Sunteți pe pagina 1din 5

239)Intrebarea nr.

239: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut


Spermatozoizii obţin seturi haploide de cromozomi în rezultatul:
 meiozei
240)Intrebarea nr. 240: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Acrozomul reprezintă:
 un lizozom gigantic
241)Intrebarea nr. 241: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Acrosomul la spermatozoid dispune de enzimele necesare pentru:
 dizolvarea zonei pelucide
242)Intrebarea nr. 242: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
În regiunea coletului (gâtului) la spermatozoid se pot evidenţia:
 centrioli
243)Intrebarea nr. 243: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Coroana radiată la ovocit e constituită din:
 celule foliculare
244)Intrebarea nr. 244: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
A doua diviziune de maturaţie a ovocitului are loc:
 în timpul contopirii pronucleusului masculin cu cel feminin
245)Intrebarea nr. 245: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Ovocitul obţine setul haploid de cromozomi în rezultatul:
 meiozei
246)Intrebarea nr. 246: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Mişcarea spermatozoizilor spre ovocit e direcţionată de:
 chimiotaxism
247)Intrebarea nr. 247: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Reacţia acrosomală se caracterizează prin:
 eliminarea din spermatozoizi a fermenţilor din acrozom
 dizolvarea zonei pelucide
 exocitoza enzimelor hialuronidaza şi tripsina
 disocierea şi îndepărtarea coroanei radiate
248)Intrebarea nr. 248: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Reconstituirea setului diploid în fecundaţie se produce prin:
 contopirea pronucleusului masculin cu pronucleusul feminin
249)Intrebarea nr. 249: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
În stadiul de blastocist materialul celular al embrionului se divide în:
 trofoblast
 embrioblast
250)Intrebarea nr. 250: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Pentru asigurarea procesului de implantare trofoblastul se divide оn:
 Citotrofoblast
 sincitiotrofoblast
251)Intrebarea nr. 251: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
În prima fază a procesului de gastrulare embrioblastul se divide în:
 epiblast
 hipoblast
252)Intrebarea nr. 252: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Enumeraţi organele complexului axial:
 ectoderm
 entoderm
 mezoderm
 tubul neural
 coarda
253)Intrebarea nr. 253: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
În faza a doua a procesului de gastrulare materialul epiblastului dă naştere:
 etodermului
 mezodermului
254)Intrebarea nr. 254: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Între foiţele de mezoderm formate în faza a doua a procesului de gastrulare e amplasat materialul
celular al:
 coardei
255)Intrebarea nr. 255: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Materialul celular al ectodermului dă naştere:
 epiteliului pluristratificat pavimentos cornificat şi necornificat
 derivatele pielii
256)Intrebarea nr. 256: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Materialul celular al entodermului dă naştere:
 epiteliul stomacului
 epiteliul intestinului subţire
 ficat
 pancreas
257)Intrebarea nr. 257: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Materialul celular al miotomului dă naştere:
 ţesutului muscular striat scheletal
258)Intrebarea nr. 258: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Mecanismul gastrulaţiei la om se efectuiază prin:
 delaminare şi imigrare
259)Intrebarea nr. 259: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Nefrotomul dă naştere:
 rinichilor
260)Intrebarea nr. 260: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Sclerotomul dă naştere:
 ţesutuli osos al coastelor şi vertebrelor
261)Intrebarea nr. 261: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Din materialul celular al miotoamelor se dezvoltă:
 Ţesut muscular striat scheletal
262)Intrebarea nr. 262: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Învelişul intern al cavităţii peritoneale se dezvoltă din:
 Foiţele splancnotomului
263)Intrebarea nr. 263: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Învelişul intern al cavităţii pleurale se dezvoltă din:
 Foiţele splancnotomului
264)Intrebarea nr. 264: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Selectaţi organele extraembrionare la om:
 Corion
 Placentă
 Amnion
 Sac vitelin
 alantoida
265)Intrebarea nr. 265: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Selectaţi organele extraembrionare la om:
 Corion
 Placentă
 Amnion
 Sac vitelin
 alantoida
266)Intrebarea nr. 266: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Amnionul constituie un vezicul delimitat de:
 ectoderm
267)Intrebarea nr. 267: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Sacul vitelin constituie un vezicul delimitat de:
 entoderm
