Sunteți pe pagina 1din 20

E D I T U R A S C R I P T U M ®

Calea împlinirii
Aprecieri pentru această carte

„O viață împlinită este viața pe care fiecare ne-o dorim, în special


în cultura și lumea asta care ne obligă adesea să ne plecăm capul. Dar
împlinirea își găsește devăratul sens doar atunci când pătrundem în lumea
lui Dumnezeu, Cel care ia fiecare fărâmă a vieții noastre, toate acele părți
murdare, și le întregește într-o viață abundentă, biruitoare și minunată. Ann
Voskamp își deschide inima și arată atât de clar și simplu că abundența se
află în acele locuri în care ne-am aștepta mai puțin să o găsim: în ungherele
inimii noastre, acolo unde frângerea întâlnește viața.“

„Ann are un har de a privi la rănile mele și de a rosti cuvintele


vindecătoare ale Scripturii în dreptul meu. Calea împlinirii este o colecție de
relatări încurajatoare pentru toate etapele vieții. Citindu-le, m-am surprins
de multe ori „în pielea ei“ și chiar am îngăduit de câteva ori lacrimilor mele
să se verse pentru a-mi spăla durerea. Cuvintele ei sunt despre părinți,
căsătorie, prieteni, carieră și tot felul de relații, dar mai ales despre relația cu
Mântuitorul.“

„Cum să trăiesc când sunt frântă? Când sunt pierdută, cine va veni să
mă găsească? Când uit cine sunt, cine va veni să-mi amintească? Când viața
încearcă să mă zdrobească, cine va veni să mă întregească? Am aflat aici că
niciuna dintre noi nu e niciodată prea frântă pentru a nu putea fi întregită
de Dumnezeul căruia Îi place să facă «toate lucrurile noi».“

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


VOSKAMP, ANN
Calea împlinirii / Ann Voskamp. – Oradea: Scriptum, 2018
ISBN 978-606-8712-80-2

159.9
O C Ă L ĂTOR I E D E 6 0 D E Z I L E
CĂTRE O VIAȚĂ DIN ABUNDENȚĂ

ANN VOSKA MP

Editura Scriptum®
Oradea
Originally published in U.S.A. under the title
The Way of Abundance
© 2018 by Ann Morton Voskamp
Published by Zondervan.

Ediţia în limba română, publicată cu permisiune, sub titlul


Calea împlinirii
de Ann Voskamp

© 2018 Editura Scriptum®


str. Lăpuşului nr. 28, 410264 Oradea – Bihor
Tel./Fax/Robot: 0359-412.765, Tel./Robot: 0259-457.428
E-mail: scriptum@scriptum.ro
Pagina web: WWW.SCRIPTUM.RO

Toate drepturile rezervate asupra prezentei ediţii în limba română.


Prima ediţie în limba română.

Cu excepția situațiilor când se specifică altfel, citatele biblice folosite sunt preluate din
NTR – Noua Traducere a Bibliei. Citatele preluate din alte traduceri în limba română
sunt notate după cum urmează: BTF – Biblia Traducerea Fidela 2015; VDC – Versiunea
D.Cornilescu. Citatele preluate din alte traduceri în limba engleză sunt notate după cum
urmează: ESV – English Standard Version, CSB – Christian Standard Bible; MSG – The
Message; NLT – New Living Translation.

Orice reproducere sau selecţie de texte din această carte


este permisă doar cu aprobarea în scris a Editurii Scriptum, Oradea.

ISBN 978-606-8712-80-2

Tiparul executat în U.E.


Frumoasei mele mame, Linda –
al cărui nume chiar înseamnă „frumoasă“ –
pentru că Dumnezeu a știut încă
de la început cine vei fi.
CUPRINS

Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

PA RT E A Î N TÂ I :
Cum poți să înaintezi cu inima frântă?

