 9,478·10-4 Btu/K = 5,266·10-4 Btu/ºR
1 cal/K = 4,187 J/K = 4,187·107 erg/K = 3,968·10-3 Btu/K = 2,205·10-3 Btu/ºR
1 Btu/K = 1055 J/K = 252 cal/K = 1,8 Btu/ºR
1 Btu/ºR = 1899 J/K = 453,6 cal/K = 0,5555 Btu/K

9
Tabelul 2 (continuare)
1 2 3 4
Entropie masică J/(Kg·K) cal/(kgf·K) Btu/(lb·ºR)
Coeficient liniar de W/(m·K) cal/(m·h·ºC) Btu/(ft·h·ºF)
schimb de căldură
Conductivitate W/(m·K) cal/(m·h·ºC) Btu/(ft·h·ºF)
termică, λ
1 W/(m·K) = 0,8598 kcal/(m·h·ºC) = 2,388·10-3 cal/(cm·s·ºC) = 105 erg/(cm·s·ºC)
= 0,5778 Btu/(ft·h·ºF) = 0,04815 Btu/(in·h·ºF)
1 kcal/(m·h·ºC) = 1,163 W/(m·K) = 2,778·10-3 cal/(cm·s·ºC) = 1,163·105
erg/(cm·s·ºC) = 0,672 Btu/(ft·h·ºF) = 0,056 Btu/(in·h·ºF)
1 cal/(cm·s·ºC) = 418,7 W/(m·K) = 360 kcal/(m·h·ºC) = 4,187·107 erg/(cm·s·ºC) =
= 241,9 Btu/(ft·h·ºF) = 20,16 Btu/(in·h·ºF)
1 Btu/(ft·h·ºF) = 1,731 W/(m·K) =1,488 kcal/(m·h·ºC) = 4,134·10-3 cal/(cm·s·ºC) =
= 0,0833 Btu/(in·h·ºF)
1 Btu/(in·h·ºF)= 20,77 W/(m·K) = 17,86 kcal/(m·h·ºC) = 12 Btu/(ft·h·ºF)
Coeficient de schimb W/(m2·K) cal/(m2·h·ºC) Btu/(ft2·h·ºF)
termic prin suprafaţă –
α, coeficient global
de schimb termic – K
1 W/(m2·K) = 0,8598 kcal/(m2·h·ºC) = 2,388·10-5 cal/(cm2·s·ºC) = 1000
erg/(cm2·s·ºC) = 0,1761 Btu/(ft2·h·ºF) = 1,233·10-3 Btu/(in2·h·ºF)
1 kcal/(m2·h·ºC) = 1,163 W/(m2·K) = 1163 erg/(cm2·s·ºC) = 0,2048 Btu/(ft2·h·ºF) =
= 1,422·10-3 Btu/(in2·h·ºF)
1 Btu/(ft2·h·ºF) = 5,678 W/(m2·K) = 4,882 kcal/(m2·h·ºC) = 5678 erg/(cm2·s·ºC) =
= 6,944·10-3 Btu/(in2·h·ºF)
1 Btu/(in2·h·ºF) = 817,7 W/(m2·K) = 703,1 kcal/(m2·h·ºC) = 0,01953 cal/(cm2·s·ºC)
= 8,177·105 erg/(cm2·s·ºC) = 144 Btu/(ft2·h·ºF)
Coeficient de radiaţie W/(m2·K4) kcal/(m2·h·K4) Btu/(ft2·h·ºF4)
2 4
termică cal/(cm ·s·K )
1 W/(m2·K4) = 0,8598 kcal/(m2·h·K4) = 2,388·10-5 cal/(cm2·s·K4) = 0,0302
Btu/(ft2·h·ºF4)
1 W/(cm2·K4) = 104 W/(m2·K4) = 10 KW/(m2·K4) = 8598 kcal/(m2·h·K4) =
= 0,2388 cal/(cm2·s·K4) = 302 Btu/(ft2·h·ºF4)
1 kcal/(m2·h·K4) = 1,163 W/(m2·K4) = 0,03512 Btu/(ft2·h·ºF4)
1 cal/(cm2·s·K4) = 41870 W/(m2·K4) = 3,6·104 kcal/(m2·h·K4) = 1264 Btu/(ft2·h·ºF4)
1 Btu/(ft2·h·ºF4) = 33,11 W/(m2·K4) = 28,49 kcal/(m2·h·K4) = 7,908·10-4
cal/(cm2·s·K4)
Flux termic unitar de W/m2 cal/(m2·h) Btu/(ft2·h)
suprafaţă
Flux termic unitar W/m3 cal/(m3·h) Btu/(ft3·h)
volumetric

10
Scări de temperatură
Unitatea de măsură a temperaturii termodinamice în SI (Sistemul
Internaţional) este kelvinul (K), definit pe scara de temperaturi pentru care punctul
zero absolut reprezintă 0 K, iar punctul triplu al apei este 273,16 K.
În sistemul tehnic (MKfS), unitatea de măsură pentru temperatură este
gradul Celsius (°C), ce reprezintă a suta parte din intervalul de temperatură definit
de punctele de îngheţare (°C) şi de fierbere (100°C) ale apei pure.
În sistemul anglo-saxon unitatea de măsură a temperaturii este gradul
Fahrenheit (°F), ce se defineşte pe scara de temperaturi pentru care punctul de
topire al gheţii reprezintă 32°F şi punctul de fierbere al apei (212°F).
Unitatea de măsură a temperaturii termodinamice în sistemul anglo-saxon
este gradul Rankine (°R), definit pe scara de temperaturi pentru care zero absolut
reprezintă 0°R, iar punctul de topire al gheţii 491,67°R.

Tabelul 3. Valorile temperaturilor caracteristice pe scările de temperatură Kelvin


(SI), Celsius (sistemul MKfS), Fahrenheit şi Rankine (sistemul anglo-saxon)

Punctul caracteristic K °C °F °R
Zero absolut 0 -273,15 -459,67 0
Punctul de îngheţare al 273,15 0 +32 491,67
apei
Punctul triplu al apei 273,16 +0,01 +32,0183 491,688
Punctul de fierbere al apei 373,15 +100 +212 671,67
pure

Tabelul 4.
UM în sistemul UM în sistemul anglo-
Mărimea UM în SI tehnic MKfS saxon - FPS
Temperatură K (kelvin) K (Kelvin), °F (Fahrenheit degree);
termodinamică, °C (grad °R (Rankine degree)
T (K), t (°C, °F, °R) Celsius)
5 5
T (K) = t (ºC) + 273,15 = ⋅ t (° F ) + 459 ,67 = ⋅ T (° R )
9 9
5 5
t (ºC) = T (K) - 273,15 = ⋅t − 32 = ⋅ t (° R ) − 273,15
9 9
9 9
t (ºF) = ⋅ T (K ) − 459,67 = ⋅ t (°C ) + 32 = T (° R ) − 459,67
5 5
9 9
T (° R ) = ⋅ T (K ) = ⋅ t (°C ) + 491,67
5 5
Observaţii: În valoare absolută şi pentru transformarea intervalelor şi diferenţelor
de temperatură între cele patru unităţi de măsură pentru scările Kelvin (SI), Celsius

11
(sistemul MKfS), Fahrenheit şi Rankine (sistemul anglo-saxon) există următoarea
corespondenţă:
1 K = 1 °C = 1,8°F = 1,8 °R
5 5
1 °F = 1 °R = ⋅K = ⋅°C
9 9
Tabelul 5. Factori de transformare pentru greutatea specifică – γ, densitate – ρ,
conductivitatea termică – λ, căldura specifică – cp, difuzivitatea termică – a,
vâscozitatea dinamică – η, vâscozitatea cinematică – ν şi tensiunea superficială σ,
între sistemele CGS, SI şi MKfS

Sim- Sistem de Factori de transformare


UM 3
bol unităţi din/cm N/m3 kgf/m3
1 2 3 4 5 6 7 8
CGS din/cm3 1 10 1,0197
γ SI N/m 3
0,1 1 0,10197
MKfS kgf/m3 0,98066 9,8066 1
UM g/cm3 Kg/m3 kgf·s2/m4
3
CGS g/cm 1 1000 101,97
ρ 3
SI Kg/m 0,001 1 0,10197
MKfS kgf·s2/m4 9,8066·10-3 9,8066 1
erg/ cal/ kcal/ kgf·m/
UM W/(m·K)
/(cm·s·grd) /(cm·s·grd /(m·s·grd) /(m·s·grd)
erg/
1 2,39·10-8 10-5 2,39·10-7 1,02·10-6
/(cm·s·grd)
CGS
cal/
4,18·107 1 4,18·102 0,1 42,65
λ /(cm·s·grd)
SI W/(m·K) 105 2,39·10 -3
1 2,39·10 -4
0,102
kcal/
4,18·106 10 4,18·10 3
1 426,5
/(m·s·grd)
MKfS
kgf·m/
9,8·105 2,35·10-2 9,8 2,35·10-3 1
/(m·s·grd)
kcal/
UM erg/(g·grd) cal/(g·grd) J/(Kg·K)
/(Kg·grd)
erg/(g·grd) 1 2,39·10-8 2,39·10-8 10-4
7
cal/(g·grd) 4,1816·10 1 1 4186,6
cp CGS
kcal/ 7
4,1816·10 1 1 4186,6
/(Kg·grd)
SI J/(Kg·K) 104 2,39·10-2 2,39·10-2 1
MKfS - - - - - -

12
Tabelul 5. (continuare)
Sim- Sistem de Factori de transformare
UM
bol unităţi din/cm3 N/m3 kgf/m3
1 2 3 4 5 6 7 8
2 2
UM cm /s m /s
CGS cm2/s 1 10-4
a 2 4
SI, MKfS m /s 10 1
Obs: 1 m /h = 2,7778·10 m2/s
2 -4

Pa·s
UM P (Poise) kgf·s/m2
(N·s/m2)
CGS P (Poise) 1 0,1 1,0197·10-2
η
Pa·s
SI 10 1 1,0197·10-1
(N·s/m2)
MKfS kgf·s/m2 98,06 9,806 1
2
UM St m /s
ν CGS St (Stokes) 1 10-4
2 4
SI, MKfS m /s 10 1
UM din/cm N/m kgf/m
-3
CGS din/cm 1 10 0,102·10-3
σ
SI N/m 103 1 0,102
MKfS kgf/m 9810 9,810 1

Tabelul 6
Prefixe decimale pentru multiplii şi submultiplii unităţilor
Prefix Simbol Prefix Simbolul
1018 Exa E 10-1 Deci d
1015 Peta P 10-2 Centi c
1012 Terra T 10-3 Mili m
109 Giga G 10-6 Micro μ
106 Mega M 10-9 Nano n
103 Kilo k 10-12 Pico p
102 Hecto h 10-15 Femto f
-18
10 Deca da 10 Atto a

13
3. CRITERII DE SIMILITUDINE
Tabelul 7
Denumire
Simbol Relaţia de calcul Semnificaţia fizică
criteriului
1 2 3 4
3
g ⋅l ρ0 − ρ Δρ Forţe gravitaţionale / Forţe de
Arhimede Ar ⋅ = Ga ⋅
ν 2 ρ ρ vâscozitate (Mişcare liberă)
Viteză transfer de masă la
α ⋅l interfaţă / Viteza transferului de
Biotm Bim
D masă la peretele solid
(Transfer de masă)
α ⋅l Rezistenţa termică internă /
Biot Bi Rezistenţa termică la suprafaţă
λ (Transfer de căldură)
Δp Forţe de presiune / Forţe inerţie
Euler Eu (Frecarea fluidelor la curgerea
ρ ⋅ w2 prin conducte)
a ⋅τ (Transfer de căldură în regim
Fourier Fo
l2 tranzitoriu)
D ⋅τ Fo (Transfer de masă în regim
Fourierm Fom =
l 2 Le tranzitoriu)
w2 Forţe de inerţie / Forţe
Froude Fr gravitaţionale
g ⋅l (Curgerea fluidelor compresibile)
g ⋅l3 Forţe gravitaţionale / Forţe de
Galilei Ga vâscozitate
ν2 (Curgerea fluidelor vâscoase)
1
Gay-Lussac (Dilatarea gazelor)
β ⋅ ΔT
g ⋅ β ⋅ l 3 ⋅ ΔT Forţe de perturbaţie / Forţe de
Grashoff Gr vâscozitate (Transfer de căldură
ν2 prin convecţie liberă)
Forţe de inerţie / Forţe de
ρ ⋅ w2 compresibilitate
Hooke Ho
E (Curgerea fluidelor compresibile –
elasticitatea mediilor în curgere)
Durata procesului / Timpul
Homocro- w ⋅τ necesar ca fluidul să parcurgă
Ho
nicitate l distanţa l (Alegerea rapoartelor de
similitudine pentru timp)

14
Tabelul 7 (continuare)
1 2 3 4
Δp
ρ ⋅d 3 ⋅
Karaman K Δl (Curgerea fluidelor prin conducte)
2
μ
α ⋅l α ⋅l Intensitatea schimbului de căldură cu
Kirpicev Ki ⋅ = Bi ⋅ Nu exteriorul / Schimbul de căldură
λ⋅w λ intern (Transfer de căldură)
lv (Transfer de căldură şi masă în timpul
Kutateladze Ku
(
c p ⋅ tl − t p ) vaporizării) ti, tp – temperatura
lichidului şi a peretelui
α a
Lewis Le = (Transfer de căldură şi masă)
ρ ⋅cp ⋅ D D
Rf Forţe de frecare / Forţe de inerţie
Newton Ne
ρ ⋅ w ⋅l 2 2 (Frecare în canale)

α ⋅l Căldură transmisă prin convecţie /


Nusselt Nu Căldură transmisă prin conducţie
λ (Transfer de căldură)
Flux total de masă / Flux specific
αm ⋅l de difuziune moleculară prin
Nusseltm Num
D ⋅ ΔC stratul de grosime l
(Transfer de masă)
ρ ⋅cp ⋅ w⋅l Transfer de căldură total /
Péclet Pé = Re⋅ Pr Transfer de căldură prin conducţie
λ (Transfer de căldură)
w⋅l Transfer de căldură total /
Pécletm Pém = Pe ⋅ Le = Re⋅ Sc Transfer masă prin difuziune
D (Transfer de masă)
Difuzivitate momentană /
c p ⋅ ρ ⋅ν ν Difuzivitate termică
Prandtl Pr =
λ a (Transferul de căldură convectiv
la mişcarea forţată a fluidului)
g ⋅ β ⋅ l 3 ⋅ Δt ⋅ c p ⋅ ρ 2 Forţe de inerţie / Forţe de
Rayleigh Ra vâscozitate
η ⋅λ (Convecţie forţată liberă şi forţată)
w⋅l ⋅ ρ w⋅l Forţe de inerţie / Forţe de
Reynolds Re =
η ν vâscozitate (Curgerea fluidelor)
η ν Vâscozitatea cinematică /
Schmidt Sc = Difuzivitatea moleculară
ρ⋅D D (Transfer de masă)

15
Tabelul 7 (continuare)
1 2 3 4
Fluxul termic / Capacitatea
Nu Nu m calorică a fluidului
Stanton St =
Re⋅ Pr Pem (Transferul de căldură prin
convecţie forţată)
a ⋅l Difuzivitatea masei / Difuzivitate
Sherwood Sh
D moleculară (Transfer de masă)
2
w ⋅l ⋅ ρ
Weber We (Transfer de căldură)
τ

4. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE UNOR MATERIALE


Tabelul 8
cp,
Materialul T, K ρ, Kg/m3 λ, (W/m·K)
KJ/(Kg·K)
1 2 3 4 5
Alfol cu grosimea stra- -
- - 0,0302+0,85⋅10 4·t -
turilor de aer 10 mm
-3
- 340 0,087+0,24⋅10 ·t 0,816
Azbest desfoliat
- 650 0,11+0,19⋅10-3·t 0,816
Ardezie 367 - 1,49 -
Asfalt 273…303 2120 0,60…0,74 1,67
Argilă 293 2000…1600 0,90…0,70 0,81
Argilă refractară 723 1845 1,04 1,09
Argilă cu conţinut de SiO2
78%, Al2O3 18%; Fe2O3
3,3%; CaO 0,5% cu tempe-
418…1283 1810 1,59 -
ratura de ardere 1323 K
Argilă cu conţinut de SiO2
78%, Al2O3 18%; Fe2O3
3,3%; CaO 0,5% cu tempe-
573…1273 1900 2,26 -
ratura de ardere 1573 K
Beton cu prundiş 273 2000 1,28 0,81
Beton cu prundiş uscat 273 1600 0,84 -
Beton armat, compact 273 2200 1,55 0,81
Beton din zgură 273 1500 0,70 0,80
Bandă izolantă (lăcuită) 311 - 0,157 -
Bucăţi de plută cu
273…333 85 0,044…0,058 1,76
φ=4…5 mm
Carton 293 700…1000 0,14…0,35 1,51
Carton din azbest - 900 0,16+0,17⋅10-3·t 0,816

16
Tabelul 8 (continuare)
1 2 3 4 5
Cărbune de pământ 293…373 1420 3,6…4,0 -
- de gazogen
- solid, obişnuit 293 1200…1350 0,24…0,27 -
Cărămidă roşie, formată cu
maşina
273 1800 0,77 0,88
Cărămidă roşie, formată
manual
273 1700 0,70 0,88
Cărămidă silico-calcaroasă 273 1900 0,81 0,84
Carbolit negru 323 1150 0,231 -
Cocs sub formă de pulbere 373 449 0,191 1,21
Cuarţ cristalizat transversal pe
axă
273 - 0,72 -
Cuarţ cristalizat de-a lungul
axei
273 - 1,94 -
Cretă 323 2000 0,9 0,88

Cauciuc dur obişnuit 273...373 1200 0,157...0,16 1,38


Cauciuc moale 293 - 0,13...0,16 1,38
Cărbune de lemn, bucăţi 353 190 0,074 -
Celuloid 303 1400 - 0,21
Ebonită 293 1200 0,157...0,17 -
Fibră roşie 293...373 1290 0,46...0,50 -
Fibrolit 353 360...990 0,073...0,128 -
273 917 2,2 2,26
253 920 2,2 1,94
233 922 2,44 1,82
Gheaţă 213 924 2,67 1,67
193 926 2,91 1,46
173 928 3,14 1,36
153 929 3,5 1,17
Hârtie obişnuită 293 - 0,14 1,51
Ipsos (uscat) 293 1250 0,43 0,8...0,92
Lemn de stejar, transversal pe
fibre 273…288 825 0,20…0,21 2,39
Lemn de stejar, de-a lungul
fibrelor 285…323 819 0,35…0,43 2,39
Lemn de pin, transversal pe
fibre 273…323 546 0,14…0,16 2,72
Lemn de pin, de-a lungul
fibrelor 293…298 546 0,35…0,72 2,72
Magazie în formă de segmente 0,073…
pentru izolarea conductelor 323…473 266 -
0,081

17
Tabelul 8 (continuare)
1 2 3 4 5
Marmură 273 2800 3,5 0,92
Mătase 273…366 100 0,043…0,06 -
Micanită 293 - 0,21…0,41 -
Mică (transversal pe
293 2600…3200 0,46…0,58 -
straturi)
Negru de fum 313 165 0,07…0,12 -
Nisip mărunt de râu (uscat) 273…433 1520 0,30…0,38 0,80
Pietriş 293 1840 0,36 -
Placaj electroizolant 308…343 - 0,21 -
Praf de cărbune 303…423 730 0,12…0,13 -
Piele 293 - 0,14…0,16 -
Piatră de cazan bogată în
373 2000…2700 0,70…2,3 -
gips
Piatră de cazan bogată în
373 1000…2700 0,15…2,3 -
var
Piatră de cazan bogată în
373 300…1200 0,08…0,23 -
silicaţi
Parafină 293 920 0,27 -
Preşpan 293…323 - 0,26…0,22 -
Plexiglas 293 - 0,184 -
0,042…0,05
Plăci de plută, uscate 353 147…198 1,76
3
Placaj 273 600 0,15 2,51
Porţelan 368 2400 1,04 1,09
Porţelan 1328 2400 1,96 1,09
Sticlă pentru oglinzi 273…373 2500 0,78…0,88 0,779
Sticlă obişnuită 293 2500 0,74 0,67
Sticlă termometrică 293 2590 0,96 -
Sticlă pirex 273 - 1,04 -
Sticlă pirex 673 - 1,55 -
Sticlă de cuarţ 673 - 1,76 -
Sticlă de cuarţ 1073 - 2,40 -
Sticlă de cuarţ 1473 - 3,05 -
Sulf rombic 294 - 0,28 0,762
Şist cu conţinut mare de
293 1800 0,17…0,35 -
azbest
Şist cu 10...15% azbest
293 1800 0,64…0,52 -
(uscat)
-3
Şnur de azbest - 800 0,13-0,15⋅10 ⋅t 0,816

18
Tabelul 8 (continuare)
1 2 3 4 5
Tencuială din var 273 1600 0,70 0,84
Tencuială din ciment şi
273 1800 1,20 0,84
nisip
Textolit 293 1300…1400 0,23…0,34 1,46…1,51
Ţesătură de in - - 0,088 -
Vată de bumbac 303 80 0,042 -
0,051…0,05
Vată de sticlă 361 154…206 -
9
Zahăr tos 273 1600 0,58 1,26
Zăpadă proaspăt căzută - 200 0,10 2,09
Zăpadă îndesată - 400 0,46 2,09
Zidărie din cărămidă roşie
273 1700 0,81 0,88
cu mortar rece
Zidărie din cărămidă roşie
273 1600 0,67 0,81
cu mortar cald
Zidărie din cărămidă silico-
273 1900 0,87 0,84
calcaroasă cu mortar rece
Zidărie din cărămidă silico-
273 1700 0,76 0,80
calcaroasă cu mortar cald
Zidărie brută, din piatră de
273 2000 1,28 0,88
densitate medie
Zgură de cazan 273 1000 0,29 0,75
Zgură de furnal, granulată 273 500 0,15 0,75
Tabelul 9
cp,
λ,
Materialul ρ, Kg/m3 KJ/(Kg⋅K
W/(m⋅K)
)
1 2 3 4
Plăci de azbociment 1900 0,35 0,84
500 0,13 0,84
Plăci termoizolante din azbociment
300 0,09 0,84
Mortar asfaltic 1800 0,75 0,84
Beton asfaltic 2100 1,04 0,84
Bitum 1050 0,17 0,84
2600 2,03 0,84
Beton armat 2500 1,74 0,84
2400 1,62 0,84
Beton simplu cu agregate de natură sedimentară şi 2200 1,39 0,84
amorfă sau artificiale (pietriş, lut calcaros, deşeuri 2000 1,16 0,84
ceramice, diamant) 1800 0,93 0,84

19
Tabelul 9 (continuare)
1 2 3 4
1600 0,75 0,84
Beton simplu cu agregate de natură sedimentară şi
1400 0,58 0,84
amorfă sau artificiale (pietriş, lut calcaros, deşeuri
1200 0,46 0,84
ceramice, diamant) 1000 0,37 0,84
1800 0,87 0,84
1600 0,75 0,84
Beton cu zgură de cazan sau agloporit 1400 0,64 0,84
1200 0,52 0,84
1000 0,41 0,84
1800 0,64 0,84
Beton cu zgură granulată 1600 0,58 0,84
1200 0,46 0,84
1600 0,58 0,84
Beton cu zgură expandată 1400 0,46 0,84
1200 0,41 0,84
1200 0,41 0,84
1000 0,33 0,84
Beton cu perlit
800 0,26 0,84
600 0,17 0,84
1000 0,41 0,84
900 0,35 0,84
800 0,29 0,84
750 0,27 0,84
Beton celular autoclavizat 650 0,23 0,84
600 0,21 0,84
550 0,20 0,84
400 0,14 0,84
300 0,13 0,84
1800 0,81 0,84
1400 0,58 0,84
1200 0,46 0,84
Beton cu argilă expandată sau granulit 1000 0,35 0,84
800 0,29 0,84
600 0,23 0,84
400 0,17 0,84
ρ=1675 Kg/m3 1700 0,75 0,87
ρ=1475 Kg/m3 1550 0,70 0,87
Zidărie din cărămidă cu găuri
ρ=1325 Kg/m3 1450 0,64 0,87
verticale cu densitatea aparentă
a cărămizilor: ρ=1200 Kg/m3 1350 0,58 0,87
ρ=1075 Kg/m3 1250 0,55 0,87
ρ=950 Kg/m3 1150 0,46 0,87

20
Tabelul 9 (continuare)
1 2 3 4
Zidărie din blocuri mici pline ρ=1980 Kg/m 3
2000 1,16 0,87
din beton uşor sau cu masă ρ=1800 Kg/m3 1800 0,93 0,87
medie cu agregate de natură ρ=1620 Kg/m3 1600 0,75 0,87
sedimentară sau amorfă, cu ρ=1440 Kg/m3 1400 0,61 0,87
densitatea aparentă a ρ=1260 Kg/m3 1200 0,50 0,87
blocurilor: ρ=1080 Kg/m3 1000 0,42 0,87
Zidărie din blocuri mici cu ρ=1520 Kg/m3 2000 0,96 0,87
goluri (STAS 6029-68) sau din
ρ=1370 Kg/m3 1800 0,81 0,87
beton cu agregate uşoară de
natură sedimentară sau amorfă ρ=1220 Kg/m
3
1600 0,71 0,87
- cu găuri aşezate paralel cu ρ=1070 Kg/m3 1400 0,59 0,87
direcţia fluxului termic, de 24 ρ=910 Kg/m3 1200 0,51 0,87
cm grosime, cu densitatea
aparentă a blocurilor: ρ=760 Kg/m3 1000 0,44 0,87
Zidărie din blocuri mici cu ρ=1520 Kg/m 3
2000 0,82 0,87
goluri (STAS 6029-68) sau din
ρ=1370 Kg/m3 1800 0,70 0,87
beton cu agregate uşoară de
natură sedimentară sau amorfă ρ=1220 Kg/m3 1600 0,59 0,87
- cu găuri aşezate perpendicu- ρ=1070 Kg/m3 1400 0,49 0,87
lar pe direcţia fluxului termic, ρ=910 Kg/m3 1200 0,42 0,87
de 29 şi 36,5 cm grosime, cu
densitatea aparentă a ρ=760 Kg/m3 1000 0,37 0,87
blocurilor:
Zidărie din blocuri mici cu ρ=1520 Kg/m3 2000 0,89 0,87
goluri (STAS 6029-68) sau din
ρ=1370 Kg/m3 1800 0,77 0,87
beton cu agregate uşoară de
natură sedimentară sau amorfă ρ=1220 Kg/m3 1600 0,66 0,87
- cu alcătuiri mixte (cu rânduri ρ=1070 Kg/m3 1400 0,56 0,87
alternate; cu blocuri aşezate pe ρ=910 Kg/m3 1200 0,49 0,87
lat şi lung) de 36,5 cm
grosime, cu densitatea aparentă ρ=760 Kg/m3 1000 0,43 0,87
a blocurilor:
Elemente de construcţie din produse de beton celular
autoclavizat: - zidărie din blocuri mici de 24 cm 750 0,37 0,87
grosime:
Elemente de construcţie din produse de beton celular
autoclavizat: - fâşii armate la pereţi şi acoperişuri
750 0,59 0,87
Plăci de paie 1200 0,05 1,67
Stufit - presat manual 250 0,09 1,67
Stufit - presat cu maşina 400 0,14 1,46
Ampora 20 0,05 1,46

21
Tabelul 9 (continuare)
1 2 3 4
Polistiren celular 20 0,04 1,46
70 0,05 1,46
Spumă de policlorură de vinil
30 0,05 1,46
Poliuretan celular 30 0,04 1,46
Mortar sau tencuială de var 1600 0,70 0,84
Mortar sau tencuială de nisip – var, ciment 1700 0,87 0,84
Mortar sau tencuială de ciment 1800 0,93 0,84
Tencuială din mortar de var pe trestie 1400 0,52 0,84
1400 0,64 0,84
Mortar de zgură
1200 0,52 0,84
1800 0,38 1,4635
1600 0,32 1,4635
Linoleum
1350 0,23 1,4635
1100 0,18 1,4635
Folii din policlorură de vinil 1200 0,17 1,4635
Pânză asfaltată, carton asfaltat, carton impregnat 600 0,12 1,4635
900 0,41 0,84
Argilă expandată granulit 500 0,21 0,84
300 0,15 0,84
600 0,23 0,84
Piatră ponce
400 0,17 0,84
Perlit 250 0,09 0,84
Vermiculit 300 0,14 0,84
700 0,21 0,84
Diatomit
500 0,17 0,84
Gresie şi cuarţite 2400 2,03 0,92
2000 1,16 0,92
Pietre calcaroase
1700 0,93 0,92
Tuf calcaros 1300 0,52 0,92
Zidărie din pietre de forma ρ=2800 Kg/m3 2680 3,19 0,92
regulată, cu mortar greu, cu ρ=2000 Kg/m3 1960 1,13 0,92
densitatea aparentă a pietrei: ρ=1200 Kg/m3 1260 0,51 0,92
Zidărie din pietre de formă ρ=2800 Kg/m3 2420 2,55 0,92
neregulată, cu mortar greu, cu ρ=2000 Kg/m3 1900 1,06 0,92
densitatea aparentă a pietrei: ρ=1200 Kg/m3 1380 0,60 0,92
Zidărie din cărămidă de argilă arsă 1800 0,80 0,87
Zidărie din cărămizi de diatomit (ρ=1000 Kg/m3) 1200 0,52 0,87
Zidărie din cărămizi de zgură (ρ=1100 Kg/m3) 1500 0,70 0,87
Zidărie din cărămizi silico-calcaroase 1900 0,99 0,87
Vată minerală 200 0,07 0,75
Vată de sticlă 100 0,06 0,75

22
Tabelul 9 (continuare)
1 2 3 4
Pâslă minerală 250 0,08 0,75
350 0,09 0,75
Plăci semirigide de vată minerală
250 0,08 0,75
tip G10 80 0,75 0,75
Plăci din vată minerală
tip G100 100 0,04 0,75
(STAS 5838/5-72):
tip AP 120 0,04 0,75
400 0,07 0,75
Fibromin 300 0,06 0,75
250 0,05 0,75
400 0,14 0,84
Sticlă spongioasă
300 0,12 0,84
Plăci de ipsos 1100 0,41 0,84
Plăci de ipsos cu umplutură organică 700 0,23 0,84
Beton de ipsos cu zgură granulată 1000 0,37 0,84
Beton de ipsos cu zgură de cazan 1300 0,56 0,84
Ipsos celular 500 0,18 0,84
Pământ vegetal 1800 1,16 0,84
Umplutură din nisip uscat 1600 0,58 0,84
Rumeguş 250 0,09 2,51
600 0,23 2,51
Stabilit cu ciment Portland 400 0,15 2,51
300 0,14 2,51
1000 0,36 2,51
Beton cu agregate vegetale (talaş, rumeguş,
800 0,21 2,51
puzderie de cânepă)
600 0,16 2,51
600 0,16 2,51
Plăci fibrolemnoase poroase 400 0,12 2,51
200 0,07 2,51
Plăci fibrolemnoase dure 700 0,21 2,51
- izolatoare 450 0,09 2,51
650 0,17 2,51
- stratificate
550 0,15 2,51
Plăci din aşchii de lemn
700 0,22 2,51
aglomerate
- omogene pline 650 0,18 2,51
500 0,14 2,51
- omogene cu goluri 450 0,13 2,51
900 0,26 0,84
Zgură granulată de furnal înalt, zgură expandată
500 0,16 0,84

23
Tabelul 10. Dependenţa de temperatură a conductivităţii termice şi a căldurii masice pentru
unele materiale de construcţii

Materialul ρ, Kg/m3 λ, W/(m⋅K) cp, KJ/(Kg⋅K)


-4
Cărămidă şamotă 1,8…1,9 0,84+6⋅10 ⋅t 0,88+2,3⋅10-3⋅t
Şamotă spongioasă 0,95 0,28+2,3⋅10-4⋅t -
0,60 0,10+1,45⋅10-4⋅t -
Cărămidă - silicioasă 1,9…1,95 0,9+7⋅10-4⋅t 0,8+2,5⋅10-4⋅t
- magnezitică 2,6…2,8 4,65-1,7⋅10-3⋅t 1,05+3⋅10-4⋅t
- cromo- 2,75…2,85 1,86…1,98 -
magnezitică (273…873 K)
- cu crom 3…3,1 1,3+4,1⋅10-4⋅t 0,8+3⋅10-4⋅t
Prefabricate din: - silimanit (mulit) 2,2…2,4 1,69-2,3⋅10-4⋅t 0,8+2,5⋅10-4⋅t
- corindon (alund) 2,3…2,6 2,09+1,9⋅10-3⋅t 0,8+4⋅10-4⋅t
- zirconiu 3,3 1,3+6,4⋅10-4⋅t 0,54-1,2⋅10-4⋅t
- carborund 2,3…2,6 21-0,010⋅t 0,96+1,46⋅10-4⋅t
(carbofrax)
- cărbune 1,35…1,6 23+0,35⋅t 0,8
(până la 1273 K)
- grafit 1,6 163-0,041⋅t 0,8
Vată de zgură 0,17…0,2 0,06+1,45⋅t -
Vată minerală 0,18…0,25 0,46…0,58 0,75
(la 323 K)
Azbest defoliat 0,8 0,13+1,9⋅10-4⋅t 0,816
Diatomit pisat 0,4…0,5 0,091+2,8⋅10-4⋅t 0,84
Vermiculit (zonolit) 0,15…0,25 0,072+2,62⋅10-4⋅t -
Sfărâmături de turbă 0,2…0,35 0,06…0,08 -
Plăci de vermiculit 0,35…0,38 0,081+1,5⋅10-4⋅t -
Cărămidă diatomit 0,5…0,6 0,113+2,3⋅10-4⋅t -
Plăci de turbă 0,17…0,25 0,046+1,4⋅10-4⋅t -
Plăci de vulcanit 0,4 0,08+2,1⋅10-4⋅t -
Pâslă pentru construcţii 0,3 0,05 (la 273 K) -
Plăci de stuf 0,26…0,36 0,10 (la 273 K) -
Blocuri de beton spongios 0,4…0,5 0,099…0,122 -
(la 323 K)
Plăci de plută 0,25 0,07 (la 273 K) 1,76

24
Tabelul 11. Proprietăţile termofizice ale unor materiale refractare
Temperatura
Densitatea, Conductivitatea Căldura specifică,
Materialul refractar maximă de
ρ [Kg/m3] termică, λ [W/m·grd] c [J/kg·grd] utilizare, t [ºC]
Cărămidă de şamotă 1800-1900 0,84 + 0,0006·tm 880 + 2,3·tm 1350 – 1450
Şamotă spongioasă 950 0,28 + 0,00023·tm - 1350
600 0,10 + 0,000145·tm - -
Cărămidă
1900-1950 0,9 + 0,0007·tm 800 + 0,25·tm 1700
spongioasă
Cărămidă
2600-2800 4,65 + 0,0017·tm 1050 + 0,3·tm 1650 – 1700
magnezitică
Cărămidă 11,86 ... 1,98 (0 ...
2750-2850 - 1700
cromomagnezică 600ºC)
Cărămidă cu crom 3000-3100 1,3 + 0,00041·tm 800 + 0,3·tm 1650 – 1700
Produse din
2200-2400 1,69 – 0,00023·tm 800 + 0,25·tm 1650
silimanit (mulit)
Produse din
2300-2600 2,09 – 0,00019·tm 800 + 0,4·tm 1600 – 1700
corindon (alcaund)
Produse din zirconiu 3300 1,30 + 0,00064·tm 540 – 0,12·tm 1750 – 1800
Produse din
carborund 2300-2600 21 – 0,01·tm 960 + 0,146·tm 1400 – 1500
(carbofrax)
Produse din cărbune 1350-1600 23 + 0,035·tm 800 2000
Produse din grafit 1600 163 + 0,041·tm 800 2000
Tabelul 12. Proprietăţi termofizice ale unor materiale izolante
Temperatura Conductivitatea
Densitatea,
Materialul termoizolant maximă de termică, λ
ρ [Kg/m3] utilizare, t [ºC]
[W/m·grd]
1 2 3 4
Folie de aluminiu gofrată 20-40 350 (550) 0,059+0,00025·tm
Folie de aluminiu netedă 20-40 350 (550) 0,053+0,00022·tm
Saltele de azbest cu umplutură de 280 450 0,087+0,00012·tm
sovelit
Saltele de azbest cu umplutură de 200 450 0,058+0,00023·tm
fibră de sticlă
Saltele de azbest cu umplutură de 220 450 0,081+0,00014·tm
fibră de vermiculit
Ţesătură de azbest în mai multe 500-600 200 cu bumbac 0,013+0,00026·tm
straturi 450 fără bumbac
Şnur de azbest 750-900 450 0,12+0,00031·tm
Azbozurit mastic 600 900 0,16+0,00018·tm
Azbotermic mastic 570 500 0,13+0,00010·tm
Produse de azbovermiculit 300 600 0,081+0,00023·tm

25
Tabelul 12 (continuare)
1 2 3 4
Produse de azbociment 400 450 0,085+0,00020·tm
Pâslă din vată minerală, cu legături 250 200 în exterior, 0,060+0,00020·tm
de bitum 60 în încăperi
Pâslă de construcţii 200 100 0,044+0,00021·tm
Pâslă pentru izolare termică 100 100 0,052+0,00020·tm
Produse de vulcanit 350 600 0,078+0,000185·tm
400 600 0,081+0,000185·tm
Produse de diatomit calcinat 500 900 0,116+0,00023·tm
600 900 0,14+0,00023·tm
Produse de calcar cu silice 200 650 0,052+0,000186·tm
400 650 0,075+0,000186·tm
Umplutură de vată minerală sub 200 600 0,050+0,00021·tm
reţea cu inele de susţinere din 250 600 0,056+0,00019·tm
materiale termoizolante
Umplutură din vermiculit 230 900 0,070+0,00023·tm
Saltele (ţesături) din vată minerală 130 600 pe reţea 0,045+0,00020·tm
metalică
200 450 pe 0,059+0,00185·tm
300 ţesătură de 0,059+0,000185·tm
sticlă
Saltele şi benzi din fibră de sticlă 200 450 0,042+0,00023·tm
Saltele din vată minerală cu 150 200 0,046+0,00021·tm
legătură sintetică
Saltele din fibră de sticlă cu 100 200 0,046+0,00035·tm
legătură sintetică
Azbomegnezie (niuvel) mastic 370 350 0,077+0,000105·tm
Cărămizi spongioase de diatomit 350 850 0,081+0,00023·tm
400 850 0,093+0,00023·tm
Produse din beton spongios 400 400 0,011+0,00030·tm
neautoclavizat
500 400 0,0127+0,00030·tm
Produse din şamotă spongioasă 950 1350 0,28+0,00023·tm
Umplutură de perlit 180 900 0,058+0,000115·tm
Produse de perlitociment 350 600 0,076+0,000185·tm
400 600 0,082+0,000185·tm
Produse perlitoceramice 300 800 0,076+0,000185·tm
Plăci de vată minerală cu legătură 115 400 0,043+0,00022·tm
sintetică (răşini fenolice) 120 400 0,044+0,00021·tm
150 400 0,047+0,000185·tm
Sovelit mastic 500 500 0,099+0,000105·tm

26
Tabelul 12 (continuare)
1 2 3 4
Produse de sovelit 350 500 0,076+0,000185·tm
400 500 0,078+0,000185·tm
Înveliş de vată minerală finisată 300 600 0,069+0,00019·tm
Plăci din segmente din turbă 275 100 0,064+0,00015·tm
350 100 0,076+0,00015·tm
Produse din vată minerală cu 350-400 600 0,073+0,00020·tm
legătură anorganică
Blocuri de ceramică celulară 500 900 0,0116+0,00023·tm
Produse din beton spongios 400 200 0,105+0,00023·tm
autoclavizat armat sau nearmat
Saltele tip SPS 1 – 2 110-120 0,0304+0,00022·tm
Saltele tip SPSI 1 – 2 110-120 0,0323+0,00023·tm
Cochilii din vată minerală 110-130 - 0,033+0,00019·tm
Şnur din vată minerală 120 0,022+0,00048·tm
Observaţie: tm este temperatura medie a izolaţiei termice, în ºC. La aşezare
subterană a obiectelor izolate valoarea lui se obţine prin înmulţirea valorilor din
tabel cu 1,2, ce ţine seama de umezirea construcţiei termoizolante.

Tabelul 13. Conductivitatea termică a unor materiale folosite la izolarea


instalaţiilor frigorifice
Conductivitatea
Densitatea, Temperatura
Materialul termoizolant maximă de termică, λ
ρ [Kg/m3] utilizare, t [ºC] [W/m·grd]
1 2 3 4
Pâslă de construcţie 100-200 -60 0,08-0,09
Şnur de sticlă 130 -180 0,06-0,07
Produse din perlit bituminat 250-350 -60 0,08-0,09
Saltele din pâslă de sticlă compactă 150-200 -180 0,06-0,07
Saltele din pâslă de fibră de sticlă cu 60-100 -60 0,06-0,07
legătură sintetică
Plăci fibrolemnoase 150-250 -60 0,08-0,09
Plăci din vată minerală cu legătură 100-180 -180 0,06-0,07
sintetică
Plăci din pâslă de fibră de sticlă cu 60-100 -60 0,06-0,07
legătură sintetică
Plăci rigide din vată minerală cu 250-300 -60 0,08-0,09
legătură de bitum
Plăci de plută (expanzit) 150-200 -150 0,065-0,07
Semicilindri şi cilindri tubulari din 150-200 -180 0,065-0,070
vată minerală cu legătură sintetică
Straturi spongioase din polistiren rigid 30-100 -180 0,045-0,06

27
Tabelul 13 (continuare)
1 2 3 4
Straturi spongioase rigide din 50-120 -180 0,045-0,06
policlorură de vinil
Straturi spongioase fenolice 80-120 -180 0,05-0,065
Poliuretan expandat elastic 35-50 -60 0,045-0,06
Poliuretan expandat rigid 50-100 -180 0,045-0,06
Bandă din pâslă de sticlă compactă 150-200 -180 0,06-0,07
Cauciuc spongios 250-300 -40 0,065-0,075
Plăci din turbă 170-220 -60 0,07-0,08
Umplutură din vată minerală şi de 150-200 -180 0,045-0,055
sticlă sub înveliş ermetic
Umplutură din vată minerală şi de 120-180 -180 0,045-0,055
sticlă sub înveliş din perlit afânat

Tabelul 14. Căldura specifică medie a câtorva materiale solide la 0-100°C


Materialul cp, KJ/(Kg·K) Materialul cp, KJ/(Kg·K)
Aluminiu 0,92 Magneziu 0,92
Azbest 0,84 Cupru 0,385
Beton 1,13 Cretă 0,88
Bronz 0,385 Naftalină 1,3
Viniplast 1,76 Parafină 2,72
Lemn 2,72 Nisip uscat 0,8
Fier 0,5 Plută 1,68
Caolin 0,92 Răşină 1,68
Huilă 1,3 Plumb 0,13
Cuarţ 0,8 Oţel 0,5
Cărămidă 0,92 Sticlă 0,42-0,84
Cărămidă refractară 0,88-1,01 Textolit 1,47
Cocs 0,84 Celuloză 1,55
Alamă 0,394 Zinc 0,38
Gheaţă 2,14 Fontă 0,50
Piatră turnată 0,84 Zgură 0,75
Lână 1,63 Oxigen lichid 1,68
Azot lichid 2,01 Ulei de motoare 1,68
Acid azotic 2,77 Nitrobenzen 1,38
Anhidridă
Amoniac 4,19 1,34
sulfuroasă
Benzină 1,84 Terebentină 1,76
Hexan 2,51 Fenol 2,35
Petrol lampant 2,10

28
Tabelul 15. Coeficienţii de conductivitate termică a unor materiale la 0-100°C
Densitatea pentru materiale
Coeficient de conductivitate
Materialul granulare, densitatea în vrac,
termică, W/(m⋅K)
Kg/m3
Azbest 600 151
Beton 2300 1,28
Viniplast 1380 0,163
Pâslă de lână 300 0,047
Lemn (pin) perpendicular pe
600 0,140-0,174
fibră
Lemn (pin) de-a lungul fibrei 600 0,384
Zidărie din cărămidă obişnuită 1700 0,698-0,814
Zidărie din cărămidă refractară 1840 1,05*
Zidărie din cărămidă izolantă 600 0,116-0,209
Vopsea de ulei - 0,233
Gheaţă 920 2,33
Piatră turnată 3000 0,698
Magnezie 85% praf 216 0,070
Crustă, piatră de cazan - 1,163-3,49
Rumeguş de lemn 230 0,070-0,093
Fenoplast 30 0,047
Nisip uscat 1500 0,349-0,814
Praf de plută 160 0,047
Rugină - 1,16
Sovelit 450 0,098
Sticlă 2500 0,698-0,814
Vată de sticlă 200 0,035-0,070
Textolit 1380 0,244
Plăci de turbă 220 0,064
Faolit 1730 0,419
Vată de zgură 250 0,076
Email 2350 0,872-1,163
Metale
Aluminiu 2700 203,5
Bronz 8000 64,0
Alamă 8500 93,0
Cupru 8800 384
Plumb 11400 34,9
Oţel 7850 46,5
Oţel inoxidabil 7900 17,5
Fontă 75000 46,5-93,0
*Pentru temperaturi de 800-1100°C

29
Tabelul 16.
Coeficientul de permeabilitate la vaporii de apă al unor materiale de construcţii
Materialul ρ, Kg/m3 μ⋅1012, s
1 2 3
Plăci şi foi de azbociment 1900 8,334
Plăci din azbociment, izolatoare 500 108,34
Asfalt turnat pentru pardoseli 2000 2,08
Asfalt cu nisip (poros) 1800 2,08
Plăci de asfalt presate 2200 2,08
Bitum asfaltic 2100 2,08
Bitum 1200 2,08
Beton armat vibrat, cu agregate obişnuite 2600 6,25
Beton armat, cu agregate obişnuite 2400 8,334
Beton simplu, cu agregate obişnuite 2200 12,50
2200 12,50
Betoane cu densitate aparentă mijlocie şi mică cu
2000 16,67
agregate de natură sedimentară şi amorfă, sau artificiale
1800 20,835
(pietriş, tuf calcaros, deşeuri ceramice, diatomit,
1600 25
granulit)
1400 37,5
2200 12,5
2000 16,67
Betoane cu densitatea aparentă mijlocie şi mică cu 1800 18,75
agregate de natură sticloasă sau vitroasă (zgură granulată 1600 25
de furnal, zgură expandată) şi de natură eruptivă (tuf 1400 33,34
vulcanic, scorie bazaltică, piatră ponce) 1200 37,5
1000 41,67
800 50
1800 20,835
Beton de zgură de cazan
1400 25
2000 14,58
Beton cu deşeuri ceramice
1200 31,25
1900 57,3
Beton macroporos cu agregate compacte
1500 64,59
1600 62,5
Beton macroporos din agregate poroase
1200 70,84
800 58,34
Beton termoizolator cu agregate poroase artificiale
600 62,5
(granulit, perlit, agloporit)
400 66,67
1000 20,835
Beton celular autoclavizat 800 20,835
600 35,42

30
Tabelul 16 (continuare)
1 2 3
400 56,29
Beton celular autoclavizat
300 72,92
1000 41,76
800 51,05
Beton celular neautoclavizat
600 59,38
400 67,71
Plăci de ipsos 1100 29,17
Plăci din beton de ipsos cu agregate organice (vegetale şi
700 52,09
animale)
Beton de ipsos cu zgură granulată de furnal 1000 41,67
Idem, cu zgură de cazan (de combustibil) 1300 29,17
Ipsos termoizolator celular 500 104,17
Idem, adaosuri uşoare de perlit 450 93,76
Idem, cu adaosuri de deşeuri din lemn 550 114,59
Ziduri de lut bătut sau cărămidă nearsă de pământ 2000 27,08
Ziduri de chirpici 1600 47,92
- argilă - nisip 1600 27,92
Amestecuri uscate în - argilă - zgură 1300 41,67
planşee: - argilă - paie 1000 52,09
- argilă - rumeguş 800 52,09
- nisip 1600 45,84
- nisip hidrofil 1500 41,67
- pământ vegetal uscat, cernut 1400 52,09
- produse pulverulente
Umpluturi: 1000 83,34
minerale (diatomit)
- produse granulare minerale
600 72,92
(tuf)
- argilă expandată 500 83,31
Pin şi brad cu fibre transversale pe direcţia fluxului de
550 17,085
substanţă
Idem, longitudinal 550 89,59
Stejar cu fibrele aşezate transversal pe direcţia fluxului
800 15,63
de substanţă
Idem, longitudinal 800 83,34
Talaş îndesat 300 125,01
Rumeguş de lemn 250 75,00
Plăci de rumeguş cu lianţi bituminoşi 300 68,76
Stabilit cu ciment portland 400 83,34
Fibrolit cu deşeuri vegetale 800 83,34
Placaj încleiat 600 6,25

31
Tabelul 16 (continuare)
1 2 3
600 31,25
400 52,09
Plăci fibrolemnoase izolatoare
250 66,67
150 93,76
Plăci fibrolemnoase dure 700 20,84
Metale - 0
Marmură, granit, bazalt 2800 3,125
Gresie şi cuarţite 2400 10,42
Pietre calcaroase grele 1700 20,84
Calcar cochilifer 1400 41,67
Tuf calcaros 1300 41,67
Zidărie din piatră de formă 1200 Kg/m3 1260 36,46
regulată cu densitatea 2000 Kg/m3 1960 17,92
aparentă a pietrei de: 2800 Kg/m3 2680 5,83
Zidărie din piatră naturală 1200 Kg/m3 1380 33,75
de formă neregulată cu
2000 Kg/m3 1900 20,42
densitatea aparentă a pietrei
3
de: 2800 Kg/m 2420 11,46
Zidărie de cărămidă plină - în pereţi exteriori 1900 29,17
din argilă arsă cu mortar
obişnuit: - în pereţi interiori 1800 31,25

Zidărie din cărămizi silico- - în pereţi exteriori 1900 18,75


calcare - în pereţi interiori 1800 20,84
2000 16,67
1800 20,84
Zidărie din blocuri mici pline, de beton uşor sau de 1600 25,002
densitate medie, cu agregate poroase 1400 37,50
1200 41,67
1000 45,84
Mortar de ciment cu nisip sau tencuială cu aceeaşi
1800 25,002
compoziţie
Tencuială de var pe trestie 1600 37,50
Tencuială de var cu zgură 1200 33,34
Mortar de ipsos, mortar de var-ipsos, tencuială de
1300 29,17
anhidrit
Stufit presat manual 250 35,43
Pâslă de lână pentru construcţii 150 93,76
Vată minerală 200 135,43
Pâslă de vată minerală 250 125,01

32
Tabelul 16 (continuare)
1 2 3
Plăci semirigide din vată minerală 350 114,59
300 125,01
Plăci rigide din vată minerală
400 104,17
Linoleum 1100 0,4167
- strat inferior 1000 35,42
Xilolit în pardoseală
- strat superior 1800 25,002
Ampora 20 156,26
Praf hidrofob 1000 3,542
Plută expandată 400 12,50
Plută bituminoasă 200 12,50
Tabelul 17
Rezistenţa la permeabilitate la aer a unor materiale şi elemente de construcţii
Grosimea,
Materialul sau elementul de construcţie Ra, m/s
mm
1 2 3
Astereală cu strat intermediar de carton
50 353.039.4
asfaltat
Astereală din plăci fibrolemnoase dure cu
10 120.033,396
rostuire
Astereală din scânduri aşezate alăturat 25…70 176,5197
Astereală din scânduri geluite aşezate
20…25 3.530,591
alăturat sau îmbinate în falţ
Astereală din scânduri geluite aşezate
20…25 5.295,591
alăturat sau îmbinate în lambă şi uluc
Astereală din stabilit din plăci
15…70 8.825,985
fibrolemnoase izolatoare cu rostuire
Beton cu zgură fără rosturi 100 49.425,516
Beton obişnuit fără rosturi 100 70.607.880
Beton spumos autoclavizat 100 7.060.788
Beton spumos neautoclavizat fără rosturi 100 706.078,8
Carton asfaltat 1,5 1.765.197
Carton asfaltat fără rosturi 1,3 229.475,61
Hârtie de ziar sau tapet cu rosturile lipite - 70.607,88
Ipsos spumos 100 141.215,76
Pardoseală de xilolit 25 6.531.228,90
Placaj de lemn fără rosturi 3…4 10.591.182
Plăci de ipsos cu rosturi 10 70.607,88
Plăci rigide de vată minerală 50 7.060,788
Straturi de aer, straturi de materiale coe-
- 0
rente şi straturi de materiale fibroase afânate

33
Tabelul 17
1 2 3
Tencuială de argilă executată îngrijit 5,7 24.712,758
Tencuială de ciment pe zidărie de piatră sau
15 1.341.539,72
cărămidă
Idem, de var 15 511.907,13
Zid de o cărămidă şi sub o cărămidă cu
≤ 240 7.060,788
mortar greu
idem, peste o cărămidă > 240 63.547,092
Zid de blocuri de beton cu zgură cu mortar
400 45.895,122
greu
Zid de cărămidă găurită cu grosimea de 1½
- 31.773,546
cărămizi, cu mortar greu
Zid de grinzi sau bârne cioplite cu rosturile
- 141.215,76
umplute
Tabelul 18
Coeficientul de permeabilitate la aer al unor materiale de construcţii
Materialul ρ, Kg/m3 i, s
Beton celular autoclavizat 670 1,4729⋅10-8
Beton celular neautoclavizat 600 1,4616⋅10-7
Beton simplu 2150 1,218⋅10-9
Calcar cochilifer 1500 (2,9175…26,91) ⋅10-6
Cărămidă 1900 1,3879⋅10-8
Plăci de ipsos 1300 1,44459⋅10-9
Stufit - 1,45026⋅10-6
Vată minerală - 1,232157⋅10-5
Zgură de cazan - 1,7845⋅10-4
Tabelul 19
Gradul de negru pentru câteva materiale
Materialul ε Materialul ε
Aluminiu 0,05-0,07 Lac de aluminiu 0,4
Azbest 0,96 Vopsea de ulei 0,78-0,96
Apă 0,93 Cupru 0,57-0,87
Gips 0,78-0,9 Plumb 0,28
Cherestea 0,9 Sticlă 0,94
Fontă rugoasă
Fier oxidat 0,74-0,96 0,96
oxidată
Fier zincat 0,27 Tencuială 0,93
Zidărie de
0,93 Lac 0,8-0,98
cărămidă

34
Tabelul 20. Proprietăţile fizice ale unor metale
λ, cp, a⋅106, ν⋅108,
Metalul t, °C ρ, Kg/m3 Pr⋅102
W/(m⋅K) KJ/(Kg⋅K) m2/s m2/s
1 2 3 4 5 6 7 8
Mercur (Hg) 20 13550 7,90 0,1390 4,36 11,4 2,72
ts=38,90°C 100 13350 8,95 0,1373 4,89 9,4 1,92
tf=357°C 150 13320 9,65 0,1373 5,30 8,6 1,62
ls=11,72 KJ/Kg 200 13120 10,3 0,1373 5,72 8,0 1,40
lv=281,8 KJ/Kg 300 12880 11,7 0,1373 6,64 7,1 1,07
Staniu (Sn) 250 6980 34,1 0,255 19,2 27,0 1,41
ts=231,9°C 300 6940 33,7 0,255 19,0 24,0 1,26
tf=2270°C 400 6865 33,1 0,255 18,9 20,0 1,06
ls=58,2 KJ/Kg
500 6790 32,6 0,255 18,8 17,3 0,92
lv=3015 KJ/Kg
Bismut (Bi) 300 10030 13,0 0,151 8,61 17,1 1,98
ts=271°C 400 9910 14,4 0,151 9,72 14,2 1,46
tf=1477°C 500 9785 15,8 0,151 10,8 12,2 1,13
ls=52,2 KJ/Kg
600 9660 17,2 0,151 11,9 10,8 0,91
lv=855,4 KJ/Kg
Litiu (Li) 200 515 37,2 4,187 17,2 111,0 6,43
ts=179°C 300 505 39,0 4,187 18,3 92,7 5,03
tf=1317°C 400 495 41,9 4,187 20,3 81,7 4,04
ls=661,5 KJ/Kg
500 484 45,3 4,187 22,5 73,4 3,28
lv=19595 KJ/Kg
Aliaj Bi-Pb 150 10550 9,8 0,146 6,39 28,9 4,50
56,5% Bi + 200 10490 10,3 0,146 6,67 24,3 3,64
43,5% Pb 300 10360 11,4 0,146 7,50 18,7 2,50
ts=123,5°C 400 10240 12,6 0,146 8,33 15,7 1,87
tf=1670°C 500 10120 14,0 0,146 9,44 13,6 1,44
100 852 23,2 1,143 23,9 60,7 2,51
200 828 24,5 1,072 27,6 45,2 1,64
Aliaj Na-K
300 808 25,8 1,038 31,0 36,6 1,18
25% Na + 75%
400 778 29,1 1,005 34,7 30,8 0,89
ts= -11°C
500 753 28,4 0,967 39,0 26,7 0,69
tf=784°C
600 729 29,6 0,934 43,5 23,7 0,54
700 704 30,9 0,900 48,8 21,4 0,44
Sodiu (Na) 150 916 84,9 1,356 68,3 59,4 0,87
ts=97,8°C 200 903 81,4 1,327 67,8 50,6 0,75
tf=833°C 300 878 70,9 0,281 63,0 39,4 0,63
ls=113,3 KJ/Kg 400 854 63,9 1,273 58,9 33,0 0,56
lv=4208 KJ/Kg 500 829 57,0 1,273 54,2 28,9 0,53

35
Tabelul 21. Conductivitatea termică a metalelor pure
Metalul T, K λ, W/(m⋅K) Metalul T, K λ, W/(m⋅K)
83 426 173 209
Argint > 99,98% 273 419 Aluminiu 99% 273 209
373 416 373 207
173 420
273 410 83 255
Argint 99,9% 373 392 Aluminiu 99,75%
573 362 273 229
773 363 473 229
83 328 83 105
Aur 99,999% 273 310 173 96
373 310 Cadmiu pur 273 93
293 70 373 92
Cobalt 97,1% 273 71 473 91
93 394 293 73
173 407 373 67
273 386 473 62
Cupru
373 391 Fier 99,92% 673 49
99,9...99,98% 473 373 873 38
673 364
1073 29
873 354
93 488 293 50
Cupru 273 395 373 49
Fontă cu 1% Ni
electrolitic pur 373 392
573 46
773 37
Fontă 3% C, fără 273 71
adaosuri
293 56…64 Litiu pur
373 71
273 67
83 49
373 63
473 58
Mercur pur 173 36 Nichel 99,2% 673 52
223 28 873 57
273 8…10 1073 63
93 110 173 56
273 93 273 58
373 83 373 57
Nichel 99,94% 473 73 Nichel 97…99 % 473 55
573 64 673 49
673 51 873 53
773 62 1073 58
23 49
273 45
73 41
Oţel cu 99,2% 373 45 173 37
573 43 Plumb pur 273 35
Fe, 0,2% C
773 37 293 24
1073 30 373 33
273 136 273 100
Potasiu pur 373 119
Sodiu pur 323 93
173 115
473 106
Zinc pur 273 113 Zinc pur
373 110 573 101

36
Tabelul 22
Conductivitatea termică a unor aliaje, λ, W/(m⋅K)
T, K
Metalul sau aliajul
273 293 373 473 573 673 773 873 973
Oţel cu 13% Cr şi 20% Mn - - 14,6 15,9 17,2 18,4 19,6 20,9 22,1
16- 18- 19- 20,2- 21,3- 22,3- 23,5-
Oţel cu crom (inoxidabil) - -
23,9 23,6 23,3 23,3 24 25,9 27
Oţel cu 25% Cr şi 20% Ni - - 14,6 - - - 21,6 23,5 25,1
Oţel cu 18% Cr şi 25% Ni - - 15,1 - - - 22,7 24,6 26,2
Oţel cu 18% Cr şi 8% Ni
rezistent la acizi (inoxida- - - 16,9 19,2 21,5 24,4 26,7 29,6 26,2
bil)
Oţel cu 10% Cr şi 0,8% Mo - - 18,4 - 21,7 - - 24,6 25,5
Oţel cu 13…15% Cr;
13…15% Ni; 2…2,8% W, - - 15,5 - 18,1 - - 21,2 22
rezistent la temperaturi
ridicate
Oţel cu conţinut mare de
crom rezistent la tempera- - - 20,9 - - - 24,3 25 -
turi ridicate
Oţel cu 1% Cr şi 0,5% Mo - - 44,2 - 37,9 - 32,6 29,3 -
Oţel cu 5% Cr şi 0,5% Mo - - 36,6 - 35,1 34,2 33,5 32,6 -
Oţel moale 63 - 57 52 46 42 36 31 -
Oţel carbon 15 - - 54,4 50,2 46 41,9 37,7 33,5 -
Cupru (99,9%) 393 - 385 378 371 365 359 354 -
Aluminiu 202 - 206 229 262 319 371 422 -
Alamă: 90% Cu; 10% Zn 102 - 117 134 149 166 180 195 -
Alamă: 70% Cu; 30% Zn 106 - 109 110 114 116 120 121 -
Alamă: 67% Cu; 33% Zn 100 - 107 113 121 128 135 151 -
Alamă: 60% Cu; 40% Zn 106 - 120 137 152 169 186 200 -
Aliaje nichel-crom: 90%
17,1 17,4 19 20,9 22,8 24,6 - - -
Ni; 10% Cr
Aliaje nichel-crom: 80%
12,2 12,6 13,8 15,6 17,2 19 - 22,6 -
Ni; 20% Cr
Aliaje nichel-crom-fier:
90% Ni; 15% Cr; 20% Fe; - 11,6 11,9 12,2 12,4 12,7 - 13,1 -
4% Mn
Aliaje nichel-crom-fier:
11,9 12,1 13,2 14,6 16 17,4 - - -
61% Ni; 16% Cr; 23% Fe
Alpaca: 62% Cu; 15% Ni;
- 25 31 40 45 49 - - -
22% Zn
Metal-monel: 29% Cu;
- 22,1 24,4 27,6 30 34 - - -
67% Ni; 2% Fe.

