Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:…………………………

Clasa a VI-a

EVALUARE CURENTA
-părţile principale de propoziţie-
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:

,,Făt-Frumos şezu pe un scaun, iar ea şopti o vrajă dulce, şi, cum îl sărută pe frunte,
el se prefăcu într-o floare roşie închisă ca vişina coaptă. Ea-l puse între florile din
fereastră şi cânta de veselie,de răsuna castelul tatălui ei. Atunci intră şiGenarul.
- Eşti veselă fata mea? şi de ce eşti veselă? întrebă el.
- Pentru că nu mai este Făt-Frumos ca să mă răpească, răspunse ea râzând.’’
(Făt- Frumos din lacrimă- Mihai Eminescu)

I. Scrie în spaţiul rezervat răspunsuri potrivite pentru fiecare cerinţă:


1. Transcrie din textul dat , un predicat verbal exprimat prin verb la modul conjunctiv,
timpul
prezent................................................................................................................................................... 5p
2. Transcrie din textul dat un predicat
nominal............................................................................ 5p
3. Analizează morfologic şi sintactic predicatul nominal transcris de la exerciţiul 2
10p

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Selectează din text un subiect simplu şi precizează prin ce parte de vorbire este 5p
exprimat......................................................................................................................................................

5. Transcrie o propoziţie din text, în care există un subiect subînţeles 5p


...................................................................................................................................................................
6. Analizează morfologic şi sintactic subiectul din propoziţia ....de răsuna castelul tatălui ei.
10p
....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
II. Alcătuieşte propoziţii în care să existe:
1. Subiect inclus.................................................................................................................................... 5p
2. Subiect simplu exprimat prin numeral........................................................................................... 5p
3. Subiect multiplu exprimat prin pronume personal....................................................................... 5p
4. Nume predicativ exprimat prin adjectiv........................................................................................ 5p
5. Predicat verbal exprimat prin intejecţie.......................................................................... ……… . 5p
6. Scrie o propoziţie fără subiect:……………………………………………………… ….. ………. 5p

III. Corectează prin rescriere următorul text:


atunci feciorul îi zise împăratului 10p
tată a venit vremea sămi dai ce miai făgăduit la naştere
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Din oficiu se acordă 20 puncte.

BAREM DE CORECTARE SI DE NOTARE

I.
1. Exemplu de răspuns: să răpească 5p
2. Exemplu de răspuns: „Eşti veselă” 5p
3. eşti veselă – PN alcătuit din verb copulativ, conjugarea a IV-a, mod indicativ, timp prezent,
persoana a III-a, nr. singular + NP exprimat prin adjectiv propriu-zis, grad de comparaţie
pozitiv, gen feminin, nr. singular, caz N. 10p
4. Exemplu de răspuns: ea – pronume personal 5p
5. Exemplu de răspuns: „şi cum îl sărută pe frunte…” 5p
6. castelul – subiect simplu, substantiv comun, gen neutru, număr singular, caz N., articulat cu
articol hotărât „l” 10p

II.
1. Exemplu de răspuns: Suntem la şcoală. 5p
2. Exemplu de răspuns: Doi se ceartă. 5p
3. Exemplu de răspuns: Eu şi tu scriem împreună. 5p.
4. Exemplu de răspuns: Copiii sunt ascultători. 5p
5. Exemplu de răspuns: Hai la joacă! 5p
6. Exemplu de răspuns: Afară plouă. 5p

III.

Atunci, feciorul îi zise împăratului:


- Tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit la naştere! 10p

Din oficiu se acordă 20 puncte.