Sunteți pe pagina 1din 10

CUPRINS

1. Istoria berii ............................................................................................... 6


2. Obiectul proiectului ................................................................................. 8
2.1. Denumirea obiectului proiectului ............................................... 8
2.2. Capacitatea de producţie ............................................................ 8
2.3. Profilul de producţie pe sortimente ............................................ 8
2.4. Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării producţiei
proiectate .................................................................................... 8
3. Principalele caracteristici ale materiilor prime şi ale produselor finite ... 10
3.1. Materiile prime ........................................................................... 10
3.1.1. Malţul ......................................................................... 10
3.1.2. Hameiul ...................................................................... 13
3.1.3. Apa ............................................................................. 16
3.1.4. Drojdia ....................................................................... 18
3.1.5. Porumbul .................................................................... 22
3.2. Produsele finite ........................................................................... 23
3.2.1. Berea .......................................................................... 23
3.2.2. Borhotul ..................................................................... 25
4. Elemente de inginerie tehnologică .......................................................... 26
4.1. Alegerea şi descrierea schemei tehnologice adoptate ............... 26
4.1.1. Operaţii de pregătire a malţului pentru măcinare ...... 29
4.1.2. Măcinarea malţului .................................................... 29
4.1.3. Brasajul ...................................................................... 32
4.1.4. Filtrarea plămezii zaharificate ................................... 40
4.1.4.1. Compoziţia mustului ................................ 41
4.1.5. Fierberea mustului cu hamei .................................... 42
4.1.5.1. Transformările suferite de compuşii
hameiului la fierberea mustulu .......... 43
4.1.5.2 Hameirea mustului ................................... 44
4.1.6. Separarea trubului la cald ......................................... 46
4.1.7. Răcirea mustului fiert ................................................ 46
4.1.8. Aerarea mustului răcit .............................................. 47
4.1.9. Însămânţarea mustului ............................................. 47
4.1.10. Fermentaţia mustului ............................................. 48
4.1.10.1. Conducerea fermentaţiei primare .......... 50
4.1.10.2. Fermentaţia secundară şi maturarea berii 51
4.1.11. Clarificarea berii ...................................................... 52
4.1.12. Carbonatarea berii .................................................. 53
4.1.13. Condiţionarea berii ................................................. 53
4.1.14. Stabilizarea berii ..................................................... 53
4.1.15. Îmbutelierea berii ................................................... 55
4.2. Controlul calităţii ........................................................................ 56
4.2.1. Monitorizarea calităţii din punct de vedere
fizico-chimic, microbiologic şi al degustării ............ 56
4.2.2. Defectele berii .......................................................... 62
5. Bilanţul de materiale ................................................................................ 66
6. Utilajele tehnologice ................................................................................ 86
6.1. Dimensionarea tehnologică ........................................................ 86
6.2. Lista utilajelor tehnologice cu montaj ........................................ 100
7. Calculul necesarului de frig ...................................................................... 114
8. Măsuri de protecţie a muncii ................................................................... 123
Concluzii ................................................................................................... 128
Bibliografie ............................................................................................... 129

