Sunteți pe pagina 1din 26

Niculina-Ionica Vișan

Cristina Martin, Arina Damian

COMUNICARE
în limba română
clasa
caiet de lucru
partea I

NUME și PRENUME: ................................................................

CLASA: ................................................................

ȘCOALA: ................................................................

B editura ELICART
Auxiliar didactic realizat după noua programă pentru clasa I, aprobată
prin ordin al Ministerului Educației Naționale, cu numărul
3418/19.03.2013.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


VIȘAN, NICULINA-IONICA
Comunicare în limba română : caiet de lucru - clasa I / Niculina-
Ionica Vișan, Cristina Martin, Arina Damian. - Bascov : Elicart, 2018
2 vol.
ISBN 978-606-768-176-5
Semestrul 1. - 2018. - ISBN 978-606-768-177-2

I. Martin, Cristina
II. Damian, Arina

37

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparțin


Editurii Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea
drepturilor de proprietate intelectuală. Nicio parte din acest
volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
RECAPITULAREA cunoştinţelor
dobândite în clasa pregătitoare

1 Completează fișa ta de identitate.

MĂ NUMESC _________________________________ .

AM ____ ANI.

SUNT ÎN CLASA _____ , LA ȘCOALA _________________________________ .

2 Unește imaginea cu denumirea corectă! Încercuieşte cuvântul cu cel mai


mare număr de silabe.

CĂMILĂ LUP FOCĂ


3 Denumește imaginile. Precizează poziția sunetului „z” în cuvânt, colorând
bulina corespunzătoare.

4 Exersează şi scrie, după model, semnele grafice:

3
5 Colorează litera cu care încep cuvintele ce denumesc imaginile:

S D E

Z P I

6 Colorează ultima literă a cuvintelor ce denumesc imaginile de mai jos.

B U O

Ă I E
7 Scrie semnele grafice:

8 Desparte cuvintele care denumesc imaginile în silabe și încercuiește


numărul corespunzător de silabe.

SEMAFOR STRADĂ MAȘINĂ PÂINE

2 3 2 3 2 3 2 3
 ACTIVITĂȚI
● Spune care sunt culorile semaforului și ce reprezintă ele.
● Tu cum traversezi strada?

4
LITERELE
a, A

1 Colorează doar imaginile în a căror denumire se aude sunetul „a”.

2 Precizează poziția sunetului „a” în fiecare dintre cuvintele care denumesc


imaginile.

a a a a a
3 Denumește imaginile. Observă poziția sunetului „a”!

a____a a__ a___ a_ _

5
4 Scrie litera „a” numai dacă se folosește în alcătuirea cuvintelor care denu-
mesc imaginile:

5 Încercuiește literele „a” și „A” din:

 numele de fetițe: Amalia Ada

 numele de băieți: Alex Anton

 numele de personaje din povești: Aladin Albă-ca-Zăpada

6 Ce spune fiecare animal? Încercuiește litera „a”.

Miau Mac! Cra!

Oac!
Ham!

7 Colorează cu verde litera „a” și cu roșu litera „A”.

8 JOC Clasa se împarte în 4 echipe. Copiii vor privi în


jurul lor și vor numi cât mai multe obiecte în a căror
denumire se aude sunetul „a”. Se pot da exemple și de
nume ale colegilor de clasă. Câștigă echipa care spune cele
mai multe cuvinte.

6
LITERELE
m, M

1 Scrie litera „m” dacă se folosește în alcătuirea cuvintelor care denumesc


imaginile:

2 De câte ori auzi sunetul „m” în 3 Subliniază silaba „ma” în cuvin-


cuvântul care denumește imaginea? tele date:
Încercuiește varianta corectă.

mama, cămară,

mașină, mare, masă,

macara, număr, urma.

1 2 3

4 Recunoaște și subliniază literele învățate:

Ariciul are mai mulți prieteni: Melcul,


Fluturașul, Omida și Buburuza.

7
5 EXERCIȚIU ORAL. Privește imaginea de mai jos.

Alcătuiește câte o propoziție despre fiecare copil, punându-i băiețelului un


nume care să înceapă cu litera „M”, iar fetiței un nume care să înceapă cu
litera „A”. Numește obiectele din imagine a căror denumire începe cu litera
„m”, apoi colorează-le.