37
Tabelul 23. Conductivitatea termică a unor aliaje, λ, W/(m⋅K)
T, K
Metalul sau aliajul
273 293 373 473
Bronz cu aluminiu: 95% Cu; 5% Al - 82 - -
92,8% Cu; 5% Sn;
- 79 - -
2% Zn; 0,15% P
91,7% Cu; 8% Sn;
Bronz fosforos: - 45 - -
0,3% P
87,2% Cu; 12,4%
- 36 - -
Sn; 0,4% P
Aliaje de 92% Al; 8% Mg; 102 106 123 148
aluminiu: 80% Al; 10% Si 158 160 169 174
Duraluminiu:
159 165 181 194
94…96% Al; 5…3% Cu; 0,5% Mg
Platină iradiată: 90% Pt; 10% Ir 30,9 - 31 -
92% Mg; 8% Al - 62 - -
Aliaje de 88% Mg; 10% Al;
- 58 - -
magneziu: 2% Si
92% Mg; 8% Cu - 126 - -
90% Cu; 10% Sn - 42 - -
75% Cu; 25% Sn - 26 - -
Bronz:
88% Cu; 10% Sn;
- 48 - -
2% Zn
Invar: 35% Ni; 65% Fe - 11 - -
Constantan: 60% Cu; 40% Ni - 22,7 - -
Manganină:
- 21,3 26,4 -
84% Cu; 4% Ni; 12% Mn
70% Cu; 30% Mn - 13 - -
90% Cu; 10% Ni - 58 76 -
Aliaje de cupru
80% Cu; 20% Ni - 34 41 -
40% Cu; 60% Ni - 22 26 -
Argint nichelat 29 - - -
Electron: 93% Mg; 4% Zn; 0,5% Cu - 116 - -
70% Ni; 28% Cu;
- 35 - -
2% Fe
Aliaje de nichel:
62% Ni; 12% Cu;
- 13,5 - -
26% Fe

38
5. VÂSCOZITATEA FLUIDELOR
Tabelul 24. Echivalenţa dintre vâscozitatea relativă exprimată în ºE (grade Engler) şi vâscozitatea
cinematică exprimată în cm2/s (St = Stokes)
Vâscozitatea Vâscozitatea Vâscozitatea
Vâscozitatea Vâscozitatea Vâscozitatea
cinematică, cinematică, cinematică,
relativă, ºE relativă, ºE relativă, ºE
cm2/s (St) cm2/s (St) cm2/s (St)
1,0 0,0100 5,6 0,3981 11,0 0,7884
1,1 0,0230 5,7 0,4056 11,5 0,8352
1,2 0,0351 5,8 0,4132 12,0 0,8720
1,3 0,4650 5,9 0,4206 12,5 0,9087
1,4 0,5730 6,0 0,4281 13,0 0,9454
1,5 0,6760 6,1 0,4356 13,5 0,9822
1,6 0,0776 6,2 0,4430 14,0 1,0189
1,7 0,0872 6,3 0,4501 14,5 1,0556
1,8 0,0965 6,4 0,4580 15,0 1,0923
1,9 0,1057 6,5 0,4654 15,5 1,1280
2,0 0,1147 6,6 0,4729 16,0 1,1657
2,1 0,1235 6,7 0,4804 16,5 1,2023
2,2 0,1321 6,8 0,4878 17,0 1,2390
2,3 0,1407 6,9 0,4953 17,5 1,2756
2,4 0,1491 7,0 0,5027 18,0 1,3123
2,5 0,1575 7,1 0,5101 18,5 1,3489
2,6 0,1658 7,2 0,5176 19,0 1,3856
2,7 0,1740 7,3 0,5250 19,5 1,4222
2,8 0,1821 7,4 0,5324 20,0 1,4588
2,9 0,1902 7,5 0,5398 21,0 1,5321
3,0 0,1983 7,6 0,5473 22,0 1,6053
3,1 0,2063 7,7 0,5547 23,0 1,6786
3,2 0,2142 7,8 0,5621 24,0 1,7518
3,3 0,2221 7,9 0,5695 25,0 1,8250
3,4 0,2300 8,0 0,5769 26,0 1,8982
3,5 0,2378 8,1 0,5843 27,0 1,9714
3,6 0,2456 8,2 0,5916 28,0 2,0446
3,7 0,2534 8,3 0,5591 29,0 2,1178
3,8 0,2612 8,4 0,6065 30,0 2,1909
3,9 0,2689 8,5 0,6139 32,0 2,3372
4,0 0,2766 8,6 0,6213 34,0 2,4835
4,1 0,2843 8,7 0,6629 36,0 2,6298
4,2 0,2920 8,8 0,6361 38,0 2,7761
4,3 0,2996 8,9 0,6435 40,0 2,9224
4,4 0,3073 9,0 0,6508 45,0 3,2881
4,5 0,3149 9,1 0,6583 50,0 3,6537
4,6 0,3225 9,2 0,6657 55,0 4,0193
4,7 0,3301 9,3 0,6731 60,0 4,3850
4,8 0,3377 9,4 0,6804 65,0 4,7505
4,9 0,3452 9,5 0,6878 70,0 5,1161
5,0 0,3529 9,6 0,6952 75,0 5,4817
5,1 0,3604 9,7 0,7026 80,0 5,8472
5,2 0,3680 9,8 0,7100 85,0 6,2128
5,3 0,3755 9,9 0,7173 90,0 6,5783
5,4 0,3830 10,0 0,7247 95,0 6,9438
5,5 0,3906 10,5 0,7616 100,0 7,3094

Transformarea vâscozităţii relative a lichidelor exprimate în grade Engler


(ºE) în vâscozitate cinematică ν şi dinamică η sunt:

39
ν = (7,31·ºE – 6,31/ºE)·10-6 [m2/s]

η = (7,31·ºE – 6,31/ºE)·10-6 [Pa·s]


în care: ρ este densitatea lichidului, în Kg/m3, respectiv avem corespondenţa de
transformare 1 m2/s = 104 cm2/s = 104 St = 106 cSt

Tabelul 25. Masele molare şi constantele unor gaze


M, M, R,
Gazul R, [J/Kg·K] Gazul
[Kg/Kmol] [Kg/Kmol] [KJ/Kg·K]
Aer 28,966 287,04 Heliu 4,003 2077,022
Argon 39,948 208,19 hidrogen 2,016 4124,289
Azot 28,013 296,788 Metan 16,043 518,215
Dioxid de 44,01 188,919 Butan 58,124 143,044
carbon
Dioxid de 64,063 129,784 Etan 30,07 276,498
sulf
Monoxid 28,011 296,828 Propan 44,097 188,545
de carbon
Oxigen 31,999 259,832 Vapori de 18,016 461,51
apă

Formule de calcul pentru determinarea vâscozităţii dinamice a gazelor


Constanta lui Sutherland C utilizată pentru determinarea vâscozităţii
dinamice a gazelor dată de relaţia:
3/ 2
⎛ T ⎞ 273,15 + C
ηT = η0 ⎜ ⎟ ⋅
⎝ 373,15 ⎠ T +C
în care ηT – vâscozitatea dinamică la T; T – temperatura absolută. K; η0 –
vâscozitatea dinamică la ºC (273,15 K); C – constanta lui Sutherland, este dată în
tabelul ce urmează:

Tabelul 26. Constanta lui Sutherland C utilizată pentru determinarea vâscozităţii


dinamice a gazelor
Temperatura, Temperatura,
Gazul C Gazul C
ºC ºC
1 2 3 4 5 6
Azot 103,9 25-280 Acetat de 501,8 143-307
metil
104,7 20-825 Bromură de 379 20-120
metil

40
Tabelul 26. (continuare)
1 2 3 4 5 6
Protoxid de 260 25-280 Alcool metilic 486,9 111-312
azot
Oxid de azot 128 20-250 Metiltiofen 400 50-250
Amoniac 503 20-300 Clorură de 425 22-309
metilen
Argon 142 20-827 Clorură de 441 20-308
metil
Acetilenă 19,2 20-120 Metileter 345 20-120
Acetonă 541,5 119-306 Acid arsenios 300 0-100
Benzen 447,5 130-313 Neon 61 20-100
Brom 533 190-600 70 100-250
Acid 375 0-100 82 200-250
bromhidric
Bromură de 657 219-582 128 686-827
mercur
n-butan 377.4 20-120 n-nonan 276 100-250
α-butilen 328.9 20-120 n-octan 337 100-250
β-butilen 362.1 20-120 n-pentan 382,8 122-306
Aer 106.8 20-280 Piridină 320 98-265
111 16-825 Propan 278 20-250
Hidrogen 73 20-200 290 25-280
86 100-200 Propilenă 321,6 20-120
105 200-250 Alcool n- 515,6 122-273
propilic
234 713-822 Mercur 942 220-610
Vapori de apă 673 100-250 Gaz sulfuros 306 300-825
Heliu 83 100-200 Hidrogen 331 0-100
sulfurat
95 200-250 Sulfură de 499,5 117-310
carbon
173 682-815 Tiofen 467 20-245
n-heptan 445 100-252 Toluen 370 60-250
n-hexan 436,1 121-307 Acid fosforos 290 0-100
Dician 330 20-100 Dioxid de 254 25-280
Dietileter 404 122-309 carbon 213 300-824
Difenilmetan 387 166-360 Oxid de 101,2 22-277
carbon
Difenileter 400 176-362 Tetraclorură 335 50-250
de carbon
Izoamilenă 368 20-120 365,4 128-315
Izobutan 368 20-120 Clor 351 20-250
Izobutilenă 339 20-120 Acid 360 0-250
clorhidric

41
Tabelul 26. (continuare)
1 2 3 4 5 6
Alcool 459,9 119-308 Cloroform 373 121-308
izopropilic
Iod 568 106-523 Cian 330 0-100
Acid iodhidric 390 0-100 Acid 901 20-330
cianhidric
Iodură de 717 282-512 Zinc 876 600-680
mercur
Cadmiu 1053 506-627 Tetraclorura 432 107-592
de zinc
Oxigen 126,6 20-280 Tetrabromura 525 105-578
de zinc
125 15-630 Ciclopropan 372 20-120
Kripton 188 0-100 Ciclohexan 350,9 122-306
Xenon 252 0-100 Etan 252 20-250
Mesitilen 136,3 100-200 Acetat de etil 504 128-314
Metan 162 20-500 Etilenă 225 20-250

6. CURGEREA FLUIDELOR PRIN CONDUCTE

Tabelul 27
Valorile diametrului echivalent - de şi ale coeficientului A, în regim laminar pentru
diferite secţiuni (dech = 4⋅Au/Pu)
Forma secţiunii dech
Cerc cu diametrul d d
Pătrat cu latura a a
Triunghi echilateral cu latura a 0,58⋅a
Inel cu lăţimea a 2⋅a
Dreptunghi cu laturile a şi b:
a/b ≈ 0 2⋅a
a/b =0,1 1,81⋅a
a/b = 0,25 1,60⋅a
a/b = 0,5 1,30⋅a
Elipsă a -semiaxa mică, b-semiaxa mare:
a/b= 0,1 1,55⋅a
a/b= 0,3 1,40⋅a
a/b= 0,5 1,30⋅a

42
Tabelul 28
Coeficienţii de debit ai diafragmelor
m
Re=wdρ/η
0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
5000 0,6032 0,6110 0,6341 - - - - -
10000 0,6026 0,6092 0,6261 0,6530 0,6890 0,7367 0,7975 -
20000 0,5996 0,6050 0,6212 0,6454 0,6765 0,7186 0,7753 0,8540
30000 0,5990 0,6038 0,6187 0,6403 0,6719 0,7124 0,7650 0,8404
50000 0,5984 0,6032 0,6188 0,6384 0,6666 0,7047 0,7553 0,8276
100000 0,5980 0,6026 0,6162 0,6359 0,6626 0,6992 0,7472 0,8155
400000 0,5978 0,6020 0,6150 0,6340 0,6600 0,6950 0,7398 0,8019
d-diametrul interior al ţevii, m; w-viteza medie a lichidului sau gazului în ţeavă,
m/s; d0 - diametrul orificiului normal al diafragmei, m; m = (d0/d)2

6.1. Calculul pierderilor de presiune în conducte


Considerând o conductă dreaptă de lungime L şi diametru d (sau diametru
echivalent), prin care se transportă izoterm un fluid cu viteza w şi a cărui densitate
ρ nu variază sensibil, calculul pierderilor de presiune se face cu relaţia:
L ρw 2
Δp = λ ⋅ ⋅
d 2
sau dacă se au în vedere şi rezistenţele locale, are forma:

Δp = λ ⋅ ∑
L + ∑ Lech ρw2

d 2
în care λ este coeficientul de frecare, care pe bază de analiză dimensională se
ajunge la concluzia că este dat de relaţia:
b
⎛ε ⎞
λ = a ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ Re c
⎝d ⎠
în care:
ε - coeficientul de rugozitate;
d – diametrul conductei;
a, b, c – coeficienţi, respectiv exponenţi;
aportul ε/d este cunoscut şi sub numele de rugozitate relativă.
Coeficientul de frecare λ în cazul curgerii laminare, la care efectul
asperităţilor este preluat de vâscozitatea fluidului, este influenţat numai de valoarea
criteriului Re, fapt ce se poate demonstra analitic şi verifica experimental, conform
relaţiei:
λ = a ⋅ Re-1
în care a are valorile: 64 pentru secţiune circulară, 57 – pătrată, 53 – triunghi
echilateral, 96 – inelară, 62 – dreptunghi cu laturile a = 0,5 b.

43
În cazul curgerii turbulente relaţia de dependenţă stabilită experimental de
diverşi autori este:
λ = a + b ⋅ Re-c
cu coeficienţii din tabelul de mai jos.

Tabelul 29.
Tipul de ţeavă a b c Domeniul de Autorul
aplicare relaţiei
Ţevi netede 0,0056 0,500 0,32 3⋅103<Re<3⋅104 Koo
Ţevi netede 0,0000 0,184 0,20 5⋅103<Re<2⋅105 Koo
Ţevi netede 0,0000 0,316 0,25 3⋅103<Re<1⋅105 Blasius
Ţevi netede 0,0032 0,221 0,237 1⋅105<Re<1⋅108 Nicuradze
Ţevi netede 0,0000 0,160 0,16 Generaux
Ţevi netede din 0,0014 0,125 0,32
sticlă, cupru, plumb
Ţevi de oţel şi fontă 0,0014 1,056 0,42 Koo
cu asperităţi

Tabelul 30
Valori medii ale rugozităţii conductelor
Conducte e, mm
1 2
Ţevi din oţel trase şi sudate, la coroziune neînsemnată 0,2
Ţevi din oţel, vechi şi ruginite 0,67 şi mai mult
Ţevi din oţel de acoperire, impregnate cu ulei de in fiert 0,125
Ţevi din fontă pentru apă, care au fost utilizate 1,4
Ţevi tehnice netede din aluminiu 0,015-0,06
Ţevi trase, curate, din alamă, cupru sau plumb ; ţevi de sticlă 0,0015-0,01
Ţevi de beton, suprafaţă bună netezită prin frecare 0,3-0,8
Ţevi din beton, suprafaţă grosieră, cu asperităţi 3-9
Conducte pentru petrol la condiţii medii de exploatare şi
0,2
conducte pentru abur saturant
Conducte pentru abur, cu funcţionare periodică 0,5
Conducte de aer comprimat de la compresoare 0,8
Conducte pentru condensat, cu funcţionare periodică 1,0

44
Fig. 1. Variaţia coeficientului de frecare λ în funcţie de valoarea criteriului Re şi a
rugozităţii relative ε/d

45
Fig. 2. Rugozitatea
relativă în funcţie de
diametrul conductei şi
de natura materialului

Alte relaţii de calcul pentru λ se dau doar în funcţie de diametrul conductei


şi natura materialului, fiind de fapt relaţii ce iau considerare o valoare a rugozităţii
relative modificate.
0 ,314
⎛k⎞
λ = 10 − 2 ⎜ ⎟
⎝d ⎠
0 ,25
⎛k ⎞
λ = 0,111⎜ 1 ⎟
⎝d⎠
în care coeficienţii k şi k1 depind de natura materialului din care este confecţionată
conducta.

46
Pentru canale deschise, la calculul lui λ se găsesc relaţii de forma:
n2
λ = 124 ⋅ 0 ,33
de
în care de este diametrul echivalent, iar n este un coeficient caracteristic
materialului.

Tabelul 31.
Materialul k k1 Materialul n
Metal nou, ţeavă zincată sau 1,5 0,1- Alamă 0,011
tablă asfaltată 0,2
Fontă nouă, tablă sau ciment 2,5 0,3 Scânduri geluite 0,013
sclivisit
Oţel (conducte ruginite) 5 - Fontă 0,014
Ciment, fontă cu cruste, 7 0,86- Oţel galvanizat, bazalt 0,015
scânduri 1 sau beton sclivisit
Canale din cărămidă 10 - Oţel comercial 0,017
Pământ 0,023

Lang dă relaţii de calcul pentru valoarea lui λ în funcţie de produsul w⋅d:


0 ,0018
λ =a+
w⋅d
în care a are valoarea 0,012 pentru ţevi netede, iar pentru ţevi normale valoarea
0,020.
Ceea ce trebuie remarcat este că aplicând relaţii de calcul pentru acelaşi
caz, se obţin rezultate diferite, motiv pentru care este mai indicată utilizarea
relaţiilor criteriale.

47
Tabelul 32. Valori medii ale rugozităţii absolute e pentru conducte
Materialul Starea conductei e, mm
Conducte trase din cupru, - noi, conducte acoperite cu Cu, Ni, Cr 0,00135 -
alamă, ţevi din sticlă şi din - întrebuinţate până la 0,03
materiale sintetice - furtunuri netede din cauciuc 0,0016
Conducte din oţel trase, - imediat după fabricare 0,02 - 0,06
laminate - noi, curăţate cu acid 0,03 - 0,04
- din oţel inoxidabil, metalizate 0,08 - 0,09
- noi, zincate prin scufundare în baie 0,07 - 0,10
- noi, zincate 0,10 - 0,16
- întrebuinţate, ruginite 0,10 - 0,30
Conducte din oţel sudate - noi, sudate pe generatoare 0,04 - 0,10
- noi, bituminate 0,05
- folosite, cu stratul de bitum discontinuu 0,10
- noi, cu strat de beton 0,18
- noi, galvanizate pentru instalaţii de 0,008
ventilaţii
- conducte de abur şi de presiune (în 0,2 - 0,4
medie)
- conducte de gaz (în medie) 0,2 - 0,4
- conducte de apă (în medie) 0,4 - 1,2
Conducte din oţel - cu pete uniforme de rugină 0,15
folosite - ruginite, cu cruste mici 0,15 - 0,40
- cu cruste de mărime medie 1,5
- cu cruste mari 2-4
- curăţate, după folosire îndelungată 0,15 - 0,20
- pentru transportul gazelor 0,5
- pentru transportul gazelor, după o 1,1
exploatare de circa 20 de ani
Conducte din fontă - noi, fără bitum 0,2 - 0,6
- noi, bituminate 0,1 - 0,13
- folosite, ruginite 1 - 1,5
- cu cruste 1,5 - 4
- curăţate, după folosire îndelungată 0,3 - 0,5
- folosite în instalaţii de canalizare 1,2
- ruginite puternic 4,5
- conducte de apă şi de ape reziduale (în 1-3
medie)
Conducte din beton - noi, din beton centrifugat 0,1 - 0,15
- noi, cu rugozitate medie 1-2
- folosite, sclivisite cu ciment, pentru apă 0,2 - 0,3
Conducte din azbociment - noi 0,03 - 1,0

48
Tabelul 33. Principalele formule de calcul pentru calculul coeficientului de frecare
λ la curgerea izotermă a fluidelor
Natura Formula de calcul Domeniul de Condiţia de Autorul
conductei aplicabilitate valabilitate relaţiei
Regim de curgere laminar
Conducte 64 0<Re<2320 - Stokes
netede şi λ=
rugoase
Re
Regim de curgere turbulent
λ=0,3164⋅Re-0,25 4000<Re<105 Blasius
-0,2
λ=0,184⋅Re 5000<Re<2⋅105 McAdams
1 4000<Re<2⋅107 Filonenko
= 1,82 ⋅ lg Re− 1,64
λ
λ=0,0054+0,396⋅Re-0,3 105<Re<2⋅106 Herman
Conducte λ=0,0032+0,221⋅Re-0,237 105<Re<3,24⋅10 Nikuradse
6
netede
Re<Re1
hidraulic, λ=0,0076+0,899⋅Re -0,394
Re<1,2⋅106 Lorenz
λ=f(Re) λ=0,0056+0,5⋅Re-0,32 3000<Re<3⋅106 Koo
1 ⎛ Re λ ⎞ 3000<Re<107 Prandtl-
= 2 ⋅ lg ⎜⎜ ⎟
⎟ Kármán
λ ⎝ 2,51 ⎠
1 3000<Re<107 Konakov
λ=
(1,8 ⋅ lg Re− 1,5)2
⎡ ⎛ 4000<Re<107 Moody
10 6 ⎞ ⎤
1/ 3

λ = 0 ,0055⎢1 + ⎜⎜ 20.000 ⋅ ε + ⎟⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ Re ⎠ ⎥

1 ⎛ 2 ,51 ε ⎞ - Colebrook
= −2 lg ⋅ ⎜ + ⎟ -White
λ ⎝ Re λ 3,72 ⎠
Conducte 0 ,25 - Re1<Re<Re Altşul
semirugoas ⎛ 100 ⎞
e hidraulic,
λ = 0,1 ⋅ ⎜1,46 ⋅ ε + ⎟ 2
⎝ Re ⎠
λ = f(Re, ε)
⎡⎛ 6 ,81 ⎞0 ,9 - Frenkl
1 ε ⎤
= −2 lg ⎢⎜ ⎟ + ⎥
λ ⎢⎣⎝ Re ⎠ 3,72 ⎥⎦
1 3,72 105<Re<108 Prandtl-
= −2 lg Nikuradse
λ ε
λ = 0,11 ⋅ ε 0 ,25 - Re>Re2 Şifrinson
Observaţii: ε=e/d este rugozitatea relativă, unde e este rugozitatea absolută, în mm,
iar d – diametrul interior al conductei, în mm. Valorile limită Re1 şi Re2 se pot
10 560
calcula cu formulele Re1 ≅ şi Re2 ≅ sau
ε ε
1,125
6,35 ⎛ 120 ⎞
Re1 = şi Re2 = ⎜ ⎟
ε 1,143 ⎝ ε ⎠

49
Fig. 3. Reprezentarea grafică a funcţiei λ = f(Re, ε)

50
6.2. Rezistenţe locale

Fig. 4. Coeficientul de pierderi locale ξ pentru diverse tipuri de ventile (la


diametrul nominal de 100 mm)

Fig. 5. Variaţia coeficientului de


pierderi ξ pentru diverse tipuri de
rezistenţe locale (1- ventil normal de
trecere; 2-ventil de colţ; 3-teu; 4-
compensator liră; 5-ventil special
(Koswa, ş.a.), 6-cot de 90°, 7-vană; 8-
conductă dreaptă de 100 m lungime cu
λ=0,0206; 9-conductă dreaptă de 10 m
lungime cu λ=0,0206 (pentru 8 şi 9 s-a
L
considerat ξ = λ ⋅ ))
d

51
Fig. 6. Lungimea echivalentă a unor armături (rezistenţe locale). Pentru lărgire
bruscă şi contracţie bruscă pe scara diametrului se va folosi diametrul mai mic d

52
Fig. 7. Nomogramă pentru determinarea pierderii liniare specifice de presiune la
conductele de apă (valabilă pentru t = 12ºC)

53
Fig. 8. Nomogramă pentru determinarea pierderii liniare specifice de presiune la
conductele de apă (valabilă pentru t = 12ºC)

54
Fig. 9. Nomogramă pentru determinarea vitezei de curgere a aburului în conducte

55
Fig. 10. Nomogramă pentru determinarea pierderii de presiune în conducte scurte
de abur

56
Tabelul 34. Coeficientul ξ şi raportul Lech/d pentru câteva rezistenţe locale
Rezistenţa locală ξ Lech/d
Cot standard la 45° 0,3 15
Cot standard cu R mare 0,2 10
Cot standard la 90° 0,74 32
Cot standard la 90°cu R mediu 0,6 26
Cot standard la 90° cu R mare 0,46 20
Cot la 90° (de colţ) 1,3 60
Întoarcere la 180°, cu R mic 1,7 75
Întoarcere la 180°, cu R mediu 1,2 50
Piesă T standard, în flux drept (cu derivaţia închisă) 0,4 20
Piesă T standard, folosit drept cot, cu ieşirea din derivaţie 1,3 60
Piesă T standard, folosit drept cot, cu intrarea în derivaţie 1,5 70
Piesă T standard, cu R mare, folosită drept cot, cu ieşirea 0,5 30
din derivaţie
Îmbinare cu flanşe 0,04 2
Vană deschisă complet 0,13 7
Vană deschisă 3/4 0,8 40
Vană deschisă 1/2 3,8 200
Vană deschisă 1/4 15,0 800
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun oblic, deschis 6,3 350
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun oblic, deschis 1/2 10,0 550
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun şaibă, deschis 6,0 330
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun şaibă, deschis 1/2 9,0 500
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun ştampilă, deschis 9,0 500
Ventil de reţinere cu bilă, cu scaun ştampilă, deschis 1/2 35,0 2000
Ventil de colţ, deschis 3,0 170
Ventil Y sau ventil de purjă, deschis 3,0 170
Ventil de probe cu scaun conic 65,0 3500
Contoare de debit cu diafragmă 8,0 400
Contoare de debit cu piston 12,0 600
Contoare de debit cu moment de rotaţie 6,0 300

Pentru determinarea lungimii echivalente Lech, în m, se înmulţeşte mărimea Lech/d


cu diametrul interior d, în m, al rezistenţei locale respective

57
Tabelul 35. Lungimea echivalentă, Lech, pentru pierderea de presiune în rezistenţe
locale, în m de conductă nouă de oţel (Re = 200.000)
Diametrul
50 100 150 200 250 300 350 400 500 600
nominal, mm
Compensator U
neted descărcare 4 8 12 16 20 24 28 33 41 49
10d, cot R=4d)
Compensator U
cutat descărcare 6 13 20 26 33 40 47 54 68 82
6d, cot R=3d)
Cot neted la 90º
R = 3d 0,7 1,4 2,1 2,8 3,6 4,3 5,0 5,8 7,2 8,7
R = 4d 0,7 1,4 2,1 2,9 3,7 4,4 5,2 5,9 7,5 9,0
Cot cutat la 90º
R = 3d 1,4 3,0 4,7 6,3 8,0 9,6 11,3 13,0 16,3 19,7
R = 4d 1,3 2,8 4,4 5,7 7,4 9,0 10,6 12,1 15,3 18,4
Ventil normal
12 28 48 70 97 125 156 186 253 320
de trecere
Ventil de colţ 8 22 40 61 85 109 135 160 211 260
Ventil DIN 8 22 38 53 71 91 112 137 179 -
Ventil Koswa 6,5 13 20 27 35 41 47 53 64 -
Ventil Rhei 7 15 17 17 17 18 18 19 21 -
Ventil de
2,4 3,7 5,1 6,8 7,3 9 10,5 12 15 -
trecere directă
Vană de închi-
dere cu ştuţuri
- deschidere 64% 1,1 2,5 4,0 5,4 7 8,5 10 11 14 17
- deschidere 49% 3,3 7,3 11,4 15,6 20 24 29 33 42 50
- deschidere 36% 8,8 19,6 30,9 42,0 54 66 77 89 112 136
Cot turnat R = 1d 0,8 2,0 3,2 4,5 5,8 7,2 8,6 10,0 12,9 15,8
λoţel / λfontă 0,55 0,63 0,67 0,70 0,72 0,74 0,76 0,77 0,80 0,82
Observaţii:
La rezistenţele locale din fontă valorile se împart cu raportul λoţel / λfontă.
Lungimea echivalentă pentru colectorul de abur este Lech = 10 ... 60 m, iar
pentru separatorul de apă Lech = 60 ... 120 m.

58
Fig. 11. Variaţia raportului w/wmax în funcţie de criteriul Re la curgerea fluidelor în
conducte

Fig. 12. Variaţia criteriului Re la serpentine, în funcţie de raportul d/D

59
Fig. 13. Variaţia coeficientului de frecare λ în funcţie criteriul Re şi de rugozitatea
dech/e (Cu linie punctată este trasat aşa numitul domeniu de automodelare, în care
coeficientul de frecare λ, nu depinde de criteriul Re şi se determină numai după
valoarea raportului dech/e).

60
Fig. 14. Variaţia raportului Eu/Γ în funcţie criteriul Re şi de rugozitatea relativă e/dech

61
Fig. 15

62
Fig. 15. Dependenţa criteriului puterii de criteriul Reynolds:

1-agitator turbină deschis cu şase palete verticale drepte (b=0,2d; la D/d=3), în


vase cu patru şicane (B/d=0,17); 2-agitator turbină de tip 1 la B/d=0,1; 3-agitator
turbină deschis cu şase palete verticale curbate (b=0,2d; l=0,25d) la D/d=3 în vase
cu patru şicane (B/d=0,l); 4-agitator turbină de tip 1 pentru B/d=0,04; 5-agitator
turbină deschis cu şase palete în formă de săgeată (b=0,2d: l=0,25d) la D/d=8 în
vas cu patru şicane (B/d=0,1) 6-agitator cu discuri radiale cu şase palete drepte
verticale (b=0,1d: l=0,35d), discul inferior cu D/d=2,5, în vase cu patru şicane
(B/d=0,25); 7-agitator turbină radial cu şaisprezece palete cu stator în vas fără
şicane; 8-agitator cu două palete drepte verticale (b=0,25d) la D/d=4,35 în vas cu
trei şicane (B/d=0,11); 9-agitator cu opt palate drepte (b=0,25d) sub unghi de 45º la
D/d=3 în vas cu patru şicane (B/d=0,1); 10-agitator cu două palete de tip 8 la
D/d=3 în vas cu patru şicane (B/d0,1); 11-agitator turbină deschis cu şase palete cu
stator la D/d=2,4 în vas fără şicane; 12-agitator turbină de tip 11 la D/d=3 în vas
fără şicane; 13-agitator turbină de tip 12, fără stator la D/d=3 în vas cu patru şicane
(B/d=0,1); 14-agitator turbină de tip 1 în vas fără şicane; 15-agitator cu elice cu trei
palete la D/d=3 în vas, fără şicane; 16-agitator cu patru palete de tip 8 la D/d=3 în
vase fără şicane; 17-agitator cu patru palete (b=0,25d) sub unghi de 60º în vase
fără şicane; 18-agitator cu elice cu trei palete de tip 15, dar pentru b=1,33d şi
D/d=16 în vase cu trei şicane (B/d=0,06); 19-agitator cu patru palete de tip 9 la
D/d=5,2 în vase fără şicane; 20-agitator cu două palete de tip 8 la Dl/d=3 în vase
fără şicane; 21-agitatar cu elice cu trei palete de tip 15 la D/d=3,3 în vase fără
şicane; 22-agitator cu patru palete de tip 9 (ca şi 19) la D/d=2,4+3,0 în vase fără
şicane; 23-agitator cu trei palete de tip 15 la s=1,05d şi D/d=9,6 în vase cu trei
şicane (B/d=0,06); 24-la fel pentru s=d şi D/d=3 în vase cu patru şicane (B/d=0,1);
25la fel pentru s=1,04d şi D/d=4,5 în vase fără şicane; 26-la fel pentru s=d şi D/d=3
în vase fără şicane; 27-la fel pentru s=1,05d şi D/d=2,7 în vase fără şicane; 28-la fel
pentru s=d şi D/d=3,8 în vase fără şicane; 29-agitator cu 2 palete de tip 8 cu palete
înguste (b=(0,13-0,17)d) la D/d=1,1 în vase fără şicane.

Caracteristicile agitatorului:
D-diametrul vasului;
d-diametrul agitatorului;
b-lăţimea paletei agitatorului;
l-lungimea paletei;
B-lăţimea şicanei;
s-pasul agitatorului elice.

63
Fig. 16. Nomogramă pentru determinarea debitului de lichid sau gaz în ţevi cu secţiunea
circulară

64
6.3. Coeficienţii rezistenţelor locale
Intrare în ţeavă Ieşire din ţeavă

Cu colţuri ascuţite: ξ=0,5 ξ=1


Cu colţuri rotunjite: ξ=0,2
Diafragmă (orificiu) cu margini ascuţite în ţeavă dreaptă
2
⎛d ⎞
m=⎜ 0 ⎟
⎝D⎠
d0-diametrul orificiului diafragmei, m;
δ - grosimea diafragmei, m;
w0 - viteza medie în orificiu;
wm - viteza medie în ţeavă, m/s;
D - diametrul ţevii, m.
ρ ⋅ wm2
Pentru δ/d0=0÷0,015, pierderea de presiune: Δp = ξ ⋅ ; valoarea ξ
2
determinându-se din tabelul:
m 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22
ξ 7000 1670 730 400 245 165 117 86,0 65,6 51,5 40,0
m 0,24 0,26 0,28 0,30 0,34 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
ξ 32,0 26,8 22,3 18,2 13,1 8,25 4,00 2,00 0,97 0,42 0,13
Lărgire bruscă

A0 - aria secţiunii minime; m2;


w0-viteza curentului în secţiunea minimă, m/s;
A1-aria secţiunii maxime, m2; Re=w0⋅de/ν;
ρ ⋅ w02
Δpl arg ire = ξ ⋅ .
2
w0 ⋅ d e A0/A1
Re =
ν 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
100 1,70 1,40 1,20 1,10 0,90 0,80
1000 2,00 1,60 1,30 1,05 0,90 0,60
3000 1,00 0,70 0,60 0,40 0,30 0,20
≥ 3500 0,81 0,64 0,50 0,36 0,25 0,16

65
Îngustare bruscă
A0 - aria secţiunii minime; m2;
w0 - viteza curentului în secţiunea minimă, m/s;
A1-aria secţiunii maxime, m2;
Re=w0⋅de/ν;
ρ ⋅ w02
Δpîngustare = ξ ⋅ .
2
w0 ⋅ d e A0/A1
Re =
ν 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60
10 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
100 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80
1000 0,64 0,50 0,44 0,35 0,30 0,24
10000 0,50 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20
> 10000 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Curbă sau ramificaţie de secţiune rotundă (pătrată)

d - diametrul interior al ţevii, m;


R0-raza de curbură a ţevii, m.
Coeficientul de rezistenţă ξ=A⋅B, se determină din tabelul:

Unghiulϕ,
20 30 45 60 90 110 130 150 180
grade
A 0,31 0,45 0,60 0,78 1,00 1,13 1,20 1,28 1,40

R0/d 1,0 2,0 4,0 6,0 15 30 50


B 0,21 0,15 0,11 0,09 0,06 0,04 0,03

Cot de 90°, standardizat, din fontă


Trecerea nominală, mm 12,5 25 37 50
ξ 2,2 2 1,6 1,1

Ventil normal (Valoarea ξ este dată la deschiderea completă a ventilului)


D, mm 13 20 40 80 100 150 200 250 350
A 10,8 8,0 4,9 4,0 4,1 4,4 4,7 5,1 5,5

Ventil pentru echicurent


D, mm 25 38 50 65 76 100 150 200 250
ξ 1,04 0,85 0,79 0,65 0,60 0,50 0,42 0,36 0,32

66
w⋅ D
Observaţie: pentru Re = ≥ 3 ⋅ 103 , valoarea lui ξ se ia din tabelul de sus.
ν
Pentru Re < 3·105, coeficientul de rezistenţă ξ = ξ1 · K. Valoarea ξ1 se determină ca
şi la Re ≥ 3·105, iar valoarea lui K este dată în tabelul ce urmează:
Re 5·103 104 2·104 5·104 105 2·105 3·105
K 1,40 1,07 0,94 0,88 0,91 0,93 1

Robinet de probă
Trecere nominală, mm 13 19 25 32 38 peste 50
ξ 4 2 2 2 2 2

Vană
Trecerea nominală, mm 15-100 175-200 peste 300
ξ 0,5 0,25 0,15

Tabelul 36. Înălţimea admisibilă de aspiraţie (în m) la pomparea apei


Turaţia pompei, Temperatura apei, °C
rot/min 0 20 30 40 50 60 70
50 7 6,5 6 5,5 4 2,5 0
60 6,5 6 5,5 5 3,5 2 0
90 5,5 5 4,5 4 2,5 1 0
120 4,5 4 3,5 3 1,5 0,5 0
150 3,5 3 2,5 2 0,5 0 0
180 2,5 2 1,5 1 0 0 0
Tabelul 37. Valorile constantelor c şi m pentru diferite tipuri de agitatoare
Caracteristica Valorile
Tipul agitatorului geometrică constantelor Observaţii
H0/d D/d h/d c m
111,0 1,0 Re < 20
Cu două palete 2 2 0,36
14,35 0,31 Re = 100-5.104
Cu doua palete 3 3 0,33 6,8 0,2
Cu două palete sub un
3 3 0,33 4,05 0,2
unghi de 45°
Cu patru palete 3 3 0,33 8,52 0,2
Cu patru palete înclinate
3 3 0,33 5,05 0,2
în sus cu 45°
Cu patru palete înclinate
3 3 0,33 6,30 0,18
în sus cu 60°
Ancoră cu două palete 1,11 1,11 0,11 6,2 0,25
Ancoră cu patru palete 1,11 1,11 0,11 6,0 0,25

67
Tabelul 37. (continuare)
Elice cu două palete cu o
3 3 0,33 0,985 0,15
înclinare de 22,5°
230 1,67 Re < 30
Elice cu trei palete cu
3,5 3,8 1 4,63 0,35 Re < 3 .103
înclinare d 1,19 0,15 Re > 3.103
Turbină cu trei palete cu
deschidere centrală de 37 mm
3 3 0,3 3,90 0,2
Turbină cu şase palete cu aparat
de dirijare
1,78 2,4 0,25 5,98 0,15

Tabelul 38. Valorile coeficientului de corecţie K


Diametrul
m = 0,1 m = 0,2 m = 0,3 m = 0,4 m = 0,5 m = 0,6 m = 0,7
ţevii, m
0,05 1,0037 1,0063 1,0082 1,0118 1,0144 1,0172 1,02
0,1 1,0024 1,0045 1,0064 1,0065 1,0108 1,013 1,0148
0,2 1,0017 1,0023 1,0034 1,004 1,0052 1,006 1,007
0,3 1,0005 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001
m = (d0/d)2
Tabelul 39. Caracteristica umpluturilor scruberelor
Numărul de
Diametrul Suprafaţa Masa specifică
elemente la 1 Volumul liber,
Tipul umpluturii elementelor
m3 volum de m3 /m3
specifică, umplutură,
umpluturii, mm m2 /m3 Kg/m3
umplutură
Inele de porţelan 8x8x1,5 1 465 000 0,64 570 600
Inele ceramice 15x15x2 250 000 0,7 330 690
Inele ceramice 25x25x3 53 000 0,74 204 532
Inele ceramice 35x35x4 20 200 0,78 140 505
Inele ceramice 50x50x5 6 000 0,785 87,5 530
Inele de fier 35x35x2,5 19 000 0,83 147 -
Inele de fier 50x50x1 6 000 0,95 110 430
Pietriş rotund 42 14 400 0,388 80,5 -
Adezit bucăţi 43,2 12 600 0,565 68 1200
Cocs bucăţi 42,6 14 000 0,56 77 455
Cocs bucăţi 40,8 15 250 0,545 86 585
Cocs bucăţi 28,6 27 700 0,535 110 660
Cocs bucăţi 24,4 64 800 0,535 120 600
Catalizator pentru
sinteza amoniacului 6,1 5 200 000 0,465 960 2420
în bucăţi
Catalizator pentru
d = 11,5
conversia CO în 1 085 000 0,38 460 1100
tablete h=6
Catalizator de
d = 11
vanadiu pentru acid 1 000 000 0,43 415 611
sulfuric în tablete h = 6,5

68
Tabelul 40. Caracteristica umpluturilor din lemn (şipci din lemn)
Dimensiunile Distanţa între
Distanţa dintre Suprafaţa
Secţiunea şipcii secţiunii
şipci, mm
rândurile de
specifică, m2/m3
transversale, mm şipci, mm
12,5x100 25,0 20 50
Dreptunghiulară 12,5x100 12,5 20 75
12,5x100 10,0 20 89
Triunghiulară 30x30x30 30 12,5 78

6.4. Puterile calorifice ale unor combustibili


Tabelul 41
Simbol Puterea calorifică superioară Puterea calorifică inferioară
Combustibilul
chimic [KJ/Kg] [KJ/m3N] [KJ/Kg] [KJ/m3N]
1 2 3 4 5
Sulf S 9250 - 9250 -
Oxid de carbon CO 10170 12720 10170 12720
Carbon C 33900 - 33900 -
Hidrogen H2 141890 12770 120120 10800
Metan CH4 55670 39890 50100 35910
Etan C2H6 51900 70400 47400 64200
Etilenă C2H4 50770 64000 47630 60020
Acetilenă C2H2 50350 58900 48550 56900
Propan C3H8 50400 100800 46200 93400
Butan C4H10 49550 134000 45750 126500
Hidrogen
H2S 16660 25620 15390 23650
sulfurat
G.P.L. (aragaz) - - 119290 - 116360
Gaze naturale
- - 39860 - 35610 39760
(Transilvania)
Gaze de sondă - - - - 3770...4200
Gaz de furnal - - - - 5020...6030
Gaz de
- - - - 16740...18830
generator
Gaz de
- - - - -
cocserie
Lemn uscat - - - 12560...16740 -
Lemn umed - - - 6280...10460 -
Turbă - - - 8370...14650 -
Lignit - - - 8370...17580 -
Cărbune brun - - - 17580...23860 -
Huilă - - - 23860...29300 -
Antracit - - - 29300...31390 -
Cocs - - - 25950...33480 -
Cărbune de
- - - 21400...22800 -
Anina

69
Tabelul 41 (continuare)
1 2 3 4 5
Cărbune de
- - - 9600...10400 -
Godeni
Cărbune de
- - - 7400 -
Poenari
Cărbune de
- - - 11600 -
Jugur
Cărbune de
- - - 19700 -
Ponor
Cărbune de
- - - 21000 -
Vulcan
Benzină - - - 43740 -
Păcură - - - 37670...41870 -
Motorină - - - 41870...46040

6.5. Elemente de transfer termic


Tabelul 42. Valorile medii ale conductivităţii termice a pereţilor impurificaţi
Conductivitatea termică a
Purtătorul de căldură peretelui cu depuneri,
(1/rdep⋅1,1613), W/(m⋅K)
Apa impurificată 1200-1600*
Apă de calitate medie 1600-2500*
Apă de calitate bună 2500-5000*
Apă purificată 2500-5000*
Apă distilată 10000
Produse petroliere curate, uleiuri, vapori de agenţi
2500
frigorifici
Produse petroliere brute 1000
Lichide organice, soluţii de săruri, agenţi
5000
frigorifici
Vapori de apă cu resturi de ulei 5000
Vapori de compuşi organici 10000
Aer 2400
*Pentru apă, valorile mai mici ale conductivităţii termice a impurităţilor corespund
la temperaturi mai înalte.

70
Tabelul 43
Valori orientative ale coeficientului total de transfer de căldură K, [W/(m⋅K)]
Rezistenţa termică de
bază
Transferul de căldură Tipul de agent Tipul aparatului
Convecţie Convecţie
liberă forţată
1 2 3 4 5
Lichid-lichid 140...350 850...1700 Apă Schimbător de
căldură lichid-lichid
Lichid-lichid 30...50 100...300 Ulei Radiatoare pentru apă
fierbinte
Lichid-gaz 5...20 10...60 Ulei Radiatoare pentru
(p=1,01325 bar) apă fierbinte
Lichid în fierbere – 100...350; 80...900; Apă; Răcitoare de saramură
lichid 30...120 140...350 NH3; F; ulei
Gaz (p=1,01325 bar) 5...20 10...60 Răcitoare de aer,
- lichid economizoare
Gaz (p=1,01325 bar) 3...15 10...35 Supraîncălzitoare de
- gaz abur
Gaz (p=1,01325 bar) 5...20 10...60 Abur Cazane de abur
- lichid în fierbere
Vapori în condensare 280...1200 850...4600 Abur
- lichid
- lichid 50...180 100...350 Vapori-ulei Încălzitoare de apă
- lichid 230...500 340...1700 Vapori (lichide) şi
organici-apă condensatoare
- lichid - 80...1700 Amestec apă-
vapori
Vapori în condensare
- lichid în fierbere 1700...4600 - Vapori-apă Ţevi de abur cu
- lichid în fierbere 280...900 - Vapori-ulei cămaşă
- lichid în fierbere - 280...2300 Vapori organici-
apă
Abur în condensare 5...20 30...100 Ţevi de abur în aer,
- gaz (p=1,01325 bar) încălzitoare de aer
Abur în condensare 200...600 - Aparate de vaporizare
- lichid în fierbere cu umplutură de
saramură

71
Tabelul 44. Valori orientative ale coeficientului global de transfer de căldură şi
încărcării termice pentru aparate frigorifice cu amoniac şi freoni

.
Tipul aparatului K, [W/m2⋅K] q , [W/m2] Observaţii
A. Vaporizator: -cu amoniac
1.cu ţevi verticale 400...500 2300...2900 pentru ΔTm = 5 K
2.cu plăci 520...580 2600...2900 pentru ΔTm = 5 K
3.multitubulare 470...520 2300...2600 ΔTm = 5...6 K
-cu freoni
ΔTm = 5...6 K (după
4. multitubulare şi suprafaţa interioară a
1100...1400 5800...7000
serpentină cu manta ţevilor cu nervuri sau
aripioare)
B. Condensator - cu amoniac
1. multitubular
900...1000 4700...5200 ΔTm = 5...6 K
vertical
2. multitubular
900...1000 4700...5200 ΔTm = 5...6 K
orizontal
3. cu elemente 900...1000 4700...5200 ΔTm = 5...6 K
4. cu stropire 700...900 4000...4700 ΔTm = 5...6 K
5. cu evaporare 500...700 1400...2300 ΔTm = 3 K
- cu freoni
6. multitubulare şi ser-
pentină cu manta cu 400...470 3000...4000 ΔTm = 7...10 K
ţevi nervurate din cupru
7. serpentine nervu-
30...35 230...300 ΔTm = 8...10 K
rate răcite cu aer
* Mărimile K şi q, în cazul condensatoarelor cu freoni sunt raportate la suprafaţa
interioară

72
Tabelul 45. Valori orientative ale rezistenţelor termice datorate depunerilor în diverse
cazuri
Starea de agregare Agentul termic Rtd⋅103 [m2⋅K/W]
Abur 0,00
HCl (vapori) 0,70
Gaz natural 0,48
Gaz de cocserie 2,38
Aer 0,48
Vapori şi gaze
Vapori de spirt 0,119
Vapori evacuaţi din maşini şi
0,24
aparate (cu ulei)
Vapori de agent termic după
0,48
compresoare
Apă industrială în circuit închis
0,466...0,7
(de turn)
Organice 0,24
Utilizate pentru răcire 0,24
Lichide Saramuri pentru răcire (CaCl2,
0,24
NaCl, MgCl2)
Ulei greu 0,24
Ulei uşor 0,48
Ulei de maşini şi transformator 0,24
Tabelul 46
Valori orientative ale rezistenţelor termice datorate depunerilor din apa de răcire
Viteza apei, w⋅103 [m/s]
Apă de răcire
≤ 0,91 > 0,91 ≤ 0,91 > 0,91
Apă de mare 0,119 0,119 0,238 0,238
Apă de răcitoare (aparate frigorifice) din ţevi sau cu stropire:
-cu duritate mică 0,238 0,238 0,477 0,477
-cu duritate mare 0,715 0,715 0,119 0,955
Apă din reţeaua publică sau de puţ 0,238 0,238 0,477 0,477
Apă din lacuri mari 0,238 0,238 0,477 0,477
Apă de râu, minimum 0,477 0,238 0,715 0,477
Apă de râu, maximum 1,91 1,91 1,43 2,38
Apă de baltă 0,715 0,477 0,955 0,715
Apă deosebit de dură 0,715 0,715 1,19 1,19
Apă distilată 0,119 0,119 0,119 0,119
Apă dedurizată pentru alimentarea
0,238 0,119 0,238 0,238
cazanelor
Apă de purjare, eliminată din
0,477 0,477 0,477 0,477
cazan
*Temperatura agentului termic până la 389 K, iar temperatura apei ≤ 325 K;
**Temperatura agentului termic 389...477 K, iar temperatura apei > 325 K.

73
Calculul coeficientului parţial de transfer de căldură α la circulaţie forţată
fără schimbarea stării fizice
Se utilizează relaţiile criteriale Nu = c·Rem·Prn·ε sau
λ
α = c ⋅ ⋅ Re m ⋅ Pr n ⋅ ε în care c, m, n, ε sunt coeficienţi, respectiv exponenţi
l
determinaţi practic, după cum se vede în tabelul ce urmează.
Tabelul 47. Valorile coeficienţilor c, m, n, ε pentru calculul lui α, pe baza relaţiei
precedente
Caracterizarea situaţiei c m n ε
Curgere laminară
- Scurgere pe un perete plan în strat limită laminar Re<5·103
- lichide 0,67 0,50 0,33 1
- gaze biatomice 0,63 0,50 0 1
- Curgere laminară în ţevi pentru d η
fluide vâscoase (d < 0,063 m şi l < 1,86 0,33 0,35 ⋅
3,5 m)
l ηp
Curgere turbulentă
- Scurgere pe un perete plan Re<5·103
- lichide 0,0356 0,8 0,7 1
- gaze biatomice 0,032 0,8 0 1
- Curgere forţată în ţevi drepte lungi (l / d < 100) ; 104 < Re < 9·104 ; 0,7 < Pr <
370
- încălzire 0,0209 0,8 0,45 1
- răcire 0,0263 0,8 0,35 1
- ecuaţie unică încălzire-răcire 0,023 0,8 0,4 1
- gaze biatomice 0,018 0,8 0 1
- lichide vâscoase 0,027 0,8 0,33 (η /η )p
0 ,14

- Curgere forţată în ţevi scurte l/d 5 10 20 50


(Aceeaşi coeficienţi ca mai sus, ε 1,32 1,20 1,12 1,07
depinzând de condiţie):
- Curgere forţată în ţevi curbate
(serpentine)
1+1,77·d/R
- Curgere în ţevi concentrice (d/D)0,14
- Curgere turbulentă în interiorul unui
cilindru fără şicane
1,16 0,60 0,33 1
- Idem, când sunt şicane transversale, η /η p
segment de cerc
1,72 0,60 0,30
- Idem, când sunt şicane transversale η /η p
inelare
2,08 0,60 0,33
- Curgere perpendiculară pe un fascicul de ţevi; Re < 2300
- ţevi nedecalate 0,26 0,60 0,33 vezi tabelul
- ţevi decalate 0,33 0,60 0,33 următor

74
Tabelul 48. Valorile coeficientului ε la un fascicul de ţevi în funcţie de numărul de
rânduri de ţevi
Rânduri de ţevi 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ε, ţevi decalate 0,73 0,82 0,88 0,91 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00
ε, ţevi nedecalate 0,80 0,87 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00

Tabel 49. Valorile coeficienţilor c, m, n, ε pentru calculul lui α, în cazul


amestecătoarelor de diferite forme
Caracterizare amestecător şi tip de
c m n ε
amestecare
Amestecătoare cu elice
- recipient D < 610 mm; d / D = 0,33;
0,207 0,63 0,50 1
200 < n < 500 rot / min
- recipient cu D = 1500 mm; d / D =
0,40; n = 120 rot / min
0,54 0,64 0,25 ( )
η /η p 0 ,14
Amestecătoare cu paletă
- paletă cu 2 braţe d / D = 0,16; 50 <
n < 300 rot / min, transfer de căldură
la şi de la manta
- idem, transfer de căldură la şi de la
serpentină
0,17 0,67 0,37 ( )
η /η p 0 ,14
- amestecătoare cu turbină în
recipiente cu serpentină
0,17 0,67 0,37 (d / s )0,10
Notaţii: d- diametrul paletei; D – diametrul vasului; sau d – diametrul la care este
realizată serpentina cu pasul – s; n – turaţia agitatorului în rot / min.

În cazul în care 2300 < Re < 104, coeficientul parţial de transfer termic α
se poate calcula cu aceeaşi relaţie:
λ
α = c ⋅ ⋅ Re m ⋅ Pr n ⋅ ε
l
însă a cărei valoare finală α f se obţine înmulţind α cu coeficientul f:
6 ⋅ 105
f =1− , conform relaţiei:
Re1,8
α f = f ⋅α
Pentru gaze biatomice, în care intră şi aerul, valoarea criteriului Pr este
constantă, valoarea lui α, în cazul gazelor ce circulă perpendicular pe fasciculul de
ţevi este dată de relaţia:
λ
α = c ⋅ ⋅ Re m
l
Trebuie specificat că la calcularea valorii criteriului Re se are în vedere
viteza gazului în secţiunea minimă, iar ca dimensiune geometrică se ia diametrul

75
echivalent al spaţiului dintre ţevi. Valorile coeficientului c şi n sunt date în tabelul
ce urmează.

Fig. 17. Dispunerea ţevilor într-un


fascicul: a – decalat; b - nedecalat

Tabelul 50.
x2/d=1,25 x2/d=1,50 x2/d=2,00 x2/d=3,00
Tipul x1/d
c n c n c n c n
0,600 - - - - - - 0,213 0,636
0,900 - - - - 0,446 0,571 0,401 0,581
1,000 - - 0,497 0,558 - - - -
1,125 - - - - 0,478 0,565 0,518 0,560
Decalat
1,250 0,518 0,556 0,505 0,554 0,519 0,556 0,552 0,562
1,500 0,451 0,568 0,460 0,562 0,492 0,568 0,488 0,508
2,000 0,404 0,572 0,416 0,568 0,482 0,556 0,419 0,570
3,000 0,310 0,592 0,356 0,580 0,440 0,562 0,421 0,574
1,250 0,348 0,592 0,275 0,608 0,100 0,704 0,063 0,752
1,500 0,367 0,586 0,250 0,620 0,101 0,702 0,068 0,744
Nedecalat
2,000 0,418 0,570 0,299 0,602 0,229 0,632 0,198 0,648
3,000 0,290 0,601 0,375 0,584 0,374 0,581 0,286 0,608
Notă: Când numărul de rânduri din fascicul este 10, valorile lui ε sunt diferite de 1
şi se iau din tabelul 51.

Dacă gazele circulă oblic, sun un unghi de înclinare φ, valoarea lui α se


înmulţeşte cu coeficientul ε1, conform tabelului următor.

Tabelul 51.
φ˚ 10 20 30 40 50 60 70 80-90
ε1 0,42 0,52 0,67 0,78 0,88 0,94 0,98 1,0

Pentru determinarea lui α, în cazul convecţiei forţate în regim staţionar, în


literatura de specialitate se găsesc şi relaţii numai în funcţie de criteriul Pé, de
forma:
λ
α = c ⋅ ⋅ Pé m ⋅ ε ,
l
cum Pé = Re·Pr, relaţia este similară cu cea anterioară dacă m=n.
76
Alte relaţii empirice recomandate pentru apă, în cazul curgerii turbulente:
w0 ,8
α = 1545 ⋅ (1 + 0,0156 ⋅ t m ) ⋅
d 0 ,2
sau

α = 2035 ⋅ (1 + 0,0156 ⋅ t )⋅ 0 ,13


w0 ,87 '
m
d
respectiv în curgere forţată perpendicular pe ţevi:
w0 ,6
α = 1185 ⋅ (1 + 0,1 ⋅ t m ) ⋅
d 0 ,4
în care:
- d este diametrul conductei sau diametrul echivalent în secţiunea cea
mai mică;
- w este viteza fluidului în conductă;
- tm – temperatura medie, între temperatura medie a apei tma, şi
temperatura pe suprafaţa cu care vine în contact apa tp;
- t m' = 0 ,9 ⋅ t ma + 0,1 ⋅ t p .
Pentru alte lichide, valoarea lui α se obţine ţinând cont de valoarea
calculată a lui α pentru apă, corectată conform cu relaţia:
0 ,75 0 ,70 0 ,12 −0 ,94
⎛λ ⎞ ⎛ρ ⎞ ⎛c ⎞ ⎛η ⎞
αL =α ⋅⎜ L ⎟ ⋅ ⎜⎜ L ⎟⎟ ⋅⎜ L ⎟ ⋅ ⎜⎜ L ⎟⎟
⎝λ ⎠ ⎝ ρ ⎠ ⎝ c ⎠ ⎝η ⎠
în care indicele L face referinţă la lichidul pentru care se face corecţia.

Determinarea pierderilor de căldură ale conductelor neizolate

Pentru determinarea pierderilor de căldură ale conductelor neizolate se foloseşte


nomograma de mai jos, dar ţinând cont şi de factorul de corecţie M, ce ţine seama de
diferenţa dintre temperatura peretelui şi a aerului, conform cu cele de mai jos:

Temperatura Diferenţa dintre temperatura peretelui şi a aerului, ºC


aerului, t0, ºC 50 100 200 400
0 0,91 0,91 0,91 0,91
10 0,95 0,95 0,96 0,96
20 1,00 1,00 1,00 1,00
30 1,05 1,05 1,05 1,05

77
Fig. 18. Nomogramă pentru determinarea pierderilor de căldură ale conductelor
neizolate

78
Fig. 19. Nomogramă pentru determinarea stratului de bază al construcţiei
termoizolante

79
Tabelul 52. Coeficienţii de conductivitate termică ai unor soluţii

Coeficientul de
Substanţa Concentraţia, %
Temperatura, °C conductivitate
dizolvată masă
termică, W/(m⋅K)
NH3 26 18 0,45
BaCl2 21 32 0,58
KBr 40 32 0,50
21 32 0,58
KOH
42 32 0,55
K2SO4 10 32 0,60
15 32 0,58
KCl
30 32 0,56
MgSO4 22 32 0,59
11 32 0,58
MgCl2
29 32 0,52
CuSO4 18 32 0,58
20 32 0,57
NaBr
40 32 0,54
Na2CO3 10 32 0,58
12,5 32 0,58
NaCl
25 32 0,48
30 32 0,52
H2SO4 60 32 0,44
90 32 0,35
12,5 32 0,52
HCl 25 32 0,48
38 32 0,44
CH3COOH 50 25 0,36
10 12 0,52
30 12 0,42
CH3-CH2OH 50 13 0,32
70 14 0,24
90 15 0,19

80
Fig. 20. Transmiterea căldurii prin convecţie în regim laminar: 1-conducte
verticale (sensul mişcării libere şi forţate a lichidului coincide); 2-2-
conducte orizontale; 3-conducte verticale (sensul mişcării forţate este invers
sensului mişcării libere); AA-în absenţa convecţiei libere

Fig. 21. Variaţia raportului Nu/[Pr0,43.(Pr/Prp)0,25]

81
Fig. 22. Corecţia ε=f(P, R) pentru schimbătoare de căldură

82
Fig. 22 (continuare)

83
Fig. 23. Coeficienţii de conductivitate termică ai gazelor de ardere (compoziţie: CO2-13%; O2-5%;
(N2+H2O)-82% vol): 1-conţinutul în vapori de apă=0; 2- conţinutul în vapori de apă=15%; 3-
conţinutul în vapori de apă=20%; 1 kcal/(m·h·ºC)=1,163 W/(m·K)

Fig. 24. Coeficienţii de corecţie εΔt pentru schimbătoare de căldură cu curenţi paraleli şi încrucişaţi: a-
cu o singură trecere în spaţiul intertubular şi 2, 3, 6 şi mai multe în spaţiul tubular; b) cu două treceri
în spaţiul intertubular cu şicane transversale şi 4 treceri în spaţiul tubular;
t 2 − t1 T − T2
P= ; R= 1
T1 − t1 t 2 − t1

84
Fig. 25. Nomogramă pentru determinarea coeficientului parţial de transfer termic în ţevi
drepte la Re>10000 şi ε4=1 etapa I: ABO→C; etapa a II-a: DCO→E.

85
Fig. 26. Câmpul de temperaturi din interiorul unui perete plan cu grosimea 2δ

86
Fig. 27. Câmpul de temperaturi din interiorul unui cilindru

87
Fig. 28. Câmpul de temperaturi din interiorul unei sfere

88
Tabelul 53. Caracteristicile de bază ale schimbătoarelor de căldură multitubulare cu
ţevi cu diametrul de 25×2 mm. Pasul ţevilor 32 mm.
Diametrul Lungimea ţevilor, mm
mantalei Numărul 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000
(interior) de ţevi Aria suprafeţei de schimb, m2
mm (calculată pentru diametrul mediu al ţevilor)
Schimbătoare cu o trecere
150 13 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0
259 43 6,5 8,0 10 13 17 20
400 121 9,0 14 18 23 28 37 47 56
600 283 33 43 54 87 87 109 131
800 511 77 97 117 157 197 237
1000 823 124 156 189 253 318 382
Schimbătoare cu două treceri
400 110 12 17 21 25 34 42 51
600 266 30 40 51 61 82 102 123
800 488 74 93 121 189
1000 792 119 181 244 305
1200 1152 174 220 355 445
1400 1596 240 301 366 490
Schimbătoare cu patru treceri
400 90 17 21 42
600 232 44 53 72 90 108
800 446 67 85 102 137 172 207
1000 736 111 140 226 384 342
1200 1088 207 207 335 420 506
1400 1518 288 348 466 585 705
1600 780 940
1800 1200
Schimbătoare cu şase treceri
600 204 31 39 47 63 79 95
800 404 61 77 93 124 156 188
1000 686 130 157 211 365 320
1200 1024 395 476
1400 1446 557 672
1600 1936 900
1800 2500 1160
2000 3118 1442
2200 3876 1800

89
Tabelul 54. Numărul de ţevi, dispuse pe placa tubulară a unui schimbător de
căldură cu o trecere pe hexagoane sau cercuri concentrice

Dispunerea pe
Dispunerea pe hexagoane
Nr. de hexagoane sau cercuri

cercuri
Ţevi suplimentare
Nr. ţevilor pe diagonala

Nr. de ţevi pe cercul


Nr. total de ţevi fără

Pe al treilea rând al
Pe al doilea rând al

Nr. de ţevi pe toate


Pe primul rând al

Nr. total de ţevi

Nr. total de ţevi


hexagonului

segmentelor

segmentelor

segmentelor

segmentele
segmente

exterior
1 3 7 - - - - 7 6 7
2 5 19 - - - - 19 12 19
3 7 37 - - - - 37 18 37
4 9 61 - - - - 61 25 62
5 11 91 - - - - 91 31 93
6 13 127 - - - - 127 37 130
7 15 169 3 - - 18 187 43 173
8 17 217 4 - - 24 241 50 223
9 19 271 5 - - 30 301 56 279
10 21 331 6 - - 36 367 62 341
11 23 397 7 - - 42 439 69 410
12 25 469 8 - - 48 517 75 485
13 27 547 9 2 - 66 613 81 566
14 29 631 10 5 - 90 721 87 653
15 31 721 11 6 - 102 823 94 747
16 33 817 12 7 - 114 931 100 847
17 35 919 13 8 - 126 1045 106 953
18 37 1027 14 9 - 138 1165 113 1066
19 39 1141 15 12 - 162 1303 119 1185
20 41 1261 16 13 4 198 1459 125 1310
21 43 1387 17 14 7 228 1615 131 1441
22 45 1519 18 15 8 246 1765 138 1579
23 47 1657 19 16 9 264 1921 144 1723

90
Tabelul 55. Principalele ecuaţii criteriale utilizate în transferul de căldură şi masă
Nr. Regimul de mişcare şi
lc Temperatura de referinţă Ecuaţia criterială Observaţii
crt. domeniul de valabilitate
1 2 3 4 5 6
1.CONVECŢIA FORŢATĂ 1.1. Curgerea fluidelor prin ţevi sau în tuburi de secţiune circulară (η - viscozitate dinamică)

1.
Laminar
d dech
T f =
1
2
(Tf1 + Tf 2 ) ⎛ d⎞
Nu = 1,86⎜ Pe ⎟
1
3 ⎛η f ⎞
⎜ ⎟
0 ,14
Fluide cu
Pé >13 ⎝ L⎠ ⎜η ⎟ vâscozitate mare
L ⎝ p⎠
Laminar 1
d ⎛ d⎞ 3 wd ech
2. dech Nu = 1,62⎜ Pe ⎟ Pe =
Pé <4,5 ⎝ L⎠ a
L
1
Laminar ⎛ d⎞ 3
3. dech Nu = 2,40⎜ Pe ⎟ Încălzire
Re<2300 ⎝ L⎠
1
Laminar ⎛ d⎞ 3
4. dech Nu = 1,60⎜ Pe ⎟ Răcire
Re<2300 ⎝ L⎠
1
0,1 ⎜
⎛ Pr f ⎞ 4
Nu = 0,15 Re 0,33
Pr 0, 43
Gr ⎟ εL Curgere paralelă
⎜ Pr p ⎟
⎝ ⎠ neizotermă
Laminar în care: ε L = f ⎛⎜ L ⎞

3
dech⋅g
5. dech ⎝ dech ⎠ Gr= β⋅ΔT
10<Re<2000 ν2
L/dech 10 15 20 30 40 ≥50 ν
Pr =
a
εL 1,28 1,18 1,13 1,05 1,02 1,0

Tabelul 55 (continuare)

91
1 2 3 4 5 6
Nu =
Tranzitoriu 0 ,14
6. 2100 ≤ Re ≤ 104 dech ⎡ ⎛d ⎞
2
3 ⎤⎛ η f ⎞
0 ,116 ⎛⎜ Re − 125 ⎞⎟ Pr
2 1
3 3
⎢1 + ⎜ ⎟ ⎥⎜ ⎟
Pr = 20…140 ⎝ ⎠ ⎢⎣ ⎝L⎠ ⎥⎦ ⎜⎝ η p ⎟

Tranzitoriu Fluide foarte vâscoase
7.
2100 ≤ Re ≤ 104
dech Nu = 0,15 Re 0,9 Pr 0, 433 (glicerină, ulei, siropuri)
1
⎛ Pr f ⎞ 4

Nu =K0 (Pr f ) ⎜ ⎟
0 , 43
⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠
în care:K0 = f (Re )
T f =
1
2
(Tf1 + Tf 2 )
wd ech

Re⋅10-3
Tranzitoriu
8. dech Re =

2,1
2,3
2,5

3,5
2100 ≤ Re ≤ 104

10
3

4
5
6
7
8
9
ν

12,2
15,5
19,5
1,9
3,3
4,4

10

24
27
30
33
K0

7
Turbulent
Fluide cu vâscozitate
9. Re>104 şi uneori pentru dech Nu = 0,023 Re 0,8 Pr 0, 40 mică
Re>2100

92
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
0 ,14
Turbulent 1 ⎛η f ⎞ Fluide având
10. dech Nu = 0,027 Re 0,8 Pr f 3 ⎜ ⎟ η f >2 η fapă
⎜η ⎟
4
Re>10
⎝ p⎠
Turbulent Nu = 0,0209 Re Pr 0, 45 ε L
0 ,8

Re>104
11. L dech
T f =
1
2
(Tf1 + Tf 2 ) Nu = 0,0209 Re 0,8 Pr 0, 45 ε L Încălzire
> 150 Răcire
d ech L/dec 50 100 200
Pr = 0,7…150 εL 1,04 1,01 0,99
1
⎛ Pr f ⎞ 4
Nu = 0,021 Re Pr f ⎜ ⎟ εL
0 ,8 0 , 43
⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠
⎛ L ⎞
ε L = f ⎜⎜ ; Re ⎟⎟
Turbulent ⎝ d ech ⎠
12. Re>104 dech
Re L/dech
Pr > 0,7
10 20 30 40 ≥ 50
1·104 1,23 1,13 1,07 1,03 1,0
2·104 1,18 1,10 1,05 1,02 1,0
5·104 1,13 1,08 1,04 1,02 1,0
1·105 1,10 1,06 1,03 1,02 1,0
1·106 1,05 1,03 1,02 1,01 1,0

93
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
13. Turbulent dech 1
( ) n = 0,11 – la încălzire;
n
T = Tf1 + Tf 2 ξ ⎛η f ⎞
3⋅103< Re < 2,5⋅105 f
2 Pe⎜ ⎟ n = 0,25 – la răcire;
1,3< Pr <178 Nu = 8 ⎜⎝ η p ⎟
⎠ ξ - coeficientul Darcy
0,3< ηp/ηf <38 ξ⎛ la curgerea izotermică
⎜ Pr f 3 − 1⎞⎟ + 1,07
2
12,7
8⎝ ⎠ în ţevi netede;

[
ξ iz = (1,82 lg Re− 1,64 )2 ]−1 m = 0,14 – la încălzire;
−1

( )
m=0,28 Pr 4
- la
ηp m
ξ neiz = ξ iz η f
răcire.

14. Turbulent Nu = 4,5 + 0,014 Pe


0 ,8 Metale lichide în ţevi
10 <Re <106
4

0,03>Pr>0,0,005
W W dech
104 2
<q<106 2
m m
L/dech>30
15. Turbulent în ţevi netede Nu = 7 + 0,025Pe
0 ,8
orizontale dech
104 <Re; Pr = 0,005…0,05
16. Turbulent
20< Pe<104 T f =
1
2
(Tf1 + Tf 2 ) Nu = 4,36 + 0,025 Pr 0,8 Metale lichide, grele şi
alcaline în ţevi oxidate,
dech
fără influenţa gazelor
inerte
17. Turbulent dech Nu = 0,018 Re 0,8 Canal de aer
Re>104 dreptunghiular

94
1.2. Curgerea fluidelor de-a lungul unei plăci
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
18. Laminar 1

Nu = 0 ,76 Re 0 ,5 Pr f 0 ,43 ⎛⎜ Pr f ⎞⎟
4
Re<105

Dimensiunea geometrică
⎜ Pr ⎟
⎝ p⎠

în direcţia mişcării
Nu = 0,66 Re 0,5 - pentru aer
19. Turbulent
T f =
1
2
(Tf1 + Tf 2 ) 1
⎛ Pr f ⎞ 4
Re>10 5
Nu = 0,037 Re Pr f 0 ,8 0 , 43
⎜ ⎟
⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠
Nu = 0,032 Re 0,8 - pentru aer

1.3. Curgerea lichidelor în film pe suprafeţe verticale


1 2 3 4 5 6
4(d − b )b
20. Mişcare laminară a
filmului dech = =
4S
== (
Nu = 0,67 Ga 2 Pr 3 Re ) 1
9
Nu=
αH
Re<2000
Ph d λ
b- grosimea filmului wdech
m Re =
dech == ν
π (d − b )bn T=
1
(
Tp +T f ) H 3g
pt. Re≤1500 b = 3 3mη 2 Ga =
Ph ⋅ ρ 2 ⋅ g
ν2
H- înălţimea suprafeţei
21. Mişcare turbulentă
a filmului (
Nu = 0,01 Ga 2 Pr 3 Re ) 1
3

Re>2000

95
1.4. Curgerea transversală pe un cilindru şi prin fascicul de ţevi
1.4.1. Curgerea transversală a unui curent de fluid pe un cilindru

Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
22. Re = 0,1…50
Re = 50…..104
dech
T f
1
(
= Tf1 + Tf 2 ) Nu = 0,91 Re 0 , 385
Pr 0 , 31
Re =
w0 d ech
Re≥104
2
Nu = 0,60 Re 0 , 50
Pr 0 , 31 ν
w0 - viteza
Nu = 0,25 Re 0,60 Pr 0,31
curentului în
amonte de
cilindru

1.4.2. Curgerea transversală a unui curent de aer pe un cilindru


4 Pentru un unghi de atac
23. a) Re = 1…..4⋅10 a) Nu = 0,48Re0,5
b) Re = 4⋅103…..4⋅104 b) Nu = 0,174Re0,618 ψ = 90 0
c) Re = 4⋅104…..4⋅105 c) Nu = 0,0239Re0,805 Pentru unghiuri de atac
Nuψ = ε ψ Nu ⊥ ψ < 90 0 se aplică
corecţia εψ
dech T f
ψ, [°] 90 80 70 60 50 40 30
εψ 1 1 0,99 0,93 0,87 0,76 0,66
24. a) Re = 0,1…..50 a) Nu = 0,44Re0,5 vezi pct.23
b) Re = 50…..104 b) Nu = 0,22Re0,6
Re≥104
Nuψ = ε ψ Nu ⊥

96
1.4.3. Curgerea transversală a picăturilor de lichid pe un cilindru
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
25. a) 8≤ Ref ≤103 ⎛ Pr f ⎞
0 , 25

b) 103 ≤ Ref ≤ 2⋅105 a) Nu f = 0,5 Re f 0,5 Pr f 0,38 ⎜ ⎟


⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠
dech T f 0 , 25
⎛ Pr f ⎞
b) Nu f = 0,25 Re f Pr f0, 6
⎜ ⎟ 0 , 38
⎜ Pr ⎟
⎝ p⎠
1.4.4. Curgerea transversală a unui curent de gaze pe un fascicul de ţevi cu suprafaţă curată
26. 0 , 25 Fascicul în
⎛ Pr f ⎞ coridor (rândul
Nu f 3 = 0,41 Re f 0 , 60
⎜ ⎟ ε iε s
⎜ Pr ⎟ trei de ţevi)
⎝ p ⎠
−0 ,15 ε 1 = 0,6
⎛s ⎞ ε 2 = 0,9
εs = ⎜ 2 ⎟
⎝d ⎠ ε 3 = ε 4 = ... =
⎛ Pr f ⎞
0 , 25
ε N = 1,0
Ref = 103…..105 dech T f Nu f 3 = 0,41 Re f 0, 60 ⎜ ⎟ ε iε s
⎜ Pr ⎟ Fascicul în
⎝ p ⎠ eşicher (rândul
1 trei de ţevi)
s1 ⎛ s ⎞ 6 s1
< 2; εs = ⎜ 2 ⎟ ≥ 2 ; ε s = 1,12 ε 1 = 0,6
s2 d
⎝ ⎠ s 2 ε 2 = 0,7
s1 - pasul transversal pe direcţia curentului ε 3 = ε 4 = ... =
s 2 - pasul longitudinal. = ε N = 1,0

97
1
Observaţie: Coeficientul mediu α se va calcula cu relaţia: α = [α1 + α 2 + (N − 2)α3 ] în care: pentru coridor: α1 = 0,6α3 ;
N
α 2 = 0,9α 3 ; pentru eşicher: α1 = 0,6α 3 ; α1 = 0,7α 3
În cazul unui unghi de atac, ψ , diferit de 900, se aplică corecţia: Nuψ = εψ Nu ⊥ cu ε ψ din tabelul de mai jos.

ψ [0 ] 90 80 70 60 50 40 30 20 10
εψ 1 1 0,98 0,94 0,88 0,78 0,67 0,52 0,42

Pentru curgerea transversală a unui curent de picături pe un fascicul de ţevi, se aplică relaţiile anterioare, corectate cu raportul (Prf/Prp)0,25.