BIBLIOGRAFIE
BERE

1. Banu, C., et al., 1992 – Progrese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în industria alimentară,
vol.I, Editura Tehnică, Bucureşti
2. Banu, C., et al., 1992 – Progrese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în industria alimentară,
vol.I, Editura Tehnică, Bucureşti
3. Banu, C., et al., 1998 – Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. I, Editura Tehnică,
Bucureşti
4. Banu, C., et al., 1999 – Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. II, Editura Tehnică,
Bucureşti
5. Banu, C., et al., 2000 – Biotehnologii în industria alimentară, Editura Tehnică, Bucureşti
6. Banu, C., et al., 2000 – Tratat de ştiinţa şi tehnologia malţului şi a berii, Vol. I, Editura AGIR,
Bucureşti
7. Banu, C., et al., 2001 – Tratat de ştiinţa şi tehnologia malţului şi a berii, Vol. II, Editura AGIR,
Bucureşti
8. Berzescu, P., et al., 1981 – Tehnologia berii şi a malţului, Editura Ceres, Bucureşti
9. Berzescu, P., et al., 1985 – Utilaje şi instalaţii în industria berii şi a malţului, Editura Ceres,
Bucureşti
10. Cojocaru, C., 1972 – Tehnologia fabricării malţului şi berii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti
11. Cojocaru, C., 1969 – Procedee tehnologice în industria fermentativă, Editura Tehnică,
Bucureşti
12. Dabija, A., 2001– Orzul – materie primă pentru fabricarea malţului în industria berii, în
revista Cereale şi plante tehnice, nr. 10, pag. 3-13
13. Dabija, A., 2001 – Hameiul – materie primă pentru industria berii, în revista Cereale şi
plante tehnice, nr. 11, pag. 1-10
14. Dan, Valentina, 1991 – Controlul microbiologic al produselor alimentare, Universitatea
Galaţi, 1991
15. Dan, V., 2001 – Microbiologia alimentelor, Editura Alma, Galaţi
16. Dumitrescu, H., et al., 1997 – Controlul fizico-chimic al alimentelor, Editura Medicală,
Bucureşti
17. Drăghici, L., et al., 1975 – Orzul, Editura Academiei, Bucureşti
18. Hopulele, T., 1980 – Tehnologia berii, spirtului şi a drojdiei , vol. I, Universitatea Galaţi
19. Ioancea, L., 1986 – Maşini, utilaje şi instalaţii în industria alimentară, Editura Ceres,
Bucureşti
20. Kunze, W., 1996 – Technology brewing and malting, VLB, Berlin, 1996
21. Macovei, V. M.. 2000 – Caracteristici termofizice pentru biotehnologie şi industrie
alimentară, tabele şi diagrame, Editura Alma, Galaţi
22. Moll, M., 1991 – Beers and Coolers, Editura Lavoisier, Paris
23. Pavlov, C.F., et al., 1981 – Procese şi aparate în ingineria chimică, Bucureşti
24. Răşenescu, I., et al., 1987 – Lexicon – Îndrumar pentru industria alimentară, vol. I, Editura
Tehnică, Bucureşti
25. Răşenescu, I., et al., 1988 – Lexicon – Îndrumar pentru industria alimentară, vol. II, Editura
Tehnică, Bucureşti
26. Rusănescu, N., Theiss, F., 1991 – Breviar – date şi formule pentru industria berii, Editura
Mirton, Timişoara
27. Salontai, Al., et al., 1983 – Cultura hameiului, Editura Ceres, Bucureşti
28. Salontai, A., et al., 1996 – Hameiul-orzul şi berea, Editura ICPIAF, Cluj-Napoca
29. Stroia, I., Biriş, S., 1995 – Utilaje pentru industria alimentară fermentativă, Universitatea
Politehnică Bucureşti
30. Stroia, I., 1998 – Factori care determină calitatea malţului, Universitatea Politehnică
Bucureşti
31. Stroia, I., et al., 1998 – Utilaje pentru industria malţului şi a berii, Editura Cison, Bucureşti
32. *** Ghidul berii, 2001-2002, House of Guides, Bucureşti
33. *** Revista berarilor, revista Asociaţiei Producătorilor de Bere din România
34. *** Standard de ramură nr. 4230/1997

