Sunteți pe pagina 1din 30

CUPRINS

Fişa 1. DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!................................................................................................................................................. 5

UNITATEA TEMATICĂ: ŞCOALA (actualizarea cunoștințelor din clasa a II-a)


Fişa 2. • Textul. Titlul. Autorul. Alineatele • Prezentarea proprie. Formularea unei păreri • Scrierea corectă
a cuvintelor care conţin grupuri de litere/de sunete • Folosirea ghilimelelor................................................ 7
Fişa 3. EVALUARE INIȚIALĂ...........................................................................................................................................................12
Fişa 4. • Dialogul. Componentele dialogului. Reguli de vorbire eficientă • Formularea de întrebări şi
răspunsuri. Propoziţia. Cuvântul. Silaba • Scrierea corectă a cuvintelor sa/s-a, sau/s-au.........................14
Fişa 5. Personajele unei întâmplări • Ordinea întâmplărilor într-o povestire. Povestirea orală • Scrierea
corectă cu î/â. Semnele de punctuaţie. Înţelesurile unui cuvânt.....................................................................19
Fişa 6. LECTURĂ...............................................................................................................................................................................24
Fişa 7. RECAPITULARE....................................................................................................................................................................26
Fişa 8. EVALUARE SUMATIVĂ.......................................................................................................................................................27

UNITATEA TEMATICĂ: CARTEA


Fişa 9. • Textul literar. Textul narativ. Prezentarea unei cărţi • Formularea unei cereri familiare/
politicoase • Scrierea corectă a cuvintelor într-una/întruna • Cuvinte cu aceeaşi formă, dar
cu înţeles diferit..................................................................................................................................................................28
Fişa 10. • Textul în versuri • Părţile componente ale unei cărţi. Tipurile de cărţi • Formularea unei
solicitări. Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai..........................................................................................32
Fişa 11. • Textul nonliterar. Tipurile de litere • Proiectul: Cum realizez o carte? Prezentarea unui produs
propriu • Solicitarea de informaţii. Scrierea corectă a cuvintelor odată/o dată..........................................36
Fişa 12. LECTURĂ...............................................................................................................................................................................40
Fişa 13. RECAPITULARE....................................................................................................................................................................42
Fişa 14. EVALUARE SUMATIVĂ.......................................................................................................................................................43

UNITATEA TEMATICĂ: TOAMNA


Fişa 15. • Delimitarea textului în fragmente logice • Oferirea de informaţii. Scrierea corectă a cuvintelor
fii/nu fi • Aşezarea unui text narativ în pagina caietului.......................................................................................44
Fişa 16. • Descrierea unei fiinţe • Aşezarea unui text în pagina caietului • Intonarea propoziţiilor.
Punctele de suspensie.....................................................................................................................................................48
Fişa 17. LECTURĂ...............................................................................................................................................................................52
Fişa 18. RECAPITULARE....................................................................................................................................................................54
Fişa 19. EVALUARE SUMATIVĂ.......................................................................................................................................................55

UNITATEA TEMATICĂ: TRADIŢII. COLINDE


Fişa 20. • Formularea ideii principale corespunzătoare unui fragment • Cuvântul parte de vorbire.
Scrierea corectă a cuvintelor la/l-a • Modalităţile de îmbogăţire a vocabularului.....................................56
Fişa 21. • Planul simplu de idei. Comunicarea prin gesturi şi mimică • Părţile unei compuneri.
Redactarea unei compuneri • Scrierea corectă a cuvintelor ia/i-a şi iau/i-au..............................................60
Fişa 22. • Colindele • Invitaţia.........................................................................................................................................................64
Fişa 23. RECAPITULARE....................................................................................................................................................................66
Fişa 24. EVALUARE SUMATIVĂ.......................................................................................................................................................67

UNITATEA TEMATICĂ: IARNA


Fişa 25. • Dialogul. Iniţierea unui schimb verbal • Transformarea unui dialog în povestire • Intuirea
claselor morfologice (substantivul) • Scrierea corectă a cuvintelor nea/nea...............................................68
Fişa 26. • Povestirea orală a unui fragment • Intuirea numărului şi genului unui substantiv • Scrierea corectă
a cuvintelor neam/ne-am • Despărţirea în silabe a cuvintelor care conţin ee, oo, ii, ee.............................72

3
Fişa 27. LECTURĂ...............................................................................................................................................................................76
Fişa 28. RECAPITULARE....................................................................................................................................................................78
Fişa 29. EVALUARE SUMATIVĂ.......................................................................................................................................................79
Fişa 30. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ.......................................................................................................................................80
Fişa 31. EVALUARE SEMESTRIALĂ................................................................................................................................................83

UNITATE TEMATICĂ: AVENTURA


Fişa 32. • Povestirea în scris a unui fragment • Comunicarea prin imagini • Despărţirea în silabe la capăt
de rând • Redactarea unui dialog.................................................................................................................................85
Fişa 33. • Factorii care îngreunează comunicarea orală • Utilizarea e-mailului în comunicare • Scrierea
corectă a cuvintelor săi/să-i • Sunetul şi litera.........................................................................................................89
Fişa 34. • Cuvintele care înlocuiesc o fiinţă, un lucru, un fenomen (pronumele personal) • Intuirea claselor
morfologice (număr, gen) • Adresarea politicoasă • Pronunţia şi scrierea corectă a pronumelor
personale care încep cu e şi a unor forme ale verbului a lua.............................................................................93
Fişa 35. RECAPITULARE....................................................................................................................................................................97
Fişa 36. EVALUARE SUMATIVĂ.......................................................................................................................................................98

UNITATE TEMATICĂ: PRIMĂVARA


Fişa 37. • Povestirea scrisă a unui text • Cuvintele care arată însuşiri ale fiinţelor, obiectelor, fenomenelor
(adjectivul) • Compunerile pe baza unor cuvinte de sprijin...............................................................................99
Fişa 38. • Textul nonliterar • Prezentarea unei teme după un plan • Redactarea unui fluturaş
• Modificarea formei unor cuvinte (acordul adjectivului cu substantivul determinat)
• Descrierea unui obiect/unei fiinţe.......................................................................................................................... 104
Fişa 39. RECAPITULARE................................................................................................................................................................. 108
Fişa 40. EVALUARE SUMATIVĂ.................................................................................................................................................... 110