268)Intrebarea nr. 268: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Printre hormonii produşi de placentă figurează:
 coriogonadotropina
269)Intrebarea nr. 269: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Bariera placentară obstacolează transferul interhemal al:
 microbilor
 toxinelor
 viruşilor
270)Intrebarea nr. 270: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Structura vilozităţilelor coriale ale placentei include:
 un strat de sinciţiotrofoblast
271)Intrebarea nr. 271: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Porţiunea maternă a placentei conţine:
 celule deciduale
272)Intrebarea nr. 272: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
În săptămâna a 2-a a dezvoltării embrionare la om are loc:
 schiţarea amnionului
273)Intrebarea nr. 273: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
În săptămâna a treia a dezvoltării embrionare la om are loc:
 Transformarea embrionului didermic în tridermic
274)Intrebarea nr. 274: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
În decursul săptămânii a 4-a a dezvoltării embrionare la om se produce:
 Neurulaţia
 Diferenţierea mezodermului cu apariţia somitelor, nefrotoamelor şi a foiţelor de
splancnotom
275)Intrebarea nr. 275: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Dintre hormonii placentari rolul de protecţie a sarcinii revine:
 coriogonadotropinei
276)Intrebarea nr. 276: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Amnionul asigură:
 Mediu lichid pentru dezvoltarea embrionului şi a fătului
 Protecţia mecanică a embrionului şi fătului
277)Intrebarea nr. 277: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Ovocitul din foliculul ovarian este înconjurat de:
 Zona pelucidă
 Celule foliculare
278)Intrebarea nr. 278: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Acrosomul: Selectaţi afirmaţiile corecte.
 Este un derivat al aparatului Golgi
 Este un lizozom gigantic
 Conţine enzime hidrolitice
279)Intrebarea nr. 279: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Spermatozoidul: Selectaţi afirmaţiile corecte.
 Este compus din cap, gît şi coadă
 Conţine o garnitură haploidă de cromozomi
 Este mobil
 Conţine acrozom
 Acrozomul este un derivat al complexului Golgi
280)Intrebarea nr. 280: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Celulele sexuale umane se întâlnesc şi fuzionează in condiţii normale in:
 Ampula trompei uterine
281)Intrebarea nr. 281: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
În rezultatul segmentării se formează :
 blastocistul
282)Intrebarea nr. 282: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Selectaţi părţile componente ale blastocistului:
 trofoblastul
 embrioblastul
283)Intrebarea nr. 283: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Discul embrionar este format din:
 embrioblast
284)Intrebarea nr. 284: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Selectaţi organele extraembrionare.
 Corion
 Placentă
 Amnion
 Sac vitelin
 alantoida
285)Intrebarea nr. 285: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Implantarea blastocistului: Selectaţi afirmaţiile corecte.
 Are loc în mucoasa uterului
 Trofoblastul se divide în citotrofoblast şi sinciţiotrofoblast
 Are loc în a 6-7 zi de sarcină
286)Intrebarea nr. 286: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Embrionul tridermic este compus din:
 ectoderm
 mezoderm
 entoderm
287)Intrebarea nr. 287: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Faza II a gastrulaţiei. Selectaţi afirmaţiile corecte.
 Se începe în ziua a 14-15 de dezvoltare embrionară
 Se produce prin imigrare
 Se formeză embrionul tridermic
288)Intrebarea nr. 288: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Din entoderm derivă:
 Epiteliul stomacului
 Intestinului subţire
 Intestinului gros
 Ficatul
 pancreasul
289)Intrebarea nr. 289: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Somitul este format din:
 miotom
 sclerotom
 dermatom
290)Intrebarea nr. 290: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: scazut
Din dermatom derivă:
 dermul pielii
291)Intrebarea nr. 291: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Din ectoderm derivă:
 epiteliul pluristratificat pavimentos cornificat al pielii cu toate derivatele sale
 epiteliul sistemului respirator
 epiteliul din regiunea anală
 epiteliul faringelui, esofagului
 epiteliul farigelui
 epiteliul cavităţii bucale
292)Intrebarea nr. 292: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Derivatele tubului neural sunt:
 encefalul
 măduva spinării
 retina
293)Intrebarea nr. 293: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Din mezenchim derivă:
 sîngele
 ţesutul osos
 ţesutul cartilaginos
 ţesutul conjunctiv
294)Intrebarea nr. 294: Capitol: EmbriologiaGrad de dificultate: mediu
Amnionul asigură:
 mediul lichid de dezvoltare a embrionului şi fătului
 protecţia mecanică a embrionului şi fătului