Sunteți pe pagina 1din 1

APROB

Prim-prorector, Prorector pentru activitatea didactică și studențească

Dr.hab., prof. univ. ________________ O. DANDARA

ORARUL
Programului de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Modulul „DIDACTICA DISCIPLINEI (10 cr.) Matematica
Perioada 23.01 – 11.022.2023
Zilele Orele de
Subiectul Atelierului tematic Nume, prenume formator
săptămânii activitate
Ședință organizatorică
14.30 – CRFC
https://us06web.zoom.us/j/84796606756?
Luni 15.00 pwd=bWJzODFTNmhRemxQWXZHN0V6c211UT09
23.01.2023 Operatii cu multimi si proprietatile lor.Rezolvarea problemelorl
15.00 – Ion Cucu, dr. conf
https://us04web.zoom.us/j/8413064924?
18.45 pwd=QWdDZXFDUWk5VENUQ3FXTE0vbWZsdz09
Marți 15.00 –
24.01.2023 18.45
Miercuri 15.00 –
25.01.2023 18.45
Tehnologii didactice la predarea-învățarea Matematicii
Joi 15.00 – Petru Efros , dr. conf
https://us04web.zoom.us/j/79305559737?
26.01.2023 18.45 pwd=NVJYU1ljWXJFLzdwb0x2dFpYQU1BUT09
Vineri 15.00 – Formulele lui Viete. Teoremele lui Ceva și Menelaus Ion Bet, dr. conf
https://us05web.zoom.us/j/89293738178?
27.01.2023 18.45 pwd=cFZQSmZjbS80bnNvejJmREVreWM3dz09
Sâmbătă 09.00 – Logica matematicâ. Rezolvarea problemelor logice Ion Cucu, dr. conf
https://us04web.zoom.us/j/8413064924?
28.01.2023 12.45 pwd=QWdDZXFDUWk5VENUQ3FXTE0vbWZsdz09
Luni 15.00 –
30.01.2023 18.45
Didactica interactivității: aplicații practice. Partea I
Marți 15.00 – Rodica Solovei, dr. conf
https://us06web.zoom.us/j/89567018203?
31.01.2023 18.45
pwd=WG5XdkVvZ0xPYXh0KzU4cnJIU2RrZz09
Miercuri 15.00 – Etapele rezolvării problemelor. Probleme tipice şi probleme Galina Sprincean, dr. conf
01.02.2023 18.45 nonstandard. Aplicaţii diverse
Joi 15.00 –
02.02.2023 18.45
Vineri 15.00 – Curriculum bazat pe competențe Ala Bârladeanu, profesor,
03.02.2023 18.45 IPLT „I. Creangă”
Sâmbătă 09.00 –
04.02.2023 12.45
Luni 15.00 – Etapele rezolvării problemelor. Probleme tipice şi probleme Galina Sprincean, dr. conf
06.02.2023 18.45 nonstandard. Aplicaţii diverse
Marți Didactica interactivității: aplicații practice. Partea II
15.00 – Rodica Solovei, dr. conf
https://us06web.zoom.us/j/89567018203?
07.02.2023 18.45
pwd=WG5XdkVvZ0xPYXh0KzU4cnJIU2RrZz09
Modalități de activizare a elevilor în cadrul procesului didactic.
Miercuri 15.00 –
18.45
https://us06web.zoom.us/j/89567018203? Rodica Solovei, dr. conf
08.02.2023
pwd=WG5XdkVvZ0xPYXh0KzU4cnJIU2RrZz09
Joi 15.00 – Proiectarea didactică Ala Bârladeanu, profesor,
09.02.2023 18.45 IPLT „I. Creangă”
Vineri 15.00 –
10.02.2023 18.45
Sâmbătă 09.00 –
11.02.2023 12.45
Șef Centrul de Resurse pentru Formare Continuă Tatiana TURCHINĂ

S-ar putea să vă placă și