Sunteți pe pagina 1din 7

TEST DE EVALUARE FINALA An scolar 2011- 2012 Disciplina Chimie Clasa a XII-a, a XIII-a

COLEGIUL NATIONAL AGRICOL Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din partea I si din partea aII-a se acorda 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. Coninuturi tiinifice vizate: 1. Termochimie 2. Reactii cu transfer de protoni 3. Reactii cu transfer de electroni 4. Reactii de precipitare Matricea de specificaii Competene de evaluat Descrierea comportar ii speciilor chimice studiate intr un context dat Formulare a de concluzii folosind informatiil e date Analizare Integrare Folosirea Total a a corecta a problemel relatiilor terminolog pentru a matemat iei stabili ice in specifice contextul, rezolvare chimiei etapele a de rezolvarii, problem relatiile e relevante X X X X X X X X X X

Coninuturi CI C II C III C IV X X X

X X X X

TEST DE EVALUARE FINALA An scolar 2011- 2012 Disciplina Chimie Clasa a XII-a, a XIII a

Numele si prenumele elevului:. Data sustinerii testului:............ Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din partea I si din partea aII-a se acorda 90 de puncte. Din oficiu se acorda 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. PARTEA I 40 puncte

SUBIECTUL I Incercuieste varianta corecta: a) caldura de combustie reprezinta cantitatea de caldura cedata de 1 mol de combustibil prin ardere; b) calitatea unui combustibil se apreciaza prin starea de agregare; c) metanul este un combustibil care intra in categoria compusilor anorganici; d) arderea carbunelui este o reactie endoterma; 7 puncte SUBIECTUL II Noteaza cu adevarat sau fals urmatoarele afirmatii: a ) arderea metanului este o reacie exoterma; b) topirea ghetii este un proces fizic endoterm; c) dizolvarea acidului sulfuruc in apa este un proces fizic endoterm; 9 puncte SUBIECTUL III Enumerati 4 componente ale celulei de electroliza: 1.......................................................... 2 ........................................................ 3 ........................................................ 4 ......................................................... 12 puncte SUBIECTUL IV Completeaza spatiile libere cu cuvantul potrivit din paranteza: a) Oxidarea este procesul in care o particula ......................... electroni. ( cedeaza/ accepta); b) Dupa adaugarea fenolftaleinei, culoarea solutiei de hidroxid de sodiu devine ................ ( rosu/ albastru); c) Electrolitii sunt substante chimice care ............................. curentul electric. ( conduc/ nu conduc); d) Precipitatul ................................. o substanta greu solubila (este/ nu este); 12 puncte

PARTEA a II a___________________________________________________50 puncte

SUBIECTUL I Sa se calculeze caldura de ardere a unui mol de metan. Se cunosc: Pentru CH4(g) Hf = -17,88 Kcal/ mol CO2(g) Hf = -94,05 Kcal/ mol H2O(l) Hf = -68,32 Kcal/ mol 20 puncte SUBIECTUL II Entalpia de combustie a CH4(g) are valoarea H = -212,8 Kcal/ mol. Exprimati valoarea entalpiei in Kj/ mol. 10 puncte SUBIECTUL III Sa se calculeze numerele de oxidare ale elementelor subliniate din urmatorii compusi chimici: H2SO4 , CaO, K2+1Cr2O7, NaH, H2CO3 20 puncte SPATIU PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR

TEST DE EVALUARE FINALA CLASA a XII a

BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

PARTEA I.........................................40puncte Sub. I a).............................................7 puncte Sub II a) A, b) F, c) F.......................3* 3 puncte= 9 puncte Sub III cuva de electroliza, electrozi, electrolit, fire conductoare.............4* 3puncte = 12 puncte Sub IV a) cedeaza, b) rosu, c) conduc, d) este; ..............................................4* 3 puncte = 12 puncte PARTEA a II a.................................50 puncte Sub I scrierea ecuatiei chimice de ardere a metanului.................................5 puncte Scrierea relatiei de calcul a variatiei de entalpie pentru reactia de ardere a metanului...........5 puncte H = 2( - 68,32) 94, 05 ( -17,88) Calculul matematic.10 puncte Sub II 1 cal = 4,18 J 1 Kcal = 4,18 K J.5 puncte Calcul entalpie - 884,504 KJ/mol5 puncte Sub III S= +6; Ca = +2; Cr = +6; Na = +1; C = +4 ..5*4 puncte = 20 puncte

1. Realizati corespondenta dintre coloana A si coloana B folosind sageti. A B cilindru gradat -20C balanta 50 ml ceasul 5g termometrul 15 min

12 puncte

2. In urmatoarea lista sunt enumerate transformari de stare de agregare: condensare, solidificare, topire, evaporare. Compleati pe fiecare sageata din schema de mai jos denumirea transformarii de stare corespunzatoare. GAZ LICHID SOLID 2*4 puncte

3. Noteaza in rubrica alaturata starea de agregare la temperatura camerei pentru: Dioxid de carbon Nisip Oxigen Mercur Alcool Calcar z SUBIECTUL III PARTEA a II-a__________________________________________________________50 puncte SUBIECTUL I Sa se calculeze caldura de ardere a unui mol de metan. Se cunosc:

TEST DE EVALUARE INITIALA ANUL SCOLAR 2011-2012 Disciplina chimie Clasa a VII-a BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE PARTEA I 1. cilindru gradat - 50 ml balanta - 5 g ceasul - 15 min termometrul - -20C 40 puncte

4x3 puncte= 12 puncte

2. completarea, pe fiecare sageatadin schema a denumirii transformarii de stare . condensare(4p) solidificare(4p) GAZ LICHID 3. notarea starii de agregare Dioxid de carbon Nisip Oxigen Mercur Alcool Calcar Gaz(1p) Solid(1p) Gaz(1p) Lichid(1p) Lichid(1p) Solid(1p) 6 puncte SOLID 8 puncte

4. b) si d) 5. a), b), e), f) PARTEA a II-a 1. 2. 3. 4. mCu=9,6 g mZn=14,4 g V=2 cm3 cantitatea de bicarbonat de sodiu=45 g cantitatea de sange = 2,1 litri

2x5 puncte= 10 puncte 4x1 punct= 4 puncte 50 puncte 15 puncte 5 puncte 10 puncte 10 puncte

Se acorda 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și