UNITATE TEMATICĂ: COPILĂRIA


Fişa 41. • Relatarea unei întâmplări trăite • Cuvintele care exprimă acţiunea, starea sau existenţa unui
obiect (verbul) • Descrierea unui obiect • Scrierea corectă a cuvintelor numai/nu mai........................ 111
Fişa 42. • Modificarea formei unor cuvinte (numărul verbului) • Pronunţia şi scrierea corectă a unor
forme ale verbelor a fi şi a lua • Descrierea unei fiinţe. Compunerea după un şir de întrebări........... 115
Fişa 43. RECAPITULARE................................................................................................................................................................. 119
Fişa 44. EVALUARE SUMATIVĂ.................................................................................................................................................... 121

UNITATE TEMATICĂ: COMPORTAMENTE


Fişa 45. • Formularea ideilor principale ca întrebări sau titluri • Compunerea după un plan dat • Scrierea
corectă a cuvintelor care conţin grupurile de sunete cs/gz • Cuvintele cu înţeles opus formate
prin adăugarea silabelor ne şi in................................................................................................................................ 122
Fişa 46. • Argumentarea unei păreri, a unei idei • Realizarea unui afiş • Scrierea corectă a cuvintelor
nu-l, nu-i.............................................................................................................................................................................. 126
Fişa 47. RECAPITULARE................................................................................................................................................................. 130
Fişa 48. EVALUARE SUMATIVĂ.................................................................................................................................................... 131

UNITATE TEMATICĂ: PRIETENI NECUVÂNTĂTORI


Fişa 49. • Relatarea unor întâmplări vizionate/audiate • Realizarea unui proiect • Scrierea corectă a cuvintelor
niciun, nicio........................................................................................................................................................................ 132
Fişa 50. • Mesajul textului • Redactarea unei cărţi poştale • Scrierea corectă a cuvintelor n-am, n-ai,
n-au...................................................................................................................................................................................... 136

Fişa 51. RECAPITULARE FINALĂ................................................................................................................................................. 140


Fişa 52. EVALUARE FINALĂ.......................................................................................................................................................... 143

4
Fişa 1 DEȘTEAPTĂ-TE, ROMÂNE! (fragment)
de Andrei Mureşanu

Nivelul 1. Înțeleg!
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume


Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian. [...]

Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină,


Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ.

Deşteaptă-te, române! este Imnul de Stat al României.


Imnul este un cântec de laudă, cu caracter festiv/cântec solemn adoptat ca simbol al unui stat.

Nivelul 2. Exersez!
CARTE
• Răspunde cerinţelor din harta textului citit.

Titlul poeziei
este
Personajul ________________
istoric din a doua Fiecare strofă
____________ are ______
strofă este
________________ versuri.

Această poeziei este


__________________
__________________
Alt cuvânt: al României. Imnul este
fală – ___________ ______________
luptă – __________ _______________
sclavi – ____________ _______________
_______

5
Nivelul 3. Fixez!
• Găseşte explicația corespunzătoare expresiilor din poezie din jurnalul dublu.

EXPRESII ÎNŢELESURI/EXPLICAŢII
somnul cel de moarte

te-adânciră barbarii de tirani

curge un sânge de roman

păstrăm cu fală-un nume

Nivelul 4. Verific!

1. Scrie, din memorie, primele două versuri din prima strofă a poeziei Deşteaptă-te, române!

2. Scrie, în hărţi, cuvinte cu înţeles opus pentru:


• acum • să dăm • crud • libertate

3. Scrie cuvinte înrudite ţării: România!

român

Ai reuşit?
6
Fişa 3 EVALUARE INIŢIALĂ

Citește textul:
Doi prieteni treceau prin pădure.
Deodată le-a apărut în cale un urs.
Unul dintre ei s-a urcat repede în copac. Celălalt, văzând că a rămas singur, s-a trântit la pământ şi s-a
prefăcut mort. Ursul l-a mirosit şi, văzând că nu suflă, l-a lăsat în pace.
După ce a plecat ursul, călătorul din copac l-a întrebat pe celălalt:
— Ce ţi-a zis ursul la ureche, frate?
— Mi-a spus să nu mai plec la drum cu astfel de prieteni.
(Doi prieteni, după Anton Pann)

1. Urmăreşte harta textului şi răspunde cerinţelor:

Titlul textului

Cine le-a ieşit în Personajele sunt:


cale celor doi?

Învăţătura textului:

2. Desparte în silabe cuvintele:


• prieteni –____________________________ • urs –_________________________________
• călătorul –____________________________ • ureche –_________________________________
3. Scrie numărul de vocale (V) şi consoane (C) ale fiecărui cuvânt dat:
• frate – ____ V ____ C • treceau – ____ V ____ C
• pământ – ____ V ____ C • văzând – ____ V ____ C
4. Scrie câte trei cuvinte care să-l aibă pe:
• m înainte de p: _______________________________________________________________________
• m înainte de b: _______________________________________________________________________
5. Scrie în interiorul ursuleţilor cuvintele cu înțeles asemănător pentru:
• apare • repede • suflă • pace

12
6. Scrie în interiorul ursuleţilor cuvintele cu înțeles opus pentru:
• prieteni • spune • a întrebat • a plecat

7. Alcătuieşte două enunţuri în care să foloseşti cuvintele într-o şi într-un:


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. Alcătuieşte un text de 5-7 rânduri, în care să descrii ursul. Orientează-te după indicaţii:
• înfăţişare/aspect; • mediu de viaţă; • hrană; • mod de înmulţire; • curiozităţi.

_______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Descriptori de performanţă:
Calificativ
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
Răspunde corect la patru Răspunde corect la trei Răspunde corect la două
I1
cerinţe. cerinţe. cerinţe.
Desparte în silabe cele Desparte în silabe trei Desparte în silabe două
I2
patru cuvinte. cuvinte. cuvinte.
Identifică 9-10 vocale şi Identifică 7-8 vocale şi Identifică 3-6 vocale şi 4-9
I3
13-14 consoane. 10-12 consoane. consoane.
I4 Scrie corect şase cuvinte. Scrie corect patru cuvinte. Scrie corect două cuvinte.
I5 Scrie corect patru cuvinte. Scrie corect trei cuvinte. Scrie corect două cuvinte.
I6 Scrie corect patru cuvinte. Scrie corect trei cuvinte. Scrie corect două cuvinte.
Scrie corect două enun- Scrie corect un enunţ. Scrie incorect enunţurile.
I7
ţuri.
Scrie corect textul, se în- Scrie textul, dar depă- Scrie textul, fără încadrare
I8 cadrează în 5-7 rânduri. şeşte spaţiul cerut cu un în spaţiul cerut.
rând.

