Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal dupa procedura de analizare a ofertelor

Nr. din

APROBAT, VIZAT,
PRIMAR SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
DRAGOȘ CHITIC Oana Sârbu

PROCES VERBAL
încheiat astazi 09.06.020 cu ocazia stabilirii ofertantului căștigător al licitatiei
publice pentru închirierea pășunii Arini în suprafață de 21,42 ha , situată în Piatra
Neamţ

Comisia de evaluare, numită prin HCL nr. 357 din 18.11.2019 privind componența
comisiilor de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea unor bunuri immobile
aparținând municipiului Piatra Neamț - anexa nr.1 , compusă din:

Nr. Componența Supleant


crt.
1. Gogu-Craiu Crina- Bîrjoveanu Romel- consilier local Președinte
Nicoleta Alexandru
2. Marghidan Victor- Mihalcea Cristian consilier local membru
Adrian
3. Duma Florin Apetrei George consilier local membru
4. Golodin Octavian Dan Gheorghiu AJFP Neamț membru
5. Ciobanu Cătălin Burculeț Alis-Nicoleta Compartiment membru
juridic
6. Fecic Puiu-Vespasian Orza Răzvan Direcția membru
Patrimoniu
7. Gâdioi Alisa Tomuleasa Fătu Ana- Direcția secretar
Maria Patrimoniu

A procedat astazi, 09.06.2020 la analizarea ofertelor depuse in cadrul licitatiei publice


deschise pentru atribuirea contractului de închiriere cu privire la pășunea Arini în suprafață de 21,42
ha situată în Piatra Neamţ

In urma deliberarii, comisia de evaluare a stabilit:


 toate ofertele depuse au intrunit conditiile impuse în documentația pentru elaborarea si
prezentarea ofertei, drept pentru care aceste oferte au fost supuse analizei comisiei;
 ofertele valabile au fost punctate, dupa cum urmeaza:
1. ARSENOAIA NECULAI - 100 puncte
2. MOTRICALĂ GHEORGHE - 83,4 puncte

Modul de stabilire a punctajului acordat ofertelor este prezentat pe larg in anexa la


prezentul proces verbal – Raportul nr. 14745 din 09.06.2020.
Astfel, a fost declarat castigator al licitatiei publice deschise in vederea închirierii ,
pășunii Arini în suprafață de 21,42 ha , situată în Piatra Neamţ , ofertantul:

ARSENOAIA NECULAI - cu 100 puncte

Drept pentru care s-a incheiat astazi, 09.06.2020 prezentul proces verbal intr-un
exemplar.

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE:


1. Gogu-Craiu Crina Nicoleta – ________________
2. Mihalcea Cristian - ________________
3. Apetrei George - ________________
4. Golodin Octavian- ________________
5. Ciobanu Cătălin - ________________
6. Fecic Puiu- Vespasian - ________________
7. Gâdioi Alisa - ________________
XII/GA/DP
1ex.
09.06.2020

S-ar putea să vă placă și