Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA CU DOCUMENTELE PREZENTATE DE OFERTANŢI

Anexă la Procesul verbal nr. 14236 din 05.06.2020 de deschidere a licitaţiei publice organizată în vederea
închirierii bunului imobil – pășunea Arini aparținând municipiului Piatra Neamț, situată în Piatra Neamț.

OFERTANT: ARSENOAIA NECULAI

Nr. Crt. Documente si informatii solicitate


Nr. si data documentului
Formular 14179 din 02.06.2020
Scrisoarea de înaintare
1

- Dovada plăţii caietului de sarcini în valoare de 100 lei. ………………………………………

- Dovada plăţii garanţiei de participare ………………………………………

- Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia


Finanţelor Publice a Judeţului Neamț ………………………………………

Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Taxe și………………………………………


-
Formu Impozite Piatra Neamț
lar ( prin care se face dovada că ofertantul nu are datorii la bugetul
2 de stat şi bugetul local)
................................................
- Copie după actul de identitate al persoanei ce participă la
licitaţie în calitate de ofertant
- Copii de pe documentele din care să rezulte înregistrarea în
………………………………….
Registrul Național al Exploatațiilor.
- Copii de pe pașapoartele tuturor animalelor deținute,
eliberate de către medicul veterinar, precum și copii de pe
documente din care să reiasă și numărul de crotaliu al …………………………………
fiecărui animal deținut în proprietate.
- Adeverință de la Registrul Agricol din care să reiasă ………………………………….
numărul de animale deținut

Informații generale /înregistrare


-
Formular -
3. -
-
( documente doveditoare înregistrării)

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE:

1. Gogu-Craiu Crina Nicoleta - – ________________


2. Mihalcea Cristian - ________________
3. Apetrei George - ________________
4. Golodin Octavian- ________________
5. Ciobanu Cătălin - ________________
6. Fecic Puiu- Vespasian - ________________
7. Gâdioi Alisa - ________________

S-ar putea să vă placă și