Ai reuşit?
13
Fişa 15 UNITATEA TEMATICĂ: TOAMNA
• Delimitarea textului în fragmente logice • Oferirea
de informaţii. Scrierea corectă a cuvintelor fii/nu fi
• Aşezarea unei text narativ în pagina caietului

Nivelul 1. Înțeleg!
Citește textul.
La jumătatea drumului dintre casa lui Winnie şi casa lui Purceluş, se afla un Locşor Gânditor, unde se
întâlneau ei câteodată, atunci când voiau să stea împreună.
Într-o duminică de toamnă, când vântul măturase peste noapte toate frunzele din copaci şi încerca să
măture chiar şi crengile, Winnie şi Purceluş se întâlniră, ca de obicei, în Locşorul Gânditor.
— Eu cred că ar fi bine să mergem pe Strada Puh, ca să-i facem o vizită lui Aiurel, a zis Winnie. Dacă i-a
suflat vântul căsuţa, poate are nevoie să i-o construim noi la loc.
— Haide să îi vizităm pe toţi, a zis Purceluş. Le facem o vizită, pentru că azi e joi şi mergem să le urăm
tuturor o Joi Foarte Fericită!
Au pornit la drum prin vântul puternic. Întâi au luat o gustărică acasă la Winnie, apoi au pornit către
casa lui Kanga, ţinându-se unul de celălalt. […] _De la Kanga au luat-o spre Iepure cu mare viteză, pentru
că li s-a părut foarte frig.
Când au ajuns la Christopher Robin, s-au bucurat să-l ştie acasă, mai ales că era ora ceaiului. Au băut
un ceai.
Cei doi au intrat în Pădurea de o Sută de Acri, ascultând vuietul furtunii printre coroanele copacilor.
Au ajuns la Bufniţă, care i-a invitat să ia loc. Deodată s-a auzit un pârâit puternic. Casa Bufniţei fusese
dărâmată, cei trei prieteni ieşind cu greu din dărâmături.
Auzind zgomotul puternic, prietenii lor, Kanga, Ru, Iepure şi Christopher Robin au venit în grabă şi I-au
ajutat pe Bufniţă să-şi strângă scaunele, tablourile, covorul şi alte lucruri, ca să fie gata de mutat.
În cele din urmă, Purceluş a făcut un gest nobil şi i-a cedat Bufniţei casa lui. Dar Winnie îl invită la el, să
locuiască cu el. Purceluş îi strânse încântat mâna lui Winnie.
(Un gest nobil – fragment, după Alan Alexander Milne)

Întâmplările redate într-un text narativ se petrec într-o ordine. Fiecărei întâmplări îi cores-
punde un fragment.
Delimitarea textului în fragmente logice se face în etape, astfel: se citeşte în întregime lec-
tura; se identifică limitele fiecărui fragment; se scrie ideea principală a fiecărui fragment sub
formă de propoziţie/întrebare/titlu.
Se scrie întotdeauna: Nu fi trist!
bun! leneş! Fii binevenit
Fii curajos! Nu fi obraznic! în căsuţa mea!

atent! dezordonat!

Aşezarea textului narativ în pagina caietului se face În timpul comunicării:


după următoarele reguli: – suntem atenţi la receptarea co-
– data se scrie sus, în dreapta; rectă a mesajului;
– titlul se scrie la mijlocul rândului; – nu întrerupem vorbitorul;
– numele autorului se scrie sub titlu; – ascultăm vorbitorul până la ca-
– între numele autorului și text se lasă un rând liber; păt, pentru a putea înţelege mesa-
– linia de dialog se scrie cu alineat; jul.
– se scrie caligrafic, fără ştersături.
44
Nivelul 2. Exersez!

1. Răspunde întrebărilor din explozia stelară.


Cine participă la acţiune?
______________________________
______________________________
______________________________

Când are loc întâmplarea?


Unde se întâlneşte Winnie cu Purceluş? ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ Un gest
nobil

Ce s-a întâmplat cu locuinţa Bufniţei? De ce s-a dărâmat casa Bufniţei?


_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________

2. Scrie cuvinte „prietene” (cu înţeles asemănător) şi cuvinte „certate” (cu înţeles opus) pentru:
= =
fericită puternic
≠ ≠
= =
câteodată s-a bucurat
≠ ≠
= =
frig grabă
≠ ≠

3. Formulează enunţuri în care să arăţi mai multe sensuri ale cuvintelor (a) ţine şi (a) lua.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Ordonează enunţurile (ideile) potrivit succesiunii întâmplărilor din text:


 Winnie şi Purceluş au pornit spre prietenii lor.
 Purceluş a făcut un gest nobil.
 Casa Bufniţei s-a dărâmat.
 Winnie şi Purceluş s-au întâlnit într-un „locşor” al lor.
 Christopher Robin i-a servit cu un ceai.

45
Nivelul 3. Fixez!
1. Completează reţeaua personajelor cu informaţii din text:

NUMELE PERSONAJULUI NUMELE PERSONAJULUI

grijuliu – i-a propus lui


Purceluş să vină să locuiască
cu el

Un gest nobil
NUMELE PERSONAJULUI NUMELE PERSONAJULUI

NUMELE PERSONAJULUI

2. Borcanul sentimentelor. Pune în borcanul cu miere al lui Winnie sentimentele pe care le ai după ce
ai citit textul Un gest nobil. Trasează săgeţi.

RESPECT
DISPREŢ RĂCEALĂ

SIMPATIE BUCURIE
RUŞINE
URĂ
TRISTEŢE
TEAMĂ CURIOZITATE

3. Construieşte enunţuri, după model:


Fii calm! Nu fi nervos!
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
46
Nivelul 4. Verific!
• Numele tău: ________________________________ • Apreciază textul citit, colorând stelele.
____________________________________________

• Titlul textului

• Povesteşte, pe scurt, textul Un gest nobil.


Mai întâi, ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Apoi, __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
În final, ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

• Descrie, în patru cuvinte, personajul preferat din textul Un gest nobil.

• Desenează partea care ţi-a plăcut cel mai mult din textul Un gest nobil.