6 a) Transcrie literele: a, A, m, M

b) Transcrie cuvintele: am, Am, Mama, mama

7 Găsește numele potrivite:

Ma •• •a Ma• •• •••

8 Colorează imaginile a căror denumire începe cu silaba ma . Scrie această


silabă pe spațiul dat.

8
LITERELE
t, T

1 Colorează doar cifrele în a căror denumire se aude sunetul „t”.

2 Privește imaginea. Ce sunet scoate ceasul? (exercițiu oral).

3 Denumește imaginile. Precizează poziția literei „t” în cuvintele


care denumesc imaginile, colorând pătrățelul potrivit.

4 Realizează corespondența între imagine și litera care indică primul sunet


al cuvântului ce denumește imaginea.

9
5 Încercuiește cu roșu litera „t” și cu verde litera „T”:

Tata și Traian au plecat la munte.

Tatiana este tristă.

6 Denumește imaginile. Alcătuiește oral câte o propoziție formată din 2-3


cuvinte despre fiecare.

Scrie cu ce literă începe fiecare din cuvintele


care denumesc imaginile de mai sus:

7 Colorează numărul corect de silabe din cuvintele care denumesc ima-


ginile:

1 1 1

2 2 2

3 3 3

8 Scrie câte un rând cu fiecare dintre literele, silabele și cuvintele:

A, T, ta, Tata.

10
LITERELE
i, I

1 Descoperă în imaginea de mai jos elemente a căror denumire conține


sunetul „i”, apoi alcătuiește propoziții cu ele (exercițiu oral).

2 Colorează în imaginea de mai sus animalul a cărui denumire începe cu


sunetul „i”.

3 Precizează poziția sunetului „i” în cuvintele care denumesc imaginile


următoare, colorând bulina corespunzătoare. (vezi model)

11
4 Marchează cu  imaginea în a cărei denumire NU se aude sunetul „i”:

5 Alcătuiește oral câte o propoziție formată din 3 cuvinte despre:

Scrie cu ce literă începe fiecare din cuvintele


care denumesc imaginile de mai sus:

6 Citește cuvintele și silabele:

ia mai Mi-mi A-mi Mi-a


mi ma-mi mi-ma Ti-ti ma-ma-ia
mim ta-ti Ti-mi Ma-ia ta-ta-ia

7 Transcrie literele și cuvintele: i, I, t, T, mami, tati, Timi.

8 Pune fetiței un nume care să înceapă cu litera „M” și băiețelului un nume


care să înceapă cu litera „T”. Scrie, în casete, numele lor.

 Alcătuiește oral,
împreună cu colegul
de bancă, un dialog
între cei doi copii
din imagini.

12
EVALUARE

1 Realizează corespondența între literele și cuvintele scrise cu litere mici de


tipar și cele scrise cu litere mari de tipar:

i t m tataia mami mai

T I TATAIA M MAI MAMI

2 Scrie litera inițială a cuvintelor care denumesc imaginile:

3 Încercuiește doar mijloacele de transport în a căror denumire se aude


sunetul „t”.

4 Transcrie pe spațiul dat cuvintele: mamaia, tataia.

5 Ghici! Scrie în cerculeț litera cu care începe răspunsul la ghicitoare!


Fricos ca dânsul altul nu-i,
Se teme şi de umbra lui!

Cum ai lucrat? Foarte Puteam


Bine!
AUTOEVALUEAZĂ-TE! bine! mai bine!

13
LITERELE
e, E (Diftongul „ea”)

1 Denumește imaginile. Precizează poziția literei „e” în cuvintele care denu-


mesc imaginile, colorând cerculețul potrivit!

2 Realizează corespondența între imagine și litera care indică primul sunet


al cuvântului ce denumește imaginea:

a e m

14
3 Scrie litera inițială a cuvintelor care denumesc imaginile:

4 Recunoaște și încercuiește literele „e” și „E”:

Ana e elevă. Ea are o carte, un caiet și multe creioane.

5 Marchează cu un x imaginea în a cărei denumire se aude grupul de


sunete „ea”:

6 Citește cuvintele:

ea mie E-ma tea-ma


ei tei ma-me ta-ta-ie
mei miei te-me ma-ma-ie

7 Citește propozițiile:

Mama mea e Mimi. Ea e mamaia. Eu am 3 miei.

