Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

PARTEA I–
Citeşte textul următor:

Părăsit de toţi, obosit, Felix examina mediul în care căzuse; Otilia îl surprinsese de la început
şi n-ar fi putut spune ce sentiment nutrea faţă de dânsa, dar simţea că are încredere în ea. Fata părea să
aibă optsprezece-nouăsprezece ani. Faţa măslinie, cu nasul mic şi ochii foarte albaştri, arăta şi mai
copilăroasă între multele bucle şi gulerul de dantelă, însă în trupul subţiratic, cu oase delicate de ogar,
de un stil perfect, fără acea slăbiciune suptă şi pătrată a Aureliei, era o mare libertate de mişcări, o
stăpânire desăvârşită de femeie. Moş Costache o sorbea umilit din ochi şi râdea din toată faţa lui
spână când fata îl prindea în braţele ei lungi. Fata avea, era limpede, toată iniţiativa, şi Costache era
un simplu satelit al voinţei ei. Însă Otilia nu făcea niciun gest care să pară îndrăzneţ, nu scotea nicio
vorbă nechibzuită. Totuşi, pe Felix, familiaritatea ei, oricât de copilărească, cu Pascalopol îl
nemulţumi.
George Călinescu, Enigma Otiliei

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:


1. Indică pentru fiecare dintre cuvintele următoare câte un antonim: obosit, perfect.
2. Explică modul de formare a următoarelor cuvinte din text: copilăroasă,familiaritate.
3. Indică rolul cratimei în secvenţa n-ar fi putut
4. Formulează două idei principale/secundare din textul dat.
5. Exemplifică două trăsături ale textului narativ, prezente în textul dat.
6. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Felix
examina mediul în care căzuse.
7. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: …fără acea slăbiciune suptă
şi pătrată a Aureliei
8. Indică timpul și modul verbului să aibă.

Partea a II-a -
Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să realizezi caracterizarea Otiliei,
personaj evocat în textul dat.
În compunerea ta, trebuie:
– să evidențiezi o modalitate de caracterizare a personajului indicat;
– să ilustrezi patru trăsături ale personajului, cu exemple adecvate, selectate din textul dat;
– să ai un conţinut adecvat cerinţei;
– să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.