Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2013-2014


Disciplina Chimie
Clasa a IX-a specială

Numele şi prenumele elevului:____________________________


Data susţinerii testului:____________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-
a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.
PARTEA I (40 de puncte)

1. Complează spaţiile libere din textul următor: 16 puncte


a) Unitatea de măsură a temperaturii este.........................
b) Evaporarea are loc numai la ............................. lichidului.
c) Abuzul de sare are influențe negative asupra ..........................
d) Cărbunii pot fi .......................... și artificiali.

2. Indică temperatura şi instrumentul de măsură:


(8 puncte)

a). Temperatura .........................................


b). Instrumentul de măsură.........................

3. Incercuieşte litera ce corespunde perechii de materiale naturale:

a) cimentul si ceara de albine;


b) lemnul si marmura;
c) gazul metan si sticla;
d) pluta si plasticul. (6 puncte)

4. Identifică ustensilele: (8 puncte)


................. ....... ......................................
5. Indică transformările şi stările de agregare : (atenţie la sensul săgeţilor)
(12 puncte )

GHEAŢĂ APĂ VAPORI DE APĂ


………… .................. ..........................

Transformări :
1. condensare
2. vaporizare
3. topire
4. solidificare

PARTEA A II-A ( 50 puncte )

1. Enumeră 3 proprietăţi ale fierului. (15 puncte)

-
-
-

2. Indică trei măsuri de protecţie folosite la mânuirea substanțelor. (15 puncte)

-
-
-

3. Propune 4 măsuri de protejare a mediului înconjurător. (20 puncte)

-
-
-
-