Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Clasa a V-a
Matematică

Proiect didactic realizat de profesor Liliana Olărașu, Fundația Noi Orizonturi, în cadrul
programului - pilot Digitaliada, revizuit de Ioan Popa, profesor Digitaliada

Textul și ilustrațiile din acest document începând cu pagina 2 sunt licențiate de Fundația Orange conform
termenilor și condițiilor licenței Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) care
poate fi consultată pe pagina web https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. Coperta (pagina 1),
ilustrațiile, mărcile înregistrate, logo-urile Fundația Orange, Digitaliada și orice alte elemente de marcă incluse pe
copertă sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală exclusive și nu pot fi utilizate fără consimțământul
anterior expres al titularilor de drepturi.
Înțelegerea matematicii utilizând jocul 3D Creationist

Volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic


Tipul lecției – Dobândire de cunoștințe

Introducere
În această lecție, elevii de clasa a V-a se vor elevii vor observa că volumul unor corpuri se
familiariza cu noțiunea de volum al unui corp. poate afla prin suma volumelor unor corpuri mai
Vor deduce formulele de calcul pentru volumul mici, părți componente ale corpului mare. Elevii
cubului și al paralelipipedului dreptunghic și le vor lucra individual și câte doi.
vor aplica în contexte variate. Profesorul trebuie să fie familiarizat cu jocul 3D
Ora va debuta cu un exercițiu în care elevii vor Creationist și să pregătească înainte de a
număra cuburile din care este format un începe lecția materialele necesare (vezi mai
paralelipiped. Utilizând jocul 3D Creationist, jos). Elevii vor sta la mese grupați câte doi.

Întrebări esențiale:
 Care este unitatea de măsură pentru măsurarea volumului?
 Care este formula de calcul a volumului paralelipipedului dreptunghic?
 Care este formula de calcul a volumului cubului?

Competențe generale și specifice:


CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar.
CS 3. Identificarea noțiunilor geometrice elementare și a unităților de măsură în diferite contexte.
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice.
CS 3. Determinarea perimetrelor, a ariilor (pătrat, dreptunghi) și a volumelor (cub, paralelipiped
dreptunghic) și exprimarea acestora în unități de măsură corespunzătoare.
CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date.
CS 3. Interpretarea prin recunoașterea elementelor, a măsurilor lor și a relațiilor dintre ele, a unei
configurații geometrice dintr-o problemă dată.
CG 6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii.
CS 3. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la
unități de măsură și la interpretarea rezultatelor.
Competențe derivate:
 Alegerea unității de măsură pentru estimarea lungimilor/distanțelor, ariilor și volumelor în diferite
situații practice.
 Determinarea volumului unui cub, al unui paralelipiped dreptunghic, utilizând rețeaua de cuburi
cu lungimea muchiei egală cu 1 și deducerea formulei de calcul.
 Estimarea mărimii unor caracteristici (lungime, arie, volum) ale unor obiecte din mediul
înconjurător.
 Alegerea unui etalon adecvat pentru activități practice referitoare la lungimi/ arii/ volume/
capacități.

Materiale necesare:
● Tabletele cu jocul 3D Creationist
● Fișe de lucru
● Videoproiector
Concepte abordate:
 Volum  Paralelipiped dreptunghic
 Cub  Metrul cub
Desfășurarea lecției

1. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției


Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și Timp: 5 minute
curiozitate maximă Materiale: Videoproiector, imagini cu un cub
și cu un paralelipiped dreptunghic
Metode: Conversația, jocul Concepte: Cub, paralelipiped dreptunghic

Profesorul prezintă, cu ajutorul videoproiectorului, următoarele imagini:

Profesorul conduce o conversație scurtă cu elevii, plecând de la următoarele întrebări:


Ce corpuri geometrice sunt acestea?
Cu ce obiecte din viața noastră se aseamănă?
Câte cuburi mici sunt în paralelipipedul dreptunghic?
Dar în cubul mare?
Cum ați aflat numărul cuburilor mici?
Ce credeți că aflăm numărând cuburile mici dintr-un corp mai mare?
Se anunță și se scrie pe tablă titlul lecției: Unități de măsură pentru volum. Volumul cubului și al
paralelipipedului dreptunghic.

2. Dirijarea învățării
Scop: Elevii să deducă formulele de calcul Timp 15 minute
pentru volumul paralelipipedului dreptunghic și Materiale: Fișa de lucru 1
al cubului
Metode: Conversația, explicația, munca Concepte: Cub, paralelipiped dreptunghic, volum
independentă

A măsura volumul unui corp înseamnă a afla numărul care arată de câte ori se cuprinde o
unitate de măsură în acel volum.

Prin analogie, se descoperă care este unitatea principală pentru măsurarea volumelor și care
sunt multiplii și submultiplii acesteia.

Unitatea principală pentru măsurarea volumelor este metrul cub (m3). Metrul cub este volumul
unui cub cu muchia de 1 m.

