Sunteți pe pagina 1din 2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

a Concursului Naţional de Matematică


„Micul şcolar”,
2018-2019 - EDIŢIA a III-a
1. Concursul Național „Micul Școlar” este înscris în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare fără Finan țare M.E.N.
– 2018-2019.
2. Concursul se organizează, pentru elevii claselor: pregătitoare, I, a II-a, a III-a și a IV-a .
3. Rezultatele probei sunt apreciate prin puncte, de la 0 la 100, după baremele alcătuite de către comisia na țională.
4. Școlile participante vor trimite prin e-mail fișa de înscriere cu datele de contact.
5. Timpul efectiv de lucru pentru rezolvarea grilei va fi de 60 de minute pentru clasele pregătitoare, I și a II-a și și 90 de
minute pentru clasele a III-a și a IV-a.
6. Fiecare învățător poate participa cu maxim 3 elevi.
7. Elevii premiați vor primi diplome. Se va acorda un singur premiu I, un singur premiu II și un singur premiu III pe
nivelul de clasă, iar mențiuni 5% din numărul total de participanți.
8. Pe diplomă este trecut şi numele cadrului didactic coordonator.
9. Se eliberează ADEVERINŢE pentru profesorii însoţitori de către școala organizatoare.

Nu se percepe taxă de participare. Nu se acordă premii materiale.


ETAPA LOCALĂ
 11- 14 februarie – înscrierea elevilor în concurs la nivelul școlii participante;
 16 februarie – etapa locală;
 16 februarie - 20 februarie 2019 : înscrierea elevilor calificați după etapa locală la școala
organizatoare a etapei județene;
Școlile participante la etapa locală vor constitui comisii la nivelul școlii care vor organiza
concursul, vor elabora subiectele și vor asigura evaluarea lucrărilor.
La etapa județeană se vor califica elevii care obținut cel puțin 75 de puncte la etapa locală;

ETAPA JUDEȚEANĂ
Concursul va avea loc SÂMBĂTĂ, 02 MARTIE 2019
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

 08:30 - intrarea elevilor in săli;


 09:00- 10:00 - proba pentru clasele elevii claselor pregătitoare și I;
 09:00- 11:00 - proba pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a;
 11:30- 18:00 - corectarea lucrărilor;
 19:00 - afişarea rezultatelor;

Diplomele se vor ridica de la organizatorii județeni, după data de 15 aprilie 2019.


 Se trimite doar o fișă de înscriere pentru toți elevii dintr-o școală care s-au calificat
la faza locală pe adresa de email: laurasuciu70@yahoo.com
 Fișa trebuie înregistrată și semnată de directorul unității școlare.

Organizator județean:
prof. Popa Maria Laura
Nr._________/___________

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Concursul Național de Matematică
„Micul şcolar”,
2018-2019
EDIŢIA a III-a - 2 martie 2019
ETAPA JUDEȚEANĂ
1.UNITATEA ȘCOLARĂ: ……………………………………………………………………………................
2.ADRESA UNITĂȚII ȘCOLARE: …….................…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..........................................
3.TELEFON: …………………………………………………………………………………………......
4.E-MAIL: …………………………………………………………………………………………….......

Nr. Numele și prenumele elevilor Îndrumător Clasa Punctajul


Crt. obținut

Director,

S-ar putea să vă placă și