1.5 Curgerea transversală pe un fascicul de ţevi cu aripioare


Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
Turbulent
Re = 3⋅103…..2,5⋅104 Nu =
d b = pasul
27. 0 , 54 0 ,14 Fascicul coridor
3< <4,8 aripioarelor 0 , 72 0, 4 ⎛b⎞ ⎛b⎞
b T=
0,116 Re Pr ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝a⎠ ⎝h⎠
Turbulent
1
(T fi + T f 2 ) Nu =
Re = 3⋅103…..2,5⋅104 2 Fascicul eşicher.
d 0 , 54 0 ,14 În expresia numărului Re, se
28. b ⎛b⎞ ⎛b⎞
3< <4,8 0,25 Re 0,65 Pr 0, 4 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ introduce viteza în secţiunea cea
b ⎝a⎠ ⎝h⎠ mai îngustă

98
1.6. Amestecarea lichidelor în aparate cu serpentine, cămaşă şi agitator
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6

(T fi + T f 2 )
29. Turbulent d0 1 0 ,14 −1 Aparat cu
T= ⎛ ηm ⎞ ⎛D ⎞
Re >104 Nu = 0,36 Re 0, 67 Pr f0,33 ⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟⎟ serpentine
2 ⎜η ⎟
D ⎝ p ⎠ ⎝ d0 ⎠
=2,5…4
d0 Nu = α ⋅ d 0 ; Re= α ⋅ d 0
2

D≤1,5m λ λ
D = diametrul vasului; d0 = diametru orificiului în care intră
agitatorul; n = nr. de rotaţii ale agitatorului
Turbulent Re >104
(T fi + T f 2 )
30. d0 1 0 ,14 Aparat cu
T= ⎛ ηm ⎞ ⎛ d0 ⎞ serpentine
D 2 Nu = 0,87 Re 0 , 62
Pr 0 , 33 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
=2,5…4 f ⎜η ⎟ ⎝D⎠
d0 ⎝ p ⎠
D≤1,5m

1.7. Curgerea fluidelor în ţevi umplute cu particule solide


1 2 3 4 5 6

(T fi + T f 2 )
31. Laminar 6 1 Încălzire
Re>250 dech= T= Nu = 0,813 ⋅ exp⎛⎜ − 6 d ech ⎞⎟ Re 0,9 Răcire
ϕ ⋅d 2 ⎜ d0 ⎠ ⎟
⎝ α ⋅ d0
ϕ = factorul de formă ⎛ ⎞ Nu=
al particulei Nu = 3,5 ⋅ exp⎜⎜ − 4,6 d ech ⎟⎟ Re 0,7 λ
⎝ d0 ⎠
do – diametrul ţevii m0 d ech
m0 = ρ⋅w0 – viteza masică în secţiunea liberă în Re =
Kg/s μ

99
1.8. Curgerea printr-un strat granular
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6

(T fi + T f 2 ) Nu = 0,106·Re
32. Turbulent 6 1 Transfer de
20<Re<200 dech= T= căldură gaz -
33. Turbulent ϕ ⋅d 2
Nu = 0,60·Re0,67 solid
Re>200
34. Turbulent Nu = 0,124 Re 0 ,67 Pr 0 ,43 Relaţie generală
20<Re<200 pentru lichid şi
35. Turbulent gaze în contact
Re>200 Nu = 0,711 Re 0, 67 Pr 0, 43 cu granule
2. CONVECŢIA LIBERĂ 2.1. Convecţia liberă în spaţii nelimitate
1 2 3 4 5 6
36. Pelicular
Gr⋅Pr < 10-3
Lc = d 1
(
Ţevi orizontale T = T p + T f
2
) Nu = 0,5 = const. Transfer de căldură gaz -
solid
37. Tranzitoriu L = H plăci şi ţevi Nu = 1,18(Gr⋅Pr)0,125
Gr⋅Pr = 10-3…5⋅102 verticale
38. Laminar La plăci orizontale Nu = 0,54(Gr⋅Pr)0,25 Relaţie generală pentru
Gr⋅Pr = 500…2⋅107 se ia latura mică lichid şi gaze în contact cu
39. Turbulent Nu = 0,135(Gr⋅Pr)0,33 granule
Gr⋅Pr > 2⋅107
40. Mixt
103<Gr⋅Pr<108
d
T=
1
2
(
Tf 1 + Tf 2 ) Nu = 0 ,50( Gr ⋅ Pr) 1/ 4
⎛ Pr f1/ 4 Ţevi orizontale
f ⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠
41. Laminar H 1/ 4 Ţevi şi plăci verticale
⎛ Pr f ⎞
10 <Gr⋅Pr<109
8
Nu = 0 ,76 ( Gr ⋅ Pr) 1/ 4 ⎜ ⎟
f ⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠

100
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
42. Turbulent H 1/ 4
Gr⋅Pr > 109
⎛ Pr f ⎞
Nu = 0 ,15( Gr ⋅ Pr)1f / 3 ⎜ ⎟
⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠
43. Pelicular sau tranzitoriu
Gr⋅Pr < 5⋅102
d 1
(
T = Tp + T f
2
) Nu = 1,15⋅(Gr⋅Pr)1/8 Sârme cu diametru mic
(0,2…1 mm)

2.2. Convecţia liberă în spaţii limitate


1 2 3 4 5 6
Mixt
44.
103<Gr⋅Pr<106
ε c = 0 ,105( Gr ⋅ Pr)0 ,3
Turbulent δ=grosimea stratului de
ε c = 0 ,40( Gr ⋅ Pr)0 ,2
( )
45. 1
106<Gr⋅Pr<1010 fluid cuprins în spaţiul
Tf = Tf 1 + Tf 2 limitat
Laminar 2
46. εc = 1 λec = εc⋅λ
Gr⋅Pr ≤ 103
Pelicular sau tranzitoriu δ
47.
Gr⋅Pr < 5⋅102
ε c = 0 ,18( Gr ⋅ Pr)0 ,25
Relaţie generală de
Laminar
Nu = 0,52⋅Gr1/3⋅Pr0,4 exploatare
( )
48. 1
Gr = 102…109
T= Tp + T f λec = εc⋅λ
Turbulent 2
49. Nu = 0,106⋅Gr1/3⋅Pr0,4 Metale topite în ţevi
Gr = 109…1013

101
3. CONVECŢIE LIBERĂ LA SCHIMBAREA STĂRII DE AGREGARE
3.1. Condensarea peliculară a vaporilor
Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
50. Laminar H (T p + Ts ) Nu= 1,15 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )
1
4
Condensarea vaporilor curaţi saturaţi pe
Ga⋅Pr⋅Ku<1015 T= ţevi şi plăci verticale
2 wabur≤10m/s
Nu= 0,068 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )
51. Mixt H 1
3
Ga⋅Pr⋅Ku>1015
52. Laminar H Ts Nu= Condensarea vaporilor curaţi saturaţi pe
1 ţevi orizontale
⎛ Pr f ⎞ 4

0,42 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )⎜ ⎟


⎜ Pr ⎟
⎝ p ⎠
(T p + Ts ) Nu= 1,72 (Ga ⋅ Pr⋅ Ku )
53. Laminar de 1 1
4
T=
2
3.2. Condensarea vaporilor în ţevi orizontale
1 2 3 4 5 6
54. q = 2300…140000 di Ts
⎛L⎞
0 ,35 Relaţie valabilă în cazul
W/m2 Nu = 1,26 Rek0 ,5 π σ0 ,3 ρ 0.3 ⎜⎜ ⎟⎟ aburului saturat, în cazul
L ⎝ di ⎠ vaporilor de benzol şi toluol
= 50...225 se înlocuieşte 1,26 cu 0,89
di q ⋅ d i ρ' ⋅g ⋅ d i2 ρ' σ - tensiune superficială
Rek = ; πσ = ; πρ =
l v ⋅ μ' σ ρ"

102
3.3. Fierberea globulară a lichidelor.
3.3.1. Fierberea globulară în volum mare

Tabelul 55 (continuare)
1 2 3 4 5 6
55. Rex ≥ 10-2 Nu x = 0 ,125 Re 0 ,65
x Pr 1/ 3
α ⋅ lx q lx
Rex ≤ 10-2 c p ρ ,σTs Nux= ; Rex =
0,86≤ Pr≤7,6 lx = Ts Nu x = 0 ,625 Re 0 ,65
Pr 1/ 3
λ ρ ⋅ν ⋅ l v
,,

10-5 ≤Rex ≤104


(l ρ )
v
,, 2 x

0,045bar≤ ps≤175 bar


1 2 3 4 5 6
56. Critic q l x3 ρ , − ρ ,,
Arx =
0,86≤ Pr≤13,1 ν3 ρ,
lx Ts (Re x )cr = 68 Ar 4/9
Pr −1 / 3

1bar≤ ps≤185 bar (Re x )cr = qcr..l x


lv ρ ν
qcr – solicitarea termică critică
57. αf-coeficient de convecţie la curgerea prin
1bar≤ ps≤86 bar ţevi a lichidelor de fierbere
0,2 m/s≤ ps≤6,7m/s; αf- αf- coeficient de convecţie la fierberea
β≤70% globulară în volum mare;
αw- idem la curgerea monofazică
αf=αw turbulentă a lichidului prin ţevi, calculat cu
α0/αw≤0,5 di Ts relaţia 12
αf=α0 β- concentraţia volumică de abur
α0/αw≥2 di Ts α f 4α w + α 0
=
0,5≤α0/αw≤2 di Ts α w 4α w + α 0

103
Observaţie: 1) În cazul în care vaporii conţin
gaze inerte (necondensabile), de exemplu aer,
valoarea coeficientului α, calculată cu una
din relaţiile de mai sus, se înmulţeşte cu
factorul de corecţie εG, din diagrama de mai
jos, εG=f(ξG=(ρG/ρV)⋅100, %); 2) În cazul
unei condensări pe un fascicul de ţevi
coeficientul α0 calculat pentru o ţeavă se
α0 n
multiplică cu ε=f(n), iar α =
n
∑ε
j =1
j .

3.4. Condensarea bifazică în ţevi, în condiţii de curgere turbulentă


1 2 3 4 5 6
58. Ream > 5000 di Ts mv Relaţia este valabilă pentru
⎛ρ ⎞
ps=12,2…88,2 bar Nu = C ⋅ Ream
0 ,8
⋅ Prl0 ,43 ⋅ 1 + x⎜ l − 1⎟ ; x =
⎜ρ ⎟ coeficientul local α:
⎝ v ⎠ m v + ml
0<x1, x2<1 wc ⋅ d 4 mam
Pr ≅ 1 Ream = =
νl πd 2 μ l
59. Relaţia valabilă pentru
1⎡ ⎛ρ ⎞
Nu = C ⋅ Re am
0 ,8
⋅ Prl0 ,43 ⋅ ⎢ 1 + x 1 ⎜⎜ l − 1 ⎟⎟ +
2⎢ ⎝ ρv ⎠
coeficientul mediu α:

α ⋅d
⎛ρ ⎞⎤ Nu =
+ 1 + x 2 ⎜⎜ l − 1 ⎟⎟ ⎥ λl
⎝ ρv ⎠ ⎥⎦
C=0,024 (ţevi de oţel);
x1, x2 – titru de vapori la intrarea, respectiv la ieşirea din C=0,032 (ţevi de cupru)
conductă

3.5. Transferul de căldură la solidificarea apei în ţevi


3.5.1. Convecţie liberă
Tabelul 55 (continuare)
104
1 2 3 4 5 6
60.
Nu ⎛ Fo ⎞
0 ,25
⎛ ΔT p ⎞
0 ,45
α ⋅d
= 0 ,31 ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ ⎜⎜ ⎟ Nu = - criteriul Nusselt la transformarea de fază;
Nu 0 ⎝ Ku ⎠ ⎝ ΔTw


λ
α ⋅d
Nu = - criteriul Nusselt fără transformarea de fază; d-
λ
diametrul ţevii cu gheaţă (di+2δg); d0-diametrul ţevii curate;
a ⋅t ls
Fo = - criteriul Fourier; Ku = - criteriul
d 2
c ⋅ Δ Tw
Kutateladze al transformării de fază la solidificare; c-căldura
specifică a apei.

3.5.2. Convecţie forţată


1 2 3 4 5 6
61. T f Nu 1 Nu 0 - valoarea medie Nusselt la curgerea forţată
=
Nu 0 1 + 6 ,5 Pr f ⋅ λ0 a apei în conducte fără transformare de fază,
calculat cu relaţia 12;
λ f ⋅ ΔTw
λ0 = ; ΔTw = Tf – Tp Nu - idem, cu transformare de fază;
3 ⋅ν f ⋅ l s ⋅ ρ f
ls – căldura masică latentă de solidificare

105
Tabelul 56
Nr. Forma şi poziţia Coeficienţii de iradiere şi suprafeţele
Schema
crt. reciprocă a suprafeţelor mutuale
0 1 2 3
Două suprafeţe care
formează un sistem S1
1. închis .Suprafaţa mai ϕ12 = 1; ϕ 21 = ; S 12 = S1
mică nu prezintă S2
concavităţi
Două suprafeţe care D D
formează un sistem ϕ 12 = ;ϕ 21 = ; S 12 = D
S1 S2
2. închis. Suprafaţa mai
mica prezintă D- suprafaţa “întinsă” pe conturul
concavităţi respectiv.
Doi pereţi paraleli, ale
căror dimensiuni sînt
3. ϕ 12 = ϕ 21 = 1; S 12 = S1 = S 2
mari în raport cu
distanţa dintre ei
ϕ12 = ϕ21=1; ϕ23=ϕ13=0;
Doi pereţi paraleli şi un ϕ31=ϕ32=1/2
4.
corp convex 1
S 13 = S 31 = S 23 = S3
2
1⎛ S S ⎞
Trei suprafeţe care ϕ12 = ⎜⎜ 1 + 2 − 3 ⎟⎟
2⎝ S1 S1 ⎠
5. formează un sistem
închis 1
S 12 = (S1 + S 2 − S3 )
2
1
S 12 = (D1 + D2 − S 3 − S 4 )
2
Patru suprafeţe care
1
6. formează un sistem S 12 = (S1 + S 3 − D1 )
2
închis 1
S 14 = (S1 + S 4 − D2 )
2

1
S 12 = (a 2 + a1 )2 + h 2 −
4
7. Două platbande paralele
1
− (a 2 − a1 )2 + h 2
4

2 2
π ⎛ d 2 + d1 ⎞ ⎛ d + d1 ⎞
Două cercuri paralele S 12 = ⎜ ⎟ + h2 − ⎜ 2 ⎟ − h2
4 ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠
8. ,cu centrele pe normala
comună a suprafeţelor la d1=d2, π⎛ 2 2 ⎞
2
S 12 = ⎜ d + h − h⎟
4⎝ ⎠

106
Tabelul 56 (continuare)
0 1 2 3
2 ⎡1 ⎛a⎞ b
ϕ12 = ⎢ a 2 + h 2 ⋅ arctg ⎜ ⎟ × +
π ⎣a ⎝h⎠ a + h2
2

1 ⎛a⎞ a
+ ⋅ a 2 + h 2 ⋅ arctg ⎜ ⎟ × × −
b ⎝h⎠ b + h2
2

Două

h ⎛b⎞ h ⎛a⎞
arctg ⎜ ⎟ − arctg ⎜ ⎟ + +
h2 a2 + h2 ⋅ b2 + h2 ⎤

( )( )
9.
dreptunghiuri a ⎝h⎠ b ⎝h⎠ 2ab

a 2 + b 2 + h 2 h 2 ⎦⎥ ( )
identice, aşezate
Dacă a=b (în cazul pătratelor)
în planuri paralele
2 ⎡2 2 2 ⎛a⎞ a
ϕ12 = ⎢ × a + h arctg ⎜ ⎟ × −
π ⎣a ⎝h⎠ a + h2
2

2⋅
h ⎛a⎞ 1 ⎛h⎞
2
⋅ arctg ⎜ ⎟ + ⋅ ⎜ ⎟ ⋅ ln
a2 + h2
2 ⎤

( )
a ⎝h⎠ 2 ⎝a⎠ 2a 2 + h 2 h 2 ⎥

( )
1 ⎡⎛ ⎛a⎞ ⎛a⎞
ϕ 12 = ⎢⎜ arctg ⎜ ⎟ + arctg ⎜ ⎟ −
π ⎢⎣⎜⎝ ⎝b⎠ ⎝c⎠

⎛c⎞
2 ⎛ a ⎞
− ⎜ ⎟ − 1 × arctg ⎜ ⎟+
Două ⎝a⎠ ⎜ 2 2 ⎟
⎝ b +c ⎠
10.
dreptunghiuri
+
c2
× ln 2
(
a2 + b2 + c2 ⋅ c2
+
b
×
)
perpendiculare cu 4 ab (
a + c2 b2 + c2 )(
4a )
o latură comună
× ln
(a 2
+ b2 + c2 ⋅ b2 ) −
a
×
(a 2
)(
+ b2 b2 + c2 ) 4b

× ln
(a 2
+ b2 + c2 ⋅ a2 )
(a 2
)(
+ b2 a2 + c2 )
⎛ 2 ⎞
1⎜ ⎛d ⎞ ⎛s⎞ s⎟
ϕ 12 = ⎜ arcsin⎜ ⎟ + ⎜ ⎟ − 1 − ⎟
π⎜ ⎝s⎠ ⎝d ⎠ d⎟
Doi cilindri ⎝ ⎠
11. paraleli, cu S 12
d
= s 2 − d 2 + d arcsin − s
diametre egale s
Aici S12 este calculată pentru o lungime de 1 m a
cilindrilor.
2 2
' ⎛d⎞ d ⎛s⎞
ϕ12 = 1 − 1 − ⎜ ⎟ + ⋅ arctg ⎜ ⎟ − 1
⎝s⎠ s ⎝d⎠
⎡ 2 ⎤ 2
' 1 ⎢s ⎛s⎞ ⎥ ⎛s⎞
Plan nelimitat şi ϕ12 = − ⎜ ⎟ − 1 + arctg ⎜ ⎟ − 1
12 fascicul cu un π ⎢d ⎝d⎠ ⎥ ⎝d⎠
rând de ţevi ⎣ ⎦
' '
S12 = ϕ12 ⋅ s = ϕ 21 ⋅π ⋅ d
Aici S12 se referă la o singură ţeavă cu o lungime
de 1 m.

107
Tabelul 56 (continuare)
0 1 2 3
( '
ϕ 12 = 1 − 1 − ϕ 12 ; )
Un plan nelimitat S12 = ϕ 12 ⋅ S
1 şi un fascicul 2, '
ϕ 12 este coeficientul de iradiere al suprafeţei
13
cu un n rânduri de
ţevi pentru fasciculul cu un rând de ţevi (v.nr.12)
n-nr. de rânduri ale fasciculului

Sistem închis,
format din
suprafeţele 1 şi 2,
prin care se 1
ϕ 12 = ϕ 12 +
primeşte şi se 1 S1 1
14 + ⋅
cedează căldură şi ϕ1 ⋅ R S2 ϕ 2 ⋅ R
suprafaţa S12 = S1 ⋅ ϕ 12
reflectantă R,
neconducătoare de
căldură.
Caz particular al
schemei 14; un
plan nelimitat 1 şi ϕ 12 = ϕ 12 (2 − ϕ 12 )
un fascicul cu
unul sau două S12 = S1 ⋅ ϕ 12 = S 2 ⋅ ϕ 21
14a rânduri de ţevi 2, Pentru fasciculul cu un rând, ϕ 12 se calculează
în prezenţa unei '
suprafeţe cu formula de la nr. 12 ( ϕ 12 = ϕ 12 ), iar pentru
reflectante R, cele cu două rânduri cu formula de la nr.13 (n=2)
situată după
fascicul.
Caz particular al 2
schemei S 2 − S1ϕ 12
ϕ 12 = 2
14b 14;suprafeţele 1 S1 + S 2 − 2 S1ϕ 12
şi 2 nu au S 12 = S1 ⋅ ϕ 12
concavităţi.
Caz particular al
schemei
14:suprafeţele 1 şi
2 sunt egale şi 1 + ϕ 12
14c paralele (discuri, ϕ 12 = ; S12 = S1 ⋅ ϕ 12
2
pătrate,
dreptunghiuri,
etc.)

*Formulele sînt corecte şi în cazul în care 1, 2, 3, 4 şi R (S în m/m) reprezintă suprafeţele cilindrice


lungi cu generatoare paralele.

108
Fig. 29. Coeficientul de emisivitate al CO2 Fig. 30. Coeficientul de emisivitate al H2O

109
Tabelul 57. Coeficienţi de emisivitate - ε, ai unor corpuri solide pe diverse
intervale de temperatură
Materialul şi caracterul suprafeţei t sau Δt, ºC ε
1. Metale pure şi oxidate
Aluminiu polizat 225-575 0,039-0,057
Aluminiu cu asperităţi 26 0,055
Aluminiu oxidat la 600°C 200-600 0,11-0,19
Suprafaţa de Cu acoperită cu Al, în
200-600 0,18-0,19
cazul încălzirii până la 600°C
Suprafaţă de OL acoperită cu Al în
200-600 0,52-0,57
cazul încălzirii până la 600°C
Wolfram 230-2230 0,053-0,31
Filament de wolfram 3300 0,39
Filament de wolfram întrebuinţat 25-3300 0,032-0,35
Fier electrolitic, polizat cu îngrijire 175-225 0,052-0,064
Fier polizat 425-1020 0,144-0,377
Fier, proaspăt, prelucrat cu şmirghel 20 0,242
Fier oxidat neted 125-525 0,78-0,82
Fier turnat neprelucrat 925-1115 0,87-0,95
Piese turnate din otel, polizate 770-1040 0,52-0,56
Tablă din otel şlefuită 940-1100 0,52-0,61
Otel oxidat la 600°C 200-600 0,79-0,79
Fier sudat, polizat cu îngrijire 40-250 0,28
Tablă de oţel, cu un strat dens-
25 0,82
strălucitor de oxid
Oţel oxidat, cu asperităţi 40-370 0,94-0,97
Oţel moale topit 1600-1800 0,28-0,28

Tabelul 58
Materialul şi caracterul suprafeţei t sau Δt, ºC ε
1 2 3
Fontă polizată 200 0,21
Fontă strunjită 830-990 0,6-0,7
Fontă oxidată la 600°C 200-600 0,64-0,78
Fontă cu asperităţi, puternic oxidată 40-250 0,95
Fontă topită 1300-1400 0,29-0,29
Aur polizat cu îngrijire 225-625 0,018-0,035
Alamă polizată cu îngrijire: 73,2% Cu; 26,7% Zn 245-355 0,028-0,031
idem 62,4% Cu; 36,8% Zn; 0,4 % Pb; 0,3% Al 255-375 0,039-0,037
idem 82,9% Cu; 17,1% Zn 275 0,03
Alamă laminată, cu suprafaţă naturală 22 0,06

110
Tabelul 58 (continuare)
1 2 3
Alamă laminată, frecată cu şmirghel grosier 22 0,20
Alamă ştearsă 50-350 0,22
Alamă oxidată, în cazul încălzirii până la 600°C 200-600 0,61-0,59
Cupru electrolitic polizat cu îngrijire 80 0,018
Cupru polizat 115 0,023
Cupru lustruit dar fără luciu 22 0,072
Cupru oxidat, în cazul încălzirii până la 600°C 200-600 0,57-0,55
Cupru încălzit continuu, acoperit cu un strat gros 25 0,78
de oxid
Cupru topit 1075-1275 0,11-0,13
Fir de molibden 725-2600 0,096-0,292
Nichel depus pe fier polizat, prin galvanizare şi 23 0,045
apoi polizat
Nichel pur din punct de vedere tehnic, polizat 225-375 0,07-0,087
Nichel oxidat în cazul încălzirii până la 600°C 200-600 0,11
Puternic radiante 500-600 0,80-0,85
Idem 1000 0,85-0,90
Cărămidă silicioasă, nesmălţuită cu asperităţi 1000 0,8
Cărămidă silicioasă, smălţuită, cu asperităţi 1100 0,85
Cărămidă de şamotă, smălţuită 1100 0,75
Şamotă (55% SiO2, 41% Al2O3) 1230 0,59
Cărămidă de magnezită (80% MgO; 9% Al2O3) 1500 0,39
Cărămidă de gresie (95% SiO2) 1230 0,66
Cărămidă de silimanit (33% SiO2; 64% Al2O3) 1500 0,29
Cărămidă roşie cu asperităţi 20 0,93
Porţelan smălţuit 22 0,92
Ghips 20 0,8-0,9
Tencuială de var cu asperităţi 10-90 0,90-0,91
Marmura cenuşie, polizată 22 0,93
Cuarţ fuzibil, cu asperităţi 20 0,93
Sticlă netedă 22 0,94
Hârtie 20 0,8-0,9
Apă 0-100 0,95-0,96
Lemn de construcţie 20 0,8-0,9
Negru de fum, strat ≥ 0,075 mm 40-370 0,95
Tencuială din sticlă lichidă, cu negru de fum 100-225 0,96-0,95
Cauciuc tare, lustruit 23 0,95
Cauciuc moale cenuşiu, cu asperităţi 24 0,86
Carton gudronat pentru acoperişuri 20 0,93
Cărbune ameliorat (0,9% cenuşă) 125-625 0,81-0,79

111
Tabelul 58 (continuare)
1 2 3
Filament de cărbune 1040-1405 0,53
Email alb, pe fier 19 0,9
Lac alb de email, pe placă de fier cu asperităţi 23 0,91
Lac negru, strălucitor, pulverizat pe suprafaţa fierului 25 0,88
Lac negru mat 40-95 0,96-0,98
Lac alb 40-95 0,80-0,95
Şerlac negru strălucitor pe fier cositorit 21 0,82
Şerlac negru mat 75-145 0,91
Vopsele de ulei, de diferite culori 100 0,92-0,96
Vopsele de aluminiu de vechimi diferite cu conţinut 100 0,27-0,67
variabil de Al
Vopsele de aluminiu, după încălzirea până la 325°C 150-315 0,35
Lac de aluminiu pe placă cu asperităţi 20 0,39
Fier corodat nichelat, nepolizat 20 0,37-0,48
Sârmă de nichel 185-1000 0,096-0,186
Crom – nichel 52-1035 0,64-0,76
Cositor sau plăci de fier cositorite, strălucitoare 25 0,43-0,064
Platină polizată, curată 225-625 0,054-0,104
Bandă de platină 925-1115 0,12-0,17
Fir de platină 25-1230 0,036-0,192
Sârmă de platină 225-1375 0,073-0,182
Mercur foarte pur 0-100 0,09-0,12
Plumb pur neoxidat 125-225 0,057-0,075
Plumb cenuşiu, oxidat 24 0,281
Plumb oxidat la 200°C 200 0,63
Argint pur polizat 225-625 0,0198-0,0324
Argint polizat 38-370 0,0221-0,0324
Crom 38-538 0,08-0,26
Zinc comercial (99,1%) polizat 225-325 0,046-0,053
Zinc oxidat, în cazul încălzirii până la 400°C 400 0,11
Tablă de fier zincată foarte strălucitoare 28 0,288
Tablă de fier zincată, cenuşie, oxidată 24 0,276
Materiale refractare de construcţii, termoizolante şi altele
Carton de azbest 24 0,96
Şnur de azbest 40-370 0,93-0,95
Azboardezie 20 0,96
Materiale refractare
Slab radiante 500-600 0,65-0,70
idem 1000 0,75

112
7. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR GAZE ŞI VAPORI

Tabelul 59. Căldurile molare la presiune constantă cp, pentru modelul de gaz
perfect (p→0), [KJ/(Kmol·K)]
T, K O2 N2 Aer H2 CO CO2 H2O
50 29,13 29,10 29,03 20,83 - 29,10 33,32
100 29,11 29,10 29,03 22,57 29,10 29,21 33,31
150 29,11 29,11 29,03 25,38 29,11 30,24 33,32
200 29,13 29,11 29,04 27,27 29,11 32,36 33,34
250 29,20 29,11 29,06 28,33 29,12 34,83 33,42
300 29,39 29,13 29,11 28,84 29,14 37,22 33,59
350 29,70 29,17 29,20 29,08 29,21 39,39 33,87
400 30,11 29,25 29,36 29,18 29,34 41,33 34,25
450 30,59 29,39 29,56 29,23 29,53 43,06 34,70
500 31,09 29,58 29,82 29,26 29,79 44,63 35,21
550 31,60 29,83 30,12 29,29 30,10 46,04 35,74
600 32,09 30,11 30,44 29,33 30,44 47,32 36,30
650 32,56 30,42 30,79 29,38 30,81 48,49 36,88
700 32,99 30,76 31,14 29,44 31,17 49,56 37,47
750 33,38 31,10 31,48 29,53 31,55 50,54 38,07
800 33,74 31,43 31,82 29,63 31,90 51,43 38,68
850 34,07 31,77 32,15 29,75 32,24 52,25 39,31
900 34,36 32,09 32,47 29,88 32,58 53,00 39,94
950 34,63 32,40 32,77 30,04 32,89 53,68 40,58
1000 34,88 32,70 33,05 30,21 33,18 54,31 41,22
1100 35,31 33,24 33,57 30,58 33,71 55,41 42,47
1200 35,68 33,73 34,02 30,99 34,17 56,34 43,70
1300 36,00 34,15 34,42 31,43 34,57 57,14 44,87
1400 36,29 34,52 34,77 31,87 34,91 57,80 45,97
1500 36,56 34,85 35,08 32,30 35,22 58,38 47,00
1600 36,82 35,13 35,36 32,73 35,48 58,88 47,96
1700 37,07 35,38 35,61 33,13 35,70 59,32 48,84
1800 37,31 35,60 35,83 33,53 35,91 59,70 49,66
1900 37,54 35,80 36,03 33,92 36,09 60,05 50,41
2000 37,78 35,98 36,22 34,29 36,24 60,35 51,10
2100 38,01 36,13 36,39 34,64 36,39 60,62 51,74
2200 38,24 36,27 36,55 34,95 36,51 60,86 52,32
2300 38,47 36,40 36,70 35,26 36,63 61,09 52,86
2400 38,70 36,52 36,83 35,55 36,73 61,29 53,36
2500 389,2 36,62 36,96 35,84 36,83 61,47 53,82
2600 39,14 36,72 37,09 36,10 36,92 61,55 54,24
2800 39,56 36,89 37,31 36,60 37,08 61,95 55,00
3000 39,96 37,04 37,51 37,07 37,22 62,23 55,66

113
Tabelul 60. Căldurile masice medii la presiune constantă ale unor gaze - c p ,
KJ/(Kg·K)
N2
t, ºC H2 N2 curat O2 CO H2O CO2 SO2 Aer
aer ext.
0 14,38 1,039 0,9084 1,039 1,858 0,8205 0,607 1,004 1,026
100 14,40 1,041 0,9218 1,041 1,874 0,8689 0,637 1,007 1,031
200 14,42 1,044 0,9355 1,046 1,894 0,9122 0,663 1,013 1,035
300 14,45 1,049 0,9500 1,054 1,918 0,9510 0,687 1,020 1,041
400 14,48 1,057 0,9646 1,064 1,946 0,9852 0,707 1,029 1,048
500 14,51 1,066 0,9971 1,075 1,976 1,016 0,724 1,039 1,057
600 14,55 1,076 0,9926 1,087 2,008 1,043 0,740 1,050 1,067
700 14,59 1,087 1,005 1,099 2,041 1,067 0,754 1,061 1,078
800 14,64 1,098 1,016 1,010 2,074 1,089 0,765 1,072 1,088
900 14,71 1,108 1,026 1,121 2,108 1,109 0,776 1,082 1,099
1000 14,78 1,118 1,035 1,131 2,142 1,126 0,784 1,092 1,108
1100 14,85 1,128 1,043 1,141 2,195 1,143 0,791 1,100 1,117
1200 14,94 1,137 1,051 1,150 2,208 1,157 0,798 1,109 1,126
1300 15,03 1,145 1,058 1,158 2,240 1,170 0,804 1,117 1,134
1400 15,12 1,153 1,065 1,166 2,271 1,183 0,810 1,124 1,142
1500 15,21 1,160 1,071 1,173 2,302 1,195 0,815 1,132 1,150
1600 15,30 1,168 1,077 1,180 2,331 1,206 0,820 1,138 1,157
1700 15,39 1,174 1,083 1,186 2,359 1,216 0,824 1,145 1,163
1800 15,48 1,181 1,089 1,193 2,386 1,225 0,829 1,151 1,169
1900 15,56 1,186 1,094 1,198 2,412 1,233 0,834 1,156 1,175
2000 15,65 1,192 1,099 1,204 2,437 1,241 0,837 1,162 1,180
2100 15,74 1,197 1,104 1,209 2,461 1,249 - 1,167 1,186
2200 15,82 1,202 1,109 1,214 1,485 1,256 - 1,172 1,191
2300 15,91 1,207 1,114 1,218 2,508 1,263 - 1,176 1,195
2400 15,99 1,211 1,118 1,222 2,530 1,269 - 1,181 1,200
2500 16,07 1,215 1,123 1,226 2,552 1,275 - 1,185 1,204
2600 16,14 1,219 1,127 1,230 2,573 1,281 - 1,189 1,207
2700 16,22 1,223 1,131 1,234 2,594 1,286 - 1,193 1,211
2800 16,28 1,227 1,135 1,237 2,614 1,292 - 1,196 1,215
2900 16,35 1,230 1,139 1,240 2,633 1,296 - 1,200 1,218
3000 16,42 1,233 1,143 1,243 2,652 1,301 - 1,203 1,221

114
'
Tabelul 61. Căldurile volumetrice medii în presiune constantă ale unor gaze - c p ,
KJ/(m3N·K)
Aer Aer
T, K t, ºC CO2 N2 O2 H2O
uscat umed
273 0 1,5998 1,2946 1,3059 1,4943 1,2971 1,3188
373 100 1,7003 1,2958 1,3176 1,5051 1,3004 1,3243
473 200 1,7873 1,2996 1,3352 1,5223 1,3071 1,3318
573 300 1,8627 1,3067 1,3561 1,5424 1,3172 1,3423
673 400 1,9297 1,3163 1,3775 1,5654 1,3235 1,3544
773 500 1,9887 1,3276 1,3980 1,5897 1,3427 1,3652
873 600 2,0411 1,3435 1,4168 1,6148 1,3565 1,3829
973 700 2,0884 1,3536 1,4344 1,6412 1,3708 1,3975
1073 800 2,1311 1,3670 1,4499 1,6680 1,3842 1,4114
1173 900 2,1692 1,3795 1,4645 1,6956 1,3975 1,4248
1273 1000 2,2035 1,3917 1,4775 1,7229 1,4097 1,4373
1373 1100 2,2349 1,4034 1,4892 1,7501 1,4214 1,4499
1473 1200 2,2638 1,4143 1,5005 1,7769 1,4327 1,4612
1573 1300 2,2898 1,4252 1,5106 1,8028 1,4432 1,4725
1673 1400 2,3136 1,4348 1,5203 1,8280 1,4528 1,4830
1773 1500 2,3354 1,4440 1,5294 1,8527 1,4620 1,4926
1873 1600 2,3555 1,4528 1,5378 1,8761 1,4708 1,5018
1973 1700 2,3743 1,4612 1,5462 1,8995 1,4788 1,5102
2073 1800 2,3915 1,4687 1,5541 1,9213 1,4867 1,5177
2173 1900 2,4074 1,4758 1,5617 1,9423 1,4938 1,5257
2273 2000 2,4221 1,4825 1,5692 1,9628 1,5010 1,5328
2373 2100 2,4359 1,4892 1,5759 1,9824 1,5072 1,5399
2473 2200 2,4484 1,4951 1,5830 2,0009 1,5135 1,5462
2573 2300 2,4602 1,5010 1,5897 2,0189 1,5194 1,5525
2673 2400 2,4700 1,5064 1,5964 2,0365 1,5252 1,5583
2773 2500 2,4811 1,5114 1,6027 2,0528 1,5303 1,5638

Tabelul 62. Entalpia gazelor de ardere kJ/m3N


Aer Aer
T, K t, ºC CO2 N2 O2 H2O
uscat umed
1 2 3 4 5 6 7 8
273 0 0 0 0 0 0 0
373 100 171,27 129,59 131,73 150,52 130,00 132,39
473 200 395,12 260,02 267,06 304,30 261,42 266,28
573 300 561,15 391,80 406,86 462,60 395,16 402,57
673 400 774,80 526,24 551,00 626,00 531,56 541,60

115
Tabelul 62 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
773 500 998,05 663,65 698,80 794,45 671,15 683,90
873 600 1229,28 804,00 850,14 968,40 813,9 829,50
973 700 1467,27 947,31 1003,80 1148,56 958,56 977,97
1073 800 1711,04 1092,96 1159,92 1334,40 1107,28 1128,72
1173 900 1959,21 1240,92 1317,78 1525,68 1257,39 1281,87
1273 1000 2212,5 1391,80 1477,10 1722,40 1408,30 1436,90
1373 1100 2469,17 1544,29 1637,79 1924,56 1563,50 1594,34
1473 1200 2728,8 1697,76 1800,24 2131,68 1718,76 1752,84
1573 1300 2989,87 1852,24 1963,26 2343,12 1876,16 1913,60
1673 1400 3253,88 2009,98 2127,72 2559,06 2034,48 2075,50
1773 1500 3519,60 2166,75 2293,50 2778,30 2193,60 2238,15
1873 1600 3787,04 2324,64 2459,84 3001,60 2353,92 2402,08
1973 1700 4056,54 2484,04 2627,86 3228,30 2514,64 2566,49
2073 1800 4327,56 2643,84 2796,66 3458,16 2676,06 2730,95
2173 1900 4598,95 2804,97 2966,47 3690,18 2838,98 2897,88
2273 2000 4872,00 2966,00 3136,80 3924,40 3001,80 3064,60
2373 2100 5146,26 3127,53 3308,55 4162,83 3165,96 3232,74
2473 2200 5420,80 3291,20 3481,72 4401,54 3329,70 3400,54
2573 2300 5698,02 3452,30 3654,47 4642,09 3495,54 3569,60
2673 2400 5969,76 3614,40 3830,40 4886,16 3660,48 3738,72
2773 2500 6251,00 3778,75 4005,75 5130,50 3826,50 3908,25

Tabelul 63. Proprietăţi fizice ale gazelor de ardere la p = 101325 Pa (componenţa


volumică a gazelor CO2 = 13%; H2O 11%; N2 = 76%)
ρ, cp, λ.102, a .102, η.106, ν.106, Pr
T, K t, ºC
Kg/m KJ/(Kg K) W/(m.K) m2/h
3 .
Pa·s m2/s -
273 0 1,295 1,0425 2,2794 6,08 15,7842 12,2 0,72
373 100 0,950 1,0676 3,1284 11,10 20,3949 21,54 0,69
473 200 0,748 1,0969 4,0123 17,60 24,4955 32,80 0,67
573 300 0,617 1,1221 4,8380 25,16 28,2331 45,81 0,65
673 400 0,525 1,1514 5,6987 35,04 31,6863 60,38 0,64
773 500 0,457 1,1849 6,5593 43,61 43,8549 76,30 0,63
873 600 0,405 1,2142 7,4199 54,32 37,8666 93,61 0,62
973 700 0,363 1,2393 8,2689 66,17 40,6918 112,1 0,61
1073 800 0,329 1,2644 9,1528 79,09 43,3798 131,8 0,60
1173 900 0,301 1,2895 10,0134 92,87 45,9108 152,5 0,59
1273 1000 0,275 1,3063 10,8973 109,21 38,3633 174,3 0,58
1373 1100 0,257 1,3230 11,7463 124,37 50,7078 197,1 0,57
1473 1200 0,240 1,3398 12,6185 141,27 52,9936 221,0 0,56

116
Tabelul 64. Parametrii critici şi constanta caracteristică pentru diferite gaze
M,
Gazul R, J/(Kg·K) tcr, ºC per, bar ρ, Kg/m3
Kg/Kmol
H2 2,0159 4124,4 -239,9 12,97 31
D2 4,032 2062,2 -231,8 16,64 -
He 4,0026 2077,1 -267,9 2,29 69,3
N2 28,013 296,78 -147 33,9 311
O2 31,999 259,83 -118,4 50,8 410
Ne 20,183 411,97 -228,7 27,3 484
Cl 35,45 234,5 144 77,1 573
Ar 39,948 208,16 -122,4 48,6 531
Kr 83,8 99,22 -63,8 55 908
Xe 131,3 63,326 16,59 58,8 1105
H2O 18,015 451,52 374,15 221,3 310
H2S 34,08 243,9 100,4 90,1 349
S 32,06 259,3 1040 118 -
SO2 64,06 129,8 157,5 78,8 524
SF6 146,05 56,927 45,55 37,6 752
C 12,011 692,26 - - -
CO 28,011 296,84 -140,2 35 301
CO2 44,01 188,92 31,04 73,9 468
NH3 17,031 488,18 132,3 112,8 235
CH4 16,043 518,31 -82,1 46,4 162
C2H6 30,07 276,53 32,2 48,8 203
C3H8 44,097 188,57 96,8 42,6 220
n-C4H10 58,124 143,06 152 38 228
i-C4H14 58,124 143,06 134,9 36,5 221
n-C5H12 72,15 115,25 196,6 33,7 232
C2H4 28,054 196,4 9,2 50,7 227
C3H6 42,081 197,6 91,8 46,2 233
C2H2 26,038 319,35 36,5 62,4 231
C6H6 78,115 106,4 289 49,2 300
CH3OH 32,042 259,5 240 79,5 272
C2H5OH 46,07 180,5 243 63,8 276
CCl4 153,82 54,048 283,2 45,6 558
CHCl3 119,38 69,643 263,4 55 500
CH3Cl2 84,93 97,89 237 61 -
CH3Cl 50,49 164,7 143,1 66,8 353
CF3Cl 104,46 79,589 28,8 39,9 580
CF2Cl2 120,91 68,762 111,5 40,1 555
CFCl3 137,37 60,523 198 43,8 554
CHF2Cl 86,47 96,15 96,4 49,1 525

117
Tabelul 65. Proprietăţile fizice ale aerului uscat la p = 101325 Pa

ρ, cp, λ.102, a.106, η.106, ν.106 Pr


t, ºC
Kg/m 3
KJ/(Kg·K) ,
W/(m K) m2/s .
Pa s m2/s -
-50 1,584 1,013 2,04 12,7 14,6 9,23 0,728
-40 1,515 1,013 2,12 13,8 15,2 10,04 0,728
-30 1,453 0,013 2,20 14,9 15,7 10,80 0,723
-20 1,395 1,009 2,28 16,2 16,2 12,79 0,716
-10 1,324 1,009 2,36 17,4 16,7 12,43 0,712
0 1,293 1,005 2,44 18,8 17,2 13,28 0,707
10 1,247 1,005 2,51 20,0 17,6 14,16 0,705
20 1,250 1,005 2,59 21,4 18,1 15,06 0,703
30 1,165 1,005 2,67 22,9 18,6 16,00 0,701
40 1,128 1,005 2,76 24,3 19,1 16,96 0,699
50 1,093 1,005 2,85 25,7 19,6 17,95 0,698
60 1,060 1,005 2,90 27,2 20,1 18,97 0,696
70 1,029 1,009 2,96 28,6 20,6 20,02 0,694
80 1,000 1,009 3,05 30,2 21,1 21,09 0,692
90 0,972 1,009 3,13 31,9 21,5 22,10 0,690
100 0,946 1,009 3,21 33,6 21,9 23,13 0,688
120 0,898 1,009 3,34 36,8 22,8 25,45 0,686
140 0,854 1,013 3,49 40,3 23,7 27,80 0,648
160 0,815 1,017 3,64 43,9 24,5 30,09 0,682
180 0,779 1,022 3,78 47,5 25,3 32,49 0,681
200 0,746 1,026 3,93 51,4 26,0 34,85 0,680
250 0,674 1,038 4,27 61,0 27,4 40,61 0,677
300 0,615 1,047 4,60 71,6 29,7 48,33 0,674
350 0,566 1,059 4,91 81,9 31,4 55,46 0,676
400 0,524 1,068 5,21 93,1 33,0 63,09 0,678
500 0,456 1,093 5,74 115,3 36,2 79,38 0,687
600 0,404 1,114 6,22 138,3 39,1 96,89 0,699
700 0,362 1,135 6,71 163,4 41,8 115,4 0,706
800 0,329 1,156 7,18 188,8 44,3 134,8 0,713
900 0,301 1,172 7,63 216,2 46,7 155,1 0,717
1000 0,277 1,185 8,07 245,9 49,0 177,1 0,719
1100 0,257 1,197 8,50 276,2 51,2 199,3 0,722
1200 0,239 1,210 9,15 316,5 53,5 233,7 0,724

118
Tabelul 66. Proprietăţile fizice principale ale unor gaze
ρ, M, R,
tf
Punctele critice
Căldura latentă de
(la 0°C şi 760 (masa (constanta
Denumirea Formula K=cp/cv (la 760 mm evaporare la 760
mm Hg), moleculară), gazelor), t, 0°C pabs, ata
Hg, 0°C) mm Hg, KJ/Kg
Kg/m3 Kg/Kmol J/(Kg·K)
Azot N2 1,25 28 297 1,40 -195,8 199,4 -147,1 33,49
Amoniac NH3 0,77 17 488 1,29 -33,4 1374 +132,4 111,5
Argon Ar 1,78 39,9 209 1,66 -185,9 163 -122,4 48,00
Acetilenă C2H2 1,171 26,0 320 1,24 -83,7 830 +35,7 61,6
Aer - 1,293 (29,0) 287 1,40 -195 197 -140,7 37,2
Benzen C6H6 - 78,1 106 1,1 +80,2 394 +288,5 47,7
Butan C6H10 2,673 58,1 143 1,03 -0,5 387 +152 37,7
Dioxid de azot NO2 - 46,0 181 1,31 +21,2 712 +158,2 100,0
Dioxid de sulf SO2 2,93 64,1 130 1,25 -10,8 394 +157,5 77,78
Dioxid de carbon CO2 1,98 44,0 189 1,30 -78,2 574 +31,1 72,9
Clor Cl2 3,22 70,9 117 1,36 -33,8 306 +144,0 76,1
Clorură de metil CH3Cl 2,3 50,5 165 1,28 -24,1 406 +148 66,0
Etan C2H6 1,36 30,1 277 1,20 -88,5 486 +32,1 48,85
Etilenă C2H4 1,26 28,1 297 1,20 -103,7 482 +9,7 50,7
Heliu He 0,179 4,0 2080 1,66 -268,9 19,5 -268,0 2,26
Hidrogen H2 0,0899 2,02 4130 1,107 -252,8 455 -239,9 12,80
Hidrogen sulfurat H2S 1,54 34,1 244 1,30 -60,2 549 +100,4 188,9
Metan CH4 0,72 16,0 519 1,31 -161,6 511 -82,15 45,6
Oxigen O2 1,429 32 260 1,40 -183,0 213 -118,8 49,71
Pentan C5H12 - 72,2 115 1,09 +36,1 360 +197,1 33,0
Propan C3H8 2,02 44,1 189 1,13 -42,1 427 +95,6 43
Propilenă C3H6 1,91 42,1 198 1,17 -47,7 440 +91,4 45,4
Monoxid de carbon CO 1,25 28,0 297 1,40 -191,5 212 -140,2 34,53

119
Tabelul 67. Densitatea câtorva gaze în starea normală
Gazul Formula Densitatea - ρ, g/l
Acetilenă C2H2 1,1709
Acid clorhidric HCl 1,6391
Aer - 1,2929*
Amoniac HN3 0,7714
Azot N2 1,2505
Dioxid de carbon CO2 1,9768
Dioxid de sulf SO2 2,9263
Clor Cl2 3,2200
Hidrogen H2 0,08987
Hidrogen sulfurat H2S 1,5392
Metan CH4 0,7168
Oxid de azot NO 1,13402
Monoxid de carbon CO 1,2500
Oxigen O2 1,42896
Oxigen/32 1/32 O2 0,,44618
Protoxid de azot N2O 1,9870
*Reprezintă media dintre 1,2927 şi 1,2933

Tabelul 68. Solubilitatea unor gaze în apă (solubilităţile sunt date în g/100 g apă, la
o presiune totală de 760 mm Hg (presiunea totală fiind compusă din suma
presiunilor parţiale ale gazului şi presiunea vaporilor de apă la temperatura
respectivă).
t, Aer
Cl2 H2⋅104 HBr HCl H2S N ⋅104 NH3 N2O
[°C] [ml/l] 2
0 - 1,922 221,2 82,3 0,7066 29,12 29,42 89,5 -
5 - 1,824 - - 0,6001 25,68 26,00 79,6 (4°C) -
10 0,9972 1,740 210,3 - 0,5112 22,84 23,12 72,0 (8°C) 0,1705
15 0,8495 1,668 - - 0,4411 20,55 20,85 58,7 (16°C) -
20 0,7293 1,603 198,0 72 0,3846 18,68 19,01 53,1 0,1211
25 0,6413 1,535 184 - 0,3375 17,08 17,51 48,2 (24°C) -
30 0,5723 1,474 - 67,3 0,2983 15,64 16,24 44,0 (28°C) -
35 0,5104 1,425 - - 0,2648 - 15,01 - -
40 0,4590 1,384 - 63,3 0,2361 - 13,91 - -
45 0,4228 1,341 - - 0,2110 - 13,00 - -
50 0,3925 1,287 171,5 59,6 0,1883 - 12,16 - -
60 0,3295 1,178 - 56,1 0,1480 - 10,52 - -
70 0,2793 1,020 - - 0,1101 - 8,51 - -
80 0,2227 0,790 - - 0,0765 - 6,60 - -
90 0,127 0,460 - - 0,041 - 3,8 - -

120
Tabelul 68 (continuare)
t, C2H6⋅
NO⋅104 O2⋅104 SO2 CH4⋅104 C2H4 C2H2 CO⋅104 CO2
[°C] 104
0 98,33 69,45 22,83 39,59 131,7 0,0281 0,200 43,97 0,3346
5 85,84 60,72 19,31 34,10 106,9 0,0237 0,171 39,03 0,2774
10 75,60 53,68 16,21 29,55 87,0 0,0200 0,150 34,79 0,2318
15 67,88 48,02 13,54 25,99 72,7 0,0171 0,131 31,30 0,1970
20 61,73 43,39 11,28 23,19 62,0 0,0149 0,117 28,30 0,1688
25 56,30 39,31 9,41 20,91 53,5 0,0131 0,105 26,03 0,1449
30 51,65 35,88 7,80 19,04 46,8 0,0118 0,094 24,05 0,1257
35 47,57 33,15 6,47 17,33 41,2 - - 22,31 0,1105
40 43,94 30,82 5,41 15,86 36,6 - - 20,75 0,0973
45 40,59 28,58 - 14,66 32,7 - - 19,33 0,0860
50 37,58 26,57 - 13,59 29,4 - - 17,97 0,0761
60 32,37 22,74 - 11,44 23,9 - - 15,22 0,0576
70 26,68 18,56 - 9,26 18,5 - - 12,76 -
80 19,84 13,81 - 6,95 13,4 - - 9,8 -
90 11,3 7,9 4,0 8,0 - 5,7 -

Tabelul 69. Coeficienţii de difuzie ai gazelor şi vaporilor în aer (în condiţii


normale)
D0⋅106 D0, D0⋅106 D0,
Substanţa 2 Substanţa
2
m /s m /h m2/s m2/h
Acid clorhidric 13,0 0,0467 Dioxid de carbon 13,8 0,049
Alcool etilic 10,2 0,0367 Dioxid de sulf 10,3 0,037
Alcool metilic 13,3 0,0478 Eter etilic 7,8 0,028
Amoniac 17,0 0,0612 Hidrogen 61,1 0,22
Anhidridă sulfurică 9,4 0,034 Oxigen 17,8 0,61
Azot 13,2 0,0475 Sulfură de carbon 8,9 0,0321
Benzen 7,7 0,0277 Vapori de apă 21,9 0,079
3/ 2

La alte temperaturi şi presiuni: D = D0 ⋅ p0 ⋅ ⎛⎜ T ⎞⎟


p ⎜⎝ T0 ⎟⎠
Tabelul 70. Coeficienţi de difuzie ai câtorva gaze în apă la 20°C
D0⋅106 D0⋅103 D0⋅106 D0⋅103
Substanţa 2 2 Substanţa
m /s m /h m2/s m2/h
Clor, hidrogen
Amoniac 1,8 6,5 1,6 5,8
sulfurat
Acid clorhidric (la
2,3 8,3 Hidrogen 5,3 19,1
12°C)
Azot 1,9 6,9 Bioxid de carbon 1,8 6,4
Protoxid de azot 1,8 6,4 Oxigen 2,1 7,5
La alte temperaturi: Dt = D20[1+0,02(t-20)]

121
Tabelul 71
D la temperatura t, °C
Gazul
0 100 300 600
Azot, oxigen, aer, oxid de carbon 29,0 29,3 30,0 31,0
Amoniac 35,3 37,9 43,2 50,1
Hidrogen 29,1 29,3 29,7 30,4
Vapori de apă 35,0 35,5 36,7 39,3
Metan 35,7 39,7 47,8 59,8
Hidrogen sulfurat 34,3 35,8 38,6 43,3
Dioxid de carbon şi dioxid de sulf 38,6 41,1 45,7 54,3
Clor 36,3 36,4 36,7 37,0
Notă: Datele pot fi folosite şi pentru presiuni de câteva atmosfere

Tabelul 72. Coeficienţii de conductivitate termică ai gazelor la pabs=1 atm


Temperatura t, °C
Gazul
0 50 100 200
Azot 0,0233 0,0267 0,0314 0,0384
Amoniac 0,0209 0,0256 0,0314 -
Hidrogen 0,1628 0,1861 0,2210 0,2559
Vapori de apă 0,0163 0,0198 0,0244 0,0326
Aer 0,0244 0,0279 0,0326 0,0395
Oxigen 0,0244 0,0291 0,0326 0,0407
Metan 0,0302 0,0361 0,0465 -
Oxid de carbon 0,0221 0,0244 - -
Dioxid de carbon 0,0140 0,0186 0,0233 0,0314
Etan 0,0174 0,0233 0,0314 -
Etilenă 0,0163 0,0209 0,0267 -

122
Fig. 31. Nomogramă pentru determinarea coeficientului vâscozităţii dinamice (la presiune
normală şi cel mult câteva atmosfere):
1-O2; 2-NO; 3-CO2; 4-HCl; 5-aer; 6-N2; 7-SO2; 8-CH4; 9-H2O; 10-NH3; 11-C2H4; 12-H2;
13-C6H6; 14-9H2+N2; 15-3H2+N2; 16-CO; 17-Cl2 (1 cP = 1·10-3 Pa·s)

123
Fig. 32. Vâscozitatea unor gaze şi vapori la 1 atm
Nr. crt. Gazul X Y Nr. crt. Gazul X Y Nr. crt. Gazul X Y
1 Acid acetic 7,7 14,3 20 Alcool etilic 9,2 14,2 39 I2 9,0 18,4
2 Acetonă 8,9 13,0 21 Clorură de etil 8,5 15,6 40 Hg 5,3 22,9
3 Acetilenă 9,8 14,9 22 Eter etilic 8,9 13,0 41 CH4 9,9 15,5
4 Aer 11,0 20,0 23 Etilenă 9,5 15,1 42 CH3OH 8,5 15,6
5 Amoniac 8,4 16,0 24 Fluor 7,3 23,8 43 NO2 10,9 20,5
6 Argon 10,5 22,4 25 Freon-11 10,6 15,1 44 N2 10,6 20,0
7 Benzen 8,5 13,2 26 Freon-12 11,1 16,0 45 NOCl 8,0 17,6
8 Brom 8,9 19,2 27 Freon-21 10,8 15,3 46 NO 8,8 19,0
9 Butenă 9,2 13,7 28 Freon-22 10,1 17,0 47 O2 11,0 21,3
10 Butilenă 8,9 13,0 29 Freon-113 11,3 14,0 48 Pentan 7,0 12,8
11 CO2 9,5 18,7 30 Heliu 10,9 20,5 49 Propan 9,7 12,9
12 SO2 8,0 16,0 31 Hexan 8,6 11,8 50 Alcool propilic 8,4 13,4
13 CO 11,0 20,0 32 H2 11,2 12,4 51 Propilenă 9,0 13,8
14 Cl2 9,0 18,4 33 3H2 + N2 11,2 17,2 52 SO2 9,6 17,0
15 CH3Cl 8,9 15,7 34 HBr 8,8 20,9 53 Toluen 8,6 12,4
16 Dician 9,2 15,2 35 HCl 8,8 18,7 54 2,3,3-Trimetilbutan 9,5 10,5
17 C6H6 9,2 12,0 36 HCN 9,8 14,9 55 Apă 8,0 16,0
18 Etan 9,1 14,5 37 HI 9,0 21,3 56 Xenon 9,3 23,0
19 Etil acetat 8,5 13,2 38 H2S 8,6 18,0

124
Fig. 33. Căldura specifică a unor gaze şi vapori la presiunea de 1 atm.
Nr. Interval de Nr. Interval de Nr. Interval de
crt. Gaz variaţie crt. Gaz variaţie crt. Gaz variaţie
10 Acetilenă 32-390 9 Etan 390-1110 36 HI 32-2550
15 Acetilenă 390-750 8 Etan 1110-2550 1 Hidrogen 32-1110
16 Acetilenă 750-2550 4 Etilenă 32-390 2 Hidrogen 1110-2550
27 Aer 32-2550 11 Etilenă 390-1110 5 Metan 32-570
12 Amoniac 32-1110 13 Etilenă 1110-2550 6 Metan 570-1290
14 Amoniac 1110-2550 17B Freon 11 (CCl3F) 32-300 7 Metan 1290-2500
Freon 113 (CCl2F- Monoxid de
17 Apă 32-2550 17D 32-300 26 32-2550
CClF2) carbon
26 Azot 32-2550 17C Freon 21 (CHCl2F) 32-300 25 NO2 32-1290
32 Clor 32-390 17A Freon 22 (CHClF2) 32-300 28 NO2 1290-2550
34 Clor 390-2550 19 H2S 32-1290 23 Oxigen 32-930
Dioxid de
18 32-750 21 H2S 1290-2550 29 Oxigen 930-2550
carbon
Dioxid de
24 750-2550 35 HBr 32-2550 22 SO2 32-750
carbon
3 Etan 32-390 30 HCl 32-2550 31 SO2 750-2550
20 HF 32-2550 33 Sulf 570-2550

125
Fig. 34. Diagrama T-S, pentru aer (1 kcal/Kg=4,19 KJ/Kg; 1 at = 9,81·104 Pa)

126
Fig. 35. Diagrama i-x pentru aer umed la temperaturi mici (diagrama Ramzin)

127
Fig. 36. Diagrama i-x pentru aer umed la temperaturi mari (diagrama Ramzin)

128
Fig. 37. Diagrama i-x pentru aer umed la p=101325 Pa

129
Fig. 38. Nomogramă pentru determinarea puterii necesare ventilatoarelor: Qv – debitul
volumetric în m3/h şi m3/s; H – înălţimea de refulare în Pa şi în mm H2O; P – puterea în CP
şi KW; η – randamentul total.