MALT

1. Anghel, I. ş.a. – Biotehnologia şi Tehnologia drojdiilor, vol. II. Editura Tehnică, Bucureşti,
1981
2. Ansart, M.- Les poids et la diversité des débouchés industriels de l’amidon. În: Ind. Alim. et
Agr. 6, p.541, 1990
3. Banu, C. (coordonator) ş.a. - Progrese tenhince, tehnologice şi ştiinţifice în industria
alimentară, vol. I. Editura Tehnică, Bucureşti, 1992
4. Banu, C. (coordonator) ş.a. - Progrese tenhince, tehnologice şi ştiinţifice în industria
alimentară, vol. II. Editura Tehnică, Bucureşti, 1993
5. Banu, C. (coordonator) ş.a. – Biotehnologii în industria alimentară, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1987
6. Banu, C. (coordonator) ş.a. – Biotehnologii în industria alimentară, Editura Tehnică,
Bucureşti, 2000
7. Banu, C. (coordonator) ş.a. – Aditivi şi ingrediente pentru Industria Alimentară, Editura
Tehnică, Bucureşti, 2000
8. Banu, C. (coordonator) ş.a. – Manualul inginerului de industrie alimentară, vol.I, Editura
Tehnică, Bucureşti, 2002
9. Banu, C. (coordonator) ş.a. – Manualul inginerului de industrie alimentară, vol.II, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1999
10. Banu, C. ş.a.- Tratat de ştiinţa şi tehnologia malţului şi a berii, vol. I, Editura Agir,
Bucureşti, 2000
11. Banu, C. ş.a.- Tratat de ştiinţa şi tehnologia malţului şi a berii, vol. II, Editura Agir,
Bucureşti, 2001
12. Begea, Mihaela, Stroia, I. – Orzul pentru bere. În: Revista Berarilor, nr. 4, p. 18, 2002
13. Berkesy, Corina – Avantajele utilizării preparatelor enzimatice. În: Revista Berarilor, nr. 3,
p. 27, 2002
14. Berzescu, P. ş.a. – Utilaje şi instalaţii în industria berii şi malţului, Editura Ceres, Bucureşti,
1985
15. Berzescu, P. ş.a. – Tehnologia berii şi malţului, Editura Ceres, Bucureşti, 1981
16. Brrigs, D.E. – Malting and brewing Science, vol. I, Chapman et Hall, London, 1995
17. Buleon, A. ş.a. – Les amodons et leurs derivés dans les industries des céréales. În: Ind. Alim.
et Agr. 6, p. 515, 1990
18. Cănănău, N. ş.a. – Calitate totală, concepte de bază, Editura Tehnică, Chişinău, 1998
19. Cojocaru, C. ş.a. – Procedee tehnologice în industria fermentativă, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1969
20. Cojocaru, C. ş.a. – Tehnologia fabricării malţului şi berii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972
21. Dan, Valentina – Microbiologia produselor alimentare, vol. I şi II, Editura Alma, GalaTi,
1999 şi 2000
22. David, D. ş.a. – Îndrumător pentru instruirea tehnologică şi de laborator în industria
alimentară, Editura Ceres, Bucureşti, 1984
23. Danciu, I – Curăţirea cerealelor, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu, 2001
24. Enache, Rozalina - -glucani şi -glucanaze în orz şi malţ. În: Revista Berarilor, nr. 1, p. 22,
2003
25. Fleche, G. – Les amidons modifies chimiquement. În: Inst. Brew, 90, p. 146, 1984
26. Gauthier, A. Huchon, J. – Applications de la recompresion mécanique de vapeur aux
procédés des agricolés et alimentaires. În: Ind. Alim. et Agr. 10, p. 801, 1982
27. Hough, I.S. ş.a. – Malting and brewing science, vol. II, Chapman et Hall, London, 1995
28. Hough, I.S. ş.a. – The Biotechnology of malting and brewing. Cambridge, Univ. Press,
London, New York, 1985
29. Hudson, O.P. – Centenary review. Malting technology. În: I. Inst. Brew. 92, p. 115, 1986
30. Ioancea, L. ş.a. – Maşini, utilaje, şi instalaţii în industria alimentară, Editura ă, Editura es,
Bucureşti, 1986
31. Ittel, I., Haas, Jean- Luc – Cuisson de moüt de brasserie avec recompresion mécanique de
vapeur. În: Bios, vol. 15, nr. 4, p. 41, 1986
32. Jager, P., SilberHumer, H.- Essais de brassage avec l’extrait. Hopstabil au CO 2. In: Bios,
