Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de lucru

Limba şi literatura română


Clasa a V-a D

Citește cu atenție textul de mai jos și apoi răspunde la toate întrebările formulate:
„În Uruguay, Apolodor A
zăbovit cam multișor În
casa unui profesor
Pe nume Carlos Alfandor, Un
foarte vechi admirator, El
însuși fost, cândva, tenor,
Firește, doar ca amator. (...)

În casă, domnul profesor


Avea un mic calculator
Și programa cu el, de zor.
Era ceva îngrozitor,
Un chin pentru Apolodor,
Când profesorul Alfandor
Extrem de binevoitor
Vorbea în felul următor:

– Pe azi, iubitul meu tenor, Ai


un program încântător: La
opt, te duci la croitor,
La nouă, mergem la coafor, La
zece, ascultăm un cor, La trei,
plimbare cu Azor (Un cățeluș
ascultător).
La șase, țesem un covor,
La șapte, la televizor
E filmul «Crimă și amor» (...)
Pe azi, așa ești programat De
micul meu calculator.”
(Cartea cu Apolodor, de Gellu Naum, ilustrații de Dan
Ungureanu )

Subiectul I 1.Desparte în silabe fiecare dintre următoarele cuvinte, selectate din text: firește și croitor.
1. Scrie o propoziție în care cuvântul era, din textul dat, să se pronunțe diferit și să aibă un sens diferit.
2. Transcrie din text: a. două semne de punctuație care marchează replica unui personaj;
b. un substantiv propriu cu funcția sintactică de subiect;
c. un pronume personal la persoana a II-a;
d. două verbe aflate la timpuri diferite.
Subiectul al II-lea
1. Selectează din textul dat două cuvinte/ structuri care să arate locul în care se petrece acțiunea.
2. Propune un motiv pentru care Apolodor crede că este îngrozitor să locuiești în casa profesorului Carlos
Alfandor.
3. Explică, în aproximativ 5 rânduri, cine este Apolodor, folosind indiciile din text și din imaginea
alăturată, gândită de editorii cărții pentru a ilustra acest fragment.

Subiectul al III-lea
Scrie o compunere narativă, de aproximativ 15 rânduri, în care să-ți imaginezi că Apolodor îi propune
profesorului Carlos Alfandor o altă modalitate de a-și petrece timpul.
În compunerea ta, trebuie:
- să motivezi fiecare propunere pe care o face personajul;
- să folosești atât povestirea, cât și dialogul.
Barem de corectare și notare
Varianta 4

Subiectul I
1. Câte 0,5 p pentru despărțirea corectă a fiecărui cuvânt: fi-reș-te și cro-i-tor. 0,5 p x 2 = 1 p
2. 1 p pentru folosirea corectă a cuvântului cu alt sens, de ex.: Despre era aceea, am aflat la istorie.
3. Câte 0,25 p pentru indicarea răspunsului corect, de exemplu: a. două puncte și linia de dialog; b.
Apolodor; c. Te (duci); d. de ex.: duci (timpul prezent) și a zăbovit (timpul trecut). 0,25 p x 4 = 1 p

Subiectul al II-lea
1. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită).
Răspuns posibil: Acțiunea se petrece în Uruguay, în casa profesorului Carlos Alfandor.
2. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită).
Răspuns posibil: Profesorul Carlos Alfandor calculează fiecare minut din timpul unei zile și nu îi lasă lui
Apolodor șansa de a face ce dorește. Toate acțiunile pe care le propune profesorul sunt epuizante, iar
Apolodor, în calitate de musafir, nu se poate sustrage de la îndeplinirea lor.
3. 0,8 p pentru conținut și 0,2 p pentru structurarea răspunsului (răspuns într-o propoziție îngrijită).
Răspuns posibil: Apolodor este personajul principal al textului scris de Gellu Naum, așa cum sugerează
titlul și prezența lui în acțiunea redată de fragment. De asemenea, imaginea aleasă pentru ilustrarea
fragmentului sugerează că Apolodor este un pinguin.

Subiectul al III-lea
Se acordă 2 p pentru conținut și 1 p pentru redactare, distribuite astfel:
Conținut: - imaginarea unui context potrivit pentru redarea evenimentului cerut – 0,5 p
- construcția episodului: gradual, oferirea de suficiente detalii, stabilirea unor conexiuni între
mai multe informații – 0,25 p
- folosirea dialogului și a povestirii – 0,25 p
- motivarea propunerilor lui Apolodor – 0,25 p
- atenția la trăirile/ senzațiile/ gândurile personajului – 0,5 p
- originalitate – 0,25 p

Redactare: limbajul adecvat cerinței – 0,2 p; construcția unor fraze echilibrate – 0,1 p; structura corectă,
cu respectarea părților unei compuneri – 0,1 p; punctuația – 0,2 p; ortografia – 0,2 p; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 0,2 p.

Se acordă 1 p din oficiu.