1. Dăruire înainte de orice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


2. În frângere, lumină din belșug.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. Zburând spre abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4. Calea inimii frânte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5. Dăruirea vulnerabilă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6. Descătușarea de sub frângere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7. Aducerea-aminte de cel căzut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8. Dăruirea care se sacrifică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9. Trăind în forma crucii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10. În zdrobire, ținută în brațe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

PA RT E A A D O U A :
Cum poți trăi precum Cristosul crucif icat,
Cel cu inima zdrobită?

11. Trăire riscantă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63


12. Curaj din abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
13. Stăpânirea întunericului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
14. Timp din abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
15. Vitejie din abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
16. Creștere din abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
17. Dărnicie vie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
18. Transplant de inimă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
19. Perseverare în dăruire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
20. Bucurie sfântă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

PA RT E A A T R E I A :
Cum poți să îți lași inima frântă să primească?

21. Frângere fără rușine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111


22. Dragoste neobosită. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
23. Protecție din abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
24. Dăruire jertfitoare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
25. Dragoste plictisitoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
26. Practicarea prezenței. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
27. O frângere care jelește. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
28. Compasiune din belșug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
29. Zdrobirea lui Zacheu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
30. Dăruire în momente de cumpănă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

PA RT E A A PAT R A :
Cum poți să găsești adevărata părtășie când ai inima frântă?

31. Cei care dăruiesc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157


32. Trăiește dăruindu-te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
33. Frângerea de genul „Dacă aș putea...“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
34. Intrarea în abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
35. Abundență din cenușă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
36. Frângerea întunericului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
37. Frângerea „Koinonia”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
38. Abundența „Yadah”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
39. Purtarea poverilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
40. Călcarea în picioare a lui Cristos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

PA RT E A A C I N C E A :
Cum poți să cedezi controlul când ai inima frântă?

41. Roadă din belșug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205


42. Pocăință zilnică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
43. Spre bine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
44. „În regulă“ din abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
45. Uluitor din abundență. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
46. Negustorii de vindecare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
47. Palme larg deschise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
48. Zdrobire răbdătoare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
49. Binecuvântați să-mi fie dușmanii!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
50. Frângere profundă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

PA RT E A A Ș A S E A :
Cum poți să iubești când ai inima frântă?

51. Ceva frumos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251


52. Lucruri apăsătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
53. Opțiunea Emaus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
54. Un rău incontestabil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
55. O viață incomodă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
56. Abundență recunoscătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
57. Dăruirea Esterei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
58. Dăruiește mai departe pacea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
59. Dragoste îmbelșugată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
60. Viața cruciformă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Mulțumiri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
introducere

Oamenii cu inima frântă au o calitate necunoscută sau


neînțeleasă de către cei simpli. De obicei ei vorbesc cu
autoritate spirituală. Ei au fost în prezența lui Dumnezeu
și au mărturisit ce au văzut acolo.
A.W. Tozer, U rmărirea lui D umnezeu