Schema următoare va indica modul în care cresc sau descresc unitățile de măsură pentru
volum:
1 km3
3
1 hm
3
1 dam
× 103n 1 m3 : 103n
1 dm3
1 cm3
1 mm3

(n – reprezintă numărul de „trepte” dintre cele două unități de măsură)


Ex.:
a) 21,234 dam3 = .... m3
b) 100000 cm3 = .... dam3

Elevii au pe bănci fișa de lucru 1. Se lucrează pas cu pas, frontal, fișa de lucru 1. Elevii vor calcula
volume utilizând rețeaua de cuburi cu muchia de 1 cm. Folosindu-se de ceea ce au lucrat, profesorul
va deduce împreună cu elevii formulele pentru calcularea volumului unui cub și al unui paralelipiped
dreptunghic.

3. Fixarea cunoștințelor
Scop: Elevii să-și fixeze cunoștințele despre Timp: cca. 30 minute
volume, în contexte cât mai variate Materiale: Fișa de lucru 2, tablete, jocul 3D
Creationist
Metoda: Exercițiul individual
Elevii au tabletele pe mese. Profesorul împarte copiilor Fișa de lucru 2. Pe tablete, elevii caută jocul
3D Creationist. Prin acest joc se pot genera diverse corpuri geometrice selectând pictograma din
partea stângă, din josul paginii. Cuburile (în acest caz) se generează atingând prima pictogramă (cea
cu pătrat) din cele care apar în partea de jos.
De fiecare dată, cubul va apărea în centrul „paginii”, dar acesta va putea fi așezat exact în locul dorit
prin mișcări stânga-dreapta, respectiv sus-jos, manevrând săgețile corespunzătoare celor trei axe 3D,
care sunt în permanență prezente pe pagină. Mișcarea oricărui cub (sau secvență de construcție) este
posibilă doar dacă acesta este selectat prin atingere și apare în prim-plan și, obligatoriu, trebuie
deselectate restul cuburilor, tot prin atingere, care vor apărea ca și cum ar fi transparente. Astfel, se
mișcă în direcția dorită doar cuburile selectate. Culorile se vor alege din a patra pictogramă din stânga,
sus. De asemenea, se vor colora cu nuanța aleasă doar cuburile selectate.
Etapa 1
Elevii urmăresc pe rând cerințele 1 și 2 din fișa 2, construiesc corpurile cerute cu jocul 3D Creationist
salvează imaginile și efectuează calculele. Se verifică frontal modul de lucru. Imaginile vor fi
asemănătoare cu cele de mai jos. Acestea pot fi prezentate cu ajutorul videoproiectorului în etapa de
verificare a exercițiului.

Etapa 2
Elevii urmăresc cerința 3 din fișa 2, construiesc folosind culori diferite pentru două cuburi alăturate niște
corpuri după modelele din fișă și determină volumul fiecărei construcții. Elevii au voie să le
construiască în ce ordine doresc. Se verifică consultându-se cu colegul de bancă. Imaginile salvate de
elevi vor fi asemănătoare cu cele de mai jos:

Etapa 3
Elevii vor avea de calculat independent, pe fișa de lucru 3, volumele unor paralelipipede dreptunghice
și ale unui cub de dimensiuni date. Înainte de a începe să lucreze, profesorul discută cu elevii și le
explică acestora ce trebuie să facă. Se verifică rezultatele frontal.

Etapa 4
Reflecție pornind de la următoarele întrebări:
 Cum ați aflat volumul corpurilor care nu au formă de paralelipiped?
 Credeți că se poate proceda și altfel?
 Cum vi s-au părut sarcinile?
 Ce ați învățat din aceste exerciții?
 Cum v-a ajutat jocul 3DC să înțelegeți volumul?
 Cum puteți folosi acest exercițiu în viața de zi cu zi?

Etapa 5
Tema pentru acasă
Elevii vor rezolva acasă exercițiul 2 din fișa de lucru 3.

Bibliografie:
http://www.mathguide.com/lessons/Volume.html
Fișă de lucru 1
Volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic.
Fișa de lucru 2
Aplicații în 3D Creationist

1. Construiți în 3D Creationist un paralelipiped cu L=5m, l=2m și h =5m. (Se consideră că fiecare cub
din joc are muchia de 1 m). Calculați volumul acestui paralelipiped.
V= ………….. m3
2. Construiți folosind cuburi din 3D Creationist un cub care are volumul de 8m3. Se consideră că
fiecare cub din joc are muchia de 1 m.
l= ……..
3. Matei a primit în dar un set de cuburi de construcție cu muchia de 1 dm. El construiește un orășel
care are clădiri care arată ca în figurile de mai jos. Construiește-le în 3D Creationist, salvează
imaginile și află-le volumul în dm3.

V=…………………… V=…………………… V=……………………


V= V= V=
Fișa de lucru 3

1. Completați spațiile punctate urmărind desenele:

L= ……………
l= …………… l= ………….
V= …..∙….∙….
h= …………… V= l3
V= L∙l∙h V= ………….cm3 V= ……..
V= …..∙…….∙……. V= ……... cm3
V= …………. cm3

2. Temă pentru acasă:


V= .....∙......∙.... V= 32 cm3 Vcub=27cm3
V= ....∙......∙..... h= ....: (....∙.....) l= ...... cm
V= ........... cm3 h= ........... cm
3
V= ...... cm

S-ar putea să vă placă și