Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa la Raportul nr.....................din ............

2020

FISA DE EVALUARE

A OFERTELOR DEPUSE IN CADRUL LICITATIEI PUBLICE PENTRU ÎNCHIRIEREA PĂȘUNII ARINI ÎN SUPRAFAȚĂ
DE 21,42 HA, SITUATĂ ÎN PIATRA NEAMȚ

CRITERII DE ATRIBUIRE 100 PUNCTE

1.CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI – 40 PUNCTE


2. RESPECTAREA ÎNCĂRCĂTURII MINIME DE 0,3 UVM/HA ÎN TOATE ZILELE PERIOADEI DE PĂȘUNAT – 20 PUNCTE
3. ASIGURAREA EXPLOATĂRII EFICACE ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI DE PERMANENȚĂ A PAJIȘTILOR – 40 PUNCTE

Se utilizeaza urmatoarea formula de calcul: Se acorda punctajul maxim celei mai mari valori a ofertei pentru alte oferte se acordă punctaje direct
proporționale cu punctajul maxim acordat.

1. CEL MAI MARE NIVEL AL CHIRIEI

ARSENOAIA NECULAI - 300 lei/ha/an 40 MOTRICALĂ GHEORGHE - 175,5 lei/ha/an 23,4


puncte puncte

2. RESPECTAREA ÎNCĂRCĂTURII MINIME DE 0,3 UVM/HA ÎN TOATE ZILELE PERIOADEI DE PĂȘUNAT

ARSENOAIA NECULAI - da 20 MOTRICALĂ GHEORGHE -da 20


puncte puncte

3 ASIGURAREA EXPLOATĂRII EFICACE ÎN REGIM DE CONTINUITATE ȘI DE PERMANENȚĂ A PAJIȘTILOR

ARSENOAIA NECULAI- da 40 MOTRICALĂ GHEORGHE- da 40


puncte puncte
TOTAL
ARSENOAIA NECULAI 100 puncte MOTRICALĂ GHEORGHE 83,4 puncte

MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE :

1. Gogu-Craiu Crina Nicoleta – ________________


2. Mihalcea Cristian - ________________
3. Apetrei George - ________________
4. Golodin Octavian- ________________
5. Ciobanu Cătălin - ________________
6. Fecic Puiu- Vespasian - ________________
7. Gâdioi Alisa - ________________
XII/GA/DP
1ex.
09.06.2020

S-ar putea să vă placă și