vol. 15, nr. 1-2. p. 22, 1984
33. Katherin, I. – Curăţirea şi dezinfecţia în industria berii. În: Revista Berarilor, an II, nr. 9, p.
2, 1992
34. Kunze, W. – Tehnologie Brauer u Malzer. VEB Fachbuchverlag, Leipzig, 1979
35. Kunze, W. – Technology brewing and malting. VLB, Berlin, 1996
36. Leonte, M. – Biochimia şi tehnologia panificaţiei, Editura Crigarux, Piatra-Neamţ, 2000
37. Macovei, V. – Culegere de caracteristici termofizice pentru biotehnologie şi industria
Alimentară. Tabele şi diagrame, Editura Alma Mater, Galaţi, 2000
38. Martin, N. – Nouveaux aspects de l’identification variétale de l’orge sur graine et sur
plantule. În: Bios, vol. 15, nr. 8-9, p. 29, 1984
39. Masschelein, C. A. – Centenary review. The biochemistry of maturation. În: J. Inst. Brew.,
92, p. 213, 1986
40. Miedaner, H. – Centenary review. Wort boiling today-old sand new aspects. În: J. Inst.
Brew., 92, p. 330, 1986
41. Moll, M. ş.a. – Biochemistry of masing. În: Tech. Quart. 4, p. 166, 1981
42. Moll, M. – Analysis and composition of barley malt. În: Brewing science, vol. 1, 29-43,
editions Pollock, 1979
43. Narziss, L. – Technologie der Würzebertung. Enke- Stuttgart, 1985
44. Narziss, L. - Centenary review. Technological factors of flavor stability. În: J. Inst. Brew. 92,
p. 346, 1986
45.Petersen, H. – Brauerrelanlagen. Editura Hans Carl, Nürenberg, 1987
46.Răşenescu I., Oţel, I. (coordonator) – Lexicon- Îndrumar pentru industria alimentară, vol. I
Editura Tehnică, Bucureşti, 1987
47.Răşenescu I., Oţel, I. (coordonator) – Lexicon- Îndrumar pentru industria alimentară, vol. II,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1988
48.Rusenescu, N, Theiss F. – Breviar- Date şi formule pentru industria berii, Ed. Marin
Păunescu, Timişoara, 1991
49.Salontai, Al. ş.a. - Cultura hameiului, Editura Ceres, Bucureşti, 1983
50.Salontai, Al. ş.a. – Hameiul- Orzul şi Berea, Editura Icpiaf, Cluj-Napoca, 1996
51.Salontai, Al. – Hameiul, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002
52.Stroia, I. – Contribuţii la optimizarea tehnologiei de frabricare a berii. În: Revista Bererilor,
nr. 3, p.13, 2002
53.Stroia, I., Begea, Mihaela – Sfaturi pentru berari (IV). În: Revista Berarilor, nr. 4, p. 32, 2002
54.Stroia, I., Begea, Mihaela – Sfaturi pentru berari (V). În: Revista Berarilor, nr. 1, p. 24, 2003
55.Stroia, I., Begea, Mihaela – Sfaturi pentru berari (II). În: Revista Berarilor, nr. 2, p. 22, 2002
56.Stroia, I., Begea, Mihaela – Sfaturi pentru berari (VII). În: Revista Berarilor, nr. 3, p. 37,
2003
57.XXX Les enzymes de l’orge a la bière. În: vol. 15, nr. 11, p. 25, 1984
58.XXX Les enzymes de l’orge a la bière. În: vol. 15, nr. 12, p. 41, 1984
59.XXX Legislaţie fundamentală în industria alimentară publică. S.C. Fair Play SRL., Piteşti,
Argeş
60.XXX Seitz depth filters. The technological lead. Prospect Sietz-Filter-Werke
61.XXX STAS 12827-90 – Utilaje pentru industria alimentară. Condiţii tehnice de calitate.
62.XXX STAS 3341-74 – Capsulă din tablă de oţel pentru butelii de sticlă.
63.XXX - Directiva Consililui nr. 94/43/EEC/14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare
64.XXX Directiva parlamantului European şi a Consililui nr. 94/62/EC, din 20 decembrie 1994,
privind ambalajele şi deşeurile de mabalaje
65.Prospecte firma Enzinger, Riwelle, Enzinger – Union – Werke Aktien – Gesellschaft
Mannheim
66.XXX Prospecte firma KRONES – 1999
67.XXX Influenţa proceselor tehnologice asupra calităţii produselor alimentare II, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1979
68.XXX Tehnologia malţului şi a berii, Editura Poligrafică, Bucureşti, 1960

