Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data:

Calificativ:

Test de evaluare iniţială CLR – clasa I

1. Priveşte imaginile din fiecare rând, pe orizontală şi taie cu o linie ce nu se potriveşte:

2. Uneşte cu o linie imaginile care reprezintă însuşiri opuse:


3. Încercuieşte doar imaginile care fac parte din povestea ,,Punguţa cu doi bani” de I. Creangă:

4. Rezolvă următorele cerinţe:


a. Desparte cuvintele în silabe. Desenează atâtea liniuţe câte silabe are fiecare cuvânt sugerat de imagine.
b. Încercuieşte imaginile ce sugerează cuvinte, care încep cu sunetul ,,m”.
c. Taie cu o linie imaginile care sugerează cuvinte ce se termină cu sunetul ,,e”.

5. Scrie literele următoare în spaţiul de jos, în aceeaşi ordine în care sunt date:

M S E D G H N J A R O P T L C X B Z O