Ai reuşit?
47
Fişa 17 LECTURĂ

Nivelul 1. Înțeleg!
Citeşte textul.
Sub lumina trandafirie a unui blând apus de soare, pământul pare adâncit într-o odihnă neclintită:
frunzele aţipesc, pregătindu-se pentru tihnitul somn al nopţii; în depărtări, miriştile scânteiază singurati-
ce, ca nişte ţesături de fir; iazul îşi aşterne faţa umedă, sorbind, până în adânc, din lumina asfinţitului. Din
jos, din văi, răsună talanca; iar pe deal, în vii, doineşte fluierul.
În aer, un popor întreg de rândunele se pregăteşte de plecare; s-au adunat rând pe rând de prin părţile
acestea şi, de bucurie, în zbor nebun, străbat văzduhul ca nişte săgeţi. Atrase de întinsul sclipitor al iazu-
lui, ele se lasă deasupra lui, ca o perdea, apoi, răzleţindu-se în ciripiri ascuţite, se avântă cu toatele înspre
păduricea de sălcii; ascunzându-se, rătăcesc prin frunzişul răcoros, apoi o iau de-a lungul miriştilor şi iar
se întorc în bătaia lină a aripilor. De după deal vine în zbor rotat un uliu. Pasărea de pradă pare că nu ia
în seamă mulţimea paserilor călătoare. Ele îl zăresc; un strigăt de îmbărbătare, şi stolul întreg năvăleşte
la luptă. Uliul ocoleşte iscusit prin aer, şi piere cu repeziciunea fulgerului dincolo de deal. A scăpat! […]
Pe prispa casei, copilaşul numai în cămăşuţă, cu capul gol, urmăreşte de mult jocul stolului de paseri, printre
care se afla şi cei trei pui ai lui, din cuibul de humă de sub streaşină. Îi căpătase în dar de la mămuca lui. […]
Păsărelele s-au odihnit puţin, apoi şi-au şoptit nu ştiu ce, au scos un strigăt vesel şi s-au ridicat deodată
cu toatele. […] Puişorii copilaşului îşi luau rămas bun de la el şi de la cuibul lor de humă. Stolul mai ocoli
de vreo două ori iazul, apoi se înălţă şi porni încet să lunece spre asfinţit.
Copilaşul privi lung stolul care se pierdea, ca o fluturare, în adânc, apoi duse mânuşiţele la ochi şi în-
cepu să plângă.
Maică-sa aruncă furca şi veni în fugă de-l luă în braţe; în cuvinte dezmierdătoare îl întrebă ce are. Co-
pilul nici nu poate vorbi de atâta navală de lacrămi. Întinde mâna spre cer, îi arată stolul care lunecă în
zbor necurmat, şi de-abia îi poate şopti:
— Puişorii…
Mama îl strânge la sân şi îl sărută cu drag:
— Nu plânge, puiul mamei, au să se-ntoarcă înapoi… la primăvară …
Copilaşul se linişteşte; punând mânuşiţa deasupra ochilor, ca mămuca-sa, privesc împreună stolul pe
zarea depărtată a cerului. Şi lumina slabă a duiosului asfinţit de toamnă le îneacă ochii înrouraţi acum
la amândoi.
(Puişorii – fragment, de Emil Gârleanu)

Nivelul 2. Exersez!

1. Scrie cuvintele cu acelaşi înţeles pentru:


• blând –____________________________ • neclintită –________________________________
• să lunece –____________________________ • asfinţit –________________________________
• strigăt –____________________________ • privesc –________________________________
2. Scrie cuvintele cu înţeles opus pentru:
• depărtată ≠__________________________ • plânge ≠_________________________________
• odihnit ≠__________________________ • plecare ≠_________________________________
• vesel ≠__________________________ • slabă ≠_________________________________

52
Nivelul 3. Fixez!
1. Scrie ce fac rândunelele: 2. Scrie un scurt dialog între copilaş şi pui.
se pregătesc de plecare ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3. Scrie cuvintele „alintate” pentru fiecare cuvânt dat:


• mâini →_____________________________ • copil →_________________________________
• cuib →_____________________________ • ochi →_________________________________

4. Scrie expresii frumoase din text.


frunziş răcoros, ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nivelul 4. Verific!
1. Ce sentimente ai, citind textul literar Puişorii? 2. Scrie două enunţuri în care să foloseşti cuvin-
De ce? tele într-o şi sau.
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3. Descrie o rândunică. 4. Scrie enunțuri în care cuvântul ochi să aibă


___________________________________________ sensuri diferite.
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________

Ai reuşit?
53
Fişa 19 EVALUARE SUMATIVĂ

Citește textul.
Zile de toamnă
de George Coșbuc
Ieri vedeam pe luncă flori Azi e frig și nori și vânt Ieri era frumos pe-afară
Mândri fluturi zburători Frunzele cad la pământ Ca-ntr-o caldă zi de vară
Și vedeam zburând albine Florile stau supărate Azi e toamnă pe pământ
Ieri era și cald și bine. Vestejesc de brumă toate. Vreme rea și bate vânt.

1. Completează enunţurile: 4. Formulează câte un enunţ în care:


• Textul Zile de toamnă este o _______________ • să soliciţi informaţii despre toamnă;
__________________________________________
scrisă de ______________________________.
__________________________________________
• O poezie este scrisă cu rânduri scurte, numi-
__________________________________________
te _________________________________________.
• Mai multe versuri alcătuiesc o ____________. • să oferi informaţii despre toamnă;
__________________________________________
2. Scrie ce face fiecare: __________________________________________
• albinele: ______________________________ __________________________________________
• frunzele:_______________________________ • să descrii toamna.
__________________________________________
• florile:_________________________________
__________________________________________
• vântul:________________________________
__________________________________________
3. Redă, cu ajutorul cuvintelor/expresiilor din
text, natura ieri şi azi: 5. Descoperă greşelile şi rescrie corect:
• Nu fii tristă! → _________________________
IERI AZI
• Fi serios! →_____________________________
• Numai vorbi! → _________________________
• Nu mai Ana vine. → _____________________
• Nu mai fii atent! → ______________________

Descriptori de performanţă:
Calificativ
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
Item
Completează corect patru Completează corect trei Completează corect două
I1
enunţuri. enunţuri. enunţuri.
I2 Scrie corect patru cuvinte. Scrie corect trei cuvinte. Scrie corect două cuvinte.
Scrie corect 12-13 Scrie corect 11-12 Scrie corect 10 cuvinte.
I3
cuvinte. cuvinte.
Scrie corect trei enunţuri. Scrie corect două Scrie corect un enunţ.
I4
enunţuri.
Rescrie corect patru Rescrie corect trei Rescrie corect două
I5
enunţuri. enunţuri. enunţuri.

