Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ,,ȘTIINȚE ECONOMICE’’


DEPARTAMENTUL ADMINISTRAREA AFACERILOR

Lucru Individual

La disciplina: Metodologia cercetărilor în management

Chișinău2020
1. Identificația o problemă de cercetare
Orice problemă de cercetare se formulează in formă de intrebare. În orice problemă
se accentuează ce nu cunoaștem dar dorim să știm.
Problema de cercetare este:
Care sunt factorii principali ai dezvoltării manageriale în cadrul unei companii?

2.Determinați actualitatea cercetării


Dezvoltarea managerială se referă la îmbunătățirea performanțelor managerilor în
funcțiile curente și la pregătirea lor pentru asumarea unor responsabilități mai mari
în viitor.

3.Formulați scopurile principale ale cercetării


Scopul cercetării constă în determinarea factorilor principali al dezvoltării
manageriale.
1. Să-i facă pe manageri să înțeleagă ce anume așteaptă organizația de la ei; să
convină împreuna cu ei obiectivele aferente performanței și nivelul de
competență impus de rolurile lor;
2. Să identifice manageri cu potențial, încurajîndu-i să-și întocmească și să
îndeplinească planuri de dezvoltare personală;
3. Să asigure succesiunea managerială, creînd un sistem prin care aceasta să fie
monitorizată în permanență.
4.Obiectul cercetării
Decurge din scopul și problema de cercetare. Obiectul cercetării este:
determinarea procedeillor manageriale în dezvoltarea unei întreprinderi. Această
include:
 Analiza necesităților de management ale organizației;
 Evaluarea capacității și eficacității prezente și potențiale ale managerilor
în raport cu necesitățile identificate în organizație;
 Concluzii și propuneri referitoare la dezvoltarea managerială în cadrul
unei companii;
5.Formularea temei de cercetare
Aceasta decurge din obiectul și scopul cercetării.
Tema de cercetare este:
Abordările formale și informale adoptate de organizații.
6.Obiective
Obiectivele cercetării decurg din scopul principal al cercetării, sunt o concretizare
a scopului principal al cercetării.
Obiectivele sunt:
1. Abordarea conceptuală a gestiunii manageriale;
2. Formularea de strategii și planuri menite să satisfacă necesitățile de
manageri identificate în organizație;
3. Analiza tipurilor și metodelor de gestiune managerială;
4. Determinarea inițiativelor de dezvoltare de la nivel de organizație(sistemele
și programele formale de formare);
5. Identificarea modelelor de gestiune managerială;
6. Enumerarea factorilor pozitivi a sistemului managerial în cadrul
organizației;
7. De generat metode de îmbunătațire a sistemului managerial;
7.Determinarea a 3 capitole și subcapitole:
Capitolul I. Gestiunea managerială în cadrul organizației.
1.1 Esența și semnificația proceselor de dezvoltare managerială;
1.2 Scopurile dezvoltării manageriale;
1.3 Tipuri și metode de gestiune managerială;
Capitolul II. Abordări ale dezvoltării manageriale
2.1 Abordările formale și informale ale dezvoltării manageriale;
2.2 Aprovizionarea;
2.3 Evidența inițiativelor de dezvoltare de la nivel de organizație;
Capitolul III. Concluzii referitor la dezvoltarea managerială.
3.1 Factorii pozitivi a sistemului managerial în cadrul organizației;
3.2 Căile de îmbunătățire a sistemului managerial;