ALCOOL

1. Anghel, I., 1984 – Drojdiile, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti


2. Anghel, I., et al., 1985 – Protoplaştii – model experimental pentru studii de biologie celulară
şi moleculară, Editura Tehnică, Bucureşti
3. Anghel, I., et al., 1989 – Biologia şi tehnologia drojdiilor, vol.I, Editura Tehnică, Bucureşti
4. Anghel, I., et al., 1991 – Biologia şi tehnologia drojdiilor, vol.II, Editura Tehnică, Bucureşti
5. Anghel, I., et al., 1993 – Biologia şi tehnologia drojdiilor, vol.III, Editura Tehnică, Bucureşti
6. Bahrim, G., 1999 – Microbiologie tehnică, Editura Evrika, Brăila
7. Anghel, I., Mitrache, L., 1995 – Lecţii de genetică, Editura Scaiul S.R.L., Bucureşti
8. Banu, C., et al., 1993 – Progrese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în industria alimentară,
vol.II, Editura Tehnică, Bucureşti
9. Banu, C., et al., 1998 – Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. I, Editura Tehnică,
Bucureşti
10. Banu, C., et al., 1999 – Manualul inginerului de industrie alimentară, vol. II, Editura Tehnică,
Bucureşti
11. Banu, C., et al., 2000 – Biotehnologii în industria alimentară, Editura Tehnică, Bucureşti
12. Banu, C., et al. – Aditivi şi ingrediente pentru industria alimentară, Editura Tehnică,
Bucureşti
13. Borha, V.M., Segal, B., 1988 – Alcoolul etilic carburant, Editura Tehnică, Bucureşti
14. Cojocaru, C., 1969 – Procedee tehnologice în industria fermentativă, Editura Tehnică,
Bucureşti
15. Cyimesi, J., Solyan, L., et al., 1979 – Manualul industriei drojdiei şi alcoolului, Editura
Agricolă, Budapesta
16. Dabija, A., 2000 – Biotehnologie de fabricare industrială a drojdiei cu activitate enzimatică
superioară, Teză de doctorat, Universitatea din Galaţi
17. Dabija, A., 2001 – Drojdia de panificaţie. Utilizări – perspective, Editura Tehnică-INFO,
Chişinău
18. Dan, Valentina, 1991 – Controlul microbiologic al produselor alimentare, Universitatea
Galaţi, 1991
19. Dan, V., et al., 1995 – Memorator drojdii, Universitatea din Galaţi
20. Dan, V., 2001 – Microbiologia alimentelor, Editura Alma, Galaţi
21. Ioancea, L., et al., 1986 – Maşini, utilaje şi instalaţii în industria alimentară, Editura Ceres,
Bucureşti
22. Hopulele, T., 1980 – Tehnologia berii, spirtului şi a drojdiei, vol. II, Universitatea din Galaţi