S unt milioane, trilioane de stele presărate pe cerul verii, cu


un milion mai multe decât poate număra oricare dintre noi.
Cerul nopții pare aproape de fermă.
Există nopți suspendate peste ogoarele noastre în care mi
se pare că am putea apuca însuși Carul Mare ca să-i împrăștiem peste
câmp lumina. Există nopți scăldate într-o lumină scânteietoare.
Cu ocazia ploii de meteoriți din noaptea Perseidelor de la
jumătatea lui august*, obișnuim să întindem pături lângă lanurile de
* Fenomen astronomic în cadrul căruia este vizibil cu ochiul liber curentul
de meteoriți din constelația Perseu. Cometa Swift-Tuttle, în trecerea sa
pe lângă Soare, lasă în urmă o dâră de praf cosmic și de pe pământ se
vede ceea ce în limbaj popular numim „ploaie de stele“ − n.tr.
11
Calea împlinirii
grâu tăcute și somnolente și așteptăm să plouă cu mingi de foc și
lumină peste speranțele noastre. În unele nopți, stăm pur și simplu
pe marginea verandei, după toate lucrurile care au mers prost în
ziua respectivă și contemplăm curajul stelelor, care strălucesc cu
îndrăzneală în întuneric.
În timp ce stăm împreună sub pătura de stele, unul dintre copii
mă întrebă:
— Din ce sunt făcute stelele? De unde vine toată lumina?
Încerc să-mi amintesc ce am citit cândva într-unul din vechile
mele manuale de știință și să le explic pe îndelete, astfel încât ei să
înțeleagă și să își amintească mai târziu din ce sunt făcute cu adevărat
stelele.
— Stelele sunt făcute din explozii și ciocniri de elemente. Sunt
făcute dintr-o frângere care are loc în interiorul lor. Aceasta dă
naștere unui proces numit fuziune nucleară, un proces care eliberează
o cantitate uriașă de energie, de lumină.
Am repetat în șoaptă explicația: cum de n-am privit spre stele astfel
până atunci? Stelele sunt făcute dintr-o continuă frângere. Mișcarea
gravitațională este cea care face apoi să se aprindă și să emită lumină.
Frângere − apoi aprindere.
Aceasta este dintotdeauna calea abundenței universului.
Zdrobirea se transformă în belșug. Acest lucru pare imposibil –
improbabil. Și totuși, aceasta este calea neclintită a lui Dumnezeu.
Abundența se naște din zdrobire. Rezultatul acesteia este o viață din
abundență.
Stelele sunt cicatricile cerului – făcute pentru a lumina lumea.
Ce s-ar întâmpla dacă cicatricile pe care le porți ar fi ceea ce
Dumnezeu folosește de fapt pentru a-L aduce pe Cristos într-o lume
suferindă și distrusă?
Slăbiciunea este adevărata tărie.
Zdrobirea este adevărata plinătate.
Frângerea – și apoi aprinderea.
Moartea – și apoi învierea.
Ai încredere în căile îmbelșugate ale universului, în căile Dumnezeului
Atotputernic.
Cicatricile nu sunt decât stele care au lăsat lumina Lui să
12
Introducere
strălucească în noapte. Stelele și cicatricile sunt semne care arată
Calea.
Nu le-am spus niciodată copiilor că stelele cele mai strălucitoare
