Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT

NUME: _________________

PRENUME: _________________

GRUPA: _________________

DATA: _________

COLOCVIU PIEȚE DE CAPITAL

MODEL FOAIE DE RĂSPUNS

1. a)

2. b)

3. …

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SEMNĂTURA: ____________________

S-ar putea să vă placă și