23. Jâşcanu, V., 1986 – Operaţii şi utilaje în industria alimentară, Universitatea din Galaţi
24. Konovalov, S.A., 1980 – Biochimia drojdiei, Moscova
25. Leonte, M., 2000 – Biochimia şi tehnologia panificaţiei, Editura, Crigarux, Piatra Neamţ
26. Macovei, V. M.. 2000 – Caracteristici termofizice pentru biotehnologie şi industrie
alimentară, tabele şi diagrame, Editura Alma, Galaţi
27. Mencinicopschi, Gh., et al., 1987 – Biotehnologii în prelucrarea produselor agroalimentare,
Editura Ceres, Bucureşti
28. Novakovskaia, S.S., Şişaţkii, I.I., 1980 – Îndrumar în producţia drojdiei de panificaţie,
Pişcevaia promîşlennosti, Moscova
29. Oancea, I., 1974 – Aspecte ale metabolismului unor substanţe fermentescibile la drojdii,
Teză de doctorat, Universitatea Galaţi
30. Raicu, P., Badea, E., 1986 – Cultura de celule şi biotehnologiile moderne, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti
31. Raicu, P., 1990 – Biotehnologii moderne, Editura Tehnică, Bucureşti
32. Răşenescu, I., et al., 1987 – Lexicon – Îndrumar pentru industria alimentară, vol. I, Editura
Tehnică, Bucureşti
33. Răşenescu, I., et al., 1988 – Lexicon – Îndrumar pentru industria alimentară, vol. II, Editura
Tehnică, Bucureşti
34. Rotaru, V., Filimon, N., 1976 – Tehnologii în industria alimentară fermentativă, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
35. Sasson, Al., 1988 – Biotehnologiile – sfidare şi promisiuni, Editura Tehnică, Bucureşti
36. Sasson, Al., 1993 – Biotehnologii şi dezvoltare, Editura Tehnică, Bucureşti
37. Segal, B., et al., 1986 – Metode moderne de îmbunătăţire a calităţii şi stabilităţii produselor
alimentare, Editura tehnică, Bucureşti
38. Segal, R., 1998 – Biochimia produselor alimentare, Vol. I şi II, Editura Alma, Galaţi
39. Spencer, J., Spencer, D.M., 1990 – Yeast technology, Springer – Verlag, Berlin
40. Stoicescu, A., 1984 – Cercetări privind formarea alcoolilor superiori în principalele procese
fermentative, Teză de doctorat, Universitatea Galaţi
41. Zarnea, G., et al., 1983 – Bioingineria preparatelor enzimatice microbiene, Editura Tehnică,
Bucureşti
42. Zimmermann, F.K., Entian, K.D., 1997 – Yeast sugar metabolism. Biochemistry, Genetics,
Biotechnology and Applications, Technomic Publishing Co. Inc., Pennsylvania, USA