130
Fig. 39. Caracteristica ventilatorului centrifugal

Tabelul 73. Dependenţa presiunii atmosferice de altitudine


Altitudinea,
-600 0 +100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500
m
Presiunea
atmosferică, 11,3 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 8,6
m H2O

Tabelul 74. Temperatura medie şi umezeala relativă a aerului atmosferic în câteva


localităţi ale României
Ianuarie Iulie
Localitatea
t, ºC % t, ºC %
1 2 3 3 5
Alba Iulia – 3,3 86 20,5 66
Alexandria – 3,2 87 22,7 64
Arad – 1,1 83 21,4 58
Baia Mare – 2,4 84 19,9 67
Bacău – 4,3 81 20,8 60
Bistriţa – 4,4 81 19,1 71
Braşov – 3,9 80 17,8 65
Brăila – 2,3 82 23,1 58
Bucureşti-Filaret – 2,8 85 22,9 56
Bucureşti-Băneasa – 3,3 87 22,3 57
Buzău – 2,4 80 22,5 59

131
Tabelul 74 (continuare)
1 2 3 3 5
Calafat – 1,5 84 23,4 60
Călăraşi – 2,0 86 23,1 61
Cluj – 4,4 85 18,9 65
Câmpulug Muscel – 2,8 78 18,4 66
Constanţa – 0,3 88 22,2 74
Craiova – 2,5 83 22,7 58
Deva – 2,2 86 20,5 68
Fălticeni – 4,3 78 18,9 66
Galaţi – 3,1 85 22,6 61
Huşi – 3,5 79 21,3 59
Iaşi – 3,6 81 21,3 62
Jimbolia – 1,5 88 21,4 60
Lugoj – 1,0 85 21,4 65
Mangalia – 0,2 89 21,8 76
Oradea – 1,5 86 21,2 65
Ploieşti – 2,1 83 22,0 61
Piteşti – 2,4 76 20,8 62
Piatra Neamţ – 3,3 72 19,5 62
Roman – 4,9 80 19,9 64
Râmnicu Sărat – 2,8 78 22,1 60
Râmnicu Vâlcea – 2,4 71 21,3 59
Sibiu – 3,8 85 19,6 68
Sulina – 0,6 87 22,4 72
Timişoara – 1,2 86 21,6 62
Târgu Jiu – 2,5 82 21,6 62
Târgu Mureş – 4,3 82 19,4 70
Târgu Ocna – 2,7 67 20,0 59
Târgovişte – 2,3 84 21,0 66
Tulcea – 1,5 84 22,9 57
Drobeta Turnu Severin – 0,9 82 23,1 59
Vaslui – 4,2 84 21,0 58

Tabelul 75. Constantele atomice ale vâscozităţii


Atomi H O N Cl Br I C
Constanta atomică, n 2,7 29,7 37,0 60,0 79,0 110,0 50,2

132
Tabelul 76. Valoarea M ⋅TK pentru câteva gaze
Gazul M TK, K M ⋅ TK
Vapori de apă 18 647 108
Aer 29 132,7 61,9
Dioxid de carbon 44 304 115,5
Azot 28 126 59,5
Oxigen 32 154 70,2
Hidrogen 2 33 8,13
Oxid de carbon 28 134 61,4
Metan 16 190 55,1
Etilenă 28 283 89,0
Etan 30 305 95,6
Propan 44 370 128
Butan 58 426 157
Pentan 72 470 184
Hexan 86 508 209

Tabelul 77. Corecţii la constantele atomice ale vâscozităţii


Nr.
Caracterul legăturii şi al grupărilor p
crt.
1. Legătură dublă -15,5
2. Inel cu cinci atomi de carbon -24,0
3. Inel cu şase atomi de carbon -21,0
Catenă laterală a inelului de 6 atomi
4. de C, cu M < 16
-9,0
Catenă laterală a inelului de 6 atomi
5. de C, cu M > 17
-17,0
Aşezare în poziţii orto şi para ale
6. substituenţilor secundari
+3,0
Aşezare în poziţii meta ale
7. substituenţilor secundari
+1,0
8. R2CH-CHR2 +8,0
9. CR4 +13,0
10. R-CHO +16,0
11. R-CO-CH3 +5,0
-CH=CH-CH2X (X-grupă
12. +4,0
negativă)
13. R2CH-X (X-grupă negativă) +6,0
14. -OH +24,7
15. -COO -19,6
16. -COOH -7,9
17. NO2 -16,4

133
Tabelul 78. Valorile coeficientului lui Henry, E, pentru soluţiile apoase ale câtorva
gaze (se dă valoarea E.10-6 mm Hg; 1 mm Hg = 133,33 Pa)
Temperatura t, °C
Gazul
0 5 10 15 20 25 30 40 60 80 100
Acetilenă 0,55 0,64 0,73 0,82 0,92 1,01 1,11 - - - -
Aer 32,8 37,1 41,7 46,1 50,4 54,7 58,6 66,1 76,5 81,7 81,6
Azot 40,2 45,4 50,8 56,1 61,1 65,7 70,2 79,2 90,9 95,9 95,4
Bioxid de
0,553 0,666 0,792 0,93 1,08 1,24 1,41 1,77 2,59 - -
carbon
Brom 0,0162 0,0209 0,0278 0,0354 0,0451 0,056 0,0688 0,101 0,191 0,307 -
Clor 0,204 0,25 0,297 0,346 0,402 0,454 0,502 0,6 0,731 0,73 -
Etan 9,55 11,8 14,4 17,2 20 23 26 32,2 42,9 50,2 52,6
Etilenă 4,19 4,96 5,84 6,8 7,74 8,67 9,62 - - - -
Hidrogen 44 46,2 48,3 50,2 51,9 53,7 55,4 57,1 58,1 577,4 56,6
Hidrogen
0,203 0,239 0,278 0,321 0,367 0,414 0,463 0,566 0,782 1,03 1,12
sulfurat
Metan 17 19,7 22,6 25,6 28,5 31,4 34,1 39,5 47,6 51,8 53,3
Oxid de
26,7 30 33,6 37,2 40,7 44 47,1 52,9 62,5 64,3 64,3
carbon
Oxigen 19,3 22,1 24,9 27,7 30,4 33,3 36,1 40,7 47,8 52,2 53,3

8. TEHNICA VIDULUI
La alegerea pompelor de vacuum trebuie să se ţină seama de următorii factori:
a) calitatea depresiunii care trebuie realizată (tabelul 79); b) natura gazelor care
urmează a fi evacuate (gaze necondensabile, vapori sau amestecuri); c) corozivi-
tatea gazelor şi a vaporilor de evacuat; d) debitul pompei, pentru o evacuare într-un
anumit timp (tabelul 80). Pentru vapori şi gaze corosive se vor utiliza doar pompe
cu circulaţie de lichid, sau mai bine ejectoare cu aburi sau apă.
Tabelul 79. Calitatea vidului realizat de diferite tipuri de pompe
Tipul pompei Domeniul de utilizare(mm Hg)
Pompa cu inel de apă 103-101,5
Trompa de apă 103-101,2
Pompa cu palete 103-10-1
Pompe rotative în 2 trepte 103-10-1,5
Ejectoare cu vapori de apă 103-10-1,5
Pompa Root cu cilindri 103-10-3
Pompe moleculare 103-10-3
Pompa moleculară cu 2 trepte 103-10-5
Ejectoare cu vapori de ulei 100,5-10-3,5
Ejectoare cu vapori de Hg + Pompe de 101-10-7
difuziune
Pompe de difuziune cu mai multe trepte 10-0,7-10-7

134
Tabelul 80. Criterii de alegere a pompelor
Gaze necondensabile,
Calitatea Amestecuri , debit Vapori, debit
debit
vidului
mic mare mic mare mic mare
Pompă Pompă Pompă Pompă
Pompă cu Pompă cu
rotativă umedă umedă umedă
Vid coborât piston piston
Pompă cu Pompă cu Pompă cu Pompă cu
(uscat) (umed)
inel inel inel inel
Pompă
rotativă Ejector Ejector Ejector
Vid mijlociu - -
Ejector cu Hg cu Hg cu Hg
cu Hg
Pompă de
Pompă de
difuziune
difuziune
cuplată cu
Vid înaintat cuplată cu - - - -
ejectoare cu
pompă
Hg si pompe
rotativă
rotative

Tabelul 81. Clasificarea convenţională a domeniilor de vid


Domeniul de Densitatea moleculară, Drumul liber
Denumirea molecule/cm3
presiune, torri mijlociu, cm
-1
Vid coborât 760 2,69⋅1019-3,5⋅1016 6,6⋅10-6-5⋅10-3
Vid mijlociu 1-10-3 3,5⋅1016-3,5⋅1013 5⋅10-3-5
-3 -7
Vid înaintat 10 -10 3,5⋅1013-3,5⋅109 5-5⋅104
-7 -9
Vid foarte înaintat 10 -10 3,5⋅109-3,5⋅107 5⋅104-5⋅106
Ultravid <10-9 <3,5⋅107 106

Tabelul 82. Domeniile de utilizare a diferitelor instrumente pentru măsurarea


depresiunilor
Domeniul de utilizare,
Tipul instrumentului
mm Hg
Manometre cu membrana metalica 104-10-1
Manometre cu lichid 104-10-2
Manometre cu comprimare 102-10-5
Alfatron 102-10-4
Conductibilitate termica 102-10-4
Membrana de sticla sau cuarţ 101-10-5
Manometru radiometric 10-2-10-7
Manometru cu ionizare 10-1-10-9
Pentru recalcularea unităţilor în SI pornind de la vechile unităţi se vor utiliza relaţiile de
transformare: 1Pa (N/m2) = 7,50062·10-3 torri = 9,8692·10-6 atm =10-5 bari

135
9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE APEI (ÎN STARE S, L, G)

Tabelul 83. Proprietăţile fizice ale apei pe curba de saturaţie


p, v’·103, v” ρ”·102, i’ i” lν, s’ s”,
t, °C
bar m3/Kg m3/Kg Kg/m3 KJ/Kg KJ/Kg KJ/Kg KJ/(Kg·K) KJ/(Kg·K)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,010 6,92 1,0001 129,9 0,770 29,32 2513 2484 0,1054 8,975
0,015 13,038 1,0007 87,90 1,138 54,75 2525 2470 0,1958 8,827
0,020 17,514 1,0014 66,97 1,493 73,52 2533 2459 0,2609 8,722
0,025 21,094 1,0021 54,24 1,843 88,50 2539 2451 0,3124 8,642
0,030 24,097 1,0028 45,66 2,190 101,04 2545 2444 0,3546 8,576
0,035 26,692 1,0035 39,48 2,533 111,86 2550 2438 0,3908 8,521
0,040 28,979 1,0041 34,81 2,873 121,42 2554 2433 0,4225 8,473
0,045 31,033 1,0047 31,13 3,211 130,00 2557 2427 0,4507 8,431
0,050 32,88 1,0053 28,19 3,547 137,83 2561 2423 0,4761 8,393
0,055 34,59 1,0059 25,77 3,880 144,95 2564 2419 0,4993 8,359
0,060 36,18 1,0064 23,74 4,212 151,50 2567 2415 0,5207 8,328
0,065 37,65 1,0070 22,02 4,542 157,68 2570 2412 0,5406 8,300
0,070 39,03 1,0075 20,53 4,871 163,43 2572 2409 0,5591 8,274
0,075 40,32 1,0080 19,23 5,198 168,80 2574 2405 0,5764 8,250
0,080 41,54 1,0085 18,10 5,525 173,90 2576 2402 0,5927 8,227
0,085 42,69 1,0090 17,10 5,849 178,7 2578 2399 0,6080 8,206
0,090 43,79 1,0094 16,20 6,172 183,3 2580 2397 0,6225 8,186
0,095 44,84 1,0098 15,40 6,493 187,7 2582 2394 0,6362 8,167
0,10 45,84 1,0103 14,68 6,812 191,9 2584 2392 0,6492 8,149
0,11 47,72 1,0111 13,40 7,462 199,7 2588 2388 0,6740 8,116
0,12 49,45 1,0119 12,35 8,097 207,0 2591 2384 0,6966 8,085
0,13 51,07 1,0126 11,46 8,726 213,8 2594 2380 0,7174 8,057
0,14 52,58 1,0133 10,69 9,354 220,1 2596 2376 0,7368 8,031
0,15 54,00 1,0140 10,02 9,980 226,1 2599 2373 0,7550 8,007
0,16 55,34 1,0147 9,429 0,1060 231,7 2601 2369 0,7722 7,984
0,17 56,61 1,0153 8,909 11,23 236,9 2603 2366 0,7884 7,963
0,18 57,82 1,0159 8,444 11,85 241,9 2605 2363 0,8038 7,944
0,19 58,98 1,0165 8,025 12,47 246,7 2607 2360 0,8183 7,925
0,20 60,08 1,0171 7,647 13,08 251,4 2609 2358 0,8321 7,997
0,21 61,14 1,0177 7,304 13,69 255,9 2611 2355 0,8453 7,890
0,22 62,16 1,0183 6,992 14,30 260,2 2613 2353 0,8581 7,874
0,23 63,14 1,0188 6,708 14,91 264,3 2614 2350 0,8703 7,859
0,24 64,08 1,0193 6,445 15,51 268,2 2616 2348 0,8821 7,844
0,25 64,99 1,0199 6,202 16,12 272,0 2618 234 0,8934 7,830
0,26 65,88 1,0204 5,977 16,73 275,7 2620 2344 0,9043 7,816
0,27 66,73 1,0209 5,769 17,33 279,3 2621 2342 0,9147 7,803

136
Tabelul 83 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,28 67,55 1,0214 5,576 17,93 282,7 2623 2340 0,9248 7,791
0,29 68,35 1,0218 5,395 18,53 286,0 2624 2338 0,9346 7,779
0,30 69,12 1,0222 5,226 19,13 289,3 2625 2336 0,9441 7,769
0,32 70,60 1,0232 4,922 20,32 295,5 2627 2332 0,9625 7,745
0,34 72,02 1,0240 4,650 21,51 301,5 2630 2328 0,9796 7,724
0,36 73,36 1,0248 4,407 22,69 307,1 2632 2325 0,9958 7,705
0,38 74,64 1,0256 4,189 23,87 312,5 2634 2322 1,0113 7,687
0,40 75,88 1,0264 3,994 25,04 317,7 2636 2318 1,0261 7,670
0,45 78,75 1,0282 3,574 27,97 329,6 2641 2311 1,0601 7,629
0,50 81,35 1,0299 3,239 30,87 340,6 2645 2204 1,0910 7,593
0,55 83,74 1,0315 2,903 33,75 350,7 2649 2298 1,1193 7,561
0,60 85,95 1,0330 2,732 36,61 360,0 2653 2293 1,1453 7,531
0,65 88,02 1,0345 2,534 39,46 368,6 2657 2288 1,1693 7,504
0,70 89,97 1,0359 2,364 42,30 376,8 2660 2283 1,1918 7,479
0,75 91,80 1,0372 2,216 45,12 384,5 2663 2278 1,2130 7,456
0,80 93,52 1,0385 2,087 47,92 391,8 2665 2273 1,2330 7,434
0,85 95,16 1,0397 1,972 50,71 398,7 2668 2269 1,2518 7,414
0,90 96,72 1,0409 1,869 53,50 405,3 2670 2265 1,2696 7,394
0,95 98,21 1,0421 1,777 56,27 411,5 2673 2261 1,2865 7,376
1,00 99,64 1,0432 1,694 59,03 417,4 2675 2258 1,3026 7,360
1,1 102,32 1,0452 1,550 64,53 428,9 2679 2250 1,3327 7,328
1,2 104,81 1,0472 1,429 69,99 439,4 2683 2244 1,3606 7,298
1,3 107,14 1,0492 1,325 75,45 449,2 2687 2238 1,3866 7,271
1,4 109,33 1,0510 1,236 80,88 458,5 2690 2232 1,4109 7,246
1,5 111,38 1,0527 1,159 86,27 467,2 2693 2226 1,4336 7,223
1,6 113,32 1,0543 1,091 91,64 475,4 2696 2221 1,4550 7,202
1,7 115,17 1,0559 1,031 96,99 483,2 2699 2216 1,4752 7,182
1,8 116,94 1,0575 0,9773 102,3 490,7 2702 2211 1,4943 7,163
1,9 118,62 1,0591 0,9290 107,6 497,9 2704 2206 1,5126 7,145
2,0 120,23 1,0605 0,8854 112,9 504,8 2707 2202 1,5302 7,127
2,1 121,78 1,0619 0,8459 118,2 511,4 2709 2198 1,5470 7,111
2,2 123,27 1,0633 0,8098 123,5 517,8 2711 2193 1,5630 7,096
2,3 124,71 1,0646 0,7768 128,7 524,0 2713 2189 1,5783 7,081
2,4 126,09 1,0659 0,7465 134,0 529,8 2715 2185 1,5929 7,067
2,5 127,43 1,0627 0,7185 139,2 535,4 717 2182 1,6071 7,053
2,6 128,73 1,0685 0,6925 144,4 540,9 2719 2178 1,621 7,040
2,7 129,98 1,0697 0,6684 149,6 546,2 2721 2175 1,634 7,027
2,8 131,20 1,0709 0,6461 154,8 551,4 2722 2171 1,647 7,015
2,9 132,39 1,0721 0,6253 159,9 556,5 2724 2167 1,660 7,003
3,0 133,54 1,0733 0,6057 165,1 561,4 2725 2164 1,672 6,992
3,1 134,66 1,0744 0,5873 170,3 566,3 2727 2161 1,683 6,981

137
Tabelul 83 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,2 135,75 1,0754 0,5701 175,4 571,1 2728 2157 1,695 6,971
3,3 136,82 1,0765 0,5539 180,5 575,7 2730 2154 1,706 6,961
3,4 137,86 1,0776 0,5386 185,7 580,2 2731 2151 1,717 6,951
3,5 138,88 1,0786 0,5241 190,8 584,5 2732 2148 1,728 6,941
3,6 139,87 1,0797 0,5104 195,9 588,7 2734 2145 1,738 6,932
3,7 140,84 1,0807 0,4975 201,0 592,8 2735 2142 1,748 6,923
3,8 141,79 1,0817 0,4852 206,1 596,8 2736 2139 1,758 6,914
3,9 142,71 1,0827 0,4735 211,2 600,8 2737 2136 1,768 6,905
4,0 143,62 1,0836 0,4624 216,3 604,7 2738 2133 1,777 6,897
4,1 144,51 1,0845 0,4518 221,3 608,5 2740 2131 1,786 6,889
4,2 145,39 1,0855 0,4416 226,4 612,3 2741 2129 1,795 6,881
4,3 146,25 1,0865 0,4319 231,5 616,1 2742 2126 1,804 6,873
4,4 147,09 1,0874 0,4227 236,6 619,8 2743 2123 1,812 6,865
4,5 147,92 1,0883 0,4139 241,6 623,4 2744 2121 1,821 6,857
4,6 148,73 1,0892 0,4054 246,7 629,9 2745 2118 1,829 6,850
4,7 149,53 1,0901 0,3973 251,7 630,3 2746 2116 1,837 6,843
4,8 150,31 1,0910 0,3895 256,8 633,7 2747 2113 1,845 6,835
4,9 151,08 1,0918 0,3819 261,8 636,9 2748 2111 1,853 6,828
5,0 151,84 1,0927 0,3747 266,9 640,1 2749 2109 1,860 6,822
5,2 153,32 1,0943 0,3612 276,9 646,5 2750 2104 1,875 6,809
5,4 154,76 1,0960 0,3485 286,9 652,7 2752 2099 1,890 6,796
5,6 156,16 1,0976 0,3368 296,9 658,8 2754 2095 1,904 6,784
5,8 157,52 1,0992 0,3258 306,9 664,7 2755 2090 1,918 6,772
6,0 158,84 1,1007 0,3156 316,9 670,5 2757 2086 1,931 6,761
6,2 160,12 1,1022 0,3060 326,8 676,0 2758 2082 1,944 6,750
6,4 161,37 1,1037 0,2970 336,7 681,5 2760 2078 1,956 6,739
6,6 162,59 1,1052 0,2885 346,7 686,9 2761 2074 1,968 6,729
6,8 163,79 1,1066 0,2804 356,6 692,1 2762 2070 1,980 6,719
7,0 164,96 1,1081 0,2728 366,6 697,2 2764 2067 1,992 6,709
7,2 166,10 1,1095 0,2656 376,5 702,2 2765 2063 2,003 6,699
7,4 167,21 1,1109 0,2588 386,4 707,1 2766 2059 2,014 6,690
7,6 168,30 1,1123 0,2523 396,3 711,8 2767 2055 2,025 6,681
7,8 169,37 1,1136 0,2462 406,2 716,4 2768 2052 2,036 6,672
8,0 170,42 1,1149 0,2403 416,1 720,9 2769 2048 2,046 6,663
8,2 171,44 1,1162 0,2347 426,0 725,4 2770 2045 2,056 6,655
8,4 172,44 1,1175 0,2294 435,9 729,8 2771 2041 2,066 6,647
8,6 173,43 1,1187 0,2243 445,8 734,2 2772 2038 2,076 6,639
8,8 174,40 1,1200 0,2195 455,6 738,6 2773 2034 2,085 6,631
9,0 175,35 1,1213 0,2149 465,4 742,8 2774 2031 2,094 6,623
9,2 176,29 1,1225 0,2104 475,3 746,9 2775 2028 2,103 6,615
9,4 177,21 1,1237 0,2061 485,2 750,9 2776 2025 2,112 6,608
9,6 178,12 1,1249 0,2020 494,9 754,8 2777 2022 2,121 6,601

138
Tabelul 83 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9,8 179,01 1,1261 0,1982 504,5 758,8 2778 2019 2,130 6,594
10,0 179,88 1,1273 0,1946 513,9 762,7 2778 2015 2,138 6,587
10,5 182,00 1,1303 0,1856 538,8 772,1 2779 2007 2,159 6,570
11,0 184,05 1,1331 0,1775 563,4 781,1 2781 2000 2,179 6,554
11,5 186,04 1,1358 0,1701 587,9 789,8 2783 1993 2,198 6,538
12,0 187,95 1,1385 0,1633 612,4 798,3 2785 1987 2,216 6,523
12,5 189,80 1,1412 0,1570 636,9 806,5 2786 1980 2,234 6,509
13,0 191,60 1,1438 0,1512 661,4 814,5 2787 1973 2,251 6,495
13,5 193,34 1,1464 0,1458 685,9 822,3 2789 1967 2,268 6,482
14,0 195,04 1,1490 0,1408 710,3 830,0 2790 1960 2,284 6,469
14,5 196,68 1,1515 0,1361 734,8 837,4 2791 1954 2,299 6,457
15,0 198,28 1,1539 0,1317 759,3 844,6 2792 1947 2,314 6,445
15,5 199,84 1,1563 0,1276 783,7 851,5 2793 1941 2,329 6,433
16,0 201,36 1,1586 0,1238 808,0 858,3 2793 1935 2,344 6,422
16,5 202,85 1,1609 0,1201 832,5 865,0 2794 1929 2,358 6,411
17,0 204,30 1,1632 0,1167 856,9 871,6 2795 1923 2,371 6,400
17,5 205,72 1,1655 0,1135 881,2 878,1 2796 1918 2,384 6,389
18,0 207,10 1,1678 0,1104 905,8 884,4 2796 1912 2,397 6,379
18,5 208,45 1,1700 0,1075 930,3 890,6 2797 1907 2,410 6,369
19,0 209,78 1,1722 0,1047 954,9 896,6 2798 1901 2,422 6,359
19,5 211,09 1,1744 0,1021 979,5 902,6 2799 1896 2,435 6,350
20,0 212,37 1,1766 0,9958 1004,1 908,5 2799 1891 2,447 6,340
20,5 213,62 1,788 0,09719 1029 914,2 2800 1886 2,458 6,331
21,0 214,84 1,1809 0,09492 1054 919,8 2800 1880 2,470 6,322
21,5 216,05 1,1830 0,09276 1078 925,4 2800 1875 2,481 6,314
22,0 217,24 1,1851 0,09068 1103 930,9 2801 1870 2,492 6,305
22,5 218,41 1,1872 0,08869 1128 936,3 2801 1865 2,503 6,297
23,0 219,55 1,1892 0,08679 1152 941,5 2801 1860 2,514 6,288
23,5 220,67 1,1912 0,08498 1177 946,7 2802 1855 2,524 6,280
24,0 221,77 1,1932 0,08324 1201 951,8 2802 1850 2,534 6,272
24,5 222,85 1,1952 0,08156 1226 956,8 2802 1845 2,544 6,264
25,0 223,93 1,1972 0,07993 1251 961,8 2802 1840 2,554 6,256
25,5 224,99 1,1992 0,07837 1276 966,8 2803 1836 2,564 6,249
26,0 226,03 1,2012 0,07688 1301 971,7 2803 1831 2,573 6,242
26,5 227,05 1,2031 0,07545 1325 976,6 2803 1826 2,582 6,234
27,0 228,06 1,2050 0,07406 1350 981,3 2803 1822 2,592 6,227
27,5 229,06 1,2069 0,7271 1375 985,9 2803 1817 2,602 6,220
28,0 230,04 1,2088 0,07141 1400 990,4 2803 1813 2,611 6,213
28,5 231,01 1,2107 0,07016 1425 994,9 2803 1808 2,620 6,206
29,0 231,96 1,2126 0,06895 1450 999,4 2803 1804 2,628 6,199
29,5 232,90 1,2145 0,06778 1475 1003,8 2804 1800 2,637 6,193
30 233,83 1,2163 0,06665 1500 1008,3 2804 1796 2,646 6,186

139
Tabelul 83 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 235,66 1,2201 0,06450 1550 1016,9 2804 1787 2,662 6,173
32 237,44 1,2238 0,06246 1601 1025,3 2803 1778 2,679 6,161
33 239,18 1,2274 0,06055 1652 1033,7 2803 1769 2,695 6,149
34 240,88 1,2310 0,05875 1702 1041,9 2803 1761 2,710 6,137
35 242,54 1,2345 0,05704 1753 1049,8 2803 1753 2,725 6,125
36 244,16 1,2380 0,05543 1804 1057,5 2802 1745 2,740 6,113
37 245,75 1,2415 0,05391 1855 1065,2 2802 1737 2,755 6,102
38 247,31 1,2450 0,05246 1906 1072,7 2808 1729 2,769 6,091
39 248,84 1,2485 0,05108 1958 1080,2 2801 1721 2,783 6,081
40 250,33 1,2552 0,04977 2009 1087,5 2801 1713 2,796 6,070
41 252,80 1,2554 0,04852 2061 1094,7 2800 1705 2,810 6,059
42 253,24 1,2588 0,04732 2113 1101,7 2800 1698 2,823 6,049
43 254,66 1,2622 0,04617 2166 1108,5 2799 1691 2,836 6,039
44 256,05 1,2656 0,04508 2218 1115,3 2798 1683 2,849 6,029
45 257,41 1,2690 0,04404 2271 0022,1 2798 1676 2,862 6,020
46 258,75 1,2724 0,04305 2323 0028,8 2797 1668 2,874 6,010
47 260,07 1,2757 0,04210 2376 1135,4 2796 1661 2,886 6,001
48 261,37 1,2790 0,04118 2429 1141,8 2796 1654 2,898 5,991
49 262,65 1,2824 0,04029 2482 1148,2 2795 1647 2,909 5,982
50 263,91 1,2857 0,03944 2535 1154,4 2794 1640 2,921 5,973
51 265,15 1,2890 0,03863 2589 1160,6 2793 1632 2,932 5,964
52 266,38 1,2923 0,03784 2643 1166,8 2792 1625 2,943 5,956
53 267,58 1,2955 0,03708 2697 1172,9 2791 1618 2,954 5,947
54 268,77 1,2988 0,03635 2751 1179,0 2791 1612 2,965 5,939
55 269,94 1,3021 0,03564 2806 1184,9 2790 1604,6 2,976 5,930
56 271,10 1,3054 0,03495 2861 1190,8 2789 1597,7 2,987 5,922
57 272,24 1,3087 0,03429 2916 1196,6 2788 1591,0 2,997 5,914
58 273,36 1,3120 0,03365 2972 1202,4 2786 1584,3 3,007 5,906
59 274,47 1,3152 0,03303 3028 1208,2 2786 1577,6 3,017 5,898
60 275,56 1,3185 0,03243 3084 1213,9 2785 1570,8 3,027 5,890
61 276,64 1,3217 0,03185 3140 1219,6 2784 1564,1 3,037 5,882
62 277,71 1,3250 0,03130 3195 1225,1 2782 1557,4 3,047 5,874
63 278,76 1,3282 0,03076 3251 1230,6 2781 1550,7 3,057 5,866
64 279,80 1,3314 0,03024 3307 1236,0 2780 1544,1 3,066 5,859
65 280,83 1,3347 0,02973 3364 1241,3 2779 1537,5 3,076 5,851
66 281,85 1,3380 0,02923 3421 1246,6 2778 1530,9 3,085 5,844
67 282,86 1,3412 0,02874 3479 1251,8 2776 1524,4 3,095 5,836
68 283,85 1,3445 0,02827 3537 1257,0 2775 1517,9 3,104 5,829
69 284,83 1,3478 0,02782 3595 1262,2 2773 1511,4 3,113 5,822
70 285,80 1,3510 0,02737 3654 1267,4 2772 1504,9 3,122 5,814
71 286,76 1,3542 0,02694 3712 1272,5 2771 1498,4 3,131 5,807
72 287,71 1,3574 0,02652 3771 1277,6 2769 1492,0 3,140 5,800

140
Tabelul 83 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
73 288,65 1,3607 0,02611 3830 1282,6 2768 1485,6 3,149 5,793
74 289,58 1,3640 0,02571 3889 1287,6 2767 1479,2 3,158 5,786
75 290,50 1,3673 0,02532 3949 1292,7 2766 1472,8 3,166 5,779
76 291,41 1,3706 0,02494 4009 1297,7 2764 1466,4 3,174 5,772
77 292,32 1,3739 0,02457 4070 1302,6 2763 1460,0 3,183 5,765
78 293,22 1,3772 0,02421 4130 1307,4 2761 1453,7 3,192 5,758
79 294,10 1,3805 0,02386 4191 1312,2 2759 1447,4 3,200 5,751
80 294,98 1,3838 0,02352 4252 1317,0 2758 1441,1 3,208 5,745
81 295,85 1,3872 0,02318 4314 1321,8 2757 1434,8 3,216 5,738
82 296,71 1,3905 0,02285 4376 1326,6 2755 1428,5 3,224 5,731
83 297,56 1,3938 0,02253 4438 1331,4 2753 1422,2 3,232 5,724
84 298,40 1,3972 0,02222 4500 1336,1 2752 1416,0 3,240 5,717
85 299,24 1,4005 0,02192 4562 1340,8 2751 1409,8 3,248 5,711
86 300,07 1,4039 0,02162 4625 1345,4 2749 1403,7 3,255 5,704
87 300,89 1,4073 0,02132 4690 1350,1 2747 1397,6 3,263 5,698
88 301,71 1,4106 0,02103 4755 1354,7 2746 1391,5 3,271 5,691
89 302,52 1,4140 0,02075 4819 1359,2 2744 1385,4 3,279 5,685
90 303,32 1,4174 0,02048 4883 1363,7 2743 1379,3 3,287 5,678
91 304,11 1,4208 0,02021 4948 1368,2 2741 1373,2 3,294 5,672
92 304,90 1,4242 0,01995 5013 1372,7 2740 1367,0 3,301 5,665
93 305,67 1,4276 0,01969 5079 1377,1 2738 1360,9 3,309 5,659
94 306,45 1,4310 0,01944 5145 1381,5 2736 1354,7 3,316 5,653
95 307,22 1,4345 0,01919 5211 1385,9 2734 1348,4 3,324 5,646
96 307,98 1,4380 0,01895 5277 1390,2 2732 1342,1 3,331 5,640
97 308,74 1,4415 0,01871 5344 1394,5 2730 1335,8 3,338 5,634
98 309,49 1,4450 0,01848 5411 1398,9 2728 1329,5 3,346 5,628
99 310,23 1,4486 0,01825 5479 1403,3 2726 1323,2 3,353 5,621
100 310,96 1,4521 0,01803 5546 1407,7 2725 1317,0 3,360 5,615
102 312,42 1,4592 0,01759 5685 1416,4 2721 1304,6 3,374 5,602
104 313,86 1,4664 0,01716 5827 1425,0 2717 1292,3 3,388 5,590
106 315,28 1,4736 0,01675 5970 1433,5 2713 1280,0 3,402 5,578
108 316,67 1,4808 0,01636 6113 1441,9 2709 1267,3 3,416 5,565
110 318,04 1,489 0,01598 6258 1450,2 2705 1255,4 3,430 5,553
112 319,39 1,496 0,01561 6405 1458,4 2701 1243,0 3,443 5,541
114 320,73 1,503 0,01526 6554 1466,6 2697 1230,6 3,457 5,528
116 322,05 1,511 0,01491 6706 1474,8 2693 1218,3 3,470 5,516
118 323,35 1,519 0,01458 6859 1483,0 2689 1205,9 3,483 5,504
120 324,63 1,527 0,01426 7013 1491,1 2685 1193,5 3,496 5,492

141
Tabelul 84. Proprietăţi fizice ale apei pe curba de saturaţie
p, ρ, i, cν, λ.102, a.108 η.106, ν.106, β.104 σ⋅104, Pr
t, ºC
bar Kg/m KJ/Kg KJ/(Kg·K) W/(m.K) m2/s Pa·s m2/s K-1 Ν/m
3
-
0 1,013 999,9 0,00 4,212 55,1 13,1 1788 1,789 -0,63 756,4 13,67
10 1,013 999,7 42,04 4,191 57,4 13,7 1306 1,306 +0,70 741,6 9,52
20 1,013 998,2 83,91 4,183 59,9 14,3 1004 1,006 1,82 726,9 7,02
30 1,013 995,7 125,7 4,174 61,8 14,9 801,5 0,805 3,21 712,2 5,42
40 1,013 992,2 167,5 4,174 63,5 15,3 653,3 0,659 3,87 696,5 4,31
50 1,013 988,1 209,3 4,174 64,8 15,7 549,4 0,556 4,49 676,9 3,54
60 1,013 983,2 251,1 4,179 65,9 16,0 469,4 0,478 5,11 662,2 2,98
70 1,013 977,8 293,0 4,187 66,8 16,3 406,1 0,415 5,70 643,5 2,55
80 1,013 971,8 335,0 4,195 67,4 16,6 355,1 0,365 6,32 625,9 2,21
90 1,013 965,3 377,0 4,208 68,0 16,8 314,9 0,326 6,95 607,2 1,95
100 1,013 958,4 419,1 4,220 68,3 16,9 282,5 0,295 7,52 588,6 1,75
110 1,43 951,0 461,4 4,233 68,5 17,0 259,0 0,272 8,08 569,0 1,60
120 1,98 943,1 503,7 4,250 68,6 17,1 237,4 0,252 8,64 548,4 1,47
130 2,70 934,8 546,4 4,266 68,6 17,1 217,8 0,233 9,19 528,8 1,36
140 3,61 926,1 589,1 4,287 68,5 17,2 201,1 0,217 9,72 507,2 1,26
150 4,76 917,0 632,2 4,313 68,4 17,3 186,4 0,203 10,3 486,6 1,17
160 6,18 907,4 675,4 4,366 68,3 17,3 173,6 0,191 10,7 466,0 1,10
170 7,92 897,3 719,3 4,380 67,9 17,3 162,8 0,181 11,3 443,4 1,05
180 10,03 886,9 763,3 4,417 67,4 17,2 153,0 0,173 11,9 422,8 1,00
190 12,55 876,0 807,8 4,459 67,0 17,1 144,2 0,165 12,6 400,2 0,96
200 15,55 863,0 852,8 4,505 66,3 17,0 136,4 0,158 13,3 376,7 0,93
210 19,08 852,8 897,7 4,555 65,5 16,9 130,5 0,153 14,1 354,1 0,91
220 23,20 840,3 843,7 4,614 64,5 16,6 124,6 0,149 14,8 331,6 0,89
230 27,98 827,3 990,2 4,681 63,7 16,4 119,7 0,145 15,9 310,0 0,88
240 33,48 813,6 1037,5 4,756 62,8 16,2 114,8 0,141 16,8 285,5 0,87
250 39,78 799,0 1085,7 4,844 61,8 15,9 109,9 0,137 18,1 261,9 0,86
260 46,94 784,0 1135,1 4,949 60,5 15,6 105,9 0,135 19,7 237,4 0,87
270 55,05 767,9 1185,3 5,070 59,0 15,1 102,0 0,133 21,6 214,8 0,88
280 64,19 750,7 1236,8 5,230 57,4 14,6 98,1 0,131 23,7 191,3 0,90
290 74,45 732,3 1290,0 5,485 55,8 13,9 94,2 0,129 26,2 168,7 0,93
300 85,92 712,5 1344,9 5,736 54,0 13,2 91,2 0,128 29,2 144,2 0,97
310 98,70 691,1 1402,2 6,071 52,3 12,5 88,3 0,128 32,9 120,7 1,03
320 112,90 667,1 1462,1 6,574 50,6 11,5 85,3 0,128 38,2 98,10 1,11
330 128,65 640,2 1526,2 7,244 48,4 10,4 81,4 0,127 43,3 76,71 1,22
340 146,08 610,1 1594,8 8,165 45,7 9,17 77,5 0,127 53,4 56,70 1,39
350 165,37 574,4 4671,4 9,504 43,0 7,88 72,6 0,126 66,8 38,16 1,60
360 186,74 528,0 1761,5 13,984 39,5 5,36 66,7 0,126 109 20,21 2,35
370 210,53 450,5 1892,5 40,321 33,7 1,86 56,9 0,126 264 4,71 6,79

142
Tabelul 85. Vâscozitatea dinamică a apei
Vâscozitatea Vâscozitatea Vâscozitatea
Temperatura Temperatura Temperatura
dinamică η, dinamică η, dinamică η,
t, °C t, °C t, °C
mPa.s (cP) mPa.s (cP) mPa.s (cP)
0 1,792 33 0,7523 67 0,4233
1 1,731 34 0,7371 68 0,4174
2 1,673 35 0,7225 69 0,4117
3 1,619 36 0,7085 70 0,4061
4 1,567 37 0,6947 70 0,4006
5 1,519 38 0,6814 72 0,3952
6 1,473 39 0,6685 73 0,3900
7 1,428 40 0,6560 74 0,3849
8 1,386 41 0,6439 75 0,3799
9 1,346 42 0,6321 76 0,3750
10 1,308 43 0,6207 77 0,3702
11 1,271 44 0,6097 78 0,3655
12 1,236 45 0,5988 79 0,3610
13 1,203 46 0,5883 80 0,3565
14 1,171 47 0,5782 81 0,3521
15 1,140 48 0,5683 82 0,3478
16 1,111 49 0,5688 83 0,3436
17 1,083 50 0,5494 84 0,3395
18 1,056 51 0,5404 85 0,3355
19 1,030 52 0,5315 86 0,3315
20 1,005 53 0,5229 87 0,3276
20,2 1,000 54 0,5146 88 0,3239
21 0,9810 55 0,5064 89 0,3202
22 0,9579 56 0,4985 90 0,3165
23 0,9358 57 0,4907 91 0,3130
24 0,9142 58 0,4832 92 0,3095
25 0,8937 59 0,4759 93 0,3060
26 0,8737 60 0,4688 94 0,3027
27 0,8545 61 0,4618 95 0,2994
28 0,8360 62 0,4550 96 0,2962
29 0,8180 63 0,4483 97 0,2930
30 0,8007 64 0,4418 98 0,2899
31 0,7840 65 0,4355 99 0,2868
32 0,7679 66 0,4293 100 0,2838

143
Tabelul 86. Proprietăţile fizice ale apei (pe linia de saturaţie)
p, t, ρ, i, c, λ.102, a·107, η·106, ν·106, β·104, σ·104,
o Pr
at C Kg/m KJ/Kg KJ/(Kg·K) W/(m·K) m2/s Pa·s m2/s
3
K-1 N/m
1 0 1000 0 4,23 55,1 1,31 1790 1,79 -0,63 756 13,7
1 10 1000 41,9 4,19 57,5 1,37 1310 1,31 +0,70 762 9,52
1 20 998 83,8 4,19 59,9 1,43 1000 1,01 1,82 727 7,02
1 30 996 126 4,18 61,8 1,49 804 0,81 3,21 712 5,42
1 40 992 168 4,18 63,4 1,53 657 0,66 3,87 697 4,31
1 50 988 210 4,18 61,8 1,57 549 0,556 4,49 677 3,51
1 60 983 251 4,18 65,9 1,61 470 0,478 5,11 662 2,98
1 70 978 293 4,19 66,8 1,63 406 0,415 5,70 643 2,55
1 80 972 335 4,19 67,5 1,66 355 0,365 6,32 626 2,21
1 90 965 377 4,19 68,0 1, 68 315 0,326 6,95 607 1,95
1,03 100 958 419 4,23 68,3 1,69 282 0,295 7,5 589 1,75
1,46 110 951 461 4,23 68,5 1,69 256 0,268 8,0 569 1,58
2,02 120 943 503 4,23 68,6 1,72 231 0,244 8,6 549 1,43
2,75 130 935 545 4,27 68,6 1,72 212 0,226 9,2 529 1,32
3,68 140 926 587 4,27 68,5 1,72 196 0,212 9,7 507 1,23
4,85 150 917 629 4,32 68,4 1,72 185 0,202 10,3 487 1,17
6,30 160 907 671 4,36 68,3 1,72 174 0,191 10,8 466 1,10
8,08 170 897 713 4,40 67,9 1,72 163 0,181 11,5 444 1,05
10,23 180 887 755 4,44 67,5 1,72 153 0,173 12,2 424 1,01

Tabelul 87. Proprietăţile fizice ale aburului pe curba de saturaţie


p, ρ, i, lv cp, λ.102, a .107, η.106, ν. 106,
3 Pr
bar Kg/m KJ/Kg KJ/Kg KJ/(Kg·K) W/(m·K) m2/s Pa·s m2/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,013 0,598 2675,9 2256,8 2,135 2,372 18,58 11,97 20,02 1,08
1,43 0,826 2691,4 2230,0 2,177 2,489 13,83 12,46 15,07 1,09
1,98 1,121 2706,5 2202,8 2,206 2,593 10,50 12,85 11,46 1,09
2,70 1,496 2720,7 2174,3 2,257 2,686 7,972 13,24 8,85 1,11
3,61 1,966 2734,1 2145,0 2,315 2,791 6,130 13,54 6,89 1,12
4,76 2,547 2746,7 2114,3 2,395 2,884 4,728 13,93 5,7 1,16
6,18 3,258 2758,0 2082,6 2,479 3,012 3,722 14,32 4,39 1,18
7,92 4,122 2768,9 2049,5 2,583 3,128 2,939 14,72 3,57 1,21
10,03 5,157 2778,5 2015,2 2,709 3,268 2,339 15,11 2,93 1,25
12,55 6,397 2786,4 1978,8 2,856 3,419 1,872 15,60 2,44 1,30
15,55 7,862 2793,1 1940,7 3,023 3,547 1,492 15,99 2,03 1,36
19,08 9,588 2798,2 1900,5 3,199 3,722 1,214 16,38 1,71 1,41
23,20 11,62 2801,5 1875,8 3,408 3,896 0,983 16,87 1,45 1,47

144
Tabelul 87 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27,98 13,99 2803,2 1813,0 3,634 4,094 0,806 17,36 1,24 1,54
33,48 16,76 2803,2 1765,6 3,881 4,291 0,658 17,76 1,06 1,61
39,78 19,98 2801,1 1715,3 4,158 4,521 0,544 18,25 0,913 1,68
46,94 23,72 2796,5 1661,4 4,468 4,803 0,453 18,84 0,794 1,75
55,05 28,09 2789,8 1604,4 4,815 5,106 0,378 19,32 0,688 1,82
64,19 33,19 2779,7 1542,9 5,234 5,489 0,317 19,91 0,600 1,90
74,45 39,15 24766, 1476,3 5,694 5,827 0,261 20,60 0,526 2,01
85,92 46,21 27249, 1404,3 6,280 6,268 0,216 21,29 0,461 2,13
98,72 54,58 27247, 1325,2 7,118 6,838 0,176 21,98 0,403 2,29
112,90 64,72 27002, 1238,1 8,206 7,513 0,141 22,86 0,353 2,50
128,65 77,10 2665,9 1139,7 9,881 8,257 0,108 23,94 0,310 2,86
146,08 92,76 2621,9 1027,3 12,35 9,304 0,0811 25,21 0,272 3,35
165,37 113,6 2564,5 893,1 16,24 10,70 0,0580 26,58 0,234 4,03
186,74 144,0 2481,2 719,7 23,03 12,79 0,0396 29,14 0,202 5,23
210,53 203, 0 2330,9 431,4 56,52 17,10 0,0150 33,75 0,166 11,10

Tabelul 88. Presiunea de saturaţie a vaporilor de apă din aerul umed, în funcţie de
temperatură
t, ºC p, mbar t, ºC p, mbar t, ºC p, mbar
1 2 1 2 1 2
-20 1,029 20 23,37 60 199,17
-19 1,113 21 24,85 61 208,6
-18 1,246 22 26,42 62 218,4
-17 1,369 23 28,08 63 228,5
-16 1,503 24 29,82 64 239,1
-15 1,649 25 31,67 65 250,1
-14 1,808 26 33,60 66 261,5
-13 1,980 27 35,64 67 273,3
-12 2,169 28 37,78 68 285,6
-11 2,373 29 40,04 69 298,3
-10 2,595 30 42,41 70 311,6
-9 2,833 31 44,91 71 325,3
-8 3,095 32 47,53 72 339,6
-7 3,376 33 50,29 73 354,3
-6 3,681 34 53,18 74 369,6
-5 4,011 35 56,22 75 385,5
-4 4,368 36 59,40 76 401,9
-3 4,754 37 62,74 77 418,9
-2 5,172 38 66,24 78 436,5
-1 5,621 39 69,91 79 454,7

145
Tabelul 88 (continuare)
1 2 1 2 1 2
0 6,108 40 73,75 80 473,6
1 6,565 41 77,77 81 493,1
2 7,054 42 81,98 82 513,3
3 7,574 43 86,39 83 534,2
4 8,129 44 91,00 84 555,7
5 8,718 45 95,82 85 578,0
6 9,346 46 100,85 86 601,1
7 10,013 47 106,12 87 624,9
8 10,721 48 111,62 88 649,7
9 11,473 49 117,36 89 674,9
10 12,271 50 123,35 90 701,1
11 13,117 51 128,60 91 728,1
12 14,015 52 136,13 92 756,1
13 14,996 53 142,93 93 784,9
14 15,974 54 150,02 94 814,6
15 17,040 55 157,41 95 845,2
16 18,169 56 165,09 96 876,9
17 19,363 57 173,12 97 909,5
18 20,620 58 181,46 98 943,0
19 21,957 59 190,15 99 977,6

Tabelul 89. Proprietăţile vaporilor de apă saturanţi în funcţie de temperatură


Densitatea,
Temperatu

vaporizare
saturat, i’,
Presiunea

latentă de
lichidului

i”, KJ/Kg
saturanţi,
vaporilor
absolută,

r, KJ/Kg
specific,

Entalpia

Entalpia

Căldura
Volum

KJ/Kg
m3/Kg

Kg/m3
ra, ºC

ata

1 2 3 4 5 6 7
0 0,0062 206,5 0,0084 0 2493,1 2493,1
5 0,0089 147,1 0,00680 20,95 2502,7 2481,7
10 0,0125 106,4 0,00940 41,90 2512,3 2470,4
15 0,0174 77,9 0,01283 62,85 2522,4 2459,5
20 0,0238 57,8 0,01729 83,80 2532,0 2448,2
25 0,0323 43,40 0,02304 104,75 2541,7 2436,9
30 0,0433 32,93 0,03036 125,70 2551,3 2425,6
35 0,0573 25,25 0,03960 146,65 2561,0 2414,3
40 0,0752 19,55 0,05114 167,60 2570,6 2403,0
45 0,0977 15,28 0,06543 188,55 2579,8 2391,3
50 0,1258 12,054 0,0830 209,50 2589,5 2380,0
55 0,1605 9,589 0,1043 230,45 2598,7 2368,2
60 0,2031 7,687 0,1301 251,40 2608,3 2356,9
65 0,2550 6,209 0,1611 272,35 2617,5 2345,2

146
Tabelul 89 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7
70 0,3177 5,052 0,1979 293,30 2626,3 2333,0
75 0,393 4,139 0,2416 314,3 2636 2321
80 0,483 3,414 0,2929 335,2 2644 2310
85 0,590 2,832 0,3531 356,2 2653 2297
90 0,715 2,365 0,4229 377,1 2662 2285
95 0,862 1,985 0,5039 398,1 2671 2273
100 1,033 1,675 0,5970 419,0 2679 2260
105 1,232 1,421 0,7036 440,4 2687 2248
110 1,461 1,212 0,8254 461,3 2696 2234
115 1,724 1,038 0,9635 482,7 2704 2221
120 2,025 0,893 1,1199 504,1 2711 2207
125 2,367 0,7715 1,296 525,4 2718 2194
130 2,755 0,6693 1,494 546,8 2726 2179
135 3,192 0,5831 1,715 268,2 2733 2165
140 3,685 0,5096 1,962 589,5 2740 2150
145 4,238 0,4469 2,238 611,3 2747 2125
150 4,855 0,3933 2,543 632,7 2753 2120
160 6,303 0,3075 3,252 654,1 2765 2089
170 8,080 0,2431 4,113 719,8 2776 2056
180 10,23 0,1944 5,145 763,8 2785 2021
190 12,80 0,1568 6,378 808,3 2792 1984
200 15,85 0,1276 7,840 852,7 2798 1945
210 19,55 0,1045 9,567 897,9 2801 1904
220 23,66 0,0862 11,600 943,2 2803 1860
230 28,53 0,07155 13,98 989,3 2802 1813
240 334,13 0,05967 16,76 1035 2799 1763
250 40,55 0,04998 20,01 1082 2792 1710
260 47,85 0,04199 23,82 1130 2783 1653
270 56,11 0,03538 28,27 1178 2770 1593
280 65,42 0,02988 33,47 1226 2754 1528
290 75,88 0,02525 39,60 1275 2734 1459
300 87,6 0,02131 46,93 1327 2710 1384
310 100,7 0,01799 55,59 1380 2682 1302
320 115,2 0,011516 65,95 1437 2650 1213
330 131,3 0,01273 78,53 1798 2613 1117
340 149,0 0,01064 93,98 1564 2571 1009
350 168,6 0,00884 113,2 1638 2519 881,2
360 190,3 0,00716 139,6 1730 2444 713,6
370 214,5 0,00585 171,0 1890 2304 411,5
374 225 0,00310 322,6 2100 2100 0

147
Tabelul 90. Proprietăţile vaporilor de apă saturaţi în funcţie de presiune

Temperatura

vaporizare r,
absolută, ata

Densitatea,

saturaţi, i”,
saturat, i’,
Presiunea

latentă de
lichidului

vaporilor
specific,

Entalpia
Entalpia

Căldura
Volum

KJ/Kg
Kg/m3

KJ/Kg
KJ/Kg
m3/Kg
, ºC
1 2 3 4 5 6 7
0,01 6,6 131,60 0,00760 27,7 2506 2478
0,015 12,7 89,64 0,01116 53,2 2518 2465
0,02 17,1 68,27 0,01465 71,6 2526 2455
0,025 20,7 55,28 0,01809 86,7 2533 2447
0,03 23,7 46,53 0,2149 99,3 2539 2440
0,04 28,6 35,46 0,02820 119,8 2548 2429
0,05 32,5 28,73 0,03481 136,2 2556 2420
0,06 35,8 24,19 0,04133 150,0 2562 2413
0,08 41,1 18,45 0,05420 172,2 2573 2400
0,10 45,4 14,96 0,06686 190,0 2581 2390
0,12 49,0 12,60 0,07937 205,3 2588 2382
0,15 53,6 10,22 0,09789 224,6 2596 2372
0,20 59,7 7,977 0,1283 250,1 2607 2358
0,30 68,7 5,331 0,1876 287,9 2620 2336
0,40 75,4 4,072 0,2456 315,9 2632 2320
0,50 80,9 3,304 0,3027 339,0 2642 2307
0,60 85,5 2,785 0,3590 358,2 2650 2296
0,70 89,3 2,411 0,4147 375,0 2657 2286
0,80 93,0 2,128 0,4699 389,7 2663 2278
0,90 96,2 1,906 0,5246 403,1 2668 2270
1,0 99,1 1,727 0,5790 415,2 2677 2264
1,2 104,2 1,457 0,6865 437,0 2686 2249
1,4 108,7 1,261 0,7931 456,3 2693 2237
1,6 112,7 1,113 0,898 473,1 2703 2227
1,8 116,3 0,997 1,003 483,6 2709 2217
2,0 119,6 0,903 1,107 502,4 2710 2208
3,0 132,9 0,6180 1,618 558,9 2730 2171
4,0 142,9 0,4718 2,120 601,1 2744 2141
5,0 151,1 0,3825 2,614 637,7 2754 2117
6,0 158,1 0,3222 3,104 667,9 2768 2095
7,0 164,2 0,2785 3,591 694,3 2769 2075
8,0 169,6 0,2454 4,075 718,4 2776 2057
9,0 174,5 0,2195 4,536 740,0 2780 2040
10 179,0 0,1985 5,037 759,6 2784 2024

148
Tabelul 90 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7
11 183,2 0,1813 5,516 778,1 2787 2009
12 187,1 0,1668 5,996 795,3 2790 1995
13 190,7 0,1545 6,474 811,2 2793 1984
14 194,1 0,1438 6,952 826,7 2795 1968
15 197,4 0,1346 7,431 840,9 2796 1956
16 200,4 0,1264 7,909 854,8 2798 1943
17 203,4 0,1192 8,389 867,7 2799 1931
18 206,2 0,1128 8,868 880,3 2800 1920
19 208,8 0,1070 9,349 892,5 2801 1909
20 211,4 0,1017 9,83 904,2 2802 1898
30 232,8 0,06802 14,70 1002 2801 1800
40 249,2 0,05069 19,73 1079 2793 1715
50 262,7 0,04007 24,96 1143 2780 1637
60 274,3 0,03289 30,41 1199 2763 1565
70 284,5 0,02769 36,12 1249 2746 1497
80 293,6 0,02374 42,13 1294 2726 1432
90 301,9 0,02064 48,45 1337 2705 1369
100 309,5 0,01815 55,11 1377 2684 1306
120 323,1 0,01437 69,60 1455 2638 1183
140 335,0 0,01164 85,91 1531 2592 1061
160 345,7 0,00956 104,6 1606 2540 934
180 355,4 0,00782 128,0 1684 2483 799
200 364,2 0,00614 162,9 1783 2400 617
225 374 0,00310 322,6 2100 2100 0

Tabelul 91. Presiunea vaporilor de apă saturaţi în intervalul de temperatură –20oC ÷


+100oC
t, p, t, p, t, p, t, p, t, p,
ºC mm Hg ºC mm Hg ºC mm Hg ºC mm Hg ºC mm Hg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-20 0,722 5 6,54 30 31,82 55 118,0 80 355,1
-19 0,850 6 7,01 31 33,70 56 123,8 81 369,7
-18 0,935 7 7,51 32 35,66 57 129,8 82 384,9
-17 1,027 8 8,05 33 37,73 58 136,1 83 400,6
-16 1,128 9 8,61 34 39,90 59 142,6 84 416,8
-15 1,238 10 9,21 35 42,18 60 149,4 85 433,6
-14 1,357 11 9,84 36 44,56 61 156,4 86 450,9
-13 1,486 12 10,52 37 47,07 62 163,8 87 468,7
-12 1,627 13 11,23 38 49,65 63 171,4 88 487,1

149
Tabelul 91 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-11 1,780 14 11,99 39 52,41 64 179,3 89 506,1
-10 1,946 15 12,79 40 55,32 65 187,5 90 525,8
-9 2,125 16 13,63 41 58,34 66 196,1 91 546,1
-8 2,321 17 14,53 42 61,50 67 205,0 92 567,0
-7 2,532 18 15,48 43 61,80 68 214,2 93 588,6
-6 2,761 19 16,48 44 68,26 69 223,7 94 610,9
-5 3,008 20 17,54 45 71,88 70 233,7 95 633,9
-4 3,276 21 18,65 46 75,65 71 243,9 96 657,6
-3 3,566 22 19,83 47 79,60 72 254,6 97 682,1
-2 3,879 23 21,07 48 83,71 73 265,7 98 707,3
-1 4,216 24 22,38 49 88,02 74 277, 2 99 733,2
0 4,579 25 23,76 50 92,51 75 289,1 100 760,0
+1 4,93 26 25,21 51 97,20 76 301,1
2 5,29 27 26,74 52 102,1 77 314,1
3 5,69 28 28,35 53 107,2 78 327,3
4 6,10 29 30,04 54 112,5 79 311,0
Notă: Transformarea în S.I.: 1 mm Hg = 133,3 Pa

Tabelul 92. Valori orientative pentru coeficienţii parţiali de transfer termic (λ/δ) ale
depunerilor (crustelor)
Agentul termic (λ/δ)cruste, W/(m2·K)
Apă distilată 11000
Apă de mare 6000-6000
Apă purificată şi dedurizată 3000-6000
Apă de lac, fântână sau reţea 3000-6000
Apă de râu de calitate bună, w > 1 m/s 1800-3000
Apă de râu de calitate bună, w < 1 m/s 3000-5000
Vapori de apă 11000
Vapori de apă cu conţinut de ulei 6000
Vapori de substanţe organice 11000
Produse petroliere brute 1200
Produse petroliere pure, ulei, purtători organici
de căldură, agenţi lichizi de răcire (amoniac, 5000
freon etc. )
Aer 3000

150
Tabelul 93. Densitatea apei la diferite temperaturi
t, °C ρ, Kg/m3 t, °C ρ, Kg/m3
0,0 999,808 17,5 998,713
0,5 999,899 18,0 998,622
1,0 999,927 18,5 998,528
1,5 999,950 19,0 998,432
2,0 999,968 19,5 998,332
2,5 999,982 20,0 998,230
3,0 999,922 20,5 998,126
3,5 999,928 21,0 998,019
4,0 1.000,000 21,5 997,909
4,5 999,998 22,0 997,797
5,0 999,992 22,5 997,682
5,5 999,982 23,0 997,565
6,0 999,968 23,5 997,445
6,5 999,951 24,0 997,323
7,0 999,929 24,5 997,198
7,5 999,904 25,0 997,071
8,0 999,876 25,5 996,941
8,5 999,844 26,0 996,810
9,0 999,808 26,5 996,676
9,5 999,769 27,0 996,539
10,0 999,727 27,5 996,400
10,5 999,681 28,0 996,259
11,0 999,632 28,5 996,116
11,5 999,580 29,0 995,971
12,0 999,525 29,5 995,823
12,5 999,466 30,0 995,673
13,0 999,404 30,5 995,521
13,5 999,339 31,0 995,367
14,0 999,271 31,5 995,211
14,5 999,200 32,0 995,052
15,0 999,126 32,5 994,892
15,5 999,050 33,0 994,729
16,0 998,970 33,5 994,564
16,5 998,887 34,0 994,398
17,0 998,801 34,5 994,229

151
10. DURITATEA APEI

A.Definirea durităţii
Duritatea apei reprezintă conţinutul acesteia în oxid (carbonat) de calciu,
modul de exprimare fiind diferit de la o ţară la alta, conform datelor din tabelul de
mai jos:
Tabelul 94
Ţara Definiţia şi modul de exprimare a durităţii
România 1° duritate = 10 mg CaO la 1 l apă
Anglia 1° englez = 1 grain = 0,0648 g CaO la 1
galon (4,546 l) apă
Franţa 1° francez = 10 mg CaCO3 la 1l apa
Germania 1° german (1° dH ) = 10 mg CaO la 1l apa
S.U.A. numărul de g CaCO3 la 106 cm 3 apă
Rusia numărul de mvali CaO la 1l apă

B. Transformarea gradelor de duritate


Tabelul permite transformarea durităţii exprimată în diferite moduri.
Recalcularea se bazeaza pe următoarele relaţii:
1 mval CaO = 28,04 mg CaO = 20,13 mg MgO
1 mg MgO = 1,39 mg CaO

Tabelul 95
CaO CaO MgO °dH
Unitatea °englez °francez °S.U.A.
mval /l mg/l mg/l (german)
CaO mval /l 1,00 28,04 20,13 2,80 3,50 5,00 50,0
CaO mg /l 0,0357 1,00 0,719 0,100 0,125 0,178 1,79
MgO mg/l 0,0496 1,391 1,000 0,139 0,174 0,248 2,49
°dH 0,357 10,000 7,19 1,00 1,25 1,78 17,9
°englez 0,285 8,004 5,76 0,800 1,00 1,43 14,3
°francez 0,200 5,608 4,04 0,560 0,700 1,00 10,0
°S.U.A. 0,020 0,56 0,40 0,056 0,070 0,100 1,00

Clasificarea apei după gradul de duritate


Tabelul 96
Grad de duritate, (º) Caracterizarea
0–4 apă foarte moale
4–8 apă moale
8 – 12 apă de duritate medie
12 – 30 apă dură
peste 30 apă foarte dură

152
Tabelul 97
Densitatea gheţii şi zăpezii în funcţie de temperatură
Densitatea ρ, Kg/m3 la diferite temperaturi t,°C
Denumirea
0 -20 -40 -60 -80 -100 -120
Gheaţă 917 920 922 924 926 928 929
Zapadă 150 200 300 400 500 600 800

Tabelul 98
Conductivitatea termică a gheţii şi zăpezii în funcţie de temperatură
Conductivitatea termică a Conductivitatea termică a
Temperatura, °C
gheţii - λ, W/(m·K) zăpezii - λ, W/(m·K)
0 2,21 0,116
-20 2,44 0,151
-40 2,67 0,233
-60 2,91 0,337
-80 3,14 0,465
-100 3,49 0,640
-120 3,84 1,279

Tabelul 99
Caracteristicile termofizice ale gheţii şi zăpezii
Conductivita- Căldura Difuzivitatea
Temperatura Densitatea ρ,
Denumirea tea termica λ, specifică – cp, termică –
- t, °C Kg/m3
W/(m·K) J/(Kg·K) a.106, m2/s
0 920 2,250 2261 1,080
Gheaţă -10 - 2,779 - -
- 900 2,384 1800 1,469
- 100 0,046 - -
- 500 0,640 - -
Zăpadă
- 560 1,050 2093 0,397
- 90 2,210 - -

Tabelul 100
Coeficienţii de dilatare volumică a apei (K-1)
t,°C β⋅105 t,°C β⋅105 t,°C β⋅105
5 1,5 50 46 100 75
10 9 60 52 120 85
20 21 70 58 140 97
30 30 80 64 160 110
40 39 90 70

153
11. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE UNOR SOLUŢII

Tabelul 101. Tensiunea superficială a soluţiilor apoase – σ, N/m


Substanţa σ, N/m în funcţie de concentraţia în % masă
Temp.,°C
dizolvată 5 10 20 50
H2SO4 18 - 0,0741 0,0752 0,0773
NHO3 20 - 0,0727 0,0711 0,0654
NaOH 20 0,0746 0,0773 0,0858 -
NaCl 18 0,0740 0,0755 - -
Na2SO4 18 0,0738 0,0752 - -
NaNO3 30 0,0721 0,0728 0,0744 0,0798
KCl 18 0,0736 0,0748 0,0773 -
KNO3 18 0,0730 0,0736 0,0750 -
K2CO3 10 0,0758 0,0770 0,0792 0,1064
NH4OH 18 0,0665 0,0635 0,0593 -
NH4Cl 18 0,0733 0,0745 - -
NH4NO3 100 0,0592 0,0601 0,0616 0,0675
MgCl2 18 0,0738 - - -
CaCl2 18 0,0737 - - -

Tabelul 102. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid clorhidric


Concentraţia HCl Concentraţia HCl
Densitatea Densitatea
g/100 g g/100 g
la 20°C mol/l la 20°C mol/l
soluţie soluţie
1,000 0,3600 0,09872 1,105 21,36 6,472
1,005 1,360 0,3748 1,110 22,33 6,796
1,010 2,364 0,6547 1,115 23,29 7,122
1,015 3,374 0,9391 1,120 24,25 7,449
1,020 4,388 1,227 1,125 25,22 7,782
1,025 5,408 1,520 1,130 26,20 8,118
1,030 6,433 1,817 1,135 27,18 8,459
1,035 7,464 2,118 1,140 28,18 8,809
1,040 8,490 2,421 1,145 29,17 9,159
1,045 9,510 2,725 1,150 30,14 9,505
1,050 10,52 3,029 1,155 31,14 9,863
1,055 11,52 3,333 1,160 32,14 10,225
1,060 12,51 3,638 1,165 33,16 10,595
1,065 13,50 3,944 1,170 34,18 10,97
1,070 14,495 4,253 1,175 35,20 11,34
1,075 15,485 4,565 1,180 36,23 11,73
1,080 16,47 4,878 1,185 37,27 12,11
1,085 17,45 5,192 1,190 38,32 12,50
1,090 18,43 5,5095 1,195 39,37 12,90
1,095 19,41 5,829 1,198 40,00 13,14
1,100 20,39 6,150

154
Tabelul 103. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid azotic
Concentraţia HNO3 Concentraţia HNO3
Densitatea Densitatea
g/100 g g/100 g
la 20°C mol/l la 20°C mol/l
soluţie soluţie
1 2 3 1 2 3
1,000 0,3333 0,05231 1,285 46,06 9,394
1,005 1,255 0,2001 1,290 46,85 9,590
1,010 2,164 0,3468 1,295 47,63 9,789
1,015 3,073 0,4950 1,300 48,42 9,990
1,020 3,982 0,6445 1,305 49,21 10,190
1,025 4,883 0,7943 1,310 50,00 10,390
1,030 5,784 0,9454 1,315 50,85 10,610
1,035 6,661 1,094 1,320 51,71 10,830
1,040 7,530 1,243 1,325 52,56 11,050
1,045 8,398 1,393 1,330 53,41 11,270
1,050 9,259 1,543 1,335 54,27 11,490
1,055 10,12 1,694 1,340 55,13 11,720
1,060 10,97 1,845 1,345 56,04 11,960
1,065 11,81 1,997 1,350 56,96 12,200
1,070 12,65 2,148 1,355 57,87 12,440
1,075 13,48 2,301 1,360 58,78 12,680
1,080 14,31 2,453 1,365 59,69 12,930
1,085 15,13 2,605 1,370 60,67 13,190
1,090 15,95 2,759 1,375 61,69 13,460
1,095 16,76 2,913 1,380 62,70 13,730
1,100 17,58 3,068 1,385 63,72 14,010
1,105 18,39 3,224 1,390 64,74 14,290
1,110 19,19 3,381 1,395 65,84 14,570
1,115 20,00 3,539 1,400 66,97 14,88
1,120 20,79 3,696 1,405 68,10 15,18
1,125 21,59 3,854 1,410 69,23 15,49
1,130 22,38 4,012 1,415 70,39 15,81
1,135 23,16 4,171 1,420 71,63 16,14
1,140 23,94 4,330 1,425 72,86 16,47
1,145 24,71 4,489 1,430 74,09 16,81
1,150 25,48 4,649 1,435 75,35 17,16
1,155 26,24 4,810 1,440 76,71 17,53
1,160 27,00 4,970 1,445 78,07 17,90
1,165 27,76 5,132 1,450 79,43 18,28
1,170 28,51 5,293 1,455 80,88 18,68
1,175 29,25 5,455 1,460 82,39 19,09

155
Tabelul 103 (continuare)
1 2 3 1 2 3
1,180 30,00 5,618 1,465 83,91 19,51
1,185 30,74 5,780 1,470 85,50 19,95
1,190 31,47 5,943 1,475 87,29 20,43
1,195 32,21 6,107 1,480 89,07 20,92
1,200 32,94 6,273 1,485 91,13 21,48
1,205 33,68 6,440 1,490 93,49 22,11
1,210 34,41 6,607 1,495 95,46 22,65
1,215 35,16 6,778 1,500 96,73 23,02
1,220 35,93 6,956 1,501 96,98 23,10
1,225 36,70 7,135 1,502 97,23 23,18
1,230 37,48 7,315 1,503 97,49 23,25
1,235 38,25 7,497 1,504 97,74 23,33
1,240 39,02 7,679 1,505 97,99 23,40
1,245 39,80 7,863 1,506 98,25 23,48
1,250 40,53 8,040 1,507 98,50 23,56
1,255 41,36 8,237 1,508 98,76 23,63
1,260 42,14 8,426 1,509 99,01 23,71
1,265 42,92 8,616 1,510 99,26 23,79
1,270 43,70 8,808 1,511 99,52 23,86
1,275 44,48 9,001 1,512 99,77 23,94
1,280 45,25 9,195 1,513 100,00 24,01

Tabelul 104. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de amoniac


Densitatea Concentraţia NH3 Densitatea Concentraţia NH3
g/100g g/100g
la 20°C soluţie
mol/l la 20°C soluţie
mol/l
1 2 3 4 5 6
0,998 0,0465 0,0273 0,938 15,47 8,52
0,996 0,512 0,299 0,936 16,06 8,83
0,994 0,977 0,570 0,934 16,65 9,13
0,992 1,43 0,834 0,932 17,24 9,44
0,990 1,89 1,10 0,930 17,85 9,75
0,988 2,35 1,365 0,928 18,45 10,06
0,986 2,82 1,635 0,926 19,06 10,37
0,984 3,30 1,91 0,924 19,67 10,67
0,982 3,78 2,18 0,922 20,27 10,97
0,980 4,27 2,46 0,920 20,88 11,28
0,978 4,76 2,73 0,918 21,50 11,59
0,976 5,25 3,01 0,916 22,125 11,90

156
Tabelul 104 (continuare)
1 2 3 4 5 6
0,974 5,75 3,29 0,914 22,75 12,21
0,972 6,258 3,57 0,912 23,39 12,52
0,970 6,75 3,84 0,910 24,03 12,84
0,968 7,26 4,12 0,908 24,68 13,16
0,966 7,77 4,41 0,906 25,33 13,48
0,964 8,29 4,69 0,904 26,00 13,80
0,962 8,82 4,98 0,902 26,67 14,12
0,960 9,34 5,27 0,900 27,33 14,44
0,958 9,87 5,55 0,898 28,00 14,76
0,956 10,405 5,84 0,896 28,67 15,08
0,954 10,95 6,13 0,894 29,33 15,40
0,952 11,49 6,42 0,892 30,00 15,71
0,950 12,03 6,71 0,890 30,685 16,04
0,948 12,58 7,00 0,888 31,37 16,36
0,946 13,14 7,29 0,886 32,09 16,69
0,944 13,71 7,60 0,884 32,84 17,05
0,942 14,29 7,91 0,882 33,595 17,40
0,940 14,88 8,21 0,880 34,35 17,75

Tabelul 105. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de hidroxid de sodiu


Densitatea Concentraţia NaOH Densitatea Concentraţia NaOH
g/100 g g/100 g
la 20°C soluţie
moli/l la 20°C soluţie
moli/l
1 2 3 1 2 3
1,000 0,159 0,0398 1,270 24,645 7,824
1,005 0,602 0,151 1,275 25,10 8,000
1,010 1,045 0,264 1,280 25,56 8,178
1,015 1,49 0,378 1,285 26,02 8,357
1,020 1,94 0,494 1,290 26,48 8,539
1,025 2,39 0,611 1,295 26,94 8,722
1,030 2,84 0,731 1,300 27,41 8,906
1,035 3,29 0,851 1,305 27,87 9,092
1,040 3,745 0,971 1,310 28,33 9,278
1,045 4,20 1,097 1,315 28,80 9,466
1,050 4,655 1,222 1,320 29,26 9,656
1,055 5,11 1,347 1,325 29,73 9,847
1,060 5,56 1,474 1,330 30,20 10,04
1,065 6,02 1,602 1,335 30,67 10,23

157
Tabelul 105 (continuare)
1 2 3 1 2 3
1,070 6,47 1,731 1,340 31,14 10,43
1,075 6,93 1,862 1,345 31,62 10,63
1,080 7,38 1,992 1,350 32,10 10,83
1,085 7,83 2,123 1,355 32,58 11,03
1,090 8,28 2,257 1,360 33,06 11,24
1,095 8,74 2,391 1,365 33,54 11,45
1,100 9,19 2,527 1,370 34,03 11,65
1,105 9,645 2,664 1,375 34,52 11,86
1,110 10,10 2,802 1,380 35,01 12,08
1,115 10,555 2,942 1,385 35,505 12,29
1,120 11,01 3,082 1,390 36,00 12,51
1,125 11,46 3,224 1,395 36,495 12,73
1,130 11,92 3,367 1,400 36,99 12,95
1,135 12,37 3,510 1,405 37,49 13,17
1,140 12,83 3,655 1,410 37,99 13,39
1,145 13,28 3,801 1,415 38,49 13,61
1,150 13,73 3,947 1,420 38,99 13,84
1,155 14,18 4,095 1,425 39,495 14,07
1,160 14,64 4,244 1,430 40,00 14,30
1,165 15,09 4,395 1,435 40,515 14,53
1,170 15,54 4,545 1,440 41,03 14,77
1,175 15,99 4,697 1,445 41,55 15,01
1,180 16,44 4,850 1,450 42,07 15,25
1,185 16,89 5,004 1,455 42,59 15,49
1,190 17,345 5,160 1,460 43,12 15,74
1,195 17,80 5,317 1,465 43,64 15,98
1,200 18,255 5,476 1,470 44,17 16,23
1,205 18,71 5,636 1,475 44,695 16,48
1,210 19,16 5,796 1,480 45,22 16,73
1,215 19,62 5,958 1,485 45,75 16,98
1,220 20,07 6,122 1,490 46,27 17,23
1,225 20,53 6,286 1,495 46,80 17,49
1,230 20,98 6,451 1,500 47,33 17,75
1,235 21,44 6,619 1,505 47,85 18,00
1,240 21,90 6,788 1,510 48,38 18,26
1,245 22,36 6,958 1,515 48,905 18,52
1,250 22,82 7,129 1,520 49,44 18,78
1,255 23,275 7,302 1,525 49,97 19,05
1,260 23,73 7,475 1,530 50,50 19,31
1,265 24,19 7,650

158
Tabelul 106. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de hidroxid de potasiu
Concentraţia KOH Concentraţia KOH
Densitatea la Densitatea la
g/100 g g/100 g
20°C moli/l 20°C moli/l
soluţie soluţie
1,000 0,197 0,0351 1,200 21,380 4,570
1,005 0,743 0,133 1,205 21,880 4,700
1,010 1,295 0,233 1,210 22,380 4,830
1,015 1,840 0,333 1,215 22,880 4,955
1,020 2,380 0,4335 1,220 23,380 5,080
1,025 2,930 0,536 1,225 23,870 5,210
1,030 3,480 0,6395 1,230 24,370 5,340
1,035 4,030 0,744 1,235 24,860 5,470
1,040 4,580 0,848 1,240 25,360 5,600
1,045 5,120 0,954 1,245 25,850 5,740
1,050 5,660 1,060 1,250 26,340 5,870
1,055 6,200 1,170 1,255 26,830 6,000
1,060 6,740 1,270 1,260 27,320 6,135
1,065 7,280 1,380 1,265 27,800 6,270
1,070 7,820 1,490 1,270 28,290 6,400
1,075 8,360 1,600 1,275 28,770 6,540
1,080 8,890 1,710 1,280 29,250 6,670
1,085 9,430 1,820 1,285 29,730 6,810
1,090 9,960 1,940 1,290 30,210 6,950
1,095 10,490 2,050 1,295 30,680 7,080
1,100 11,030 2,160 1,300 31,150 7,220
1,105 11,560 2,280 1,305 31,620 7,360
1,110 12,080 2,390 1,310 32,090 7,490
1,115 12,610 2,510 1,315 32,560 7,630
1,120 13,140 2,620 1,320 33,030 7,770
1,125 13,660 2,740 1,325 33,500 7,910
1,130 14,190 2,860 1,330 33,970 8,050
1,135 14,705 2,975 1,335 34,430 8,190
1,140 15,220 3,090 1,340 34,900 8,335
1,145 15,740 3,210 1,345 35,360 8,480
1,150 16,260 3,330 1,350 35,820 8,620
1,155 16,780 3,450 1,355 36,280 8,760
1,160 17,290 3,580 1,360 36,735 8,905
1,165 17,810 3,700 1,365 37,190 9,050
1,170 18,320 3,820 1,370 37,650 9,190
1,175 18,840 3,945 1,375 38,105 9,340
1,180 19,350 4,070 1,380 38,560 9,480
1,185 19,860 4,195 1,385 39,010 9,630
1,190 20,370 4,320 1,390 39,460 9,780
1,195 20,880 4,450 1,395 39,920 9,930

159
Tabelul 106 (continuare)
1 2 3 1 2 3
1,400 40,37 10,07 1,475 46,96 12,35
1,405 40,82 10,22 1,480 47,39 12,50
1,410 41,26 10,37 1,485 47,82 12,66
1,415 41,71 10,52 1,490 48,25 12,82
1,420 42,155 10,67 1,495 48,675 12,97
1,425 42,60 10,82 1,500 49,10 13,13
1,430 43,04 10,97 1,505 49,53 13,29
1,435 43,48 11,12 1,510 49,95 13,45
1,440 43,92 11,28 1,515 50,38 13,60
1,445 44,36 11,42 1,520 50,80 13,76
1,450 44,79 11,58 1,525 51,22 13,92
1,455 45,23 11,73 1,530 51,64 14,08
1,460 45,66 11,88 1,535 52,05 14,24
1,465 46,095 12,04
1,470 46,53 12,19

Tabelul 107. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de carbonat de sodiu


Concentraţia Na2CO3 Concentraţia Na2CO3
Densitatea la (anh.) Densitatea la (anh.)
20°C g/100 g 20°C g/100 g
moli/l moli/l
soluţie soluţie
1,000 0,19 0,018 1,100 9,75 1,012
1,005 0,67 0,0635 1,105 10,22 1,065
1,010 1,14 0,109 1,110 10,68 1,118
1,015 1,62 0,155 1,115 11,14 1,172
1,020 2,10 0,202 1,120 11,60 1,226
1,025 2,57 0,248 1,125 12,05 1,279
1,030 3,05 0,296 1,130 12,52 1,335
1,035 3,54 0,346 1,135 13,00 1,392
1,040 4,03 0,395 1,140 13,45 1,446
1,045 4,50 0,444 1,145 13,90 1,501
1,050 4,98 0,493 1,150 14,35 1,557
1,055 5,47 0,544 1,155 14,75 1,607
1,060 5,95 0,595 1,160 15,20 1,663
1,065 6,43 0,646 1,165 15,60 1,714
1,070 6,90 0,696 1,170 16,03 1,769
1,075 7,38 0,748 1,175 16,45 1,823
1,080 7,85 0,800 1,180 16,87 1,878
1,085 8,33 0,853 1,185 17,30 1,934
1,090 8,80 0,905 1,190 17,70 1,987
1,095 9,27 0,958

160
Tabelul 108. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid acetic
Densitatea la Concentraţia CH3COOH Densitatea la Concentraţia CH3COOH
20°C g/100 g soluţie moli/l 20°C g/100 g soluţie moli/l
1,000 1,20 0,200 1,050 40,2 7,03
1,005 4,64 0,777 1,055 46,9 8,24
1,010 8,14 1,37 1,060 53,4 9,43
1,015 11,7 1,9 1,065 61,4 10,9
1,020 15,4 2,61 1,070 77–79* 13,7–14,1
1,025 19,2 3,27 1,075 91,2 16,2
1,030 23,1 3,96 1,080 95,4 16,8
1,035 27,2 4,68 1,085 98,0 17,2
1,040 31,6 5,46 1,090 99,9 17,5
1,045 36,2 6,30
*Soluţiile de acid acetic, în limitele date, au densitatea de 1,07000, cu o abatere mai mică de
0,0001. Deoarece densitatea scade cu creşterea concentraţiei, pentru a afla care din două concentraţii
posibile există la proba în speţă, se adaugă o mică cantitate de apă la acidul în cauză. Dacă densitatea
scade, concentraţia este mai mică; dacă densitatea creşte, concentraţia este mai mare (ex. La 1,060
corespunde 53,4 sau 95,4%. Dacă după diluare se obţine o scădere a densităţii, a fost vorba de prima
soluţie – 53,4% – în caz contrar, de cea de a doua).