Ai reuşit?
55
Fişa 20 UNITATEA TEMATICĂ: COLINDE
• Formularea ideii principale corespunzătoare unui
fragment • Cuvântul parte de vorbire. Scrierea
corectă a cuvintelor la/l-a • Modalităţile de
îmbogăţire a vocabularului

Nivelul 1. Înțeleg!
Citește textul.
Era o noapte de decembrie. O furtună necruţătoare se apropia. O mie de fulgere străpungeau stelele,
iar tunetul rebel răsuna pe cerul negru ca un tren deraiat.
Nicolas Crăciunel, de profesie Moş Crăciun, sforăia paşnic în rulota sa, în timp ce Steluţă, renul său, îl
trăgea sus, printre nori, peste pământul adormit. […] Steluţă alerga tot mai repede printre norii negrii. Îşi
arcui spatele, rupse hăţul şi goni în jos, spre pământ. Rulota se prăbuşi în gol timp îndelungat, gemând,
apoi se opri. Rămase pe drumul Ceţii vreme de câteva zile.
Într-una din seri, doi prieteni, Ben şi Carina, observară rulota şi îşi făcură curaj să intre. […]
— Ce frumos! Priveşte! zise Ben. […]
Vechiul dulap era intrarea în atelierul lui Crăciunel. Mirosea a clei, iar jucăriile se îngrămădeau până la
tavan. Erau minuscule, minunate. Erau aprinse sute de lumânări, la lumina cărora lucrau spiriduşi. Piticii
mişunau: ciocăneau, şlefuiau, tăiau cu ferăstrăul, încleiau. Alţii stăteau pe rafturi şi împachetau jucăriile
în hârtie colorată. În mijlocul forfotei se afla Crăciunel, îmbrăcat în paltonul său roşu, scriind într-o carte
mică. Cei doi îngeraşi, Matilda şi Emmanuel, stăteau pe umărul lui.
Observându-i pe copii, Matilda spuse:
— Haideţi înăuntru! Bine aţi venit în atelierul lui Moş Crăciun! Nu e minunat? […]
Cei doi se gândeau că nu au primit niciodată aşa un cadou. Şi cât şi-ar fi dorit!
— Adevăratele cadouri aduse de Moş Crăciun mai au un secret! zise Crăciunel. Când un copil nu ştie să
preţuiască un asemenea cadou, jucăria dispare! continuă el.
Copiii priveau uimiţi minunile din faţa lor.
(Când Moş Crăciun a căzut din cer – fragment, după Cornelia Funke)

Formularea ideii principale. Ideea principală este enunţul care exprimă informaţiile esenţiale
ale unui fragment. Ideile principale, aranjate în ordinea în care se petrec faptele în text, alcătu-
iesc planul simplu de idei.

Oamenii comunică între ei cu ajutorul cuvintelor, ele fac parte din viaţa noastră, vorbirea
noastră. Altfel spus, cuvintele sunt părţi de vorbire. Cuvintele pot denumi fiinţe (băiat, cal, fur-
nică), nume de persoane (Ana, Ion), obiecte (pălării, telefon), fenomene ale naturii (soare, vânt,
ninsoare), acţiuni (aleargă, se spală), numere (doi, o sută).
Am plecat la munte.
L-a văzut acolo.
Se scrie la când acest cuvânt arată locul (la bunici) sau direcţia (la dreapta, la un kilometru).
Se scrie l-a când stă lângă un cuvânt care arată acţiunea (l-a găsit, l-a mângâiat).
Modalităţile prin care putem să îmbogăţim limba pot fi găsirea cuvintelor „alintate” (casă →
căsuţă), a cuvintelor cu acelaşi sens (drum – cale), a cuvintelor cu sens opus (urcă ≠ coboară), a
cuvintelor „înrudite” (floare: florăreasă, florărie, înflorit etc.).

56
Nivelul 2. Exersez!

1. Realizează harta textului răspunzând cerinţe- 2. Identifică, în text, cuvinte care să denumească
lor/întrebărilor: ceea ce indică globuleţele dorinţelor:
• Titlul: ______________________________________
__________________________________________
• Autorul: ___________________________________

ii:
l lectur
Sub iectu
NUME DE
FIINŢE
PERSOANE

• Ideile principale ale fiecărui


fragment redate sub formă de titluri:
1) _________________________________ FENOMENE ALE
OBIECTE
2)________________________________ NATURII
3)_______________________________ 3. Jucării are destule. Crăciunel vrea şi acţiune!
4)________________________________ Pune în sacul lui Crăciunel cuvinte din textul citit
5)___________________________________ care arată acţiunea.

• Personajele:_________________________
ACŢIUNE
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________

• Cum a ajuns Crăciunel pe Drumul Ceţii?


_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 4. Scrie cu litere numerele indicate de cifrele de
pe globuleţe:
• Care era secretul cadourilor lui Crăciunel?
________________________________________
1 4
_______________________________________ 5
________________________________

• Care e semnificaţia Crăciunului?


7 8
__________________________________________ 9
________________________________

57
Nivelul 3. Fixez!
1. Scrie, în ornamentele de Crăciun, cuvinte „înrudite” cu fulg:

2. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:


→_______________________________ trăgea
profesie →__________________________________
→__________________________________
alerga →_______________________________ mijloc

3. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:


→___________________________ dispare
necruţătoare →__________________________________
→__________________________________
îndelungat →___________________________ vechiul

4. Scrie cuvinte „alintate” pentru:


om →_________________________________ pălărie →_________________________________
fular →_________________________________ brad →_________________________________
→_________________________________
fulg →_________________________________ coroană

5. Completează cu exemple potrivite:

l-a la

prins teatru

6. Alcătuieşte enunţuri cu:• l-a • la
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________

• la, l-a
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
58
Nivelul 4. Verific!
1. Pune numele renilor lui Moș Crăciun în ordine alfabetică:
Dancer 1.
Dasher 2.
Prancer 3.
Cupid 4.
Rudolf 5.
Vixen 6.
Blitzen 7.
Comet 8.
Donner 9.

2. Imaginează-ţi!
Dacă aş fi un ren…
Numele meu ar fi ______________________________________________________________________ .
Mi-ar plăcea să ________________________________________________________________________ .
Nu mi-ar plăcea să _____________________________________________________________________ .
Mâncarea mea preferată ar fi ____________________________________________________________ .
Mi-ar plăcea să vizitez __________________________________________________________________ .