sunt cunoscute ca supernove. Că atunci când o stea moare, trimite
o undă de șoc masivă, că moartea unei stele este numită explozie de
supernovă, care apare pe cerul nopții ca o pată de lumină mult mai
strălucitoare decât stelele din jurul ei.
Mori față de mândrie, mori față de eul tău, mori față de propriile‑ți
planuri, mori față de confort, mori față de huzur – și viața ta se va
transforma într-o viață din belșug. În mod surprinzător, secretul
plinătății nu are legătură cu eul tău – ci cu a muri față de el.
De dragul sănătății noastre mentale, trebuie să ne pierdem pe noi
înșine pentru a ne putea găsi. Frângere – și apoi aprindere.
Despre asta este vorba în această carte.
Aceste pagini sunt despre viața extrem de îmbelșugată pe care o
găsim într-o mulțime de locuri surprinzătoare. Paginile acestea sunt
despre provocarea de a îndrăzni să facem o călătorie spre o viață cu
adevărat plină de sens. Viața din belșug nu se rezumă la ceea ce se
cheamă o viață bună, cumpărată pe credit; ea este găsită în suișurile
și coborâșurile vieții, în locuri dărâmate, cu oameni zdrobiți, fiind
cât mai aproape cu putință de inima frântă a lui Cristos. Belșugul se
găsește în pâinile frânte și împărțite, în sămânța care moare pentru a
da naștere unei vieți noi, în explozia stelelor – și apoi în transformarea
lor în lumină… în toate bucățile inimilor noastre zdrobite. Belșugul
nu se referă la a avea atât cât îți dorești – se referă la a avea atât de
mult din Dumnezeu pe cât îți dorești.
Cupola înstelată a nopții ne face să simțim că s-a apropiat cerul de
ogoarele fermei, de fețele noastre întoarse în sus, dornice și curioase.
În cea mai mare zdrobire poți experimenta cel mai frumos
apropierea de Dumnezeu.
Este în regulă. Cu adevărat, este în regulă. Sunt nopți în care ies pe
verandă, mă uit în sus și… doar respir.
Să nu-ți fie niciodată frică de lucrurile stricate – ele sunt începutul
abundenței.
Stelele slujesc ca mărturie.
Poate că toată teama de pierdere, de insuficiență, de sărăcie, de
13
Calea împlinirii
lipsa belșugului nu este decât teama că dragostea lui Dumnezeu are
un sfârșit. Dar când se sfârșește dragostea Lui?
Stelele strălucesc la nesfârșit, neîncetat deasupra fermei.
Când intri de pe verandă în casa noastră, poți să vezi atârnat
deasupra vechii mese din grinzi un tablou de pânză din pătrate frânte
de lumină și culoare care Îl înfățișează pe Cristos atârnat pe cruce.
Se intitulează: Luceafărul strălucitor de dimineață. Mâinile Lui se
întind în semn de renunțare și dăruire. Cristos ia forma sensului
existenței: crucea.
Aceasta este o călătorie înspre o înțelegere profundă care ne
cheamă, o modalitate de a vedea, o cale a stelelor, a Luceafărului
strălucitor de dimineață care schimbă totul, și sufletul nu poate decât
să întrebe:
De unde a venit toată această lumină?