Tabelul 109. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid sulfuric


Densitatea la Concentraţia H2SO4 Densitatea la Concentraţia H2SO4
20°C g/100 g soluţie moli/l 20°C g/100 g soluţie moli/l
1 2 3 1 2 3
1,000 0,2609 0,02660 1,100 14,73 1,652
1,005 0,9855 0,1010 1,105 15,41 1,735
1,010 1,731 0,1783 1,110 16,08 1,820
1,015 2,485 0,2595 1,115 16,76 1,905
1,020 3,242 0,3372 1,120 17,43 1,990
1,025 4,000 0,4180 1,125 18,09 2,075
1,030 4,746 0,4983 1,130 18,76 2,161
1,035 5,493 0,5796 1,135 19,42 2,247
1,040 6,237 0,6613 1,140 20,08 2,334
1,045 6,956 0,7411 1,145 20,73 2,420
1,050 7,704 0,8250 1,150 21,38 2,507
1,055 8,415 0,9054 1,155 22,03 2,594
1,060 9,129 0,9865 1,160 22,67 2,681
1,065 9,843 1,066 1,165 23,31 2,768
1,070 10,56 1,152 1,170 23,95 2,857
1,075 11,26 1,235 1,175 24,58 2,945
1,080 11,96 1,317 1,180 25,21 3,033
1,085 12,66 1,401 1,185 25,84 3,122
1,090 13,36 1,484 1,190 26,47 3,211
1,095 14,04 1,567 1,195 27,10 3,302

161
Tabelul 109 (continuare)
1 2 3 1 2 3
1,200 27,72 3,391 1,400 50,50 7,208
1,205 28,33 3,481 1,405 51,01 7,307
1,210 28,95 3,572 1,410 51,52 7,406
1,215 29,57 3,663 1,415 52,02 7,505
1,220 30,18 3,754 1,420 52,51 7,603
1,225 30,79 3,846 1,425 53,01 7,702
1,230 31,40 3,938 1,430 53,50 7,801
1,235 32,01 4,031 1,435 54,00 7,901
1,240 32,61 4,123 1,440 54,49 8,000
1,245 33,22 4,216 1,445 54,97 8,099
1,250 33,82 4,310 1,450 55,45 8,198
1,255 34,42 4,404 1,455 55,93 8,297
1,260 35,01 4,498 1,460 56,41 8,397
1,265 35,60 4,592 1,465 56,89 8,497
1,270 36,19 4,686 1,470 57,36 8,598
1,275 36,78 4,781 1,475 57,84 8,699
1,280 37,36 4,876 1,480 58,31 8,799
1,285 37,95 4,972 1,485 58,78 8,899
1,290 38,53 5,068 1,490 59,24 9,000
1,295 39,10 5,163 1,495 59,70 9,100
1,300 39,68 5,259 1,500 60,17 9,202
1,305 40,25 5,356 1,505 60,62 9,303
1,310 40,82 5,452 1,510 61,08 9,404
1,315 41,39 5,549 1,515 61,54 9,506
1,320 41,95 5,646 1,520 62,00 9,608
1,325 42,51 5,743 1,525 62,45 9,711
1,330 43,07 5,840 1,530 62,91 9,813
1,335 43,62 5,938 1,535 63,36 9,916
1,340 44,17 6,035 1,540 63,81 10,02
1,345 44,72 6,132 1,545 64,26 10,12
1,350 45,26 6,229 1,550 64,71 10,23
1,355 45,80 6,327 1,555 65,15 10,33
1,360 46,33 6,424 1,560 65,59 10,43
1,365 46,86 6,522 1,565 66,03 10,54
1,370 47,39 6,620 1,570 66,47 10,64
1,375 47,92 6,718 1,575 66,91 10,74
1,380 48,45 6,817 1,580 67,35 10,85
1,385 48,97 6,915 1,585 67,79 10,96
1,390 49,48 7,012 1,590 68,23 11,06
1,395 49,99 7,110 1,595 68,66 11,16

162
Tabelul 109 (continuare)
1 2 3 1 2 3
1,600 69,09 11,27 1,750 82,09 14,65
1,605 69,53 11,38 1,755 82,57 14,78
1,610 69,96 11,48 1,760 83,06 14,90
1,615 70,39 11,59 1,765 83,57 15,04
1,620 70,82 11,70 1,770 84,08 15,17
1,625 71,25 11,80 1,775 84,61 15,31
1,630 71,67 11,91 1,780 85,16 15,46
1,635 72,09 12,02 1,785 85,74 15,61
1,640 72,52 12,13 1,790 86,35 15,76
1,645 72,95 12,24 1,795 86,99 15,92
1,650 73,37 12,34 1,800 87,69 16,09
1,655 73,80 12,45 1,805 88,43 16,27
1,660 74,22 12,56 1,810 89,23 16,47
1,665 74,64 12,67 1,815 90,12 16,68
1,670 75,07 12,78 1,820 91,11 16,91
1,675 75,49 12,89 1,821 91,33 16,96
1,680 75,92 13,00 1,822 91,56 17,01
1,685 76,34 13,12 1,823 91,78 17,06
1,690 76,77 13,23 1,824 92,00 17,11
1,695 77,20 13,34 1,825 92,25 17,17
1,700 77,63 13,46 1,826 92,51 17,22
1,705 78,06 13,57 1,827 92,77 17,28
1,710 78,49 13,69 1,828 93,03 17,34
1,715 78,93 13,80 1,829 93,33 17,40
1,720 79,37 13,92 1,830 93,64 17,47
1,725 79,81 14,04 1,831 93,94 17,54
1,730 80,25 14,16 1,832 94,32 17,62
1,735 80,70 14,28 1,833 94,72 17,70
1,740 81,16 14,40 1,834 95,12 17,79
1,745 81,62 14,52 1,835 95,72 17,91

Tabelul 110. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid sulfuric fumans (oleum)


Densitatea la % SO3 % SO3 Densitatea la % SO3 % SO3
35°C liber total 35°C liber total
1,8565 10 83,46 1,9220 28 86,76
1,8918 20 85,30 1,9280 30 87,14
1,9020 22 85,66 1,9585 40 88,97
1,9092 24 86,03 1,9733 50 90,81
1,9158 26 86,40

163
Tabelul 111. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid fosforic
Densitatea la Concentraţia H3PO4 Densitatea la Concentraţia H3PO4
20°C g/100 g soluţie moli/l 20°C g/100 g soluţie moli/l
1,000 0,296 0,030 1,200 32,75 4,010
1,005 1,222 0,1253 1,205 33,44 4,112
1,010 2,148 0,2214 1,210 34,13 4,215
1,015 3,074 0,3184 1,215 34,82 4,317
1,020 4,000 0,4164 1,220 35,50 4,420
1,025 4,926 0,5152 1,225 36,17 4,522
1,030 5,836 0,6134 1,230 36,84 4,624
1,035 6,745 0,7124 1,235 37,51 4,727
1,040 7,643 0,8110 1,240 38,17 4,829
1,045 8,536 0,9110 1,245 38,83 4,932
1,050 9,429 1,010 1,250 39,49 5,036
1,055 10,82 1,111 1,255 40,14 5,140
1,060 11,19 1,210 1,260 40,79 5,245
1,065 12,06 1,311 1,265 41,44 5,350
1,070 12,92 1,411 1,270 42,09 5,454
1,075 13,76 1,510 1,275 42,73 5,559
1,080 14,60 1,609 1,280 43,37 5,655
1,085 15,43 1,708 1,285 44,00 5,771
1,090 16,26 1,807 1,290 44,63 5,875
1,095 17,07 1,906 1,295 45,26 5,981
1,100 17,87 2,005 1,300 45,88 6,087
1,105 18,68 2,105 1,305 46,49 6,191
1,110 19,46 2,204 1,310 47,10 6,296
1,115 20,25 2,304 1,315 47,70 6,400
1,120 21,03 2,403 1,320 48,30 6,506
1,125 21,80 2,502 1,325 48,89 6,610
1,130 22,56 2,602 1,330 49,48 6,716
1,135 23,32 2,702 1,335 50,07 6,822
1,140 24,07 2,800 1,340 50,66 6,928
1,145 24,82 2,900 1,345 51,25 7,570
1,150 25,57 3,000 1,350 51,84 7,141
1,155 26,31 3,101 1,355 52,42 7,247
1,160 27,05 3,203 1,360 53,00 7,355
1,165 27,78 3,304 1,365 53,57 7,463
1,170 28,51 3,404 1,370 54,14 7,678
1,175 29,23 3,505 1,375 54,71 7,678
1,180 29,94 3,606 1,380 55,28 7,784
1,185 30,65 3,707 1,385 55,85 7,894
1,190 31,35 3,806 1,390 56,42 8,004
1,195 32,05 3,908 1,395 56,98 8,112

164
Tabelul 111 (continuare). Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid fosforic
Densitatea la Concentraţia H3PO4 Densitatea la Concentraţia H3PO4
20°C g/100 g soluţie moli/l 20°C g/100 g soluţie moli/l
1,400 57,54 8,221 1,640 81,20 13,59
1,405 58,09 8,328 1,645 81,64 13,71
1,410 58,64 8,437 1,650 82,08 13,82
1,415 59,19 8,547 1,655 82,52 13,94
1,420 59,74 8,658 1,660 82,96 14,06
1,425 60,29 8,766 1,665 83,39 14,17
1,430 60,84 8,878 1,670 83,82 14,29
1,435 61,38 8,989 1,675 84,25 14,40
1,440 61,92 9,099 1,680 84,68 14,52
1,445 62,45 9,208 1,685 85,11 14,63
1,450 62,98 9,322 1,690 85,54 14,75
1,455 63,51 9,432 1,695 85,96 14,87
1,460 64,03 9,541 1,700 86,38 14,98
1,465 64,55 9,651 1,705 86,80 15,10
1,470 65,07 9,761 1,710 87,22 15,22
1,475 65,58 9,870 1,715 87,64 15,33
1,480 66,09 9,982 1,720 88,06 15,45
1,485 66,60 10,09 1,725 88,48 15,57
1,490 67,10 10,21 1,730 88,90 15,70
1,495 67,60 10,31 1,735 89,31 15,81
1,500 68,10 10,42 1,740 89,72 15,93
1,505 68,60 10,53 1,745 90,13 16,04
1,510 69,09 10,64 1,750 90,54 16,16
1,515 69,58 10,76 1,755 90,95 16,29
1,520 70,07 10,86 1,760 91,36 16,41
1,525 70,56 10,98 1,765 91,77 16,53
1,530 71,04 11,09 1,770 92,17 16,65
1,535 71,52 11,20 1,775 92,57 16,77
1,540 72,00 11,32 1,780 92,97 16,89
1,545 72,48 11,42 1,785 93,37 17,00
1,550 72,95 11,53 1,790 93,77 17,13
1,555 73,42 11,65 1,795 94,17 17,25
1,560 73,89 11,76 1,800 94,57 17,37
1,565 74,36 11,88 1,805 94,97 17,50
1,570 74,83 11,99 1,810 95,37 17,62
1,575 75,30 12,11 1,815 95,76 17,74
1,580 75,76 12,22 1,820 96,15 17,85
1,585 76,22 12,33 1,825 96,54 17,98
1,590 76,68 12,45 1,830 96,93 18,10

165
Tabelul 111 (continuare). Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid fosforic
Densitatea la Concentraţia H3PO4 Densitatea la Concentraţia H3PO4
20°C g/100 g soluţie moli/l 20°C g/100 g soluţie moli/l
1,595 77,14 12,56 1,835 97,32 18,23
1,600 77,60 12,67 1,840 97,71 18,34
1,605 78,05 12,78 1,845 98,10 18,47
1,610 78,50 12,90 1,850 98,48 18,60
1,615 78,95 13,01 1,855 98,86 18,72
1,620 79,40 13,12 1,860 99,24 18,84
1,625 79,85 13,24 1,865 99,62 18,96
1,630 80,30 13,36 1,870 100,00 19,08
1,635 80,75 13,48

Tabelul 112. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de acid percloric


Densitatea la Concentraţia HClO4 Densitatea la Concentraţia HClO4
20°C g/100 g soluţie moli/l 20°C g/100 g soluţie moli/l
1 2 3 4 5 6
1,005 1,00 0,1004 1,340 43,89 5,854
1,010 1,90 0,1910 1,345 44,35 5,937
1,015 2,77 0,2799 1,350 44,81 6,021
1,020 3,61 0,3665 1,355 45,26 6,104
1,025 4,43 0,4520 1,360 45,71 6,188
1,030 5,25 0,5383 1,365 46,16 6,272
1,035 6,07 0,6253 1,370 46,61 6,356
1,040 6,88 0,7122 1,375 47,05 6,439
1,045 7,68 0,7989 1,380 47,49 6,523
1,050 8,48 0,8863 1,385 47,93 6,608
1,055 9,28 0,9745 1,390 48,37 6,692
1,060 10,06 1,061 1,395 48,80 6,776
1,065 10,83 1,148 1,400 49,23 6,860
1,070 11,58 1,233 1,405 49,68 6,948
1,075 12,33 1,319 1,410 50,10 7,032
1,080 13,08 1,406 1,415 50,51 7,114
1,085 13,83 1,494 1,420 50,90 7,196
1,090 14,56 1,580 1,425 51,31 7,278
1,095 15,28 1,665 1,430 51,71 7,360
1,100 16,00 1,752 1,435 52,11 7,443
1,105 16,72 1,839 1,440 52,51 7,527
1,110 17,45 1,928 1,445 52,89 7,607
1,115 18,16 2,015 1,450 53,27 7,689
1,120 18,88 2,105 1,455 53,65 7,770
1,125 19,57 2,191 1,460 54,03 7,852

166
Tabelul 112 (continuare)
1 2 3 4 5 6
1,130 20,26 2,279 1,465 54,41 7,934
1,135 20,95 2,367 1,470 54,79 8,017
1,140 21,64 2,456 1,475 55,17 8,100
1,145 22,32 2,544 1,480 55,55 8,183
1,150 22,99 2,632 1,485 55,93 8,267
1,155 23,65 2,719 1,490 56,31 8,352
1,160 24,30 2,806 1,495 56,69 8,436
1,165 24,94 2,892 1,500 57,06 8,519
1,170 25,57 2,978 1,505 57,44 8,605
1,175 26,20 3,064 1,510 57,81 8,689
1,180 26,82 3,150 1,515 58,17 8,772
1,185 27,44 3,237 1,520 58,54 8,857
1,190 28,05 3,323 1,525 58,91 8,942
1,195 28,66 3,409 1,530 59,28 9,028
1,200 29,26 3,495 1,535 59,66 9,116
1,205 29,86 3,582 1,540 60,04 9,203
1,210 30,45 3,667 1,545 60,41 9,290
1,215 31,04 3,754 1,550 60,78 9,377
1,220 31,61 3,839 1,555 61,15 9,465
1,225 32,18 3,924 1,560 61,52 9,553
1,230 32,74 4,008 1,565 61,89 9,641
1,235 33,29 4,092 1,570 62,29 9,730
1,240 33,85 4,178 1,575 62,63 9,819
1,245 34,40 4,263 1,580 63,00 9,908
1,250 34,95 4,349 1,585 63,37 9,998
1,255 35,49 4,433 1,590 63,74 10,09
1,260 36,03 4,519 1,595 64,12 10,18
1,265 36,56 4,604 1,600 64,50 10,27
1,270 37,08 4,687 1,605 64,88 10,37
1,275 37,60 4,772 1,610 65,26 10,46
1,280 38,10 4,854 1,615 65,63 10,55
1,285 38,60 4,937 1,620 66,01 10,64
1,290 39,10 5,021 1,625 66,39 10,74
1,295 39,60 5,105 1,630 66,76 10,83
1,300 40,10 5,189 1,635 67,13 10,93
1,305 40,59 5,273 1,640 67,51 11,02
1,310 41,08 5,357 1,645 67,89 11,12
1,315 41,56 5,440 1,650 68,26 11,21
1,320 42,02 5,521 1,655 68,64 11,31
1,325 42,49 5,604 1,660 69,02 11,40
1,330 42,97 5,689 1,665 69,40 11,50
1,335 43,43 5,771 1,670 69,77 11,60
1,675 70,15 11,70

167
Tabelul 113. Densităţile şi concentraţiile soluţiilor de lapte de var
Densitatea % masă Densitatea % masă
la 20°C CaO Ca(OH)2 la 20°C CaO Ca(OH)2
1,000 0,99 1,31 1,119 14,30 18,90
1,017 1,96 2,59 1,126 15,10 19,95
1,025 2,93 3,87 1,133 15,89 21,00
1,032 3,88 5,13 1,140 16,67 22,03
1,039 4,81 6,36 1,148 17,43 23,03
1,046 5,74 7,58 1,155 18,19 24,04
1,054 6,65 8,79 1,162 18,94 25,03
1,061 7,54 9,96 1,169 19,68 26,01
1,068 8,43 11,14 1,176 20,41 26,96
1,075 9,30 12,29 1,184 21,12 27,91
1,083 10,16 13,43 1,191 21,84 28,86
1,090 11,01 14,55 1,198 22,55 29,80
1,097 11,86 15,67 1,205 23,42 30,71
1,104 12,68 16,76 1,213 23,92 31,61
1,111 13,50 17,84 1,220 24,60 32,51
Tabelul 114. Densităţile şi concentraţiile unor reactivi uzuali
Densitatea la Concentraţia
Denumirea reactivului
20°C g/100 g soluţie moli/l
Acid acetic glacial ≤1,0503 ≥99,8 ≥17,45
Acid azotic, p.a. 1,372–1,405 60,7–68,0 13,28–15,16
Acid bromhidric, p.a. 1,486 46,85 8,6
Acid clorhidric, p.a. 1,174–1,185 35,0–38,0 11,27–12,38
Acid fluorhidric, p.a. ≥1,128 ≥40 ≥22,55
Acid fosforic, p.a. ≥1,719 ≥88 ≥15,43
Acid iodhidric, p.a. 1,50–1,55 45,3–54,8 5,31–5,55
Acid percloric, p.a. 1,206–1,220 30,0–31,61 3,60–3,84
Acid sulfuric 1,83–1,835 93,56–95,6 17,46–17,88
Amoniac, p.a. 0,901–0,907 25,0–27,0 13,32–14,28
Tabelul 115. Densitatea soluţiilor de acid citric la 15°C în funcţie de concentraţie
Densitatea ρ, Densitatea ρ,
Concentraţia, g/l Concentraţia, g/l
Kg/m3 Kg/m3
10,039 1.003,9 454,779 1.166,1
50,940 1.018,8 496,188 1.181,4
106,920 1.039,2 551,908 1.199,8
158,865 1.059,1 595,497 1.215,3
204,459 1.076,1 654,974 1.235,8
251,413 1.093,1 700,784 1.251,4
299,862 1.110,6 748,297 1.268,3
349,928 1.128,8 796,576 1.284,8
400,330 1.143,8 845,975 1.301,5

168
Tabelul 116. Densitatea soluţiilor de acid clorhidric în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Concen- Densitatea ρ (Kg/m3) la diferite temperaturi t, °C
traţia, % -5 0 10 20 40 60 80 100
1 1.004,8 1.005,2 1.004,8 1.003,2 997,0 988,1 976,8 963,6
2 1.010,4 1.010,6 1.010,0 1.008,2 1.001,9 993,1 981,9 968,8
4 1.021,3 1.021,3 1.020,2 1.018,1 1.011,6 1.002,6 991,9 979,1
6 1.032,1 1.031,9 1.030,3 1.027,9 1.021,1 1.012,1 1.001,6 989,2
8 1.042,8 1.042,3 1.040,3 1.037,6 1.030,5 1.021,5 1.011,1 999,2
10 1.053,6 1.052,8 1.050,4 1.047,4 1.040,0 1.031,0 1.020,6 1.009,0
12 1.064,5 1.063,4 1.060,7 1.057,4 1.049,7 1.040,6 1.030,2 1.018,8
14 1.075,4 1.074,1 1.071,1 1.067,5 1.059,4 1.050,2 1.039,8 1.028,6
16 1.086,4 1.084,9 1.081,5 1.077,6 1.069,2 1.059,8 1.049,4 1.038,3
18 1.097,5 1.095,8 1.092,0 1.087,8 1.079,0 1.069,4 1.059,0 1.047,9
20 1.108,7 1.106,7 1.102,5 1.098,0 1.088,8 1.079,0 1.068,5 1.057,4
22 1.120,0 1.117,7 1.113,1 1.108,3 1.098,6 1.088,6 1.078,0 1.066,8
24 1.131,4 1.128,7 1.123,8 1.118,7 1.108,5 1.098,2 1.087,4 1.076,1
26 1.142,6 1.139,6 1.134,4 1.129,0 1.118,3 1.107,6 1.096,7 1.085,3
28 1.153,7 1.150,5 1.144,9 1.139,2 1.128,0 1.116,9 1.105,8 1.094,2
30 1.164,8 1.161,3 1.155,3 1.149,3 1.137,6 1.126,0 1.114,9 1.103,0
Tabelul 117. Densitatea soluţiilor de hidroxid de sodiu în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Concentraţia, Densitatea ρ·10-3, Kg/m3 la diferite temperaturi t, °C
% 0 15 20 40 60 80 100
1 1,0124 1,01065 1,0095 1,0033 0,9941 0,9824 0,9693
2 1,0244 1,02198 1,0207 1,0139 1,0045 0,9929 0,9797
4 1,0482 1,04441 1,0428 1,0352 1,0254 1,0139 1,0009
8 1,0943 1,08887 1,0869 1,0780 1,0676 1,0560 1,0432
12 1,1399 1,13327 1,1309 1,1210 1,1101 1,0983 1,0855
16 1,1849 1,17761 1,1751 1,1645 1,1531 1,1408 1,1277
20 1,2296 1,22183 1,2191 1,2079 1,1960 1,1833 1,1700
24 1,2741 1,26582 1,2629 1,2512 1,2388 1,2259 1,2124
28 1,3182 1,30940 1,3064 1,2942 1,2814 1,2682 1,2546
32 1,3614 1,35200 1,3490 1,3362 1,3232 1,3097 1,2960
36 1,4030 1,39330 1,3900 1,3768 1,3634 1,3498 1,3360
40 1,4435 1,43340 1,4300 1,4164 1,4027 1,3889 1,3750
44 1,4825 1,47200 1,4685 1,4545 1,4405 1,4266 1,4127
48 1,5210 1,51020 1,5065 1,4922 1,4781 1,4641 1,4503
50 1,5400 1,52900 1,5253 1,5190 1,4967 1,4827 1,4690

169
Tabelul 118. Concentraţii (% masă) câteva soluţii apoase, care fierb la presiunea
atmosferică
Substanţa Temperatura de fierbere, oC
dizolvată 101 102 103 104 105 107 110 115 120 125
CaCl2 5,66 10,34 14,46 17,36 20,00 24,24 29,33 35,68 40,53 45,80
CuSO4 26,95 39,98 40,83 44,47 - - - - - -
K2CO3 10,31 18,37 24,24 28,57 32,24 37,69 43,97 50,86 56,04 60,40
KCl 8,42 14,34 18,96 23,02 26,57 32,62 - - - -
KNO3 13,19 23,66 32,23 39,20 45,10 54,65 65,34 79,53 - -
KOH 4,49 8,54 14,97 14,82 17,01 20,88 25,65 34,97 36,51 40,23
MgCl2 4,67 8,42 11,66 14,31 16,59 20,32 24,41 29,48 33,07 36,02
MgSO4 14,31 22,78 28,34 32,23 35,32 42,86 - - - -
Na2CO3 9,42 17,22 23,72 29,18 33,86 - - - - -
Na2SO4 15,26 24,81 30,73 - - - - - - -
NaCl 6,19 11,03 14,67 17,69 20,32 25,09 - - - -
NaNO3 8,26 15,61 21,87 27,53 32,43 40,47 49,97 60,94 68,94 -
NaOH 4,12 7,40 10,15 12,51 14,53 18,32 23,08 26,21 33,77 37,58
NH4Cl 6,10 11,35 15,96 19,80 22,89 28,37 35,98 46,95 - -
NH4NO3 9,09 16,66 23,08 29,08 34,21 42,53 54,92 63,24 71,26 77,11
ZnSO4 20,00 31,22 37,89 42,92 46,15 - - - - -
(NH4)2SO4 13,34 23,14 30,65 36,71 41,79 49,73 - - - -
o
Substanţa Temperatura de fierbere, C
dizolvată 140 160 180 200 220 240 260 280 300
CaCl2 57,89 68,94 75,85 - - - - - -
CuSO4 - - - - - - - - -
K2CO3 - - - - - - - - -
KCl - - - - - - - - -
KNO3 - - - - - - - - -
KOH 48,05 54,89 60,41 64,91 68,73 72,46 75,76 78,95 81,63
MgCl2 38,61 - - - - - - - -
MgSO4 - - - - - - - - -
Na2CO3 - - - - - - - - -
Na2SO4 - - - - - - - - -
NaCl - - - - - - - - -
NaNO3 - - - - - - - - -
NaOH 48,32 60,13 69,97 77,53 84,03 88,89 93,02 95,92 98,47
NH4Cl - - - - - - - - -
NH4NO3 87,09 93,20 96,00 97,61 98,84 - - - -
ZnSO4 - - - - - - - - -
(NH4)2SO4 - - - - - - - - -

170
Tabelul 119. Căldura de dizolvare în apă, q, a câtorva săruri (1 kmol sare în n
kmoli apă)
Masa molară, q,
Formula sării n
Kg/Kmol KJ/Kmol
CaCl2.6H2O 219 +18060 400
K2CO3.1,5H2O 165 +1590 400
KCl 74,6 +17560 100
KNO3 101 +35700 200
KOH.2H2O 92 +126 170+30
MgCl2. 6H2O 203 -12360 400
Na2SO4 142 +1927 400
Na2SO4.10H2O 322 +78600 100
NaCl 58,5 +4941 100
NaNO3 85 +21080 200
(NH4)2SO4 132 +9930 400
Notă: Semnul + arată dizolvarea endotermă, iar semnul – indică dizolvarea exotermă.

Tabelul 120. Densitatea soluţiilor de clorură de calciu în funcţie de concentraţie şi


temperatură
Concentraţia, Densitatea ρ în Kg/m3 la diferite temperaturi t, oC
% +15 0 -10 -20 -30
15 1132 1137 1140 - -
16 1142 1147 1150 - -
17 1151 1157 1160 - -
18 1161 1167 1170 - -
19 1171 1177 1180 - -
20 1181 1187 1190 - -
21 1191 1197 1201 1205 -
22 1201 1207 1211 1215 -
23 1211 1218 1222 1226 -
24 1222 1228 1238 1237 -
25 1232 1239 1244 1248 -
26 1243 1250 1254 1259 1263
27 1252 1261 1266 1270 1275
28 1264 1272 1277 1282 1287
29 1275 1283 1288 1293 1298
30 1286 1294 1298 1304 1310

171
Tabelul 121. Temperatura de îngheţare, densitatea şi căldura specifică a soluţiilor
de clorură de calciu funcţie de concentraţie
Temperatura de Densitatea ρ, Căldura specifică
Concentraţia, %
îngheţare, oC Kg/m3 cp, J/(Kg·K)
0,1 0 1000 4199
2,5 -1,2 1020 4053
4,8 -2,4 1040 3902
7,1 -3,7 1060 3764
9,4 -5,2 1080 3626
11,5 -7,1 1100 3500
13,7 -9,1 1120 3383
15,8 -11,4 1140 3274
17,8 -14,2 1160 3174
19,9 -17,4 1180 3086
21,9 -21,2 1200 3002
23,8 -25,7 1220 2931
25,7 -31,2 1240 2868
27,5 -38,6 1260 2809
29,4 -50,1 1280 2755
29,9 -55,0 1280 2738
31,2 -41,6 1300 2700
33,0 -27,1 1320 2650
34,7 -15,6 1340 2600
36,4 -5,1 1360 2554
37,3 0 1370 2529
Tabelul 122. Densitatea soluţiilor de clorură de sodiu, în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Densitatea ρ în Kg/m3 la diferite temperaturi t, oC
Concentraţia, %
+15 0 -5 -10 -15
10 1075 1078 1079 - -
11 1082 1086 1087 - -
12 1089 1093 1095 - -
13 1098 1101 1102 - -
14 1103 1108 1110 - -
15 1111 1116 1117 1119 -
16 1119 1124 1125 1125 -
17 1127 1133 1134 1135 -
18 1134 1141 1142 1144 -
19 1141 1147 1148 1149 1151
20 1151 1158 1160 1162 1163
21 1160 1165 1168 1169 1171
22 1168 1174 1176 1178 1180
23 1174 1181 1183 1185 1187
24 1184 1191 1194 1196 1198
25 1193 1199 1202 1204 -

172
Tabelul 123. Vâscozitatea dinamică a câtorva soluţii apoase
Temperatura, oC
Substanţa Concentraţia
0 20 30 40 60
dizolvată (% masă)
Vâscozitate dinamică, η.105, Pa.s
10 2,17 1,27 - - -
CaCl2 20 3,14 1,89 - - -
35 8,9 5,1 - - -
5 1,7 0,99 0,8 0,66 0,48
KCl 15 1,58 1,0 0,33 0,69 0,52
20 - 1,02 0,85 0,72 0,54
5 1,68 0,98 0,8 0,66 0,49
KNO3 15 - 0,98 0,8 0,69 0,51
30 - - 0,89 - -
10 - 1,23 1,0 0,83 -
KOH 20 - 1,63 1,33 1,11 -
30 - 2,36 1,93 1,57 -
10 2,8 1,5 - - -
MgCl2. 20 5,3 2,7 - - -
35 19,3 10,1 - - -
10 - 1,74 1,38 1,1 -
Na2CO3 20 - 4,02 2,91 2,25 -
30 - - 8,35 5,6 -
5 1,86 1,07 0,87 0,71 0,51
NaCl 15 2,27 1,36 1,07 0,89 0,61
25 3,31 1,89 - - -
10 - 1,07 0,88 0,72 0,54
NaNO3 20 - 1,18 1,03 0,86 0,62
30 - 1,33 1,3 1,07 0,79
5 - 1,3 1,05 0,85 -
NaOH 15 - 2,78 2,10 1,65 -
25 - 7,42 5,25 3,86 -
10 1,58 0,96 0,79 0,66 0,5
(NH4)2NO3 30 1,51 1,0 0,84 0,73 0,57
50 - 1,33 1,14 0,99 0,77

173
Tabelul 124. Temperatura de îngheţare, densitatea şi căldura specifică a soluţiilor
de clorură de sodiu, în funcţie de concentraţie
Temperatura de Densitatea ρ, Căldura specifică
Concentraţia, %
îngheţare, oC Kg/m3 cp, J/(Kg·K)
0,1 0 1000 4191
1,5 -0,9 1010 4074
2,9 -1,8 1020 4003
4,3 -2,6 1030 3940
5,6 -3,5 1040 3881
7,0 -4,4 1050 3827
8,3 -5,4 1060 3772
9,6 -6,4 1070 3722
11,0 -7,5 1080 3676
12,3 -8,6 1090 3630
13,6 -9,8 1100 3588
14,9 -11,0 1110 3550
16,2 -12,2 1120 3513
17,5 -13,6 1130 3475
18,8 -15,1 1140 3442
20,0 -16,6 1150 3408
21,2 -18,2 1160 3375
22,4 -20,0 1170 3341
23,11 -21,2 1175 3324
23,7 -17,2 1180 3312
24,9 -9,5 1190 3282
26,1 -1,7 1200 3257
26,3 0 1203 3249
Notă: 1Soluţie eutectică

Tabelul 125. Proprietăţile fizice ale soluţiilor apoase de clorură de sodiu la


temperaturi reduse
sare în soluţie
Conţinutul de

Densitatea la

Conductivitatea
15°C, Kg/m3

de îngheţare,
Temperatura

Coeficient de vâscozitate
% masă

termică
dinamică, ρ·104, Pa·s
°C

λ, W/(m·K)

0°C -5°C -10°C -15°C -20°C 0°C -10°C -20°C


0,1 1.000 0,0 17,66 – – – – 0,5815 – –
1,5 1.010 – 0,9 17,85 – – – – 0,5780 – –
2,9 1.020 – 1,8 18,05 – – – – 0,5757 – –
4,3 1.030 – 2,6 18,25 – – – – 0,5734 – –

174
Tabelul 125 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5,6 1.040 – 3,5 18,44 – – – – 0,5710 – –
7,0 1.050 – 4,4 18,74 – – – – 0,5687 – –
8,3 1.060 – 5,4 19,13 23,05 – – – 0,5664 – –
9,6 1.070 – 6,4 19,62 23,74 – – – 0,5641 – –
11,0 1.080 – 7,5 20,21 24,43 – – – 0,5606 – –
12,3 1.090 – 8,6 20,80 25,21 – – – 0,5582 – –
13,6 1.100 – 9,8 21,48 26,09 – – – 0,5559 – –
14,9 1.110 –11,0 22,37 27,17 33,45 – – 0,5536 0,5187 –
16,2 1.120 –12,2 23,25 28,35 34,92 – – 0,5513 0,5164 –
17,5 1.130 –13,6 24,33 29,72 36,79 – – 0,5489 0,5140 –
18,8 1.140 –15,1 25,60 31,20 38,75 47,77 – 0,5466 0,5117 –
20,0 1.150 –16,6 26,88 32,77 40,81 50,13 – 0,5443 0,5094 –
21,2 1.160 –18,2 28,25 34,43 43,07 52,78 – 0,5420 0,5071 –
22,4 1.170 –20,0 29,63 36,40 45,62 55,82 68,67 0,5408 0,5059 0,4768
23,1 1.175 –21,2 30,41 37,47 47,09 57,49 70,44 0,5396 0,5047 0,4757
23,7 1.180 –17,2 31,39 38,55 48,66 59,35 – 0,5385 0,5036 –
24,9 1.190 – 9,5 32,96 40,71 – – – 0,5361 – –
26,1 1.200 – 1,7 34,73 – – – – 0,5338 – –
26,3 1.203 0,0 35,02 – – – – 0,5338 – –

Tabelul 126. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de clorură de sodiu în funcţie de


concentraţie şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η·104 (Pa⋅s) la diferite
Concentraţia,
% temperaturi t,°C
20 10 0 -5 -10 -15
0,1 10,30 12,85 17,65 – – –
2,9 10,39 13,24 18,04 – – –
5,6 10,59 13,83 18,44 – – –
8,3 10,98 14,42 19,12 23,05 – –
11,0 11,47 15,20 20,20 24,42 – –
13,6 12,26 16,18 21,48 26,09 – –
16,2 13,14 17,26 23,24 28,34 34,91 –
18,8 14,32 18,53 25,59 31,18 38,74 47,76
21,2 15,49 20,10 28,24 34,42 43,05 52,76
23,1 16,67 21,57 30,40 37,46 47,07 57,47
24,9 18,04 23,44 32,95 40,70 – –
26,3 19,22 25,00 35,01 – – –

175
Tabelul 127. Conductivitatea termică a soluţiilor de clorură de sodiu în funcţie de
temperatură
Conductivitatea termică λ·104 , W/(m·K), la
Concentraţia, % diferite temperaturi t,°C
0 -5 -10 -15
0,1 0,581 – – –
1,5 0,578 – – –
2,9 0,576 – – –
4,3 0,573 – – –
5,6 0,571 – – –
7,0 0,569 – – –
8,3 0,566 0,547 – –
9,6 0,564 0,544 – –
11,0 0,560 0,542 – –
12,3 0,558 0,540 – –
13,6 0,556 0,37 – –
14,9 0,553 0,535 0,519 –
16,2 0,551 0,533 0,516 –
17,5 0,549 0,531 0,514 –
18,8 0,547 0,529 0,512 0,497
20,0 0,544 0,527 0,509 0,495
21,2 0,542 0,524 0,507 0,493
22,4 0,541 0,522 0,506 0,491
1
23,1 0,540 0,521 0,505 0,490
23,7 0,538 0,520 0,503 0,488
24,9 0,536 0,519 – –
26,1 0,534 – – –
26,3 0,534 – – –
1
Soluţie eutetică

176
Tabelul 128. Conductivitatea termică λ·104 , W/(m·K), a soluţiilor de clorură de
sodiu în funcţie de temperatură
Densitatea Clorură de sodiu Densitatea Clorură de calciu
la 15°C la 15°C
Kg/m3 0°C -10°C -20°C Kg/m3 0°C -10°C -20°C -30°C
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.010 4,077 – – 1.100 3,503 – – –
1.020 4,006 – – 1.110 3,444 – – –
1.030 3,943 – – 1.120 3,385 – – –
1.040 3,884 – – 1.130 3,331 3,306 – –
1.050 3,830 – – 1.140 3,276 3,251 – –
1.060 3,775 – – 1.150 3,226 3,201 – –
1.070 3,725 – – 1.160 3,176 3,155 – –
1.080 3,679 – – 1.170 3,130 3,109 – –
1.090 3,633 – – 1.180 3,088 3,063 – –
1.100 3,591 3,582 – 1.190 3,046 3,021 – –
1.110 3,553 3,541 – 1.200 3,004 2,979 2,954 –
1.120 3,515 3,503 – 1.210 2,967 2,941 2,916 –
1.130 3,478 3,469 – 1.220 2,933 2,908 2,883 –
1.140 3,444 3,432 – 1.230 2,899 2,874 2,849 –
1.150 3,411 3,398 – 1.240 2,870 2,845 2,819 2,795
1.160 3,377 3,365 – 1.250 2,841 2,816 2,791 2,765
1.170 3,344 3,335 3,323 1.260 2,812 2,786 2,761 2,736
1.175 3,331 3,323 3,310 1.270 2,782 2,757 2,732 2,707
1.203 3,251 – – 1.280 2,757 2,732 2,707 2,682
1.286 2,740 2,715 2,690 2,665
1.370 2,531 – – –

177
Tabelul 129. Densitatea soluţiilor de clorură de calciu în funcţie de concentraţie şi temperatură
Concentraţia Densitatea ρ·10-3, Kg/m3 la diferite temperaturi, t °C
% -5 0 20 30 40 60 80 100 120 140
2 – 1,0171 1,0148 1,0120 1,0084 0,9994 0,9881 0,9748 0,9596 0,9428
4 – 1,0346 1,0316 1,0286 1,0249 1,0158 1,0046 0,9915 0,9765 0,9601
8 1,0708 1,0703 1,0659 1,0626 1,0586 1,0492 1,0382 1,0257 1,0111 0,9954
12 1,1083 1,1072 1,1015 1,0978 1,0937 1,0840 1,0730 1,0610 1,0466 1,0317
16 1,1471 1,1454 1,1386 1,1345 1,1301 1,1202 1,1092 1,0973 1,0835 1,0691
20 1,1874 1,1853 1,1775 1,1730 1,1684 1,1581 1,1471 1,1352 1,1219 1,1080
25 – 1,2376 1,2284 1,2336 1,2186 1,2079 1,1965 1,1846 – –
30 – 1,2922 1,2816 1,2764 1,2709 1,2597 1,2478 1,2359 – –
35 – – 1,3373 1,3316 1,3255 1,3137 1,3013 1,2893 – –
40 – – 1,3957 1,3895 1,3526 1,3700 1,3571 1,3450 – –

Tabelul 130. Proprietăţile fizice ale soluţiilor apoase de clorură de calciu la temperaturi scăzute
Conţinutul Densitatea Temperatura Coeficient de viscozitate
Conductivitate termică -λ, W/(m·K)
de sare în la 15°C, de dinamică - η·104 , Pa·s
soluţie % Kg/m2 îngheţare,°C 0°C -10°C -20°C -30°C 0°C -10°C -20°C -30°C
0,1 1.000 0,0 17,76 – – – 0,5815 – – –
5,9 1.050 – 3,0 19,82 – – – 0,5675 – – –
11,5 1.100 – 7,1 22,96 – – – 0,5524 – – –
16,8 1.150 –12,7 27,66 43,65 – – 0,5350 0,504 – –
17,8 1.160 –14,2 28,74 45,13 – – 0,5303 0,500 – –
18,9 1.170 –15,7 29,92 46,70 – – 0,5257 0,497 – –

178
Tabelul 130 (continuare). Proprietăţile fizice ale soluţiilor apoase de clorură de calciu la temperaturi scăzute
Conţinutul Densitatea Temperatura Coeficient de viscozitate
Conductivitate termică -λ, W/(m·K)
de sare în la 15°C, de dinamică - η·104 , Pa·s
soluţie % Kg/m2 îngheţare,°C 0°C -10°C -20°C -30°C 0°C -10°C -20°C -30°C
19,9 1.180 –17,4 31,20 48,46 – – 0,5210 0,493 – –
20,9 1.190 –19,2 32,77 50,72 – – 0,5164 0,490 – –
21,9 1.200 –21,2 34,43 53,27 86,13 – 0,5117 0,486 0,465 –
22,8 1.210 –23,3 36,20 56,11 90,15 – 0,5071 0,484 0,463 –
23,8 1.220 –25,7 38,16 59,25 94,76 – 0,5024 0,480 0,459 –
24,7 1.230 –28,3 40,22 62,69 99,96 – 0,4978 0,477 0,457 –
25,7 1.240 –31,2 42,58 66,81 105,7 148,1 0,4931 0,473 0,455 0,437
26,6 1.250 –34,6 45,22 70,83 111,7 158,9 0,4885 0,470 0,452 0,436
27,5 1.260 –38,6 48,07 75,25 118,5 171,7 0,4838 0,464 0,449 0,435
28,4 1.270 –43,6 51,21 80,25 126,9 188,4 0,4792 0,463 0,446 0,434
29,4 1.280 –50,1 54,94 86,33 136,9 212,9 0,4745 0,459 0,444 0,433
30,3 1.290 –50,6 58,86 93,29 149,6 238,4 0,4690 0,456 0,442 0,430
31,2 1.300 –41,6 63,37 100,6 161,9 265,9 0,4652 0,452 0,438 0,429
32,1 1.310 –33,9 68,28 108,7 176,3 307,1 0,4605 0,449 0,436 0,428
33,0 1.320 –27,1 73,87 117,3 191,9 – 0,4571 0,444 0,434 –
33,9 1.330 –21,2 80,15 127,2 210,0 – 0,4524 0,441 0,431 –
34,7 1.340 –15,6 86,52 138,1 – – 0,4478 0,438 – –
35,6 1.350 –10,2 93,20 151,9 – – 0,4431 0,433 – –
36,4 1.360 – 5,1 100,9 – – – 0,4396 – – –
37,3 1.370 0,0 109,2 – – – 0,4350 – – –

179
Tabelul 131. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de clorură de calciu în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η·104 (Pa⋅s), la diferite temperaturi t,°C
Concentraţia, %
20 10 0 -10 -15 -20
0,1 10,19 13,04 17,75 – – –
2,5 10,49 13,43 18,33 – – –
4,8 10,88 13,82 19,22 – – –
7,1 11,47 14,61 20,29 – – –
9,4 12,35 15,49 21,57 – – –
11,5 13,23 16,57 23,00 – – –
13,7 14,32 17,85 24,71 – – –
15,8 15,49 19,51 26,58 – – –
17,8 17,06 21,37 28,73 – – –
19,9 19,02 23,34 31,18 – – –
21,9 21,08 25,89 34,42 – – –
26,6 27,75 33,93 45,21 70,80 88,65 111,70
29,9 35,11 43,34 56,88 90,42 111,99 143,86
31,2 – – – 100,52 125,92 161,81
33,0 44,23 56,19 73,84 117,29 150,43 191,82
34,7 49,91 64,72 86,49 138,08 181,23 –
37,3 59,33 78,75 109,15 – – –

Tabelul 132. Conductivitatea termică a soluţiilor de clorură de sodiu în funcţie de


temperatură
Conductivitatea termică λ·104 , W/(m·K), la diferite
Concentraţia % temperaturi t,°C
0 -5 -10
1 2 3 4
14,7 0,541 0,509 –
15,8 0,538 0,506 –
16,8 0,534 0,503 –
17,8 0,530 0,500 –
18,8 0,525 0,497 –
19,9 0,521 0,493 –
20,9 0,516 0,489 –
21,9 0,511 0,486 0,465
22,8 0,507 0,483 0,462
23,8 0,502 0,480 0,459

180
Tabelul 132 (continuare)
1 2 3 4
24,7 0,497 0,476 0,457
25,7 0,493 0,473 0,454
26,6 0,488 0,469 0,452
27,5 0,483 0,466 0,448
28,4 0,479 0,462 0,446
29,4 0,474 0,459 0,444
29,91 0,472 0,457 0,443
30,3 0,469 0,455 0,442
31,2 0,465 0,452 0,438
32,1 0,460 0,448 0,436
33,0 0,457 0,444 0,433
34,7 0,447 0,437 0,431
35,6 0,443 0,432 –
36,4 0,439 – –
37,3 0,434 – –
1
Soluţie eutetică

Fig. 40. Temperatura de îngheţare a soluţiilor de Fig. 41. Vâscozitatea soluţiilor de hidro-
acid sulfuric în funcţie de concentraţie xid de sodiu în funcţie de concentraţie şi
temperatură

181
Fig. 42. Solubilitatea în apă a unor săruri, în funcţie de temperatură

Fig. 43. Creşterea temperaturii de fierbere (la presiunea atmosferică) în funcţie de


concentraţie, pentru soluţii apoase

182
Fig. 44. Variaţia criteriilor Re şi Li în funcţie de criteriul Ar la sedimentarea particulelor
individuale într-un mediu imobil (pentru 1 şi 6-particule sferice, 2-rotunjite, 3-colţuroase,
4-alungite, 5-lamelare)

183
Fig. 45. Variaţia criteriului Li în funcţie de criteriul Ar şi de porozitatea ε a stratului

184
Fig. 46. Nomogramă pentru determinarea coeficientului vâscozităţii dinamice a lichidelor la diferite
temperaturi: 1-glicerină 100%, 2-acid sulfuric 111%, 3-acid sulfuric 98%, 4-etilenglicol, 5-fenol, 6-
acid sulfuric 60%, 7-glicerină 50%, 8-anilină, 9-nitrobenzen, 10-alcool etilic 40%, 11-alcool butilic,
12-acid acetic 70%, 13-alcool metilic 30%, 14-naftalină, 15-mercur, 16-terebentină, 17-alcool metilic,
18-acid acetic 100%, 19-alcool etilic 100%, 20-apă, 21-tetraclorură de carbon, 22-clorbenzen, 23-
clorură de etil, 24-alcool metilic 90%, 25-benzen, 26-alcool metilic 100%, 27-toluen, 28-octan, 29-
cloroform, 30-acetat de etil, 31-heptan, 32-acetat de metil, 34-acetonă, 35-anhidridă sulfurică, 36-
hexan, 37-eter etilic, 38-pentan, 39-amoniac, 40-bioxid de carbon.

185
Fig. 47. Nomogramă pentru determinarea coeficientului vâscozităţii dinamice a
lichidelor din tabelul alăturat la diferite temperaturi

186
Nr. crt. Lichidul X Y Nr. crt. Lichidul X Y
1 Acetaldehidă 15,2 4,8 17 Difenil 12,0 18,3
10 Acetat de amil 11,8 12,5 16 Dimetiloxalat 12,3 15,8
41 Acetat de etil 13,7 9,1 25 Dioxid de carbon 11,6 0,3
72 Acetat de metil 14,2 8,2 95 Dioxid de sulf 15,2 7,1
106 Acetat de vinil 14,0 8,8 40 Dipropiloxalat 10,3 17,7
5 Acetonă 100% 14,5 7,2 48 Eter etilic 14,5 5,3
6 Acetonă 35% 7,9 15,0 45 Etilbenzen 13,2 11,5
2 Acid acetic 100% 12,1 14,2 51 Etilenglicol 6,0 23,6
3 Acid acetic 70% 9,5 17,0 84 Fenol 6,9 20,8
77 Acid azotic 60% 10,8 17,0 49 Formiat de etil 14,2 8,4
76 Acid azotic 95% 12,8 13,8 53 Freon-11 14,4 9,0
24 Acid butiric 12,1 15,3 57 Freon-113 12,5 11,4
62 Acid clorhidric, 31,5% 13,0 16,6 54 Freon-12 16,8 5,6
30 Acid clorosulfonic 11,2 18,1 55 Freon-21 15,7 7,5
52 Acid formic 10,7 15,8 56 Freon-22 17,2 4,7
64 Acid izobutiric 12,2 14,4 58 Glicerină 100% 2,0 30,0
87 Acid propionic 12,8 13,8 59 Glicerină 50% 6,9 19,6
96 Acid sulfuric 110% 7,2 27,4 60 Heptan 14,1 8,4
98 Acid sulfuric 60% 10,2 21,3 61 Hexan 14,7 7,0
97 Acid sulfuric 98% 7,0 24,8 93 Hidroxid de sodiu 50% 3,2 25,8
7 Alcool alilic 10,2 14,3 50 Iodură de etil 14,7 10,3
11 Alcool amilic 7,5 18,4 91 Iodură de propil 14,1 11,6
23 Alcool butilic 8,6 17,2 66 Kerosen 10,2 16,9
42 Alcool etilic 100% 10,5 13,8 109 m- xilen 13,9 10,6
44 Alcool etilic 40% 6,5 16,6 32 m-clorotoluen 13,3 12,5
43 Alcool etilic 95% 9,8 14,3 34 m-crezol 2,5 20,8
63 Alcool izobutilic 7,1 18,0 68 Mercur 18,4 16,4
65 Alcool izopropilic 8,2 16,0 69 Metanol 100% 12,4 10,5
81 Alcool octilic 6,6 21,1 71 Metanol 40% 7,8 15,5
88 Alcool propilic 9,1 16,5 70 Metanol 90% 12,3 11,8
8 Amoniac 100% 12,6 2,0 74 Metil-etil-cetonă 13,9 8,6
9 Amoniac 26% 10,1 13,9 19 NaCl 25% 10,2 16,6
4 Anhidridă acetică 12,7 12,8 75 Naftalină 7,9 18,1
12 Anilină 8,1 18,7 78 Nitrobenzen 10,6 16,2
13 Anisol 12,3 13,5 79 Nitrotoluen 11,0 17,0
107 Apă 10,2 13,0 31 o-clorotoluen 13,0 13,3
15 Benzen 12,5 10,9 80 Octan 13,7 10,0
20 Brom 14,2 13,2 108 o-xilen 13,5 12,1
21 Bromtoluen 20,0 15,9 110 p- xilen 13,9 10,9
46 Bromură de etil 14,5 8,1 33 p-clorotoluen 13,3 12,5
89 Bromură de propil 14,5 9,6 82 Pentacloretan 10,9 17,3
22 Butilacetat 12,3 11,0 83 Pentan 14,9 5,2
18 CaCl2 25% 6,6 15,9 86 Priclorură de fosfor 16,2 10,9
35 Ciclohexanol 2,9 24,3 92 Sodiu 16,4 13,9
28 Clorobenzen 12,3 12,4 26 Sulfură de carbon 16,1 7,5
29 Cloroform 14,4 10,2 105 Terpentină 11,5 14,9
47 Clorură de etil 14,8 6,0 100 Tetracloretan 11,9 15,7
73 Clorură de metil 15,0 3,8 101 Tetracloretilenă 14,2 12,7
90 Clorură de propil 14,4 7,5 27 Tetraclorură de carbon 12,7 13,1
99 Clorură de sulfuril 15,2 12,4 102 Tetraclorură de titaniu 14,4 12,3
94 Clorură stanică 13,5 12,8 103 Toluen 13,7 10,4
36 Dibromoetan 12,7 15,8 85 Tribromură de fosfor 13,8 16,7
37 Dicloroetan 13,2 12,2 104 Tricloretilenă 14,8 10,5
38 Diclorometan 14,6 8,9 14 Triclorură de arsen 13,9 14,5
39 Dietiloxalat 11,0 16,4 67 Ulei brut din seminţe de in 7,5 27,2

187
Fig. 48. Nomogramă pentru determinarea căldurii specifice a unor lichide
specificate în tabelul alăturat pe intervalele specificate de temperatură

188
Nr. Interval, Nr. Interval,
Gazul Gazul
crt. (ºC) crt. (ºC)
29 Acid acetic 100% 0÷80 6A Dicloretan -30÷60
26 Acetat de amil 0-100 5 Diclormetan -40÷50
24 Acetat de etil -50÷25 15 Difenil 80-120
32 Acetonă 20÷50 22 Difenilmetan 30-100
48 Acid clorhidric, 30% 20÷100 16 Difeniloxid 0-200
9 Acid sulfuric 98% 10÷45 11 Dioxid de sulf -20÷100
37 Alcool amilic -50÷25 16 Dowtherm A 0-200
27 Alcool benzilic -20÷30 31 Eter izopropilic -80÷20
44 Alcool butilic 0-100 25 Etilbenzen 0-100
42 Alcool etilic 100% 30-80 39 Etilenglicol -40÷200
50 Alcool etilic 50% 20-80 36 Etil-eter -100÷25
46 Alcool etilic 95% 20-80 2A Freon 11 (CCl3F) -20÷70
41 Alcool izoamilic 10÷100 3A Freon 113 -20÷70
(CCl2F-CCl2F)
43 Alcool izobutilic 0÷100 6 Freon 12 (CCl2F2) -40÷15
47 Alcool izopropilic -20÷50 4A Freon 21 (CHCl2F) -20÷70
40 Alcool metilic -40÷20 7A Freon 22 (CHClF2) -20÷60
45 Alcool propilic -20÷100 38 Glicerină -40÷20
52 Amoniac -70÷50 28 Heptan 0-60
30 Anilină 0-130 35 Hexan -80÷20
53 Apă 10÷200 7 Iodură de etil 0÷100
23 Benzen 10-80 18 m-xilen 0÷100
1 Bromură de etil 5-125 14 Naftalină 90÷200
8 Clorbenzen 0-100 12 Nitobenzen 0÷100
4 Cloroform 0-50 34 Nonan -50÷25
10 Clorură de benzil -30÷30 33 Octan -50÷25
49 Clorură de calciu 25% -40÷20 19 o-xilen 0÷100
3 Clorură de carbon 10-60 3 Percloretilenă -30÷140
13 Clorură de etil -30÷40 20 Piridină -50÷25
13A Clorură de metil -80÷20 17 p-xilen 0÷100
51 Clorură de sodiu 25% -40÷20 2 Sulfură de carbon -100÷25
21 Decan -80÷25 23 Toluen 0÷60

189
Fig. 49. Nomogramă pentru determinarea căldurii specifice a lichidelor: (1-bromură de etil,
2-tetraclorură de carbon, 3-cloroform, 4-sulfură de carbon, 5-iodură de etil, 6-clorbenzen,
7-acid sulfuric 100%, 8-difenil, 9-o- şi m-crezol, 10-p-xilol, 11-clorură de etil, 12-acetat de
amil, 13-acetat de etil, 14-anilină, 15-actan, 16-acid acetic 100%, 17-eter etilic, 18-acetonă,
19-heptan, 20-izopentan, 21-glicerină, 22-etilenglicol, 23-alcool metilic, 24-alcool butilic,
25-alcool propilic, 26-acid clorhidric, 27-alcool izopropilic (de la –50 la 0 °C), 28-toluen
(de la –60 la 40 °C), 29-benzen, 30-toluen (de la 40 la 100 °C), 31-alcool etilic, 32-alcool
izopropilic (de la 0 la 50 °C), 33-alcool izobutilic, 34-clorură de calciu 25%, 35-clorură de
sodiu 25%, 36-apă)

190
Fig. 50. Nomogramă pentru determinarea presiunii vaporilor saturanţi şi temperaturii de fierbere a
câtorva lichide: (55-acid acetic, 2-acetilenă, 25-acetat de etil, 51-acetonă, 6-alenă, 49-amoniac, 40-
anilină, 54-apă, 24-benzen, 35-brombenzen, 18-bromură de etil, 46-α-bromnaftalenă, 10-1,3-
butadienă, 11-butan, 9-α-butilenă, 12-β-butilenă, 58-butilenglicol, 33-clorbenzen, 21-cloroform, 13-
clorură de etil, 7-clorură de metil, 19-clorură de metilen, 8-clorură de vinil, 44-m-crezol, 41-o-crezol,
38-decalină, 36-decan, 45-difenil, 1,2,-dicloretan, 29-dioxan, 1-etan, 53-alcool etilic, 15-eter etilic,
59-etilenglicol, 27-fluorbenzen, 20-formiat de etil, 16-formiat de metil, 60-glicerină, 28-heptan, 22-
hexan, 39-iodbenzen, 57-acid izooleic, 14-izopren, 61-mercur, 50-metilamină, 52-alcool metilic, 3-
metlmonosilan, 43-naftalină, 47-α-naftol, 48-β-naftol, 37-nitrobenzen, 31, 32*-octan (*după datele
diverşilor autori), 17-pentan, 5-propan, 4-propilenă, 56-acid propionic, 23-tetraclorură de carbon, 42-
tetralină, 30-toluen, 34-m-xilol)

191
Fig. 51. Valorile criteriului Pr pentru lichide (15-acid acetic 100%, 9-acid acetic 50%, 31-
acetat de amil, 24-acetat de etil, 14-amoniac, 25-acetonă, 5-anilină, 17-apă, 21-acid
clorhidric 30%, 22-benzen, 29-bromură de etil, 11-alcool butilic, 35-clorbenzen, 34-
cloroform, 36-etilenglicol, 28-eter etilic, 32-heptan, 13-alcool etilic 100%, 8-alcool etilic
50%, 3-alcool izoamilic, 7-alcool izopropilic, 27-iodură de etil, 20-alcool metilic 100%, 10-
alcool metilic 40%, 33-octan, 26-pentan, 1-acid sulfuric 111%, 2-acid sulfuric 98%, 4-acid
sulfuric 60%, 30-sulfură de carbon, 18-tetraclorură de carbon, 23-toluen, 19-xilol)

192
Fig. 52. Coeficienţii de conductivitate termică ai câtorva lichide (7-acid acetic, 27-acid
clorhidric 30%, 2-acid formic, 30-acid sulfuric 98%, 8-acetonă, 31-amoniac 26%, 6-anilină,
16-apă, 11-benzen, 9-alcool butilic, 17-clorură de calciu 25%, 18-clorură de sodiu 25%, 4-
alcool etilic 100%,19-alcool etilic 80%, 20-alcool etilic 60%, 21-alcool etilic 40%, 22-
alcool etilic 20%, 12-alcool izopropilic, 3-alcool metilic 100%, 32-alcool metilic 40%, 29-
eter etilic, 26-hexan, 1-glicerină anhidră, 25-glicerină 50%, 5-ulei de ricin, 28-petrol
lampant, 10-nitrobenzen , 33-octan, 23-sulfură de carbon, 24-tetraclorură de carbon, 13-
toluen, 14-xilol)
Fig. 53. Diagrama liniarităţii pentru determinarea
temperaturii de fierbere (faţă de hexan): 1-eter
etilic, 2-sulfură de carbon, 3-cloroform, 4-
tetraclorură de carbon, 5-benzen, 6-toluen.

Fig. 54. Dependenţa de temperatură a


căldurii de vaporizare a hexanului (1
kcal/Kg = 4,19 KJ/Kg)

193
Fig. 55. Diagrama liniarităţii pentru determinarea temperaturii de fierbere (faţă de apă)
(1-eter etilic, 2-sulfură de carbon, 3-acetonă, 4-cloroform, 5-tetraclorură de carbon, 6-
benzen, 7-toluen, 8-clorbenzen, 9-o-xilol, 10-brombenzen, 11-benzaldehidă, 12-anilină)

Fig. 56. Dependenţa presiunii vaporilor saturanţi de hexan de temperatură

194
Fig. 57. Curbe de echilibru lichid-vapori, la Fig. 58. Curbe de echilibru lichid-vapori (cu
presiunea p=1 ata: 1-acetonă-apă, 2- punct de azeotrop), la p=1 ata: 1-apă-acid
tetraclorură de carbon-toluen formic; 2-alcool metilic-benzen

Fig. 59. Presiunea vaporilor Fig. 60. Presiunea vaporilor saturanţi ai unor lichide
saturanţi ai unor lichide organice organice nemiscibile cu apa, în funcţie de temperatură
în funcţie de temperatură: 1-eter (1-sulfură de carbon, 2-hexan, 3-tetraclorură de
etilic, 2-acetonă, 3-alcool metilic, carbon, 4-benzen, 6-terebentină, 7-anilină, 8-crezol, 9-
4-alcool etilic, 5-acid formic, 6- nitrobenzen, 10-nitrotoluen)
acid acetic.

