Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Doctorală Științe ale Educației din cadrul Universității Pedagogice de Stat

Ion Creangă, organizează în data de 06 mai 2021, ora 17.00, un seminar metodologic
cu tema: „Procedura de evaluare și susținere a tezei de doctorat. Probleme. Soluții.
Practici”. Seminarul este organizat pentru Coordonatorii de doctorat și studenții-
doctoranzi din anul IV.

Locația: Seminarul se va desfășura online pe platforma Google Meet.

Agenda seminarului:

17.00- Conectarea participanților


17.15 Linkul de acces: meet.google.com/wit-dskq-uvv
17.15 Informații generale despre activitatea Școlii Doctorale Științe ale
Educației - Directorul Școlii Doctorale Ștințe ale Educației dr., conf.
univ. Raileanu Olga
Schimb de bune practici cu invitații
17.30 dr. hab., prof. univ., Cuznețov Larisa – informații cu referire la
experiența susținerii primelor teze în Științele Educației (Oloieru
Anastasia; și Pereu Tatiana);
dr., lect. univ., Oloieru Anastasia – responsabilitățile doctorandului
privind pregătirea dosarului pentru susținerea tezei de doctorat.
Concluzii