Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială

Nr. /13 .09.2018

Proces verbal,

Încheiat astăzi, 13 .09.2018, în cadrul ședinței cu părinții clasei a VII-a A. La ședință participă un
număr de …….. de părinți din totalul de 24.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Structura anului scolar 2018-2019 și orarul clasei a VII-a A
2. Prezentare ROFUIP si ROI
3. Informare privind bursele sociale si de merit
4. Propuneri de materiale auxiliare
5. Profesorii clasei
6. Comitetul de parinti si Consiliul Clasei
7. Ora consultatii cu parintii
8. Informare-meditații gratuite în școală
9. Actualizarea datelor părinților-pentru catalog
10. Proiectul „Pasaport cultural in anul centenarului”
11. Declaratiile de apartenenta la etnia roma pt cei nou veniti
12. Semnare contract educational pt elevii nou veniti

1. Doamna dirigintă le citește părinților structura anului școlar 2018-2019.


 Cursurile noului an şcolar însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni).
 Structura anului şcolar 2018-2019 cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019)
şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019).

Semestrul I
 10 septembrie 2018 - 22 decembrie 2018 - cursuri
 22 decembrie – 13 ianuarie 2019 - vacanţă de iarnǎ
 14 ianuarie 2019 - 2 februarie 2019 - cursuri
 2 februarie 2019 - 10 februarie 2019 - vacanţă intersemestrială
Semestrul al II-lea
 11 februarie 2019 - 20 aprilie 2019 -cursuri
 20 aprilie 2019 - 5 mai 2019 - vacanţa de primăvară
 6 mai 2019 - 14 iunie 2019 - cursuri
 15 iunie 2019 - 16 septembrie 2019 - vacanţa de vară
 Săptămâna Şcoala Altfel are loc în săptămâna
 Doamna dirigintă le citește părinților orarul clasei.

2. Doamna dirigintă le prezintă părinților informațiile din ROFUIP și capitolele din ROI despre
drepturile și responsabilitățile părinților și elevilor. Părinții urmăresc PPT-ul realizat de doamna
dirigintă și notează informațiile esențiale. Doamna dirigintă subliniază că acele documente se află
la avizierul clasei si pot fi consultate ori de câte ori este necesar. Aceasta subliniază că elevii trebuie
să aibă grija de mobilierul școlar.

3. Doamna dirgintă îi anunță pe părinți că ……. elevi au obținut media peste 8,50 în anul școlar
precedent și pot beneficia de bursă de merit. Citește criteriile de acordare a burselor sociale,
distribuie cereri părinților și subliniază că actele pentru acordarea burselor sociale/de merit trebuie
depuse în primele zece zile lucrătoare de la începerea anului școlar.

4. Doamna dirigintă citește lista auxiliarelor propuse în cadrul Comisiilor metodice.


..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................
Părinții discută și consideră că ar trebui să achiziționeze aceste auxiliare deoarece elevii sunt în
clasa a VII-a și se pot pregăti mai bine pentru Evaluarea Națională. Doamna dirigintă subliniază că
profesorii nu se vor implica în achiziționarea acestora. Părinții le vor procura din librării.

5. Doamna dirigintă citește lista cu profesorii noi care predau la clasă.

6. Doamna dirigintă anunță că trebuie să se facă propuneri pentru alegerea Comitetului de părinți.
Presedinte:………………………………………..
Vicepresedinte: ………………………………………….
Vicepresedinte: ……………………………………………
Membru Consiliul Clasei: …………………………………………
7. Ora de consultații cu părinții clasei a VII-a A se va desfășura săptămânal, în sala de clasa, miercuri,
între 12.00-13.00.
8. Doamna dirigintă îi anunță pe părinți că profesorii vor face pregatire suplimentara cu elevii în școală
pentru concursuri, dupa cum urmeaza:
Limba engleza: ..............................................................
Limba franceza: ............................................................
9. Doamna dirigintă le cere părinților să verifice datele (numere de telefon, adrese de email) pentru
catalogul electronic și să completeze lista cu cele noi, în cazul modificărilor.
10. Parintii sunt informati de acordarea unor burse suplimentare oferite de Asociatia Megagen pentru
elevii cu performante scolare, performante sportive si cazuri sociale. Sunt propusi urmatorii elevi:
In urma acordarii acestor burse, elevii vor fi incurajati sa isi imbunatateasca rezultatele la invatatura
iar doamna diriginta le va observa progresul pe parcursul anului scolar in curs.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

Prof. Diriginte

S-ar putea să vă placă și