195
Tabelul 133. Proprietăţile fizice ale câtorva lichide organice
Presiunea
Formula Masa molară, Densitatea, Temperatura Temperatura de
Lichidul vaporilor o
chimică Kg/kmol Kg/m3 o
de fierbere, C saturanţi, mm Hg solidificare, C
Acetat de etil CH3COOC2H5 88,10 900 77,15 73 -83,6
Acetonă CH3COCH3 58,08 810 56 186 -94,3
Alcool butillic C4H9OH 74,12 810 117,7 4,7 -90
Alcool etilic C2H5OH 46,07 790 78,3 44 -114,5
Alcool izoamilic C5H11OH 88,15 810 132 2,2 -117
Alcool izobutilic C4H9OH 74,12 800 108 8,8 -108
Alcool izopropilic C3H7OH 60,09 785 82,4 32,4 -89
Alcool metilic CH3OH 32,04 800 64,7 95,7 -98
Alcool propilic C3H7OH 60,09 800 97,2 14,5 -126
Benzen C6H6 78,11 900 80,2 75 -5,5
Benzină - - 690-760 70-120 - -
Cloroform CHCl3 119,38 1530 61,2 160 -
Dicloretan (ClCH2)2 98,97 1250 83,7 65 -
Eter etilic C2H5OC2H5 74,12 710 34,5 442 -116,3
Izopropilacetat CH3COOC5H11 130,18 870 142,5 6 -
Metil acetat CH3COOCH3 74,08 930 57,5 170 -
Propil acetat CH3COOC3H7 102,13 890 101,6 25 -
Sulfură de carbon CS2 76,13 1290 46,3 298 -112
Terebentină C16H16 136,1 850-880 155-190 4 -
Tetraclorură de carbon CCl4 153,84 1630 76,7 90,7 -22,8
Toluen C6H5CH3 92,13 870 110,8 22,3 -95
Xiloli (amestec) C6H4(CH3)2 106,16 860 136-145 10 -13….-48

196
Tabelul 134. Densitatea câtorva lichide la 0-20oC
Densitatea Lichidul Densitatea
Lichidul
Kg/m3 Kg/m3
Acetat de etil 900 Benzină 760
Acetonă 810 Clorbenzen 1130
Acid acetic 30% 1040 Cloroform 1530
Acid acetic 70% 1070 Clorură de calciu 25% 1195
Acid acetic 100% 1060 Clorură de etil 1280
Acid azotic 92% 1500 Clorură de sodiu 25% 1189
Acid clorhidric 30% 1150 Dicloretan 1250
Acid clorhidric fumans 1210 Eter etilic 710
Acid formic 1240 Fenol topit 1060
Acid sulfuric 30% 1220 Glicerină 80% 1130
Acid sulfuric 60% 1500 Glicerină 100% 1270
Acid sulfuric 98% 1830 Mercur 13600
Alcool butilic 810 Naftalină topită 1100
Alcool etilic 10% 980 Nitrobenzen 1200
Alcool etilic 40% 920 Păcură 890-950
Alcool etilic 70% 850 Petrol lampant 850
Alcool etilic 100% 790 NaOH 10% 1110
Alcool metilic 30% 950 NaOH 30% 1330
Alcool metilic 90% 820 Sulfură de carbon 1290
Alcool metilic 100% 800 Tetraclorură de carbon 1630
Amoniac 26% 910 Toluen 870
Anilină 1040 Ţiţei 790-950
Apă 1000 Xilol 880
Benzen 900
Tabelul 135. Densitatea câtorva lichide organice (în Kg/m3) în funcţie de
temperatură
Temperatura de fierbere, oC
Lichidul
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Acetonă 813 791 767 745 721 - - - - -
Acid formic - 1019 1028 1000 981 960 936 909 883 856
Alcool etilic 806 790 772 754 735 716 693 663 633 598
Alcool metilic 810 792 774 756 736 714 690 664 634 598
Alcool propilic 819 804 788 770 752 733 711 688 660 629
Anilină 1037 1023 1007 990 972 952 933 914 896 878
Benzen 900 879 858 836 815 793 769 744 719 691
Eter etilic 736 711 689 666 640 611 539 539 495 -
Glicerină 1267 1259 1250 1238 1224 1208 1188 1163 1126 -
n-Hexan 677 660 641 622 602 581 559 534 506 475
Tetraclorură de
1634 1595 1555 1517 1477 1435 1344 1344 1297 1247
carbon
Toluen 885 866 847 829 810 791 773 754 - -
m-Xilol 882 865 847 831 813 796 777 759 - -

197
Tabelul 136. Temperatura de fierbere (°C) a câtorva lichide organice la presiuni
mai mici de 1 atm
Pres. abs.,
Anilină Glicerină m-Xilol Nitrobenzen Toluen Octan
mm Hg
10 69,4 167,2 28,3 84,9 6,4 19,2
20 82,0 182,2 41,1 99,3 18,4 31,5
40 96,7 198,0 55,3 115,4 31,8 45,1
60 106,0 208,0 64,4 125,8 40,3 53,8
100 119,9 220,1 76,8 139,9 51,9 65,7
200 140,1 240,0 95,5 161,2 69,5 83,6
400 161,9 263,0 116,7 185,8 89,5 104,0
760 184,4 290,0 139,1 210,6 110,6 125,6
Tabelul 137. Căldura latentă de vaporizare a câtorva substanţe
Temperatura, °C
Substanţa
0 20 60 100 140
Acetat de etil 427,4 411,5 385,9 355,7 317,3
Acetonă 565,7 553,1 519,6 473,5 -
406,4
Acid acetic - - - 395,5
(la 18°C)
Alcool metilic 1198,3 1173,2 1110,4 1013,9 892,6
Alcool butilic 703,9 687,2 653,6 611,7 561,5
Alcool etilic 921,8 913,4 879,9 812,9 712,3
Alcool izopropilic 775,2 750,0 699,7 636,9 557,3
Alcool propilic 812,9 791,9 745,8 683,0 595,0
Amoniac 1265,4 1190,0 - - -
435,8
Anilină - - - -
(la 84°C)
Apă 2493,1 2446,9 2359,0 2258,4 2149,5
Benzen 448,3 435,8 408,5 379,2 346,1
Clor 266,5 253,1 222,0 176,8 71,23
Clorbenzen 375,8 369,5 354,4 338,1 320,5
Cloroform 271,5 263,1 247,6 231,3 -
Dioxid de carbon 235,1 155,4 - - -
Eter etilic 387,6 366,6 326,1 282,4 228,4
Freon 12 155,0 144,9 132,4 - -
331,9
Nitrobenzen - - - -
(la 11°C)
Sulfură de carbon 374,6 367,0 344,4 316,4 282,4
Tetraclorură
218,3 213,7 201,9 185,6 168,0
de carbon
Toluen 414,8 407,7 388,8 368,7 344,0

198
Tabelul 138. Căldura latentă de vaporizare a câtorva substanţe
Tens. superf.,
Lichidul Temp., °C Formula relaţiei
dyn/cm
Acetat de etil 20 23,9
0 26,2
Acetonă 20 23,7
40 21,2
Acid acetic 20 27,8
17 37,5
Acid formic
80 30,8
Alcool metilic 20 22,6
0 24,1
Alcool etilic 20 22,8 σl= σ0 - 0,0092t
40 20,2
Alcool propilic 20 23,8
Anilină 20 42,9
0 75,6
20 72,8
Apă
60 66,2
100 58,9
Azot lichid -196 8,5
0 31,6
Benzen 30 27,6 σl = σ0 - 0,146t
60
10 23
28,5
Cloroform
60 21,7
Eter etilic 20 17,0 σl = σ0 - 0,115t
Oxigen lichid -183 13,2
Sulfură 19 33,6
de carbon 46 29,4
Terebentină 15 27,3
Tetraclorură
20 26,8
de carbon
Toluen 15 28,8
Ulei de măsline 20 32,0
Ulei de parafină 25 26,1
Tabelul 139. Coeficienţii de dilatare volumică ai lichidelor la ≈20°C (în K-1)
Lichidul β.105 Lichidul β.105
Acid acetic 107 Eter etilic 163
Acid sulfuric 57 Glicerină 53
Alcool amilic 93 NaCl2 26% (aq.) 44
Alcool etilic 110 Pentan 150
Alcool metilic 122 Petrol lampant 10
Anilină 85 Sulfură de carbon 121
Tabelul 139 (continuare)
Lichidul β.105 Lichidul β.105
199
Benzen 124 Terebentină 94
Benzină 125 Toluen 109
CaCl2 41% (aq.) 46 Ulei de măsline 70
CaCl2 6% (aq.) 25 Ulei de parafină 90
Cloroform 126 m-Xilol 101
Tabelul 140. Compoziţia la echilibru a lichidelor şi vaporilor pentru câteva sisteme
binare la pabs=1 atm
Alcool metilic-apă Cloroform-benzen
% (mol) alcool metilic % (mol) cloroform
t, °C t, °C
în lichid în vapori în lichid în vapori
93,5 4 23,0 79,0 15 20
91,2 6 30,4 78,2 22 30
87,7 10 41,8 77,3 29 40
81,7 20 57,9 76,4 36 50
78,0 30 66,5 75,3 44 60
75,3 40 72,9 74,0 54 70
73,1 50 77,9 71,9 66 80
71,2 60 82,5 68,9 79 90
69,3 70 87,0 61,4 100 100
67,5 80 91,5
66,0 90 95,8
64,5 100 100,0
Apă-acid acetic Azot-oxigen
o %(mol) apă %(mol) azot
t, C T, K
în lichid în vapori în lichid în vapori
118,1 0 0 90,1 0 0
115,4 5 9,2 89,5 3,5 13,0
113,8 10 16,7 89 6,2 20,2
110,1 20 30,2 88 11,5 30,4
107,5 30 42,5 87 17,1 39,7
105,8 40 53,0 86 22,2 47,8
104,4 50 62,6 85 27,7 55,7
103,2 60 71,6 84 33,8 63,1
102,1 70 79,5 83 40,5 70,1
101,3 80 86,4 82 47,8 76,4
100,6 90 93,0 81 56,6 82,3
100,0 100 100,0 80 66,6 88,0
79 78,4 93,2
78 91,9 97,8
77,3 100,0 100,0

200
Tabelul 141. Gradul de îndepărtare a substanţelor extrase la prelucrarea succesivă
cu aceleaşi cantităţi de solvent proaspăt
Numărul de spălări
1 2 3 4

Volumul otal

îndepărtare,

îndepărtare,
îndepărtare,
îndepărtare

de solvent
Gradul de

Gradul de
Gradul de

Gradul de

Volumul

Volumul
Volumul
% masă

total de

total de
total de

solvent

solvent
solvent

%masă

%masă
%masă
Raportul
curenţilor

1 50,00 1 75,00 2 87,50 3 93,75 4


2 66,67 2 88,89 4 96,30 6 98,76 8
3 75,00 3 93,75 6 98,44 9 99,61 12
4 80,00 4 96,00 8 99,20 12 99,84 16
5 83,33 5 97,22 10 99,54 15 99,92 20
6 85,71 6 97,96 12 99,71 18 99,96 24
7 87,50 7 98,44 14 99,81 21 99,98 28
8 88,89 8 98,76 16 99,86 24 99,98 32
9 90,00 9 99,00 18 99,90 27 99,99 36
10 90,90 10 99,17 20 99,92 30 99,99 40

Tabelul 142. Gradul de îndepărtare (în % masă) a substanţelor extrase la


prelucrarea materialului solid în contracurent
Raportul Numărul de extracţii, ne
curenţilor 1 2 3 4 5 6
1 50,00 66,67 75,00 80,00 83,33 85,71
2 66,67 85,71 93,00 96,77 98,42 99,21
3 75,00 92,31 97,50 99,17 99,73 99,91
4 80,00 95,24 98,82 99,71 99,93 -
5 83,33 96,77 99,36 99,87 99,97 -
6 85,71 97,67 99,61 99,94 - -
7 87,50 98,24 99,75 99,96 - -
8 88,89 98,63 99,83 99,98 - -
9 90,00 98,90 99,88 99,99 - -
10 90,90 99,10 99,91 - - -

201
Tabelul 143. Valori ale coeficienţilor de difuziune D pentru diverse sisteme
Sistemul A-B (în fază Sistemul A-B (în fază
DAB·104 m2/s DAB·109 m2/s
gazoasă la 0ºC şi 1 at) lichidă la 20ºC şi 1 at)
NH3-Aer 0,198 N2-H2O 1,64
H2O-H2 0,7516 HNO3-H2O 2,6
H2O-Aer 0,220 NH3-H2O 1,76
H2O-CO2 0,1387 C2H2-H2O 1,56
H2-N2 0,674 Br2-H2O 1,2
H2-Aer 0,611 H2-H2O 5,13
H2-CO2 0,550 NaOH-H2O 1,51
H2-SO2 0,480 Glucoză (180)-H2O 0,60
H2-H2O 0,535 CO2-H2O 1,77
H2-CH4 0,625 CO2-C2H5OH 3,4
H2-O2 0,697 N2O-H2O 1,51
H2-CO 0,651 O2-H2O 1,80
H2-C2H6 0,459 CH3OH-H2O 1,28
H2-C2H4 0,486 C3H7OH-H2O 0,87
He-Ar 0,641 H2SO4-H2O 1,73
CO2-Aer 0,138 H2S-H2O 1,41
CO2-CH4 0,153 Cl2-H2O 1,22
N2O-CO2 0,096 HCl-H2O 2,64
I2-N2 0,0654 NaCl-H2O 1,35
I2-Aer 0,097 CHCl3-C6H6 2,11
O2-N2 0,181 C2H5OH-H2O 1,00
O2-Aer 0,178 SO2-H2O 1,47
O2-CO2 0,139 Glicerină (92)-H2O 0,72
O2-CO 0,185 Fenol (98)-H2O 0,84
CO-CO2 0,137 Fenol-C2H5OH 0,80
CO-C2H4 0,116 Fenol-C6H6 1,04
Notă: Cifrele dintre paranteze reprezintă masele moleculare; coeficienţii de difuziune în
faza lichidă se referă la soluţii diluate ale componentului A în componentul B

202
Tabelul 144. Căldurile de adsorbţie pe cărbune a câtorva substanţe organice
Căldura de adsorbţie
Substanţa Formula
KJ/kmol KJ/Kg
Benzină - 50280 628,5
Benzen C6H6 61590 789,8
Clorură de butil primară CH3(CH2)2Cl 65360 706,4
Clorură de butil CH3CHClC2H5 60340 652,4
secundară
Clorură de trimetilmetan (CH3)2CCl 56980 615,9
Diclor metan CH2Cl2 51960 611,3
Clorură de izopropil CH3CHClCH3 54890 699,3
Metan CH4 18860 1230
Clorură de metil CH3Cl 38550 763,4
Clorură de propil CH3(CH2)2Cl 61170 779,3
Sulfură de carbon* CS2 52380 689,3
Alcool metilic CH3OH 54890 1715
Alcool propilic C3H7OH 68720 1145
Alcool etilic* C2H5OH 62850 1386
Tetraclorură de carbon CCl4 64110 415,2
Cloroform* CHCl3 60760 508,2
Bromură de etil* C2H5Br 58240 534,6
Iodură de etil* C2H5I 58660 376,3
Clorură de etil* C2H5Cl 50280 779,3
Formiat de etil* HCOOC2H5 60760 820,8
Eter etilic* (C2H5)O 64950 877,8
Observaţii
1. Valorile căldurii de adsorbţie sunt date pentru condiţiile absorbţiei a 1 kmol
vapori pe 1 Kg cărbune la 0°C (cu excepţia benzinei, pentru care corelaţia între
cantitatea de substanţă adsorbită şi cantitatea de cărbune nu se respectă).
2. Pentru substanţele notate cu asterisc, căldura de adsorbţie s-a calculat cu formula: q=m⋅an (în J/Kg
cărbune)

203
12. MATERIALE DE IZOLAŢIE ŞI AGENŢI FRIGORIFICI UTILIZAŢI ÎN
INSTALAŢIILE FRIGORIFICE

Tabelul 146. Conductivitatea termică a unor materiale folosite la izolarea


instalaţiilor frigorifice
Temperatura
Conductivitatea
Densitatea maximă de
Materialul termoizolant termică
ρ [Kg/m3] utilizare
λ [W/(m⋅K)]
t [°C]
Pâslă de construcţie 100-200 -60 0,08-0,09
Şnur de sticlă 130 -180 0,06-0,07
Produse din perlit bitumat 250-350 -60 0,08-0,09
Saltele din pâslă de sticlă 150-200 -180 0,06-0,07
compactă
Saltele din pâslă de fibră de 60-100 -60 0,06-0,07
sticlă cu legătură sintetică 150-250 -60 0,08-0,09
Plăci fibrolemnoase
Plăci din vată minerală cu 100-180 -180 0,06-0,07
legătură sintetică
Plăci din pâslă de fibră de sticlă 60-100 -60 0,06-0,07
cu legătură sintetică
Plăci rigide din vată minerală cu 250-300 -60 0,08-0,09
legătură de bitum
Plăci de plută (expanzit) 150-200 -150 0,065-0,07
Semicilindri şi cilindri tubulari
din vată minerală cu legătură 150-200 -180 0,065-0,07
sintetică
Straturi spongioase din polistiren 30-100 -180 0,045-0,06
rigid
Straturi spongioase rigide din 50-120 -180 0,045-0,06
policlorură de vinil
Straturi spongioase fenolice 80-200 -180 0,05-0,065
Poliuretan expandat elastic 35-50 -60 0,045-0,06
Poliuretan expandat rigid 50-100 -180 0,045-0,06
Bandă din pâslă de sticlă 150-200 -180 0,06-0,07
compactă
Cauciuc spongios 250-300 -40 0,065-0,075
Plăci din turbă 170-220 -60 0,07-0,08
Umplutură din vată minerală şi
de sticlă sub înveliş ermetic 150-200 -180 0,045-0,055
Idem din perlit afânat 120-180 -180 0,045-0,055

204
Tabelul 147. Conductivitatea termică a solului la adâncimea de 1,5 m la
temperatura tsol=5°C

Umiditatea
Umiditatea Aspectul ρsol uscat λsol λsol
absolută a
solului solului [Kg/m3] [W/(m⋅K)] [W/(m⋅K)]
solului, [%]
Argilos şi 1600 5 0,87
argilo- 2000 5 1,74
Sol puţin nisipos 1600 5 1,11
1,2
umed Nisipos 2000 5 2,03
2000 5 2,03
Stâncos 2400 1 2,33
Argilos şi 1600 20 1,74
argilo- 2000 10 2,56
nisipos 1600 15 1,92
Sol umed 1,8
Nisipos 2000 5 3,20
1600 8 2,73
Stâncos 2000 3 3,48
Argilos şi 1600 23,8 1,86
argilo- 2000 11,5 2,67
Sol saturat nisipos 1600 23,8 2,44
2,3
cu apă Nisipos 2000 11,5 3,37
2000 11,5 3,37
Stâncos 2400 3,3 5,11

205
Tabelul 148. Proprietăţile fizice ale unor agenţi frigorifici
T t p ρ' ρ'' lv λ cp ν⋅106 η⋅103 Pr
Lichidul 3 3 2
K °C bar Kg/m Kg/m KJ/Kg W/(m·K) KJ/(Kg·K) m /s Pa·s -
243 -30 1,20 678 1,04 1358,6 0,57 4,44 0,354 2,35 1,89
253 -20 1,47 665 1,60 1328,4 0,57 4,52 0,304 1,98 1,62
263 -10 2,90 652 2,39 1296,4 0,559 4,57 0,263 1,67 1,39
NH3
273 0 4,30 638 3,45 1262,4 0,548 4,61 0,235 1,48 1,27
283 10 6,25 624,7 4,86 1223,2 0,518 4,69 0,209 1,29 1,18
293 20 8,55 610,3 6,69 1187,2 0,50 5,19 0,183 1,13 1,09
253 -20 19,6 1029,9 51,4 284 0,152 2,01 0,146 1,48 2,00
263 -10 26,4 980,8 70,5 262 0139 2,29 0,128 1,21 2,08
273 0 34,9 924,8 96,3 235 0,129 2,59 0,118 1,07 2,47
283 10 45,0 858 133 202 0,116 2,93 0,114 0,96 2,47
CO2
293 20 57,3 770,7 190,24 155 0,093 3,64 0,098 0,74 2,96
303 30 72,0 596,4 334,4 63 0,07 6,50 0,096 0,53 5,05
253 -20 0,63 1484 1,973 395 0,223 1,256 0,337 4,90 2,81
263 -10 1,01 1458 3,05 387 0,218 1,299 0,316 4,53 2,745
273 0 1,53 1434 4,56 376 0,212 1,304 0,287 4,03 2,60
SO2
283 10 2,30 1409 6,49 368 0,205 1,351 0,272 3,79 2,54
293 20 3,30 1383 9,22 360 0,199 1,39 0,255 3,47 2,47
303 30 4,56 1356 12,63 348 0,193 1,56 0,239 3,18 2,40
263 -10 1,76 978 4,15 415 0,189 1,54 0,271 2,60 2,16
273 0 2,52 960 5,93 405 0,179 1,565 0,254 240 2,14
CH3Cl 283 10 5,56 941 8,31 394 0,171 1,581 0,240 2,22 2,09
293 20 4,88 922 11,43 383 0,162 1,60 0,228 2,06 2,08
303 30 6,60 902 15,37 371 0,154 1,615 0,219 1,94 2,07

206
Tabelul 148 (continuare). Proprietăţile fizice ale unor agenţi frigorifici
R⋅10 t (fierb)
M tsolid, Tcr pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
Codul Denumirea agentului Formula chimică KJ/(Kg· f
[Kg/Kmol] [°C] [°C] [K] [Pa] [kg/m3]
K)
R717 Amoniac NH3 17,03 4,8816 -33,34 -77,7 405,55 113,97 0,2350
R10 Tetraclormetan CCl4 153,82 0,5405 77,47 22,9 556,36 44,93 0,5540
R10B1 Triclorbrommetan CCl3Br 198,27 0,4193 104,90 - 602,46 46,93 0,6968
R10B2 Diclordibrommetan CCl2Br2 242,73 0,3425 145,40 - 668,21 48,35 0,7934
R10B3 Clortribrommetan CClBr3 287,18 0,2895 148,46 - 674,67 50,25 0,9678
R11 Fluortriclormetan CFCl3 137,37 0,6053 23,65 -11,0 471,15 43,70 0,5702
R11B1 Fluordiclorbrommetan CFCl2Br 181,82 0,4573 51,88 - 516,26 44,40 0,7039
R11B2 Fluorclordibrommetan CFClBr2 226,27 0,3675 80,10 - 562,14 45,84 0,8316
R11B3 Fluortribrommetan CFBr3 270,72 0,3071 106,50 - 605,31 47,31 0,9549
R12 Difluordiclormetan CF2Cl2 120,91 0,6876 -29,74 -155,9 385,15 41,19 0,5791
R12B1 Difluorclorbrommetan CF2ClBr 165,36 0,5028 -3,83 -80,0 426,88 42,52 0,7410
R12B2 Difluordibrommetan CF2Br2 209,82 0,3963 24,50 - 472,08 43,35 0,8664
R13 Trifluorclormetan CF3Cl 104,46 0,7960 -81,59 -180,0 301,90 38,68 0,5989
R13B1 Trifluorbrommetan CF3Br 148,91 0,5584 -57,77 -143,2 340,05 39,46 0,77
R14 Tetrafluormetan (metforan) CF4 88,0 0,9448 -128,2 -184,0 227,5 37,45 0,6297
R20 Triclormetan CHCl3 119,38 0,6965 61,20 - 536,6 54,72 0,5524
R20B1 Diclorbrommetan CHCl2Br 163,83 0,5075 90,10 - 585,43 56,05 0,7122

207
R⋅10 t (fierb)
M tsolid, Tcr pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
Codul Denumirea agentului Formula chimică KJ/(Kg· f
[Kg/Kmol] [°C] [°C] [K] [Pa] [kg/m3]
K)
R20B2 Clordibrommetan CHClBr2 208,28 0,3992 131,71 - 654,41 57,48 0,8300
R20B3 Tribrommetan CHBr3 252,73 0,3290 149,21 - 684,94 59,12 0,9888
R21 Fluordiclormetan CHFCl2 102,92 0,8078 8,73 -135,0 451,65 51,73 0,5279
R21B1 Fluorclorbrommetan CHFClBr 147,37 0,5642 43,44 - 507,54 53,54 0,7069
R21B2 Fluordibrommetan CHFBr2 191,83 0,4334 64,90 - 543,53 54,91 0,8805
R22 Difluorclormetan CHF2Cl 86,47 0,9616 -40,81 -160,0 369,28 49,90 0,5372
R22B1 Difluorbrommetan CHF2Br 130,92 0,6351 -15,70 - 411,11 51,75 0,7501
R23 Trifluormetan CHF3 70,01 1,1875 -82,14 -155,0 299,45 48,11 0,5280
R30 Diclormetan CH2Cl2 84,93 0,9789 40,10 -96,7 510,00 61,70 0,4700
R30B1 Clorbrommetan CH2ClBr 129,38 0,6426 68,06 - 555,49 63,22 0,6692
R30B2 Dibrommetan CH2Br2 173,84 0,4783 96,95 - 605,70 64,69 0,8405
R31 Fluorclormetan CH2FCl 68,48 1,2142 -9,10 - 424,83 60,01 0,4435
R31B1 Fluorbrommetan CH2FBr 112,93 0,7362 16,64 - 468,14 61,10 0,6737
R40 Clormetan (clorură de metil) CH3Cl 50,49 1,6468 -23,86 -97,8 416,25 64,88 0,3991
R40B1 Brommetan CH3Br 94,94 0,8758 3,60 - 462,16 65,68 0,5980
R41 Fluormetan CH3F 34,03 2,4430 -79,64 - 317,75 58,56 0,2960
R50 Metan CH4 16,04 5,1826 -161,59 -182,5 190,55 45,33 0,1366
R112 1,2-Difluortetracloretan CFCl2CFCl2 203,83 0,4079 92,30 25,2 551,15 33,34 0,5687

208
R⋅10 t (fierb)
M tsolid, Tcr pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
Codul Denumirea agentului Formula chimică KJ/(Kg· f
[Kg/Kmol] [°C] [°C] [K] [Pa] [kg/m3]
K)
R113 1,2,2-Trifluortricloretan CFCl2CF2Cl 187,38 0,4437 46,82 -35,0 487,15 33,89 0,6076
R113B2 1,2,3-Trifluor-2-clordibrommetan CF2BrCFClBr 276,28 0,3009 94,57 -72,9 563,15 35,23 0,7970
R114 1,2-Diclortetrafluoretan CF2ClCF2Cl 170,92 0,4864 3,63 -93,9 418,85 33,33 0,6230
R114B2 1,2-Dibromtetrafluoretan CF2BrCF2Br 259,82 0,3200 47,15 -110,5 487,30 33,58 0,8129
R115 Pentafluormonocloretan CF3CF2Cl 154,46 0,5383 -38,97 -106,0 353,09 31,92 0,6673
R116 Hexafluoretan CF3CF3 138,01 0,6024 -78,21 -100,6 292,85 28,83 0,6381
R142B 1,1-Diclor-1-cloretan CF2ClCH3 100,49 0,8274 -9,20 -138,0 409,60 41,38 0,4590
R143a 1,1,1-Trifluoretan CF3CH3 84,04 0,9893 -47,58 -111,3 346,25 41,10 0,4487
R152a 1,1-Difluoretan CHF2CH3 66,05 1,2588 -24,54 -117 386,65 44,91 0,3514
R160 Cloretan CH2ClCH3 64,51 1,2888 12,23 -138,7 460,35 53,92 0,3371
R170 Etan CH3CH3 30,07 2,7651 -88,53 -183,3 305,42 49,34 0,2138
R215 1,1,1-Triclorpentafluorpropan CF3CF2CCl3 237,38 0,3503 73,04 - 505,15 29,80 0,6825
R216 1,2-Diclorhexafluorpropan CF3CFClCF2Cl 220,93 0,3763 35,73 -125,4 453,14 27,49 0,6391
R217 1-Clorheptafluorpropan CF3CF2CF2Cl 204,47 0,4066 -1,48 - 395,15 26,90 0,6731
R218 Octofluorpropan CF3CF2CF3 188,02 0,4422 -36,81 -183,0 345,05 26,77 0,7045
R290 n-Propan CH3CH2CH3 44,10 1,8855 -41,97 -187,7 369,96 42,69 0,2254
R3(11)0 n-Butan CH3CH2CH2CH3 58,12 1,4305 -0,55 -138,3 425,16 37,79 0,2347
R31(10) n-Perfluorbutan CF3CF2CF2CF3 238,02 0,3493 -2,02 -41,2 386,35 23,24 0,6258

209
R⋅10 t (fierb)
M tsolid, Tcr pcr⋅10-5 ρcr⋅10-3
Codul Denumirea agentului Formula chimică KJ/(Kg· f
[Kg/Kmol] [°C] [°C] [K] [Pa] [kg/m3]
K)
R4(13)0 n-Pentan CH3CH2CH2CH2CH3 72,15 1,1524 36,05 -129,7 469,77 33,89 0,2426
RC318 Octofluorciclobutan C4F8 200,04 0,4156 -5,97 -40,2 388,47 27,80 0,5479
R1150 Etilenă CH2=CH2 28,05 2,9637 -103,74 -169,2 282,65 50,56 0,2140
R1270 Propilenă CH2=CH-CH3 42,08 1,9758 -47,75 -185,2 364,95 46,14 0,2388
R500 R12/R152a CF2Cl2/CHF2CH3 99,30 0,8373 -33,30 -160 378,65 43,60 0,5130
R502 R22/R115 CHF2/CF3CF2Cl 111,63 0,7448 -45,62 - 355,31 40,10 0,5717
R503 R13/R23 CF3Cl/CHF3 87,25 0,9529 -87,84 - 292,65 43,38 0,5894
R504 R32/R115 CH2F2/CF3CF2Cl 79,42 1,0493 -57,40 - 339,54 47,70 0,531
A1 R124/RC318 CF3CHFCl/C4F8 156,35 0,5318 -13,85 - 386,65 32,95 0,6233

210
Tabelul 148 (continuare). Proprietăţile fizice ale unor agenţi frigorifici
Lichidul
T t p ρ' ρ'' lv λ cp ν⋅106 η⋅103 Pr
3 3 2
K °C bar Kg/m Kg/m KJ/Kg W/(m·K) KJ/(Kg·K) m /s Pa·s -
243 -30 1,00 1486 6,20 167,3 0,106 0,895 0,252 3,67 3,29
253 -20 1,51 1457 9,03 163,1 0,102 0,905 0,232 3,32 3,01
263 -10 2,19 1426 12,80 159,4 0,097 0,91 0,224 3,14 3,01
273 0 3,095 1394 16,65 154,9 0,092 0,93 0,211 2,98 2,98
CCl2F2 283 10 4,22 1361 23,79 150,0 0,0872 0,945 0,203 2,71 2,80
(R-12) 293 20 5,67 1327 31,50 144,5 0,0825 0,964 0,198 2,58 3,06
303 30 7,42 1293 41,11 138,6 0,078 0,964 0,194 2,46 3,10
243 -30 0,096 1601 0,653 192,5 0,120 0,844 0,506 7,92 5,80
253 -20 0,162 1579 1,059 192 0,115 0,855 0,446 6,95 5,23
263 -10 0,216 1557 1,651 191 0,111 0,870 0,389 5,94 4,79
CCl3F
(R-11) 273 0 0,406 1524 2,486 189 0,106 0,875 0,357 5,31 4,79
283 10 0,611 1511 3,631 187 0,101 0,885 0,317 4,70 4,03
293 20 0,895 1486 5,165 184 0,0905 0,891 0,281 4,10 3,94
303 30 1,28 1464 7,179 181 0,091 0,90 0,272 3,90 3,90

Tabelul 149. Mărimile b=f(T) şi (lV)1/4 pentru calculul transferului de căldură la condensarea agenţilor frigorifici
Temp.
Agentul frigorific
condensului
NH3 R-11 R-12 R-121 R-22 CH3Cl
°C K
(lV)1/4 b (lV)1/4 b (lV)1/4 b (lV)1/4 b (lV)1/4 b (lV)1/4 b
0 273 5,963 1438,22 3,714 463,76 3,528 437,95 3,961 590,69 3,791 486,99 4,484 670,51
10 283 5,920 1415,16 3,698 460,38 3,498 420,35 3,941 582,46 3,751 468,86 4,453 648,02
20 293 5,869 1354,20 3,679 458,90 3,468 400,50 3,491 576,53 3,704 453,62 4,420 627,18
30 303 5,816 1306,43 3,661 453,21 3,431 380,97 3,325 562,85 3,648 432,70 4,386 603,46
40 313 5,759 1257 3,642 449,67 3,389 359,80 3,157 551,48 3,582 414,50 4,346 578,58

211
Tabelul 150. Proprietăţile termodinamice ale amoniacului pe curba de saturaţie

s', s'',
t, °C p, bar ν', m3/Kg ν'', m3/Kg KJ/(Kg⋅K) i', KJ/Kg i'', KJ/Kg lv, KJ/Kg
KJ/(Kg⋅K)
-75 0,0750 0,001368 12,89 2,7771 10,2287 87,5 1563,8 1476,3
-70 0,109 0,001379 9,01 2,8797 10,0906 108,4 1573,0 1464,5
-65 0,157 0,001390 6,46 2,9823 9,9621 129,8 1582,2 1452,4
-60 0,219 0,001401 4,70 3,0840 9,8407 151,1 1591,0 1439,8
-55 0,302 0,001413 3,49 3,1824 9,7272 172,5 1599,8 1427,3
-50 0,409 0,001425 2,62 3,2791 9,6204 193,4 1608,1 1414,7
-45 0,546 0,001437 2,01 3,3767 9,5199 215,6 1616,5 1400,9
-40 0,718 0,001449 1,55 3,4730 9,4245 237,8 1624,9 1387,1
-35 0,933 0,001462 1,22 3,5672 9,3341 260,0 1632,9 1372,9
-30 1,195 0,001476 0,963 3,6601 9,2486 282,2 1640,8 1358,6
-25 1,516 0,001490 0,772 3,7514 9,1074 304,4 1648,3 1344,0
-20 1,902 0,001504 0,624 3,8410 9,0895 327,4 1655,9 1328,5
-15 2,363 0,001519 0,509 3,9293 9,0150 350,0 1662,6 1312,6
-10 2,909 0,001534 0,419 4,0164 8,9438 372,0 1669,3 1296,7
-5 3,549 0,001550 0,347 4,1022 8,8756 395,7 1675,1 1279,5
0 4,294 0,001566 0,290 4,1868 8,8094 418,7 1681,0 1262,3
5 5,157 0,001583 0,244 4,2705 8,7458 441,7 1686,4 1244,7
10 6,150 0,001601 0,206 4,3530 8,6838 465,2 1691,0 1225,9
15 7,283 0,001619 0,175 4,4347 8,6240 488,6 1695,7 1207,1
20 8,572 0,001639 0,149 4,5155 8,5658 512,5 1699,4 1187,0
25 10,03 0,001659 0,128 4,5954 8,5093 536,3 1703,2 1166,9
30 11,67 0,001680 0,111 4,6746 8,4536 560,2 1705,7 1145,5
35 13,50 0,001702 0,0959 4,7529 8,3991 584,9 1708,2 1123,3
40 15,54 0,001726 0,0833 4,8307 8,3455 609,2 1709,9 1100,7
45 17,81 0,001750 0,0727 4,9078 8,2928 633,9 1710,7 1076,8
50 20,33 0,001777 0,0625 4,9840 8,2400 659,0 1711,1 1052,1

212
Tabelul 151. Proprietăţile termofizice ale soluţiei de ETILENGLICOL:
ρ [Kg/m3], tsolid [°C], cp [J/(Kg⋅K)], λ [W/(m⋅K)], η [N⋅s/m2], ν [m2/s], a [m2/s]
(ζ - conţinutul de etilenglicol în soluţie; tsolid – temperatura de solidificare)
ρ ζ [%] tsolid t [°C] cp η⋅104 ν⋅106 λ a⋅107 Pr
1005 4,6 -2 50 4145 5,88 0,586 0,616 1,48 3,96
20 4145 10,79 1,07 0,582 1,38 7,7
10 4124 13,73 1,365 0,570 1,37 9,9
0 4103 19,61 1,95 0,558 1,34 14,4
1010 8,4 -4 50 4103 6,86 0,68 0,593 1,43 4,75
20 4061 11,77 1,17 0,570 1,38 8,4
10 4061 15,69 1,55 0,558 1,36 11,4
0 4061 22,56 2,23 0,547 1,33 16,7
1015 12,2 -5 50 4061 6,86 0,677 0,582 1,41 4,8
20 4019 13,73 1,35 0,547 1,33 10,1
10 3998 18,63 1,84 0,541 1,33 13,8
0 3977 25,50 2,51 0,535 1,30 18,9
1020 16 -7 50 4019 7,84 0,77 0,558 1,36 5,65
20 3936 14,71 1,45 0,535 1,33 10,8
10 3915 20,59 2,02 0,523 1,31 15,4
0 3894 28,44 2,79 0,512 1,28 21,6
-5 3894 34,30 3,37 0,500 1,26 26,6
1025 19,8 -10 50 3977 7,84 0,76 0,547 1,33 5,7
20 3894 16,67 1,63 0,523 1,30 12,5
10 3873 22,56 2,20 0,512 1,29 17,0
0 3852 31,38 3,06 0,500 1,26 24,2
-5 3852 38,25 3,73 0,488 1,24 30,0
1030 23,6 -13 50 3953 8,83 0,858 0,523 1,29 6,6
20 3852 17,65 1,72 0,500 1,26 13,7
10 3810 25,50 2,48 0,494 1,26 19,6
0 3768 35,30 3,44 0,488 1,26 27,4
-10 3768 51,00 4,95 0,488 1,26 39,4
1035 27,4 -15 50 3852 8,83 0,855 0,512 1,28 6,7
20 3768 19,61 1,9 0,488 1,25 15,2
0 3726 39,23 3,8 0,477 1,25 31,0
-10 3684 56,88 5,5 0,477 1,25 44,0
-15 3663 70,61 6,83 0,471 1,24 55,0

213
Tabelul 151 (continuare)
ρ ζ [%] tsolid t [°C] cp η⋅104 ν⋅106 λ a⋅107 Pr
1040 31,2 -17 50 3810 9,81 0,94 0,500 1,26 7,5
20 3726 21,58 2,07 0,477 1,23 16,8
0 3642 44,13 4,25 0,465 1,23 34,5
-10 3642 66,60 6,45 0,465 1,23 52,0
-15 3622 82,37 7,9 0,459 1,23 65,0
1045 35 -21 50 3726 10,79 1,03 0,477 1,22 8,4
20 3642 24,52 2,35 0,465 1,22 19,2
0 3599 49,03 4,7 0,465 1,22 37,7
-10 3559 76,49 7,35 0,454 1,22 60,0
-15 3538 93,16 8,9 0,454 1,22 73,0
-20 3517 117,68 11,3 0,454 1,23 92,0
1050 38,8 -26 50 3684 11,77 1,12 0,465 1,20 9,3
20 3559 27,46 2,63 0,454 1,20 21,6
0 3517 55,90 5,32 0,454 1,22 44,0
-10 3475 86,30 8,25 0,454 1,23 67,0
-15 3454 107,87 10,3 0,454 1,25 82,0
-20 3433 142,20 13,5 0,454 1,26 107,0
-25 3412 186,33 17,8 0,454 1,26 144,0
1055 42,6 -29 50 3601 13,73 1,3 0,442 1,16 11,2
20 3475 29,42 2,78 0,442 1,20 23,0
0 3433 61,78 5,85 0,442 1,22 47,5
-10 3391 96,10 9,1 0,442 1,23 73,0
-15 3370 122,58 11,7 0,442 1,25 93,0
-20 3349 160,83 15,2 0,442 1,25 122,0
-25 3328 251,75 20,5 0,442 1,26 162,0
1060 46,4 -33 50 3517 15,69 1,48 0,430 1,15 12,8
20 3391 34,32 3,24 0,430 1,19 27,0
0 3349 68,65 6,28 0,430 1,22 51,5
-10 3308 107,87 10,2 0,430 1,22 84,0
-15 3287 137,29 13,0 0,430 1,23 105,0
-20 3266 181,42 17,2 0,430 1,23 140,0
-25 3245 240,26 22,6 0,430 1,25 180,0
-30 3224 323,62 30,5 0,430 1,26 242,0

214
Tabelul 152. Mărimea b=f(T) pentru calculul transferului de căldură la condensarea
aburului saturat uscat
ρ 2 λ3
Temperatura peliculei condensatului b=4
μ

°C K
0 273 104
20 293 120
40 313 139
60 333 155
80 353 169
100 373 179
120 393 188
140 413 194
160 433 197
180 453 199
200 473 199
Tabelul 153. Proprietăţile fizice ale vaporilor saturanţi de amoniac
Volumul specific Densitatea Căldura de
Temperatura, Presiunea, lichid, vapori, lichid, vapori, vaporizare,
°C ata L/Kg m3/Kg Kg/L Kg/m3 KJ/Kg
-50 0,4168 1,4245 2,6170 0,7020 0,382 1416
-45 0,5562 1,4367 2,0015 0,6960 0,500 1402
-40 0,7318 1,4493 1,5503 0,6900 0,645 1388
-35 0,9503 1,4623 1,2151 0,6839 0,823 1374
-30 1,219 1,4757 0,9630 0,6777 1,038 1360
-25 1,546 1,4895 0,7712 0,6714 1,297 1345
-20 1,940 1,5037 0,6236 0,6650 1,604 1329
-15 2,410 1,5185 0,5087 0,6585 1,966 1314
-10 2,966 1,5338 0,4184 0,6520 2,390 1297
-5 3,619 1,5496 0,3469 0,6453 2,883 1281
0 4,379 1,5660 0,2897 0,6386 3,452 1263
5 5,259 1,5831 0,2435 0,6317 4,108 1246
10 6,271 1,6008 0,2058 0,6247 4,859 1227
15 7,431 1,6193 0,1740 0,6175 5,718 1210
20 8,741 1,6386 0,1494 0,6103 6,694 1188
25 10,225 1,6588 0,1283 0,6028 7,795 1168
30 11,895 1,6800 0,1107 0,5952 9,034 1146
35 13,765 1,7023 0,0959 0,5875 10,431 1124
40 15,850 1,7257 0,0833 0,5795 12,005 1101
45 18,165 1,7504 0,0726 0,5713 12,774 1078
50 20,727 1,7766 0,0635 0,5629 15,756 1053

215
Tabelul 154. Proprietăţile fizice ale vaporilor saturanţi pentru freon-12
Densitatea Căldura de
Temperatura, Presiunea, lichid, vapori, vaporizare, r,
°C ata Kg/L Kg/m3 KJ/Kg
0 1 2 3 4
+40 9,78 1,25 53,1 132,4
+30 7,59 1,29 41,2 138,7
+25 6,63 1,31 36,1 142,0
+20 5,79 1,33 31,5 145,0
+10 4,32 1,36 23,8 150,0
0 3,15 1,39 17,7 155,0
-10 2,24 1,43 12,8 160,0
-15 1,86 1,44 10,8 161,7
-20 1,54 1,46 9,04 163,8
-25 1,26 1,47 7,52 165,5
-30 1,03 1,49 6,2 167,6
-35 0,824 1,5 5,07 169,3
-40 0,655 1,52 4,1 171,0
-50 0,399 1,54 2,6 175,0
-60 0,231 1,57 1,56 178,0
-70 0,125 1,6 0,888 182,0
-80 0,063 1,63 0,47 185,0

Tabelul 155. Proprietăţile fizice ale uleiului de transformator


ρ, cp, λ, η⋅104, ν⋅106, α, β, Pr
t, °C
Kg/m 3
KJ/(m⋅K) W/(m⋅K) Pa⋅s m2/s 2
m /s K-1
-
0 892,5 1,549 0,1123 629,8 70,5 8,14 6,80 866
10 886,4 1,620 0,1115 335,5 37,9 7,83 6,85 484
20 880,3 1,666 0,1106 198,2 22,5 7,56 6,90 298
30 874,2 1,729 0,1098 128,5 14,7 7,28 6,95 202
40 868,2 1,788 0,1090 89,4 10,3 7,03 7,00 146
50 862,1 1,846 0,1082 65,3 7,58 6,80 7,05 111
60 856,0 1,905 0,1072 49,5 5,78 6,58 7,10 87,8
70 850,0 1,964 0,1064 38,6 4,54 6,36 7,15 71,3
80 843,9 2,026 0,1056 30,8 3,66 6,17 7,20 59,3
90 837,8 2,085 0,1047 25,4 3,03 6,00 7,25 50,5
100 831,8 2,144 0,1038 21,3 2,56 5,83 7,30 43,9
110 825,7 2,202 0,1030 18,1 2,20 5,67 7,35 38,8
120 819,6 2,261 0,1022 15,7 1,92 5,50 7,40 34,9

216
Tabelul 156. Proprietăţile termofizice ale ULEIULUI HIDRAULIC:
ρ [Kg/m3], cp [J/(Kg⋅K)], λ [W/(m⋅K)], η [N⋅s/m2], ν [m2/s], a [m2/s]
t [°C] ρ cp λ η⋅103 ν⋅106 a⋅108 Pr
-50 934 1580 0,125 57440 61500 8,49 724400
-45 931 1580 0,125 29050 31200 8,48 367900
-40 928 1580 0,124 7888 8500 8,47 100100
-35 925 1590 0,124 4357 4710 8,43 55900
-30 922 1590 0,124 1992 2160 8,43 25600
-25 918 1600 0,123 1088 1185 8,38 14100
-20 915 1600 0,123 582,8 637 8,37 7610
-15 912 1600 0,122 307,7 337,5 8,37 4000
-10 909 1610 0,122 152,3 167,5 8,31 2000
-5 906 1610 0,121 86,80 95,8 8,31 1150
0 903 1620 0,121 56,93 63,05 8,25 760
5 899 1630 0,120 40,14 44,65 8,20 540
10 896 1630 0,120 30,55 34,10 8,20 410
15 893 1640 0,119 23,71 26,55 8,20 320
20 889 1640 0,119 18,67 21,00 8,15 260
25 887 1650 0,118 14,90 16,80 8,09 210
30 884 1660 0,118 12,20 13,75 8,04 170
40 877 1680 0,117 8,288 9,45 7,94 120
50 871 1700 0,116 6,097 7,00 7,84 89
60 864 1720 0,115 4,752 5,50 7,74 71
70 858 1750 0,114 3,518 4,10 7,61 54
80 852 1780 0,113 2,897 3,40 7,47 45
90 845 1800 0,112 2,366 2,80 7,38 38
100 838 1820 0,111 1,760 2,10 7,30 29

217
Tabelul 157. Proprietăţile termofizice ale ULEIULUI PENTRU INSTALAŢII
FRIGORIFICE: ρ [Kg/m3], cp [J/(Kg⋅K)], λ [W/(m⋅K)], η [Pa⋅s], ν [m2/s], a [m2/s]
t [°C] ρ cp λ η⋅103 ν⋅106 a⋅108 Pr
-55 1050 1630 0,166 108800 103600 9,69 1069000
-50 1045 1640 0,165 77750 74400 9,63 772600
-45 1042 1640 0,164 45850 44000 9,62 457400
-40 1039 1640 0,164 13610 13100 9,60 136500
-35 1035 1640 0,163 5382 5200 9,60 54200
-30 1032 1640 0,162 3168 3070 9,58 32000
-25 1028 1640 0,161 2157 2098 9,57 21900
-20 1024 1640 0,161 1418 1385 9,57 14500
-15 1020 1640 0,160 905,7 888 9,56 9300
-10 1017 1640 0,159 569,5 560 9,54 5900
-5 1013 1640 0,158 372,7 368 9,53 3700
0 1010 1640 0,158 266,6 264 9,52 2800
5 1006 1640 0,157 202,9 201,7 9,52 2100
10 1002 1640 0,156 138,7 138,5 9,50 1460
15 999 1640 0,156 83,56 83,56 9,49 880
20 995 1640 0,155 61,78 62,10 9,48 650
25 992 1650 0,154 47,61 48,00 9,41 510
30 988 1660 0,153 38,04 38,50 9,35 410
40 980 1680 0,152 24,97 25,45 9,21 280
50 973 1680 0,150 17,22 17,70 9,19 190
60 966 1700 0,149 12,36 12,80 9,06 140
70 958 1700 0,147 9,436 9,85 9,05 100
80 951 1700 0,146 7,313 7,64 9,03 85
90 944 1700 0,144 5,853 6,20 9,00 69
100 936 1700 0,143 5,569 5,95 8,97 66

218
PARTEA A II-A

PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE PRINCIPALELOR PRODUSE


ALIMENTARE

13. ACIZI GRAŞI, GLICERINĂ ŞI SĂPUNURI

13.1. ACIZI GRAŞI

Schimbătoarele de căldură, co-


loanele de distilare şi rectificare, necesare
în tehnologiile de prelucrare ale acizilor
graşi, sunt dimensionate după un pre-
alabil calcul termic de cele mai multe ori
laborios.
La baza acestui calcul stau
ecuaţiile de bilanţ termic şi criteriale,
ecuaţii ce conţin grupuri caracteristice de
constante termofizice.
Un calcul predictiv corect de
dimensionare este posibil numai având la
dispoziţie valorile acestor constante, în
legătură directă cu alţi parametri.
Astfel, căldura specifică pentru Fig. 61. Variaţia temperaturii de fierbere
acidul stearic, se poate calcula cu relaţia a acizilor graşi saturaţi în funcţie de
empirică: numărul atomilor de carbon din moleculă

cp = 0,4266 + 0,0018⋅t, kcal/kg.grd, pe intervalul t = (70…78) °C


şi
cp = 0,4272 + 0,0018⋅t, kcal/kg.grd, pe intervalul t = (-12…65) °C

Tabelul 158
Densitatea acizilor graşi la diferite temperaturi, în Kg/m3
Acid gras
Temperatura
Caprinic Lauric Miristic Palmitic Stearic Oleic
t, °C
C10 C12 C14 C16 C18 C18:1
1 2 3 4 5 6 7
20 896,9 889,4 - - - 904,2
40 882,3 875,1 - - - 890,6
60 867,7 861,9 857,9 - - 877,0
70 860,4 854,8 850,9 848,3 845,7 870,2
80 853,1 847,7 843,9 841,4 839,0 863,4
100 838,5 833,5 829,9 827,6 825,6 849,8

219
Tabelul 158 (continuare)c
1 2 3 4 5 6 7
120 823,9 819,3 815,9 813,8 812,2 836,2
130 816,1 812,2 808,9 806,9 805,5 829,4
140 809,3 805,0 801,9 800,0 798,8 822,6
150 802,0 798,0 794,9 793,1 792,1 815,8
160 794,7 790,9 787,9 786,2 785,4 809,0
170 787,4 783,8 780,9 779,3 778,7 702,2
180 780,1 776,7 773,9 772,4 772,0 795,4
190 772,8 769,7 766,9 765.5 765,3 788,6
200 765,5 762,5 759,9 758.6 758,6 781,8
210 758,2 755,4 752,9 751.7 751,9 775,0
220 750,9 748,3 745,9 744,8 745,2 768,2
230 743,6 741,2 738,9 734,9 738,5 761,4
240 736,3 734,1 731,9 731,0 731,8 754,6
250 729,0 727,0 724,9 724,1 725,1 747,8

izocaproic; 14-n-valerianic; 15-izovalerianic; 16-n-butiric; 17-izobutiric;


presiune: 1-acid behenic; 2-arahic; 3-stearic, 4-palmitic; 5-miristic; 6-7-
Fig. 62. Temperatura de fierbere a acizilor graşi saturaţi în funcţie de

lauric; 8-n-caprinic; 9-izocaprinic; 10-n-caprilic; 12-n-caproic; 13-

18-propionic; 19-acetic; 20-formic

În calculele de similitudine, intervine adesea numărul lui Weber, ce conţine


la numitor tensiunea superficială. Valoarea ei poate fi calculată cu relaţia urmă-
toare, în raport cu aerul – pentru o gamă largă de acizi graşi (la temperatura de
20°C):

220
σ = (5 ⋅ ρ20 – 1,5) ⋅ 0,01 Kg/s2

Fig. 63. Temperatura de fierbere a soluţiilor glicerină-apă în funcţie de temperatura


de fierbere a apei şi de concentraţia în glicerină

O altă importantă mărime este vâscozitatea dinamică, pentru a cărei


variaţie în funcţie de temperatură şi felul acidului gras avem:
q
lg η = − 2 ,75 ⋅ lg T + k ⋅ T , P (Poise),
4 ,561 ⋅ T
în care: T este temperatura absolută, în K, iar valorile căldurii de asociere q, în
cal/mol şi ale constantelor k şi C, sunt date mai jos.

Tabelul 159. Valorile căldurii de asociere şi ale unor constante necesare calculului
vâscozităţii dinamice a acizilor graşi saturaţi
Acidul q, KJ/mol k⋅103, P/K C, P
1 2 3 4
Butiric 8,210 1,770 2,9952
Valerianic 9,750 1,663 2,9050
Capronic 11,440 1,401 2,8200

221
Tabelul 159 (continuare)
1 2 3 4
Enantic 13,420 1,470 2,5791
Caprilic 14,520 1,576 2,4883
Pelargonic 15,280 1,696 2,4160
Caprinic 15,470 1,992 2,3865
Miristic 21,100 1,670 2,0221
Stearic 22,950 1,967 1,7920

Tabelul 160. Densitatea acizilor graşi nesaturaţi la diferite temperaturi


Densit. ρ (Kg/m3 la Densit. ρ (Kg/m3 la
Acidul Acidul
t °C) t °C)
Elaidic 856,8/70 Linolenic 914,0/20
Erucic 860,0/57 Linoleic 903,0/20
Oleic 895,0/18 Brasidic 850,0/70
Petroselinic 861,1/40

Tabelul 161. Densitatea şi coeficientul de dilataţie volumică a acizilor graşi şi a


trigliceridelor monoacide
Densitatea ρ, Coef. de dilataţie
Denumirea Temp. t, °C
Kg/m3 volumică, β.105, K-1
Acizi graşi
Butiric 50,3 929,2 99
Caprilic 80,0 861,5 79
Caprinic 80,0 853,1 73
Capronic 80,0 875,1 89
Lauric 80,0 847,7 -
Miristic 80,0 843,9 -
Oleic 60,0 863,4 68
Palmitic 80,0 841,4 69
Stearic 80,0 839,0 67
Gliceride
Tricaprină 80,0 891,3 73
Trilaurină 80,0 980,1 71
Trimiristină 80,0 872,2 69
Trioleină 25,0 907,8 68
Tripalmitină 80,0 866,3 67
Tristearină 80,0 863,2 67

222
Tabelul 162. Temperatura de topire a acizilor graşi saturaţi, mono- şi polietilenici
Denumirea acidului Masa moleculară Temp. de topire, °C
Acizi saturaţi
Arahic 312,52 75,35
Behenic 340,57 79,95
Butiric 88,10 -7,9
Caprilic 144,21 16,7
Caprinic 172,26 31,6
Capronic 116,15 -3,4
Cerotic 396,68 89,7
Lauric 200,31 44,2
Lignoceric 368,62 84,15
Melisic 452,78 93,6
Miristic 228,36 54,4
Montanic 424,73 90,9
Palmitic 256,12 62,9
Pelargonic 158,23 12,5
Stearic 284,47 69,6
Valerianic 102,13 -34,5
Acizi monoetilenici
Brasidic 338,56 61,9
Elaidinic 282,45 46,5
Erucic 338,56 34,7
Oleic 282,45 18,4 (α); 16,3 (β)
Palmitelaidinic 282,45 31,0
Palmitoleic 254,40 0,5
Petroselaidinic 282,45 54,0
Petroselinic 282,45 30,0
Acizi polietilenici
Arahidonic 280,41 - 49,5
Clupanodonic 278,42 -78
Linoleic 278,42 -5,0
Linolenic 278,42 -10….-11
Linolenelaidinic 272,42 29-30
α-Oleostearic 276,40 48-49
α-Parinaric 276,40 95-96
β-Oleostearic 304,46 71,5
β-Parinaric 320,49 -49,5

223
13.2. GLICERINĂ, ULEIURI ETERICE, SĂPUN

Pentru instalaţii de complexitate aşa cum s-a menţionat la subcapitolul


anterior, este necesară cunoaşterea şi pentru aceşti compuşi constantele
caracteristice, cum ar fi: temperatura de fierbere, presiunea de vapori, căldura de
dizolvare, căldura latentă de evaporare şi căldura specifică, mai jos fiind prezentate
aceste valori în limite largi de presiune, temperatură sau concentraţie.
Căldura specifică se poate determina şi prin calcul, conform unor ecuaţii
empirice de forma:
cp = 0,531 + 0,00134⋅t + 2,84⋅10-8, kcal/g⋅grd

Fig. 64. Presiunea


vaporilor acizilor
graşi saturaţi în
funcţie de
temperatură (şi
numărul atomilor de
carbon din moleculă
n=6-18)

Fig. 65. Vâscozitatea


dinamică a acizilor graşi
saturaţi în funcţie de
temperatură:
1-acid caproic;
2-enantic;
3-caprilic;
4-pelargonic;
5-lauric;
6-miristic;
7-palmitic;
8-stearic.

224
Tabelul 163. Densitatea soluţiilor de GLICERINĂ-APĂ în funcţie de concentraţie
şi temperatură
Concentraţia de Densitatea ρ [Kg/m3] la temperatura t
glicerină [%] 15°C 20°C 25°C 30°C
100 1264,15 1261,08 1258,02 1254,95
95 1251,30 1248,25 1245,15 1241,90
90 1238,10 1235,10 1232,00 1229,90
85 1224,85 1221,80 1218,70 1215,65
80 1211,60 1208,50 1205,45 1202,40
75 1197,85 1194,85 1191,95 1189,00
70 1184,15 1181,25 1178,40 1175,65
65 1170,30 1167,50 1164,75 1171,95
60 1156,50 1153,80 1151,05 1148,30
55 1142,60 1140,05 1137,40 1134,70
50 1128,70 1126,30 1123,75 1121,10
45 1115,10 1112,80 1110,40 1107,95
40 1101,45 1099,30 1097,10 1094,75
35 1088,00 1086,00 1083,90 1081,65
30 1074,55 1072,70 1070,70 1068,55
25 1061,50 1059,80 1058,00 1056,05
20 1048,40 1046,90 1045,25 1043,50
15 1035,80 1034,50 1033,00 1031,30
10 1023,25 1022,10 1020,70 1019,05
9 1020,85 1019,70 1018,35 1016,70
8 1018,40 1017,30 1016,00 1014,40
7 1016,00 1014,95 1013,60 1012,05
6 1013,60 1012,55 1011,25 1009,70
5 1011,20 1010,15 1008,90 1007,35
4 1008,75 1007,80 1006,55 1005,05
3 1006,35 1005,40 1004,15 1002,70
2 1003,95 1003,00 1001,80 1000,35
1 1001,53 1000,60 999,45 998,00
0 999,13 998,23 997,08 995,68

225
Tabelul 164. Temperatura de fierbere a glicerinei la diferite presiuni
Presiunea Presiunea
Temp. t, °C Temp. t,°C
Pa mm Hg Pa mm Hg
106700 800 292,1 8000 60 208,40
101400 766 290,00 6670 50 203,62
93500 700 286,79 5330 40 197,96
80000 600 280,91 4000 30 190,87
66700 500 274,23 2670 20 181,34
53300 400 266,20 1975 15 174,86
40000 300 256,32 1333 10 166,11
26700 200 243,16 1066 8 161,49
13330 100 222,41 800 6 155,69
11970 90 219,44 667 5 152,03
10660 80 216,17 533 4 147,89
9350 70 212,52

Tabelul 165. Presiunea vaporilor glicerinei la diferite temperaturi


Temperatura Presiunea vaporilor Temperatura Presiunea vaporilor
t,°C mm Hg Pa t,°C mm Hg Pa
50 0,0025 0,334 160 7,4 986,0
60 0,0067 0,894 170 12,1 1613,0
70 0,0170 2,267 180 18,3 2440,0
80 0,0410 5,472 185 23,0 3065,0
90 0,0930 12,400 190 30,3 4040,0
100 0,1950 26,000 200 46,0 6125,0
120 0,7400 98,600 208 60,0 8000,0
130 1,3500 180,000 220 100,0 13333,0
140 2,4300 324,000 240 200,0 26660,0
150 4,3000 573,000

Tabelul 166. Căldura de dizolvare a glicerinei la 15°C în funcţie de concentraţie


Concentraţia Căldura de Concentraţia Căldura de
glicerinei, dizolvare, glicerinei, dizolvare,
(% masă) KJ/mol (% masă) KJ/mol
0 6,3 60 18,8
10 7,5 70 16,3
20 10,9 80 13,4
30 15,5 90 8,0
40 17,6 96,2 2,6
50 18,8

226
Tabelul 167. Căldura latentă de evaporare a glicerinei, în funcţie de temperatură
Căldura latentă de Căldura latentă de
Temperatura Temperatura
evaporare, evaporare,
t,°C t,°C
J/(mol·K) J/(mol·K)
55 88,0 135 81,2
65 88,4 145 82,9
75 88,8 155 82,5
85 87,3 165 78,1
95 83,3 175 77,9
105 80,6 185 78,5
115 81,6 195 76,0
125 79,2

Tabelul 168. Căldura specifică a glicerinei, în funcţie de temperatură


Temperatura Căldura specifică Temperatura Căldura specifică
t,°C cp, KJ/(Kg·K) t,°C cp, KJ/(Kg·K)
20 2,3464 120 2,8911
40 2,4302 140 2,9749
60 2,5559 160 3,1425
80 2,6816 180 3,2263
100 2,8073 200 3,352

Tabelul 169. Caracteristici termofizice ale glicerinei, în funcţie de temperatură


Căldura specifică
Temperatura t,°C

Conductivitatea

Difuzivitatea
Vâscozitatea

Vâscozitatea
cp, J/(Kg·K)

λ, W/(m·K)

Criteriul
a·104, m2/h
cinematică
ν·106, m2/s
Densitatea

η·104, Pa.s
dinamică
ρ, Kg/m3

termică

termică

Pr
⎛ 3600 gc p η ⎞
⎜⎜ λ ⎟⎟
⎝ ⎠

20 1260 2340 0,260 - - - -


60 1239 2550 0,279 1000 80,80 3,2 909,00
80 1224 2675 0,288 349,5 26,80 3,2 322,00
100 1207 2805 0,348 129,4 10,80 3,7 105,00
120 1188 2885 0,360 51,9 1,40 3,8 41,90
140 1167 2970 0,365 18,3 1,60 3,8 15,2
160 1143 3144 0,373 10,0 0,86 3,9 8,20
180 1117 3220 0,383 1,51 0,39 3,9 3,60
200 1090 3315 0,393 2,16 0,20 3,9 1,95
220 1059 3130 0,397 1,0 0,09 4,0 0,82
240 1025 3555 0,465 0,597 0,06 4,6 0,40

227
Tabelul 170. Coeficientul de dilataţie volumică (K-1) a glicerinei, în funcţie de concentraţie
Conţinutul în Intervalul de temperatură
glicerină, % 15-20°C 15-25°C 20-25°C
β.104 β.104 β.104
100 6,15 6,15 6,15
97,5 6,20 6,15 6,05
95 6,15 6,15 6,15
90 6,10 6,15 6,20
80 6,20 6,15 6,10
70 5,80 5,70 5,65
60 5,40 5,45 5,50
50 4,85 4,95 5,10
40 4,30 4,35 4,45
30 3,70 3,85 4,00
20 3,00 3,15 3,25
10 2,30 2,65 2,80

Tabelul 171. Tensiunea superficială a glicerinei, în funcţie de temperatură


Tensiunea superficială, Tensiunea superficială, σ
Temperatura Temperatura
σ
t,°C t,°C
dyn/cm N/m dyn/cm N/m
20,0 64,0 0,0640 151,0 51,1 0,0511
104,1 55,7 0,0557 171,0 48,9 0,0489
121,0 54,9 0,0549 181,5 47,5 0,0475
130,0 54,4 0,0541 202,0 45,3 0,0453

Tabelul 172. Constanta dielectrică a glicerinei, în funcţie de presiune şi temperatură


Presiunea Constanta dielectrică, ε
Kgf/cm2 N/m2 0°C 30°C
1 9,8.104 49,9 42,8
500 4,9.107 51,0 43,9
1000 9,8.107 51,9 44,8
2000 19,6.107 53,5 46,4
4000 39,2.107 56,4 49,1
6000 58,8.107 58,9 51,6
8000 78,4.107 61,1 53,8
12000 117,5.107 - 57,6

Tabelul 173. Densitatea soluţiilor glicerină-apă, în funcţie de concentraţie şi temperatură


Concentraţia Densitatea ρ , Kg/m3 la temperatura
% glicerină -5°C -10°C -20°C -30°C -40°C
30 1081,0 - - - -
40 1109,6 1116,9 - - -
50 1138,7 1140,7 1145,6 - -
60 1166,3 1168,5 1173,2 1178,7 -1203,4
66,7 1186,0 1188,9 1194,5 1198,5 -
70 1195,4 1199,3 1203,8 1207,9 -
80 1221,0 1225,5 1230,5 - -

228
Tabelul 174. Temperatura de îngheţare a soluţiilor glicerină-apă, la diferite
concentraţii
Concentraţia, Temperatura de Concentraţia, Temperatura de
% glicerină îngheţare, °C % glicerină îngheţare, °C
0 -0 55 -28,0
5 -0,6 60 -34,7
10 -1,6 65 -43,0
15 -3,1 66,7 -46,5
20 -4,8 70 -38,9
25 -7,0 75 -29,8
30 -9,5 80 -20,3
35 -12,2 85 -10,5
40 -15,4 90 -1,6
45 -18,8 95 -7,7
50 -23,0 100 -17,0

Tabelul 175. Conductivitatea termică a soluţiilor glicerină-apă, în funcţie de


concentraţie şi temperatură
glicerină
Conc. %

Conductivitatea termică λ, W/(m·K) la diferite temperaturi

10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C


5 0,5568 0,5736 0,5862 0,6029 0,6155 0,6322 0,6448 0,6569
10 0,5443 0,5568 0,5736 0,5862 0,5987 0,6113 0,6238 0,6367
15 0,5234 0,5359 0,5485 0,5610 0,5736 0,5862 0,5982 0,6113
20 0,5066 0,5192 0,5317 0,5401 0,5527 0,5652 0,5778 0,5903
25 0,4899 0,4982 0,5108 0,5234 0,5317 0,5443 0,5527 0,5652
30 0,4689 0,4815 0,4899 0,5024 0,5108 0,4843 0,5275 0,5401
35 0,4564 0,4647 0,4773 0,4857 0,4940 0,5024 0,5108 0,5192
40 0,4396 0,4480 0,4522 0,4605 0,4689 0,4773 0,4857 0,4906
45 0,4271 0,4312 0,4396 0,4438 0,4512 0,4605 0,4647 0,4731
50 0,4061 0,4145 0,4187 0,4229 0,4312 0,4319 0,4396 0,4480
55 0,3936 0,3977 0,4019 0,4103 0,4145 0,4187 0,4229 0,4271
60 0,3768 0,3810 0,3810 0,3852 0,3859 0,3936 0,3629 0,4019
65 0,3601 0,3643 0,3684 0,3726 0,3723 0,3768 0,3733 0,3775
70 0,3517 0,3513 0,3559 0,3559 0,3601 0,3601 0,3643 0,3643
75 0,3349 0,3391 0,3391 0,3549 0,3549 0,3549 0,3549 0,3549
80 0,3224 0,3266 0,3266 0,3266 0,3269 0,3269 0,3308 0,3273
85 0,3098 0,3098 0,3095 0,3095 0,3095 0,3098 0,3140 0,3140
90 0,3014 0,3014 0,3014 0,3014 0,3014 0,3014 0,3014 0,3056
95 0,2931 0,2931 0,2931 0,2931 0,2931 0,2931 0,2931 0,2931

229
Tabelul 176. Căldura specifică a soluţiilor glicerină-apă, în funcţie de temperatură
şi concentraţie

Temp., Căldura specifică cp, J/(Kg.K), la diferite concentraţii, % glicerină


°C 10 20 30 40 50 60 70 80 86
30 3996,36 3832,02 3650,54 3469,89 3288,83 3107,77 2926,70 2745,64 2636,92

40 4018,52 3844,14 3667,26 3494,14 3277,54 3176,34 2969,35 2794,56 2689,61

50 4024,79 3855,44 3688,17 3516,73 3347,37 3178,02 3008,66 3215,65 2725,15

60 4037,75 3877,18 3704,06 3539,31 3374,55 3209,80 3024,13 2880,29 2777,00

70 4047,37 3888,89 3709,92 3569,41 3410,09 3250,36 3091,04 2931,72 2835,96

80 4056,15 3905,61 3750,48 3597,01 3434,77 3290,08 3136,62 2983,15 2891,16

90 4068,70 3918,16 3768,88 3618,76 3468,64 3318,52 3168,40 3018,28 2928,37

100 4081,24 3939,07 3796,89 3632,14 3512,54 3370,37 3228,20 3086,02 3000,72

110 4092,53 3945,76 3813,62 3693,19 3535,12 3395,46 3256,21 3116,96 3033,33

120 4108,42 3972,52 3836,62 3700,72 3558,54 3423,89 3289,25 3154,60 3073,48

130 4133,93 4001,79 3870,91 3739,19 3607,88 3476,16 3344,86 3213,56 3134,53

140 4154,42 4022,70 3890,98 3759,26 3627,54 3495,82 3364,10 3232,38 3153,34

150 4181,60 4062,84 3934,89 3822,82 3683,99 3582,79 3431,42 3305,14 3229,45

160 4223,42 4106,33 3985,06 3863,80 3745,04 3621,27 3500,00 3378,73 3305,97

170 4261,05 4139,78 4019,77 3898,92 3778,08 3657,23 3536,38 3415,53 3343,19

180 4298,68 4179,93 4059,92 3939,90 3819,89 3699,88 3579,87 3459,86 3513,38

190 4340,50 4223,42 4107,17 3990,08 3873,42 3756,75 3639,66 3523,00 3456,93

200 4390,68 4265,23 4159,02 4042,77 3888,89 3810,27 3694,03 3577,78 3507,94

210 4480,17 4360,15 8129,45 4120,97 4000,95 3881,36 3761,35 3641,76 3569,83

220 4520,31 4399,04 4277,78 4156,51 4035,24 3913,98 3792,71 3671,44 3598,68

230
Tabelul 177. Vâscozitatea dinamică η a soluţiilor de GLICERINĂ-APĂ în funcţie de concentraţie şi temperatură
Concentraţia Vâscozitatea dinamică η⋅103 [Pa⋅s] la temperatura t
de glicerină - - -
[%] -20°C -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C
40°C 30°C 10°C
0 - - - - - 1,792 1,308 1,005 0,8007 0,656 0,548 0,4688 0,4061 0,3565 0,3165 0,2838
10 - - - - - 2,44 1,74 1,31 1,03 0,826 0,680 0,575 0,500 - - -
20 - - - - - 3,44 2,41 1,76 1,35 1,07 0,879 0,731 0,635 - - -
30 - - - - 6,5 5,14 3,49 2,50 1,87 1,46 1,16 0,956 0,816 0,690 - -
40 - - - 14,4 10,3 8,25 5,37 3,72 2,72 2,07 1,62 1,30 1,09 0,98 0,763 0,668
50 - - 48,1 24,4 18,8 14,6 9,01 6,00 4,21 3,10 2,37 1,86 1,53 1,25 1,05 0,910
60 - 244 108,0 59,1 41,6 29,9 17,4 10,8 7,19 5,08 3,76 2,85 2,29 1,84 1,52 1,28
65 - - - - - 45,7 25,3 15,2 9,85 6,80 4,89 3,66 2,91 2,28 1,86 1,55
66,7 1398 631 289,0 113,0 74,7 55,5 29,9 17,7 11,3 7,73 5,50 4,09 3,23 2,50 2,03 1,68
70 - 1046 394,0 151,0 110,0 76,0 38,8 22,5 14,1 9,40 6,61 4,86 3,78 2,90 2,34 1,93
75 - - - - - 132 65,2 35,5 21,2 13,6 9,25 6,61 5,01 3,80 3,00 2,43
80 - - 1600,0 683,0 419,0 255 116 60,1 33,9 20,8 13,6 9,42 6,94 5,13 4,03 3,18
85 - - - - - 540 223 109 58,0 33,5 21,2 14,2 10,0 7,28 5,52 4,24
90 - - - - - 1310 498 219 109 60,0 35,5 22,5 15,5 11,0 7,93 6,00
91 - - - - - 1590 592 259 126 68,1 39,8 25,1 17,1 11,9 8,62 6,40
92 - - - - - 1950 729 310 147 78,3 44,8 28,0 19,0 13,1 9,46 6,82
93 - - - - - 2400 860 367 172 89,0 51,5 31,6 21,2 14,4 10,3 7,54
94 - - - - - 2930 1040 437 202 105 58,4 35,4 23,6 15,8 11,2 8,19
95 - - - - - 3690 1270 523 237 121 67,0 39,9 26,4 17,5 12,4 9,08
96 - - - - - 4600 1585 624 281 142 77,8 45,4 29,7 19,6 13,6 10,1
97 - - - - - 5770 1950 765 340 166 88,9 51,9 33,6 21,9 15,1 10,9
98 - - - - - 7370 2460 939 409 196 104 59,8 38,5 24,8 17,0 12,2
99 - - - - - 9320 3090 1150 500 235 122 69,1 43,6 27,8 19,0 13,2
100 - - - - - 12070 3900 1412 612 284 142 81,3 50,6 31,9 21,3 14,8

231
Tabelul 178. Tensiunea superficială a soluţiilor glicerină-apă la diferite temperaturi
şi concentraţii
Tensiunea superficială σ.103, N/m la diferite concentraţii, %
Temperatura,
glicerină
°C
99,19 81,98 61,41 39,31 20,29
17 - 65,41 - - -
18 62, 47 - - 69,86 71,13
20 - 65,26 67,64 - 70,93
30 62,08 64,66 66,68 68,42 69,49
40 61,53 63,93 65,71, 67,18 68,02
50 61,05 63,05 64,67 65,86 66,79
60 60,34 62,11 63,59 64,55 65,23
70 59,36 61,11 62,39 63,09 63,73
80 58,72 60,07 61,21 61,62 62,01
90 57,85 59,02 59,92 60,13 60,48

14. ULEIURI ŞI GRĂSIMI VEGETALE

14.1. ULEIURI VEGETALE


Pentru condiţionarea şi depozitarea seminţelor oleaginoase este necesară
urmărirea variaţiei umidităţii seminţelor în funcţie de umezeala relativă a aerului.
Izotermele de sorbţie sunt redate mai jos pentru diverse tipuri de seminţe.

