Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

Clasa : a-VII-a
Profesor : Pănoiu Mariana Jenica
Obiectul : Educaţie moral-civică
Unitatea de învăţare : Drepturi şi îndatoriri în cadrul grupului
Tema : Drepturile copilului
Obiective operaţionale :
O1 :- să cunoască şi să respecte drepturile şi îndatoririle ce le revin;
O2 :- să cunoască şi să respecte drepturile şi îndatoririle în familie ;
O3 :- să cunoască sarcinile elevului de serviciu şi să le respecte ;
O4 :- să înţeleagă necesitatea aplicării de sancţiuni ţn cazul
nerespectării sarcinilor ;
O1+O2 = obiective minimale
O3 = obiectiv mediu
O4 = obiectiv maximal
Numele şi prenumele elevului :
Clasa :
Data :
Fişă de lucru
1.Citeşte listele următoare . Încercuieşte drepturile şi îndatoririle pe care le consideri cele mai
importante.

DREPTURI ÎNDATORIRI
 Să poţi învăţa împreună cu colegii  Să cunoşti şi să respecţi
tăi regulamentul şcolar
 Să primeşti manuale  Să păstrezi manualele şcolare şi
 Să fii tratat în mod egal bunurile şcolii
 Să fii ascultat  Să asculţi părinţii şi profesorii
 Să fii îngrijit  Să-i respecţi pe ceilalţi
 Să fii ajutat  Să ai grijă de sănătatea ta
 Să-ţi exprimi ideile şi sentimentele  Să nu minţi
 Să fii informat  Să nu furi
 Să nu fii vătămat  Să nu lipseşti nemotivat de la şcoală
 Să-ţi alegi prietenii  Să-ţi faci temele zilnic
 Să beneficiezi de recreaţii şi vacanţe  Să te comporţi civilizat în orice
împrejurare

2.Enumeră cel puţin 3 îndatoriri pe care le ai în familie.


______________________________________________________________________________
3.Dacă elevul de serviciu nu sterge tabla în pauză ,pentru că –este răcit;
-nu vrea;
-a uitat;
-nu-i place;
-crede că nu-i rândul lui;
Trebuie pedepsit ? Cum ? Când ?