DROJDII

1. Anghel , I. , 1984– Drojdiile, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti


2. Anghel , I., et. al. 1985 – Protoplaştii- modul experimental pentru studii de biologie celulară şi
moleculară, Editura Tehnică, Bucureşti
3. Anghel , I., et. al. 1989 – Biologia şi tehnologia drojdiilor, vol. I, Editura Tehnică, Bucureşti
4. Anghel , I., et. al. 1991 – Biologia şi tehnologia drojdiilor, vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti
5. Anghel , I., et. al. 1993 – Biologia şi tehnologia drojdiilor, vol. III, Editura Tehnică, Bucureşti
6. Bahrim,G.,1999 – Microbiologie tehnicã, Editura Evrika, Brăila
7. Banu , C., et. al., 1993 – Progrese tehnice, tehnologice şi ştiinţifice în industria alimentarã,
vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti
8. Banu , C., et. al. 1998 – Manualul inginerului de industrie alimentarã, vol.I, Editura Tehnică,
Bucureşti
9. Banu , C., et. al., 1999– Manualul inginerului de industrie alimentarã, vol.II, Editura Tehnică,
Bucureşti
10. Banu , C., et. al., 2000 – Biotehnologii în industria alimentarã, Editura Tehnică, Bucureşti
11. Banu , C., et. al., - aditivi şi ingrediente pentru industria alimentarã, Editura Tehnică,
Bucureşti
12. Borha , V.M., Segal, B.,1988 – Alcoolul etilic carburant, Editura Tehnică, Bucureşti
13. Cojocaru , c., 1969 – Procedee tehnologice de industrie fermentativă, Editura
Tehnică, Bucureşti
14. Cyinesi , J., Solyan, L., et. al., 1979 – Manualul industriei drojdiei şi alcoolului, Editura
Agricolă , Budapesta
15. Dabija, A., 2000 – Biotehnologii de fabricare industrială a drojdiei cu activitate enzimatică
superioară , Teză de doctorat , Universitatea din Galaţi
16 .Dabija, A., 2001 – Drojdia de panificaţie. Utilizări – perspective, Editura Tehnică – INFO,
Chişinău
17. Dabija, A., 2002 – Tehnologii şi utilaje în industria alimentarã fermentativă, Editura Alma
Mater, Bacău
18. Dan , V., 1999 – Controlul microbiologic al produselor alimentare, Universitatea Galaţi
19. Dan , V., et. al., 1995 – Memorator drojdii, Universitatea din Galaţi
20. Dan , V., 2001 – microbiologia alimentelor , Editura Alma , Galaţi
21. Ioancea ,L., et. al., 1986 – Maşini şi utilaje în industria alimentarã, Editura Ceres, Bucureşti
22. Hopulele , T., 1980 – Tehnologia berii , spirtului şi a drojdiei, vol. III, Universitatea din Galaţi
23. Jâşcanu , V., 1986 – Operaţii şi utilaje în industria alimentarã, , Universitatea din Galaţi
24. Konovalov , S.A., 1980 – Biochimia drojdiei, Moscova
25. Leonte, M., 2000 – Biochimia şi tehnologia panificaţiei, Editura Crigarux, Piatra Neamţ
26. Macovei, V.M., 2000 – caracteristici termofizice pentru biotehnologie şi industrie alimentară,
tabele şi diagrame, Editura Alma , Galaţi
27. Mencinicopscki, Gh., et. al., 1987 – Biotehnologii în prelucrarea produselor agrolalimentare,
Editura Ceres, Bucureşti
28. Novokovskaia, S.S., Şişţakii, I.I.; 1980 – îndrumar în producţia drojdiei de panificaţie,
Moscova
29. Oancea, I., 1974 – Aspecte ale metabolismului unor substanţe fermentescibile la drojdii,
Teză de doctorat, Universitatea Galaţi
30. Raicu, P., Badea,E:, 1986 – Cultura de celule şi biotehnologiile moderne, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti
31. Raicu, P:, 1990 – Biotehnologii moderne, Editura Tehnică, Bucureşti
32. Răşenescu, I., et. al. 1987 – Lexicon- Îndrumar pentru industria alimentară, vol. I, Editura
Tehnică, Bucureşti
33. Răşenescu, I., et. al. 1988 – Lexicon- Îndrumar pentru industria alimentară, vol. II, Editura
Tehnică, Bucureşti
34. Rotaru, V., Filimon, N., 1976 – Tehnologii în industria alimentară fermentativă, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
35. Sasson, Al., 1988 – Biotehnologii – sfidare şi promisiuni, Editura Tehnică, Bucureşti
36. Sasson, Al., 1993 – Biotehnologii şi dezvoltare, Editura Tehnică, Bucureşti
37. Segal, R., et. al., 1986 – Metode moderne de îmbunătăţire a calităţii şi stabilităţii produselor
alimentare, Editura Tehnică, Bucureşti
38. Segal, R., 1998 – Biochimia produselor alimentare, vol. I şi II, Editura Alma , Galaţi
39. Sticescu, A., 1984 – cercetări privind formarea alcoolilor superiori în principalele procese
fermentative, Teză de doctorat, Universitatea Galaţi
40. Zarnea, G., et. al., 1983 – Bioingineria preparatelor enzimatice microbiene, Editura Tehnică,
Bucureşti.

S-ar putea să vă placă și