Fig. 66. Izotermele de sorbţie ale seminţelor oleaginoase (în Fig. 67. Variaţia caracteristicilor
paranteză se indică conţinutul de substanţă uscată în pro- termofizice ale măcinăturii de floa-
cente): 1-ricin (55,1); 2-floarea soarelui (38,5); 3-muştar rea soarelui, în funcţie de densitatea
(39,3); 4-in (38,5); 5-roşcov; 6-bumbac (25,1); 7-soia în vrac (1-difuzivitatea termică; 2-
(18,0). conductivitatea termică)

Măcinătura de seminţe oleaginoase, pentru a fi prelucrată corespunzător în


cadrul proceselor tehnologice necesită cunoaşterea caracteristicilor ei termofizice.

232
Pentru cazul particular cel mai frecvent întâlnit, cel legat de prelucrarea
seminţelor de floarea soarelui, prezentăm următoarele relaţii empirice de calcul
pentru:
- difuzivitatea termică:
a = (385,6 – 0,1468⋅ρ)⋅106, m2/h
- conductivitatea termică:
λ = (135 + 1,244⋅ρ)⋅10-4, kcal/m⋅h⋅grd
- căldura specifică în funcţie de greutatea specifică în vrac ρ, are valori
cuprinse în intervalul:
cp = (0,483 – 0,489) kcal/Kg⋅grd

Determinarea rapidă şi uneori continuă a umidităţii materiilor prime şi


produselor intermediare este o condiţie importantă în reglarea unor procese
tehnologice. Valoarea umidităţi se poate determina indirect, prin măsurarea
constantei dielectrice.

Fig. 69. Variaţia constantei dielectrice a


Fig. 68. Variaţia constantei dielectrice a
brokenului de floarea –soarelui în
seminţelor (1) şi cojilor (2) de floarea
raport cu umiditatea (u), temperatura (t)
soarelui în funcţie de umiditate
şi dimensiunea particulelor (d)
brokenului

233
Fig. 70. Variaţia constantei dielectrice a şrotului de floarea soarelui în raport cu umiditatea,
temperatura şi dimensiunea particulelor (d) brokenului

Fig. 71. Variaţia vâscozităţii dinamice a miscelei de ulei de floarea soarelui–hexan, cu


concentraţia ei, pentru diferite temperaturi (ºC)

234
Fig. 72. Variaţia vâscozităţii dinamice a miscelei de ulei
de floarea soarelui–hexan, cu temperatura ei, pentru
diferite concentraţii ale miscelei (% greutate)

Fig. 73. Temperatura de fierbere a miscelei de ulei de


floarea soarelui –benzină de extracţie, în funcţie de
concentraţie, pentru diferite valori ale presiunii remanente
(mm Hg): 1-760; 2-600; 3-500; 4-400; 5-300.

După extragerea uleiului din materialul oleaginos, se obţine un amestec ulei-


solvent, denumit miscelă. Cunoaşterea valorilor constantelor termofizice, în funcţie de
natura uleiului, a solventului şi a parametrilor tehnologici, face posibilă dimensionarea
judicioasă a instalaţiei de distilare.
Tensiunea superficială pentru diverse miscele în benzină de extracţie, sunt
prezentate în cele ce urmează, prin ecuaţiile empirice determinate pentru concentraţii
c≤75% (în greutate):
‰ miscelă: ulei de floarea soarelui – benzină de extracţie:
σ = 21,78 – 0,015⋅c + 0,00109⋅c2 – (0,089 – 0,000269⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de bumbac – benzină de extracţie:
σ = 21,78 – 0,025⋅c + 0,00525⋅c2 – (0,089 – 0,0001⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de in – benzină de extracţie:
σ = 21,78 – 0,035⋅c + 0,000282⋅c2 – (0,089 – 0,000286⋅c)⋅t, din/cm
Pentru concentraţii c > 75% (în greutate), ecuaţiile pentru aceleaşi miscele se pot
calcula cu relaţiile empirice:
‰ miscelă: ulei de floarea soarelui – benzină de extracţie:
σ = 0,415⋅c0,96 – (0,089 – 0,000269⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de bumbac – benzină de extracţie:
σ = 0,54⋅c0,91 – (0,089 – 0,0001⋅c)⋅t, din/cm
‰ miscelă: ulei de in – benzină de extracţie:
σ = 0,745⋅c0,83 – (0,089 – 0,000286⋅c)⋅t, din/cm

235
Fig. 74. Vâscozitatea dinamică a miscelei de ulei de floarea soarelui –benzină de
extracţie, pentru diferite concentraţii şi temperaturi

236
Fig. 75. Vâscozitatea dinamică a miscelei de ulei de soia-benzină de extracţie pentru
diferite concentraţii şi temperaturi

237
Tabelul 179. Vâscozitatea dinamică a miscelei de ulei de floarea soarelui – hexan
în funcţie de temperatură şi concentraţie
Vâscozitatea dinamică - η.103, Pa.s
Temperatura t,
Concentraţia miscelei în hexan, %
°C
3,38 6,86 14,30 22,20 30,70
20 0,278 0,340 0,530 0,775 1,390
30 0,256 0,308 0,469 0,686 1,170
40 0,233 0,274 0,418 0,603 0,994
50 0,212 0,249 0,372 0,525 0,826
60 0,190 0,226 0,327 0,467 0,703
70 0,169 0,198 0,284 0,418 0,613

Tabelul 180. Densitatea diferitelor uleiuri vegetale la 15°C


Densitatea ρ, Densitatea ρ,
Ulei de: Ulei de:
Kg/m3 Kg/m3
Baobab 917,8 Nucă de cocos 919-937
Gutui 922 Palmier 920-947
Măsline (ulei
915-927 Pere 916,8
rafinat)
Nucă 913-924 Pin 927-930

Tabelul 181. Constanta dielectrică a diferitelor uleiuri


Ulei de: ε0 Ulei de: ε 20
0
20
Arahide 3,0510 In 3,1920
Bumbac 3,1490 Ricin 4,5180

Tabelul 182. Densitatea uleiurilor vegetale la diferite temperaturi


Densitatea (în Kg/m3) pentru ulei de:
Germeni de

Sâmburi de
Temp.,

Bumbac

Măsline
Arahide
soarelui
Floarea
struguri
porumb

Susan
°C

Soia
In

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-20 958,0 947,0 946,0 948,0 946,0 944,6 946,1 941,8 940,0
-10 951,1 940,1 940,0 941,1 938,3 938,0 939,5 934,4 933,1
0 944,2 933,0 933,1 934,0 931,2 930,7 932,8 927,5 926,0
10 937,5 927,2 926,0 927,0 924,3 921,2 926,0 920,5 918,9
15 934,8 923,0 923,0 923,1 921,0 921,2 922,4 917,2 915,3
20 931,3 920,5 919,1 920,1 917,5 917,7 918,9 913,7 911,8

238
Tabelul 182 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 927,8 916,0 916,2 916,1 914,0 914,2 915,4 910,2 908,3
30 924,3 913,1 912,8 912,6 910,5 910,7 911,7 906,7 904,8
35 920,8 909,0 909,0 909,1 907,0 907,2 908,9 903,2 901,3
40 917,3 906,1 906,0 905,6 903,5 903,7 904,9 899,7 897,8
45 913,8 900,6 900,0 902,1 900,0 900,2 901,4 896,2 894,3
50 910,3 898,1 898,0 898,6 896,5 896,7 897,9 892,7 890,8
60 903,3 892,7 892,0 891,6 889,5 889,7 890,9 885,7 883,8
70 896,3 885,0 885,2 881,6 882,7 882,7 883,9 878,7 876,8
80 889,3 878,0 878,1 877,6 875,5 875,7 876,9 871,7 869,8
90 882,3 872,1 872,0 870,6 868,5 868,7 869,9 864,7 862,8
100 875,3 865,0 865,0 863,6 861,5 861,7 862,9 857,7 855,8
120 861,6 852,0 851,1 849,2 847,2 847,4 848,5 843,6 841,4
140 847,5 838,1 838,0 835,5 833,0 833,2 835,0 830,0 827,5
150 840,3 831,0 831,0 828,6 826,5 826,7 827,9 822,7 820,8
200 805,3 795,0 795,0 793,6 791,5 791,7 792,9 787,7 785,8
250 770,3 760,0 760,0 758,6 756,5 756,7 797,7 752,7 750,8
Tabelul 182 (continuare)
Ulei de Densitatea, Ulei de Densitatea,
Kg/m3 Kg/m3
Agrişe 922 Lămâi 850-870
Alune 913-923 Mac 923-926
Arahide 917-926 Măceş 928
Boabe de cafea 950-952 Mei 925-933
Bumbac 922-926 Migdale 913-921
Cacao (unt) 976-977 Muştar alb 911-915
Caise 914-920 Muştar negru 912-922
Cânepă 924-932 Pătrunjel 924,3
Chimion 926,7 Portocale 884-857
Cireşe 920-927 Prune 915-920
Dovleac 918-927 Rapiţă 910-922
Floarea-soarelui 920-925 Ricin 949-972
Fragi 934-939 Sâmburi de măsline 918-927
Germeni de grâu 923-937 Sâmburi de palmier 924-934
Germeni de orz 954,7 Sâmburi de struguri 919-929
Germeni de ovăz 910-921 Sâmburi de tomate 919-924
Germeni de porumb 919-927 Soia 923-933
Germeni de secară 927-941 Susan 920-924
Germeni şi coji de orez 912-927 Tung 932-944
Germeni şi coji de sorg 910-928 Tutun 922-925
In 934-937 Ţelină 923,6
Zmeură 931

239
Tabelul 183. Căldura specifică a uleiurilor vegetale de presă, rafinate şi
hidrogenate, în funcţie de temperatură
Căldura specifică - cp în J/(Kg·K),
Ulei din la diferite temperaturi, toC
-10 0 20 50 80 120
Sâmburi de struguri 1545 1571 1649 1721 1809 1934
Germeni de porumb 1633 1658 1733 1809 1901 2026
Susan 1859 1880 1938 2035 2123 2252
Floarea-soarelui:
- presă 1838 1867 1928 2018 2108 2239
- rafinat 1615 1687 1775 1905 2030 2198
- hidrogenat 2035 2072 2131 2223 2319 2458

- tehnic hidrogenat 1771 1821 1926 2081 2236 2411

Soia 1721 1758 1813 1905 1989 2102


Bumbac presă: 1608 1649 1712 1881 2010 2185
- rafinat 1608 1654 1737 1863 1989 2156
- hidrogenat 1892 1930 1993 2097 2202 2336

Tabelul 184. Conductivitatea termică a uleiurilor vegetale, în funcţie de


temperatură
Conductivitatea termică – λ, W/(m·K),
Ulei din la diferite temperaturi, toC
-20 0 20 50 80 120
Sâmburi de struguri 0,176 0,172 0,168 0,161 0,154 0,144
Germeni de porumb 0,186 0,180 0,173 0,168 0,160 0,151
Susan 0,192 0,185 0,180 0,173 0,166 0,155
Floarea-soarelui:
- presă 0,174 0,169 0,166 0,159 0,151 0,142
- rafinat 0,172 0,169 0,167 0,162 0,159 0,153
- tehnic 0,172 0,169 0,167 0,162 0,159 0,153

Soia 0,186 0,181 0,175 0,169 0,162 0,152


Bumbac presă: 0,195 0,191 0,186 0,179 0,171 0,161
- rafinat 0,172 0,169 0,167 0,162 0,159 0,153

240
Tabelul 185. Vâscozitatea dinamică a uleiurilor vegetale, la diferite temperaturi
Ulei de

Germeni de

Sâmburi de
Temperatura

Floarea-
Bumbac

Migdale
Măsline

Arahide

struguri
porumb
soarelui
Susan

Soia

In
t,°C

η.103 Pa.s
15 99,7 96,7 90,2 85,3 79,8 72,9 65,8 90,1 85,1 67,2
20 78,1 75,9 71,2 67,2 63,3 57,8 52,7 71,2 66,1 53,1
25 62,5 60,5 57,0 54,6 51,1 47,1 43,7 56,9 51,7 42,4
30 50,8 49,4 46,6 44,3 42,2 39,8 36,2 46,5 41,1 34,1
35 41,5 40,6 38,6 36,6 31,9 32,5 30,4 38,6 33,0 27,7
40 31,3 33,9 31,8 30,7 29,3 27,7 25,7 31,9 27,6 22,6
45 28,9 28,5 27,0 25,8 24,9 23,3 22,0 27,0 22,4 18,0
50 24,5 24,2 23,2 22,1 21,3 20,2 19,0 23,1 18,6 14,8
60 18,1 18,0 17,1 16,5 16,0 15,1 14,5 17,2 13,0 10,0
70 13,8 13,8 13,2 12,7 12,5 11,8 11,3 13,2 9,11 6,97
80 10,8 10,9 10,4 10,1 10,0 9,4 9,1 10,4 6,07 4,74
90 8,7 8,7 8,4 8,2 8,1 7,7 7,5 8,4 4,70 3,22
100 7,1 7,2 6,9 6,7 6,7 6,4 6,2 6,9 4,07 2,60

Tabelul 186. Vâscozitatea cinematică a uleiurilor vegetale, la diferite temperaturi


Ulei de
Temperatura t,°C

Germeni de

Sâmburi de
Bumbac

Migdale
Floarea-
Măsline

Arahide

soarelui

struguri
porumb
Susan

Soia

In

ν.106 m2/s
15 108,5 105,2 97,9 93,7 86,2 79,0 71,8 97,8 92,8 72,8
20 85,6 83,3 78,0 73,4 68,4 61,8 56,6 78,0 72,3 57,6
25 65,4 66,5 62,2 60,0 55,7 51,3 46,9 62,1 56,5 46,3
30 56,4 54,6 51,1 49,6 46,3 42,5 38,0 51,0 44,9 37,4
35 46,3 45,2 42,6 40,4 38,3 35,6 33,0 42,6 36,4 30,5
40 34,6 37,8 35,6 33,8 32,3 30,6 28,7 35,7 30,5 25,0
45 32,0 31,7 30,0 28,6 27,6 25,4 24,1 30,0 24,9 20,1
50 27,4 27,5 29,1 24,6 24,5 22,5 20,0 29,0 20,7 16,5
60 20,4 20,1 19,2 18,7 18,0 18,1 16,1 19,3 14,6 11,2
70 15,8 15,6 15,0 14,4 14,1 13,8 12,6 15,0 10,3 8,0
80 12,3 12,5 11,9 11,6 11,3 10,7 10,2 11,9 6,9 5,4
90 10,1 10,1 9,8 9,5 9,3 8,8 8,5 9,8 5,4 3,7
100 8,2 8,4 8,1 7,8 7,7 7,4 7,1 8,1 1,7 3,0

241
Tabelul 187. Tensiunea superficială a uleiurilor vegetale brute şi rafinate
Sortimentul de ulei Tensiunea Sortimentul de ulei Tensiunea
superficială, σ, Ulei rafinat de: superficială, σ,
Ulei brut de:
N/m N/m
Arahide 0,0308-0,0340 Arahide 0,0346-0,0347

Bumbac 0,0332 Bumbac 0,0355

Cocos 0,0214 Cocos 0,0336

In 0,0346 In 0,0364

Palmier 0,0324 Palmier 0,0335

Rapiţă 0,0345 Rapiţă 0,0358

Soia 0,0326-0,0311 Soia 0,0350-0,0358

Tabelul 188. Variaţia constantei dielectrice a uleiului de floarea-soarelui, în funcţie


de temperatură (pentru o umiditate a uleiului u=0,23%)
Temperatura Constanta Temperatura Constanta
t, oC dielectrică, ε t, oC dielectrică, ε
20 2,060 70 2,040
30 2,060 80 2,040
40 2,060 90 2,032
50 2,060 100 2,028

Dimensionarea termo- şi hidrodinamică, cât şi în dimensionarea spaţiilor


de depozitare intermediară sau finală, necesită cunoaşterea valorilor densităţii
specifice a materialului procesat. Alte mărimi ce trebuie avute în vedere sunt:
căldura specifică, conductivitatea termică, vâscozitatea dinamică şi cinematică ale
acestora, ce sunt cuprinse în tabelele ce urmează.
η0
η= , cP
t
10 at +b
în care: η0 este vâscozitatea dinamică la 0°C, în cP; t – temperatura în °C; a şi b
fiind constante caracteristice uleiului, mărimi date în tabelele ce urmează.
Vâscozitatea cinematică a uleiurilor poate fi calculată cu ecuaţia empirică:
ν = 10 10( a+b lg T ) , cSt
în care T este temperatura absolută, în K, iar valorile constantelor a şi b sunt date
mai jos.

242
Tabelul 189. Valorile unor parametri ce intră în calculul vâscozităţii dinamice a
uleiurilor
Parametrii ecuaţiei
Ulei de
η0, cP a, 1/cP b, grd/cP
Arahide 222,4 0,3019 36,89
Bumbac 193,6 0,3103 37,56
Floarea-soarelui 175,1 0,3185 38,68
In 136,4 0,3229 42,33
Măsline 234,2 0,2975 36,44
Soia 152,0 0,3076 41,54
Susan 203,3 0,3021 37,75

Tabelul 190. Parametrii ecuaţiei pentru calculul vâscozităţii cinematice a uleiurilor


vegetale
Parametrii ecuaţiei
Ulei de
a b
Arahide 7,6963 -3,0050
Bumbac 7,7459 -3,0300
Floarea-soarelui 7,6223 -2,9826
In 7,5431 -2,9585
Măsline 7,8156 -3,0520
Soia 7,6479 -2,9965
Susan 7,7471 -3,0283

În funcţie de natura uleiului şi intervalul de temperatură se poate calcula


valoarea constantei dielectrice astfel:
Tabelul 191
Intervalul de
Ulei de: Ecuaţia constantei dielectrice, εt
temperatură, °C
Arahide 0 - 100 ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00313( t − 20° )]
Bumbac 0 - 100 ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00366 ( t − 20° )]
Bumbac 20 – 100 ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00823 ( t − 30° )]
Floarea soarelui 0 - 100 ε t = ε 20 .[1 − 0 ,0034( t − 20° )]
In 0 - 100 ε t = ε 20 .[1 − 0 ,00385 ( t − 20° )]

14.2. GRĂSIMI VEGETALE. MARGARINĂ


La dimensionarea instalaţiei pentru margarină, cât şi a depozitului
frigorific, este necesară cunoaşterea valorilor constantelor termofizice.
Din date experimentale s-a dedus o ecuaţie empirică pentru calculul
difuzivităţii termice a margarinei:
a = 2 ,7778.[ 2 ,65 − 0 ,02.( t − 20 )].10 −8 , m2/s

243
Fig. 76. Vâscozitatea cinematică a margarinei în funcţie de temperatură
Tabelul 192. Constantele termofizice ale margarinei în funcţie de temperatură
Conductivitatea Difuzivitatea
Temperatura t, Densitatea Căldura specifică
termică, λ, termică,
°C ρ, Kg/m3 W/(m·K)
cp, J/(Kg·K)
a.106 m2/s
-5 - 0,203 2901 0,0750
15 930 0,205 3182 0,0691
35 910 0,207 3328 0,0680
59 902 0,207 3337 0,0680
Tabelul 193. Constantele termofizice ale cremei de margarină în funcţie de
temperatură ·
Conductivitatea Difuzivitatea
Temperatura t, Densitatea Căldura specifică
termică, λ, termică,
°C ρ, Kg/m3 W/(m·K)
cp, J/(Kg·K)
a.106 m2/s
20 922,0 0,1615 2061 0,0742
21 921,2 0,1632 2085 0,0739
22 920,1 0,1650 2114 0,0733
23 919,6 0,1668 2143 0,0726
24 918,8 0,1685 2166 0,0719
25 918,0 0,1702 2198 0,0713
26 917,2 0,1720 2227 0,0706
27 916,4 0,1725 2250 0,0700
28 915,6 0,1728 2275 0,0694
29 914,8 0,1732 2305 0,0689
30 914,0 0,1750 2328 0,0683
31 913,1 0,1766 2357 0,0678
32 912,2 0,1790 2384 0,0673

244
Tabelul 194. Constante termofizice ale câtorva tipuri de margarină
margarină
Conductivi- Căldura Difuzivitatea
Tip de

Temperatura t, Densitatea
tatea termică, specifică termică,
°C ρ, Kg/m3
λ, W/(m·K) cp, KJ/(Kg·K) a.106 m2/h

51 930 0,1745 2,8492 2,32


101 923 0,1721 2,7654 2,39
Cu grăsime

151 916 0,1710 2,6397 2,42


animală

201 908 0,1698 2,5140 2,48


251 90 0,1675 2,4302 2,52
402 909 0,2012 2,0531 3,93
502 901 0,1977 2,0531 3,87
51 946 0,1954 2,8492 2,19
101 940 0,1826 2,7235 2,30
Fără lapte

151 934 0,1698 2,5978 2,40


201 928 0,1582 2,4721 2,52
251 920 0,1465 2,3464 2,64
402 920 0,1861 1,8436 3,91
2
50 914 0,1745 1,8436 3,72
51 932 0,1884 2,6397 2,56
101 924 0,1791 2,5559 2,64
Cu smântână

151 916 0,1721 2,4302 2,63


201 908 0,1605 2,3045 2,72
251 900 0,1524 2,1788 2,78
402 928 0,2093 1,6341 4,87
2
50 920 0,2093 1,6341 4,89
Notă: 1margarină solidificată; 2emulsie de margarină.

Tabelul 195. Căldura specifică a uleiurilor eterice la 20°C


Ulei de: cp, J/(Kg·K) Ulei de: cp, J/(Kg·K)
Anison 1846 Geraniol 2110
Coriandru 2315 Mentă 2080

Tabelul 196. Vâscozitatea dinamică a uleiurilor eterice


Fel ulei η, cP η, Pa.s
Coriandru 4,396 0,00440
Geraniol 7,566 0,00757
Mentă 7,708 0,00770

245
Tabelul 197. Caracteristicile termofizice ale benzinei de extracţie
Presiunea Căldura specifică cp,
Densitatea ρ, Kg/m3 Vâscozi-
de kcal/kg.grd
t, °C tatea η,
vapori, Benzină Vapori de Benzină Vapori de
cP
mm Hg lichidă benzină lichidă benzină
0 29,4 - 0,16 - - -
5 40,4 - 0,22 - - -
10 58,8 719,14 0,30 0,559 0,473 -
20 88,2 710,30 0,44 0,572 0,484 0,431
30 132,3 701,46 0,64 0,581 0,496 0,403
40 198,5 692,62 0,93 0,596 0,508 0,373
50 294,1 683,78 1,34 0,610 0,520 0,345
60 426,5 674,94 1,893,56 0,621 0,532 0,317
70 595,6 666,10 3,39 0,633 0,544 -
80 808,8 - 4,40 0,646 0,553 -
90 1080,9 - 5,53 0,658 0,567 -
100 1397,0 - - - 0,579 -
110 - - - - 0,591 -
120 - - - - 0,603 -
130 - - - - 0,614 -
140 - - - - 0,626 -

246
15. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE ZAHĂRULUI

15.1. ZAHĂR TOS

Pentru dimensionarea tehnologică a spaţiilor de depozitare (magazii şi silo-


zuri) pentru depozitarea zahărului tos, pentru asigurarea microclimatului corespun-
zător, cât şi pentru calculul uscării zahărului, se impune cunoaşterea mărimilor
termo-fizice.
În cazul zahărului cristalizat, pentru determinarea valorilor constantelor
termofizice în funcţie de temperatură, este indicată folosirea ecuaţiilor specifice
fiecărei constante.

Densitatea zahărului la 15 °C este 1589,7 Kg/m3.


Variaţia acesteia în funcţie de temperatură este exprimată analitic de
relaţia:

ρ15
ρ( t ) = , Kg/m3
1 − β ( t − 15 )

în care: β=1,1.10−4 Κ−1 şi reprezintă coeficientul de dilataţie volumică, pentru


t=0÷100 °C.
1604.704
1602.942
1601.179
Densitatea, kg/m3

1599.417
1597.655
ρ( t ) 1595.893
1594.13
1592.368
1590.606
1588.844
1587.081
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
t
Temperatura, grd Celsius
Fig. 77. Variaţia densităţii zahărului în funcţie de temperatură

Conductivitatea termică este redată variază conform relaţiei:

λ=1,163.(0,1637+0,0034.t) W/(m.K)

247
Conductivitatea termicã, W/(m.K)
0.586
0.546
0.507
0.467
0.428
λ ( t ) 0.388
0.349
0.309
0.269
0.23
0.19
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
t
Temperatura, grd Clesius
Fig. 78. Variaţia conductivităţii termice a zahărului în funcţie de temperatură

În raport cu variaţia densităţii conductivitatea termică variază astfel:

λ = 0,10467 + 5,9313⋅10-4(ρ – 800) W/(m⋅K)

Difuzivitatea termică dată de relaţia:

a=(1,025.10-3-0,0492.10-5.t)/3600, m2/s
este reprezentată în figura următoare:
Difuzivitatea termicã, a.E+7 m2/s

2.847
2.834
2.82
2.806
2.793
a ( t ) 2.779
2.765
2.752
2.738
2.724
2.711
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
t
Temperatura, grd Celsius

Fig. 79. Variaţia difuzivităţii termice a zahărului în funcţie de temperatură

248
Căldura specifică se
poate calcul astfel:
cp = 0,28 + 0,03⋅10-3(ρ – 800)
kcal/(Kg⋅grd)

Fig. 80. Conductivitatea termică a


zahărului tos în funcţie de densitate

15.2. SOLUŢII DE ZAHAROZĂ


Dimensionarea termo- şi hidrodinamică a utilajelor necesare concentrării
soluţiilor de zahăr face posibilă proiectarea lor economică şi corectă.

Fig. 81. Temperatura de fierbere a soluţiilor de Fig. 82. Conductivitatea termică a soluţiilor de
zahăr în funcţie de conţinutul în substanţă uscată zahăr în funcţie de temperatură şi concentraţie

Fig. 83. Diagrama de echilibru pentru sistemul zahăr umed-aer

249
Fig. 84. Nomogramă pentru determinarea vâscozităţii dinamice a soluţiilor de zahăr
în funcţie de temperatură şi concentraţie

250
Fig. 85. Nomogramă pentru determinarea punctului de fierbere al unei soluţii de
zahăr, la presiuni diferite, în funcţie de concentraţia în substanţă uscată şi de
puritate

251
Fig. 86. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de
zaharoză în apă în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Fig. 87. Nomograma pentru calculul
vâscozităţii dinamice a soluţiilor de zaharoză
în apă la diferite temperaturi şi concentraţii
Tabelul 198. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de zahăr în apă, în funcţie de concentraţie şi
temperatură
Concentraţia Vâscozitatea dinamică η, Pa·s la diferite temperaturi t, oC
în zahăr % 20 30 40 50 60 70 80
60 0,0572 0,0331 0,0206 0,0137 0,0095 0,0069 0,0053
61 0,0679 0,0386 0,0238 0,0156 0,0107 0,0077 0,0058
62 0,0809 0,0454 0,0275 0,0178 0,0121 0,0086 0,0064
63 0,0970 0,0534 0,0320 0,0204 0,0137 0,0096 0,0071
64 0,1171 0,0636 0,0374 0,0235 0,0156 0,0108 0,0079
65 0,1428 0,0760 0,0441 0,0272 0,0172 0,0122 0,0088
66 0,1759 0,0916 0,0522 0,0317 0,0206 0,0139 0,0099
67 0,2190 0,1413 0,0622 0,0372 0,0239 0,0159 0,0112
68 0,2760 0,1366 0,0717 0,0440 0,0279 0,0183 0,0127
69 0,3540 0,1697 0,0906 0,0524 0,0328 0,0212 0,0145
70 0,4600 0,2141 0,1111 0,0631 0,0388 0,0248 0,0167
71 0,6737 0,2739 0,1381 0,0768 0,0463 0,0292 0,0194
72 - 0,3561 0,1737 0,0945 0,0559 0,0348 0,0227
73 - 0,4695 0,2220 0,1178 0,0682 0,0418 0,0268
74 - 0,6310 0,2885 0,1487 0,0841 0,0507 0,0319
75 - 0,8610 0,3805 0,1900 0,1050 0,0620 0,0384
76 - 1,2140 0,5130 0,2463 0,1330 0,0768 0,0466
77 - - 0,7010 0,3234 0,1707 0,0951 0,0572
78 - - 0,9800 0,4330 0,2216 0,1215 0,0711
79 - - 0,4300 0,5930 0,2927 0,1562 0,0896
80 - - 2,1600 0,8320 0,3939 0,2044 0,1152
81 - - - 1,2000 0,5160 0,2722 0,1505
82 - - - 1,8000 0,7700 0,3727 0,2000
83 - - - - 1,2500 0,5190 0,2800
84 - - - - 1,7000 0,7100 0,3760

252
Tabelul 199. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă distilată, la
diferite concentraţii şi temperaturi
Conductivita Căldura Vâscozitatea
Concentraţia, Temperatura
o tea termică λ, specifică cp, cinematică Criteriul Pr
% t, C
W/(m·K) J/(Kg·K) ν.106, m2/s
50 0,5706 3760 0,9065 6,38
60 0,5809 3775 0,7605 5,26
20
70 0,5893 3790 0,6420 4,37
80 0,5965 3805 0,5610 3,76
50 0,5368 3546 1,2820 9,71
60 0,5458 3568 1,0820 7,84
30
70 0,5536 3591 0,9063 6,49
80 0,5604 3614 0,7750 5,48
50 0,502 3333 2,140 16,52
60 0,510 3363 1,701 12,97
40
70 0,518 3393 1,389 10,48
80 0,524 3423 1,153 8,62
50 0,468 3119 4,173 33,82
60 0,475 3157 3,148 25,30
50
70 0,482 3195 2,442 19,47
80 0,488 3232 1,956 15,50
50 0,433 2906 11,02 93,90
60 0,440 2951 7,63 64,75
60
70 0,447 2996 5,54 46,82
80 0,452 3041 4,15 34,98

Tabelul 200. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă în funcţie de


concentraţie
Temperatura Conducti- Căldura Vâscozitatea
Concentraţia
de fierbere - t, vitatea termică specifică - cp, dinamică -
% o
C - λ, W/(m·K) J/(Kg·K) η.106, Pa·s
0 100,0 0,682 4187 282,1
10 100,2 0,645 4120 366,7
20 100,4 0,642 3864 452,1
30 100,7 0,570 3626 619,7
40 101,2 0,531 3358 960,1
50 102,0 0,493 3256 1765,2
60 103,5 0,456 2939 3311,4

253
Tabelul 201. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zahăr în funcţie de conţinutul
de substanţă uscată
substanţă substanţă substanţă
tf, °C tf, °C tf, °C
uscată % uscată % uscată %
104 65,0 113 84,6 122 91,6
105 69,4 114 85,7 123 92,2
106 72,4 115 86,6 124 92,8
107 74,3 116 87,4 125 93,2
108 77,2 117 88,2 126 93,7
109 79,0 118 89,0 127 94,2
110 80,9 119 89,7 128 94,6
111 82,2 120 90,4 129 94,9
112 83,4 121 91,0 130 95,1

Tabelul 202. Densitatea soluţiilor de zahăr în apă în funcţie de temperatură


Tempera- Concentraţia soluţiei g Densitatea ρ, Temperatura, Concentraţia soluţiei g Densitatea ρ,
tura, t°C zahăr/100 cm3 apă Kg/m3 t°C zahăr/100 cm3 apă Kg/m3
0 179,2 1314,0 55 273,1 1371,2
5 184,7 1319,2 60 287,3 1377,5
10 190,5 1323,5 65 302,9 1384,0
15 197,0 1328,0 70 320,5 1390,8
20 203,9 1332,7 75 339,9 1397,7
25 211,4 1342,7 80 362,1 1404,9
30 219,9 1342,7 85 386,8 1412,2
35 228,4 1348,0 90 415,7 1419,9
40 238,1 1353,5 95 448,6 1427,7
45 248,7 1359,2 100 487,2 1435,9
50 260,7 1365,1
Tabelul 203. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă în funcţie de
concentraţie
Conductivitatea Căldura Vâscozitatea
Concentraţia, % tf, °C termică λ, specifică cp, dinamică -
W/(m·K) J/(Kg·K) η.106, Pa·s
0 100,0 0,682 4187 2282,4
10 100,2 0,645 4120 366,7
20 100,4 0,642 3864 452,1
30 100,7 0,570 3626 619,7
40 101,2 0,531 3358 960,1
50 102,0 0,493 3256 1765,2
60 103,5 0,456 2939 3341,1

254
Tabelul 204. Constantele termofizice ale soluţiilor de zahăr în apă distilată, la
diferite concentraţii şi temperaturi
Vâscozitatea
Conductivi- Căldura
Concentraţia, Temperatura cinematică,
tatea termică, specifică - cp, Criteriul Pr
% t, °C ν.106,
W/(m·K) J/(Kg·K) 2
m /s
50 0,5706 3760 0,9065 6,38
60 0,5809 3775 0,7605 5,26
20
70 0,5893 3790 0,6420 4,37
80 0,5965 3805 0,5610 3,76
50 0,5368 3546 1,2820 9,71
60 0,5458 3568 1,0820 7,84
30
70 0,5536 3591 0,9063 6,49
80 0,5604 3641 0,7750 5,48
50 0,502 3333 2,140 16,52
60 0,510 3363 1,701 12,97
40
70 0,518 3393 1,389 10,48
80 0,524 3423 1,153 8,62
50 0,468 3119 4,173 33,82
60 0,475 3157 3,148 25,30
50
70 0,482 3195 2,442 19,47
80 0,488 3232 1,956 15,50
50 0,4330 2906 11,02 93,90
60 0,440 2951 7,63 64,75
60
70 0,447 2996 5,54 46,82
80 0,452 3041 4,15 34,98

Tabelul 205. Solubilitatea zaharozei în apă la diferite temperaturi


Zaharoză % Zaharoză în 100 părţi
Temperatura °C
(cântărită la aer) apă
10 65,32 188,4
20 66,60 199,4
50 72,04 257,6
90 81,0 426,2

255
Tabelul 206. Densitatea soluţiilor de zaharoză şi indicele de refracţie în funcţie de
concentraţiile soluţiei
20
Zaharoză % Densitatea, ρ (la 20°C) Indice de refracţie, n D
0 0,998234 1,33299
5 1,017854 1,34027
10 1,038143 1,34783
15 1,059165 1,35567
20 1,080959 1,36384
25 1,103557 1,3723
30 1,126984 1,3811
40 1,176447 1,3997
50 1,229567 1,42008
60 1,286456 1,44192
70 1,347174 1,46541
80 1,411715 1,49063
85 1,445388 1,50391
Tabelul 207
Vâscozitatea soluţiilor de zahăr în funcţie de concentraţie şi temperatură, în cP
g zaharoză în 100 Vâscozitatea la temperatura de :
ml 20°C 40 °C 60 °C 80°C
20 1,945 1,184 0,81 0,59
40 6,167 3,241 1,97 1,32
60 58,590 21,040 9,66 5,20
70 461,600 114,000 39,0 16,8
Tabelul 208
Valoarea coeficientului de difuziune D.10-5 cm2/s (după Schilphake)
Temperatura, °C Zaharoză /100g soluţie
10 20 30 40 50 60 65
20 0,373 0,318 0,263 0,208 0,153 0,098 0,071
30 0,492 0,428 0,358 0,288 0,218 0,148 0,123
40 0,653 0,564 0,469 0,377 0,285 0,193 0,147
50 0,811 0,701 0,591 0,481 0,371 0,261 0,206
60 1,050 0,913 0,776 0,639 0,502 0,365 0,296
70 1,391 1,205 1,019 0,835 0,647 0,462 0,368

Invertirea zaharozei are loc în funcţie de pH-ul soluţiei, de temperatură şi


de timp. Cantitatea de zahăr invertit în condiţiile de fabrică se poate calcula după
formula:
x = c⋅a0⋅τ
în care: - c este un coeficient de proporţionalitate;
- x – cantitatea de zahăr invertit format din 100 părţi zaharoză;
- a0 - concentraţia iniţială de zaharoză;
256
- t – timpul de la care a început invertirea, în minute.
c = C0⋅[H+]
deci, c este proporţională cu pH-ul soluţiei, iar C0 este în funcţie şi de temperatură.
Tabelul 209
Temperatura, °C C0 Temperatura, °C C0
50 0,1145 80 3,303
60 0,3806 90 8,922
70 1,182 100 26,797

După recoltare sfecla continuă să respire (fapt general valabil pentru toate
fructele şi vegetale, indiferent de partea componentă recoltată) consumând pentru
acesta zahărul ce a fost acumulat, pentru menţinerea activităţii celulare vitale.
Pentru respiraţie, zaharoza este descompusă cu ajutorul oxigenului, a
invertazei şi a oxidazei până la CO2 şi apă, cu degajare de căldură după reacţia:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 674 calorii
Creşterea temperaturii, determină o intensificare a proceselor de respiraţie,
deci la pierderi însemnate de substanţă utilă.

Tabelul 210. Evaluarea pierderilor de zahăr în funcţie de temperatură


Pierderi de zahăr, Kg/t, pe
Relaţii de calcul Observaţii
intervalele de temperatură
3 ÷ 18°C S⋅(0,066 + 0,031⋅t) S – suprafaţa specifică a
sfeclei = 0,6 cm2/g; t –
- 2 ÷ +10°C S⋅(0,140 + 0,016⋅t)
temperatura, °C.
După Silin, în afară de aceste pierderi, sfecla normal conservată, mai pierde
zahăr încă circa 50% în raport cu cel pierdut prin respiraţie, acesta transformându-
se în diferite nezaharuri.
Tabelul 211. Evaluarea pierderilor zilnice de zahăr (în % sfeclă pe zi), după diverşi
autori:
t, °C 0 3 5 7 10 12 Autor
Pierderi,
0,009 0,01 0,012 0,014 0,019 0,028 Silin
% sfeclă pe zi
t, °C 2 3 6 9
Pierderi,
0,016 0,018 0,028 0,043 Vajna
% sfeclă pe zi
t, °C 0 3 5 7 10 12
Pierderi,
0,0061 0,007 0,008 0,0093 0,0130 0,019 Helemski
% sfeclă pe zi
t, °C -12 -5 0 18
Pierderi,
0,0035 0,0035 0,0061 0,0413 Helemski
% sfeclă pe zi

257
Tabelul 212. Pierderi de masă şi de zahăr la sfecla conservată în silozuri aerisite
artificial
Pierderi, Kg/% zi Scăderea
Tratament
Cazul Anul conţinut în Coeficient
aplicat la siloz de masă zahăr
zahăr, % de puritate
martor 0,130 0,034 0,9 2,7
A 1960-1964
ventilat 0,094 0,02 0,7 2,5
martor 0,088 0,033 1,8 5,1
B 1959-1964
ventilat 0,063 0,020 1,2 3,9
martor 0,132 0,047 1,1 4,1
C 1960-1963
ventilat 0,103 0,029 0,7 2,7

Tabelul 213. Creşterea cantităţii de nezahăr în sfecla depozitată în silozuri aerisite


artificial
Creşterea la 100 părţi zahăr polarizabil
Tratament
Cazul Anul Zahăr Azot
aplicat la siloz Marc Coloizi
invertit vătămător
martor 1,92 11,85 7,16 3,28
A 1960-1964
ventilat 0,37 2,10 4,08 1,51
martor 0,65 27,1 0,87 0,58
B 1959-1964
ventilat 0,38 5,7 1,42 0,39
martor 1,17 11,0 0,76 -
C 1960-1963
ventilat 0,45 10,8 0,89 -
Variante privind teoria extracţiei zahărului prin difuziune
În general pentru transferul de material solid în lichid se face uz de ecuaţia
dC s
diferenţială: − = K ⋅ (C s − C )
dt
în care: - Cs este concentraţia zahărului în sucul intracelular al tăiţeilor;
- C – concentraţia de zahăr în zeamă;
- K – constanta vitezei de extracţie;
- t – durata extracţiei.
În constanta K sunt cuprinse variabilele ce nu sunt funcţie de concentraţie.

Tabelul 214. Expresii ale constantei K, după câţiva autori


Expresia Autorul
K = A⋅ϑ⋅λ; Silin
K = A’⋅ϑ⋅λ; De Smet
12 ⋅ D Oplatka
K = k'
r2
k Van Ginneken
K= 0
v

258
Tabelul 214 (continuare)
Expresia Autorul
k0 Bruniche Olsen
k0 şi k1 reprezintă
k1
K = f ⋅ k1 ; f = ; f ≥1. constantele de viteză ale
⎛π k 0 ⎞⎟ k0 ⋅π scăderii concentraţiilor
1− ⎜ ctg
⎜2 k1 ⎟⎠ 2 ⋅ k1 relative ale zemii, respectiv
⎝ sucului de tăiţei
În expresiile lui K:
A, A’ – constanta lui Silin;
ϑ - factorul de temperatură;
λ - lungimea specifică a tăiţeilor.
D – coeficientul de difuziune al zaharozei;
v – volumul sucului din tăiţei;
k, k’ – constante;
r – drumul parcurs de molecula de zahăr în tăiţelul de formă
cilindrică.
Tabelul 215. Coeficienţii de difuziune ai zaharozei din sfeclă în funcţie de diferite
temperaturi, după diferiţi autori
t, °C D⋅104, cm2/min Autori
63 12,4 M. Tegze
65-75 5,44 Brünische Olsen
75 4-5 V. M. Lysyanskij
75 4,8-6,8 F. Schneider
75 5,5-6,6 V. Pliska

Tabelul 216. Valorile lui ϑ cuprinse între 0 şi 100°C


T T
t, °C T, K η.103 ϑ = t, °C T, K η.103 ϑ =
η .1000 η .1000
10 283 13,10 21,6 60 333 4,72 70,6
20 293 10,06 29,1 70 343 4,10 83,6
30 303 8,01 37,8 80 353 3,61 97,8
40 313 6,58 47,7 90 363 3,21 113,0
50 323 5,52 58,6 100 373 2,89 129,0

Tabelul 217. Coeficienţii de difuziune ai diferitelor substanţe cm2/24 ore


Coeficient de Coeficient de Coeficient de Coeficient de
Substanţa difuziune la difuziune la Substanţa difuziune la difuziune la
20°C 70°C 20°C 70°C
Acid citric 0,57 1,65 MgSO4 0,46 1,32
Acid tartric 0,62 1,81 Na2SO4 0,89 2,58
Albumină 0,0088 0,0255 NaCl 1,34 3,88
Caramel 0,0063 0,0183 Rafinoză 0,32 0,93
K2SO4 1,05 3,04 Zaharoză 0,37 1,07
KCl 1,71 4,98

259
Tabelul 218. Date privind influenţa pH-ului în procesul de extracţie asupra calităţii zemii de
difuziune (date obţinute experimental cu o instalaţie de laborator de difuziune statică)
Zeama de
Influenţa pH-ului Zeama de difuziune
saturaţie 1
Floculat alcoolic Timp de filtrare,
Durata 2 x 1 h Acid galacturonic Albumine Cenuşă s
g/g g/g g/g
pH T, °C g/l mg/l mg/l mg/l 100 ml
floculat floculat floculat
5,6 75 0,6 63 10,4 155 25,7 124 20,8 25
6,0 75 1,06 388 36,6 239 22,5 120 11,3 24
6,3 75 2,28 1121 49,2 490 21,5 216 9,5 52
6,5 75 2,72 1500 55,1 381 14,0 237 8,7 67
7,3 75 5,4 3540 65,6 418 7,8 464 8,6 272

Tabelul 219. Principalii componenţi ai sfeclei de zahăr


în 100 g substanţă uscată
Substanţă uscată în 100 g sfeclă, %
din sfeclă, %
Substanţă uscată 23,6 -
Zaharoză 16,5 69,91
Proteină brută 1,05 4,45
Substanţe grase 0,12 0,51
Celuloză 1,16 4,91
Extract fără azot (minus
2,92 12,37
zaharoza)
Cenuşă 0,75 3,18
Proprietăţi fizice ale zaharozei
Zaharoza este o substanţă solidă cu punctul de topire la 186-188ºC.
Cristalizează în sistem monoclinic clinorombic, axa cristalului având o înclinaţie
de 103,30ºC. Forma cristalului este complexă, fiind o combinaţie de şase forme de
cristalizare. În apă zaharoza este uşor solubilă, solubilitatea ei crescând odată cu
temperatura.
Solubilitatea zaharozei în apă se poate calcula cu relaţia:
Z = 64,397 + 0,0721·t + 0,002057·t2 – 9,035·10-6·t3
în care: Z este zaharoza, în %; t – temperatura în ºC.

Tabelul 220. Conductivitatea termică a zaharozei


Felul zaharozei λ, W/(m⋅K)
Brută 0,17
Rafinată 0,081
Pudră 0,069
Presată 0,093
Cristale 0,580

260
Tabelul 221. Conductivitatea termică şi căldura specifică a zaharozei cristalizate în
funcţie de temperatură
t, °C λ, W/(m⋅K) cp, J/(Kg⋅K) t, °C λ, W/(m⋅K) cp, J/(Kg⋅K)
0 1.088,57 385.604 60 1.419,32 485.668
20 1.214,17 415.749 70 1.469,57 502.416
30 1.256,04 435.427 80 1.532,37 523.350
40 1.323,03 452.174 90 1.578,42 540.097
50 1.356,52 464.734

Tabelul 222. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor de zahăr invertit, în apă, la diferite


concentraţii şi temperaturi
Concentraţia, % Vâscozitatea Vâscozitatea
Temperatura t, Temperatura t,
Substanţă dinamică η, dinamică η,
Zahăr invertit °C °C
uscată Pa·s Pa·s
74,00 73,65 30,0 0,663 50,0 0,140
79,84 79,35 10,1 5,334 45,1 0,431
81,75 78,97 20,3 23,714 45,0 1,648
74,00 73,65 40,2 0,304 70,5 0,060
79,84 79,35 30,7 2,076 60,0 0,145
81,75 78,97 30,2 7,752 70,0 0,157

Tabelul 223. Tensiunea superficială , a soluţiilor de zaharoză în apă, la 20ºC, în


funcţie de concentraţie
Czaharoză, Czaharoză,
σ·102, N/m σ·102, N/m
g/100 g soluţie g/100 g soluţie
0 7,27 29,8 7,60
6,8 7,31 31,0 7,62
10,0 9,34 40,7 7,71
13,1 7,36 47,5 7,80
20,5 7,45 51,2 7,87
22,2 7,49 62,7 7,96

Tabelul 224. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zaharoză în apă în funcţie de


concentraţie
Concentraţia, % Temperatura de Concentraţia % Temperatura de
zaharoză fierbere tf, °C zaharoză fierbere tf, °C
10 100,1 60 103,0
20 100,3 70 105,05
30 100,6 80 109,4
40 101,1 90 119,6
50 101,8 - -

261
Tabelul 225. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zaharoză în apă la diferite
concentraţii şi presiuni
Czaharoză, Presiunea p, mm Hg
% (masă)
92,51 140,38 233,7 355,1 525,76 760
soluţie
5 50,05 60,05 70,05 80,06 90,06 100,06
10 50,12 60,10 70,11 80,11 90,12 100,12
15 50,17 60,18 70,18 80,19 90,19 100,20
20 50,26 60,27 70,28 80,28 90,29 100,30
25 50,39 60,40 70,42 80,43 90,44 100,45
30 50,52 60,54 70,55 80,57 90,58 100,60
35 50,69 60,71 70,73 80,76 90,78 100,80
40 50,80 60,85 70,90 80,95 91,00 101,05
45 51,01 61,10 71,18 81,25 91,32 101,40
50 52,32 61,40 71,52 81,61 91,72 101,80
55 51,70 61,82 71,94 82,06 92,18 102,30
60 52,30 62,45 72,60 82,75 92,90 103,05
65 52,80 63,00 73,20 83,40 93,60 103,80
70 53,65 63,90 74,18 84,46 94,75 105,05
75 55,05 65,40 75,80 96,20 96,60 107,00
80 56,80 67,30 77,85 88,35 98,90 109,40
85 - 70,00 80,75 91,50 102,25 113,00
90 - - 86,00 97,20 108,40 119,60

Tabelul 226. Conductivitatea termică a soluţiilor de zaharoză în apă în funcţie de


concentraţie şi temperatură
g Conductivitatea termică λ, W/(m·K)
zaharoză/100 la diferite temperaturi t, °C
g soluţie 0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 0,565 0,583 0,599 0,614 0,628 0,611 0,652 0,633 0,672
10 0,545 0,551 0,566 0,581 0,594 0,607 0,617 0,628 0,636
20 0,505 0,520 0,535 0,548 0,560 0,572 0,538 0,592 0,600
30 0,474 0,488 0,501 0,514 0,526 0,536 0,547 0,555 0,563
40 0,443 0,457 0,470 0,480 0,492 0,502 0,512 0,519 0,526
50 0,413 0,391 0,437 0,449 0,458 0,467 0,477 0,484 0,491
60 0,383 0,384 0,405 0,415 0,419 0,434 0,411 0,449 0,455

262
Tabelul 227. Vâscozitatea dinamică η·103, Pa·s, a soluţiilor de zaharoză, în apă în
funcţie de concentraţie şi temperatură
Czaharoză,
g/100 g soluţie
20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 80ºC
1 2 3 4 5 6 7 8
20 1,957 1,501 1,190 0,97 0,81 0,68 0,59
25 2,463 1,862 1,458 1,17 0,97 0,82 0,70
30 3,208 2,386 1,842 1,47 1,20 1,00 0,85
35 4,352 3,170 2,403 1,88 1,51 1,25 1,05
40 6,210 4,405 3,262 2,50 1,98 1,60 1,32
45 9,449 6,466 4,642 3,47 2,67 2,12 1,72
50 15,54 10,18 7,040 5,09 3,82 2,95 2,35
55 28,28 17,55 11,58 8,04 5,83 4,37 3,38
60 58,93 34,07 21,19 14,0 9,69 7,00 5,22
65 148,2 77,85 44,68 27,6 18,0 12,4 8,84
70 485,0 223,2 114,8 64,6 39,1 25,1 16,9
71 640,8 285,4 143,0 78,6 46,7 29,5 19,6
72 860,9 370,2 180,2 96,8 56,3 35,0 22,9
73 1178,0 487,7 230,1 121,0 68,6 41,8 27,0
74 1643,0 653,1 298,1 152,0 84,4 50,5 32,1
75 2344,0 891,0 392,2 194,0 105,0 61,6 38,4
76 - 1214,0 513,0 246,3 133,0 76,8 46,6
77 - - 701,0 323,4 170,7 95,1 57,2
78 - - 980,0 433,0 221,6 121,5 71,1
79 - - 1430,0 593,0 292,7 156,2 89,6
80 - - 2160,0 832,0 393,9 20,4,4 115,2
81 - - - 1200,0 546,0 272,2 150,5
82 - - - 1800,0 770,0 372,7 200,0
83 - - - - 1250,0 519,0 280,0
84 - - - - 1700,0 740,0 376,0

Tabelul 228. Coeficientul de solubilitate al zaharozei în apă, la diferite purităţi şi


temperaturi, în g zaharoză/g apă (după Grut)
Temperatura, ºC
Puritatea
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 2,18 2,28 2,38 2,50 2,62 2,77 2,93 3,11 3,31 3,54 3,80
97 2,15 2,25 2,35 2,47 2,58 2,73 2,89 3,08 3,28 3,51 3,77
95 2,13 2,23 2,33 2,45 2,57 2,71 2,87 3,06 3,26 3,49 3,75

263
Tabelul 228 (continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
94 2,13 2,22 2,32 2,44 2,56 2,71 2,86 3,05 3,25 3,48 3,74
93 2,12 2,21 2,31 2,44 2,56 2,70 2,85 3,04 3,24 3,47 3,73
92 2,11 2,20 2,31 2,43 2,55 2,69 2,84 3,03 3,23 3,47 3,73
91 2,11 2,20 2,30 2,42 2,54 2,68 2,84 3,03 3,23 3,46 3,72
90 2,10 2,19 2,30 2,42 2,54 2,68 2,83 3,02 3,22 3,46 3,72
89 2,10 2,19 2,30 2,42 2,54 2,68 2,83 3,02 3,22 3,45 3,72
88 2,10 2,19 2,29 2,42 2,53 2,68 2,83 3,02 3,22 3,45 3,72
87 2,10 2,19 2,29 2,42 2,53 2,68 2,83 3,02 3,22 3,45 3,72
86 2,10 2,19 2,29 2,42 2,53 2,68 2,83 3,02 3,22 3,46 3,72
85 2,10 2,19 2,29 2,42 2,54 2,68 2,83 3,02 3,22 3,46 3,73
84 2,10 2,20 2,30 2,42 2,54 2,69 2,84 3,03 3,23 3,47 3,74
83 2,11 2,20 2,30 2,43 2,55 2,69 2,85 3,03 3,24 3,48 3,75
82 2,11 2,20 2,30 2,43 2,55 2,70 2,86 3,04 3,24 3,50 3,77
81 2,12 2,21 2,31 2,44 2,56 2,71 2,87 3,05 3,26 3,52 3,80
80 2,12 2,22 2,32 2,45 2,58 2,72 2,88 3,06 3,27 3,54 3,83
79 2,13 2,23 2,33 2,46 2,59 2,74 2,90 3,08 3,29 3,56 3,87
78 2,14 2,23 2,34 2,47 2,61 2,76 2,91 3,10 3,32 3,59 3,92
77 2,15 2,24 2,35 2,49 2,62 2,78 2,93 3,12 3,35 3,63 3,97
76 2,16 2,26 2,37 2,50 2,64 2,80 2,95 3,14 3,38 3,66 4,03
75 2,17 2,27 2,38 2,52 2,66 2,82 2,98 3,17 3,41 3,71 4,09
74 2,18 2,28 2,40 2,54 2,68 2,84 3,01 3,20 3,45 3,76 4,15
73 2,19 2,29 2,42 2,56 2,71 2,87 3,04 3,24 3,49 3,82 4,22
72 2,20 2,31 2,44 2,58 2,73 2,90 3,08 3,28 3,54 3,88 4,30
71 2,21 2,32 2,46 2,61 2,76 2,93 3,12 3,33 3,59 3,94 4,39
70 2,23 2,34 2,48 2,63 2,79 2,96 3,16 3,38 3,64 4,01 4,50
69 2,24 2,35 2,50 2,65 2,82 3,00 3,21 3,43 3,70 4,10 4,59
68 2,25 2,37 2,52 2,68 2,85 3,03 3,25 3,48 3,76 4,20 4,70
67 2,27 2,39 2,54 2,70 2,88 3,07 3,30 2,54 3,82 4,30 4,80
66 2,28 2,40 2,56 2,73 2,91 3,11 3,35 3,60 3,90 4,40 4,92
65 2,30 2,42 2,58 2,76 2,95 3,15 3,40 3,66 4,00 4,50 5,04
64 2,31 2,44 2,61 2,79 2,98 3,19 3,46 3,73 4,11 4,60 5,16
63 2,33 2,46 2,63 2,82 3,02 3,24 3,51 3,81 4,22 4,70 5,29
62 2,34 2,48 2,65 2,85 3,06 3,29 3,58 3,89 4,33 4,83 5,42
61 2,36 2,50 2,68 2,88 3,10 3,34 3,64 3,98 4,44 4,95 5,56
60 2,37 2,52 2,70 2,91 3,14 3,40 3,70 4,07 4,57 5,10 5,72

264
Fig. 88. Curbe de solubilitate a zaharozei în funcţie Fig. 89. Curbe de solubilitate a zaharozei în funcţie
de puritatea reală, la diverse temperaturi (Fradiss) de puritatea aparentă, la diverse temperaturi (Grut)

Se tinde, în general, spre exprimarea matematică a solubilităţii zaharozei.


Cele mai folosite relaţii sunt cele exprimate mai jos, care exprimă încercările lui
Hertzfeld (ecuaţia 1), ale lui Taylor şi Wise (ecuaţia 2), ale lui Nicholson (ecuaţia
3). Ulterior, Vavrinecz a revizuit datele existente ajungând la ecuaţia (4), iar
Charles la ecuaţia (5):
c = 64,18 + 0,1348·t + 0,000531·t2 (1)

c = 63,608 + 0,1322·t + 0,000722·t2 (2)

c = 62,77 + 0,1706·t + 0,000344·t2 (3)

c = 64,47 + 0,10336·t + 0,00531·t2 – 6,02·10-6·t3 (4)

c = 64,407 + 0,0725·t + 0,0020569·t2 – 9,035·10-6·t3 (5)


în care:
- c este concentraţia de saturaţie, în g zaharoză la 100 g de soluţie;
- t – temperatura de saturaţie, în grade Celsius.

265
Tabelul 229. Solubilitatea zaharozei în apă în funcţie de temperatură
% zaharoză în soluţie g zaharoză la 1 g de apă
t, °C Hertzfeld, Charles,
Hertzfeld Charles
1892 1958
0 64,18 64,41 1,792 1,810
5 64,87 64,82 1,847 1,843
10 65,58 65,33 1,905 1,884
15 66,34 65,93 1,971 1,935
20 67,09 66,61 2,039 1,995
25 67,89 67,35 2,114 2,064
30 68,70 68,19 2,195 2,144
35 69,55 69,08 2,284 2,234
40 70,42 70,02 2,381 2,336
45 71,32 71,01 2,487 2,450
50 72,25 72,05 2,604 2,577
55 73,20 73,11 2,731 2,720
60 74,18 74,21 2,873 2,878
65 75,18 75,33 3,029 3,054
70 76,22 76,46 3,205 3,249
75 77,27 77,60 3,399 3,464
80 78,36 78,75 3,622 3,705
85 79,46 79,88 3,870 3,970
90 80,61 81,01 4,157 4,265
Tabelul 230. Valorile constantei c, în funcţie de puritate şi temperatură
Puritatea reală *g
t, °C zaharoză/
81 78 75 72 69 66 63 60 100 g apă
30 0,927 0,946 0,970 0,999 1,030 1,070 1,119 1,168 214,3
40 0,937 0,945 0,959 0,988 1,020 1,068 1,120 1,185 233,5
50 0,950 0,960 0,978 1,010 1,050 1,110 1,177 1,225 257,6
60 0,970 0,988 1,015 1,060 1,110 1,180 1,265 1,359 287,6
70 0,986 1,016 1,060 1,117 1,186 1,270 1,367 1,476 324,7
80 0,990 1,040 1,100 1,170 1,257 1,357 1,466 1,588 370,3
90 0,989 1,055 1,140 1,217 1,319 - - - 426,2
Notă: *- Solubilitatea în soluţii pure
Tabelul 231. Vâscozitatea soluţiilor de zaharoză, în intervalul de temperatură 20-
80°C, în cP
Vâscozitatea (cP), bazată pe solubilitate după:
Temperatura t, °C
Hertzfeld Grut Taylor
20 233 218 -
30 166 163 -
40 125 125 -
50 103 107 98
60 88 95 89
70 81 92 84
80 77 104 86

266
Tabelul 232. Vâscozitatea aparentă a siropurilor de zahăr
Conţinut de aer în Vâscozitatea la
Tip sirop
sirop, %v 55°C, P (Poise)
A. Sirop original A (ca atare) 19 311
B. Siropul A după dezaerare 0 57
C. Siropul B agitat cu aer 10 175
Tabelul 233. Temperatura de fierbere a soluţiilor de zaharoză în apă la diferite
concentraţii şi presiuni
Concentraţia, Presiunea p, mm Hg
zaharoză %,
93,51 149,38 233,7 355,1 525,76 760
(greutate) soluţie
5 50,05 60,05 70,05 80,06 90,06 100,06
10 50,12 60,10 70,11 80,11 90,12 100,12
15 50 17 60 18 70,18 80,19 90,19 100,20
20 50,26 60,27 70,28 80,28 90,29 100,30
25 50,39 60,90 70,42 80,43 90,44 100,45
30 50,52 60,54 70,55 80,57 90,58 100,60
35 50,69 60,71 70,73 80,76 90,78 100,80
40 50,80 60,85 70,90 80,95 91,00 101,05
45 51,01 61,10 71,18 81,25 91,32 101,40
50 52,32 61,40 71,52 81,61 91,72 101,80
55 51,70 61,82 71,94 82,06 92,18 102,30
60 52,30 62,45 72,60 82,75 92,90 103,05
65 52,80 63,00 73,20 83,40 93,60 103,80
70 53,65 63,90 74,18 84,46 94,75 105,05
75 55,05 65,40 75,80 86,20 96,60 107,00
80 56,80 67,30 77,85 88,35 98,90 109,40
85 - 70,00 80,75 91,50 102,25 113,00
90 - - 86,00 97,20 108,40 119,60
Tabelul 234. Constantele termofizice ale zahărului tos la diferite umidităţi şi
temperaturi
Conductivita- Căldura Difuzivitatea
Umiditatea u, Temperatura Densitatea ρ,
o 3 tea termică – specifică cp, termică
% – t, C Kg/m
λ, W/(m.K) J/(Kg·K) a.104, m/h
0,15 30 799 0,139 1380 4,6
0,10 29 835 0,406 1090 16,0
- 20 879 0,1625 1256 4,9
0,10 27 900 0,1390 712 8,0
- 30 928 0,1275 1171 4,3
0,10 20 980 0,1510 1340 3,5
0,40 - 1000 0,5800 1046 2,0
- 20 1500 - 1256 -
- 15 1500 0,5800 - -
- - 1500 0,1740 - -
- 20 1580 - 1213 -
- 0 1600 0,5800 1256 10,0

267
Tabelul 235. Constantele termofizice ale unor sortimente de zahăr
Conductivi-
Căldura Difuzivitate
Temperatura Densitatea tatea
Produsul specifică cp, a termică
t, oC ρ, Kg/m3 termică λ,
J/(Kg·K) a·106, m2/s
W/(m.K)
-5 - 0,157 1340 0,1317
Zahăr rafinat 15 1600 0,153 1361 0,1280
35 - 0,145 1390 0,1191
Zahăr tos
- 900 0,139 712 0,2390
(u = 0,1%)
Zahăr pudră
- 600 0,139 879 0,2360
(u = 0,3%)
15 1198 0,336 3207 0,0875
35 1188 0,334 3199 0,0883
Zahăr invertit
60 1174 0,345 3303 0,0889
85 1160 0,353 3408 0,0894

15.3. BORHOT. MELASĂ

Pe lângă zahăr – din procesul tehnologic, rezultă şi deşeuri, dintre care


borhotul şi melasa au largi posibilităţi de valorificare. Pentru uscătoarele de borhot,
intervin ecuaţii criteriale şi de bilanţ termic, ce conţin constante termofizice
caracteristice.

Fig. 90. Variaţia coeficienţilor termofizici Fig. 91. Variaţia coeficienţilor termofizici
ai borhotului (din sfeclă de zahăr) în ai borhotului (din sfeclă de zahăr) în
funcţie de umiditate funcţie de temperatură

268
Fig. 92. Nomogramă pentru determinarea conţinutului de zahăr din borhot raportat la
sfeclă: zb – conţinutul de zahăr din borhot în % faţă de sfeclă; zb' - conţinutul de zahăr din
borhot, în % faţă de borhot; ηb – randamentul în borhot, în % faţă de sfeclă.

269
Tabelul 236
Densitatea borhotului din melasă în funcţie de temperatură şi conţinut în substanţă uscată
Conţinutul în Densitatea ρ , în Kg/m3 la diferite temperaturi t, ºC
substanţă uscată
20 30 40 50 60 70 80 90 95
(s.u.) %
10,0 1039 1034 1030 1026 1021 1016 1010 1006 1005
30,9 1129 1124 1120 1113 1109 1104 1098 1093 1090
50,0 1216 1211 1206 1199 1193 1187 1181 1175 1172
61,0 1275 1269 1263 1258 1253 1245 1239 1234 1231
70,4 1330 1325 1319 1313 1305 1299 1293 1287 1285
79,5 1375 1370 1364 1358 1352 1343 1338 1338 1328

Tabelul 237. Vâscozitatea dinamică a borhotului din melasă în funcţie de


temperatură şi conţinutul în substanţă uscată
Conţinutul în Vâscozitatea dinamică η⋅102 în Pa⋅s la diferite temperaturi t, ºC
substanţă uscată
(s.u.) % 20 30 40 50 60 70 80 90
10,0 0,137 0,108 0,087 0,073 0,061 0,053 0,048 0,044
30,9 0,360 0,271 0,208 0,172 0,146 0,126 0,112 0,112
50,0 1,631 1,131 0,687 0,513 0,401 0,324 0,275 0,247
61,0 7,109 4,181 2,816 1,850 1,355 1,037 0,869 0,765
70,4 56,114 33,085 17,481 10,707 6,007 4,067 2,567 1,944
79,5 1754,20 604,365 234,160 95,497 50,198 33,505 37,024 13,815

În vederea valorificării ulterioare a borhotului din melasă, acesta este


caracterizat printr-o serie de constante termofizice utile în diferite calcule termo- şi
hidrodinamice.

Fig. 94. Căldura specifică a borhotului din


Fig. 93. Căldura specifică a borhotului din
melasă în funcţie de conţinutul de
melasă în funcţie de temperatură
substanţă uscată

270
Fig. 95. Tensiunea superficială a borhotului
din melasă în funcţie de temperatură şi
conţinutul în substanţă uscată

Fig. 96. Vâscozitatea dinamică a melasei în


funcţie de temperatură şi concentraţie

Valorile acestor constante pot fi calculate cu ecuaţii empirice ce conţin ca


termen variabil umiditatea sau temperatura.
Astfel pentru u = (0 – 30,0 %):

λ = 0,349 + 0,00726 ⋅ u W/(m⋅K)


şi
a = (1,183 + 0,00181 ⋅ u) ⋅ 10– 3 m2/h ,

respectiv
cp = 828 + 1,059⋅u, J/(Kg⋅K)
în domeniul de variaţie a umidităţii cuprins în intervalul 0– 42,5 %, iar pentru u =
(30,0 – 60,0 %)
λ = 0,683 – 0,000421 ⋅ u, W/(m⋅K)
şi
a = (2,46 – 0,00247 ⋅ u) ⋅ 10– 3, m2/h ,
respectiv
cp = – 343 +3,767 ⋅ u J/(Kg⋅K).

Când temperatura borhotului este parametrul variabil, valorile constantelor


termofizice sunt date de ecuaţiile:
λ = 0,353 + 0,0056 ⋅ t W/(m⋅K)

271
a = (1,17 + 0,00965 ⋅ t) ⋅ 10– 3, m2/h ,

cp = 973 +4,08 ⋅ t J/(Kg⋅K).

În cazul melasei pentru t = (15 – 75ºC):

ρ = 1,445 – 0,555 ⋅ t Kg/m3

λ = 1,163⋅(0,31 + 0,0001 ⋅ t) W/(m⋅K)

a = 2,7778⋅(3,56 – 0,007 ⋅ t) ⋅ 10– 8, m2/s ,

cp = 4 186,8⋅(0,61 – 0,0005 ⋅ t), J/(Kg⋅K).