14
Partea întâi

CUM POȚI
SĂ ÎNAINTEZI
C U INIM A FR Â NTĂ ?
Meditația 1

dăruire înainte
de orice

Umblați în dragoste, așa cum și Cristos ne-a iubit și S-a


dat pe Sine pentru noi, ca un dar și ca o jertfă de o aromă
plăcută lui Dumnezeu.
Efeseni 5:2

A
fișul lipit pe un perete undeva în oraș m-a luat prin
surprindere. Am făcut un pas înapoi ca să-l pot pricepe, de
parcă aș fi fost o analfabetă.
Era bătător la ochi, cu textul scris pe trei panouri, ca un fel
de apel de trezire: „De ce te ridici din pat dimineața?“ Trei imagini: un
temerar care se aruncă de pe placa de surf în valuri – FRICA DE EȘEC.
Un astronaut care se pregătește de lansare – NEVOIA DE REUȘITĂ.
Un bărbat care ține în brațe o pisică ce pare să toarcă – IUBIREA
VIEȚII TALE.
Așadar, de ce te ridici tu din pat dimineața? Sunt absolut convinsă
că nu mă deranjez să mă ridic din pat pentru vreo felină care toarce și
nu, nu am o rachetă și nici aspirația de a mă lansa în spațiu. Și, sinceră
17
Calea împlinirii
să fiu, nu am avut niciodată curajul să cuceresc vreun val în formare,
încercând între timp să-mi și mențin echilibrul deasupra lui, sfidând
moartea, clătinându-mă încoace și încolo pe o surcea din fibră de
sticlă.
Stând acolo, în fața panoului cu întrebarea lui tăioasă, am constatat
că aceasta se transformă într-o cadență sub picioarele mele, un ritm ce
pornește în josul străzii, cerând un răspuns. Voiam să opresc navetiștii
cu priviri goale care treceau grăbiți pe lângă mine în flux constant
și să-i întreb dacă știu răspunsul. Voiam să îi întreb pe bătrânii care
stăteau pe bănci în parc și pe copiii de pe leagăne și pe mamele de
lângă chiuvete care-i țin pe cei mici atârnați de șoldurile lor obosite
și pe curajoșii care se ridică singuri din pat și își înfruntă temerile:
De ce – de ce tu, cu inima ta frântă, te deranjezi să te mai ridici din pat?
Te ridici în picioare pentru că ești condusă de o neobosită frică
de eșec, sau pentru că ești mânată de nevoia de a reuși? Sau poate te
împinge dragostea pentru un ghem de blană?
Iată ce știu: nimic nu este mai important decât să-L găsești pe
Dumnezeu, să te îndrăgostești de El și să te adâncești în El. Dragostea
este cea care hotărăște. Dragostea stabilește toate lucrurile. Lucrul de
care ești îndrăgostită este cel care decide pentru ce trăiești. Lucrul
de care ești îndrăgostită este cel care îți dictează să te dai jos din pat.
Îndrăgostește-te de mâinile Lui care dau formă inimii tale, care
îți cuprind fața, care țin socoteala cicatricilor tale, care te mângâie cu
har. Îndrăgostește-te de fața Lui într-o mie de chipuri – în copilul
care te întâmpină în picioare în pătuțul lui, în adolescentul care nu
vrea să se urnească din loc, în omul care reușește întotdeauna să‑și
pună picioarele pe podea, să se strecoare în blugii Levi’s și să se
îndrepte spre ușa din spate, înfruntând curajos, din dragoste, piața
grea a muncii.
Îndrăgostește-te de Acela care-ți umple plămânii cu aer, de toți
acești oameni, de acest cer și de toată această lumină, de toată această
lumină glorioasă.
Trebuie să te îndrăgostești pentru că acest lucru te va ridica și-ți
va da putere să continui zi de zi. Pentru că dragostea este cea care
hotărăște. Dragostea nu are legătură cu a fi de acord cu cineva; ea
are legătură cu a te sacrifica pentru cineva. Dragostea este dăruire.
18
Meditația 1: Dăruire înainte de orice
Dragostea este predare. Dragostea este a trăi frântă și a te dărui ca
pe o pâine.
Dragostea hotărăște totul, iar acesta este un alt mod de a spune că
jertfirea este esența oricărui lucru. Îndrăgostește-te, sacrifică-te și te vei
ridica întotdeauna. Îndrăgostește-te de har și milă și de Singurul care
te-a iubit până la moarte – și te vei ridica într-o viață din abundență,
una veritabilă. Lumea din jur ne imploră să ne ridicăm din pat și să
trăim oferind, să ne ridicăm din pat și să sacrificăm pentru cineva care
suferă, pentru cineva diferit, pentru cineva uitat sau nebăgat în seamă,
să ținem de mână pe cineva care nu arată ca noi, să ne aplecăm și să
ascultăm pe cineva mânios, îndurerat, care se îndoiește, să le oferim
puțin din noi celor care simt că nu li s-a oferit un loc la masa vieții.
Citește anunțurile și știrile din jurul tău și apoi sfidează întunericul
iubind copiii din alte cartiere decât al tău. Îndrăgostește‑te de
Dumnezeu privind la fețe care au povești diferite de ale tale;
îndrăgostește-te de oamenii care cred, trăiesc și umblă în cercuri cu
mult diferite decât cele în care te învârți tu. Jertfește-te pentru cineva
– și astfel nu va fi nevoie să renunți la sănătatea, la împlinirea, la
bucuria ta din belșug.
Renunțarea la tine te va face să te simți împlinită. Îndrăgostește‑te,
rămâi îndrăgostită, continuă să te jertfești pe tine însăți și vei trăi o
viață plină de satisfacții. Lucrul de care ești îndrăgostită în viață este cel
care stabilește toate prioritățile tale. Dragostea este cea care decide toate
lucrurile.
Soarele poate să se ridice și noi odată cu el, gravitând unii în jurul
altora, gravitând, vindecându-ne, crescând.

Întrebări pentru reflecție:

 În ce fel dorește Dumnezeu să-ți privești zdrobirea astăzi?


 Cum ar arăta abundența în viața ta astăzi?

19

S-ar putea să vă placă și