8 Eu spun una, tu spui multe!

mama  tema 

9 Colorează caseta cu numărul silabelor din cuvintele date:


teme mea tataie tei
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

15
LITERELE
c, C

1 Citește cuvintele:

cai An-ca Ca-mi ni-mic că-ma-ră


arc a-mic mier-curi cu-ie Car-mi-na
mic car-ne cu-ier cu-ti-e ca-me-ră
a-cum car-te Car-men ca-ri-e me-ca-nic
cre-mă Cri-na ca-nă A-ni-ca A-me-ri-ca

2 Citește propozițiile:
 Carmina e acum cu Anca. Ea are un canar mic.
 Marcu e marinar, iar Crinu e mecanic.
 Carmen are un curcan.

3 Încercuiește numărul silabelor pentru fiecare cuvânt:

curcan Aurica cuc

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 Citește propozițiile:
Carmina e mare acum. Are trei ani.
Nicu e mai mic cu un an.

Bifează numai propozițiile adevărate:


Carmina are 4 ani.
Nicu are 2 ani.
Carmina e mai mare ca Nicu.

29
5 Citește și transcrie cuvintele: cuie, Cami, caută, carne.

6 Citește și transcrie propoziția: Ai căutat cartea Ancăi?

7 Cuvintele s-au încurcat! Ordonează-le pentru a forma propoziții.


e, mea, amica, Crina

Marcu, nenea, are, cai, trei

8 Colorează imaginile a căror denumire completează corect propozițiile.

1) Nică are un nou. 2) Ionică are un .

9 Adaugă silabele potrivite ca să obții cuvinte:

cu – Car – a–

cre – mie – me – – nic

10 Observă sensurile diferite ale cuvintelor!


car care
Nicu are un car cu mere. Ei au trei care cu mere.
Eu car mere mari. Care e mai mare?

30
11 Eu scriu una, tu scrii multe!

cuier  curcan 

cremă  canar 

12 Numără lumânările de pe torturi, citește propozițiile și realizează cores-


pondența:

Carmen are 8 ani. Anca are 7 ani. Nicu are 7 ani.

13 Ce spune fiecare pasăre? Scrie!

14 Învață și interpretează cântecelul:

Cucule, pasăre sură,


Cu-cu, Cu-cu!
Ce tot cânți la noi pe șură,
Cu-cu, Cu-cu!
Ori ți-e foame, ori ți-e sete,
Cu-cu, Cu-cu!
Ori ți-e dor de codrul verde,
Cu-cu, Cu-cu!

31
LITERELE
o, O (Diftongul „oa”)

1 Citește cuvintele:

cor tort Mi-ron car-ton an-co-ră


toc cort e-rou mo-tan Co-ri-na
om mo-tor moa-ră ca-mi-on o-me-ni-e
nor o-rar Co-ca cor-ti-nă ma-ca-roa-ne
corn oa-re toc-mai mi-oa-re co-mu-ni-ca-re

2 Citește propozițiile:
 Ion are o oaie, iar Miron are un motan.
 Monica e mama Oanei. Ea are cornuri cu cacao.
 — Nora, ai un ou?
— Am nouă ouă.

3 Citește și transcrie cuvintele următoare: orar, Cora, Oana, eroi.

4 Scrie cuvintele care denumesc imaginile de mai jos. Colorează imaginile a


căror denumire conține grupul de sunete „oa”.

32
5 Descoperă animalele a căror denumire conține litera „o”. Colorează dese-
nele, apoi formulează oral propoziții, folosind cuvintele descoperite.

6 Citește cuvintele și scrie în casete numărul corespunzător de silabe:

corectat oaie moi


oameni Ioana tocmai
7 Pune în ordine silabele pentru a obține cuvinte:

rou, e  meni, oa 

ua, ro  ra, moa 

8 JOC! Se dau literele: o m n a i r e . Găsește cât mai


multe cuvinte care se pot forma cu aceste litere, fără a le repeta.

9 Încercuiește litera „o” în proverbele de mai jos, apoi încearcă să le explici.

„ Vorba dulce mult aduce.” „ Ulciorul nu merge de multe ori la apă.”

10 Pune un nume care să conțină litera „o” fiecărui copil.


Realizează apoi un dialog oral, împreună cu colegul
de bancă, despre cei doi copii.

33
11 Citește, scrie și colorează!

Citește Scrie Colorează

nor

moară

oaie

12 Citește și transcrie propozițiile:


Corina are un orar nou.

Iată un cocor!

13 Pune cuvintele în ordine și scrie propoziția rezultată.

Ioanei e Moni mama

14 Completează rebusul cu litere astfel încât să obții nume de fete și de


băieți. Vei descoperi pe verticală un alt nume de fată!

