Sunteți pe pagina 1din 1

Liceul Tehnologic ”Constantin Lucaci” Bocşa Numele şi prenumele: ……............

………
Clasa. ..............................

Examen de amânare / neîncheiaţi la CHIMIE


Clasa a IX-a seral
Sesiunea august
Varianta 1

1. Completaţi spaţiile punctate cu varianta din paranteză care completează corect fiecare enunţ: (1,5 puncte)
a). Pe un orbital se pot repartiza ...................doi electroni de spin opus (minim/maxim).
b). Numărul ............................. indică numărul de straturi ocupate cu electroni. (grupei/ perioadei).
c). Acizii sunt specii chimice capabile să ........................ protoni. (cedeze/accepte)
d). Solubilitatea solidelor ………………. (creşte/scade) o dată cu scăderea temperaturii.
e). Unitatea de măsură a presiunii, în SI, este ……................... ( N/m2 / atm)

2. În dreptul fiecărei afirmaţii notaţi A, dacă afirmaţia este adevărată sau F, dacă este falsă. (1,5 puncte)
a). Moleculele H2, Cl2, N2 sunt molecule polare.
b). Substanțele ionice sunt solide la temperatura obișnuită.
c). Elementele cu caracter electronegativ au un caracter chimic de nemetal.
d). Apa are caracter amfoter.
e). Procesul prin care se cedează electroni se numeşte oxidare.

3. Realizaţi corespondenţa între cele două coloane: (1 punct)

A B
1. presiune a) mol
2. temperatura b) K
3. volum c) atm
4. nr. de moli d) dm³.

4. Calculaţi pH-ul unei soluții în care [H3O+]=10-2 mol/l. (1 punct)

5. Se dă elementul Na (Z=11). Se cere: (1,4 puncte)


a). scrieţi configuraţia electronică;
b). pe baza configuraţiei electronice, indicaţi grupa şi perioada în care se află elementul;
c). precizaţi caracterul chimic şi electrochimic al elementului

6. Se cere masa şi concentraţia procentuală a soluţiei obţinute prin amestecul a 200 grame sare cu
800 grame apă . (1 punct)

7. Indicaţi ce se va întâmpla cu dioxidul de carbon ( CO2 ) rezultat prin fermentaţia strugurilor, depozitaţi în
vase deschise într-o pivniţă. (daer = 1,522) Tăiaţi variantele incorecte:
Dioxidul de carbon este mai greu /uşor decât aerul, se va acumula în pivniţă / se va ridica şi va părăsi
pivniţa şi prin urmare, se poate coborî în siguranţă / există pericolul de a muri prin asfixiere.
(0,6 puncte)

8. Egalaţi următoarea reacţie redox şi indicaţi agentul oxidant şi agentul reducător: (1 punct)
H2S + O2 → SO2 + H2O

Se acordă 1 punct din oficiu.