3. Scrie enunţuri despre distracţiile/atracţiile iernii trecute. Foloseşte şi cuvintele la/l-a.


Distracţiile/atracţiile iernii trecute

Ai reuşit?
59
Fişa 27 LECTURĂ

Nivelul 1. Înțeleg!
Citește textul.
Totu-i alb în jur cât vezi Prin odăi miroase-a pâine,
Noi podoabe pomii-ncarcă A fum cald şi amărui
Şi vibrează sub zăpezi Zgreapţănă la uşă-un câine
Satele-adormite parcă. Să-şi primească partea lui…

Doamna Iarna-n goană trece Tata iese să mai pună


În caleşti de vijelii – Apă şi nutreţ la vacă;
Se turtesc de geamul rece Vine nins c-un fel de brumă
Nasuri cârne şi hazlii. Şi-n mustăţi cu promoroacă.
(Iarna – fragment, de Nicolae Labiş)

Nivelul 2. Exersez!
• Completează harta textului citit.

torul
esii l şi au
Expr ebite: l u
Tit lui:
deos text
u
ază
rd one e:
O l
ouri
tabl
 Gospodăria
 Pâinea
e a
t a ntiv gine  Iarna în sat
s
Sub ne: Ima i:
i  Iarna vijelioasă
com
u iern

Nivelul 3. Fixez!
1. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru: 2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:
• podoabe –______________________________ • amărui –______________________________
• încarcă –______________________________ • încarcă –______________________________
• goană –______________________________ • cald –______________________________
• a primi –______________________________ • adormite –______________________________

76
3. Scrie enunţuri cu nea/ne-a şi neam/ne-am.

• nea
• ne-a

• neam
• ne-am

Nivelul 4. Verific!
1. Completează cu însuşirile din text, apoi mai adaugă şi tu două pentru cuvintele:
• sate:_________________________________________________________________________________
• podoabe:_____________________________________________________________________________
• geam:________________________________________________________________________________
• fum: _________________________________________________________________________________

2. Scrie lista dorinţelor tale pentru iarna aceasta, 3. Scrie pentru fiecare literă a cuvântului iarna
în care să foloseşti substantive comune şi proprii. câte un cuvânt reprezentativ pentru acest ano-
timp.
LISTA DORINŢELOR MELE
I ___________________________________

A ___________________________________

R ___________________________________

N ___________________________________

A ___________________________________

Ai reuşit?
77
Fişa 30 RECAPITULARE SEMESTRIALĂ
Citește textul.
A fost odată un ştrengar. Să tot fi avut vreo paisprezece ani. Era înalt şi subţirel, cu părul bălai. Toată
ziua îi plăcea să doarmă ori să mănânce, după care să se apuce de tot felul de năzbâtii. […] Atunci elful
prinse grai şi-i spuse:
— Te rog, eliberează-mă! De atâţia ani aduc noroc acestei case! Nu merit să fiu tratat aşa!
Băiatul se gândea să-i ceară ceva în schimbul eliberării. […] Tocmai când scutură plasa ca spiriduşul
să cadă iarăşi în ea, Nils, băieţelul nostru, se trezi cu o palmă zdravănă peste faţă, încât avu impresia că i
se face capul ţăndări. Nemaiputând să se ţină pe picioare se rostogoli pe podea.
Când îşi veni în fire, era singur. Nici urmă de elf. Băiatul se îndreptă spre masă, dar… ciudat lucru! Masa
era uriaşă! Ce s-a întâmplat şi cu scaunul? Şi el era uriaş! Deodată, Nils se privi în oglindă şi înţelese: a
fost transformat în elf. Disperat, începuse să alerge prin toată casa, sperând să-l găsească din nou pe elf,
implorând să-l ierte, că nu va mai face nimic rău nimănui, că se va face băiat cuminte şi ascultător. Din
păcate, nu-l mai auzea nimeni, iar rugăciunile lui erau în zadar.
Pe pervazul ferestrei apăru o vrăbiuţă. Cum dădu cu ochii de ştrengar, ea începu să strige:
— Cirip, cirip! la uite-l pe Nils care păzeşte gâştele! Uite c-a ajuns prichindel! Uite-I pe Nils prichindel!
Gâştele, găinile din ogradă îşi îndreptară pe dată privirile spre el, după care se porniră într-o gălăgie
asurzitoare.
— Cucurigu! trâmbiţă cocoşul, încântat de păţania băiatului. Aşa îi trebuie! Cucurigu! M-a tras de
creastă mereu!
— Cot-cot-cotcodac! Aşa îi trebuie! repetau găinile. Pe noi ne aleargă mereu cu bâta prin ogradă. Să
se-nveţe minte!
(Uimitoarele a venturi ale lui Nils Holgersson în Suedia – fragment, după Selma Lagerlof )
1. Completează harta textului.
Autorul:
Personajele:

Locul
întâmplărilor:

Titlul textului:
Ideile principale:

2. Răspunde la întrebări:
• De ce erau păsările din ogradă atât de supărate pe Nils?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
• De ce crezi că băiatul a fost transformat în elf?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

80
3. Explică folosirea, în text, a semnelor de punctuaţie:
• ghilimele: ____________________________________________________________________________
• puncte de suspensie: __________________________________________________________________
• linie de dialog:________________________________________________________________________

4. Transformă următoarele dialoguri în povestire:


— Cucurigu! trâmbiţă coco- — Cot-cot-cotcodac! Aşa îi
şul, încântat de păţania băiatului. trebuie! repetau găinile. Pe noi ne
Aşa îi trebuie! Cucurigu! M-a tras aleargă mereu cu bâta prin ogradă.
de creastă mereu! Să se-nveţe minte!
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________

— Cirip, cirip! la uite-l pe Nils ___________________________________________


care păzeşte gâştele! Uite c-a ajuns ___________________________________________
prichindel! Uite-I pe Nils prichin- ___________________________________________
del!
___________________________________________

5. Trimite sentimentele pe care le ai în legătură cu acest text în Ograda sentimentelor. Foloseşte


săgeţile.

