Sunteți pe pagina 1din 2

DISCIPLINA: COMUNICAREA MANAGERILĂ ÎN ORGANIZAŢIILE EUROPENE

Titular: prof. univ. dr. Dragomir Camelia-Cristina

PROPUNERI DE TEME PENTRU ELABORAREA RAPOARTELOR DE


CERCETARE

1. Impactul comunicării manageriale asupra performanţelor angajaţilor. Studiu de


caz...
2. Tehnici moderne utilizate în comunicarea managerială. Studiu de caz...
3. Caracteristicile comunicării manageriale în organizaţia cunoaşterii
4. Particularităţile comunicării interpersonale în managementul firmelor. Studiu
de caz...
5. Particularităţile comunicării de grup în managementul firmelor. Studiu de
caz...
6. Rolul comunicării oficiale (formală) în managementul firmelor. Studiu de
caz...
7. Rolul comunicării neoficiale (informale) în managementul firmelor. Studiu
de caz...
8. Modele performante de comunicare managerială utilizate în firmele europene.
Studiu de caz…
9. Procesul comunicării manageriale în firmele europene. Studiu de caz….
10. Funcţiile comunicării în managementul firmelor. Studiu de caz….
11. Particularităţi ale modelelor de comunicare managerială utilizate în firmele
româneşti. Studiu de caz…
12. Promovarea tehnicilor psihologice performante de comunicare în
managementul firmei europene. Studiu de caz...
13. Particularităţi ale comunicării non-verbale.
14. Macrobariere de comunicare managerială manifestate la nivelul firmei.
Studiu de caz…
15. Microbariere de comunicare managerială manifestate la nivelul firmei. Studiu
de caz…
16. Stiluri de comunicare managerială abordate în firmele romaneşti. Studiu de
caz...
16. Reguli ale unei bune comunicări manageriale în cadrul firmei. Studiu de
caz...
17. Tehnici moderne utilizate în comunicarea managerială. Studiu de caz...
18. Impactul diferenţelor de cultură asupra procesului de comunicare managerială
în firmele europene. Studiu de caz...
19. Rolul comunicării manageriale în firmele româneşti. Studiu de caz….
20. Modalităţi de depăşire a barierelor în procesul de comunicare managerială.
Studiu de caz…..

Notă: Lista lucrărilor nu este limitativă. Masteranzii pot propune şi alte


teme, care să se încadreze în tematica cursului.

Bibliografie recomandată:
Dragomir Camelia, „Comunicarea managerială în firmele europene”, eCurs,
Universitatea Spiru Haret, Platforma Blackboard, www.spiruharet.ro.
Dragomir Camelia, „Comunicarea managerială în firmele europene”, în volumul
Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei-Sinteze, volumul I, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2014
Dragomir Camelia, Comunicarea şi negocierea în afaceri, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2013,
Dragomir (Ştefănescu), C., Konrad, C., Comunicarea în dialogul social, Editura Ama
Mater, Sibiu, 2010,
Dragomir (Ştefănescu) Camelia, Managementul afacerilor, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti, 2009,

S-ar putea să vă placă și