N N A
I N
I N
M O I
O N A
34
LITERELE
p, P (Diftongul „ie”)

1 Citește cuvintele:

pat pa-puc Pu-iu pi-per coap-tă pa-pi-on


punct per-nă pa-ră pă-un ru-pe ie-pu-re
cap pic-tor ca-pac pu-mă noap-te pe-pe-ne
pui co-pac pri-mar pru-ne pom-pi-er Pa-na-it
pom a-pă pe-ne pa-riu pă-tu-ră pri-e-ten

2 Citește propozițiile:

 Petre Popa e pictor. Acum, tocmai a pictat un păun minunat.


 Ramona are un iepure maroniu, pe nume Pepe.
 Prietena mea e Petra.

3 Citește și transcrie cuvintele: pătură, cuptor, pepene.

4 Citește și transcrie propozițiile:


Perna e pe pat.

Panait poartă papion.

35
5 Ordonează cuvintele pentru a obține propoziții:

a) are, Pepe, penar, un, nou

b) Petre, pompier, un, are, prieten

c) ai, o, ?, Oprea, pară

6 Scrie cuvintele care denumesc imaginile. Fii atent la grupul de litere „ie”!

7 Alcătuiește două propoziții în care cuvântul „păr” să aibă sensuri diferite.


(exercițiu oral)

8 Completează textul, alegând cuvintele potrivite din coloana din partea


dreaptă.

Oprea are o cană cu .................... . papion

Pun ............................. pe pat. coaptă

Para e …………………............... . pieptăn

Tata poartă .............................. . pătura

Mă ............................ cu peria. apă

36
LITERELE
l, L

1 Citește cuvintele:

melc Li-li oa-lă a-lu-nă ma-nu-al


leu la-lea cu-lori o-ie-rul că-li-ma-ră
mal lu-nă A-li-na lo-cu-ri ca-ra-me-le
cla-ră co-lac a-ni-mal I-li-e ma-ca-ra-le
e-lan lem-ne li-li-ac Mă-li-na Cor-ne-li-a
cal-mă coa-lă E-le-na La-u-ra Ma-ri-ne-la
Cla-ra o-lar lu-cra-re iu-li-e Ca-ro-li-na
La-ur le-ne co-lo-rat re-cla-mă Iu-li-a-na

2 Citește propozițiile:

● Oierul are oi, mecanicul are un camion, iar


morarul are o moară.
● Liliana are multe lalele.
● Leul e un animal. Coama lui mare e maro.
— Leoaica e mai mare ca leul?
— Leoaica nu e mai mare ca leul. Ea nu are coamă.
● E luna iulie. Marinela e la mare cu Niculina. Ele au un colac
nou.

3 Ce sensuri poate avea cuvântul „lună”?


Privește imaginile și alcătuiește oral pro-
poziții.

37
4 Citește și transcrie cuvintele: lac, manual, Laura, Alin, lume.

5 Citește și transcrie propozițiile:

Carol are creioane colorate.

Lică e amicul Clarei.

6 Citește, scrie și colorează!

Citește Scrie Colorează

melc

liliac

7 Privește imaginile, apoi marchează cu  propozițiile adevărate și cu 


propozițiile false.

Nenea Ilie e cu Alina are alune. Leul are o coamă


oile acum. mare.

38
8 Completează propozițiile și scrie câte un cuvânt potrivit pe spațiul dat:

● Alin are un . ● Liana e .

● Melcul e . ● Numele lui e .

9 Adaugă silabe pentru a forma cuvinte:

mel - la - lem -
ma - moa - - cri - mă

10 Alcătuiește propoziții, punând în ordine cuvintele „încurcate”.

● Luca e malul mării la

● oală pune pe Ileana capacul

11 Descoperă propoziția, despărțind în cuvinte!

● Emiliaareooalăcumălai.

● Alunanueunanimal.

12 Încercuiește litera „l ” în ghicitori. Găsește răspunsul unind ghicitoarea cu


imaginea corectă.

Stă în curte, lângă pom, Are lâna creaţă, lungă,


Îi zici om, dar nu e om; Paşte iarbă sus, la stână.
Şi când soarele-ncălzeşte, Ne dă lapte bun şi caş,
Nu-l mai vezi, că se topeşte! Dar şi-un miel drăgălaş!

39

S-ar putea să vă placă și