REVOLTĂ SUPĂRARE

INDIGNARE
TRISTEŢE
VESELIE

SATISFACŢIE BUCURIE

6. Creionează portretul lui Nils, bazându-te pe text.

ştrengar

81
7. Citeşte enunţurile de mai jos şi bifează-le conform cerinţelor:

solicitare de informaţii cerere promisiune


 — De unde vii, elfule?  — Nu vreau să citesc! Nu îmi  — Unde stai, elfule?
 — Vreau să mă joc cu tine! place!  — Ce cauţi în cufăr?
 — Te-am prins! Acum nu-ţi  — Bagă-mi în cap tot capito-  — Îmi dai voie să ies din
mai dau drumul! lul pe care trebuie să‑l citesc! plasă, te rog?
 — Tu eşti un elf?
8. Identifică substantivul propriu din text şi formulează cu el enunţuri, astfel încât acesta să fie:
___________________________________________________________________________
• la început:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

în interior: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• la final:
___________________________________________________________________________

9. Transformă substantivul comun subliniat în substantiv propriu:


• Băiatul era un ştrengar.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
• El pleacă din sat.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
• Noi locuim pe planetă.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. Exprimă-ţi părerea!


Dacă aş fi un elf, aş_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ai reuşit?
82
Nivelul 2. Exersez!
1. Completează cerinţele din harta textului:

• Scrie enunţurile care descriu locul


unde trăia Lukas.

• Personajele:
• Selectează din text:
– trei cuvinte formate din două silabe:
utorul
• Titlul şi a
textului: – trei cuvinte formate din trei sau patru silabe:

2. Identifică substantivele proprii din text şi scrie-le. Scrie şi şase substantive comune.
___________________________________________ _________________________________________
___________________________________________ _________________________________________
___________________________________________ _________________________________________
___________________________________________ _________________________________________
___________________________________________ _________________________________________
___________________________________________ _________________________________________

3. Scrie propoziţii în care cuvântul (a) pune să aibă înţelesuri diferite.


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

86
Nivelul 3. Fixez!
1. Citeşte fragmentul de mai jos:
Îşi slăbi labele Vulpea, şi Cocoşul sfrrr! zbură-n copac şi-ncă buimac, bătu din aripi!
— Cu-cu-ri-guuu! Cumătră! Vulpe proastă nu mi-ai venit de hac!
Şi-uite-aşa rămase Vulpea de-astădat cu laba-n gură să privească cum îi fuge, din păcate, pe sub nas,
bunătate de friptură.
(Vulpea şi cocoşul – fragment, după Elen Pelin)
a) Încercuieşte ideea principală a fragmentului.
Vulpea a păcălit Cocoşul.
Cocoşul a păcălit Vulpea.
Vulpea a reuşit să mănânce Cocoşul.
b) Marchează cu X în dreptul enunţurilor ce completează ideea principală a fragmentului.
 Cocoşul a reuşit să scape din labele vulpii.
 Cocoşul a zburat pe o cracă.
 Cocoşul i-a spus Vulpii că nu are minte.
 Vulpea a pierdut o masă bună.
c) Povesteşte fragmentul citit.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. Redactează un dialog între Jim şi Nepomuk, în 3. Explică imaginile cu semnele convenţionale ur-
care Jim îi solicită dragonului informaţii despre mătoare.
indicatoarele care există în Cetatea Dragonilor.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________

87
Nivelul 4. Verific!

1. Imaginează-ţi!
Dacă aş fi un dragon, aş__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. Eşti în Lummerland şi vrei să stabileşti calendarul naturii din acea zonă, pentru trei zile. Redactează
o compunere cu titlul Calendarul naturii, pornind de la planul dat şi în care să te ajuţi de imaginile cu
simboluri despre vreme.

Calendarul naturii
Introducerea
• Unde te afli?
_________________________________________________________________________________________
• Cine mai este cu tine?
_________________________________________________________________________________________

Cuprinsul
• Ce se întâmplă mai întâi?
_________________________________________________________________________________________
• Ce se întâmplă după aceea?
_________________________________________________________________________________________
• Care este momentul cel mai important?
_________________________________________________________________________________________

Încheierea
• Cum se sfârşeşte ziua ta în Lummerland?
_________________________________________________________________________________________
• Ai vrea să se repete? De ce?
_________________________________________________________________________________________

Ai reuşit?
88
Fişa 37 UNITATEA TEMATICĂ: PRIMĂVARA
• Povestirea scrisă a unui text • Cuvintele care
arată însuşiri ale fiinţelor, obiectelor, fenomenelor
(adjectivul) • Compunerea pe baza unor cuvinte
de sprijin

Nivelul 1. Înțeleg!
Citește textul.
A fost odată o Rază de Soare. Era chiar fata cea mai mică şi răsfăţată a astrului luminos. […] Şi iată că,
într-o bună zi, Raza de Soare a hotărât să se plimbe într-o grădină. Acolo era Raiul pe pământ: flori care mai
de care mai colorate şi mai parfumate se unduiau sub adierea blândă a vânticelului cald de primăvară.
— Ce-ar fi să aleg eu o floare frumoasă pe care să mi-o prind în păr? a spus Raza de Soare.
Şi, repezita cum era, s-a năpustit asupra grădinii, a cules o floare şi s-a înălţat din nou în văzduh. Toate
florile din grădină au privit mirate către cer şi au început să murmure:
— Aţi văzut-o? Era frumoasă? Avea rochie de aur? Ce floare o fi ales prinţesa? […]
Numai într-un colţ al grădinii cineva plângea. Era un ghiocel mic şi firav, a cărui codiţă fusese ruptă de
trena rochiei de aur a prinţesei.
Cum Raza de Soare nu era departe, l-a auzit şi i-a părut tare rău. A rostogolit pe obrajii ei de aur o la-
crimă ca o perlă, care a căzut pe codiţa ruptă a ghiocelului, vindecând-o pe dată.
Dar nu a fost numai atât. Prinţesa Rază de Soare a venit lângă ghiocel şi i-a spus:
— Biată floricică firavă, îmi pare tare rău că te-am făcut să suferi! Ce dorinţă vrei să-ţi îndeplinesc
pentru a-mi repara greşeala? […]
— Bine, a încuviinţat ghiocelul. Dacă vrei într-adevăr să-mi faci un dar, dă-mi voie să răsar primul
dintre toate florile, de sub zăpada rece, iar parfumul meu abia simţit să-i facă pe oameni să se bucure şi
să ştie că a venit primăvara!
Şi chiar aşa a fost. Raza de Soare l-a sărutat pe ghiocel şi vraja a fost făcută. Apoi a dispărut în înaltul
cerului, de unde venise.
De atunci, ghiocelul este prima floare care ne zâmbeşte dintre peticele de zăpadă în fiecare primăvară
şi toată lumea ştie că vremea cea urâtă este pe sfârşite.
(Legenda ghiocelului – fragment, după o poveste populară)
Textele literare care oferă un suport, o explicaţie pentru apariţia florilor, a păsărilor etc. sau în
care se povestesc fapte ieşite din comun se numesc legende. Legendele pot avea un autor sau
se pot transmite pe cale orală, prin viu grai, de la o generaţie la alta (nu au un autor).