Tabelul 238. Temperatura de fierbere a soluţiilor de melasă în funcţie de


concentraţie şi presiune
Concentraţia % Presiunea, mm Hg
în greutate faţă
92,51 149,38 233,7 355,1 525,76 760
de soluţie
70 52,62 62,81 73,12 83,21 93,43 103,65
75 53,49 63,74 74,00 84,28 94,55 104,85
80 54,62 64,96 75,30 85,66 96,05 106,45
85 56,44 66,97 77,40 87,89 98,43 109,00
90 59,73 70,45 80,20 91,97 102,79 113,60
92 62,11 73,01 83,94 94,91 105,91 117,00
94 66,18 78,97 88,85 99,96 111,33 122,75
96 71,92 86,82 98,81 110,85 123,28 140,00

Tabelul 239. Caracteristici termofizice ale melasei în funcţie de temperatură


Conducti- Căldura Difuzivitatea Difuzivitatea
Temperatura t, Densitatea ρ,
vitatea termică specifică termică a⋅106, termică,
ºC Kg/m3
λ, W/(m⋅K) cp, J/(Kg⋅K) 2
m /h a⋅106, m2/s
15 1 436 0,366 2 512 367 0,1019
20 1 430 0,394 2 700 367 0,1019
50 1 418 0,378 2 449 392 0,1089
85 1 398 0,384 2 353 420 0,1167

272
Tabelul 240. Vâscozitatea dinamică a melasei la 20ºC în funcţie de conţinutul în
substanţă uscată
Substanţă Vâscozitatea dinamică η
uscată, % P Pa ⋅ s
80,03 225,5 22,55
80,75 376,4 37,64
78,22 705,0 70,50
81,64 570,7 57,07
82,16 1 520,1 152,01
84,60 4 453,1 445,31
84,97 5 190,0 519,00

Tabelul 241. Vâscozitatea dinamică a melasei în funcţie de conţinutul în substanţă


uscată şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η, Pa·s
Substanţă
la diferite temperaturi t, oC
uscată, %
15,6 26,7 37,8 48,9 55-56 60-60,5 70,5-71,2
78,00 - - - - 0,736 0,515 0,267
79,35 119,33 24,20 6,76 2,35 - 1,000 -
80,50 - - - - 1,508 - 0,500
81,10 328,80 57,24 159,6 5,07 - 1,940 -
82,50 - - - - 2,693 1,590 0,795
82,80 - 216,14 484,4 132,7 - 4,120 -
84,20 - - - - 4,579 3,321 1,580

Tabelul 242. Vâscozitatea dinamică a melasei în funcţie de conţinutul în umiditate


şi substanţa reducătoare, la diferite temperaturi
Substanţă Vâscozitatea dinamică η, Pa·s
Umiditate u,
reducătoare, la diferite temperaturi t, oC
%
% 17 20 50 70 82 100
22 42 12200 - 2,750 - 0,287 -
22 55 6720 - 1,600 - 0,167 -
20 38 - 22,5 1,500 0,4 - 0,12
19 39 - 37,6 1,750 0,5 - -
18 43 - 152,5 5,700 1,0 - 0,20
17 42 200000 - 3,300 - 1,730 -
17 55 1000000 - 1,680 - 0,830 -

273
Tabelul 243. Randamentul (%) în borhot presat, la sfeclă cu reluarea apelor de presă la difuziune
Zahăr polari- Marcul Substanţa uscată în tăiţeii presaţi, %
zabil în borho-
tul presat, % sfeclei, % 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4,0 33,7 31,1 28,8 26,9 25,2 23,7 22,4 21,2 20,1
4,5 37,9 34,9 32,4 30,2 28,3 26,7 25,2 23,8 22,6
1,5 5,0 42,1 38,8 36,0 33,6 31,5 29,6 28,0 26,5 25,2
5,5 46,3 42,7 39,6 37,0 34,6 32,6 30,8 29,1 27,7
4,0 33,3 30,7 28,6 26,6 25,0 23,5 22,2 21,0 20,0
4,5 37,5 34,6 32,0 30,0 28,1 26,5 25,0 23,7 22,5
1,4 5,0 41,6 38,4 35,3 33,3 31,2 29,4 27,8 26,3 25,0
5,5 45,8 42,3 39,6 36,6 34,4 32,3 30,5 28,9 27,5
4,0 33,0 30,5 28,4 26,4 24,8 23,4 22,1 20,9 19,9
4,5 37,1 34,3 31,7 29,7 27,9 26,3 24,8 23,5 22,4
1,3 5,0 41,2 38,1 35,0 33,0 31,0 29,2 27,6 26,1 24,8
5,5 45,3 41,9 38,4 36,4 34,1 32,1 30,3 28,8 27,3
4,0 32,6 30,2 28,2 26,2 24,6 23,2 21,9 20,8 19,7
4,5 36,7 33,9 31,5 29,5 27,7 26,1 24,4 23,4 22,2
1,2
5,0 40,8 37,7 35,8 32,8 30,8 29,0 27,6 26,0 24,7
5,5 44,9 41,5 38,0 36,0 33,8 31,9 30,1 28,6 27,1
4,0 32,3 29,9 27,0 26,0 24,4 23,0 21,8 20,6 19,6
4,5 36,3 33,6 41,2 29,2 27,5 25,9 24,5 23,2 22,1
1,1
5,0 40,4 37,3 34,5 32,5 30,5 28,8 27,2 25,8 24,5
5,5 44,4 41,1 38,7 35,7 33,6 31,6 29,9 28,4 27,0
4,0 31,9 29,6 27,8 25,8 24,2 22,8 21,6 20,5 19,5
4,5 35,9 33,3 31,0 29,0 27,2 25,7 24,3 23,1 21,9
1,0
5,0 39,9 37,0 34,2 32,2 30,3 28,5 27,0 25,6 24,4
5,5 43,9 40,7 37,4 35,4 33,3 31,4 29,7 28,2 26,8
4,0 31,6 29,3 27,6 25,6 24,0 22,7 21,5 20,4 10,4
4,5 35,6 33,0 30,8 28,8 27,0 25,5 24,1 22,9 21,8
0,9
5,0 39,6 36,7 34,0 32,0 30,0 28,3 26,8 25,5 24,2
5,5 43,5 40,3 37,2 35,2 33,1 31,2 29,5 28,0 26,6
4,0 31,3 29,0 27,4 25,4 23,9 22,5 21,3 20,2 19,3
4,5 35,2 32,7 30,5 28,5 26,8 25,3 24,0 22,8 21,7
0,8
5,0 39,2 36,3 33,7 31,7 29,8 28,1 26,6 25,3 24,1
5,5 43,1 39,9 37,9 34,9 32,8 31,0 29,3 27,8 26,5
4,0 31,0 28,8 26,2 25,2 23,7 22,3 21,2 20,1 19,1
4,5 34,9 32,4 30,3 28,3 26,6 25,1 23,8 22,6 21,5
0,7
5,0 38,8 36,0 33,4 31,4 29,6 27,9 26,5 25,1 23,9
5,5 42,6 39,6 36,6 34,6 32,5 30,7 29,1 27,6 26,3
4,0 30,7 28,5 26,0 25,0 23,5 22,2 21,0 20,0 19,0
4,5 34,6 32,1 30,1 28,1 26,4 25,0 23,7 22,5 21,4
0,6
5,0 38,4 35,7 33,2 31,2 29,4 27,7 26,3 25,0 23,8
5,5 42,2 39,2 36,3 34,3 32,3 30,5 28,9 27,5 26,2
4,0 30,4 28,3 26,4 34,1 23,3 22,0 20,9 19,9 18,9
4,5 34,2 31,8 29,7 27,9 26,2 24,8 23,5 22,3 21,3
0,5
5,0 38,0 35,3 33,0 31,0 29,2 27,5 26,1 24,8 23,6
5,5 41,8 38,9 36,3 34,1 32,1 30,3 28,7 27,3 26,0
4,0 30,1 28,0 26,2 24,6 23,1 21,9 20,7 19,7 18,8
4,5 33,9 31,5 29,5 27,6 26,0 24,6 23,3 22,2 21,1
0,4
5,0 37,7 35,0 32,7 30,7 28,9 27,4 25,9 24,7 23,5
5,5 41,4 38,5 36,0 33,8 31,8 30,1 28,5 27,1 25,8
4,0 29,9 27,8 26,0 24,4 23,0 21,7 20,6 19,6 18,7
4,5 33,6 31,3 29,2 27,4 25,9 24,5 23,2 22,1 21,0
0,3
5,0 37,3 34,7 32,5 30,5 28,7 27,2 25,8 24,5 23,4
5,5 41,0 38,2 35,7 33,5 31,6 29,9 28,4 27,0 25,7

274
Tabelul 244. Randament, % de borhot presat faţă de greutatea sfeclei, fără reluarea
apelor de difuziune
Substanţa uscată a Conţinutul sfeclei în marc, %
borhotului rezultat, % 4,0 4,25 4,5 4,75 5,0
7 67 69 73 76 80
8 57 60 64 67 70
9 50 53 56 59 62
10 44 47 50 52 55
11 40 42 44 47 50
12 36 38 41 43 46
13 33 35 37 39 42
14 30 32 34 36 38
15 28 30 32 34 35
16 26 28 30 32 33
17 25 26 28 30 31
18 23 25 27 27 29
19 22 24 25 26 27
20 20,5 22 23 24 25,5

15.4. CENTRIFUGAREA
Raportul Z dintre acceleraţia câmpului centrifugal şi acceleraţia câmpului
gravitaţional se numeşte factor de separare:

π2 ⋅R v2
Z= sau Z=
g r⋅g

G
Dat fiind că ecuaţia se poate scrie şi sub forma FC = ⋅ R ⋅ ω 2 care
g
ω2 ⋅R
pentru G = 1 devine F1 = = Z , rezultă că factorul de separare arată de câte
g
ori este multiplicată acceleraţia gravitaţională pentru a obţine acceleraţia
centrifugală.
Factorul mediu de separare se calculează în funcţie de raza cu poziţie
medie între raza tamburului centrifugei R şi raza interioară a stratului de suspensie
de cristale r. Relaţia dată de Matthey este:

2 R3 − r 3
Z= ⋅ 2
3 R − r2

275
Tabelul 245. Valoarea factorului de separare în funcţie de diametru şi viteza
tamburului
Diametru Viteza, în rot / min
mm 750 1 000 1 200 1 500 1 700 1 800 2 000
900 287 510 734 1 150 1 470 – –
1 000 318 566 815 1 274 1 636 1 830 2 265
1 050 334 954 855 1 337 1 718 – –
1 200 382 679 978 1 528 – – –
1 350 430 764 – – – – –
1 500 477 – – – – – –

Tabelul 246. Valoarea factorului de separare în funcţie de raza medie şi de viteza


tamburului
Grosimea Raza Viteza, în rot / min
Diametru, stratului de 750 1 200 1 500 1 800
medie,
mm masă groasă,
mm mm Z
1 000 152,4 436,9 273 700 1 100 1 580
1 200 152,4 546,1 336 860 1 350 –
1 200 177,8 525,8 329 842 1 330 –
1 200 228,6 504,2 315 808 1 270 –

Tabelul 247. Capacitatea de filtrare a diferitelor sisteme de filtre având diferite


feluri de elemente filtrante, în m3/m2/h
Filtre din Filtre din Filtre cu Filtre din
Grupa de filtre Filtru din ţesătură textilă lumânări lumânări curăţire ţesătură
ceramice metalice centrifugă metalică
Filtre cu saci până
Filtru
Felul filtrului la 3,5 m H2O
presă
presiune de filtrare
Zeamă după
decantor şi filtre 1,9 0,8 – 2,0 1,5 – 2,0
rotative
Zeama saturaţiei
0,4 1,9 2,0 – 4,0 2,0 – 4,0 2,0
a II-a
Zeamă subţire
înainte de 0,3 1,5 4,0
evaporare
Cu kieselgur 0,2 ,
Zeamă groasă 0,6 – 1,0 1,0 – 1,2 0,3 – 1,0
fără kieselgur 0,1
Clere 0,8 – 2,0 1,0 – 1,2 0,3 – 1,5
Clere cu cărbune
0,3 – 0,5 0,3 – 1,0 0,4 – 0,5
activ

276
Tabelul 248. Evoluţia coloraţiei zemii în funcţie de temperatură şi durată
Descom- Descom- Conţinut de Colo- Descom- Conţinut de Colo- Descom- Conţinut de
punerea punerea substanţe raţia punerea substanţe raţia punerea substanţe re-
Condiţii de medie a substan- reducătoare zemii substan- reducătoare zemii substan- ducătoare în Colo-
defecare zahărului ţelor în zeama defe- ţelor re- în zeama defe- ţelor zeama raţia
reducător reducătoare defecată cate ducătoare defecată cate reducătoare defecată zemii
la defecare % % ºSt % % ºSt % % defecate,
ºSt
Durată, La un conţinut de substanţe reducătoare în zeama de difuziune, (%), de:
t, ºC
min 0,200 0,300 0,400
10 55 0,110 0,090 11,0 0,165 0,145 10,93 0,220 0,180 12,00
50 20 63 0,126 0,074 12,0 0,189 0,111 14,05 0,252 0,148 15,50
30 70 0,140 0,060 16,0 0,210 0,090 17,27 0,280 0,120 19,50
10 60 0,120 0,080 18,0 0,180 0,120 17,35 0,240 0,160 22,00
60 20 70 0,140 0,060 20,5 0,210 0,090 21,09 0,280 0,120 24,20
30 80 0,160 0,040 23,2 0,240 0,060 25,64 0,320 0,080 28,10
10 72 0,144 0,056 25,1 0,216 0,084 28,64 0,288 0,112 32,30
70 20 83 0,166 0,034 28,0 0,249 0,051 33,20 0,332 0,068 38,40
30 92 0,184 0,016 30,2 0,276 0,024 36,95 0,368 0,032 44,20
10 84 0,168 0,032 32,0 0,252 0,048 41,50 0,336 0,064 50,30
80 20 91 0,182 0,018 38,3 0,273 0,027 49,50 0,364 0,036 60,10
30 97 0,194 0,006 45,1 0,291 0,009 57,40 0,388 0,012 70,30
10 92 0,184 0,016 53,1 0,276 0,024 67,20 0,368 0,032 80,60
90 20 96 0,192 0,008 60,4 0,288 0,012 74,54 0,384 0,016 90,50
30 98 0,196 0,004 70,2 0,294 0,006 85,50 0,392 0,008 102,50

277
Tabelul 249
Condiţii de Conţinut de săruri de calciu în zeama defecată (%), la un conţinut
defecare iniţial de substanţe reducătoare în zeama de difuziune (%)
Durată
t, ºC 0,200 0,307 0,412 0,538 0,619 0,935 1,004 1,306
min.
10 0,185 0,212 0,228 0,243 0,269 0,345 0,346 0,408
50 20 0,187 0,218 0,230 0,244 0,270 0,346 0,348 0,409
30 0,187 0,219 0,235 0,244 0,271 0,347 0,350 0,412
10 0,186 0,219 0,230 0,242 0,274 0,348 0,352 0,414
60 20 0,185 0,219 0,229 0,256 0,276 0,348 0,349 0,413
30 0,192 0,220 0,233 0,258 0,275 0,351 0,351 0,414
10 0,196 0,224 0,232 0,249 0,280 0,350 0,356 0,416
70 20 0,198 0,223 0,234 0,249 0,280 0,352 0,358 0,415
30 0,197 0,226 0,236 0,256 0,282 0,352 0,357 0,416
10 0,195 0,226 0,239 0,252 0,276 0,352 0,355 0,419
80 20 0,200 0,225 0,243 0,258 0,282 0,355 0,357 0,420
30 0,203 0,227 0,248 0,261 0,285 0,355 0,357 0,422
10 0,201 0,228 0,237 0,259 0,280 0,355 0,356 0,422
90 20 0,200 0,228 0,239 0,262 0,282 0,354 0,358 0,423
30 0,202 0,230 0,241 0,262 0,286 0,356 0,358 0,422
MEDIA 0,194 0,223 0,238 0,254 0,278 0,351 0,353 0,417

Tabelul 250
Solubilitatea CaO în apă şi în soluţii de zahăr de diferite concentraţii şi temperaturi
Temperatura t, oC
Zaharoză
0 20 40 60 80
g/100 cm3 apă
g CaO
0,0 (apă curată) 0,136 0,127 0,110 0,089 0,072
1,5 0,253 0,176 0,133 0,119 -
3,0 0,477 0,281 0,201 0,146 -
6,0 1,173 0,66 0,311 0,213 0,131
10,0 - - 0,660 - 0,175
12,0 2,539 1,970 0,937 0,423 0,205
14,0 - - 1,220 - 0,250
18,0 4,141 3,554 1,943 1,169 0,357

278
Tabelul 251. Cantităţi de zahăr şi CaO care intră în reacţie în soluţii diferite de
zahăr
La 100 părţi var La 100 părţi zahăr g CaO
Zaharoză g CaO la
Temperatura t, liber la
g/100 cm3 o Var Var Zahăr Zahăr 100 cm3
C 100 cm3
apă liber ca zaharat liber ca zaharat soluţie
soluţie
80 28,8 71,2 84,5 15,5 0,250 0,072
14
40 9,2 90,8 3,2 96,8 1,220 0,110
80 41,1 58,9 87,4 12,6 0,175 0,072
10
40 16,7 83,3 32,8 67,2 0,660 0,110

Tabelul 252. Influenţa temperaturii zemii şi a duratei defecării asupra procesului de


descompunere a zahărului invertit
Descompunerea substanţelor reducătoare (% faţă de
Condiţii

substanţelor
reducătoare
iniţial) la un conţinut iniţial de substanţă reducătoare în

Descom-
punerea
de defecare
zeama de difuziune, % (defecare cu 2,5% CaO)

%
Temperatura Durata,
0,2 0,307 0,412 0,538 0,619 0,935 1,004 1,306
t , °C min
10 54 56 54 56 55 56 53 56 55
50 20 62 64 64 63 64 63 62 62 63
30 70 71 71 69 69 70 70 70 70
10 59 61 61 59 61 60 61 58 60
60 20 71 71 68 70 70 69 71 70 70
30 81 82 80 79 80 79 79 82 80
10 72 71 71 72 74 71 73 72 72
70 20 84 82 84 84 85 82 83 83 83
30 90 91 91 94 92 93 93 92 92
10 83 83 85 84 86 85 85 85 84
80 20 93 92 91 91 93 90 92 90 91
30 96 98 96 96 96 98 97 98 97
10 93 91 92 92 92 93 91 91 92
90 20 96 96 96 96 96 95 97 95 96
30 99 97 98 98 98 97 99 98 98

279
16. SPIRT ŞI BĂUTURI ALCOOLICE
Tabelul 253. Determinarea greutăţii specifice a amestecurilor alcool în apă (spirt)
la 15ºC

Grame alcool /

Grame alcool /

Grame alcool /
specifică, la

specifică, la

specifică, la
Densitate

Densitate

Densitate
% volum

% volum

% volum
% masă

% masă

% masă
Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,
1 litru

1 litru

1 litru
15ºC

15ºC

15ºC
1 1,26 10,0 0,9981 36 42,94 340,8 0,9474 71 77,80 617,4 0,8703
2 2,51 19,9 0,9963 37 44,05 349,5 0,9455 72 78,67 624,3 0,8679
3 3,76 29,8 0,9945 38 45,15 358,3 0,9436 73 79,55 631,3 0,8655
4 5,01 39,7 0,9928 39 46,24 366,9 0,9417 74 80,42 638,2 0,8631
5 6,24 49,5 0,9912 40 47,33 375,6 0,9397 75 81,27 645,0 0,8607
6 7,48 59,3 0,9896 41 48,41 384,2 0,9377 76 82,13 651,8 0,8583
7 8,71 69,1 0,9881 42 49,48 392,7 0,9357 77 82,98 658,5 0,8558
8 9,94 78,9 0,9867 43 50,55 401,1 0,9336 78 83,81 665,1 0,8534
9 11,17 88,6 0,9853 44 51,60 409,5 0,9316 79 84,65 671,7 0,8510
10 12,39 98,3 0,9839 45 52,66 418,0 0,9295 80 85,46 678,2 0,8485
11 13,62 108,0 0,9826 46 53,71 426,2 0,9273 81 86,29 684,8 0,8419
12 14,82 117,6 0,9813 47 54,75 434,5 0,9252 82 87,09 691,2 0,8408
13 16,04 127,3 0,9801 48 55,79 442,7 0,9230 83 87,90 697,6 0,8380
14 17,26 137,0 0,9789 49 56,81 450,8 0,9208 84 88,69 703,8 0,8366
15 18,47 146,5 0,9777 50 57,83 458,9 0,9186 85 89,47 710,0 0,8340
16 19,68 156,1 0,9765 51 58,84 466,9 0,9164 86 90,25 716,3 0,8335
17 20,88 165,7 0,9753 52 59,86 475,0 0,9142 87 91,01 722,3 0,8309
18 22,08 175,2 0,9741 53 60,85 482,9 0,9120 88 91,77 728,3 0,8283
19 23,27 184,7 0,9729 54 61,85 490,8 0,9097 89 92,52 734,2 0,8257
20 24,46 194,1 0,9716 55 62,84 498,8 0,9075 90 93,27 740,1 0,8230
21 25,66 203,6 0,9704 56 53,82 506,5 0,9052 91 94,00 745,9 0,8203
22 26,85 213,2 0,9691 57 64,80 514,2 0,9029 92 94,71 751,6 0,8176
23 28,03 222,4 0,9678 58 65,77 521,9 0,9006 93 95,41 757,1 0,8149
24 29,20 231,7 0,9665 59 66,73 529,5 0,8983 94 96,11 762,7 0,8121
25 30,38 241,1 0,9651 60 67,68 537,1 0,8960 95 96,79 768,2 0,8092
26 31,55 250,3 0,9637 61 68,64 544,7 0,8937 96 97,46 773,4 0,8063
27 32,75 259,6 0,9623 62 69,58 552,1 0,8914 97 98,11 778,6 0,8034
28 33,87 268,8 0,9608 63 70,52 559,6 0,8891 98 98,76 783,7 0,8004
29 35,02 278,0 0,9593 64 71,46 567,0 0,8868 99 99,39 788,7 0,7973
30 36,17 287,0 0,9577 65 72,38 574,4 0,8844 100 100,00 793,6 0,7942
31 37,31 296,1 0,9561 66 73,30 581,7 0,8821
32 38,46 305,2 0,9544 67 74,21 588,9 0,8797
33 39,58 314,1 0,9527 68 75,12 596,2 0,8774
34 40,71 323,1 0,9510 69 76,01 603,2 0,8750
35 41,83 332,0 0,9492 70 76,91 610,4 0,8726

280
Tabelul 254. Transformarea din % volume alcool în % masă alcool şi invers
% volum

% volum

% volum

% volum

% volum

% volum
% masă

% masă

% masă

% masă

% masă

% masă
Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,

Alcool,
1 0,8 36 29,9 71 63,5 1 1,2 36 42,9 71 77,8
2 1,6 37 30,7 72 64,6 2 2,5 37 44,1 72 78,7
3 2,4 38 31,6 73 65,7 3 3,7 38 45,2 73 79,6
4 3,2 39 32,5 74 66,8 4 5,0 39 46,3 74 80,4
5 4,0 40 33,4 75 67,9 5 6,2 40 47,3 75 81,3
6 4,8 41 34,3 76 69,0 6 7,5 41 48,4 76 82,1
7 5,6 42 35,2 77 70,1 7 8,7 42 49,5 77 83,0
8 6,4 43 36,1 78 71,2 8 9,9 43 50,6 78 83,8
9 7,3 44 37,0 79 72,4 9 11,2 44 51,6 79 74,7
10 8,1 45 37,9 80 73,5 10 12,4 45 52,7 80 85,5
11 8,9 46 38,8 81 74,7 11 13,6 46 53,7 81 86,3
12 9,7 47 39,7 82 75,9 12 14,8 47 54,8 82 87,1
13 10,5 48 40,6 83 77,0 13 16,1 48 55,8 83 87,9
14 11,3 49 41,5 84 78,2 14 17,3 49 56,8 84 88,7
15 12,1 50 42,5 85 79,4 15 18,5 50 57,8 85 89,5
16 13,0 51 43,4 86 80,7 16 19,7 51 58,9 86 90,3
17 13,8 52 44,4 87 81,9 17 20,9 52 59,9 87 91,0
18 14,6 53 45,3 88 83,1 18 22,1 53 60,9 88 91,8
19 15,4 54 46,3 89 84,4 19 23,3 54 61,9 89 92,5
20 16,3 55 47,2 90 85,7 20 24,5 55 62,8 90 93,3
21 17,1 56 48,2 91 87,0 21 25,7 56 63,8 91 94,0
22 17,9 57 49,2 92 88,3 22 26,8 57 64,8 92 94,7
23 18,8 58 50,2 93 89,7 23 28,0 58 65,8 93 95,4
24 19,6 59 51,2 94 91,0 24 29,2 59 66,7 94 96,1
25 20,5 60 52,2 95 92,4 25 30,4 60 67,7 95 96,8
26 21,3 61 53,2 96 93,9 26 31,5 61 68,7 96 97,5
27 22,1 62 54,2 97 95,3 27 32,7 62 69,6 97 98,1
28 23,0 63 55,2 98 96,8 28 33,9 63 70,5 98 98,8
29 23,8 64 56,2 99 98,4 29 35,0 64 71,5 99 99,4
30 24,7 65 57,2 100 100,0 30 36,2 65 72,4 100 100,0
31 25,5 66 58,2 31 37,3 66 73,3
32 26,4 67 59,3 32 38,5 67 74,2
33 27,3 68 60,3 33 39,6 68 75,1
34 28,1 69 61,4 34 40,7 69 76,0
35 29,0 70 62,4 35 41,8 70 76,9

281
Tabelul 255
Tabel pentru determinarea cantităţii de apă care trebuie să fie adăugate la 100 litri spirt, pentru a-l dilua la o anumită tărie
Tărie spirt diluat
obţinut, în %

Tăria spirtului pe care dorim să-l diluăm, în % volume alcool


volume

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20
Cantitatea de apă în litri, care trebuie adăugate la 100 litri alcool cu tăria de mai sus, pentru a-l dilua la tăria din prima coloană
90 6,4
85 13,4 6,6
80 21,0 13,8 6,8
75 29,5 21,9 14,5 7,2
70 39,2 31,1 23,1 15,3 7,6
65 50,2 41,6 33,0 24,6 16,4 8,1
60 63,0 53,5 44,4 35,4 26,4 17,5 8,7
55 78,1 67,9 58,0 48,1 38,8 28,6 19,0 9,5
50 96,0 84,7 73,9 63,1 52,4 41,8 31,3 20,8 10,3
45 117,6 105,3 93,3 81,3 69,5 57,7 46,1 34,5 22,9 11,4
40 144,5 130,8 117,3 104,0 90,8 77,6 64,5 51,5 38,4 25,5 12,7
35 178,7 163,2 147,9 132,8 117,8 102,8 87,9 73,0 58,2 43,5 28,9 14,4
30 224,1 206,2 188,5 171,0 153,6 136,2 119,0 101,7 84,5 67,4 50,4 33,5 16,7
25 287,4 266,1 245,1 224,3 203,6 182,9 162,2 141,7 121,2 100,7 80,4 60,1 40,0 20,0
20 382,4 356,2 330,1 304,1 278,3 252,6 227,0 201,5 176,0 150,5 125,3 100,0 74,9 49,9 24,9
15 539,5 505,2 471,0 436,9 402,8 368,8 334,9 301,1 267,3 233,6 200,0 166,4 133,0 99,7 66,4 33,2

282
Fig. 97. Căldura de vaporizare a alcoolului etilic în funcţie de temperatură

Tabelul 256. Căldura specifică a soluţiilor de alcool etilic – apă în funcţie de


temperatură şi concentraţie
Căldura specifică cp, J/(Kg⋅K), la diferite concentraţii de alcool (% masă)
t,°C
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90,4 100
25 4180 4306 4367 4302 4083 3828 3576 3312 3023 2719 2588 2437
30 4178 4307 4368 4305 4101 3856 3609 3356 3076 2776 2644 2487
35 4178 4308 4368 4306 4119 3885 3647 3401 3130 2833 2700 2537
40 4178 4309 4368 4309 4138 3914 3684 3446 3142 2891 2757 2592
45 4180 4309 4369 4311 4156 3943 3725 3492 3238 2949 2814 2650
50 4180 4310 4369 4313 4175 3973 3761 3538 3293 3008 2874 2709

Tabelul 257. Vâscozitatea dinamică a soluţiilor alcool etilic – apă în funcţie de


concentraţie şi temperatură
Vâscozitatea dinamică η, Pa .s, la diferite temperaturi t
(ma
ool,
nc.
alc

0 10 20 25 30 40 50 60 70
10 0,3215 0,2162 0,1548 0,1328 0,1153 0,0896 0,0725 0,0602 0,0509
20 0,5275 0,3235 0,2168 0,1808 0,1539 0,1144 0,0896 0,0728 0,0606
30 0,6900 0,4095 0,2670 0,2203 0,1849 0,1353 0,1038 0,0826 0,0674
40 0,7150 0,4355 0,2867 0,2374 0,1941 0,1455 0,1116 0,0887 0,0724
45 0,7100 0,4310 0,2867 0,2887 0,2007 0,1478 0,1138 0,0902 0,0736
50 0,6250 0,4174 0,2832 0,2368 0,2001 0,1475 0,1136 0,0904 0,0739
60 0,5715 0,3787 0,2642 0,2232 0,1906 0,1426 0,1109 0,0887 0,0727
70 0,4720 0,3268 0,2369 0,2025 0,1744 0,1328 0,1044 0,0841 0,0696
80 0,3648 0,3663 0,1998 0,1738 0,1519 0,1181 0,0950 0,0778 0,0648
90 0,2694 0,2048 0,1601 0,1422 0,1270 0,1022 0,0835 0,0695 0,0506
100 0,1776 0,1480 0,1221 0,1101 0,0997 0,0824 0,0695 0,0590 0,0506

283
Tabelul 258. Căldura de vaporizare a soluţiilor de alcool etilic – apă în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Conţinutul în Căldura de vaporizare, J/Kg, la diferite temperaturi t, °C
alcool %
0 30 50 70 80
(volum)
5 4312 4228 4262 4269 4269
10 4396 4269 4262 4269 4312
20 4354 4312 4312 4312 4312
30 4187 4269 4396 4480 4563
40 3935 4103 4187 3354 4438
50 3642 3852 4019 3228 4396
60 3349 3601 3852 3103 4354
70 3140 3349 3684 3935 4269
80 2805 3098 3224 2642 4061
90 2554 2805 2931 2349 3768
100 2261 2512 2721 2972 3266

Tabelul 259. Căldura specifică a vaporilor soluţiilor de alcool etilic – apă la


temperatura de condensare şi presiunea de 760 mm Hg
Concentraţia Căldura Concentraţia Căldura
Temperatura Temperatura
în alcool % specifică cp, în alcool % specifică cp,
de condensare de condensare
(masă) J/(Kg⋅K) (masă) J/(Kg⋅K)
0 100,0 4186 55 90,6 3935
5 99,4 4270 60 89,0 3851
10 98,8 4312 65 87,0 3726
15 98,2 4312 70 85,1 3600
20 97,6 4312 75 82,8 3433
30 96,0 4354 80 80,8 3223
35 95,3 4270 85 79,6 3140
40 94,0 4228 90 78,7 3014
45 93,2 4103 95 78,2 2836
50 91,9 4019 100 78,3 2669

284
Tabelul 260. Conductivitatea termică a soluţiilor de alcool etilic-apă, în funcţie de
concentraţie şi temperatură
Concentraţia Conductivitatea termică λ, W/(m·K) la diferite temperaturi t, °C
de alcool,
(% masă) 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 80°C
5 - 0,502 0,565 0,582 0,594 0,607 0,623 -
10 0,504 0,523 0,536 0,553 0,565 0,578 0,590 0,636
20 0,447 0,473 0,483 0,497 0,507 0,515 0,528 0,579
30 0,401 0,426 0,434 0,444 0,447 0,457 0,460 0,532
40 0,348 0,384 0,389 0,389 0,394 0,397 0,402 0,482
50 0,293 0,343 0,343 0,347 0,347 0,347 0,347 0,423
60 0,251 0,305 0,305 0,301 0,301 0,301 0,297 0,381
70 0,215 0,272 0,267 0,264 0,259 0,255 0,251 0,346
80 0,190 0,243 0,238 0,230 0,226 0,217 0,213 0,319
90 0,186 0,217 0,209 0,201 0,191 0,184 0,175 0,290
100 0,159 0,191 0,180 0,172 0,159 0,151 0,138 0,174

Tabelul 261. Entalpia şi căldura de vaporizare a soluţiilor de alcool etilic – apă la


temperatura de condensare şi presiunea de 760 mm Hg
Entalpia Căldura de
Concentraţia în Temperatura de
vaporizare
alcool, % (masă) condensare i”⋅10–2, J/Kg i’⋅10–2, J/Kg
cvp⋅10-2, J/Kg
0 100,0 26753,6 4186,8 22566,8
5 99,4 26100,5 4245,4 21855,1
10 98,8 25405,5 4262,1 21143,3
15 98,2 24564,4 4232,8 20430,5
20 97,6 23927,5 4207,7 19719,8
25 97,0 23232,5 4203,5 19029,0
30 96,0 22504,0 4168,3 18338,1
35 95,3 21695,9 4069,5 17626,4
40 94,0 20871,1 3973,2 16914,6
45 93,2 20067,3 3822,5 16244,7
50 91,9 19225,7 3692,7 15533,0
55 90,6 18409,3 3567,1 14842,2
60 89,0 17580,3 3428,9 14151,3
65 87,0 16688,5 3228,0 13360,5
70 85,1 15834,4 3064,7 12769,7
75 82,8 14942,6 2842,8 12099,8
80 80,8 14029,9 2600,0 11429,9
85 79,6 13217,7 2499,5 10718,2
90 78,7 12338,4 2373,9 9964,5
95 78,2 11480,2 2227,3 9252,8
100 78,3 10638,6 2097,5 8541,0

285
Tabelul 262. Proprietăţi termofizice ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie
Formula chimică: C2H6O (C2H5OH); Masa moleculară: 46,1; Punctul normal de fierbere: 351,45 K; Punctul de topire: 158,65 K ; Temperatura
critică: 516,25 K; Presiunea critică: 6390 KPa; Densitatea critică: 280 Kg/m3
Tsat [K] 351,45 373 393 413 433 453 473 483 503 513
Psat [KPa] 101,3 226 429 753 1256 1960 2940 3560 5100 6020
ρ ' [Kg/m3] 757,0 733,7 709,0 680,3 648,5 610,5 564,0 537,6 466,2 420,3
ρ '' [Kg/m3] 1,435 3,175 5,841 10,25 17,15 27,65 44,40 56,85 101,1 160,2
h ' [KJ/Kg] 202,5 271,7 340,0 413,2 491,5 576,5 670,7 722,2 837,4 909,8
h '' [KJ/Kg] 1165,5 1198,7 1225,5 1247,2 1264,4 1275,3 1269,0 1259,0 1224,6 1190,3
r [KJ/Kg] 963,0 927,0 885,5 834,0 772,9 698,9 598,3 536,7 387,3 280,5
c 'p [KJ/(Kg⋅K)] 3,00 3,30 3,61 3,96 4,65 5,51 6,16 6,61
c 'p' [KJ/(Kg⋅K)] 1,83 1,92 2,02 2,11 2,31 2,80 3,18 3,78 6,55
η ' ⋅ 106 [N⋅s/m2] 428,7 314,3 240,0 185,5 144,6 113,6 89,6 79,7 63,2 56,3
η '' ⋅106 [N⋅s/m2] 10,4 11,1 11,7 12,3 12,9 13,7 14,5 15,1 16,7 18,5
λ' ⋅ 103 [W/(m⋅K)] 153,6 150,7 146,5 141,9 137,2 134,8 129,1 125,6 108,0 79,11
λ'' ⋅ 103 [W/(m⋅K)] 19,9 22,4 24,5 26,8 29,3 32,1 35,3 37,8 43,9 50,7
Pr ' 8,37 6,88 5,91 5,18 4,90 4,64 4,28 4,19
Pr '' 0,96 0,95 0,96 0,97 1,02 1,20 1,31 1,51 2,49
σ ⋅ 103 [N/m] 17,7 15,7 13,6 11,5 9,3 6,9 4,5 3,3 0,9 0,34
β ' ⋅ 103 [1/K] 1,41 1,60 1,90 2,41 3,13 4,18 6,06 7,56 16,0

286
Tabelul 263. Presiunea p a vaporilor de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
t [°C] p [KPa] t [°C] p [KPa] t [°C] p [KPa] t [°C] p [KPa]
-31.3 0,133 26,0 7,998 97,5 203 218,0 4052
-12.0 0,667 34,9 13,33 126,0 506 230,0 5065
-2.3 1,333 48,4 26,66 151,8 1013 242,0 6078
8.0 2,666 63,5 53,32 183,0 2026 243,1 6392
19.0 5,332 78,4 101,3 203,0 3039

Tabelul 264. Proprietăţile termodinamice ale soluţiei apoase de 96% (în volum)
de ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie: h şi r [KJ/Kg]
t [°C] p [KPa] h’ h’’ r t [°C] p [KPa] h’ h’’ r
0 1,2 -5,44 1042,9 1048,4 130 575 376,0 1236,4 860,4
10 3,1 18,8 1058,0 1039,2 140 753 413,2 1247,2 834,0
20 5,8 43,5 1073,5 1030,2 150 978 451,8 1256,0 804,3
30 10,4 68,7 1089,8 1021,2 160 1256 491,5 1264,4 772,9
40 18,0 94,6 1106,6 1011,9 170 1580 533,0 1271,1 738,1
50 29,6 121,4 1122,1 1000,6 180 1960 576,5 1275,3 698,8
60 47,2 149,5 1138,4 988,9 190 2400 622,6 1273,2 650,6
70 72,9 178,4 1153,5 975,1 200 2940 670,7 1269,0 598,3
80 108,6 208,5 1168,5 960,0 210 3560 722,2 1259,0 536,7
90 158,8 239,5 1184,0 944,5 220 4280 777,5 1246,0 468,5
100 226 271,7 1198,7 927,0 230 5100 837,4 1224,6 387,3
110 315 305,2 1212,1 906,9 240 6020 909,8 1190,3 280,5
120 429 340,0 1225,5 885,5 248,2 6860 1067,6 1067,6 0

Tabelul 265. Proprietăţile termodinamice ale soluţiei apoase de 96% (în volum)
de ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie: p [KPa], t [°C], ν [m3/Kg]

p t ν’⋅103 ν’’ p t ν’⋅103 ν’’


2 2,8 1,216 27,81 981 150,2 1,504 0,0750
5 17,0 1,234 11,69 1079 153,9 1,518 0,0680
10 28,9 1,249 6,07 1177 157,4 1,532 0,0622
20 41,7 1,266 3,164 1275 160,7 1,545 0,0573
29 49,9 1,278 2,161 1373 163,8 1,558 0,0532
39 56,0 1,287 1,649 1472 166,8 1,572 0,0494
49 60,9 1,295 1,337 1570 169,7 1,585 0,0462
98 78,0 1,321 0,697 1668 172,5 1,598 0,0432
147 88,0 1,339 0,475 1766 175,1 1,611 0,0405
196 95,6 1,354 0,3618 1864 177,1 1,625 0,03820
245 102,4 1,368 0,2926 1962 180,1 1,638 0,03617
294 107,8 1,381 0,2456 2060 182,4 1,652 0,03420
343 112,6 1,392 0,2117 2158 184,6 1,665 0,03243
392 117,0 1,403 0,1862 2256 186,8 1,679 0,03080
441 121,0 1,413 0,1663 2354 188,9 1,692 0,02930
490 124,5 1,422 0,1502 2452 190,9 1,707 0,02797

287
p t ν’⋅103 ν’’ p t ν’⋅103 ν’’
589 130,9 1,441 0,1243 2551 192,8 1,720 0,02673
687 136,5 1,458 0,1066 2649 194,7 1,733 0,02557
785 141,5 1,475 0,0937 2747 196,5 1,746 0,02453
883 146,0 1,490 0,0837 2845 198,3 1,760 0,02350
2943 200,0 1,773 0,02248 5003 228,9 2,093 0,01076
3041 201,7 1,787 0,02158 5101 230,0 2,112 0,01043
3139 203,3 1,800 0,02080 5199 231,1 2,132 0,01011
3237 204,9 1,814 0,01995 5297 232,2 2,154 0,00977
3335 206,5 1,829 0,01919 5396 233,3 2,177 0,00950
3434 208,1 1,843 0,01843 5494 234,4 2,202 0,00916
3532 209,6 1,856 0,01777 5592 235,5 2,230 0,00884
3630 211,1 1,871 0,01710 5690 236,5 2,259 0,00854
3728 212,5 1,885 0,01651 5788 237,5 2,288 0,00824
3826 213,9 1,899 0,01593 5886 238,6 2,322 0,00794
3924 215,3 1,913 0,01536 5984 239,6 2,361 0,00766
4022 216,6 1,927 0,01487 6082 240,6 2,407 0,00738
4120 217,9 1,942 0,01439 6180 241,5 2,452 0,00709
4218 219,2 1,957 0,01392 6278 242,5 2,506 0,00679
4316 220,5 1,972 0,01345 6376 243,5 2,583 0,00650
4414 221,7 1,981 0,01305 6475 244,5 2,650 0,00618
4513 223,0 2,003 0,01261 6573 245,5 2,717 0,00587
4611 224,2 2,019 0,01222 6671 246,4 2,814 0,00549
4709 225,4 2,035 0,01185 6769 247,3 2,945 0,00503
4807 226,5 2,053 0,01150 6857 248,2 3,742 0,00374
4905 227,7 2,073 0,01112

Tabelul 266. Volumul specific ν⋅103 [m3/Kg] al soluţiei apoase de 96% (în volum)
de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
p,[MPa]
t [°C]
0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0 1,213 1,212 1,212 1,212 1,211 1,211 1,210 1,210 1,209 1,208 1,208
10 1,225 1,224 1,224 1,224 1,223 1,223 1,222 1,222 1,221 1,220 1,220
20 1,238 1,237 1,236 1,236 1,235 1,235 1,234 1,234 1,233 1,232 1,232
30 1,251 1,250 1,249 1,249 1,248 1,248 1,247 1,247 1,246 1,245 1,245
40 1,266 1,265 1,264 1,263 1,262 1,262 1,262 1,261 1,260 1,259 1,259
50 1,280 1,279 1,278 1,277 1,276 1,276 1,276 1,275 1,274 1,273 1,273
60 1,295 1,294 1,293 1,292 1,291 1,290 1,290 1,289 1,288 1,287 1,287
70 1,310 1,309 1,308 1,307 1,306 1,305 1,304 1,304 1,303 1,302 1,302
80 687 1,325 1,324 1,323 1,322 1,321 1,320 1,319 1,319 1,318 1,318
90 707 1,343 1,342 1,341 1,340 1,339 1,338 1,337 1,337 1,336 1,335
100 726 1,363 1,362 1,361 1,360 1,359 1,358 1,357 1,357 1,356 1,355
110 747 1,386 1,385 1,384 1,383 1,381 1,380 1,379 1,378 1,377 1,376
120 766 1,411 1,410 1,408 1,407 1,405 1,404 1,403 1,401 1,400 1,399
130 787 149,6 1,438 1,436 1,435 1,433 1,431 1,430 1,428 1,426 1,425
140 807 154,3 1,469 1,467 1,465 1,463 1,461 1,459 1,457 1,455 1,454

288
p,[MPa]
t [°C]
0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
150 827 158,8 1,504 1,502 1,499 1,496 1,494 1,492 1,489 1,487 1,485
160 848 163,3 76,6 1,542 1,539 1,536 1,533 1,530 1,527 1,524 1,521
170 862 167,6 79,4 49,2 1,584 1,580 1,577 1,573 1,569 1,566 1,563
180 888 171,9 81,8 51,4 1,638 1,634 1,629 1,624 1,620 1,614 1,610
190 909 176,2 84,2 53,2 37,38 1,699 1,692 1,685 1,679 1,673 1,667
200 928 180,5 86,6 55,1 39,13 29,09 1,771 1,761 1,752 1,743 1,734
210 949 184,8 89,1 57,8 40,7 30,67 23,75 18,44 1,848 1,836 1,824
220 968 189,0 91,4 58,7 42,2 32,13 25,16 20,04 15,86 1,958 1,936
230 989 193,3 93,7 60,4 43,6 33,44 26,50 21,35 17,33 14,25 11,19
240 1009 197,5 95,9 62,0 45,0 34,69 27,75 22,65 18,66 15,44 12,83
250 1029 201,7 98,2 63,7 46,4 35,89 28,85 23,75 19,84 16,66 14,08
260 1059 205,9 100,6 65,4 47,7 37,02 29,90 24,73 20,82 17,72 15,19
270 1069 210,1 102,8 66,9 49,0 38,10 30,88 25,67 21,71 18,60 16,09
280 1090 214,3 105,0 68,4 50,2 39,15 31,80 26,55 22,55 19,44 16,93
290 1110 218,5 107,1 70,0 51,4 40,2 32,68 27,34 23,31 20,17 17,61
300 1129 222,6 109,3 71,3 52,5 41,1 33,50 28,07 23,98 20,80 18,22
310 1150 226,7 111,2 72,8 53,6 42,1 34,31 28,79 24,64 21,41 18,81
320 1169 230,8 113,4 74,2 54,7 43,0 35,12 29,52 25,30 22,03 19,39
330 1189 234,8 115,4 75,6 55,9 43,9 35,93 30,24 25,96 22,64 19,98
340 1209 238,8 117,6 77,1 56,9 44,8 36,72 30,94 26,61 23,23 20,56
350 1229 242,8 119,7 78,6 58,0 45,7 37,52 31,64 27,25 23,83 21,11

Tabelul 266. (continuare)


p
[MPa] 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
t [°C]
0 1,207 1,206 1,204 1,204 1,202 1,200 1,198 1,196 1,194 1,192
10 1,219 1,218 1,216 1,216 1,214 1,212 1,210 1,208 1,206 1,204
20 1,231 1,230 1,228 1,228 1,226 1,224 1,222 1,220 1,218 1,216
30 1,243 1,242 1,241 1,241 1,239 1,237 1,234 1,232 1,230 1,228
40 1,257 1,256 1,255 1,254 1,252 1,250 1,247 1,244 1,242 1,240
50 1,271 1,270 1,269 1,268 1,266 1,264 1,260 1,257 1,255 1,252
60 1,285 1,284 1,283 1,282 1,280 1,277 1,274 1,270 1,268 1,265
70 1,300 1,299 1,297 1,296 1,294 1,291 1,288 1,284 1,282 1,279
80 1,316 1,315 1,313 1,312 1,310 1,307 1,303 1,299 1,296 1,293
90 1,333 1,332 1,330 1,329 1,327 1,324 1,320 1,316 1,312 1,309
100 1,353 1,351 1,349 1,347 1,345 1,342 1,337 1,333 1,329 1,326

289
p
[MPa] 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
t [°C]
110 1,374 1,371 1,369 1,367 1,365 1,360 1,355 1,351 1,347 1,344
120 1,396 1,394 1,391 1,388 1,386 1,381 1,376 1,371 1,367 1,364
130 1,422 1,419 1,416 1,413 1,410 1,405 1,399 1,394 1,390 1,385
140 1,450 1,446 1,443 1,439 1,436 1,430 1,423 1,418 1,413 1,407
150 1,480 1,476 1,473 1,468 1,464 1,457 1,450 1,444 1,438 1,432
160 1,515 1,510 1,505 1,500 1,496 1,487 1,479 1,472 1,465 1,458
170 1,555 1,549 1,543 1,537 1,531 1,521 1,511 1,502 1,495 1,486
180 1,602 1,594 1,586 1,578 1,571 1,558 1,546 1,534 1,525 1,516
190 1,661 1,650 1,634 1,624 1,615 1,599 1,584 1,571 1,560 1,549
200 1,727 1,710 1,690 1,677 1,665 1,645 1,627 1,613 1,599 1,587
210 1,800 1,779 1,759 1,740 1,724 1,697 1,674 1,655 1,638 1,625
220 1,898 1,867 1,839 1,815 1,794 1,759 1,730 1,705 1,685 1,667
230 2,047 1,993 1,949 1,912 1,881 1,831 1,794 1,763 1,736 1,714
240 8,16 2,204 2,105 2,039 1,988 1,916 1,868 1,828 1,795 1,766
250 10,00 5,81 2,438 2,255 2,155 2,025 1,954 1,902 1,860 1,826
260 11,21 8,15 4,80 2,84 2,462 2,160 2,069 1,988 1,934 1,874
270 12,20 9,36 6,98 4,72 3,256 2,447 2,241 2,120 2,035 1,950
280 13,06 10,22 8,04 6,08 4,45 2,942 2,488 2,291 2,160 2,033
290 13,78 10,98 8,79 7,03 5,53 3,552 2,819 2,502 2,321 2,157
300 14,38 11,59 9,45 7,75 6,35 4,32 3,260 2,773 2,520 2,296
310 14,93 12,12 10,02 8,35 7,00 5,02 3,761 3,087 2,739 2,447
320 15,47 12,63 10,53 8,86 7,55 5,59 4,28 3,449 2,977 2,614
330 16,00 13,15 11,03 9,37 8,04 6,06 4,70 3,821 3,269 2,803
340 16,43 13,65 11,50 9,82 8,48 6,50 5,15 4,21 3,572 3,008
350 17,02 14,11 11,93 10,25 8,90 6,90 5,54 4,58 3,933 3,219

290
Tabelul 267. Căldura specifică a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI) în
stare gazoasă la p = 0,1 MPa
t [°C] 0 100 200 300 400 500 600
cp [J/(Kg⋅K)] 1340 1690 2010 2320 2610 2890 3160
Tabelul 268. Căldura specifică cp [J/(Kg⋅K)] a ALCOOLULUI ETILIC
(ETANOLULUI) în stare lichidă pe curba de saturaţie
t [°C] cp’ t [°C] cp’ t [°C] cp’ t [°C] cp’ t [°C] cp’
0 2265 30 2483 60 2784 90 3161 120 3613
10 2332 40 2575 70 2902 100 3304 130 3781
20 2403 50 2675 80 3027 110 3454 140 3957
Tabelul 269. Căldura specifică cp [J/(Kg⋅K)] a soluţiei apoase de 96% (în volum)
de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
p [MPa]
7,36 9,81 12,26 14,71 17,16 19,61
t [°C]
190 4413 4338 4262 4208 4162 4116
200 4560 4459 4367 4292 4229 4174
210 4761 4602 4484 4375 4304 4237
220 5079 4786 4622 4480 4384 4308
230 5627 5070 4807 4614 4480 4384
240 5870 5527 5049 4769 4589 4468
250 58702 6364 5380 4966 4719 4560
260 8399 8793 5925 5225 4890 4669
270 5544 13181 6883 5619 5083 4794
280 4535 8776 8123 6084 5309 4928
290 3982 6230 8244 6574 5548 5075
300 3643 5024 6938 6737 5765 5209
310 3421 4371 5736 6373 5845 5309
320 3266 3961 4949 5724 5678 5313
330 3157 3685 4409 5104 5351 5192
340 3073 3492 4053 4631 4970 4995
350 3019 3350 3802 4262 4614 4735
360 2969 3249 3605 3999 4308 4488
370 2931 3161 3450 3789 4070 4246

291
Tabelul 270. Entalpia h [KJ/Kg] pentru ALCOOL ETILIC (ETANOL)
p
[MPa] 0 0,1 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
t [°C]
0 1042,9 -5,44 -5,2 -4,6 -3,77 -2,93 -2,09 -1,26
10 1058,8 18,8 19,3 19,7 20,5 21,4 22,2 23,0
20 1074,8 43,5 44,0 44,4 45,2 46,0 46,9 47,7
30 1091,1 68,7 69,1 69,5 70,3 71,2 72,0 72,8
40 1107,8 94,6 95,0 95,5 96,3 97,1 97,6 98,4
50 1125,0 121,4 121,8 122,2 123,1 123,9 124,3 125,2
60 1141,7 149,5 149,9 150,3 151,1 151,6 152,4 153,2
70 1158,9 178,4 178,8 179,2 180,0 180,4 181,3 182,1
80 1176,1 1170,2 208,5 208,9 209,8 210,2 211,0 211,8
90 1193,7 1189,0 239,5 239,9 240,7 241,2 242,0 242,4
100 1211,7 1207,9 271,7 272,1 272,6 273,4 273,8 274,2
110 1229,7 1225,9 305,2 305,6 306,1 306,5 306,9 307,3
120 1248,1 1244,7 340,0 340,0 340,4 340,8 341,2 341,6
130 1266,9 1263,6 1241,8 376,0 376,0 376,4 376,8 377,2
140 1286,2 1283,2 1264,8 413,2 412,8 413,2 413,2 413,6
150 1305,9 1302,9 1287,0 1253,9 450,9 451,3 450,9 451,3
160 1325,5 1323,0 1308,8 1283,2 490,7 490,7 490,3 490,3
170 1345,6 1343,5 1330,6 1310,0 532,1 531,7 531,3 530,9
180 1366,2 1364,1 1352,3 1334,8 576,5 575,3 574,4 573,6
190 1387,1 1385,0 1374,1 1358,6 1308,4 621,3 620,1 618,8
200 1408,4 1406,3 1395,9 1382,1 1341,0 670,7 668,2 666,1
210 1429,8 1427,7 1417,6 1405,1 1369,9 1307,5 720,5 717,2
220 1451,1 1449,0 1439,8 1428,5 1398,8 1348,1 1276,1 772,5
230 1472,5 1470,8 1462,9 1451,6 1426,0 1385,8 1331,0 1237,2
240 1494,3 1492,6 1485,0 1475,0 1452,8 1419,7 1377,9 1306,7
250 1516,5 1514,8 1508,5 1498,5 1479,2 1451,6 1418,1 1366,6
260 1539,1 1537,4 1531,1 1521,9 1505,2 1481,7 1454,5 1416,0
270 1561,7 1560,4 1554,6 1545,3 1531,1 1510,6 1487,6 1458,3
280 1584,7 1583,9 1578,0 1569,6 1556,6 1539,1 1519,0 1495,5
290 1607,7 1607,3 1602,3 1539,9 1582,2 1566,3 1548,3 1528,6
300 1630,8 1630,3 1625,3 1618,6 1607,3 1592,7 1576,7 1559,2
310 1653,8 1653,4 1648,3 1642,9 1632,4 1618,6 1603,5 1587,2
320 1677,2 1676,8 1671,8 1667,2 1657,1 1644,2 1629,9 1614,4
330 1701,1 1700,7 1695,6 1691,5 1681,8 1669,7 1656,3 1642,1
340 1725,4 1725,0 1719,9 1716,2 1706,5 1694,8 1683,1 1669,3
350 1749,7 1749,2 1744,2 1740,9 1731,7 1720,4 1709,5 1696,5

292
Tabelul 270. (continuare)
p [MPa]
6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0
t [°C]
0 -0,42 0,84 1,67 2,51 3,35 7,95 12,56
10 23,9 24,7 25,5 26,4 27,2 31,8 36,4
20 48,6 49,4 50,2 51,1 51,9 56,5 60,7
30 73,7 74,5 75,4 76,2 77,0 81,2 85,4
40 99,2 100,1 100,9 101,7 102,6 107,2 111,4
50 126,0 126,9 127,7 128,5 129,4 133,6 137,7
60 154,1 154,9 155,3 156,2 157,0 161,2 165,4
70 183,0 183,4 184,2 185,1 185,5 189,2 193,4
80 212,7 213,1 213,9 214,8 215,2 219,0 223,2
90 243,3 243,7 244,5 245,3 245,8 249,1 253,3
100 275,1 275,5 276,3 276,7 277,2 280,5 284,3
110 308,1 308,6 309,0 309,4 309,8 312,8 316,5
120 342,1 342,5 342,9 343,3 343,7 345,8 349,6
130 377,2 377,6 378,1 378,1 378,5 380,2 383,5
140 413,7 413,7 414,1 414,1 413,7 415,3 418,7
150 451,3 450,9 451,3 450,9 450,5 451,8 455,1
160 490,3 489,8 489,8 489,4 489,0 489,8 492,8
170 530,9 530,0 529,6 529,2 528,8 529,2 531,7
180 573,2 571,9 571,1 570,2 569,8 569,8 571,1
190 618,0 615,9 614,6 613,4 612,5 612,1 612,5
200 664,9 662,4 660,3 658,6 657,3 656,5 656,1
210 715,1 711,3 708,8 706,7 705,1 703,4 702,1
220 769,5 764,1 760,7 758,2 756,1 751,5 749, 9
230 829,0 822,3 818,1 814,8 811,8 803,9 800,9
240 1184,4 896,4 888,0 880,5 875,5 860,0 854,1
250 1297,9 1143,8 1006,5 965,9 949,1 919,4 907,7
260 1370,8 1301,7 1215,8 1101,5 1044,2 982,2 964,2
270 1424,3 1379,1 1319,7 1243,9 1173,6 1048,8 1022,0
280 1470,0 1435,6 1392,9 1339,4 1283,2 1122,9 1081,4
290 1507,2 1480,0 1448,2 1408,9 1361,5 1197,0 1142,2
300 1539,9 1517,3 1493,0 1462,9 1426,0 1271,1 1202,4
310 1569,6 1550,0 1530,7 1506,0 1476,7 1337,7 1261,9
320 1598,9 1580,5 1563,8 1543,7 1519,0 1395,5 1320,1
330 1627,4 1609,8 1594,8 1576,7 1555,4 1447,4 1375,8
340 1655,9 1639,1 1624,9 1608,6 1588,5 1495,1 1429,0
350 1684,3 1668,8 1655,0 1639,1 1620,7 1541,2 1479,2

Tabelul 271. Vâscozitatea dinamică η a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI) în stare


gazoasă la p ≤ 0,1 MPa
t [°C] 0 100 200 300 400 500 600
7 2
η⋅10 [N⋅s/m ] 78,5 108 137 167 197 227 257

293
Tabelul 272. Vâscozitatea dinamică η [Pa⋅s] a soluţiei apoase de 96% (în volum) de ALCOOL ETILIC (ETANOL) pe curba de saturaţie
t [°C] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
η’’⋅105 0,774 0,809 0,835 0,869 0,900 0,930 0,959 0,990 1,030 1,059 1,092 1,125 1,157
η’⋅103 1,799 1,464 1,198 0,985 0,819 0,690 0,588 0,500 0,432 0,369 0,318 0,278 0,243

Tabelul 272. (continuare)


t [°C] 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240
η’’⋅105 1,189 1,219 1,254 1,293 1,329 1,369 1,411 1,464 1,529 1,618 1,728 1,948
η’⋅103 0,215 0,190 0,168 0,150 0,134 0,120 0,107 0,0950 0,0836 0,0725 0,0614 0,0488

Tabelul 273. Conductivitatea termică λ⋅104 [W/(m⋅K)] a soluţiilor apoase de 100% şi 96% (în volum) de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
la temperaturi scăzute
t [°C] -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
100% 1865 1840 1820 1795 1770 1750 1725 1700 1680 1655 1635 1610 1585
96% 1950 1930 1910 1890 1870 1850 1830 1810 1790 1770 1750 1730 1710

Tabelul 274. Tensiunea superficială σ⋅103 [N /m] a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI)


t [°C] σ t [°C] σ t [°C] σ t [°C] σ t [°C] σ
0 24,4 50 20,1 100 15,5 150 10,1 200 4,3
10 23,6 60 19,2 110 14,5 160 9,0 210 3,3
20 22,8 70 18,3 120 13,4 170 7,8 220 2,2
30 21,9 80 17,3 130 12,3 180 6,7 230 1,1
40 21,0 90 16,4 140 11,2 190 5,5 240 0,1

294
Tabelul 275. Vâscozitatea dinamică η⋅105 [Pa⋅s] a soluţiei apoase de 96% (în volum) de ALCOOL ETILIC (ETANOL)
p
[MPa] 0,098 1,96 4,90 6,86 7,85 8,83 9,81 11,77 14,71 19,61
t [°C]
0 179,9 181,6 184,3 185,9 186,8 187,8 188,6 190,3 193,0 197,4
10 146,4 148,0 150,2 151,2 151,9 152,7 154,0 155,2 157,1 160,2
20 119,8 120,9 122,5 123,7 124,0 124,6 125,4 126,5 128,2 130,8
30 98,5 99,3 100,6 101,5 102,0 102,5 103,0 104,0 105,2 107,6
40 81,9 82,5 84,0 84,5 84,9 85,2 85,6 86,4 87,6 89,7
50 69,0 69,5 70,4 71,0 71,2 71,6 71,9 72,7 73,6 75,3
60 58,8 59,2 60,0 60,6 60,8 61,2 61,4 61,9 62,7 65,2
70 50,0 50,5 51,4 51,7 52,0 52,3 52,7 53,3 54,1 55,3
80 1,03 43,5 44,4 44,8 45,0 45,3 45,6 46,1 46,7 48,0
90 1,06 37,4 38,6 39,0 39,2 39,5 39,8 40,2 40,9 41,9
100 1,083 32,3 33,6 34,2 34,4 34,7 35,0 35,4 36,0 36,9
110 1,117 28,3 29,5 30,0 30,2 30,4 30,7 31,1 31,8 33,0
120 1,146 24,8 26,0 26,4 26,6 26,8 27,0 27,4 28,2 29,4
130 1,174 22,0 23,0 23,4 23,6 23,8 24,1 24,5 25,2 26,2
140 1,202 19,4 20,5 20,9 21,1 21,3 21,5 21,8 22,5 23,7
150 1,232 17,2 18,14 18,64 18,9 19,14 19,36 19,89 20,5 21,6
160 1,259 15,3 16,04 16,54 16,8 17,04 17,25 17,82 18,42 19,58
170 1,289 13,5 14,30 14,78 15,0 15,25 15,49 15,95 16,65 17,69
180 1,317 12,0 12,74 13,19 13,44 13,69 13,90 14,30 15,01 16,01
190 1,346 1,379 11,25 11,65 11,95 12,14 12,34 12,81 13,49 14,42
200 1,376 1,408 9,87 10,34 10,6 10,82 11,03 11,50 12,12 13,02
210 1,403 1,434 8,65 9,18 9,37 9,59 9,80 10,30 10,90 11,78
220 1,433 1,471 7,44 8,04 8,25 8,50 8,71 9,62 9,80 10,65
230 1,459 1,490 1,68 6,83 7,14 7,40 7,65 8,09 8,76 9,68
240 1,488 1,508 1,64 5,43 6,00 6,35 6,64 7,19 7,90 8,84
250 1,511 1,54 1,63 2,21 4,19 5,21 5,68 6,33 7,10 8,08
260 1,540 1,57 1,63 1,90 2,42 4,02 4,72 5,54 6,37 7,38
295
p
[MPa] 0,098 1,96 4,90 6,86 7,85 8,83 9,81 11,77 14,71 19,61
t [°C]
270 1,569 1,60 1,66 1,84 2,05 2,50 3,60 4,71 5,64 6,72
280 1,594 1,63 1,68 1,83 1,94 2,14 2,56 3,74 4,88 6,10
290 1,625 1,65 1,70 1,83 1,93 2,04 2,22 2,96 4,20 5,52
300 1,649 1,68 1,73 1,84 1,92 2,01 2,15 2,63 3,66 4,98
310 1,680 1,70 1,76 1,85 1,92 2,00 2,11 2,44 3,27 4,54
320 1,704 1,72 1,78 1,87 1,93 2,00 2,09 2,34 2,96 4,16
330 1,730 1,76 1,82 1,89 1,94 2,00 2,08 2,29 2,78 3,84
340 1,759 1,78 1,85 1,91 1,96 2,01 2,08 2,25 2,65 3,57

Tabelul 276. Conductivitatea termică λ⋅104 [W/(m⋅K)] a ALCOOLULUI ETILIC (ETANOLULUI) cu concentraţia 100%
p
[MPa] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0
T [K]
290 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717 1721 1725 1735 1746 1767 1790
300 1675 1677 1679 1681 1683 1685 1687 1692 1696 1708 1718 1739 1762
320 1619 1621 1623 1626 1628 1631 1633 1638 1643 1655 1668 1690 1713
340 1571 1573 1575 1578 1580 1583 1585 1591 1596 1610 1623 1649 1672
350 1548 1550 1553 1556 1559 1561 1565 1571 1575 1589 1603 1630 1653
360 1528 1531 1534 1537 1540 1543 1549 1555 1569 1584 1610 1635
370 1507 1510 1513 1516 1520 1523 1529 1535 1550 1565 1593 1619
380 1487 1491 1494 1497 1500 1504 1510 1517 1532 1548 1576 1602
390 246 1468 1472 1475 1479 1482 1486 1493 1499 1515 1530 1560 1586
400 258 1454 1457 1460 1464 1468 1474 1481 1498 1514 1544 1571
410 270 1436 1440 1443 1447 1450 1457 1464 1480 1497 1529 1555
420 282 302 1419 1422 1426 1430 1433 1440 1447 1464 1481 1513 1540
430 293 313 1405 1409 1414 1416 1423 1430 1447 1465 1497 1525
440 304 322 1389 1392 1448 1482 1510
296
p
[MPa] 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0
T [K]
450 316 331 346 1375 1432 1466 1496
460 328 341 356 1416 1450 1482
470 340 351 367 385 406 429 1400 1435 1467
480 352 363 377 394 414 437 1384 1420 1453
490 365 375 389 405 424 446 1368 1405 1439
500 378 387 400 416 435 457 1351 1389 1424
510 391 400 413 428 446 466 489 545 620 1331 1373 1410
520 404 413 425 439 454 472 491 537 599 1355 1396
530 417 425 437 449 463 478 494 533 583 1334 1382
540 430 438 449 460 473 486 500 532 571 1308 1365
550 444 451 461 471 482 494 507 535 567 1278 1345
560 458 465 473 482 492 503 514 540 568 1244 1320
570 472 478 485 494 503 513 524 547 573 1207 1291

297
Tabelul 277. Temperatura de îngheţare a vinului în funcţie de concentraţia în alcool
şi zahăr
Concentraţia Temperatura de îngheţare t,°C pentru diferite concentraţii în zahăr, g/100 ml
în alcool % 0 5 10 15 20 25 30
7 - 3,0 - 3,9 - 4,8 - 5,8 - 6,8 - 7,9 - 9,0
8 - 3,4 - 4,3 - 5,3 - 6,3 - 7,4 - 8,5 - 9,7
9 - 3,9 - 4,8 - 5,8 - 6,9 - 8,0 - 9,2 - 10,4
10 - 4,4 - 5,3 - 6,3 - 7,5 - 8,7 - 10,0 - 11,3
11 - 4,8 - 5,8 - 6,8 - 8,1 - 9,3 - 10,7 - 12,1
12 - 5,3 - 6,3 - 7,4 - 8,7 - 10,0 - 11,5 - 13,1
13 -5,8 - 6,9 - 8,1 - 9,4 - 11,0 - 12,5 - 14,3
14 - 6,3 - 7,5 - 8,7 - 10,2 - 11,9 - 13,7 - 15,6
15 - 6,8 - 8,0 - 9,5 - 11,1 - 12,9 - 14,9 - 17,1
16 - 7,3 - 8,7 - 10,4 - 12,2 - 14,2 - 16,3 - 18,8
17 - 7,8 - 9,5 - 11,4 - 13,4 - 15,8 - 18,2 - 21,0
18 - 8,4 - 10,3 - 12,4 - 14,8 -17,4 - 20,2 - 23,3
19 - 8,9 - 11,1 - 13,6 - 16,3 - 19,3 - 22,6 - 25,4
20 - 9,4 - 12,0 - 14,9 - 18,1 - 21,6 - 25,4 - 29,5

Tabelul 278. Densitatea vinurilor în funcţie de temperatură


Temperatura t, Densitatea ρ, Kg/m3 pentru diferite sorturi de vin
°C Sec Tare Dulce Muscat alb
- 10 - 1036 10192 1094
-5 9961 1036 1019 1093
0 996 1034 1018 1092
3 996 1032 1017 1091
10 995 1030 1015 1089
15 994 1028 1014 1088
20 993 1025 1012 1086
25 992 1022 1010 1084
30 991 1020 1008 1082
35 989 1017 1005 1080
40 986 1014 1003 1077
45 984 1011 1000 1074
50 981 1008 998 1071
55 981 1005 995 1068
60 975 1002 993 1065
1) la – 4°C; 2) la – 9°C.

298
Tabelul 279. Temperatura de fierbere a sucului de struguri la diferite presiuni în
funcţie de aciditate şi conţinut în substanţe pectice
Temperatura de fierbere (tf,°C) la diferite valori ale conţinutului în:
Presiunea p
Aciditate, % Substanţe pectice, %
mm Hg Pa 1,5 2,0 2,5 4,0 0,3 0,6 1,0 1,5
56 7460 316,6 316,6 316,7 316,8 316,6 316,6 316,7 316,8
156 20800 337,1 337,1 337,2 337,4 337,1 337,1 337,2 337,3
256 34100 348,5 348,5 348,6 348,8 348,5 348,5 348,6 348,7
356 47500 356,3 356,3 356,5 356,5 356,3 356,3 356,4 356,3
456 60700 362,6 362,6 362,7 362,9 362,6 362,6 362,6 362,8
556 74100 367,6 367,6 367,7 367,9 367,6 367,6 367,7 367,8
656 87500 371,7 371,7 371,9 372,0 371,7 371,7 371,8 372,0
756 100800 375,6 375,6 375,8 376,0 375,7 375,6 375,8 375,8

Tabelul 280. Temperatura de fierbere a sucului de struguri în funcţie de presiune şi


conţinut în substanţă uscată
Temperatura de fierbere (T, K) în funcţie de
Presiunea p
conţinutul în substanţă uscată (s.u.%)
mm Hg N/m2 s.u., 20% s.u., 40% s.u., 60%
56 7460 315,8 317,9 319,4
156