ADJECTIVUL • Adjectivul poate sta după substantivul în-


Flori frumoase, colorate şi parfumate um- soţit sau înaintea acestuia.
pleau grădina. Fata blondă cântă. Fetele blonde cântă.
Cum sunt florile? frumoase, colorate, parfu- Fluturele alb zboară. Fluturii albi zboară.
mate • Adjectivul îşi modifică forma după substan-
Ce exprimă aceste cuvinte? … însuşiri tivul/substantivele însoţite.
Ale cui însuşiri sunt? … ale florilor Iarba înaltă, deasă şi înflorită ne punea la în-
Cuvintele care exprimă însuşiri ale fiinţe- demână un aşternut moale şi răcoros. (Pe dru-
lor, obiectelor, fenomenelor naturii se numesc muri de munte, de Calistrat Hogaş)
adjective. Soarele rotund şi palid se prevede printre
POZIŢIA ADJECTIVULUI nori. (Pasteluri, de Vasile Alecsandri)
Am văzut un râu mare. • În comunicare, adjectivele contribuie la îm-
Marele râu este traversat de un pod. bogăţirea şi înfrumuseţarea exprimării.

99
Nivelul 2. Exersez!
1. Completează fişa de lectură, ţinând cont de cerinţe.
Fişă de lectură
Titlul textului: __________________________________________________________________________
Personajele: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Expresii deosebite: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tipul textului: __________________________________________________________________________
Ordinea întâmplărilor:
 Dorinţa ghiocelului a fost îndeplinită.
 Prinţesa i-a alinat suferinţa ghiocelului.
 Prinţesa i-a frânt tulpina ghiocelului.
 Fiica cea mică a Soarelui şi-a ales o floare.
 Florile erau curioase.
Învăţătura textului: _____________________________________________________________________

2. Scrie adjectivele potrivite care exprimă culori, pentru a completa expresiile:


________________________ ca racul ________________________ ca varul
________________________ ca cerul ________________________ ca lămâia
________________________ ca smoala ________________________ ca iarba

3. Uneşte adjectivul cu substantivul potrivit:


galbenă macul
alb floarea-soarelui
roşu vioreaua
albăstruie brânduşa
violet ghiocelul

4. Scrie cuvintele cu sens asemănător pentru:


• astru –_________________________ • mirate –_________________________________
• se unduiau –_________________________ • dar –_________________________________
• s-a năpustit –_________________________ • vrajă –_________________________________

5. Scrie cuvinte cu sens opus pentru:


• refuză ≠___________________________ • rece ≠________________________________
• amărâte ≠___________________________ • dispare ≠________________________________
• primeşte ≠___________________________ • departe ≠________________________________

100
Nivelul 3. Fixez!
1. Scrie cuvinte potrivite pentru a completa povestirea textului.

Legenda ghiocelului
după o poveste _________________________

Într-o zi, fiica cea _______________________ a _________________________________ s-a oprit într-o


______________________ şi a ales o ________________________________.
Florile din grădină erau ___________________________ pe cine a ales raza de soare.
Doar un _____________________________ plângea, pentru că prinţesa i-a _______________________
tulpina. Prinţesa Rază de Soare l-a vindecat ghiocel şi a dorit să îi facă ________________________.
Ghiocelul a ________________________, dar i-a cerut să fie el primul care va ______________________
___________.
Prinţesa i-a îndeplinit dorinţa.

2. Completează cu adjectivele potrivite din paranteză:


S-a desfăcut din mugur într-o dimineaţă ____________________ a începutului de primăvară. Cea din-
tâi rază de soare s-a împletit pe dânsa ca o sârmă de ________________, făcând-o să tremure de fericirea
unei asemenea atingeri.
(Frunza – fragment, de Emil Gârleanu)

(aur, caldă)

3. Subliniază adjectivele din text:


Brâiele melancolicelor stânci învățau doina, iar vulturii de pe crestele sure și reci ale stâncilor înalte
învățau țipătul cel plângător. Ochii cei negri ai fetelor se umpleau de lacrimi și-n pieptul păstorilor tineri
încolțea un dor adânc, întunecos și mare.
(Făt-Frumos din lacrimă – fragment, de Mihai Eminescu)

4. Scrie două adjective pentru fiecare substantiv:


• primăvară: ________________________________________________________________________
• floare: ________________________________________________________________________
• vânt: ________________________________________________________________________
• prinţesă: ________________________________________________________________________

5. Transformă substantivele în adjective, după model:


• lumină → luminos • somn →_________________________________
• blândeţe →__________________________ • citire →_________________________________
• tristeţe →__________________________ • aur →_________________________________
• întrerupere →__________________________ • argint →_________________________________

101
6. Transformă adjectivele în substantive, după model:
• ploios → ploaie • aromat →________________________________
• pământiu →___________________________ • izvorât →________________________________
• friguros →___________________________ • omenos →________________________________
• credincios →___________________________ • locuit →________________________________

7. Schimbă poziţia adjectivului, după model:


• pădure deasă → deasa pădure • amurg purpuriu →________________________
• pomi înfloriţi →______________________ • câine credincios →________________________
• potecă strâmtă →______________________ • fulgi argintii →________________________
• lanuri aurii →______________________ • copii veseli →________________________

8. Alcătuieşte enunţuri în care adjectivele cuminte, azuriu şi veseli să se afle în faţa substantivelor.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Nivelul 4. Verific!
1. Scrie o compunere cu titlul „Ghiocelul”, în care să foloseşti expresiile: verde crud, vesela natură,
zumzet nesfârşit, flori multicolore, vestitorul primăverii.

_______________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
102
2. Scrie, în câteva enunţuri, activităţile pe care le faci primăvara.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Redactează o invitaţie la un spectacol de teatru intitulat „Ghiocelul”.

Ai reuşit?
103

S-ar putea să vă placă și